Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Partnerzy

Priorytety współpracy z

partnerami

Jednym z priorytetów założonych przez koordynatorów w dziedzinie współpracy międzynarodowej jest stałe poszerzanie grona partnerów. Oprócz sprawdzonej dotąd niemieckiej firmy Vitalis , organizującej dla ZSSChiO mobilności dla uczniów i kadry na wysokim poziomie, do współpracy zaproszono Oxford International Study Centre .
Jest to instytucja o wysokim prestiżu na rynku edukacyjnym, posiadająca w raportach ocenę “powyżej oczekiwań”, zarekomendowana koordynatorom przez inne polskie instytucje i szkoły. Dobra jakość współpracy z partnerami projektowymi wpływa bezpośrednio na osiągnięcie wysokiego poziomu mobilności. Realizacja każdego kolejnego projektu powoduje rozwijanie i zacieśnianie relacji z partnerami oraz nabywanie nowych, cennych doświadczeń.

Oxford International Study Centre

(Oxford, Zjednoczone Królestwo)

Oxford International Study Centre to uznana uczelnia w centrum Oxfordu - uniwersyteckiego miasta. Wyniki badań, autoryzowanych przez wiele znaczących instytucji, potwierdzają wysoką jakość kształcenia instytucji („powyżej oczekiwań”). OISC jest akredytowanym członkiem Council for British International Schools), European Council of International Schools, European Association for International Education oraz Swiss Group of International Schools. Prowadzi kształcenie w formie całorocznych lub krótkich programów wysokiej jakości, skierowanych m.in. do nauczycieli języka angielskiego i innych przedmiotów, którzy chcą rozwijać swój język i umiejętności nauczania. Oxford International Study Centre to partner, z którym szkoła współpracuje po raz pierwszy. Zarekomendowany został przez kilka placówek edukacyjnych jako wiarygodny partner, który spełnił na bardzo wysokim poziomie oczekiwania uczestników mobilności z innych polskich szkół. Mający dobre opinie w zakresie nauczania i organizacji mobilności, dlatego koordynatorzy pewni, że 10 uczestników kursu języka angielskiego lub specjalistycznego poszerzy wiedzę i umiejętności w prestiżowym instytucie, gwarantującym wysoką jakość nauczania.

Vitalis GmbH

(Schkeuditz, Niemcy)

Firma Vitalis GmbH została założona w 1997 roku i pełni rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Firma specjalizuje się w organizacji staży dla uczniów szkól technicznych oraz zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Firma Vitalis GmbH posiada swoją własną bazę noclegową i żywieniową oraz bogate zaplecze integracyjne mieszczące się w miejscowości Schkeuditz w pobliżu Lipska. Z firmą Vitalis szkoła współpracuje w zakresie organizacji mobilności od 2013 roku. Doświadczenia zawodowe zdobywali tam uczniowie ZSSChiO w branży gastronomicznej i fryzjerskiej oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych podczas mobilności typu job shadowing. Vitalis to sprawdzony partner ZSSChiO gwarantujący wysoki poziom realizacji projektów, rzetelnie wywiązujący się z zawartych dotąd umów i programów mobilności. Zapewnia bardzo dobrą organizację pobytu i nauki, realizację programu mobilnościowego i kulturowego oraz właściwe dokumentowanie mobilności. W ramach współpracy 4 nauczycieli będzie obserwować pracę nauczycieli i placówki ( “job shadowing” ) oraz czerpać z rozwiązań systemu edukacyjnego uważanego za jeden z lepszych w Europie.
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Partnerzy

Priorytety współpracy z partnerami

Jednym z priorytetów założonych przez koordynatorów w dziedzinie współpracy międzynarodowej jest stałe poszerzanie grona partnerów. Oprócz sprawdzonej dotąd niemieckiej firmy Vitalis , organizującej dla ZSSChiO mobilności dla uczniów i kadry na wysokim poziomie, do współpracy zaproszono Oxford International Study Centre .
Jest to instytucja o wysokim prestiżu na rynku edukacyjnym, posiadająca w raportach ocenę “powyżej oczekiwań”, zarekomendowana koordynatorom przez inne polskie instytucje i szkoły. Dobra jakość współpracy z partnerami projektowymi wpływa bezpośrednio na osiągnięcie wysokiego poziomu mobilności. Realizacja każdego kolejnego projektu powoduje rozwijanie i zacieśnianie relacji z partnerami oraz nabywanie nowych, cennych doświadczeń.

Oxford International Study Centre

(Oxford, Zjednoczone Królestwo)

Oxford International Study Centre to uznana uczelnia w centrum Oxfordu - uniwersyteckiego miasta. Wyniki badań, autoryzowanych przez wiele znaczących instytucji, potwierdzają wysoką jakość kształcenia instytucji („powyżej oczekiwań”). OISC jest akredytowanym członkiem Council for British International Schools), European Council of International Schools, European Association for International Education oraz Swiss Group of International Schools. Prowadzi kształcenie w formie całorocznych lub krótkich programów wysokiej jakości, skierowanych m.in. do nauczycieli języka angielskiego i innych przedmiotów, którzy chcą rozwijać swój język i umiejętności nauczania. Oxford International Study Centre to partner, z którym szkoła współpracuje po raz pierwszy. Zarekomendowany został przez kilka placówek edukacyjnych jako wiarygodny partner, który spełnił na bardzo wysokim poziomie oczekiwania uczestników mobilności z innych polskich szkół. Mający dobre opinie w zakresie nauczania i organizacji mobilności, dlatego koordynatorzy pewni, że 10 uczestników kursu języka angielskiego lub specjalistycznego poszerzy wiedzę i umiejętności w prestiżowym instytucie, gwarantującym wysoką jakość nauczania.

Vitalis GmbH

(Schkeuditz, Niemcy)

Firma Vitalis GmbH została założona w 1997 roku i pełni rolę organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Firma specjalizuje się w organizacji staży dla uczniów szkól technicznych oraz zawodowych oraz wyjazdów szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Firma Vitalis GmbH posiada swoją własną bazę noclegową i żywieniową oraz bogate zaplecze integracyjne mieszczące się w miejscowości Schkeuditz w pobliżu Lipska. Z firmą Vitalis szkoła współpracuje w zakresie organizacji mobilności od 2013 roku. Doświadczenia zawodowe zdobywali tam uczniowie ZSSChiO w branży gastronomicznej i fryzjerskiej oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych podczas mobilności typu job shadowing. Vitalis to sprawdzony partner ZSSChiO gwarantujący wysoki poziom realizacji projektów, rzetelnie wywiązujący się z zawartych dotąd umów i programów mobilności. Zapewnia bardzo dobrą organizację pobytu i nauki, realizację programu mobilnościowego i kulturowego oraz właściwe dokumentowanie mobilności. W ramach współpracy 4 nauczycieli będzie obserwować pracę nauczycieli i placówki ( “job shadowing” ) oraz czerpać z rozwiązań systemu edukacyjnego uważanego za jeden z lepszych w Europie.