Tytuł projektu „Mobilność uczniów - sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy” w ramach programu ERASMUS+ 2014-2020 Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.”
© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu

Streszczenie projektu

       W projekcie Nr 2014-1-PL01-KA102-001443 pt. „Mobilność uczniów-sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy” uczestniczyło 100 uczniów ZSSChiO w Jarosławiu. W ramach projektu młodzież wyjeżdżała na 4 tygodniowe praktyki do Włoch (Rimini), Niemiec (Lipsk) i Anglii (Londyn) wiosną 2015 i 2016r. Praktyki odbywały się w przedsiębiorstwach gastronomiczno - usługowych pod opieką wykwalifikowanej kadry. Wszyscy uczestnicy przed wyjazdem odbyli przygotowanie w zakresie językowym, zawodowym i pedagogicznym.        Uczestnicy projektu poszerzyli wiedzę i udoskonalili umiejętności zawodowe oraz językowe oraz uzupełnili umiejętności z zakresu organizacji usług fryzjerskich, gastronomicznych  i hotelarskich. Dodatkowo nabyli umiejętności z zakresu stylizacji paznokci i pielęgnacji dłoni. Uczestnicy poznali również kulturę i obyczaje goszczącego kraju.        W programie Erasmus+ wzięlo udział także 8 nauczycieli naszej szkoły branży gastronomicznej, którzy w trakcie w 2 tyg. praktyk zawodowych poznali potrawy kuchni śródziemnomorskiej Włoch i Hiszpanii.        Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości kształcenia w ZSSChiO oraz jeszcze lepszego dostosowania się do potrzeb krajowego i europejskiego rynku pracy.

Koszty

Koszty wyjazdu były całkowicie dofinansowane przez Komisję Europejską w ramach programu „Erasmus+”.

Strona główna - WITAMY

2014-1-PL01-KA102- 001443
Informacje Informacje Rekrutacja Rekrutacja Uczestnicy Uczestnicy Ewaluacja Ewaluacja Certyfikaty Certyfikaty