Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Projekt

“MOBILNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

GWARANCJĄ ROZWOJU”

Erasmus+ 2014-2020

Projekt zaadresowany został do kadry ZSSChiO w Jarosławiu, posiadającej zwiększoną motywację do doskonalenia się i polepszania swojego warsztatu pracy. Jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane przez nauczycieli potrzeby kształcenia ich umiejętności językowych oraz z zakresu nowoczesnych technologii TIK w celu dostosowania umiejętności komunikacyjnych, metod nauczania i wykorzystywanych narzędzi do poziomu europejskiego. Przygotowanie językowe i kulturowe przed wyjazdem pozwoli na zwiększenie efektów kształcenia uczestników w ramach projektu w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie. Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczestników poprzez ich udział w kursie językowym i specjalistycznym oraz obserwację dobrych i efektywnych rozwiązań niemieckiego systemu kształcenia wpłynie na podniesienie jakości i skuteczności nauczania oraz zwiększenia atrakcyjności kształcenia w ZSSChiO.

Lokalizacja projektu

SEKTOR: Edukacja szkolna AKCJA: Mobilność kadry edukacji szkolnej OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2019r. – 31.10.2020r. LICZBA UCZESTNIKÓW: 14
Dodatkowe informacje
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Projekt

“MOBILNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ

GWARANCJĄ ROZWOJU”

Erasmus+ 2014-2020

Projekt zaadresowany został do kadry ZSSChiO w Jarosławiu, posiadającej zwiększoną motywację do doskonalenia się i polepszania swojego warsztatu pracy. Jest odpowiedzią na wielokrotnie zgłaszane przez nauczycieli potrzeby kształcenia ich umiejętności językowych oraz z zakresu nowoczesnych technologii TIK w celu dostosowania umiejętności komunikacyjnych, metod nauczania i wykorzystywanych narzędzi do poziomu europejskiego. Przygotowanie językowe i kulturowe przed wyjazdem pozwoli na zwiększenie efektów kształcenia uczestników w ramach projektu w Niemczech i Zjednoczonym Królestwie. Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczestników poprzez ich udział w kursie językowym i specjalistycznym oraz obserwację dobrych i efektywnych rozwiązań niemieckiego systemu kształcenia wpłynie na podniesienie jakości i skuteczności nauczania oraz zwiększenia atrakcyjności kształcenia w ZSSChiO.

Lokalizacja projektu

SEKTOR: Edukacja szkolna AKCJA: Mobilność kadry edukacji szkolnej OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2019r. – 31.10.2020r. LICZBA UCZESTNIKÓW: 14
Dodatkowe informacje