Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Kontakt

ZSSChiO w Jarosławiu

ul. Kraszewskiego 3 37-500 Jarosław woj. podkarpackie POLSKA tel/fax: +48 16 6216414

Koordynatorzy

Osoby odpowiedzialne za przebieg i realizację projektu. Nadzór i koordynacja prawidłowego przebiegu zadań projektowych, zadań promocyjnych oraz logistycznych związanych z komunikacją i wymianą informacji z Instytucjami Partnerskimi a także przydział zadań dla beneficjentów projektu.

Agnieszka Siwoń s.ag@wp.pl

Kierownik szkolenia praktycznego. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, lider wdrażania innowacyjnych projektów w ZSSChiO.Opiekun angielskiej, niemieckiej i włoskiej grupy mobilności. Doświadczenie projektowe: 7 projektów (1 koordynowany), w tym 3 projekty eTwinning.

Dorota Sznaj dorota771@onet.eu

Nauczyciel języka polskiego i opiekun włoskich grup mobilności, lider działań promocyjnych na rzecz szkoły i ambasador młodzieży. Doświadczenie projektowe: 3 projekty.
AGNIESZKA
DOROTA
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Kontakt

ZSSChiO w Jarosławiu

ul. Kraszewskiego 3 37-500 Jarosław woj. podkarpackie POLSKA tel/fax: +48 16 6216414

Koordynatorzy

Osoby odpowiedzialne za przebieg i realizację projektu. Nadzór i koordynacja prawidłowego przebiegu zadań projektowych, zadań promocyjnych oraz logistycznych związanych z komunikacją i wymianą informacji z Instytucjami Partnerskimi a także przydział zadań dla beneficjentów projektu.

Agnieszka Siwoń s.ag@wp.pl

Kierownik szkolenia praktycznego. Nauczyciel przedmiotów zawodowych, lider wdrażania innowacyjnych projektów w ZSSChiO.Opiekun angielskiej, niemieckiej i włoskiej grupy mobilności. Doświadczenie projektowe: 7 projektów (1 koordynowany), w tym 3 projekty eTwinning.

Dorota Sznaj dorota771@onet.eu

Nauczyciel języka polskiego i opiekun włoskich grup mobilności, lider działań promocyjnych na rzecz szkoły i ambasador młodzieży. Doświadczenie projektowe: 3 projekty.
AGNIESZKA
DOROTA