Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Uczestnicy

Grupa angielska -

językowa

Kurs języka angielskiego w Oxford International Study Centre Uczestnicy: przedstawiciele kadry zarządzającej i administracji, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Czas trwania: 10 dni Ilość osób: 8 Grupa 1

Grupa angielska -

ICT (TIK)

Kurs specjalistyczny z zakresu technologii TIK, wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych do kreatywnego nauczania w Oxford International Study Centre Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Czas trwania: 5 dni Ilość osób: 2 Grupa 2

Grupa niemiecka -

job shadowing

Mobilność typu job- shadowing w placówce oświatowej w Lipsku – obserwacja metod nauczania i organizacji pracy nauczycieli oraz placówki Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Czas trwania: 5 dni Ilość osób: 4 Grupa 3
Czytaj więcej …
Czytaj więcej …
Czytaj więcej …
Czytaj więcej …
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu
2019-1-PL01-KA101-063161

Uczestnicy

Grupa angielska - językowa

Kurs języka angielskiego w Oxford International Study Centre Uczestnicy: przedstawiciele kadry zarządzającej i administracji, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Czas trwania: 10 dni Ilość osób: 8 Grupa 1

Grupa angielska - ICT (TIK)

Kurs specjalistyczny z zakresu technologii TIK, wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych do kreatywnego nauczania w Oxford International Study Centre Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Czas trwania: 5 dni Ilość osób: 2 Grupa 2

Grupa niemiecka - job shadowing

Mobilność typu job-shadowing w placówce oświatowej w Lipsku – obserwacja metod nauczania i organizacji pracy nauczycieli oraz placówki Uczestnicy: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Czas trwania: 5 dni Ilość osób: 4 Grupa 3
Czytaj więcej …
Czytaj więcej …
Czytaj więcej …
Czytaj więcej …