Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Galerie

Galeria 1 - Migawki projektowe

Galeria fotografii związana z życiem szkoły i realizacją zadań w ramach różnych projektów - angażowanie młodzieży do uczestnictwa w projekcie. Galeria 2 - … w opracowaniu Warsztaty nauczycielskie wprowadzające w tematykę zadań projektowych. Przydział zadań dodatkowych i funkcji organizacyjnych w ramach grup zadaniowych. Galeria 3 - … w opracowaniu …………………………… …………………………… ………………….………..
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Galerie

Galeria 1 - Migawki projektowe

Galeria fotografii związana z życiem szkoły i realizacją zadań w ramach różnych projektów - angażowanie młodzieży do uczestnictwa w projekcie. Galeria 2 - … w opracowaniu Warsztaty nauczycielskie wprowadzające w tematykę zadań projektowych. Przydział zadań dodatkowych i funkcji organizacyjnych w ramach grup zadaniowych. Galeria 3 - … w opracowaniu …………………………… …………………………… ………………….………..