Biblioteka

posiada ponad

19 000

woluminów i książek.


REGULAMIN


 

 

 

BIBLIOTEKA zaprasza w swoje podwoje od poniedziałku do piątku 800 do 1800 .


 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Narodowe Czytanie 2018

...

8 IX 2018r.

 

          Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser - Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat ten przeczytano w ponad 2000 miejsc.

 

          Zainaugurowana przez Parę Prezydencką 28 lutego tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas której czytane będą aż dwie lektury. Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto, Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.

 

          Przedwiośnie to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań Przedwiośnia. Doczekało się też dwóch ekranizacji (1928, 2001).

 

          Stefan Żeromski (1864-1925) – prozaik, dramaturg, publicysta i działacz społeczny, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX wieku. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej, był uczniem gimnazjum w Kielcach, działał w tajnych kołach młodzieżowych, pracował m.in. jako guwerner w Nałęczowie i bibliotekarz w Polskim Muzeum Narodowym w Rapperswilu. Od 1919 roku przebywał w Warszawie (pod koniec życia zamieszkał na Zamku Królewskim). W swoich utworach często piętnował niesprawiedliwość społeczną, opowiadając się za potrzebą walki z krzywdą i cierpieniem. Wiele miejsca poświęcił tematyce niepodległościowej, nawiązując dialog z tradycją polskiej literatury patriotycznej. Był również inicjatorem powstania Polskiej Akademii Literatury, a także współtwórcą (1920) i pierwszym prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich, w roku 1924 założył polski oddział Pen Clubu.

 

Do akcji przyłączyli się również cała społeczność Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

 

Opracowanie:  A. Hrycewicz

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Szkolny konkurs z lektur – „Nie taki diabeł straszny”

...

16 VI 2018r.

 

 

          7 czerwca po raz kolejny już biblioteka szkolna wraz z p. Agnieszką Sęk zorganizowała szkolny konkurs z lektur – „Nie taki diabeł straszny”. Uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu (a było ich 13) rozwiązywali test złożony z pytań otwartych i zamkniętych dotyczący lektur przeczytanych w danej klasie. Laureatami konkursu zostały:
Klasy I - Sandra Czepiel z kl. I kTf
Klasy II - Ex aequo Justyna Gwóźdź oraz Kamila Szawarniak z kl. II LO
 

Zwycięzcom gratulujemy! (fotografie w załączniku *.pdf)
 

Opracowanie:  A. Hrycewicz

 


 

 

 

 Symptomy Depresji

...

05 VI 2018r.

 

          Depresja jak wynika z danych według Światowej Organizacji Zdrowia stanowi obecnie czwarty najpoważniejszy problem zdrowotny na świecie. Depresja dotyka około 10% populacji. W ramach spotkań dotyczących zdrowia psychicznego dnia 30.05.2018r. odbyło się spotkanie z panią Ireną Puszkarz ze Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu poświęcone depresji. W prelekcji udział wzięły następujące klasy: ITż, ITt, Ia/Th i I kTf.


          Depresja to termin wieloznaczny. Potocznie używa się go w odniesieniu do złego samopoczucia, obniżonego nastroju, przygnębienia niezależnie od przyczyn tego stanu. W psychiatrii terminem depresja określa się szczególny rodzaj zaburzeń nastroju i emocji. Objawy depresji mogą być inne u każdego i dlatego tak trudno ją rozpoznać. Depresja to nie tylko smutek i przygnębienie, ale także utrata zainteresowań, radości życia. Człowiek funkcjonuje w zwolnionym rytmie, ma zaburzenia koncentracji i obniżoną samoocenę. W sposób ponury i pesymistyczny patrzy na świat, przyszłość widzi wyłącznie w czarnych barwach. Dotykają go zaburzenia snu, który jest płytki i nie daje relaksacji. Powyższych symptomów nie należy bagatelizować. Między innymi o tym mówiła prowadząca prelekcję, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

 

Opracowanie:  E. Maciejowska  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Akcja charytatywna

LOTERIA

27 III 2018r.

 

          Nadchodzące Święta Wielkanocne stały się okazją do przeprowadzenia w ZSSChiO akcji charytatywnej mającej na celu przedświąteczną pomoc naszym uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Przez cały marzec odbywały się Mini Kiermasze, podczas których sprzedawano wyroby z naszych pracowni gastronomicznych. Jak zawsze nie zawiedli nauczyciele zawodowcy: Stasia Makarowska, Ewelina Nowak - Majkut, Wiola Stoch, Małgosia Jakielaszek, Marzena Wojnar, Monika Krypel, Marta Pels, Małgosia Hopko - Pajda, Marta Magoń i Wanda Mazurek. Serdecznie im dziękujemy za czas, chęci a często również wkład finansowy.

 

          Drugim etapem akcji była Szkolna Charytatywna Loteria Fantowa, która odbyła się 22 i 25 marca. Do jej organizacji włączyli sie zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Warto ich tutaj wymienić.

 

Nauczyciele: pani dyrektor D. Wierzbińska - Dubaj, panie wicedyrektor L. Sobczyńska i B. Wojciechowska oraz: A. Sowa, R. Misztal, E. Kluz, A. Sęk, J. Mikłasz, M. Koszyk, M. Bratek, A. Skowron, M. Wojnar, A. Hołowacz, A. Hrycewicz, I. Kilar, M. Blok, E. Rauch, D. Mątkowski, E. Nowak - Majkut, E. Stańda, M. Cholewa, P. Lach - Wojtas, M. Jastrzębski, U. Machaj, B. Grządziel - Rymarz, K. Zieliński, S. Makarowska, M. Jakielaszek, B. Chrzan, A. Kędziera - Bąk, S. Buryło, M. Krypel, H. Wojciechowska - Kiwior.

 

Uczniowie: A. Chadała, K. Farion, S. Czepiel, R. Horbatenko, K. Dietrich, A. Kuziak, A. Mazur, W. Czepiel, K. Mielnicka, A. Rokosz, W. Mazurek, K. Feldman, D. Purcha, M. Krokos, A. Pacuła, G. Adamarek, N. Cwynar, K. Niedźwiedzki, E. Ficek, W. Halwa, A. Gilarska, C. Pich, K. Skupień, D. Kwaśniak, M. Rusinek.

 

Klasy: 3 LO, 1kc, 3 cw, 4 aTf, 2 aTa, 3 Tż, 1 aTh, 3 hTa, 4 Tż, 1 Tt, 2 f, 2LO

 

Warto też wspomnieć o uczennicach, które pracowały przy pakowaniu i oznaczaniu wszystkich fantów: M. Szczepańska, M. Lichota, G. Fałta i G. Jucha (wszystkie z kl. 1 kc) oraz przedstawicielki SU. Natomiast sprzedażą zajęły się: P. Krupa, K. Paluch, G. Wojdyła (klasa 3 hTa) oraz G. Drozd, D. Kopańska, W. Rybak (klasa 2 aTa).

 

          Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy. Jak już wspomniano, Loteria cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem (szczególnie losy ze zwolnieniem z odpytywania ufundowane przez panią dyrektor:)) i w przyszłości na pewno zostanie po raz kolejny zorganizowana.

 

Fundusze zebrane podczas całej akcji zarówno podczas Mini Kiermaszów (460 zł), jak i z Loterii (540 zł) zostały w całości przekazane na przedświąteczną pomoc dla uczniów naszej szkoły.

 

Na koniec warto wymienić tych, którzy odpowiadają za całokształt przeprowadzonych akcji: pomysłodawczyni Elżbieta Kluz, E. Maciejowska i M. Jakielaszek oraz przewodnicząca SU – Monika Rusinek.

 

 

Opracowanie:  ???

 


 

 

 

 Konkurs

"Kobiety w poezji"

20 III 2018r.

 

 

 

          W związku z Dniem Kobiet biblioteka szkolna wspólnie z panią Agnieszką Sęk organizuje cykliczny już konkurs „Kobiety w poezji”. Każdy z uczestników prezentuje dowolny wiersz traktujący o płci pięknej. Tegoroczną zwyciężczynią została Klaudia Siry z klasy II Tf, która zaprezentowała wiersz P. Grzywny „List do przyjaciela”. Zwyciężczyni gratulujemy.

 

 

Opracowanie:  ?

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Orszak Trzech Króli 2018

11 I 2018r.

 

          Orszak Trzech Króli po raz siódmy zawitał do naszego miasta. W tym roku na jarosławski Rynek, poza mędrcami ze Wschodu, przybyły również ważne dla Polski postacie historyczne. Wśród gości biorących udział w tegorocznym Orszaku znalazł się abp senior Józef Michalik, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz dyrektorzy szkół i innych, związanych z powiatem instytucji. Aktywny udział w tej uroczystości powiązany z pomocą w jej organizacji na stałe wpisały się w kalendarz ZSSChiO.


         Po raz pierwszy w Orszaku szli reprezentanci poszczególnych szkół. ZSSChiO reprezentowały: pani dyrektor Dorota Wierzbińska – Dubaj oraz panie wicedyrektor: Lidia Sobczyńska i Bożena Wojciechowska. Społeczność uczniowską reprezentowali: Natalia Cwynar, Gabriela Adamarek, Andżelika Pacuła, Monika Kontek, Aleksandra Bąk i Klaudia Hałasik pod opieką nauczycieli: Moniki Cholewy i Grzegorza Lewkowicza.
 

         W tym roku, w grupie osób roznoszących kredę, korony, opłatki znaleźli się: Patryk Wasyłyk, Kacper Kuźniar, Paulina Wójcik, Magdalena Wójtowicz, Olga Orzyszczak, Klaudia Ludwikowska, Wiktoria Mazurek, Marzena Szczur, Julia Wawrzyn, Wiktoria Murgała, Monika Kontek, Karolina Bąk, Aleksandra Niemczycka, Aleksandra Moszkowicz, Patrycja Tarnawska, Edyta Niźnik, Anita Żołyniak, Dominika Kruk, Joanna Strug, Dominika Szyngiera, Weronika Jarosz, Magdalena Szczebiwilk, Karolina Cichoń, Anna Stanisławczyk, Magdalena Pokrywka, Joanna Szynal, Eliza Sapek, Paulina Urbaniak, Konrad Lonc pod opieką pani Małgorzaty Jakielaszek. Natomiast do grupy pracującej w recepcji i koordynującej prace wszystkich szkół ponadgimnazjalnych należeli: Wiktoria Buczan, Patrycja Borowska, Kamila Szawarniak, Agnieszka Fedor, Magdalena Bednarz, Eliza Łabuz, Sandra Czwałga, Monika Fil pod opieką koordynatora Orszaku w ZSSChiO pani Elżbiety Kluz.
 

Za zaangażowanie i odpowiedzialną postawę serdecznie dziękujemy.
 

Opracowanie:  E.Kluz, M.Jakielaszek

 


 

 

 

 Czytelnictwo dzieci i młodzieży – rola książki w życiu człowieka

wykład dla rodziców

08 XII 2017r.

 

          W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zostało zorganizowane spotkanie dla rodziców z pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej w Jarosławiu panią Dorotą Grząba. W krótkim referacie przedstawiła ona korzyści wynikające z czytania. W dzisiejszym skomercjalizowanym świecie przeżywamy kryzys czytelnictwa. Wyniki badań nad czytelnictwem wskazują, że rozwój audiowizualnych środków masowej komunikacji nie umniejsza znaczenia oddziaływania książki. Przeciwnie występuje pewne prawdopodobieństwo przeżyć miedzy doznaniami telewizyjnymi czy filmowymi i literackimi.

 

          Współczesne społeczeństwo jest podzielone na ludzi czytających dużo i nie czytających wcale. Należy jednak pamiętać o tym, że funkcja książki jest obecnie inna niż kilkadziesiąt lat temu. Ciągle jednak dostarcza ona modeli wytyczających sposób bycia, określa kodeksy postępowania, podaje przykłady do rozwiązania problemów życia własnego, grup i szerszych środowisk społecznych. Dlatego też tak wielka jest rola nie tylko szkoły, ale i rodziców w zachęcaniu młodzieży do czytania i doboru odpowiednich lektur.

 

Opracowanie:  A. Hrycewicz

 


 

 

 

 Zajęcia informacyjne

w Miejskiej Bibliotece Publicznej

29 X 2017r.

 

          Trwają cykliczne zajęcia informacyjne dla młodzieży szkolnej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jarosławiu. Uczniowie ZSSChiO mają możliwość zapoznania się z ofertą biblioteki, założenia karty czytelnika uprawniającej do wypożyczania jej zbiorów. Dziękujemy pracownikom biblioteki za miłą atmosferę spotkań zachęcającą do dalszej współpracy. Na zdjęciach jedna z wizyt - klasa 1 ath.

Opracowanie:  A. Hrycewicz

 


 

 

 

 Konkurs z lektur szkolnych "Nie taki diabeł straszny"

 

23 VI 2017r.

 

          14 czerwca biblioteka szkolna wspólnie z nauczycielami j. polskiego przeprowadziła cykliczny już konkurs z lektur szkolnych "Nie taki diabeł straszny". Cieszył się on dużym zainteresowaniem młodzieży, dlatego już dziś zapraszamy na kolejny za rok.
Wyniki konkursu:

I miejsce wśród klas I - Justyna Gwóźdź z kl.I lo
I miejsce wśród klas II - Magdalena Szczebiwnik z kl. II lo
I miejsce wśród klas III - Natalia Obcowska z kl. III tż

Zwycięzcom gratulujemy!

Konkurs przygotowały: Elżbieta Kluz, Agnieszka Hrycewicz, Agnieszka Sęk oraz Małgorzata Jakielaszek


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Jarosławskie "Pola nadziei"

28 V 2017r.

 

          W dniach 29, 30 kwietnia odbył się finał akcji Jarosławskie „Pola Nadziei”, w ramach której zbierano fundusze na miejscowe hospicjum. Odpowiednio wcześniej wszystkie jarosławskie szkoły wykonywały żonkile z krepiny, które były rozdawane wszystkim wrzucającym pieniążki do puszek kwestujących. Uczniowie ZSSChiO wykonali ich 610. Kwestowaniem natomiast zajęło się 13 osób: Ficek Estera, Wójcik Paulina, Patryk Wasyłyk, Kacper Kuźnar z kl. I cw, Kłoda Gabriela, Drozd Gabriela, Idzik Kornela, Mularz Katarzyna z kl. I ata, Fudali Mariola, Halejcio Ewelina z kl. I ż, Kędzior Dorota, Nowak Diana, Kolarz Weronika z kl. I f. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Każdy kwestujący w ramach podziękowań od koordynatorów akcji otrzymał pamiątkowy różaniec oraz dyplom.

 

          Opieką nad młodzieżą kwestującą zajęli się nauczyciele: Małgorzata Hopko-Pajda, Ewa Pieczonka, Agnieszka Sowa oraz Bożena Wojciechowska. Koordynatorem akcji na terenie szkoły była Agnieszka Hrycewicz. Wszystkim zaangażowanym w „Pola Nadziei” 2017 serdecznie dziękujemy.

 

Opracowanie:  A. Hrycewicz

 


 

 

 

 "Pola Nadziei" - akcja

21 IV 2017r.

 

 

"Pola Nadziei" - akcja wspierająca jarosławskie hospicjum w toku...

Z krepiny wykonujemy żonkile, które 29 i 30 kwietnia

zostaną wręczone wszystkim,

którzy wrzucą do puszek datki na ten szczytny cel.

 

 W ZSSChiO wykonano ich już niemal 600.

 

 


 

 

 

 "Góra grosza" policzona

7 IV 2017r.

 

 

         Po raz kolejny ZSSChiO przyłączył się do akcji „Góra Grosza”. Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.


Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli do niej swojego grosika. W sumie uzbierało się 343, 20 zł.

 

Opracowanie:  A. Hrycewicz

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Orszak Trzech Króli

6 I 2017r.

 

          Orszak Trzech Króli to religijno - społeczna impreza, która na trwale wpisała się w atmosferę Jarosławia. W tym roku już po raz szósty Orszak wyruszył z czterech stron miasta, by spotkać się na Rynku, na wspólnym kolędowaniu.


          Od samego początku nauczyciele i młodzież ZSSChiO pomagają w organizacji tej uroczystości. Nie inaczej było i w tym roku.


ZSSChiO reprezentowali: Magdalena Harpak, Monika Kontek, Anna Płonka, Magdalena Wójtowicz, Klaudia Ludwikowska, Andżelika Buczek, Olga Onyszczak, Izabela Bąk, Natalia Kulas, Aleksandra Bobel, Ewelina Maziarek, Katarzyna Składnik, Adrianna Piechowska, Agata Chmura, Dawid Pióro, Aleksandra Sobota, Mateusz Pyzak, Paulina Nowosiadły, Anna Pieczonka, Monika Bajorska, Dominika Lotycz, Gabriela Kiełb, Justyna Kurecka, Emilia Pukalska, Piotr Gac.

 

Prócz tego nasza młodzież: Czwałga Sandra, Łozińska Oliwia, Paluch Adrian, Wawrzyn Julia, Wójcik Patrycja, Idzik Kornela, Mularz Katarzyna, Kasieczka Aneta, Ruman Dominika, pracowała w recepcji Orszaku, zajmując się koordynacją pracy wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.


Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.
 

 

Opracowanie:  M. Jakielaszek


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Dzień Pluszowego Misia

- zbiórka maskotek dla potrzebujących dzieci

23 XI 2016r.

 

 

        24 listopada obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji, w ramach współpracy z Biblioteką PWSTE, zorganizowana została zbiórka zabawek dla świetlicy „Arka” przy kościele Królowej Polski w Jarosławiu.

 

 

        Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci, na twarzach których z pewnością zagości uśmiech.

 

Opracowanie:  A. Hrycewicz   M. Jakielaszek


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Światowy dzień rzucania palenia

18 XI 2016r.

 

          Dzień ten przypada w trzeci czwartek listopada i ma już 30-letnią tradycję. Na całym świecie tytoń zabija ponad 5 milionów osób każdego roku, w tym ponad 600 tysięcy osób, które palą biernie, wdychając dym osób palących w najbliższym otoczeniu. Choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety, kiedy już się pojawią często bywa za późno.

 

          W ramach akcji profilaktycznej młodzież klasy 1aTa przygotowała happening, podczas którego nawoływała do zmierzenia się z tym nałogiem.

 

Opracowanie:  E. Maciejowska   M. Jakielaszek


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Łatwo zapobiegać. Trudno leczyć.

14 VI 2016r.

 

 

          W dniu 8 listopada w naszej szkole, jak co roku o tej porze odbyło się spotkanie dotyczące profilaktyki chorób kobiecych, a w szczególności nowotworu gruczołu sutkowego. Spotkanie dla uczennic klas: III f, III cw, IIII k poprowadziła pani dr. Janina Zajchowska wraz ze studentkami Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno -Ekonomicznej w Jarosławiu.

 

          Rak piersi jest nowotworem gruczołu sutkowego i jako taki jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet. Wśród nich dużą grupę stanowią odmiany złośliwe, powodujące pomnażanie komórek rakowych. Wczesna diagnostyka pozwala uniknąć powikłań i przerzutów, co z kolei daje szanse na całkowite wyleczenie. Rak piersi przez długi czas może nie dawać żadnych objawów – najczęściej jest wykrywany przez pacjentkę przez przypadek, kiedy wyczuje w piersi niewielki twardy guzek. W takiej sytuacji należy zawsze zwrócić się do lekarza. Raka piersi mogą oznaczać także inne symptomy, które wykryć jest znacznie prościej – widać je gołym okiem: zmarszczenie lub wciągnięcie skóry piersi, owrzodzenie skóry piersi, owrzodzenie brodawki, wciągnięcie brodawki, wyciek z brodawki, powiększenie węzłów pachowych lub nadobojczykowych. Studentki zachęcały do systematycznego wykonywania badań oraz do samobadania piersi, a jak je wykonać prawidłowo młodzież ćwiczyła na fantomach.

 

Spotkanie przygotowały; E. Maciejowska, A. Hrycewicz

 

Opracowanie:  E. Maciejowska


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Cykliczny konkurs z lektur szkolnych ( 19 VI 2016r.)

 

 

          W dniu 13 czerwca odbył się cykliczny już konkurs z lektur szkolnych „Nie taki diabeł straszny”. Wzięli w nim udział uczniowie klas I, II oraz III. Uczniowie rozwiązywali test dotyczący lektur omawianych na zajęciach z języka polskiego w danym roku nauki. Oto wyniki konkursu w poszczególnych klasach:

 

Klasy II:
I miejsce – Patrycja Borowska

II miejsce – Katarzyna Stanik

II miejsce – Kamil Królikowski

 

Klasy II:

I miejsce – Mateusz Lasota

II miejsce – Anna Lotycz

III miejsce – Paulina Wawro

 

Klasy III:

I miejsce – Karolina Pyza

 

Zwycięzcom gratulujemy. Konkurs przygotowały: Małgorzata Jakielaszek, Agnieszka Hrycewicz oraz Agnieszka Sęk.

 

Opracowanie: mgr Agnieszka Hrycewicz


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca ( 16 III 2016r.)

 

 

          W dniach 3 - 10 marca w ZSSChiO przeprowadzono zbiórkę żywności trwałej w ramach akcji „Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca”. To już trzynasta edycja charytatywnej pomocy dla najuboższych rodzin z powiatu jarosławskiego, której organizatorem jest PG Nr 2 w Jarosławiu.


          Należy zaznaczyć, że nasza szkoła od samego początku bierze w niej udział. W tym roku zebraliśmy aż 187 kg żywności trwałej (makaronów, cukru, mąki, słodyczy, konserw itp.). Do akcji włączyły się prawie wszystkie klasy. Za ich hojność i zaangażowanie serdecznie dziękujemy. Warto pomagać. Bardzo nas cieszy, że młodzież „spożywczaka” jest niezmiennie wrażliwa na krzywdę
i niedostatek drugiego człowieka.

 

Opracowanie: mgr E. Kluz   mgr M. Jakielaszek


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Konkurs Kolęd i Pastorałek 2015 ( 23 XII 2015r.)

 

 

          17 grudnia już po raz 9 odbył się Świąteczny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Jak co roku cieszył się on olbrzymim zainteresowaniem wśród młodzieży. Jury w składzie: Elżbieta Kluz, o. Arnold, Anna Hołowacz i Małgorzata Jakielaszek oceniało występy ośmiu zespołów klasowych oraz ponad dziesięciu solistów i duetów. Każdy z uczestników zaprezentował dwa utwory o tematyce bożonarodzeniowej.

 

W tegorocznej edycji zwyciężyli:

 

W kategorii soliści:

 • I miejsce Dawid Krzeptoń

 • II miejsce Magdalena Sawa

 • III miejsce Karolina Halejcio i Joanna Papasz

 

W kategorii zespoły klasowe:

 • I miejsce klasa II Tż

 • II miejsce klasa II Taf (wraz z wychowawczynią Anna Kędzierą)

 • III miejsce I Tż

 

          Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział a zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Uroczysty koncert laureatów wraz z wręczeniem nagród odbył się 22 grudnia o godzinie 12.20. w sali gimnastycznej.

 

Opracowanie: mgr M. Jakielaszek

 


 

 

 Mikołajki 2015 ( 10 XII 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          W tym roku wcześniej, bo już 4 grudnia, w mury ZSSChiO wkroczył św. Mikołaj ze swoją świtą. Wyjątkowo grzeczni uczniowie i jak zawsze grzeczni :) nauczyciele, otrzymali drobne upominki w postaci ciasteczek i innych słodkości.

 

W tym miejscu chciałabym podziękować sponsorom, którzy nie pozostają obojętni na prośby i co roku wspierają akcję podarunkami i otwartym sercem.

 

          Szczególne podziękowania kieruję do Pana Jana Pajdy, Prezesa SAN Pajda, który od wielu lat hojnie wspiera naszą akcję mikołajkową.
Imprezę wsparli również konkretnymi podarunkami:

Państwo Słoma, właściciele ciastkarni „Korona” w Jarosławiu.
Teresa Sanakiewicz, właścicielka firmy Sanakiewicz Sp. z o.o.
Krystyna Dusiło, właścicielka Ciastkarni Pawłosiów i, przede wszystkim, Mama Sylwii z klasy III aTa.

 

Pragnę również podziękować Pani Iwonie Krzeszowiec, za pozyskanie funduszy na zakup cukierków od Pana Piotra Modrasa, właściciela sieci sklepów spożywczych Modras.

 

          Specjalne podziękowania należą się Mikołajowi i jego świcie: Jakubowi Preisner, Dorocie Wojtowicz, Natalii Kończyk oraz Monice Fil, która niezapomniane chwile z Mikołajem uwieczniła na zdjęciach. Dziękuję Wszystkim raz jeszcze!

 

Pomysłodawczyni i organizator Mikołajek: mgr E. Kluz  


 

 

 Pomóż dzieciom przetrwać zimę ( 10 XII 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” jest Ogólnopolską Akcją Charytatywną, którą w naszym regionie prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Nasza szkoła od początku przyłączyła się do tej szlachetnej inicjatywy. Już 29 listopada, w niedzielę, nasi wolontariusze: Dorota Wojtowicz, Natalia Kończyk, Adrian Paluch, Sylwia Kruczyńska i Paula Wasieczka, wzięli udział w Wielkiej Ulicznej Zbiórce Darów, prowadzonej w sklepach na terenie naszego miasta.

 

          W listopadzie, w ZSSChiO utworzony został Sztab Akcji i w dniach od 1 do 8 grudnia w bibliotece szkolnej prowadzona była zbiórka darów. Zebrano 125 kg, głównie żywności długoterminowej typu makaron, kasze, ryż, mąka i słodycze. Do akcji włączyło się 15 klas: IV Tż, II Tż, IV aTf - grupa a, III k, III Tż, III f, IV hTk, III aTa, III hTk, II f, II cw, I f, III Tf, I hTa, III kw. Dary przekazali również uczniowie indywidualnie: Kamila Dudek II Taf, Weronika Kapecka II Taf, Hubert Kurpiel II Taf, Aleksandra Jasiewicz II Taf, Klaudia Pękala II Taf, Wiktoria Maczuga II Taf, Aleksandra Hewko II LO, Wojdyło Katarzyna II Taf.

 

          Na rzecz Akcji przekazaliśmy również liczne zabawki i książki dla małych dzieci w całości podarowane przez naszego nauczyciela, pana Damiana Mątkowskiego, któremu serdecznie dziękujemy.

 

          Z przyjemnością patrzyliśmy na ofiarność, zaangażowanie i dobre serce niektórych uczniów i klas. Wykazali się oni olbrzymią odpowiedzialnością i wrażliwością. Pamiętajcie „Dobro zawsze powraca”.

 

Opracowanie: mgr E. Kluz mgr M. Jakielaszek


 

 

 Akcja "Góra Grosza" ( 7 XII 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          W dniu 4 grudnia w ZSSChiO została zakończona tegoroczna edycja ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Przez 2 tygodnie uczniowie zbierali drobne monety, które przekazywali do biblioteki szkolnej. Po podliczeniu okazało się, że uzbieraliśmy prawdziwą „górę” grosza – 582 złote 43 grosze.

 

          Organizatorem tej ogólnopolskiej akcji jest Towarzystwo Nasz Dom. Zaś pomoc obejmuje przede wszystkim rodziny (w tym rodziny zastępcze) i dzieci, w celu umożliwienia im godnego dorastania i rozwoju.

 

         Wszystkim klasom i nauczycielom, którzy czynnie włączyli się w zbiórkę serdecznie dziękujemy.

 

Oto lista darczyńców:

Klasy: III kw szkolny rekord 69,30 zł, IV Tż - 53,63 zł , I Tż - 46,48 zł , I f - 39 zł , III f - 36,60 zł , III k - 31,56 zł , III hTk - 31,01 zł , III Tż - 25,22 zł , III Tf - 23, zł , II LO - 22,28 zł , II Tż - 21,59 zł , IV hTk - 21 zł , I Tf - 19,68 zł , III LO - 12,52 zł , II Tf - 12,50 zł , II f - 11,14 zł , I k - 10,95 zł , III aTa - 9,30 zł , I hTa - 7,24 zł , IV a - 5,44 zł , I LO - 4,41 zł , II Taf - 4, zł.

 

„Grosik” podarowały również nauczycielki naszej szkoły: Monika Krypel, Izabela Kilar oraz organizatorki szkolnej edycji „Góry grosza”: Elżbieta Kluz i Małgorzata Jakielaszek.

 

Opracowanie: mgr E. Kluz mgr M. Jakielaszek


 

 

 Akcja „Podaruj książkę bibliotece” ( 3 XI 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

 

          W odpowiedzi na zapotrzebowanie czytelnicze uczniów naszej szkoły, biblioteka ogłosiła akcję „Podaruj książkę bibliotece”. W ramach tej akcji chętni nauczyciele i uczniowie mogą podarować dowolną książkę na stan biblioteki. Jedynym warunkiem jest to, aby podarowana książka nie była lekturą szkolną ale „czytadłem”. Akcja „Podaruj książkę bibliotece” jest wynikiem dużego zainteresowania jakim cieszyły się „Ogólnopolskie wybory książek”, w których nasza szkoła brała udział w ubiegłym roku szkolnym. Uczniowie chętnie wskazywali tytuły, o które według nich powinna wzbogacić się biblioteka ZSSChiO. Dzięki przychylności pani dyrektor Doroty Wierzbińskiej-Dubaj, oraz Rady Rodziców, wskazane przez młodzież tytuły są już dostępne w naszej bibliotece. Natomiast dzięki darczyńcom, których listę publikujemy poniżej, biblioteka wzbogaciła się o ponad 70 pozycji, które także można już wypożyczać.

 

Nauczyciele: Dorota Wierzbińska - Dubaj, Anna Kędziera, Andrzej Tokarz, Urszula Machaj, Małgorzata Jakielaszek, Agnieszka Sowa, Helena Dusiło, Elżbieta Kluz, Anna Skowron, Stanisława Makarowska. Szczególne podziękowania kierujemy do pana Wojciecha Bęsia, który niezależnie od akcji wspiera bibliotekę, regularnie przekazując cenne książki.

 

Uczniowie: Karolina Czebanyk 4 aTF, Szymon Wiśniowski 1 Tk, Adrian Paluch 3 aTa, Alicja Garbarz 4 aTf, Wioleta Strawa 3 hTk, Marta Dziepak 2 Taf, Anna Bielówka 2 cw, Paweł Zając 3 hTk, Aleksandra Piekarz 3 hTk, Dorota Wojtowicz 4 Tż, Weronika Kapecka 2 Taf, Aleksandra Gilowska 1 Tf, Paulina Wawro 2 LO.

 

Darczyńcom serdecznie dziękujemy. Tych, którzy jeszcze nie odwiedzili biblioteki ZAPRASZAMY. Akcja wciąż trwa!

 

 

Opracowanie: mgr E. Kluz mgr M. Jakielaszek


 

 

 Współpraca z bibliotekami ( 3 XI 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

 

          W ramach współpracy z jarosławskimi bibliotekami zorganizowano szereg spotkań i lekcji bibliotecznych.

 

          Miejska Biblioteka Publiczna – tradycją stały się wyjścia do MBP uczniów klas pierwszych naszej szkoły na przełomie września i października. Młodzież ma możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania dużej biblioteki oraz jej księgozbiorem i imprezami organizowanymi przez tę placówkę.

 

          Biblioteka PWSTE – współpraca obejmuje spotkania pracowników uczelni z uczniami klas maturalnych. Młodzież ma możliwość zapoznania się z materiałami dostępnymi na uczelni a przydatnymi do przygotowania się do egzaminu maturalnego. Innowacją biblioteki PWSTE, która bardzo spodobała się naszym uczniom, jest możliwość wypożyczeń internetowych. Tegoroczne wyjścia połączone były z zajęciami doradztwa zawodowego – uczniowie poznali kierunki kształcenia i możliwości, jakie oferuje jarosławska uczelnia.

 

          Ponadto młodzież ZSSChiO ma możliwość uczestniczenia w wystawach, prelekcjach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi, które odbywają się przez cały rok szkolny.

 

 

Więcej informacji na stronie http://www.pwste.edu.pl/aktualnosci/zycie-uczelni/3757-maturzysci-z-zsschio#

 

Opracowanie: mgr E. Kluz mgr M. Jakielaszek


 

 

 Konkurs Wiedzy o życiu i osiągnięciach Marii Skłodowskiej – Curie ( 2 XI 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          29 października w bibliotece szkolnej odbył się konkurs wiedzy o naszej patronce. Wzięli w nim udział uczniowie następujących klas: II LO, III LO, II Thk, III aTa, III hTk, I Thk.

 

Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie liceum:
I miejsce zajęła Joanna Stecura - kl. II LO
II miejsce przypadło Jackowi Porczakowi – kl. III LO
III miejsce zajęła Justyna Olech – kl. II LO
 

Konkurs, którego celem jest przybliżenie wybitnej sylwetki Marii Skłodowskiej – Curie, przygotowały i panie: Elżbieta Kluz, Małgorzata Jakielaszek oraz Agnieszka Sęk. Laureatom serdecznie gratulujemy!
 

 

Opracowanie: mgr E. Kluz mgr M. Jakielaszek


 

 

 Spotkania z pracownikami policji ( 1 XI 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          Od paru lat, w październiku, w naszej szkole odbywają się spotkania z pracownikami policji. W tym roku prelekcję wygłosiły panie Agnieszka Łakota i Anna Wańko. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych technikum i liceum. Natomiast w listopadzie prelekcja obejmie uczniów klas zasadniczych.
          W czasie spotkania uczniowie zdobyli informacje dotyczące konsekwencji prawnych za czyny ryzykowne popełniane przez niepełnoletnich (stosowanie gróźb karalnych, pobicie, wymuszenie rozbójnicze, spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków, palenie papierosów, używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, znieważanie funkcjonariuszy publicznych – policjant, nauczyciel).
 

          Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyła się możliwość pokonania pewnego odcinka drogi z użyciem alkogogli i narkogogli. Celem tego zadania było przekonanie się młodzieży o trudnościach związanych z postrzeganiem rzeczywistości po spożyciu alkoholu i narkotyków.

 

Opracowanie: mgr E. Kluz mgr E. Maciejowska


 

 

 Konkurs ze znajomości lektur szkolnych "Nie taki diabeł straszny"  ( 1 VI 2015r. )  

 

 

          Powoli zbliża się koniec roku szkolnego. W natłoku zajęć, zaliczeń i sprawdzianów uczniowie klas pierwszych i drugich ZSSChiO znaleźli czas, by wziąć udział w organizowanym przez Bibliotekę konkursie ze znajomości lektur szkolnych. Jak sama nazwa konkursu wskazuje, pytania opracowane przez polonistki: Agnieszkę Sęk i Małgorzatę Jakielaszek, okazały się "nie takie straszne". Nad właściwym przebiegiem konkursu, który odbył się 1 czerwca, czuwała pani Elżbieta Kluz.

 

Po poprawieniu prac wyłoniono następujących zwycięzców:

 

Klasy I

I miejsce – Mateusz Lasota kl. I Thk

II miejsce – Marzena Chamik kl. I Thk

III miejsce - Jolanta Zwolińska kl. I Thk

 

Klasy II

I miejsce – Sabina Kapłon kl. II LO

II miejsce – Jacek Porczak kl. II LO

III miejsce - Agata Kukiełka kl. II LO

 

Opracowanie: mgr M. Jakielaszek


 

 

 Akcja "Dzieci dzieciom - Wielkanocny Dar Serca"  ( 23 III 2015r. )

 

          Po raz kolejny społeczność ZSSChiO włączyła się w akcję „Dzieci dzieciom – Wielkanocny Dar Serca”. W tym roku prowadzono zbiórkę żywności trwałej oraz przyborów szkolnych, które zostaną przeznaczone na pomoc dla najuboższych dzieci mieszkających w obrębie jarosławskich szkół i przedszkoli. Akcja spotkała się z dużym odzewem nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

 

Wśród szczególnie zaangażowanych znaleźli się:

Nauczyciele: Pani Patrycja Lach – Wojtas, Pan Piotr Karpiński.

Klasy: 4ata, 3k, 2k, 3ż, 2f, 1f, 2kwf, 1ż, 3LO.

Uczniowie: Anita Chmielecka, Justyna Krupka, Karolina Chalwa, Justyna Olech, Kamila Grabowiec, Katarzyna Janas, Władysław Polianski, Justyna Szczepanik, Paweł Zając, Katarzyna Strawa, Andżelika Dobosz, Kinga Pic, Monika Wojcieszko.

 

Szkolną akcję przeprowadzili: E. Kluz, P. Lach – Wojtas, E. Rauch, E. Maciejowska.

 

Opracowanie: mgr M. Jakielaszek


 

 

 Eliminacje do Konkursu "Juliusz Słowacki"  ( 23 III 2015r. )

 

         17 marca zastały przeprowadzone szkolne eliminacje do powiatowego konkursu „Juliusz Słowacki – życie i twórczość”. Ze względu na ogromne zainteresowanie młodzieży konkurs został przeprowadzony w dwóch turach – dla zmiany rannej i popołudniowej.

 

          Do dalszego etapu, który odbędzie się 10 kwietnia w ZSLiT w Jarosławiu, zakwalifikowały się: Małgorzata Żelazko, Sabina Kapłon, Magdalena Bechta, Kinga Chadała, Paulina Wojdyło, Roksana Makowiecka.

 

Organizatorkami eliminacji szkolnych były: A. Sęk, E. Kluz, M. Jakielaszek.

 

Opracowanie: mgr M. Jakielaszek


 

 

 Konkursy organizowane przez bibliotekę w II semestrze 2014/2015”  ( 26 II 2015r. )  

 

 

 

1.Konkurs recytatorski z okazji Dnia Kobiet „Wiersze kobiet – poetek” - zgłoszenia do 03 marca 2015 r.

2.Konkurs plastyczny „Portret Jana Pawła II” - zgłoszenia do 31 marca 2015 r.

3.Konkurs fotograficzny „Człowiek w obiektywie” - termin nadsyłania prac 10 kwietnia 2015 r.

4.Konkurs ze znajomości lektur szkolnych „Nie taki diabeł straszny” - zgłoszenia do 29 maja 2015 r.

5.Eliminacje szkolne konkursu powiatowego „Juliusz Słowacki i jego epoka”

6.Konkurs na najlepszego czytelnika i najlepiej czytającą klasę - czerwiec 2015 r.

 

Zainteresowanych uczestnictwem zapraszamy do biblioteki po szczegółowe informacje.

Opracowanie: mgr E. Kluz mgr M. Jakielaszek


 

 

 Akcja „Ogólnopolskie wybory książek”  ( 25 II 2015r. )  

 

 

         24 lutego młodzież naszej szkoły wzięła udział w akcji „Ogólnopolskie wybory książek”. Przedsięwzięcie to odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i ma na celu wyłonienie najatrakcyjniejszych książek, które są wyborem młodzieży na każdym etapie kształcenia. Oddano ponad 100 głosów.

 

Poniżej tytuły 5 książek, które cieszyły się największą popularnością:

 

1.Pięćdziesiąt twarzy Greya - E.L. James

2.Wiedźmin – Andrzeja Sapkowskiego

3.Zmierzch - Stephenie Meyer

4.Gwiazd naszych wina - Johna Greena

5.Trzy metry nad niebem - Federico Moccia

 

Zainteresowanym życzymy udanej lektury i z niecierpliwością czekamy na finał akcji.

 

Opracowanie: mgr M. Jakielaszek


 

 

 Pomoc dla schroniska w Orzechowcach  ( 13 XII 2014r. )

 

         W dniach 13 i 14 listopada została przeprowadzona zbiórka funduszy na zakup jedzenia dla psów i kotów ze schroniska w Orzechowcach. W akcję całym sercem zaangażowały się uczennice klasy I LO: Aleksandra Hewko i Natalia Kawa. To one przeprowadziły zbiórkę pieniędzy, które następnie komisyjnie przeliczono. Zebrano 407 złotych, które w całości zostały przeznaczone na zakup karmy w puszkach oraz suchej karmy w workach.

 

         9 grudnia przekazano zakupioną żywność do schroniska w Orzechowcach. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować Panu Arturowi Kawie (tacie Natalii), który bezinteresownie, własnym samochodem zawiózł nas do Orzechowiec.

 

          Akcja ta ukazała wielką wrażliwość całej społeczności naszej szkoły, która hojnie się do niej przyłączyła. Jest to ważne i budujące, zwłaszcza, że schronisko bardzo pomocy potrzebuje. Obecnie przebywa tam ponad 200 biednych, opuszczonych przez najbliższych, psów i ponad 20 kotów. Obraz tych smutnych zwierząt i całego obejścia pozostanie na długo w naszych sercach i już dzisiaj możemy zadeklarować, że ponowimy taką akcję w późniejszym terminie. Zachęcam przy tym do indywidualnego odwiedzenia schroniska w Orzechowcach i pomocy tamtejszym zwierzętom.

 

Opracowanie: mgr Elżbieta Kluz


 

 

 Konkursy biblioteczne - podsumowanie i wyniki  ( 19 XI 2014r. )

 

          Trzy miesiące wytężonej pracy za nami. Biblioteka działa prężnie, organizując liczne sesje, spotkania profilaktyczne, akcje charytatywne oraz konkursy. Ostatnio zorganizowano i przeprowadzono następujące:

• Konkurs recytatorski „Ulubiony wiersz Leopolda Staffa”,

• Konkurs „Wiedzy o życiu i dokonaniach Marii Curie-Skłodowskiej”,

• Konkurs plastyczny „Maria Curie-Skłodowska – Portret”.

 

Wszystkie konkursy spotkały się z ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży naszej szkoły.

 

Wyniki zmagań przedstawiają się następująco:

 

Konkurs „Wiedzy o życiu i dokonaniach Marii Curie-Skłodowskiej”

I miejsce Aleksandra Bystrzycka – kl. I LO

II miejsce Justyna Olech – kl. I LO

III miejsce Ewa Woś – kl. I LO

 

Konkurs plastyczny "Maria Curie-Skłodowska - Portret"

I miejsce Luiza Ciurko – kl. II LO

II miejsce Tomasz Tarnawski – kl. III LO

III miejsce Róża Banaś – kl. III K

 

Konkurs recytatorski „Ulubiony wiersz Leopolda Staffa”

I miejsce Dominika Lonc – kl. II LO

II miejsce Paweł Zając – kl. II htk

III miejsce Bartosz Tomaszewski – kl. II htk

Wyróżnienia: Marcelina Nykiel i Kamila Wolańska (klasa I Thk)

 

Wszystkie konkursy przygotowały panie: Elżbieta Kluz, Małgorzata Jakielaszek wraz z niezastąpioną pomocą pani Agnieszki Sęk.

 

Opracowanie: mgr M. JAKIELASZEK 


 

 

 Spotkanie klas pierwszych ze Strażą Miejską  ( 28 X 2014r. )  

 

 

          W dniach 20 i 21 października odbyły się spotkania klas pierwszych Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu z pracownikiem Straży Miejskiej - Panem Bogusławem Ryznerem.

 

 

W czasie spotkań zostały poruszone następujące zagadnienia:

 

- zadania i obowiązki Straży Miejskiej na terenie miasta,

- konsekwencje nagannych zachowań typu: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie wulgarnych słów przez młodzież w miejscach publicznych.

 

Młodzież została również poinformowana o sposobach prawidłowego zachowywania się w sytuacjach trudnych, wobec zagrożeń oraz o sposobach i miejscach uzyskiwania pomocy.

 

          Od paru lat, w ramach działań prewencyjnych, dla młodzieży klas pierwszych zostają przeprowadzone tego typu spotkania, które mają na celu uporządkowanie ich wiedzy w zakresie przestrzegania porządku publicznego i norm współżycia społecznego oraz uświadomienie konsekwencji złego, sprzecznego z prawem i normami społecznymi zachowania.

 

Koordynatorzy: Ewelina Maciejowska, Wojciech Bęś, Elżbieta Kluz.

 

 

Opracowanie: mgr Elżbieta Kluz


 

 

 Drzewo wolności  ( 28 X 2014r. )

 

          Czym jest dla nas wolność? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy akcji Święto Drzewa, której tegoroczna odsłona odbyła się pod hasłem „Drzewo Wolności”. Do akcji czynnie włączyli się uczniowie naszej szkoły, którzy pod przewodnictwem Pani Heleny Dusiło oraz przy pomocy pani Elżbiety Kluz i Pani Małgorzaty Jakielaszek wykonali Drzewo Wolności odwołujące się do tradycji ZSSChiO.

          Praca naszych uczniów została wystawiona podczas uroczystości zasadzenia symbolicznego drzewa, którego na terenie OSW dokonali przedstawiciele Starostwa Powiatowego. Nasz udział natomiast został poświadczony stosownym certyfikatem.

 

 

Opracowanie: mgr Elżbieta Kluz


 

 

 Akcja pomocy zwierzętom w schronisku  ( 26 IV 2014r. )

 

          W okresie przedświątecznym w ramach akcji niesienia pomocy zwierzętom w schronisku dzięki ofiarności naszych uczniów i nauczycieli dostarczono do Orzechowiec karmę dla przebywających tam piesków i kotków. Przekazano 60 kg suchej karmy dla psów oraz 6 kg karmy dla kotów. Oprócz tego przekazano też pożywienie w puszkach oraz budę dla psa. Do akcji przyłączyły się wszystkie klasy ZSSChiO oraz nauczyciele: H. Wojciechowska – Kiwior, A. Sowa, P. Lach, A. Hrycewicz.
 

          Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy za okazane serce i zrozumienie.
 

Opracowanie: mgr A. Hrycewicz mgr E. Kluz

 


 

 

 Akcja społeczna "Czytam w podróży Herberta"  ( 27 III 2014r. )

 

 

          27 marca (czwartek) 2014r. odbyła się druga edycja ogólnopolskiej akcji społecznej "Czytam w podróży Herberta", która jest wspólnym projektem Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkół.


          Celem tego przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie twórczości tego poety oraz zachęcanie do czytania jego utworów. Do tej ogólnopolskiej akcji włączyła się Biblioteka Publiczna w Jarosławiu oraz wybrani uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących, którzy należą do Aktywu Bibliotecznego. Wolontariusze naszej szkoły rozdawali na terenie miasta a głównie na przystankach autobusowych i na stacji PKP i PKS zakładki z fragmentami wybranych utworów Zbigniewa Herberta.

 

         Celem tej akcji jest nie tylko upowszechnienie twórczości Herberta i popularyzacja czytelnictwa w ogóle, ale również przekonanie mieszkańców Jarosławia i okolic, że nawet krótką podróż można spędzić miło i pożytecznie. 
 

          Koordynator: Elżbieta Kluz

 


 

 

Akcja przedświąteczna z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków ZSSChiO

Z inicjatywy Stowarzyszenia Sympatyków ZSSChiO przed Świętami Wielkanocnymi zostały zakupione produkty żywnościowe, które trafiły do paczek dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. Akcję przygotowała i koordynowała biblioteka szkolna.

 

 

 

 

Opracowanie: mgr Agnieszka Hrycewicz mgr Elżbieta Kluz

 


 

Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca

 

          Uczniowie ZSSChiO po raz kolejny przyłączyli się w tym roku do akcji „Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca”. Wszystkie klasy złożyły na ten cel pieniądze, z których następnie zakupiono w sklepie Niwex żywność trwałą. Zakupione produkty zostały przekazane do Gimnazjum nr 2 w Jarosławiu. Zebrana żywność trafia co roku do jarosławskich świetlic środowiskowych. Akcję przygotowała i koordynowała biblioteka szkolna.

 

 

  

 

 

Opracowanie: mgr Agnieszka Hrycewicz mgr Elżbieta Kluz


 

 

Akcja szkolna  "Góra Grosza"

 

          Uczniowie ZSSChiO po raz kolejny przyłączyli się do akcji "Góra Grosza", w ramach której pomagamy dzieciom wychowującym się poza własną rodziną czyli mieszkającym w domach dziecka, pogotowiach rodzinnych czy rodzinach zastępczych. Towarzystwo Nasz Dom, zajmujące się akcją "Góra Grosza" utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, w których w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.

 

          Jak co roku przeprowadzeniem akcji w naszej szkole zajęła się biblioteka szkolna. W ZSSChiO zebrano tym roku łączną kwotę 162,13 zł. Szczególne podziękowania kierujemy do klasy III h, która złożyła na ten cel 40 zł, klasy II h, która przekazała na „Górę Grosza” 19 zł oraz kl. II cwf 7 zł. Wszystkim, którzy wspomogli w tym roku szczytny cel serdecznie dziękujemy.

 

 

Opracowanie: mgr Agnieszka Hrycewicz

 


 

 

Wyjścia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu

 

          W październiku i listopadzie 2012 r. dla wszystkich klas pierwszych naszej szkoły zostały zorganizowane wyjścia do nowej siedziby MBP przy ul. ks. Makary. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania biblioteki, nowymi możliwościami korzystania z księgozbioru, multimediów. Obejrzeli salę konferencyjną oraz prezentację multimedialną o historii biblioteki. Po nowej siedzibie biblioteki młodzież oprowadzała pani Tamara Bartman, która zawsze służy pomocą młodzieży naszej szkoły i prowadzi lekcje biblioteczne już od wielu lat.

 

          Dnia 9 listopada bibliotekę zwiedziła również klasa III Ż/O z panią Agnieszką Sęk i panią Elżbietą Kluz. Jak widać na zdjęciach młodzież była zachwycona pięknymi pomieszczeniami (czytelnie, wypożyczalnie, magazyn), nowoczesnym wyposażeniem oraz możliwością obejrzenia filmu przyrodniczego w 3D. Mamy nadzieję, że Miejskiej Bibliotece Publicznej przybędzie nowych czytelników z naszej szkoły.

 

          Prosimy wychowawców klas chętnych do zwiedzania tego nowoczesnego obiektu o kontakt w bibliotece szkolnej celem umówienia wyjścia.

 

 

 

 

Elżbieta Kluz

 

 

 


 

 

Cukrzyca- profilaktyka

          Dnia 23 października został zapoczątkowany cykl spotkań edukacyjnych "Szkoła cukrzycy" czyli wykładów poświęconych m. in. żywieniu cukrzyków i życiu z tą chorobą. Spotkania te odbywać się będą raz w miesiącu do czerwca 2013 r. (dokładny terminarz spotkań znajduje się na plakacie obok biblioteki). Będą one prowadzone przez ekspertów w tej dziedzinie, m. in. lekarzy, diabetologów, psychologów. Projekt jest adresowany przede wszystkim do diabetyków i ich rodzin, lekarzy pierwszego kontaktu oraz profilaktycznie do ludzi młodych. Nasza szkoła została zaproszona do udziału w tym ważnym programie.
          W pierwszym inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyła młodzież klasy 3 cwf. Pan Grzegorz Graboń - prezes jarosławskiego Koła Diabetyków otwierając spotkanie podkreślił rolę wiedzy i świadomości na temat cukrzycy. Pierwszym wykładowcą, który wygłosił ciekawą prelekcję na temat: Cukrzyca -co to za choroba?, Jak ją rozpoznać , badać i najważniejsze leczyć był dr nauk. med. Hubert Żak, który zwrócił uwagę, że jednym z nieodłącznych elementów leczenia cukrzycy jest edukacja. Osoba chora na cukrzycę łącząc wiedzę teoretyczną z leczeniem ma szansę na przejęcie kontroli nad swoją chorobą. W ramach profilaktyki przekazał wiele cennych informacji dla młodzieży.

 

Najważniejsze z nich to:


- nie przesiadywać długo przy telewizji i komputerze
- wykonywać ćwiczenia gimnastyczne i zażywać dużo ruchu
- odżywiać się racjonalnie, kontrolować wagę, unikać pustych kalorii
- przeprowadzać badania od najmłodszych lat jeżeli choroba ta występuje wśród najbliższych członków rodziny

 

          Następne spotkanie odbędzie się 14 listopada o godz. 13 w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy i w związku z tym w naszej szkole zostaną też przeprowadzone badania pomiaru cukru dla nauczycieli i uczniów pełnoletnich. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych do świetlicy szkolnej. Dokładne informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na ogłoszeniu obok biblioteki szkolnej.
 

Elżbieta Kluz

 


 

 

 

Straż Miejska

          W październiku odbywały się spotkania wśród klas pierwszych :I F, I CWKO, I H, I TF, I LB z pracownikiem Straży Miejskiej panem Bogusławem Reznerem.
 

Prelekcje dotyczyły następujących zagadnień:


-zadania i obowiązki Straży Miejskiej na terenie miasta
-konsekwencje nagannych zachowań np. palenie papierosów, spożywanie alkoholu, używanie wulgarnych słów przez młodzież w miejscach publicznych.


          W ramach profilaktyki młodzież została poinformowana o sposobach prawidłowego zachowania się w sytuacjach trudnych, zagrożeniach i gdzie należy wówczas szukać pomocy. Spotkania tego typu odbywają się w nasze szkole od paru lat i mają na celu ukierunkowanie na edukacje młodzieży w zakresie przestrzegania porządku publicznego i norm współżycia społecznego oraz uświadomienie o konsekwencjach złego zachowania. 

Elżbieta Kluz

 


 

 

 

Uwaga Gimnazjaliści Konkurs !!!

Ogłaszamy konkurs na prezentację multimedialną "Maria Skłodowska-Curie – kobieta, uczona, noblistka ".

Cele konkursu:

1. Zainteresowanie uczniów postacią polskiej Noblistki i popularyzacja jej odkryć naukowych.
2. Skierowanie uwagi młodzieży na aktualne, ważne wydarzenia kulturalne.
3. Poznanie możliwości programów do tworzenia prezentacji.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych miasta i powiatu jarosławskiego.

 

 

Regulamin konkursu do pobrania


 

BIBLIOTEKA

 

 

 


 

 

 

UWAGA KONKURS !!!

 

          Biblioteka szkolna ogłasza konkurs plastyczny na portret Marii Skłodowskiej – Curie. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału prosimy o dostarczenie swojej pracy – indywidualnej lub zbiorowej (max. 3 osoby) do 5 listopada 2012 r.
 

          Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
 

 

 

BIBLIOTEKA

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

 


 

 

 

 

 

Konkurs poezji Czesława Miłosza

 

          W dniach 11 i 12 kwietnia w bibliotece szkolnej odbywał się konkurs poświęcony poezji Czesława Miłosza. Zadaniem uczestników była piękna recytacja wybranego wiersza noblisty. W konkursie wzięło udział 10 osób z różnych klas ZSSChiO.

 

          Najlepsze zdaniem jury okazały się:


I miejsce – Joanna Żyła – klasa IV a
II miejsce – Karolina Sęk – klasa I ż
III miejsce – Patrycja Wojtowicz – klasa II k
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy. W załączonych zdjęciach prezentujemy zwyciężczynie. 

          Konkurs przygotowały: Elżbieta Kluz, Agnieszka Hrycewicz oraz Agnieszka Sęk. 

 

 


Opracowanie: mgr Agnieszka Hrycewicz mgr Elżbieta Kluz mgr Agnieszka Sęk

 

 


 

 

 

Sesja o cukrzycy

 

          7 kwietnia odbyła się sesja "Cukrzyca – chorobą XXI wieku" w ramach prowadzonych od paru lat w naszej szkole cyklu sesji dotyczących profilaktyki prozdrowotnej. Celem tego spotkania było szerzenie wiedzy na temat cukrzycy, uświadomienie istoty choroby oraz profilaktyki i samokontroli. Wiadomości te przekazała nam w sposób profesjonalny pani Zofia Bałchan – starsza pielęgniarka, edukator diabetologiczny z Rzeszowa. Na nasze spotkanie został zaproszony również pan Andrzej Stupnicki- przedstawiciel medyczny LifeScan, który poinformował nas o działaniu i zastosowaniu aparatów do mierzenia poziomu cukru – glukometrów. Po zakończeniu sesji wiele osób skorzystało z badań na tym urządzeniu. 

W sesji uczestniczyli również pan Bronisław Jadownicki – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Jarosławiu oraz Vice Prezes Stowarzyszenia pan Grzegorz Graboń, który opowiedział o historii powstania i działalności jarosławskiego oddziału. Przedstawił również dane statystyczne zachorowań na cukrzycę w naszym regionie.
Na sesję przybyli zaproszeni goście: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pani Elżbieta Tkacz i pani Tamara Bartman, Kierownik Biblioteki Pedagogicznej pani Małgorzata Herda i pani Dorota Grząba, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Dyrekcja, nauczyciele i młodzież naszej szkoły.
          Sesję przygotowały panie: Elżbieta Maciejowska, B. Grządziel – Rymarz, E. Kluz

 


Opracowanie: mgr Ewelina Maciejowska mgr Barbara Grządziel - Rymarz mgr Elżbieta Kluz

 


 

 

 

Spotkanie autorskie.

 

 

          W dniu 6 kwietnia 2011 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie autorskie z krakowskim poetą i eseistą Józefem Baranem. Jest on autorem ponad 30 książek wydanych w kraju i za granicą. Jego utwory od lat cieszą się wielką popularnością. Trafiły nawet do szkolnych podręczników i zestawów maturalnych z języka polskiego. Józef Baran jest laureatem nagrody Fundacji Kościelskich w Genewie. Jest autorem tekstów śpiewanych przez Stare Dobre Małżeństwo czy Hannę Banaszak. 
          Podczas spotkania w ZSSChiO zaprezentował uczniom swoją najnowszą książkę – "Podróże nie z tej ziemi", a także utwory poetyckie. W związku z obchodami Roku Czesława Miłosza przybliżył on młodzieży sylwetkę noblisty, z którym wielokrotnie się spotykał i przeprowadzał wywiady. 
          Spotkanie przygotowała biblioteka szkolna. 

 


Opracowanie: mgr Agnieszka Hrycewicz mgr Elżbieta Kluz

 

 


 

 

 

Akcja dla dzieci.

 

          W dniach 20 - 30 marca została przeprowadzona w naszej szkole akcja ,,Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca”. Zebrane dary zostały przekazane dla najbardziej potrzebujących dzieci ze świetlic środowiskowych znajdujących się w naszym mieście. 
          Serdecznie dziękujemy wychowawcom i uczniom, którzy zareagowali na nagłaśnianą akcję i włączyli się do niej. Po raz kolejny okazało się ,że w naszej szkole istnieją ludzie, którzy nie są obojętni na nieszczęście innych.

 

Są to:
Klasa I LS – prof. M. Jastrzębski
Klasa I CWF – prof. K. Zieliński
Klasa IIIA – prof. A. Sęk
III CW – prof. E. Stańda
IIŻ – prof. W. Mazurek
II LB – prof. J. Szyler
I Ż – prof. S. Makarowska
Akcję wsparły również organizatorki Panie: E. Maciejowska, B. Grządziel - Rymarz, E. Kluz

 


Opracowanie: Elżbieta Kluz

 

 


 

Konkurs – Poezja Juliusza Słowackiego. 

     26 listopada w ZSSChiO odbył się konkurs promujący poezję jednego z największych polskich wieszczów – Juliusza Słowackiego. W konkursie udział wzięło 9 osób.

     Jury postanowiło nagrodzić tylko 2 z nich, które wykazały się szczególnym talentem recytatorskim – Joannę Żyła oraz Justynę Cap z kl. 3a 
     Konkurs zorganizowała biblioteka szkolna. 

 


 

" Spotkanie autorskie z Mateuszem Pieniążkiem "

17 listopada w ZSSChiO z inicjatywy biblioteki szkolnej odbyło się spotkanie 
z Mateuszem Pieniążkiem – autorem Legend jarosławskich. Uczestniczyła w nim ok. 80-osobowa grupa uczniów - w tym przedstawiciele młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu wraz z opiekunem. 
Mateusz Pieniążek przybliżył uczestnikom spotkania historię miasta Jarosławia, pełną zaskakujących opowieści i legend. Autor zwrócił uwagę na najciekawsze z nich, związane z właścicielami miasta. W dalszej części Mateusz Pieniążek przedstawił młodzieży również swoją twórczość poetycką. Oprócz legend 
bowiem pisze on też wiersze. Szczególne zainteresowanie wzbudziły te napisane dla dzieci. Spotkanie z Mateuszem Pieniążkiem zainicjowało nowy cykl: „Spotkania z ciekawymi ludźmi”, które organizować będzie biblioteka szkolna. 


Opracowanie zbiorowe

 


 

 

" Lekcja biblioteczna "

     Cyklicznie już biblioteka organizuje wyjścia młodzieży ZSSChiO na lekcje biblioteczne do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu filia Jarosław. Lekcje te są szczególnie cenne dla maturzystów, którzy w ich trakcie mogą zapoznać się ze sposobem sporządzania bibliografii przedmiotowej i podmiotowej. Są to umiejętności niezbędne do stworzenia planu prezentacji maturalnej. 2 listopada w jednej z takich lekcji uczestniczyła klasa 4a. wszystkich chętnych do nauki tworzenia bibliografii 
załącznikowej odsyłamy na stronę Biblioteki Pedagogicznej w Jarosławiu www.pedagogiczna-jaroslaw.org.pl

Opracowała:

Agnieszka Hrycewicz

 


 

 

” Światełko pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego ”

Wzorem lat ubiegłych Konsulat Generalny RP we Lwowie, Starosta Jarosławski oraz Stowarzyszenie Mała Ojczyzna po raz kolejny ogłosili zbiórkę zniczy pod hasłem „Światełko pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego”. 
Cmentarz Łyczakowski to jeden z najstarszych i najpiękniejszych cmentarzy w Europie, powstały wysiłkiem wielu pokoleń polskiej społeczności we Lwowie. Licząca ponad dwieście lat nekropolia to fragment historii naszej Ojczyzny – jej wielkości i chwały, upadku i niewoli. Pochowane tu osoby to świadkowie i uczestnicy tamtych wydarzeń. Pośród nich spoczywają wybitni i wielcy Polacy, zasłużeni dla kultury i historii Polski. Troska o Ich groby świadczy nie tylko o szacunku dla zmarłych przodków. Jest także świadectwem ciągłości pamięci narodowej i narodowej wspólnoty. Uczczenie Ich pamięci jest naszym pokoleniowym, moralnym i patriotycznym obowiązkiem.
Tym bardziej cieszy fakt, że również młodzież z ZSSChiO chętnie odpowiedziała na hasło zbiórki zniczy dla Cmentarza Łyczakowskiego. Były to następujące klasy: 3cw, 2h, 2a, 1a, 4o, 2lb, 3tu, 4a, 3ż, 2o, 3o, 2cw, 2k. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 

 

Opracowała:

Agnieszka Hrycewicz

 


 

” Sesja – profilaktyczna „Chroń życie przed rakiem szyjki macicy ”

     29 października w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych 
i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyła się jedna z cyklicznie już organizowanych sesji dotyczących profilaktyki chorób kobiecych. 
Sesja miała na celu uświadomienie młodym kobietom - przyszłym matkom, jak ważna jest profilaktyka w tym zakresie. Wystarczy stwierdzenie, że rak szyjki macicy, jest drugim co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. 
Co jest przyczyną raka szyjki macicy? Kogo może dotknąć? Jak często dochodzi do zachorowań? – na te i podobne pytania dostaniemy dzisiaj odpowiedź od zaproszonych na to szczególne spotkanie gości, specjalistów z tej dziedziny.
Trudny temat raka szyjki macicy w ZSSChiO poruszali m.in. lekarz medycyny Janusz Szkodny – dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, pani Dorota Nalepa – pielęgniarka położna oraz Renata Majkut - Lotycz 
z Inspekcji Sanitarnej w Jarosławiu. 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele młodzieży jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami. Spotkanie poprowadził pan Dyrektor mgr inż.. Władysław Płoszaj. 
     Sesję zorganizowały nauczycielki ZSSChiO: Ewelina Maciejowska, Elżbieta Kluz oraz Agnieszka Hrycewicz. 

 

Opracowanie zbiorowe

 


 

” Konkurs „MAM TALENT ”

     27 października w naszej szkole odbył się finał konkursu szkolnego „Mam Talent”. Uczestnicy prezentowali swoje możliwości w czterech kategoriach. Zwycięzcami okazali się:

w kategorii – śpiew: Wilk Justyna 
w kategorii - recytacja: Pietruszka Karolina
w kategorii – gra na instrumencie muzycznym: Łopuch Natalia
w kategorii – układ gimnastyczny: Aneta Kulfas i Patrycja Fronc

Występy oceniało jury w składzie: mgr Elżbieta Kluz oraz Kamila Czajka i Ewa Odrobina z kl. III Lb. Konkurs przygotowały panie: mgr Elżbieta Kluz, mgr Agnieszka Hrycewicz oraz mgr Jolanta Szyler.

 

Opracowała:

Agnieszka Hrycewicz

 


 

 

" MAGAZYN "

 

Przez cały październik w magazynie bibliotecznym trwają prace przy porządkowaniu księgozbioru. Paniom bibliotekarkom w tych „zakurzonych” pracach pomagają uczennice klasy III Tu: Jolanta Kisiel, Anita Tynek oraz Żaneta Silarska. 

 

 

Opracowanie zbiorowe

 " KRZESŁA "


Z inicjatywy mgr Elżbiety Kluz, mgr Agnieszki Hrycewicz oraz mgr Eweliny Maciejowskiej wraz z początkiem nowego roku szkolnego zostało zakupionych 100 krzesełek, które mogą być wykorzystywane przy organizacji różnego rodzaju szkolnych akademii i spektakli. 

 


 

 

 

 

 

 ! Maturzysto – przyjdź i poszukaj potrzebnych materiałów ! 

 

 • W bibliotece znajduje się gazetka, w której podane są przykłady sporządzania bibliografii załącznikowych, poparte czytelnymi przykładami konkretnych zapisów bibliograficznych: druków zwartych, czasopism, reprodukcji dzieł artystycznych, utworów muzycznych, nośników elektronicznych i stron internetowych. Na życzenie czytelnik może też skorzystać z przykładów bibliografii załącznikowych na różne tematy.
 • Na co dzień udzielane są maturzystom ustne informacje na temat sporządzania bibliografii załącznikowych, porady w zakresie wyboru tematu prezentacji dostępnych w bibliotece materiałów, sposobów korzystania ze stron internetowych pomocnych do przygotowania się do egzaminu maturalnego.
 • „Kącik Edukacyjny dla Maturzystów” - znajdują się w nim wszelkie materiały pomocne w przygotowaniu się do wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych: informatory, biuletyny, repetytoria, słowniki motywów literackich, przewodniki po lekturach szkolnych, leksykony, encyklopedie, przykłady testów maturalnych. Maturzysta znajdzie też informatory na studia wyższe oraz ulotki z informacjami o różnych uczelniach.
 • Uczniowie klas maturalnych korzystali w listopadzie 2012r. z cyklu lekcji bibliotecznych zorganizowanych z inicjatywy pań pracujących w bibliotece naszej szkoły, a przeprowadzonych w lokalu Biblioteki Pedagogicznej. Lekcje były w całości poświęcone zasadom tworzenia bibliografii załącznikowych. Przy okazji uczniowie nasi zapoznali się z systemem gromadzenia i udostępniania zbiorów w bibliotece naukowej. Znajomość metod wyszukiwania bibliografii będzie im niezbędna do pisania prac maturalnych z języka polskiego.
 • Zostały opracowane i zainstalowane na komputerach foldery z aktualnymi informacjami, dotyczącymi matury i pisania prezentacji z języka polskiego.
 • Wiele cennych informacji potrzebnych do powtórzenia materiału można uzyskać z czasopism znajdujących się w bibliotece.

 


MATURZYSTO


Bibliografie (rodzaje)

- zastosowanie 


W roku szkolnym 2016/2017 wszystkim uczniom w wyszukiwaniu książek 
oraz niezbędnych informacji na stronach www pomagają:

mgr Elżbieta Kluz oraz

mgr Małgorzata Jakielaszek. Zapraszamy.