Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Cele projektu

… w kontekście potrzeb ZSSChiO

zwiększenie kompetencji językowych kadry w obszarze współpracy europejskiej ZSSChiO (projekty unijne, projekty eTwinning i inne, opieka nad młodzieżą podczas praktyk zagranicznych, organizacja pobytu w szkole obcokrajowców – wolontariuszy), zwiększenie aktywności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji językowych na prowadzonych lekcjach i zajęciach dodatkowych, doskonalenie umiejętności nauczania na przykładzie europejskich systemów edukacji, w tym w obszarze social media i TIK, poprawa atrakcyjności i skuteczności nauczania w ZSSChiO, ulepszanie wizerunku placówki w lokalnym środowisku, poszerzenie współpracy międzynarodowej ZSSChiO.
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Cele projektu

… w kontekście potrzeb ZSSChiO

zwiększenie kompetencji językowych kadry w obszarze współpracy europejskiej ZSSChiO (projekty unijne, projekty eTwinning i inne, opieka nad młodzieżą podczas praktyk zagranicznych, organizacja pobytu w szkole obcokrajowców – wolontariuszy), zwiększenie aktywności nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji językowych na prowadzonych lekcjach i zajęciach dodatkowych, doskonalenie umiejętności nauczania na przykładzie europejskich systemów edukacji, w tym w obszarze social media i TIK, poprawa atrakcyjności i skuteczności nauczania w ZSSChiO, ulepszanie wizerunku placówki w lokalnym środowisku, poszerzenie współpracy międzynarodowej ZSSChiO.