WYDARZENIA - WYKAZ OGÓLNY

 

Wszystkie ogłoszenia i komunikaty prosimy konsultować z Dyrekcją szkoły w celu uniknięcia nieporozumień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja Czerwiec - Lipiec 2019

04 IV 2019r.

       

(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.)

  

               CZĘŚĆ  PISEMNA - 18 czerwca 2019 r. (wtorek)

 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Godzina egzaminu

Sala

Z wykorzystaniem komputera

 

 

T.11 (3 h)

Planowanie i realizacja usług w recepcji

8.00

s. „i”

T.05 (3 w)

Produkcja wyrobów mięsnych
i tłuszczowych

8.00

s. 2i

T.06 (3 Tż)

Sporządzanie potraw i napojów

10.00

s. „i”

s. 2i

A.19 (3 Tf)

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

12.00

s. „i”

s. 2i

Z wykorzystaniem arkuszy

 

 

A.59 (3 Ta)

Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

10.00

s. 15

T.09 (3 Tk)

Wykonywanie usług kelnerskich

10.00

s. 15

T.04 (3 c)

Produkcja wyrobów cukierniczych

10.00

s. 18

T.06 (3 k)

Sporządzanie potraw i napojów

10.00

s. 19

s. 20

A.19 (3 f)

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

12.00

s. 18

A.60 (4 Ta)

Wykonywanie badań analitycznych

12.00

s. 20

T.15 (4 Tż)

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

12.00

s. 20

 

  

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja 17 czerwca 2019 r., godz. 9.00 i godz. 13.00.

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

T.11
 (3h, 4h)

Planowanie i realizacja usług
w recepcji

17. 06. 2019

9.00

s. 20

T.12
(4h)

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

17. 06. 2019

13.00

s. 18

T.15
(4 Tż)

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

17. 06. 2019

13.00

s. 18

T.10
(4 tk)

Organizacja usług gastronomicznych

17. 06. 2019

13.00

s. 18

 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 21 czerwca do 4 lipca 2019 r.

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

A.19

(3 Tf, 3 f)

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

21-28.06.2019

9.00
15.00

s. 13

T.06

(3 Tż,3 k)

Sporządzanie potraw
i napojów

21-25.06.2019

8.00
12.00
16.00

s. 7

s.44

T.04
(3 c)

Produkcja wyrobów cukierniczych

24. 06. 2019

8.00
12.00
16.00

s. 3

A.59

(3 Ta)

Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych
i próbek do badań analitycznych

26. 06. 2019

9.00

s. 2

T.05
(3w)

Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

25. 06. 2019

8.00
12.00
16.00

Zakłady Mięsne „Sokołów SA”

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostępne są w sekretariacie.

 

Termin ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: –  30 sierpnia 2019 r.

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Sesja Styczeń - Luty 2019

28 VIII 2018r.

       
(kształcenie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r.)

CZĘŚĆ PISEMNA - 10 stycznia 2019 r. (czwartek)
 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Godzina egzaminu

Sala

Z wykorzystaniem komputera

 

 

A.23

Projektowanie fryzur

8.00

s. „i”

s. 2i

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

10.00

s. „i”

s. 2i

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

12.00

s. „i”

A.60

Wykonywanie badań analitycznych

12.00

s. 2i

Z wykorzystaniem arkuszy

 

 

A.59

Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

10.00

s. 20

T.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

10.00

s. 19

T.05

Produkcja przetworów mięsnych
 i tłuszczowych

10.00

s. 19

T.09

Wykonywanie usług kelnerskich

10.00

s. 18

T.10

Organizacja usług gastronomicznych

12.00

s. 18

A.19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

12.00

s. 20

A.60

Wykonywanie badań analitycznych

12.00

s. 20

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja –
9 stycznia 2019 r., godz. 9.00 i godz. 13.00.

 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

A.23

Projektowanie fryzur

09. 01. 2019

9.00

s. 18

s. 20

T.11

Planowanie i realizacja usług
w recepcji

09. 01. 2019

9.00

s. 20

T.12

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

09. 01. 2019

13.00

s. 17

T.15

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

09. 01. 2019

13.00

s. 18
s. 20

T.10

Organizacja usług gastronomicznych

09. 01. 2019

13.00

s. 19

s. 20

 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 11 stycznia do 16 lutego 2019 r.
 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Termin egzaminu

Godzina egzaminu

Sala

A.59

Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badan analitycznych

11.02.2019

9.00 i 15.00

s. 2

 12.02.2019

9.00

s. 2

A.60

Wykonywanie badan analitycznych

12.02.2019

15.00

s. 2

13.02.2018

9.00 i 15.00

s. 2

T.04

Produkcja wyrobów cukierniczych

11.02.2019

8.00 i 12.00

s. 3

T.09

Wykonywanie usług kelnerskich

12.02.2019

9.00 i 15.00

s. 7a

13.02.2019

9.00 i 15.00

s. 7a

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminów dostępne są w sekretariacie.

Termin ogłoszenia wyników oraz wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:
22 marca 2019r.

Termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2019 r.
- 24 maja 2019r.
 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO - Urszula Machaj

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Terminy egzaminów rok szkolny 2018/2019

28 VIII 2018r.

       

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2018/2019

28 VIII 2018r.

       

 

Kierownik szkolenia praktycznego: Urszula Machaj

 


 

 

 

Terminy

egzaminów poprawkowe

22 VI 2018r.

 

 

 


 

 

 

Listy

ustnych egzaminów maturalnych

20 IV 2018r.

 

Prosimy o zapoznanie się z listami ustnej matury w miesiącu maju 2018r.

 

Język polski            Język angielski          Język niemiecki

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Terminy egzaminów zawodowych

w sesji czerwiec/lipiec 2018

17 IV 2018r.

       

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w kwalifikacjach (kliknij w ikonę z lupą):

 

T.06 – Sporządzanie potraw i napojów

A.19 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

T.05 - Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

T.04 – Produkcja wyrobów cukierniczych

A.59 – Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

 

 

 


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie przyborów i materiałów pomocniczych w sesji styczeń - luty 2018r.

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYBORÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Terminy egzaminów zawodowych w sesji styczeń/luty 2018

28 X 2017r.

       

 

 

 

Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu z części praktycznej w kwalifikacji
 

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

29 VIII 2017r.

       

 

Kierownik szkolenia praktycznego: Urszula Machaj


 

 

 

Kierownik szkolenia praktycznego: Urszula Machaj

 


 

 

TERMINY EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2017 R.

(kształcenie według starej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

  

1. Etap pisemny
12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), godz. 12:00

2. Etap praktyczny
13 czerwca 2017 r. (wtorek) godz. 9.00 – szczegółowe terminy zostaną przekazane indywidualnie każdemu zdającemu – informacja w sekretariacie szkoły.


Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

25 sierpnia 2017 r.
 

 

 

TERMINY EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2017 R.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

 

1.  CZĘŚĆ PISEMNA

 

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja
20 czerwca 2017 r. (WTOREK)

 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Godzina egzaminu

Sala

T.06 (kl. 3 ż) Sporządzanie potraw i napojów

8.00

s. i
s. 2i

A.19 (kl. 3 Tf) Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

10.00

s. i

T.11 (kl.3 h) Planowanie i realizacja usług w recepcji

10.00

s. 2i

A.59 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych

10.00

s. 2i

T.04 (kl. 3 c) Produkcja wyrobów cukierniczych

10.00

s. 18

T.06 (kl. 3 k) Sporządzanie potraw i napojów

10.00

s. 19

s.39

T.05 (kl.3 w) Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

10.00

s. 20

A.19 (kl. 3 f) Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

12.00

s. 20

 

 

TERMINY EGZAMINU

POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SESJA CZERWIEC/LIPIEC 2017 R.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

 

2.  CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja
26 czerwca 2017 r. (PONIEDZIAŁEK)

 

Kwalifikacja

Nazwa Kwalifikacji

Godzina egzaminu

Sala

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji

9.00

s.20

T.10 Organizacja usług gastronomicznych

13.00

s.20

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

13.00

s.20

 

 

 

 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 16. 06. 2017 r. do 08. 07. 2017 r. – harmonogram dla poszczególnych kwalifikacji znajduje się poniżej w pliku:

 

  

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
– 
25 sierpnia 2017 r.

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień - październik 2016r.

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZĘŚĆ PISEMNA

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZYBORÓW I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH

 


 

 

ZASADY REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH W 2016 R.

(programy praktyk według zawodów)

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec 2016 r.


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r.


 

Regulamin dotyczący zasady organizacji i zaliczania praktyk zawodowych w technikum

 

 

Zasady obowiązujące podczas praktyk zawodowych

 

Szkolenie dla uczniów przystępujących do egzaminu z kwalifikacji

sesja czerwiec - lipiec 2016r.

 

 

Klasa 2

technik hotelarstwa

Klasa 2

kelner

Klasa 2

technik analityk

 

Klasa 2

technik technologii żywności

 

Klasa 2

technik usług fryzjerskich

 

Klasa 2

technik żywienia

i usług gastronomicznych

 

Klasa 3

technik hotelarstwa

 

 

Klasa 3

kelner

Klasa 3

technik analityk

 

Klasa 3

technik technologii żywności

 

Klasa 3

technik usług fryzjerskich

 

Klasa 3

technik żywienia

i usług gastronomicznych

 

 


 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2016 R.
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

1. CZĘŚĆ PISEMNA - 14 stycznia 2016 r. (czwartek)

 

 


 

 

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2016 R.
(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

2. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

- w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja –
15. 01. 2016 r., godz. 9.00 i godz 13.00
 

 

- w pozostałych kwalifikacjach - od 16 stycznia do 26 lutego 2016 r. – harmonogram dla poszczególnych kwalifikacji znajduje się poniżej.

Harmonogram dla poszczególnych kwalifikacji

 


Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – 30 marca 2016 r.

 

SEKRETARIAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KOMUNIKAT (wrzesień 2015)


          Informujemy, że od nowego roku szkolnego 2015/2016 ogłaszamy nabór do obsługi "infotechnicznej" szkoły w ramach działania SLIT (Szkolnego Laboratorium Informatyczno Technicznego) i ICIM (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej). Głównym celem działalności uczniów w wyżej wymienionych pracowniach jest obsługa sprzętu multimedialnego wykorzystywanego w szkolnych imprezach.

 

          W ostatnim czasie - co było widoczne podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego - pracownia SLIT wzbogaciła się o nowy sprzęt nagłośnieniowy tj. wzmacniacz, zestaw 4 mikrofonów bezprzewodowych, 2 dodatkowych kolumn i statywów. Składamy serdeczne podziękowanie Pani p.o. Dyrektora ZSSChiO mgr inż. Dorocie Wierzbińskiej - Dubaj oraz Pani Wicedyrektor mgr inż. Lidii Sobczyńskiej i Pani Koordynator Projektu Erasmus+ mgr inż. Wandzie Mazurek za wyasygnowanie środków finansowych na ten cel.

 

          Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli i uczniów zainteresowanych realizacją wymienionego projektu w naszej szkole do współpracy.

 

Zespół projektowy: Marcin Kuras (Klasa 3aTa) i Konrad Ryzner (Klasa 3Tż).

 

 Opiekun SLIT i ICIM: Robert PORCZAK

 


 

 

 

 

Szkolna "Piwnica z Multimediami"

(przygotowanie do realizacji projektu)


          Informujemy, że w ramach zajęć dodatkowych w ICIM (Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej) mamy zamiar zrealizować projekt edukacyjno - techniczny, którego głównym celem jest przygotowanie nowej pracowni dodatkowej do przechowywania, konfiguracji i instruktaży stosowania sprzętu multimedialnego wykorzystywanego w szkolnych imprezach.

          Cały projekt konsultowany jest z Dyrektorem ZSSChiO Panem mgr inż. Władysławem Płoszajem - nadzorowany jest przez nauczyciela mgr Roberta Porczaka i wspierany przez konserwatorów szkoły Pana Mariusza Kulasa i Pana Stanisława Kobylarka.

          Od 18 października bieżącego roku przeprowadziliśmy wizję lokalną pomieszczenia w celu ustalenia kierunku i zakresu prac. Projekt został wstępnie przyjęty do realizacji przez opiekuna ICIM. Będziemy na bieżąco informować wszystkich o postępie prac. Wszystkich chętnych nauczycieli i uczniów zainteresowanych realizacją wymienionego projektu w naszej szkole zapraszamy serdecznie do współpracy.

 

Zespół projektowy: Marcin Kuras (Klasa 2aTa) i Konrad Ryzner (Klasa 2Tż).

Opiekun: "Procesor" mgr Robert Porczak.

 

 

 

Opracował: Marcin Kuras (2aTa)

 

 


 

KOMUNIKAT (wrzesień 2014)

 

 

UWAGA !!!

Prosimy nie wstawiać fotografii do plików tekstowych ponieważ to wydłuża znacznie przygotowanie materiałów na naszą stronę internetową.

          

          Równocześnie chcemy podziękować wszystkim tym kolegom i koleżankom, którzy ułatwiają nam pracę poprzez wstępną weryfikację dostarczonych fotografii i odrzucenie tych, które "nie wyszły" dobrze.

 

 WEBMASTERZY

  

EGZAMIN

ZAWODOWY

strona

w trakcie aktualizacji

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Nauczyciele, którzy mają zamiar wykorzystywać pracownię informatyczną do prowadzenia zajęć dydaktycznych proszeni są o kontakt z nauczycielami informatyki w celu przeszkolenia.