2015-1-PL01-KA102-014794
© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnoksztąłcących w Jarosławiu
Webmastering - Robert Porczak

Strona główna

Europejski charakter edukacji

zawodowej uczniów z

Jarosławskiego „Spożywczaka”

Informacje ogólne

Projekt: Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” 2015-1-PL01-KA102-014794, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, SEKTOR: Kształcenie i szkolenie zawodowe AKCJA 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.  Działania projektowe dla uczestników 1etapu rozpoczną się w styczniu 2016r., termin zagranicznych staży – maj 2016r., działania podsumowujące – czerwiec 2016r.

Uczestnicy

Do uczestnictwa w działaniach projektowych zapraszamy uczniów: - klas drugich i trzecich technik analityk, - klasy trzeciej technik technologii żywności, - oraz klasy drugiej ZSZ cukiernik. W pierwszym etapie projektu uczestniczyć będzie 33 uczniów, w tym 20 uczniów z kierunku technik analityk oraz 13 uczniów z kierunków: technik technologii żywności i cukiernik.
Dodatkowe Informacje Dodatkowe Informacje
2015-1-PL01-KA102-014794
© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnoksztąłcących w Jarosławiu

Strona główna

Europejski charakter edukacji

zawodowej uczniów z

Jarosławskiego „Spożywczaka”

Informacje ogólne

Projekt: Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” 2015-1- PL01-KA102-014794, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, SEKTOR: Kształcenie i szkolenie zawodowe AKCJA 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.  Działania projektowe dla uczestników 1etapu rozpoczną się w styczniu 2016r., termin zagranicznych staży – maj 2016r., działania podsumowujące – czerwiec 2016r.

Uczestnicy

Do uczestnictwa w działaniach projektowych zapraszamy uczniów: - klas drugich i trzecich technik analityk, - klasy trzeciej technik technologii żywności, - oraz klasy drugiej ZSZ cukiernik. W pierwszym etapie projektu uczestniczyć będzie 33 uczniów, w tym 20 uczniów z kierunku technik analityk oraz 13 uczniów z kierunków: technik technologii żywności i cukiernik.
Dodatkowe Informacje Dodatkowe Informacje
Webmastering - Robert Porczak