Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Rezultaty projektu

Projekt eTwinning

W celu upowszechniania rezultatów projektu w szerokim zakresie utworzony zostanie projekt na platformie eTwinning. Do współpracy zaproszona zostaną inne szkoły realizujące projekt w ramach tej samej akcji programu Erasmus+. Pozwoli to na wzajemną wymianę rezultatów i doświadczeń z realizacji projektu. Uczestnicy wypracują materiały do wykorzystania w pracy nauczyciela i zamieszczą je na platformie TwinSpace, dlatego będą mogli z nich korzystać także inni nauczyciele. Platforma będzie również płaszczyzną do wymiany przemyśleń i wskazówek dla koordynatorów i uczestników związanych z realizacją projektu.

Administracja

Udział pracownika administracyjnego w projekcie lepiej przygotuje go do współpracy z przedstawicielami innych instytucji, zwłaszcza wymagającej znajomości języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym. Zaowocuje to sprawniejszą obsługą petentów oraz polepszeniem organizacji pracy w szkole.

Nowoczesna kadra

Rozwój kadry ZSSChiO uczestniczącej w projekcie będzie miał pozytywny wpływ na prowadzenie procesu edukacyjnego placówki. Nauczyciele będą się posługiwać nabytymi umiejętnościami w zakresie stosowania kompetencji kluczowych – kształcenia języka angielskiego oraz inicjatywności i przedsiębiorczości na prowadzonych lekcjach, a stosowanie nowoczesnych technik i narzędzi informacyjnych pozwoli na uatrakcyjnienie metod nauczania.

Kadra

zarządzająca

Udział w projekcie przedstawiciela kadry zarządzającej szkołą pozwoli usprawnić system zarządzania, wpłynie pozytywnie na relacje z partnerami zagranicznymi oraz ułatwi kontakty z kolejnymi potencjalnymi partnerami zagranicznymi.

W skrócie

Projekt eTwinning (dodatkowy projekt) Nowoczesna kadra (rozwój zawodowy) Zarządzanie (usprawnienie systemu) Administracja (platforma współpracy)
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Rezultaty projektu

Projekt eTwinning

W celu upowszechniania rezultatów projektu w szerokim zakresie utworzony zostanie projekt na platformie eTwinning. Do współpracy zaproszona zostaną inne szkoły realizujące projekt w ramach tej samej akcji programu Erasmus+. Pozwoli to na wzajemną wymianę rezultatów i doświadczeń z realizacji projektu. Uczestnicy wypracują materiały do wykorzystania w pracy nauczyciela i zamieszczą je na platformie TwinSpace, dlatego będą mogli z nich korzystać także inni nauczyciele. Platforma będzie również płaszczyzną do wymiany przemyśleń i wskazówek dla koordynatorów i uczestników związanych z realizacją projektu.

Administracja

Udział pracownika administracyjnego w projekcie lepiej przygotuje go do współpracy z przedstawicielami innych instytucji, zwłaszcza wymagającej znajomości języka angielskiego w stopniu komunikacyjnym. Zaowocuje to sprawniejszą obsługą petentów oraz polepszeniem organizacji pracy w szkole.

Nowoczesna kadra

Rozwój kadry ZSSChiO uczestniczącej w projekcie będzie miał pozytywny wpływ na prowadzenie procesu edukacyjnego placówki. Nauczyciele będą się posługiwać nabytymi umiejętnościami w zakresie stosowania kompetencji kluczowych – kształcenia języka angielskiego oraz inicjatywności i przedsiębiorczości na prowadzonych lekcjach, a stosowanie nowoczesnych technik i narzędzi informacyjnych pozwoli na uatrakcyjnienie metod nauczania.

Kadra zarządzająca

Udział w projekcie przedstawiciela kadry zarządzającej szkołą pozwoli usprawnić system zarządzania, wpłynie pozytywnie na relacje z partnerami zagranicznymi oraz ułatwi kontakty z kolejnymi potencjalnymi partnerami zagranicznymi.

W skrócie

Projekt eTwinning (dodatkowy projekt) Nowoczesna kadra (rozwój zawodowy) Zarządzanie (usprawnienie systemu) Administracja (platforma współpracy)