STRONA STARTOWA

 

Informacja do strony:

Dokładny kalendarz znajduje się na stronie KO w Rzeszowie - prosimy zweryfikować dane.

 

Rok szkolny 2018/2019

( wersja skrócona )


  • 3 września 2018 r. - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • 23 - 31 grudnia 2018 r. - Zimowa przerwa świąteczna.
  • 11 - 24 lutego 2019 r. - Ferie zimowe: Podkarpackie.
  • 18 kwietnia - 23 kwietnia 2019r. - Wiosenna przerwa świąteczna.
  • 26 kwietnia 2019 r. - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych - w szkołach ponadgimnazjalnych.
  • Egzamin maturalny: część ustna i część pisemna (termin ustala dyrektor CKE).
  • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (Termin ustala dyrektor CKE)
  • 21 czerwca 2019 r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • 22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r. - Ferie letnie czyli WAKACJE.

 

 

Na podstawie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-20182019

 

 

 


 

Zakładka w trakcie aktualizacji.

 


Dzwonki szkolne


Lekcja 1  - od 800  do 845

Lekcja 2  - od 850  do 935

Lekcja 3  - od 940  do 1025

Przerwa 15 minutowa

Lekcja 4  - od 1040  do 1125

Lekcja 5  - od 1130  do 1215

Lekcja 6  - od 1220  do 1305

Lekcja 7  - od 1310  do 1355

Przerwa 10 minutowa

Lekcja 8  - od 1405  do 1450

Lekcja 9  - od 1455  do 1540

Lekcja 10 - od 1545  do 1630

Przerwa 10 minutowa

Lekcja 11 - od 1640  do 1725

Lekcja 12 - od 1730  do 1815

Lekcja 13 - od 1820  do 1905


Lekcje skrócone trwają 30 minut z przerwami 5 minutowymi. Koniec zajęć (14 lekcji) o godzinie 1605.