70-lecie ZSSChiO
 Jubileusz to magiczny przystanek na drodze życia, Ożywia piękne chwile we wspomnieniach … .

Geneza 70-lecia

W 1997 roku spotkaliśmy się razem z okazji 50-lecia. Organizatorem tej uroczystości był Pan Dyrektor mgr Jacek Stańda. W 2007r. spotkaliśmy się ponownie z okazji 60-lecia. Organizatorem tej uroczystości był Pan Dyrektor mgr inż. Władysław Płoszaj. W 2017r. Komitet Organizacyjny obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  zaprasza na kolejne spotkanie.   Mamy nadzieję na stałe zapisać formułę spotkań rocznicowych w historię naszej szkoły.
70 70 70

Witamy

Szanowni goście, nauczyciele i pracownicy ZSSChiO

ZAPROSZENIE

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice, Uczniowie oraz Pracownicy Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących imienia Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu mają zaszczyt zaprosić absolwentów oraz emerytowanych nauczycieli na obchody 70 rocznicy powstania szkoły, połączone ze Zjazdem Absolwentów. TERMIN 14 października 2017r. IDENTYFIKATOR Każdy uczestnik otrzymuje od nas imienny identyfikator - korespondencyjnie weryfikowany - który uprawnia do wstępu na bal absolwentów i bardzo ułatwia komunikację “po latach”.
Informacje dotyczące rezerwacji i wpłat znajdują się w zakładce KOMUNIKATY
L L L A A A T T T
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
70-lecie ZSSChiO
 Jubileusz to magiczny przystanek na drodze życia, Ożywia piękne chwile we wspomnieniach .

Witamy

Szanowni goście, nauczyciele i

pracownicy ZSSChiO

ZAPROSZENIE

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice, Uczniowie oraz Pracownicy Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących imienia Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu mają zaszczyt zaprosić absolwentów oraz emerytowanych nauczycieli na obchody 70 rocznicy powstania szkoły, połączone ze Zjazdem Absolwentów. TERMIN 14 października 2017r. IDENTYFIKATOR Każdy uczestnik otrzymuje od nas imienny identyfikator - korespondencyjnie weryfikowany - który uprawnia do wstępu na bal absolwentów i bardzo ułatwia komunikację “po latach”.

Geneza 70-lecia

W 1997 roku spotkaliśmy się razem z okazji 50-lecia. Organizatorem tej uroczystości był Pan Dyrektor mgr Jacek Stańda. W 2007r. spotkaliśmy się ponownie z okazji 60-lecia. Organizatorem tej uroczystości był Pan Dyrektor mgr inż. Władysław Płoszaj. W 2017r. Komitet Organizacyjny obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zaprasza na kolejne spotkanie.   Mamy nadzieję na stałe zapisać formułę spotkań rocznicowych w historię naszej szkoły.
70 70 70 L L L A A A T T T