WYDARZENIA - WYKAZ OGÓLNY

Statuetka

ŻUBRA

 

Trofea

 

 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Sukcesy uczniów realizujących kształcenie praktyczne u pracodawców
w konkursach branżowych

15 IV 2019r.

 

          W dniach 09 - 11 kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu odbył się etap finałowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematem przewodnim było "Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii spa & wellness i usług żywieniowych". Naszą szkołę reprezentowała uczennica kl 1Technikum hotelarskiego Marta Kurii. Trzydziestu uczniów z całej Polski, którzy zakwalifikowali się do etapu finałowego zmagało się z testem teoretycznym składającym się z 60 pytań. Po teście do kolejnego etapu przeszło 15 osób, w śród których znalazła się nasza uczennica. Rywalizowała z pozostałymi koleżankami i kolegami prezentując swoje umiejętności podczas obsługi gościa przy recepcji w języku angielskim. Kolejnym etapem finału była obsługa gości w restauracji, ważna była również znajomość dań kuchni francuskiej oraz dobór nakrycia do menu wybranego przez gości. Marta wykazała się bardzo dużą wiedzą i umiejętnościami, co zostało docenione przez jury specjalnym wyróżnieniem jako najmłodszy uczestnik olimpiady. Finaliści zostali zwolnieni z egzaminu pisemnego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

          Podczas pobytu w Kołobrzegu nie zabrakło chwil relaksu nad morzem, które mimo wietrznej pogody zachwycało swym urokiem.

Gratulujemy Marcie udziału w finale i życzymy dalszych sukcesów!

 


 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Sukcesy uczniów realizujących kształcenie praktyczne u pracodawców
w konkursach branżowych

15 IV 2019r.

 

          Ponad 100 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSSChiO odbywa zajęcia praktyczne w zakładach pracy pod opieką instruktorów praktycznej nauki zawodu. Organizacja tej formy kształcenia praktycznego jest realizowana we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy 9-12 Jarosławiu. Corocznie w okresie wiosennym uczniowie – pracownicy młodociani prezentują wiedzę i umiejętności zawodowe uczestnicząc w konkursach branżowych. Poniżej prezentujemy sukcesy młodzieży ZSSChiO:


XIX KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA PRACY I ZASAD BHP DLA UCZNIÓW W RZEMIOŚLE organizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie – 4.04.2019r.
Martyna Bocoń
z klasy I fryzjer zajęła V miejsce. W konkursie uczestniczyły również Paulina Wojdyła z klasy II fryzjer, Andżelika Pacuła oraz Aleksandra Dziak z klasy III fryzjer. Instruktorami uczennic są Pani Ewa Płocica oraz Pani Katarzyna Wróbel.


Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne we Fryzjerstwie, Barberingu, Makijażu Profesjonalnym, w Przedłużaniu i Zagęszczaniu Włosów oraz Stylizacji organizowane przez wielkopolska Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu – 7.04.2019r.
Martyna Bocoń
z klasy I fryzjer zajęła IV miejsce w konkurencji juniorzy fryzjerstwo damskie w kategorii „Fryzura z fal i pierścieni na mokro a'la monroe”. Paulina Wojdyła z klasy II fryzjer zajęła VIII miejsce w konkurencji juniorzy fryzjerstwo męskie. Instruktorem uczennic jest Pani Ewa Płocica.
 

Wojewódzki konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie w kategorii fryzjer” organizowany przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu – 1.04. 2019r.
Weronika Kolarz
z klasy III fryzjer zajęła II miejsce. Instruktorem uczennicy jest Pani Elżbieta Hołysz.
 

Wojewódzki konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie w kategorii kucharz” organizowany przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu – 9.04. 2019r.
Aleksandra Matusz
i Marzena Wota z klasy II kucharz zajęły II miejsce. Instruktorem uczennic jest Pan Bartosz Hołowaty.
 

Wojewódzki konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii BHP z elementami pracy organizowany przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu – 15.04. 2019r.
Dawid Sowa
z klasy III wędliniarz zajął I miejsce i będzie uczestnikiem ogólnopolskiego etapu konkursu. Instruktorem ucznia jest Pan Bogusław Nakonieczny.
 

Organizatorzy konkursów oraz sami uczestnicy potwierdzają, że warto prezentować swoje umiejętności, zdobywać nowe doświadczenia oraz rywalizować z rówieśnikami.


Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz pracodawcom, którzy dostrzegają i rozwijają talenty uczniów.
 

U. Machaj

 


 

 

Etap okręgowy

XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

12 IV 2019r.


          W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się eliminacje okręgowe XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. OWiUR to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okręgu lubelskim do rywalizacji w siedmiu blokach tematycznych przystąpiło 137 uczniów reprezentujących 42 szkoły. Wśród uczestników byli również uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Gabriela Leśniowska i Magda Kowalczuk z klasy II technik technologii żywności reprezentowały blok technologia żywności, Kacper Bąk z klasy III technik żywienia i usług gastronomicznych reprezentował blok gastronomia. Etap okręgowy obejmował dwie części, w pierwszej uczestnicy odpowiadali na pytania testowe a następnie wykonywali 3 zadania praktyczne. W końcowej klasyfikacji Kacper Bąk z klasy zajął 5 miejsce i zakwalifikował się do etapu centralnego, który odbędzie się w czerwcu b.r. Udział w olimpiadzie jest okazją do prezentacji wiedzy i umiejętności uczestników, spotkania służą także wymianie doświadczeń wśród uczniów oraz wśród opiekunów.

 

 


 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce "Konkursy o twórczości

Juliusza Słowackiego

6 IV 2019r.

 

 

W tym roku w związku z 210 rocznicą urodzin i 170 rocznicą śmierci Juliusza Słowackiego odbyły się w Jarosławiu dwa konkursy dotyczące twórczości tego wieszcza narodowego.
 

Konkurs Wojewódzki Śladem wielkich Polaków – Juliusz Słowacki
W dniu 3.04.2019r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyła się VI Edycja Wojewódzkiego Konkursu Śladem wielkich Polaków, poświęcona Juliuszowi Słowackiemu, wybitnemu poecie epoki romantyzmu. Zmagania konkursowe rozgrywały się w trzech kategoriach: konkurs wiedzy o życiu i twórczości J. Słowackiego, konkurs recytatorski i konkurs plastyczny. Celem VI Edycji było promowanie twórczości literackiej J. Słowackiego, pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka ojczystego, rozbudzanie zainteresowania polskim dziedzictwem kulturowym. Uczniowie uczestniczący w konkursie plastycznym mogli rozwijać swoją wyobraźnię i kreatywność przez tworzenie prac plastycznych związanych z osobą i utworami J. Słowackiego. Młodzież, która wybrała kategorię recytacji, miała możliwość rozwijać swoje zdolności pięknej interpretacji wierszy.
Uczniowie reprezentowali ZSSChiO w dwóch kategoriach: konkurs wiedzy o życiu i twórczości J. Słowackiego Magdalena Poprawa– kl. III Tf, konkurs plastyczny Kinga Michalska – kl. III LO, Mariola Fudali kl. III Tż, Ewa Kot - kl. III Tf. Uczennice do konkursu przygotowała mgr Agnieszka Sęk.

XVI Konkurs Wojewódzki Juliusz Słowacki i jego epoka
Konkurs organizowany jest co roku przez Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu, któremu patronuje jeden z polskich trzech wieszczów. Cel imprezy to popularyzacja wiedzy literacko - biograficznej dotyczącej życia i twórczości J. Słowackiego oraz pogłębianie wiedzy na temat romantyzmu, obyczajów i tradycji XIX w., a także doskonalenie umiejętności pięknej recytacji. Konkurs, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, odkrywa młode talenty i uświadamia młodzieży potrzebę rozwoju własnych zainteresowań.
Podczas finału w ZSI w dniu 5.04.2019r. ZSSChiO reprezentowały trzy uczennice. Były to: Magdalena Poprawa – kl. III Tf, Ewa Roman – kl.III Tż,  Uczennice przygotowywały się do konkursu pod kierunkiem mgr Agnieszki Sęk, która pełniła również rolę opiekuna w ZSI. Zwycięzcy otrzymali statuetki i nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy i drobne upominki.

Opracowała - Agnieszka Sęk
 


 

  "Zapleciony zawrót głowy"

w jarosławskim Hufcu Pracy

28 III 2019r.


          W dniu 28 marca br. w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w pracowni fryzjerskiej odbył się konkurs fryzjerski pod hasłem „Zapleciony zawrót głowy”. Organizatorami konkursu był jarosławski Hufiec Pracy wspólnie z Dyrekcją szkoły i nauczycielami przedmiotów zawodowych: p. Katarzyną Janowską i p. Barbarą Grządziel-Rymarz. W konkursie wzięło udział 16 uczestniczek klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Do etapu finałowego zakwalifikowały się uczestniczki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z testu teoretycznego. Zadaniem uczestniczek w części praktycznej było wykonanie fryzury nagłówkach treningowych z wykorzystaniem dowolnych technik układania i stylizowania fryzur. Ocenie poddawane były takie elementy jak: estetyka i precyzja wykonania fryzury, artyzm i kreatywność oraz czystość na stanowisku pracy.


Wszystkie uczestniczki konkursu zaprezentowały bardzo wysoki poziom umiejętności.


          Laureatką konkursu została Weronika Kolarz z Zakładu Fryzjerskiego p. Elżbiety Hołysz, II miejsce zajęła Aleksandra Dziak z Salonu Fryzjerskiego ”U Kasi” p. Katarzyny Wróbel, zaś III miejsce przypadło Natalii Wojciechowskiej z Zakładu Fryzjerskiego p. Grażyny Olszańskiej.


Wyróżnione uczestniczki otrzymały nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.


          Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń między uczestniczkami konkursu oraz wyłonienie kandydatki, która będzie reprezentować jarosławski hufiec w II etapie wojewódzkim konkursu. Konkurs był również doskonałą okazją do promocji swoich pracodawców, u których uczestniczki odbywają praktyczną naukę zawodu. Udział młodzieży w ww. konkursie przyczynia się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych i jest również sprawdzianem poziomu wiedzy przed końcowymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, które czekają uczestniczki już niebawem.


          Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Wiesława Kamińska, 9-12 HP Jarosław
 

 

 


 

 

 

Ponadregionalny konkurs

wiedzy i umiejętności fryzjerskich

26 III 2019r.

 

          W dniu 26 marca w Trzcianie odbył się szósty ponadregionalny konkurs wiedzy I umiejętności fryzjerskich, pod hasłem „Zaplecione, zakręcone”.

 

Nasza szkołę reprezentowały:
1. Magdalena Maj (4Tf) z modelką Sabina Karkut (1Tf)
2. Patrycja Pająk (4Tf) z modelką Ewa Dubaj (2f)
 

Klasyfikacja:
I miejsce – ZSTW Trzciana,
II miejsce – Magdalena Maj – ZSSCHiO Jarosław
III miejsce - ZSP Krosno
IV miejsce – ZST Gorlice
V miejsce – ZS Tarnobrzeg
VI miejsce – Patrycja Pająk – ZSSCHiO Jarosław


Naszym reprezentantkom serdecznie gratulujemy !!!
 

 

 


 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz 2019”
w  jarosławskim Hufcu Pracy

24 III 2019r.

 

          W dniu 19.03.2019r. w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbył się hufcowy etap konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz 2019”. Organizatorem powyższego przedsięwzięcia był 9-12 Hufiec Pracy w Jarosławiu we współpracy z Dyrekcją ZSSChiO i wychowawcą klasy. W konkursie wzięło udział 10 uczestników, uczęszczających do trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSSChiO i kształcących się w zawodzie kucharz.
          Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap miał formę testu pisemnego zawierającego pytania z zakresu technologii gastronomicznej i zasad żywienia. Uczestnicy, którzy wykazali się największą wiedzą a tym samym zdobyli najwyższą liczbę punktów, zakwalifikowali się do etapu praktycznego. Utworzone zostały trzy dwuosobowe zespoły, których zadaniem było sporządzenie dwóch porcji zestawu obiadowego w postaci: zupy kremu z brokułów z grzankami ziołowymi, kotletu kijowskiego faszerowanego pieczarkami, ziemniaków puree oraz surówki z marchewki i chrzanu. Po zapoznaniu uczestników z regulaminem, kryteriami oceny i punktacją, drużyny przystąpiły do zmagań konkursowych. Czas wykonania zadania wynosił 120 minut.
          Zmagania i efekty pracy uczestników obserwowała Komisja, w skład której weszły: przewodnicząca pani Katarzyna Rokosz – Komendant jarosławskiego Hufca Pracy oraz członkowie pani Dorota Wierzbińska-Dubaj – Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych Ogólnokształcących, pani Lidia Sobczyńska – wicedyrektor ZSSChiO, pani Urszula Machaj – Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSSChiO, pani Wioletta Stoch – wychowawca i nauczyciel przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej, pani Maria Hamryszczak-Krysa – przedstawiciel pracodawcy, a także pani Dorota Czuczkiewicz – wychowawca w 9-12 Hufcu Pracy w Jarosławiu. Przy ocenie zwracano uwagę na przygotowanie surowców, proporcjonalność elementów dania, prawidłowe zastosowanie technik kulinarnych, walory smakowe i estetyczne, kreatywność, aromat potrawy, odpowiednią temperaturę potrawy i talerza oraz sposób podania. Istotna w ocenie była również współpraca partnerów podczas wykonywania prac, jak również utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy. Po zakończeniu części praktycznej zadaniem uczestników była prezentacja przygotowanych potraw przed Komisją.

Tegorocznym zwycięzcą został zespół w składzie: Marzena Wota i Aleksandra Matusz, które swoje zdolności kulinarne doskonalą pod fachowym i czujnym okiem pana Huberta Hołowatego właściciela Firmy Otylya Catering w miejscowości Wierzbna.

Drugie miejsce zajęły: Daria Ważna i Urszula Wyczawska odbywające praktyczną naukę zawodu w Restauracji „Klasyczna” w Jarosławiu.

Natomiast trzecie miejsce wywalczyli: Daniel Granda i Krzysztof Łuksik młodociani pracownicy w Restauracji „Klasyczna” oraz w kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu.

          Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk pani Katarzyny Rokosz, Komendanta jarosławskiej jednostki nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, a także gratulacje i gromkie brawa od całej Komisji.
 

          Zwycięski zespół reprezentować będzie jarosławski Hufiec Pracy podczas etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 9 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.


          Głównym celem powyższego konkursu było propagowanie sztuki kulinarnej wśród młodych ludzi oraz rozbudzanie zamiłowania do wykonywania zawodu. Dwuetapowe zmagania były również sprawdzianem wiedzy i umiejętności przed końcowymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, które czekają naszych uczestników już niebawem.

Autor tekstu: Dorota Czuczkiewicz, wychowawca 9-12 HP Jarosław
 


 

  Etap centralny XXI Ogólnopolskiej Olimpiady

Wiedzy o Żywności już za nami

16 III 2019r.

 

 

          Tegoroczny XXI finał Olimpiady Wiedzy o Żywności, którego głównym organizatorem jest Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego odbył się w dniach 14-15 marca 2019 roku w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu. Cele Olimpiady jakie przyświecają organizatorom od pierwszej edycji to podniesienie poziomu kształcenia zawodowego, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami produkcji żywności, konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami. Wśród 45 uczestników głównie z klas III i IV technikum technologii żywności, którzy rywalizowali w etapie centralnym zawodów była uczennica naszej szkoły Julia Mazur z klasy II Tt. Julka uzyskała tytuł finalisty Olimpiady, który m. in. zwalnia z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji.
          Serdecznie gratulujemy Julce sukcesu i mamy apetyt na kolejne!
 

Opracowała: Urszula Machaj

 


 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

I miejsce na międzynarodowym konkursie w Krakowie

- kolejne sukcesy uczniów ZSSChiO

14 III 2019r.

 

          W dniach 7-8 marca 2019r. pod hasłem „KULINARNE DZIEDZICTWO” odbył się XX Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. W konkursie uczestniczyło 27 szkół z całego świata.


          Podkarpacie może poszczycić się najbardziej różnorodną kuchnią regionalną oraz liczbą certyfikowanych produktów tradycyjnych zarejestrowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ilości 229 pozycji. Ten fakt zainspirował nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu do przygotowania menu na tegoroczny międzynarodowy konkurs.
W tym roku uczniowie ZSSChiO startowali w trzech kategoriach.

          W kategorii: Kucharz - Dorota Hirna z II klasy technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczennica wykonywała zakąskę zimną "Terrina z łososia na galaretce z rokitnika w towarzystwie salsy pomidorowo-miodowej z nutką sosu miętowego" oraz ćwiczenie obowiązkowe z produktów przygotowanych przez organizatora, z których Dorota bezbłędnie wyprodukowała majonez. Suma punktów od jury technicznego i degustacyjnego dały uczestniczce wyróżnienie i lokatę w pierwszej 10 na 27 startujących kucharzy.

          W kategorii: Kelner- zespół Karol Kubas i Karol Pszonak z klasy III technik kelner przyniósł społeczności szkolnej i całemu Podkarpaciu niepodważalny powód do dumy, nie mieli sobie równych i zdobyli I miejsce. Uczniowie zaprezentowali stół Pod nazwą „Pogaduchy o spuściźnie jadła podkarpackiego”. Duet kelnerów nakrywał, omawiał menu i podawał potrawy różnymi technikami na najwyższym poziomie sztuki serwowania potraw. Zebrali zasłużone gratulacje od jury, a ich stroje kelnerskie - fraki podkreślały tylko dostojność chwili. Do rywalizacji oba zespoły przygotowała i opiekę podczas wyjazdu sprawowała mgr inż. Wanda Mazurek.

          W kategorii: Cukiernik - zespół Patrycja Kusy i Paulina Kulikowska z II klasy technik technologii żywności miały dwa zadania konkursowe. Sporządziły deser "Czekoladowy kwiat z nektarowym musem z chrupiącą mini bezą i muślinowym kremem z fasoli "Piękny Jaś", oraz upiekły tartę z kremem patissiere. Technika wykonania, smak i sposób podania ich deserów zdobyły uznanie jury. Uczennice ZSSChiO zostały wyróżnione spośród 8 zespołów cukierników. Do konkursu zespół przygotowywały mgr inż. Urszula Machaj i mgr inż. Małgorzata Hopko – Pajda.

          Udział w konkursie o temacie "Kulinarne Dziedzictwo" w Krakowie pozwolił propagować różnorodność potraw i napojów, tradycji kulinarnych oraz rozwijać zawodowe zainteresowania uczniów. Młodzież z jarosławskiego „Spożywczaka” już po raz ósmy brała udział w Małopolskim Konkursie Kulinarnym i za każdym razem uczniowie zdobywali miejsca na podium i wyróżnienia. Te osiągnięcia zachęcają do podejmowania kolejnych wyzwań.
 


 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Sukcesy uczniów ZSSChiO w 41 KONKURSIE

UCZNIÓW FRYZJERSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

10 III 2019r.

 

          W dniu 10 marca 2019r. w Jarosławiu odbył się 41 KONKURS UCZNIÓW FRYZJERSTWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO zorganizowany przez Izbę Rzemieślniczą w Rzeszowie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Jarosławiu. Do rywalizacji w czterech kategoriach przystąpiło 34 uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer, którzy odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Wykonując zadania konkursowe uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności potwierdzając że fryzjer to zawód artystyczny, w którym aktualne trendy dopasowują się do zmian naszego stylu życia.

 

Tegoroczna edycja konkursu była szczęśliwa dla uczennic naszej szkoły, które podczas ogłaszania wyników kilkakrotnie stawały na podium odbierając gratulacje, nagrody i dyplomy:
 

Kategoria fryzjerstwo męskie
I miejsce - PAULINA WOJDYŁA klasa 2 f, mistrz szkolący Pani Ewa Płocica Zakład Fryzjerski „UNO” w Jarosławiu
II miejsce - ALEKSANDRA MIZGIEL klasa 3 f, mistrz szkolący Pani Katarzyna Wróbel Salon Fryzjerski „U Kasi” w Jarosławiu
 

Kategoria fryzura z fal i pierścieni na mokro a`la Monreo
I miejsce - MARTYNA BOCOŃ klasa 1f, mistrz szkolący Pani Ewa Płocica Zakład Fryzjerski „UNO” w Jarosławiu
II miejsce - MARZENA DYNDAŁ klasa 1f, mistrz szkolący Pani Ewa Koszułap Salon Fryzjerski w Jarosławiu
III miejsce - WIKTORIA STABRYŁA klasa 1f, mistrz szkolący Pani Elżbieta Hołysz Zakład Fryzjerski w Jarosławiu
 

Kategoria fryzura ślubna z długich włosach
II miejsce - NATALIA WOJCIECHOWSKA klasa 3f, mistrz szkolący Pani Grażyna Olszańska Zakład Fryzjerski w Jarosławiu

Serdecznie gratulujemy uczennicom umiejętności oraz sukcesów. Słowa uznania kierujemy do Pracodawców - Pań które przygotowały młodzież do konkursu.

Niedzielnej imprezie barażowej towarzyszyły pokazy i prezentacje. ZSSChiO dołączył do współorganizatorów przygotowując bufet z przekąskami. Młodzież z klas fryzjerskich wykonywała zabiegi fryzjersko-kosmetyczne (masaż dłoni, strzyżenie męskie, upięcia i loki) oraz prezentowała fryzury przygotowane na główkach fryzjerskich w szkolnych pracowniach.
 

W imieniu Dyrekcji szkoły serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację konkursu. Dziękujemy uczniom oraz Nauczycielom, którzy przygotowali i prezentowali nasze stoiska.

U. Machaj
 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Konkurs cukierniczy

"Ciastko Mikołajkowe"

12 XII 2018r.

 

          Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu dla adeptów cukiernictwa odbyło się w dniu 7 grudnia 2018 roku w pracowni cukierniczo-piekarskiej. W zawodach branżowych uczestniczyło 26 uczniów z klas I i III cukiernik Branżowej Szkoły I stopnia oraz I, II i III technikum technologii żywności: Paulina Dobosz, Patrycja Dymnicka, Natalia Madejowska, Małgorzata Wyskiel, Dorota Sokulska, Andżelika Peniuta, Gabriela Kamińska, Wioletta Krówka, Klaudia Lichtarska, Joanna Raba, Katarzyna Opryszko, Wiktoria Bulik, Gabriela Rząsa, Karolina Kowal, Gabriela Wuj, Aleksandra Półtorak, Piotr Pajda, Karolina Wańkowicz, Julia Mazur, Martyna Szczomrzyk, Paulina Kulikowska, Patrycja Kusy, Agnieszka Kucza, Magda Kowalczuk, Sabina Szatkowska, Sandra Paska.


          Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu wyrobu ciastkarskiego, w którym obowiązkowym surowcem była skórka pomarańczowa bądź pomarańcze. Uczniowie pracowali w dwuosobowych zespołach. Ocenie podlegała: organizacja stanowiska pracy, higiena i czystość podczas pracy oraz przestrzeganie przepisów bhp, estetyka wykonania, sposób wykończenia wyrobu, smakowitość wyrobu.


          Dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu wręczała Pani Urszula Machaj kierownik szkolenia praktycznego gratulując zwycięzcom i życząc wszystkim uczniom powodzenia i zapału w zdobywaniu umiejętności cukierniczych.
• I miejsce zajęły: Paulina Kulikowska i Patrycja Kusy z klasy II technikum technologii żywności za „Świąteczną kulę czekoladową z mini torcikiem w środku, przełożonym kremem orzechowo-pomarańczowym, polaną sosem pomarańczowym”
• II miejsce zajęły: Gabriela Wuj i Aleksandra Półtorak z klasy II technikum technologii żywności za „Podbiegunowy tort”, „Pomarańczowe muffinki i „Mikołajkowy słoiczek”
• III miejsce zajęły: Klaudia Lichtarska i Joanna Raba z klasy III cukiernik za „Tort prezent czokoladowo-pomarańczowy”
• Wyróżnienie otrzymał zespół z II klasy technikum technologii żywności Gabriela Rząsa i Karolina Kowal za „Świąteczną niespodziankę”.

Konkurs przebiegał w atmosferze zapowiadającej radość Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie krzątali się z wdziękiem i werwą, pomagali i doradzali sobie nawzajem. Niech ta pogodna i twórcza chwila konkursu ma przeniesienie na nastrój świąteczny. Tego życzymy serdecznie UCZNIOM I ICH RODZICOM.

Opracowała: Małgorzata Hopko-Pajda
 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Gotowanie "na żywo"

podczas EKOGALI

11 XII 2018r.

 

          Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości Ekogala odbyły się w Rzeszowie – Jasionka 7 – 8 grudnia 2018 gdzie uczestniczyło około 150 wystawców krajowych oraz zaproszeni goście z Chin, Ukrainy, Rumunii i Grecji. Podczas targów odbył się również XIII Europejski Konkurs Kulinarny, w którym uczniowie szkół gastronomicznych z wielką pasją i zaangażowaniem zmagali się kulinarnie. Kolejną atrakcją był live cooking "VIP-y gotują". Marszałek województwa Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Piotr Pilch walczyli lepiąc pierogi i wyrabiając piernikowe ciasto. W zmaganiach wzięli też udział przedstawiciele delegacji chińskiej.

          Konkurs Kulinarny odbył się pod patronatem Firmy Prymat i merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierników, organizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Tematem konkursu jak w ubiegłym roku był: "Kierunek - wieprzowina". Daniem zasadnicze należało przygotować z polędwiczki wieprzowej z obowiązkowym wykorzystaniem szpinaku, natki pietruszki i orzeszków ziemnych. Nowością w tym roku było aby zespół wykonał również deser z wykorzystaniem śmietanki, mleka, czekolady i owoców leśnych. Już po raz trzynasty uczniowie naszej szkoły brali udział w tak prestiżowym międzynarodowym konkursie kulinarnym, który rokrocznie towarzyszy targom żywności.

          Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Dorota Hirna z klasy II i Adrian Wlazło z klasy IV. Na oczach publiczności wykonali oni w czasie 90 minut 8 porcji dania zasadniczego pt. ”Polędwiczka wieprzowa z nutą orzechów ziemnych w towarzystwie stokrotki szpinakowo - pietruszkowej na puree gruszkowo – dyniowym”, oraz 8 porcji deseru pod nazwą „Róża Niepodległości”.
Duet z naszej szkoły miał bardzo rozbudowaną potrawę, pracochłonną, łącząca kilka technik kulinarnych. Jako jedyni temperowali czekoladę, aby wykonać ażurowe kraty. Zadanie zostało skończone z 5 minutowym opóźnieniem co skutkowało 5 punktami karnymi i w końcowej punktacji zajęliśmy 4 miejsce. Wprawdzie poza podium, jednak zespół zebrał sporo pochwał do jury za smakowitość i ciekawe połączenie w całość obowiązkowych składników.

          Do konkursu pod kątem praktycznym i teoretycznym uczniów przygotowywała nauczycielka przedmiotów zawodowych Wanda Mazurek. Celem konkursu było pobudzanie i poszerzanie zainteresowań europejską sztuką kulinarną i kuchnią fusion; upowszechnianie i propagowanie surowców naturalnych i tradycyjnych metod produkcji; konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów ze szkół o tym samym profilu kształcenia z Europy; rozpowszechnianie nowoczesnej formy doskonalenia umiejętności zawodowych łączących tradycje kulinarne ze współczesnymi metodami; podniesienie poziomu kształcenia i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz wdrażanie do stosowania zasad estetyki, harmonii i aranżacji w sztuce kulinarnej. W zmaganiach konkursowych brało udział 8 zespołów, które oceniało dwa składy Jury Konkursowego – Jury profesjonalne i Jury degustacyjne. Najlepszą drużyną okazał się zespół ze Słowacji, który pokonał duety z Polski.


          Udział w konkursie zachęcił uczniów do poszukiwania pomysłów i inspiracji kulinarnych i jak twierdzą wskazał, że wybrali odpowiedni zawód, który będzie ich życiową pasją. Już dziś deklarują udział w kolejnych konkursach. Dzielnie walczyli, godnie reprezentując ZSSChiO w wielkim świecie gastronomii.

Opiekun uczniów - mgr inż. Wanda Mazurek
 


 

 

  Etap szkolny

XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

06 XII 2018r.

 

          W dniu 28 listopada odbył się szkolny etap XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, która w roku szkolnym 2018/2019 odbywać się pod tytułem "hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych".
          W etapie szkolnym brali udział chętni uczniowie z klas hotelarskich. Specyficzne pytania dotyczyły nie tylko wiedzy ogólnej ale także znajomości nowych trendów w hotelarstwie a czasami nawet doświadczenia praktycznego (praktyki, staże, wyjazdy studyjne). Uczniowie aktywni w tych dodatkowych działaniach prozawodowych mieli większe szanse na uzyskanie wyższego wyniku.
          Do etapu okręgowego każda szkoła może zgłosić 2 osoby z najlepszymi wynikami. Zakwalifikowanymi uczennicami są: Karolina Cichoń z klasy 3hTk i Marta Kurii z klasy 1Th.

          Dziękujemy Wszystkim uczniom za udział w etapie szkolnym Olimpiady a zakwalifikowanym uczennicom życzymy powodzenia w Rzeszowie gdzie odbędzie się w styczniu etap okręgowy XI OWH.

 

Opracowanie: M. Pels, E. Nowak-Majkut, R. Porczak


 

 

  Konkurs UMCS „Inny Herbert”

...

6 XII 2018r.

 


          W ramach obchodów Roku Zbigniewa Herberta, czołowego polskiego poety, UMCS w Lublinie zorganizował konkurs literacko – plastyczny „Inny Herbert”. Celem konkursu była przede wszystkim popularyzacja czytelnictwa oraz zapoznanie z twórczością poety. Wiktoria Halwa z klasy 2 fw wzięła udział w konkursie, przygotowując pracę plastyczną związaną z wierszem „Chińska tapeta”. Weronika, chociaż nie zajęła miejsca w czołówce, miała możliwość bliższego poznania twórczości poety i samodzielnego dokonania przekładu intersemiotycznego dzieła poetyckiego na język rysunku. Poniżej wiersz Z. Herberta - do przemyślenia.

Zbigniew Herbert "Chińska tapeta"

Bezludna wyspa z cukrową głową wulkanu. W środku płaskiej wody
rybak z wędką i trzciny. Wyżej wyspa rozłożysta jak jabłoń, z pagodą
i mostkiem, na którym spotykają się zakochani pod pączkującym księżycem.

Gdyby na tym zakończyć, byłby ładny epizod - historia świata w paru
słowach. Ale to się powtarza w nieskończoność, z bezmyślną, upartą
dokładnością - wulkan, rybak, zakochani, księżyc.

Nie można bardziej obrazić świata.


Opracowanie: M. Jakielaszek


 

 

  Językowe konkursy szkolne

...

4 XII 2018r.

 

 

          3 grudnia w ZSSChiO odbył się dwujęzyczny konkurs o życiu i osiągnięciach patronki szkoły – Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnicy w zależności od wyboru pisali test w języku angielskim lub polskim.


W III edycji konkursu w języku angielskim wzięło udział 21 uczniów z klas: I i II technikum. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą o patronce szkoły.


Wyniki konkursu w j. angielskim:
I miejsce – Katarzyna Wagowska (kl. 2aTh)
II miejsce – Wioletta Lembryk (kl. 2aTh), Agata Dubiel (kl. 2aTh), Sandra Korzystka (kl. 1aTt)
III miejsce – Krystian Stępak (kl. 1aTt), Sandra Czepiel (kl. 2kTf)


W konkursie pisanym w języku polskim udział wzięli uczniowie klas: 3 Tf, 3 Tż i 2 kTf.
Wyniki konkursu w języku polskim:
I miejsce – Magdalena Poprawa (kl. 3tf)
II miejsce – Ewa Roman (kl. 3Tż)
III miejsce – Sandra Czepiel (kl. 2kTf)
 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu. Konkurs przygotowały: w wersji w j. angielskim: mgr A. Skowron, mgr
R. Misztal
, mgr I. Krzeszowiec; w wersji w j. polskim: mgr A. Hrycewicz, mgr E. Kluz, mgr A. Sęk.


Opracowanie: A. Hrycewicz

 


 

 

  Etap szkolny

Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

24 XI 2018r.

 

 

          W dniu 19 listopada 2018r. odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową dla uczniów klas pierwszych.

I miejsce – Nikola Broda kl. 1Th
II miejsce – Ostap Vasylkevych kl. 1 Th
III miejsce – Monika Pachla kl. 1 Tf

Uczniowie przeszli do etapu powiatowego, który odbędzie się 3 grudnia 2018 r. w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Gratulujemy!!!


Opracowała: Małgorzata Bratek
 


 

 

  Etap okręgowy

XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności

24 XI 2018r.

 

          W piątek 23 listopada w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach odbył się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Wśród 30 uczestników reprezentujących 7 szkół byli również uczniowie naszej szkoły z klas II i III technikum technologii żywności: Magda Kowalczuk, Julia Mazur, Aleksandra Nycz, Piotr Pajda, Krzysztof Przybyła, Aleksandra Półtorak. W pierwszej części zmagań uczniowie wypełniali test sprawdzający wiedzę z technologii, analizy żywności i ekonomii. Następnie 10 uczestników z najlepszymi wynikami odpowiadało na wylosowane pytania.

 

W końcowej klasyfikacji Julia Mazur z klasy IITt zajęła IX miejsce. Opiekunem młodzieży była Pani Monika Krypel.


Serdecznie gratulujemy Julii i pozostałym uczestnikom , czekamy na listę finalistów olimpiady.


Opracowanie: Urszula Machaj


 

 

  XI Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Etap szkolny

23 XI 2018r.

 

 

 

          W dniu 28.11.2018 odbędzie się szkolny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Tematem przewodnim olimpiady są usługi Spa, wellness i gastronomiczne w hotelarstwie. Zapraszamy klasy technikum hotelarskiego do wzięcia udziału w etapie szkolnym olimpiady. Startujemy o godzinie 12:00 .
 

Więcej szczegółów udzielą :E.Nowak -Majkut, M. Pels, R.Porczak
 

Życzymy powodzenia !

 


 

 

  Wyniki konkursu z j. niemieckiego

 

22 XI 2018r.

 

 

W dniu 05.11.2018 w naszej szkole odbyło się Szkolne dyktando z j. niemieckiego. W zmaganiach z niemiecką ortografią wzięli udział uczniowie klas technikum i liceum ogólnokształcącego. Uczestnicy mieli okazję sprawdzić swoją znajomość pisowni niemieckiej oraz doskonalić umiejętność rozumienia ze słuchu.

 
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce Sylwia Wysocka z klasy 4 Tż
II miejsce Marcin Wasieczko z klasy 3 LO
III miejsce Monika Rusinek z klasy 3 LO
 

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

Opracowanie: Renata Misztal i Patrycja Lach-Wojtas


 

 

  Turniej Poetycki o Laur Impresji

 

21 XI 2018r.

 


          W ramach Jesiennych Impresji Artystycznych, organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, odbywa się od wielu lat Turniej Poetycki o Laur Impresji. Konkurs jest imprezą otwartą, skierowaną do uczniów szkół średnich i osób dorosłych. W dniu 22.11.2018r. zmagania konkursowe odbyły się tym razem w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu ze względu na remont prowadzony w budynku MOK-u. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: recytacja, twórczość własna i poezja śpiewana. Jeden z prezentowanych utworów miał nawiązywać do tematyki patriotycznej z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Turniej pozwala rozwijać zainteresowania literackie, talenty muzyczne i recytatorskie.


          ZSSChiO reprezentowały w konkursie Monika Rusinek - uczennica kl. III LO, która recytowała wiersze Wisławy Szymborskiej i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Adrianna Socha z kl. IV Tf, która zaprezentowała wiersze Juliana Tuwima oraz Tadeusza Różewicza. Uczennice do turnieju przygotowały mgr Agnieszka Sęk oraz mgr Agnieszka Hrycewicz.
 

Opracowanie: Agnieszka Sęk

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce VIII edycja Szkolnego Konkursu

Piosenki i Pieśni Niepodległościowej

09 XI 2018r.

 

          W przeddzień stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w ZSSChiO odbyła się 9 listopada 2018r. VIII edycja Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Niepodległościowej. Chcąc szczególnie uczcić setne „urodziny” naszej Ojczyzny uczestnicy konkursu zaprezentowali utwory patriotyczne nawiązujące w treści do dziejów państwa polskiego.

 

 

„ Moja Ojczyzna to historia, pamięć o poległych za nasz kraj,

pamięć o tysiącach bohaterów, niezłomnych jak stal ! ”

- to motto tegorocznego konkursu.

 

 

Jury w składzie:
H. Wojciechowska – Kiwior, B. Chrzan, M.Cholewa, B.Wojciechowska L.Sobczyńska przyznało:

w kategorii soliści
I miejsce - Martyna Kowalik kl. 1tf („Niepodległa - niepokorna”)
II miejsce - Bartosz Telesz kl. 3cw („Uwierz Polsko”)
III miejsce - Kinga Parzyszek (kl.2ktf) („Śpiewka 1920”)
Wyróżnienie - Adrianna Socha 4tf „Pieśń Konfederatów Polskich”

w kategorii duet
I miejsce - Kinga Parzyszek (kl.2ktf) i Katarzyna Baran (kl.2ktf)(„Jest taki kraj”)
II miejsce - Daniel Cicirko (kl.3tż) i Martyna Kowalik (kl.1tf)(„Warszawo ma”)

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Wręczenie nagród odbędzie się 19 listopada podczas spektaklu niepodległościowego na którą zapraszamy całą społeczność szkolną.


Opracowanie: nauczyciele historii

 

 


 

 

Świętujemy 100-lecie niepodległości


Prosimy wychowawców o wsparcie swoich uczniów w podejmowaniu inicjatywy

dot. udziału w piątkowym konkursie

„Na najciekawszą formę prezentacji barw biało – czerwonych”

( stroje, fryzury, makijaż itp.)

podczas odśpiewania o godz. 11:11 hymnu narodowego

na ulicy Kraszewskiego (ustawienie na chodniku).

 

Zwycięzcę konkursu wyłoni komisja składająca się z nauczycieli i uczniów.
Podczas 4 godz. lekcyjnej o godz. 11:00 młodzież wraz z nauczycielami

wychodzi odpowiednio „udekorowana” przed budynek szkolny

i ustawia się w szeregu na ulicy Kraszewskiego.


Po odśpiewaniu hymnu młodzież wraca na lekcje.

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Dzień Chemii

w ZSSChiO

30 X 2018r.

 

          W dniu 23 października odbył się w naszej szkole Dzień Chemii. W tym dniu uczniowie zainteresowani chemią rozwiązywali na rozgrzewkę chemiczne krzyżówki i rebusy. Następnie uczniowie rozwiązywali zagadki chemiczne dotyczące głównego tematu czyli „Chemia żywi, leczy i ubiera”. Po zagadkach przyszedł czas na relaks i zabawę. Uczestnicy układali domino chemiczne, memory chemiczne oraz budowali modele związków chemicznych.

Jury konkursu wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Gabriela Drozd, Agata Ozimek, Wiktoria Sztandera i Patrycja Wójcik z klasy 3 Ta
II miejsce – Emilia Zwierzyńska, Sandra Korzystka, Klaudia Barszczak i Aleksandra Górska z klasy 1 a
III miejsce – Anna Mroczkowska, Aleksandra Popiel, Katarzyna Kukla i Magdalena Kopciuch z klasy 4 Ta oraz Ewa Wilgucka, Aleksandra Drzystek, Aleksandra Mazur i Elżbieta Szabarkiewicz z klasy 2 a.

Nauczyciele chemii bardzo serdecznie dziękują za zainteresowanie i udział w konkursach oraz gratulują zwycięzcom.

Przy okazji obchodów Dnia Chemii odbył się także konkurs na plakat pt. „Chemia żywi, leczy i ubiera”, w którym zwyciężyła uczennica klasy 2 Tt Aleksandra Sromicka.

Opracowanie – Nauczyciele chemii


 

 

  VIII edycja Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Niepodległościowej

Zaproszenie do udziału

19 X 2018r.

 

 

Zapraszamy uczniów wszystkich klas naszej szkoły do udziału

w VIII edycji Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Niepodległościowej

w dniu 9 listopada 2018r. sala nr 39

 

Zgłoszenia proszę składać do 7 listopada u nauczycieli historii:

Bożeny Wojciechowskiej i Bernadett Chrzan

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce XVII Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki

im. Jerzego Hordyńskiego

11 V 2018r.

 

 

          Konkurs odbywa się w Jarosławiu już od kilkunastu lat. Jak co roku, w październiku w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji spotykają się ze sobą najlepsi recytatorzy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, aby rywalizować o nagrodę główną. Pozostali uczestnicy startują też w kategorii twórczość własna lub poezja śpiewana.

 

          Celem konkursu jest przybliżenie miłośnikom poezji oraz innym odbiorcom twórczości Jerzego Hordyńskiego - poety mieszkającego przed laty w Jarosławiu. Podczas zmagań konkursowych w dniu 12.10.2018r. recytatorzy przedstawiali interpretację wierszy tego właśnie autora, a także utworów Ryszarda Mścisza – poety współczesnego.

 

          W imprezie udział wzięła także reprezentantka ZSSChiO – Weronika Hofbauer z kl. I Th, przygotowana przez mgr Agnieszkę Sęk. Uczennica pięknie recytowała wybrane wiersze i została nagrodzona przez publiczność brawami.

 

          Podsumowanie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 19.10.2018r. Podczas konkursu młodzież ma możliwość zdobywania wiedzy o twórczości polskich poetów, rozwijania swoich literackich zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności ciekawej recytacji tekstów.

 

UWAGA - Fotografie w dołączonym w nagłówku pliku *.pdf .

 

Opracowanie: Agnieszka Sęk

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce III miejsce w finale konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”

w kategorii kucharz

11 V 2018r.

 

          Finał konkursu odbył się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie (województwo podlaskie) w dniach 8-11 maja 2018 roku. Uczestnikami zawodów byli zwycięzcy etapów wojewódzkich konkursu, a wśród nich uczennice naszej szkoły Natalia Sokulska i Kinga Wota z klasy III kucharz, które wygrały etap województw Iwoniczu. W pierwszym dniu konkursu odbyło się losowanie i podział na grupy, a następnie zawodnicy przystąpili do pracy. Zadanie praktyczne polegało na wykonaniu zestawu potraw: zupy kremu z zielonego groszku z grzankami ziołowymi oraz eskalopek wieprzowych w sosie pieczarkowym z plackami ziemniaczanymi i surówką z buraczków. Komisja oceniała pracę uczestników począwszy od przestrzegania zasad BHP i higieny pracy, poprawności kolejno wykonywanych czynności, po efekt wykonanej pracy oraz prezentację potraw. W drugim dniu konkursowych zmagań kucharze przystąpili do testu teoretycznego, który składał się z 30 pytań.

 

Natalia Sokulska i Kinga Wota wykazały się zarówno dużą wiedzą jak i umiejętnościami praktycznymi i w końcowej klasyfikacji zajęły III miejsce. Serdecznie gratulujemy sukcesu Natalii i Kindze, które w konkursie pokonały kilkanaście drużyn.

 

          Organizatorzy zadbali, aby konkurs nie służył jedynie sprawdzeniu wiedzy umiejętności młodzieży, ale również integracji młodzieży z całej Polski i poznaniu regionu nazywanego „zielonymi płucami Polski”. Uczestnicy konkursu udali się na krajoznawczo-edukacyjną wycieczkę po Podlasiu „Podlaskim Szlakiem Tatarskim”. Młodzież wraz z opiekunami poznali walory przyrody i wielokulturowość okolicy. Pierwszym punktem wycieczki był meczet oraz Centrum Kultury Muzułmańskiej w Kruszynianach. Później uczestnicy mieli okazję spróbowania smaków kuchni podlaskiej w „Gospodzie pod Modrzewiem” w Krynkach, w której degustowali kartacze oraz pierogi. Atrakcją wycieczki była wizyta w pięknym parku leśnym Silvarium w Poczopku oraz zwiedzanie Parku Megalitów, czyli wędrujących skał. Ostatnim miejscem w programie wycieczki była uzdrowiskowa miejscowość Supraśl.
Opiekunem uczennic podczas wyjazdu była Pani Beata Michałuszko Komendant OHP w Jarosławiu.
 

Opracowała: Urszula Machaj

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wojewódzki Festiwal Kultury Młodzieży OHP

 

09 V 2018r.

 

          W dniu 10 maja br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbył się Wojewódzki Festiwal Kultury Młodzieży OHP zorganizowany przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP. 16 uczestników prezentowało swoje umiejętności w kilku kategoriach: występy wokalne, występy zespołów muzycznych, taniec, występy teatralne, prace artystyczne, malarstwo. W Jury konkursowym byli pracownicy Teatru „Maska”, Zespołu Szkół Muzycznych, Zespołu Szkół Plastycznych, Wojewódzkiego Domu Kultury oraz Teatru im. Wandy Siemaszkowej. W kategorii soliści naszą szkołę reprezentowali Andżelika Pacuła z klasy II fryzjer oraz Bartłomiej Telesz z klasy II wędliniarz.

 

          Andżelika zaśpiewała utwór „czerwone jagody” za wykonanie którego otrzymała III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach.

 

Opracowała: Urszula Machaj

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wojewódzki Etap Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

"Europa da się lubić"

09 V 2018r.

 

        W dniu 8 maja 2018 roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu odbył się wojewódzki etap Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”. W zmaganiach wzięli udział reprezentanci pięciu jednostek – 4 Hufców Pracy i OSiW Iwonicz. Konkurs przebiegał w czterech etapach, a tematem przewodnim była Austria, która jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy II kucharz Aleksandra Matusz oraz Marzena Wota.

 

         Konkurs przebiegał czteroetapowo, każda drużyna sporządzała potrawę charakterystyczną dla kuchni austriackiej, odpowiadała na pytania testowe, przedstawiała prezentację o Austrii oraz przygotowała i prezentowała stoisko z elementami charakterystycznymi dla kraju (kultura, historia, symbole, zwyczaje). W części praktycznej nasze uczennice Ola i Marzena przygotowały sznycel po wiedeńsku z sałatką ziemniaczaną i w końcowej klasyfikacji zajęły III miejsce. Serdecznie gratulujemy dziewczynom wiedzy i odwagi, cieszymy się że tak pięknie reprezentowały naszą szkołę. Uczennice realizują zajęcia praktyczne w zakładzie gastronomicznym Otylya Catering w Wierzbnej. Opiekunem uczennic podczas wyjazdu była Pani Wiesława Kamińska.

 

Opracowała: Urszula Machaj

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce XX Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa w Poznaniu 2018

I, II i III miejsce dla naszych uczniów!

05 V 2018r.

 

          W dniach 26-27 kwietnia 3 uczniów naszej szkoły z kierunku wędliniarz wzięło udział w XX Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa im. Iwony Mossakowskiej w Poznaniu. W tym roku jak zwykle nas nie zawiedli i wszyscy są dla nas zwycięzcami, gdyż zajęli 1, 2 oraz 3 miejsce !!!

 

Jakub Raba zdobył I miejsce

Bartłomiej Mańkiewicz miejsce II

Dariusz Uchman miejsce III

 

          Cała trójka z klasy 3 cw zmagała się z trzema konkurencjami: nadziewali i odkręcali kiełbasy, udzielali odpowiedzi na wiele pytań wylosowanych przez siebie dotyczących praktycznej wiedzy z zakresu technologii przetwórstwa mięsa (np. rozróżnianie klas mięsa, przypraw, dodatków jednocześnie podając zastosowanie wszystkiego w przetwórstwie, dokonywali też oceny organoleptycznej gotowych wyrobów). Etap trzeci turnieju polegał na układaniu różnych wędlin na paterach według własnych pomysłów z zastosowaniem warzyw i owoców.

 

          Nasi uczniowie zostali znakomicie przygotowani do turnieju od strony praktycznej jak i teoretycznej przez Zakłady Mięsne „Sokołów” w Jarosławiu. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Dyrektora Zakładów Mięsnych Sokołów S.A. Leszka Wybrańca, do Pani Teresy Burzyńskiej - Dyrektora do spraw produkcji, Pana Bogusława Nakoniecznego - instruktora nauki zawodu w zakładzie, oraz wszystkich pracowników, którzy przyczynili się do zdobycia przez uczniów sukcesów. W turnieju brali udział także uczniowie z miejscowości Ełk oraz uczeń z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, która to szkoła ugościła nas bardzo serdecznie i była jednocześnie Współorganizatorem Turnieju. Skład komisji oceniającej stanowili członkowie i przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej z Poznania, przedstawiciele Zakładów Mięsnych oraz nauczyciele zawodu.

 

          Tegoroczny Turniej był dla nas szczególny, ponieważ odbył się już po raz XX. Organizatorom niezwykle zależy na promowaniu kierunku wędliniarz, który staje się już deficytowy na Polskim rynku pracy, a także i za granicą. W poznańskiej Szkole odbywają się też inne Turnieje, a mianowicie cukierniczy, kucharski i piekarski, w których udział daję szansę na sprawdzenie swoich umiejętności i promowanie tych kierunków, które są bardzo potrzebne w branży spożywczej. Cieszymy się, że i nasi uczniowie mogli zaprezentować w turnieju wędliniarskim swoje cenne umiejętności, aby ten kierunek nie zaginął i obyśmy pamiętali długo, że to właśnie z rąk masarzy- możemy otrzymać pyszne wędliny.

 

Nauczycielami przygotowującymi uczniów w szkole były Panie Marzena Wojnar i Monika Krypel. Naszym laureatom gratulujemy zwycięstwa, życzymy kolejnych sukcesów i zadowolenia z wybranego zawodu.

 

Opracowała: M. Krypel

 


 

 

  Zwycięstwo w Wojewódzkim Etapie Konkursu

„Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”

w kategorii kucharz”

27 IV 2018r.

 

          W dniu 24 kwietnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu odbył się Etap Wojewódzki Konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii kucharz. O zwycięstwo i udział w Etapie Ogólnopolskim rywalizowały cztery dwuosobowe zespoły dziewcząt reprezentujące cztery Hufce Pracy z województwa podkarpackiego. Zadaniem uczestniczek było rozwiązanie testu oraz wykonanie zadania praktycznego w postaci zestawu potraw. Natalia Sokulska i Kinga Wota z klasy III kucharz pokonały pozostałe rywalki i zajęły najwyższe miejsce na podium. Dziewczyny realizują zajęcia praktyczne w zakładzie gastronomicznym Otylya Catering w Wierzbnej, opiekunem uczennic i instruktorem praktycznej nauki zawodu jest Pan Bartosz Hołowaty.

 

          Serdecznie gratulujemy Natalii i Kindze zwycięstwa i trzymamy mocno kciuki bo następny etap konkursu już 8 maja w Wasilkowie.

 

Opracowała: Urszula Machaj

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu filmowego

„Podoba mi się ta szkoła, podoba mi się ten kierunek ...”

24 IV 2018r.

 

 

          Na przełomie lutego i marca odbył się konkurs na najlepsze filmy prezentujące kierunki technikum naszej szkoły. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu krótkiego filmu informacyjnego dla uczniów szkół podstawowych. Praca w ciekawy sposób miała nawiązywać do życia naszej szkoły, zawierać rzetelne informacje o niej, pokazywać jej mocne strony, to za co szkołę się lubi, co się w niej ceni.

 

          Komisja konkursowa w składzie: p. Dyrektor Dorota Wierzbińska – Dubaj, p. Ewa Pieczonka, p. Joanna Stępień, p. Iwona Krzeszowiec przy ocenie prac brała pod uwagę rzetelność zawartych informacji, pomysłowość i kreatywność, jasność przekazu, wartość artystyczną, czas trwania filmu (przekroczenie czasu 3 minuty skutkowało obniżeniem oceny ogólnej).

 

Zwycięzcami konkursu na poszczególnych kierunkach zostali:

 

technik hotelarz: klasa 1aTh w składzie: Katarzyna Wagowska, Patrycja Ciurko, Patrycja Marciniszyn, Patrycja Kot, Rafał Rubin, Patryk Czykalski

 

technik analityk: klasa 4aTf w składzie: Karolina Cwynar, Karolina Piestrak, Katarzyna Piś, Aldona Żołnierz, Kamila Grabowiec, Dominika Kotów

 

technik żywienia i usług gastronomicznych: klasa 1Tż w składzie: Paulina Szuper, Patrycja Soja, Kinga Rozwód, Kamila Szumigraj, Adrian Pacuła, Ajsza Wajda, Justyna Kosturek, Natalia Zięba, Patrycja Pacuła, Anita Żołyniak, Patrycja Rochacka, Katarzyna Szymuś, Patrycja Tarnawska

 

technik technologii żywności: klasa 2aTa w składzie: Justyna Naleśniak, Gabriela Kłoda, Aleksandra Nycz, Klaudia Czwakiel, Katarzyna Mularz, Kornela Idzik, Wiktoria Murgała, Krzysztof Przybyła

 

technik usług fryzjerskich: klasa 2Tf w składzie: Weronika Stepanko, Sylwia Gliniany, Ewa Kot, Sandra Czwałga, Dominika Fedak, Agnieszka Siwoń, Angelika Lorenowicz, Weronika Gwóźdź, Karolina Kamińska, Klaudia Siry, Sandra Mazinowić, Joanna Strug, Sandra Gomółka, Paulina Pobuta, Wiktoria Baj, Magdalena Harpak, Klaudia Drapała, Karolina Bacza

 

kelner: klasa 1kTf w składzie: Agata Gut, Marzena Szczur, Izabela Rochacka, Wiktoria Konieczny, Aleksandra Chadała, Klaudia Feldman, Justyna Hamerla, Kacper Farion, Norbert Grochoła, Wiktoria Mazurek

 

Najlepsze filmy zgodnie z regulaminem będą opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym facebooku a ich autorzy otrzymują bon o wartości 100zł za wyróżniony film (dla każdego kierunku nagroda przyznawana jest osobno). Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

 

Organizatorzy - p. Dyrektor Dorota Wierzbińska – Dubaj, p. Ewa Pieczonka, p. Joanna Stępień, p. Iwona Krzeszowiec

 


 

 

  Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu matematycznego

„ZDAĆ MATURĘ Z MATEMATYKI”

19 IV 2018r.

 

          W dniu 11 kwietnia w naszej szkole odbyła się kolejna tura szkolnego interaktywnego konkursu matematycznego „Zdać maturę z matematyki”. W konkursie udział wzięli uczniowie naszej Szkoły zdający w tym roku szkolnym egzamin dojrzałości. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z testami multimedialnymi, których pytania – zadania zaczerpnięte były z arkuszy maturalnych i informatora maturalnego z matematyki.

 

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie:

I miejsce: Karolina Cwynar (klasa 4aTf)

II miejsce: Izabela Surmiak (klasa 4aTf)

III miejsce: Katarzyna Pyza (klasa 3Lo), Karolina Piestrak klasa (4aTf)

 

Zwycięzcom gratulujemy. Dziękujemy panu Damianowi Mątkowskiemu za pomoc od strony technicznej w organizacji konkursu.

 

Organizatorzy: E. Pieczonka, J. Stępień

 


 

 

  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

15 IV 2018r.

 

 

          Dnia 12.04.2018r. w Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".

 

          Celem turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru oraz poznanie tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

 

          Naszą szkolę reprezentował uczeń klasy III k Jakub Prucyk, który w trzeciej grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych zajął II miejsce.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Opracowanie: E. Maciejowska

  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wojewódzki etap konkursu

„Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii fryzjer

14 IV 2018r.

 

         W dniu 12 kwietnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu rozstrzygnięto etap wojewódzki konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii fryzjer. Do zmagań stanęły przedstawicielki 6 hufców pracy z Województwa Podkarpackiego. W pierwszym etapie uczestniczki wypełniały test sprawdzający wiedzę z zakresu fryzjerstwa. W etapie praktycznym przyszłe fryzjerki wykonywały 3 zadania na główkach: fale na mokro, nawijanie włosów na wałki oraz loki. Ostatnim zadaniem było wykonanie fryzury na modelce, a obowiązkowymi elementami uczesania były warkocze i plecionki. W końcowej klasyfikacji Aleksandra Kusy z klasy III f zajęła II miejsce na podium. Uczennicę do konkursu przygotowała Pani Katarzyna Wróbel, właścicielka Salonu Fryzjerskiego „U Kasi” mieszczącego się na Rynku w Jarosławiu.

 

Serdecznie gratulujemy Oli oraz Pani Katarzynie Wróbel.

 

        Kolejny w tym półroczu sukces uczennicy, która realizuje zajęcia praktyczne w zakładzie pracy potwierdza zaangażowanie pracodawców w proces kształcenia uczniów. Serdecznie dziękujemy pracodawcom, którzy dostrzegają talenty i rozwijają umiejętności naszych uczniów oraz angażują się w konkursowe przedsięwzięcia.

 

Opracowała: Urszula Machaj

 


 

 

  Konkurs fryzjerski pod hasłem

"Magia we fryzurze zaklęta"

13 IV 2018r.

 

         11 kwietnia 2018r w Zespole Szkół Weterynaryjnych w Trzcianie odbyła się coroczna edycja ponadregionalnego konkursu wiedzy i umiejętności fryzjerskich. W tym roku pod hasłem "Magia we fryzurze zaklęta". Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 3Tf - Magdalena Maj i Patrycja Pająk. Ich modelkami były Katarzyna Piś z klasy 4Taf i Wiktoria Gwóźdź z klasy 2 Tf. Konkurs składał się z dwóch etapów - teoretycznego i praktycznego.

 

Patrycja Pająk zajęła 2 miejsce a Magda Maj 6. Obie fryzury wykonały zjawiskowo. Serdecznie gratulujemy.

 

Opracowanie: B. Grządziel-Rymarz

  


 

 

  Konkurs na Najlepszą Recenzję

"Książka inna niż wszystkie"

12 IV 2018r.

 

 

         Powiatowy Konkurs na Najlepszą Recenzję "Książka inna niż wszystkie" to konkurs specyficzny. Bowiem w świecie nastawionym na pośpiech, karierę, w świecie obrazkowym stawia sobie całkiem odmienne cele. Propaguje czytanie książek - rzecz niemodną ale jakże rozwijającą i potrzebną. W tegorocznej edycji wzięła udział uczennica kl. 4 Taf, Wiktoria Maczuga. Przygotowała filmową recenzję książki "Cudowny chłopak", która na tyle spodobała się jury, że Wiktoria otrzymała wyróżnienie. Wiktorii gratulujemy, a wszystkich zachęcamy do przeczytania tej książki "innej niż wszystkie".

 

Opracowanie: M. Jakielaszek

  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Sukcesy uczennicy i pracodawcy

 

11 IV 2018r.

 

          Kolejny raz w tym roku szkolnym Pani Ewa Płocica właścicielka właścicielka Zakładu Fryzjerskiego „Uno” w Jarosławiu podjęła wyzwanie przygotowania uczennic do konkursu zawodowego.

 

          W dniu 11 kwietnia 2018 r. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie odbył się XVIII REGIONALNY KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRAWNEJ OCHRONY PRACY ORAZ ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZATRUDNIONYCH W RZEMIOŚLE W CELU NAUKI ZAWODU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Wśród 16 uczestników z Jarosławia, Krosna, Łańcuta i Mielca były uczennice naszej szkoły, które realizują zajęcia praktyczne w zakładzie Pani Ewy: Andżelika Pacuła klasa II f oraz Justyna Gaweł klasa III f.

 

          W pierwszym etapie uczestnicy wypełniali test składający się z 40 pytań, następnie 6 uczniów z najlepszymi wynikami testu odpowiadało na wylosowane pytania. Justyna Gaweł z klasy III f była uczestnikiem drugiego etapu konkursu i w końcowej klasyfikacji zajęła III miejsce.

 

Cieszymy się z miejsca na podium Justyny oraz sukcesu Pani Ewy, serdecznie gratulujemy i mamy apetyt na kolejne nagrody.

 

Opracowała: Urszula Machaj

 


 

 

  Konkurs Plastyczny

o Aleksandrze Fredrze

06 IV 2018r.

 

          W dniu 6.04.2018r. odbyła się w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu V Edycja Wojewódzkiego Konkursu "Śladem Wielkich Polaków". Edycja została poświęcona wielkiemu polskiemu komediopisarzowi Aleksandrowi Fredrze. Uczniowie różnych typów szkół rywalizowali w trzech konkursach: literackim, recytatorskim i plastycznym.

          Głównym celem konkursowych zmagań było utrwalenie pamięci o Aleksandrze Fredrze jako Wielkim Polaku, rodem z podjarosławskiej miejscowości Surochów oraz promocja młodych talentów. Uczestnicy mogli rozwijać wyobraźnię i kreatywność poprzez prace plastyczne, poszerzyć swoją wiedzę o pisarzu i doskonalić umiejętność pięknej recytacji.

          Naszą szkołę w konkursie plastycznym reprezentowały trzy uczennice: Katarzyna Baran i Marzena Szczur z kl. I kTf i Mariola Fudali z kl. II Tż. Dziewczęta przygotowały ciekawe portrety Aleksandra Fredry. Katarzyna Baran zdobyła wyróżnienie za pracę wykonaną w technice linorytu. Uczennice do konkursu przygotowała mgr Agnieszka Sęk.

 

Opracowała: Agnieszka Sęk

 


 

 

  Szkolny konkurs

o Juliuszu Słowackim

06 IV 2018r.

 

 

          7 marca odbył się szkolny etap konkursu o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. Jego uczestnicy rozwiązywali test złożony z pytań zamkniętych, którego rozwiązanie wymagało opanowania szerokiej wiedzy o polskim wieszczu i jego epoce.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – ex aequo – Katarzyna Zamróz oraz Kamila Szawarniak z kl. II LO

II miejsce Magdalena Poprawa z kl. II Tf

 

Zwycięzcy konkursu przeszli do kolejnego etapu, który miał miejsce w Zespole Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu 06.04.2018 r. W konkursie tym wzięła udział również Patrycja Hałys - zeszłoroczna laureatka szkolnego konkursu o J. Słowackim.

 

Konkurs przygotowały i przeprowadziły: Elżbieta Kluz, Agnieszka Hrycewicz oraz Agnieszka Sęk.
 

Opracowanie: A. Hrycewicz

 

 


 

 

  Szkolny konkurs z j. niemieckiego

"Hunger ist der beste Koch"

05 IV 2018r.

 

          W dniu 21.03.2018r. odbył się szkolny konkurs z j. niemieckiego "Hunger ist der beste Koch". W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas technikum i szkoły branżowej. Uczestnicy zmagali się z zadaniami leksykalnymi z zakresu gastronomii.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Patrycja Wołczyk z klasy 3 kucharz
II miejsce - Martyna Bat z klasy 2 kucharz
III miejsce - Sylwia Grenda z klasy 1 ath

 

Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, upominki oraz cząstkowe oceny celujące z j. niemieckiego.
Laureatom gratulujemy, dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.

 

Organizatorzy: E. Rauch, P. Lach-Wojtas, R. Misztal

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Paulina na podium

Mistrzostw Polski "

03 IV 2018r.

 

          W dniu 25 marca w Poznaniu obyły się XXVI Otwarte Mistrzostwa Polski Fryzjersko-Kosmetyczne we Fryzjerstwie, Barberingu, Makijażu Profesjonalnym, w Przedłużaniu i Zagęszczaniu Włosów oraz w Stylizacji.

 

          Paulina Wojdyła z klasy I fryzjer zajęła II miejsce w kategorii FRZYZURA Z FAL I PIERŚCIENI NA MOKRO A'LA MONROE pokonując 11 uczennic. Paulinę do mistrzostw przygotowała Pani Ewa Płocica właścicielka Zakładu Fryzjerskiego „Uno” w Jarosławiu, w którym Paulina realizuje zajęcia praktyczne.

 

          Serdecznie gratulujemy Paulinie i życzymy kolejnych sukcesów. Gratulacje oraz podziękowania za poświęcony czas i zaangażowanie kierujemy do Pani Ewy Płocicy.

 

Zbiorcza lista punktów w konkurencji juniorzy, fryzjerstwo damskie - FRZYZURA Z FAL I PIERŚCIENI NA MOKRO A'LA MONROE - Poznań, 25 III 2018r.

 

Miejsce - Nazwisko i imię - Suma pkt

1 Najbor Justyna 146
2 Wojdyła Paulina 135
3 Bagrowska Zuzanna 133
4 Kryszak Maria 132
5 Ślusarczyk Gabriela 130
6 Polanowska Natalia 128
7 Ryłko Patrycja 125
8 Potoczna Patrycja 124
9 Żylewicz Patrycja 123
10 Michalska Martyna 119
11 Wasilewska Oliwia 117
12 Bałajewicz Alicja 113
13 Palmowska Natalia 105
 

Opracowanie: ???

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Konkurs

"Tarnowskiej wiosny fryzjerskiej"

24 III 2018r.

 

          W dniu 23 marca br. uczestniczki 9-12 Hufca Pracy z Jarosławia Justyna Gaweł kl IIIf oraz Andżelika Pacuła kl IIf wzięły udział w konkursie V Tarnowskiej Wiosny Fryzjerskiej pod hasłem „Fryzura Ślubna”, który odbył się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.

          Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy, umiejętności zawodowych i kreatywności uczestniczek. Przed rozpoczęciem konkurencji dziewczyny miały możliwość obejrzenia materiału filmowego „Moda wiosenna na wybiegach”.

          Uczestniczki konkursu wykonywały fryzury na główce treningowej w pierwszej konkurencji - Fryzury ślubnej lub w drugiej - Fal wyciskanych na mokro. Zawodniczki startujące w konkursie mogły wykorzystać wszystkie techniki układania i stylizowania fryzur. Fryzura miała mieć charakter upięć w duecie warkoczy i plecionek. Ubiór manekina musiał harmonizować z całością wykonanej pracy. Jurorzy brali pod uwagę pomysłowość, dokładność i zgodność pracy z tematem konkursu, oraz estetykę i precyzję wykonania.

          Uczestniczki jarosławskiego Hufca Pracy wzięły udział w drugiej konkurencji, uczennica z klasy III fryzjer Justyna Gaweł zajęła III miejsce. Mistrzem szkolącym uczestniczek jest Pani Ewa Płocica – właścicielka Zakładu Fryzjerskiego „Uno” mieszczącego się przy placu Mickiewicza nr 7 w Jarosławiu.

 

          Serdecznie gratulujemy Justynie oraz Pani Ewie za przygotowanie uczennic do konkursu. Zwyciężczyni konkursu otrzymała nagrody rzeczowe, a wszystkie uczestniczki pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

 

Opracowanie: Wiesława Kamińska wychowawca w 9-12 Hufcu Pracy w Jarosławiu

 


 

 

  XII Ogólnopolski Konkurs

Języka Włoskiego w Łodzi

23 III 2018r.

 

          W dniu 23.03.2018 na Katedrze Filologicznej Uniwersytetu Łódzkiego odbył się półfinał XII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego. Tradycyjnie już do drugiego etapu zakwalifikowali się uczniowie naszej szkoły, w której to od 10 lat młodzież uczy się tego jakże pięknego i melodyjnego języka. Zainteresowanie jest ogromne, toteż spośród wielu uczących się uczniów możemy wybrać tych najlepszych i pod okiem doświadczonego nauczyciela przygotować ich do różnego rodzaju konkursów i olimpiad.

          W tym roku w szranki z uczestnikami z całej Polski (od Poznania po przez Warszawę, Białystok aż po Bielsko - Białą) stanęły uczennice: Oliwia Noga - można śmiało powiedzieć weteranka z klasy IV Th, oraz debiutująca w konkursie, ale niezwykle obiecująca Angelika Lorenowicz z klasy II Tf.

          Nasza szkoła już od 4 lat jest zapraszana do tego prestiżowego Konkursu a nasi uczniowie „jak burza” przechodzą do półfinału i zajmują tam zaszczytne miejsca. Należy zaznaczyć, że w drugim etapie konkursu udział bierze 100 najlepszych półfinalistów z kraju, a nasi reprezentanci zajmują miejsca w pierwszej dwudziestce i nie tylko, ponieważ 3 lata temu nasz uczeń został finalistą IX Konkursu.

          Uczennice przygotowała oraz sprawowała nad nimi opiekę podczas wyjazdu Pani Jolanta Bal – nauczyciel języka włoskiego w tutejszej szkole. Teraz z niecierpliwością czekamy i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki naszych uczennic i zakwalifikowanie ich do finału.

 

Opracowanie: Jolanta Bal

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce "DZIEŃ MATEMATYKI" już za nami

Podsumowanie

19 III 2018r.

 

         W poniedziałek 12 marca obchodziliśmy Dzień Matematyki. Po raz pierwszy w naszej szkole oficjalnie świętowaliśmy dzień królowej nauk. Z tej okazji grono pedagogiczne oraz dyrekcja przygotowali wiele atrakcji związanych oczywiście z matematyką.

 

         Uczniowie „Spożywczaka” zmierzyli się ze sobą w przeróżnych konkurencjach. Każda klasa mogła wziąć udział w zabawie i spróbować swoich sił w różnych kategoriach. Konkurs oparty był - co ciekawe, nie na wiedzy, lecz wymagał kreatywnego i nietuzinkowego myślenia, czasami odpowiedzi niosły za sobą kontrowersje i wywoływały zdziwienie na twarzach uczestników. Wszyscy mieli okazję do spróbowania się w zabawie, bez względu na wiedzę bądź umiejętności matematyczne, gdyż konkurs był dobrany tak, aby bardziej opierać się na logice i kreatywności niż na samej nauce. Poszczególne klasy były reprezentowane przez czteroosobowe grupy. Konkurs obejmował przeróżne zadania. Zaczęliśmy od zadań zamkniętych, w których musieliśmy na podstawie treści oraz informacji dodatkowych wybrać jedną poprawną z 4 proponowanych odpowiedzi. Pytania nie opierały się jedynie na czystych rachunkach, wymagały od nas również logicznego myślenia. Po każdym pytaniu był wyznaczony czas na odpowiedź, a po nim na bieżąco nauczyciele zapisywali nasze wyniki. W trakcie tych 24 zadań testowych była większa przerwa na zabawę, która wymagała od nas wyobraźni i cechy myślenia wizualnego. Grupy otrzymały po dwa zestawy kolorowych kartoników w kształcie figur płaskich, z których mieliśmy ułożyć mniej lub bardziej skomplikowane symbole, których czarno-białe wzory były nadrukowane na dołączonej kartce. Każdy zatwierdzony kształt był liczony do naszych wyników. Taka twórcza przerwa pozwoliła chwilę odpocząć od rachunków i nabrać sił na kolejne pytania. Po mniej więcej połowie wyznaczonego czasu odbyła się przerwa typowo śniadaniowa, podczas której uczniowie kierunków żywieniowych wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych zapewnili nam słodki poczęstunek. Gdy zakończyliśmy zmagania z figurami oraz pytaniami, czekało nas kolejne zadanie. Tym razem grupy otrzymały zestaw krótkich rebusów słownych, wykreślanek i krzyżówek. Czasu wcale dużo nie było i to zadanie wymagało jednak większego skupienia, dlatego też każdy z osobna w grupach samodzielnie rozwiązywał zadania, aby zapracować na wspólny sukces. Pod sam koniec dostaliśmy popularną matematyczną zabawę – sudoku. Tutaj była istna burza mózgów.

 

         Cały konkurs przebiegł bardzo przyjemnie, czas mijał dość szybko, a dobór atrakcji jak i ich organizacja nie pozwoliła na ani chwilę bezczynności czy nudy. Dziękujemy nauczycielom za świetną, owocną i przydatną zabawę oraz liczymy, że w przyszłości inni też będą czerpać przyjemność z udziału w konkursie z okazji Dnia Matematyki.

 

Opracowanie: Izabela Surmiak ( klasa 4aTf)

 

Podsumowanie konkursu:

 

I miejsce klasa 4hTk w składzie: Kucharska Patrycja, Nykiel Marcelina, Lasota Mateusz, Wawrzyn Aleksander

II miejsce klasa 3hTa w składzie: Kukla Katarzyna, Mroczkowska Anna, Paluch Karolina, Tomas Karolina

III miejsce klasa 3Tf w składzie: Maj Magdalena, Pająk Patrycja, Socha Adrianna, Zając Justyna

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę. Dziękujemy również nauczycielom i uczniom, którzy przygotowali dla nas smakowity poczęstunek.

 

Organizatorzy: Ewa Pieczonka, Agnieszka Sowa, Joanna Stępień

 


 

 

  Konkurs fryzjerski

"Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy"

18 III 2018r.

 

          W dniu 15.03.2018r w ZSSChiO odbył się szkolny – praktyczny etap konkursu fryzjerskiego „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”. Do konkursu przystąpiło 14 uczennic klasy III f, które odbywają praktyki w salonach fryzjerskich w ramach OHP. Swoje prace uczennice wykonywały na główkach treningowych. Konkurs praktyczny poprzedzony był etapem teoretycznym – testem.

 

Wyniki konkursu:

 

I miejsce – Aleksandra Kusy

II miejsce – Andżelika Małek

III miejsce – Agnieszka Kowal

 

Wszystkim uczestniczkom konkursu gratulujemy wspaniałych prac i zaangażowania. Konkurs przygotowały: Barbara Grządziel – Rymarz i Sylwia Buryło.

 

Opracowanie: B. Grządziel-Rymarz

 


 

 

  Konkurs fryzjerski

"Kraina fantazji"

18 III 2018r.

 

          W dniu 14.03.2018r w ZSSChiO odbył się szkolny konkurs fryzjerski pt. ”Kraina fantazji”. W konkursie uczestniczyło 11 uczniów klas technikum. Swoje prace uczniowie wykonywali na główkach treningowych oraz na modelkach.

 

Jury konkursu: Pani dyr. Dorota Wierzbińska – Dubaj, Barbara Grządziel – Rymarz, Elżbieta Ochota, Sylwia Buryło

 

Wyniki konkursu:
I miejsce – Magdalena Maj, klasa III Tf

II miejsce – Jakub Preisner, klasa III Tf

III miejsce – Patrycja Pająk, klasa III Tf

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wspaniałych prac i zaangażowania. Konkurs przygotowały: Barbara Grządziel – Rymarz i Sylwia Buryło

 

Opracowanie: B. Grządziel-Rymarz

  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce I etap konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”

w zawodzie kucharz

17 III 2018r.

 

         W środę 12 marca w pracowni gastronomicznej miały odbyły się zmagania konkursowe uczniów z klasy III kucharz, którzy realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy. Cześć praktyczną konkursu poprzedził test pisemny sprawdzający wiedzę z technologii gastronomicznej.

 

Zadanie praktyczne wykonywały trzy dwuosobowe zespoły:

 

Brygida Bąk i Jakub Prucyk - duet zgrany, dokładny, energiczny, z perfekcyjnym planem działania

Natalia Sokulska i Bernadeta Sołek – duet emanujący spokojem i harmonią działania

Justyna Szlachta i Kinga Wota - duet bardzo skoncentrowany i nieco onieśmielony

 

Uczestnicy konkursu przygotowali trzy zestawy potraw mając do dyspozycji następujące składniki: filet drobiowy, ziemniaki, ananas, ser żółty, żurawina, marchew, pomarańcza. Potrawy różniły się między sobą walorami sensorycznymi.

 

Komisja konkursowa w składzie Pani Beata Michałuszko, Pani Lidia Sobczyńska, Pani Wiesława Kamińska ogłosiła werdykt wręczając uczniom dyplomy oraz nagrody rzeczowe:

 

I miejsce – Justyna Szlachta i Kinga Wota

II miejsce - Natalia Sokulska i Bernadeta Sołek

III miejsce – Brygida Bąk i Jakub Prucyk

 

Serdecznie gratulujemy uczestnikom, zwycięski duet będzie uczestniczył w etapie wojewódzkim konkursu w Iwoniczu. Dziękujemy nauczycielom, którzy zorganizowali szkolny etap: Pani Marzenie Wojnar, Pani Monice Krypel, Pani Agnieszce Giec.

 

Opracowanie: Urszula Machaj

  


 

 

  OGŁOSZENIE

Konkurs fryzjerski

06 III 2018r.

 

Regulamin konkursu do pobrania w nagłówku po prawej stronie

 

 

 

Opracowanie: B. Grządziel-Rymarz

  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce W mieście królewskim w królewskim stylu

uczniowie ZSSChiO nagrodzeni w dwóch konkurencjach

05 III 2018r.

 

          W dniach 2-3 marca 2018 roku w Krakowie odbył się XIX Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs w branży dla uczniów o profilu gastronomicznym. Tegorocznym tematem przewodnim było hasło „Na królewskim stole”. W rywalizacji wzięli udział uczniowie z różnych regionów Polski w sumie z 23 szkół oraz 7 drużyn zagranicznych. Po raz pierwszy w tym roku uczestniczyli również uczniowie z Gruzji i Chin. Udział w konkursie pomaga młodym ludziom w zdobywaniu cennego doświadczenia oraz w rozwoju kariery. Oferuje również możliwość poszerzenia kulinarnych horyzontów, odkrywa i promuje talenty.

 

          Ideą konkursu jest propagowanie różnorodności potraw i napojów oraz tradycji kulinarnych. Uczniowie mają możliwość dokonywania oceny własnych umiejętności zawodowych, rozwijania zainteresowań, rozbudzania pomysłowości i inicjatywy, wyrabiania poczucia estetyki i piękna. Konkurs przyczynia się także do integracji szkół o tym samym profilu kształcenia.

 

          Organizatorem Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie we współpracy z Klubem Szefów Kuchni, Uniwersytetem Rolniczym, Stowarzyszeniem Polskich Barmanów, Krakowską Kongregacją Kupiecką, Agencją Rynku Rolnego i Polskim Związkiem Łowieckim.

 

          Konkurs odbywał się w trzech kategoriach - kucharz, kelner i barman. W dwóch pierwszych zaprezentowali się uczniowie ZSSChiO w Jarosławiu. W kategorii kucharz naszą szkołę reprezentował Adrian Wlazło z klasy 3Tż, który zdobył wyróżnienie, a w całkowitej punktacji zajął 9 miejsce. Temat konkursu oscylował wokół królewskiego stołu, dlatego Adrian zaprezentował „Sandacza w aromacie tymianku w towarzystwie pasternaka z nutą granatu i żurawiny". Sandacz to ryba o szlachetnym smacznym mięsie, która w połączeniu z pasternakiem doprawianym imbirem i czosnkiem stanowiła ciekawą kompozycję smakową. W tym roku kucharze musieli wykonać także drugą potrawę obowiązkową z użyciem polędwiczki wieprzowej, warzyw kapustnych i dowolnej kaszy. Adrian wykonał „Paloną polędwiczkę na gołąbku z komosą ryżową w muślinowym bukiecie ziół”. Niewątpliwie ogromnym sukcesem było zdobycie za tę potrawę najwyższej ilości punktów spośród 34 uczestników.

 

          W kategorii kelner ZSSChiO reprezentowali uczniowie: Karol Kubas z klasy 2Tk oraz Karol Pszonak z tej samej klasy. Uczniowie startowali jako zespół obsługując członka jury serwisem francuskim. Ich praca została wysoko oceniona i w końcowej punktacji stanęli na II miejscu podium, pokonując tym samym 8 drużyn. Zostali również wyróżnieni za odpowiedni strój i postawę kelnera. Zaprezentowali menu degustacyjne w restauracji „Wierzynek” pod nazwą „Spotkanie Monarchów Europejskich 1364r.”. Ich zadanie polegało na przygotowaniu pomocnika kelnerskiego, nakryciu stołu i obsłudze członków jury według zaproponowanego menu. Dodatkowe punkty można było zdobyć za nowatorstwo i wiedzę na temat podawanych potraw. Kelnerzy okazali się świetnym duetem, otrzymali wiele pochwał od jury, którzy zauważyli ogrom pracy jaką włożyli w ten konkurs. Byli bardzo dobrze przygotowani, a dobór stroju do prezentowanej epoki wywołał sensację. Uczestnicy z zagranicy i zaproszeni goście często robili selfie z „naszymi Stolnikami”.

 

          Uczniami w zmaganiach konkursowych opiekowała się nauczycielka przedmiotów gastronomicznych Wanda Mazurek, która wykazała się ogromnym poświęceniem i trudem w przygotowaniu uczniów. Podjęła wyzwanie które zakończyło się ogromnym sukcesem całej drużyny. Przez organizatorów została nazwana w ubiegłym roku „Weteranką Wygranych”, ponieważ już od 8 lat podejmuje Krakowskie konkursowe wyzwania i za każdym razem jej podopieczni zdobywają podium.

 

          Jak pokazuje historia szkoły ZSSChiO mamy bardzo zdolnych uczniów, którzy godnie reprezentują szkołę, wystarczy ich tylko zaszczepić tajnikami zawodu, pokazać kierunek i wielkie serce. Jesteśmy dumni i życzymy dalszych sukcesów.

 

Opracowanie: Wanda Mazurek

  


 

 

  OGŁOSZENIE

Konkurs leksykalny z języka niemieckiego

20 II 2018r.

 

 

 

          W dniu 20 marca 2018 o godz. 12:20 odbędzie się szkolny konkurs leksykalny z j. niemieckiego "Hunger ist der beste Koch". Szczegółowe informacje u nauczycieli j. niemieckiego. Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie.
 

Opracowanie: Renata Misztal

  


 

 

  Regulamin szkolnego konkursu filmowego

„Podoba mi się ta szkoła, podoba mi się ten kierunek ….”

20 II 2018r.

 

          Zapraszamy wszystkich uczniów klas technikum do udziału w konkursie na najlepsze filmy prezentujące kierunek, na którym się uczycie (technik hotelarz, technik analityk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik usług fryzjerskich, kelner). Najlepsze filmy będą opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym facebooku a ich autorzy otrzymają bon o wartości 100zł za wyróżniony film (dla każdego kierunku nagroda przyznawana jest osobno).

 

          Zadanie konkursowe polega na wykonaniu filmu informacyjnego dla uczniów szkół podstawowych. W filmie mogą wystąpić tylko obecni uczniowie naszej szkoły. Metoda nagrywania i technika montażu jest dowolna. Długość filmu to maksymalnie 3 minuty. Praca w ciekawy sposób powinna nawiązywać do życia naszej szkoły, zawierać rzetelne informacje o niej, pokazywać jej mocne strony, to za co szkołę lubicie, co w niej cenicie. Prosimy Was o swobodę w doborze środków wyrazu, uruchomienie wyobraźni oraz wykorzystanie różnorodnych umiejętności i talentów. Swój filmik możecie nakręcić w dowolnym miejscu (w szkole, na boisku, w domu, w parku), w twórczo zaaranżowanej przestrzeni, która będzie pełnić rolę "studio filmowego"” albo w plenerze. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych filmów konieczna jest informacja o tym w widocznym miejscu nagrania (np. w lewym dolnym rogu prezentowanego materiału).

 

          Film nie może naruszać godności ludzkiej, zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przynależność narodową, ranić przekonań religijnych. Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

 

          Komisja konkursowa w składzie: p. Dyrektor Dorota Wierzbińska – Dubaj, p. Ewa Pieczonka, p. Joanna Stępień, p. Iwona Krzeszowiec przy ocenie prac będzie brać pod uwagę:

 

• rzetelność zawartych informacji,

• pomysłowość i kreatywność,

• jasność przekazu,

• wartość artystyczną,

• czas trwania filmu (przekroczenie czasu skutkuje obniżeniem oceny ogólnej).

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje komisja konkursowa. Chęć wzięcia udziału w konkursie należy zgłosić do jednej z pań: Ewy Pieczonka, Joanny Stępień, Iwony Krzeszowiec. Wszelkich dodatkowych informacje udzielają w/w nauczyciele. Nagrany film należy przekazać na nośniku danych (np. pamięć USB) lub przesłać na adres mailowy: joanna_stepien@interia.eub lub epie11@op.pl  lub iwokrze@wp.pl

 

          Uczestnicy konkursu do złożonej pracy będą musieli dołączyć odpowiednie oświadczenie (załącznik). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie będą musieli podpisać również rodzice lub prawni opiekunowie. Przystępując do konkursu uczestnicy akceptują regulamin oraz zapewniają, że nie naruszają dóbr osobistych osób, które zostały przedstawione na filmie.

 

Termin zgłoszenia uczestników konkursu: do 2 marca 2018r.

Termin składania prac: do 9 marca 2018r.

Termin podania wyników: do 30 marca 2018r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie (Uwaga ! - załącznik do pobrania w nagłówku informacji).

 

p.Dyrektor Dorota Wierzbińska – Dubaj, p.Ewa Pieczonka, p. Joanna Stępień, p. Iwona Krzeszowiec

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Podwójne podium uczennic

– jubileuszowy Konkurs Uczniów Fryzjerstwa

Województwa Podkarpackiego

15 II 2018r.

 

          W niedzielę 11 lutego 2018 roku w Hali Sportowej MOSiR w Dębicy odbywał się jubileuszowy 40 Konkurs Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego. Uczestnikami konkursu byli uczniowie- pracownicy młodociani, którzy odbywają zajęcia praktyczne w salonach oraz zakładach fryzjerskich zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie.

 

Konkurs zgromadził 36 uczestników, którzy rywalizowali w czterech kategoriach:

fryzjerstwo damskie - fryzura dzienna i fryzura wieczorowa - 5 uczniów

fryzura z fal i pierścieni na mokro a'la Monroe - 6 uczniów

fryzura ślubna z długich włosów – 22 uczniów

fryzura „wyobraźnia - klasa – styl” – 3 uczniów

 

Uczestnikami jubileuszowego konkursu było sześć uczennic naszej szkoły:

 

Aleksandra Dziak z klasy II występowała w kategorii fryzura ślubna z długich włosów, Aleksandra Kusy z klasy III występowały w kategoriach fryzura ślubna z długich włosów oraz „wyobraźnia - klasa – styl”, uczennice kształcą się pod opieką mistrza zawodu Pani Katarzyny Wróbel

 

Justyna Gaweł z klasy III oraz Andżelika Pacuła z klasy II występowały w kategorii fryzura ślubna z długich włosów, Paulina Wojdyła z klasy I występowała w kategorii fryzura z fal i pierścieni na mokro a'la Monroe, uczennice kształcą się pod opieką mistrza zawodu Pani Ewy Płocica

 

Weronika Kolarz z klasy II występowała w kategorii fryzura ślubna z długich włosów, uczennica kształci się pod opieką mistrza zawodu Pani Elżbiety Hołysz

 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała jedenastoosobowa Komisja Kontroli, której przewodniczyła Pani Nina Szczekot. Umiejętności uczestników oceniała pięcioosobowe Jury pod przewodnictwem Pana Macieja Zająca.

 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:

 

Kategoria fryzjerstwo damskie
I miejsce Elżbieta ZAJACHOWSKA mistrz szkolący: Wioletta Skóra CRiP DĘBICA
II miejsce Paulina KUCA mistrz szkolący: Stanisława Juźko CRR LUBACZÓW
III miejsce Dominika GADZAŁA mistrz szkolący: Halina Rączka CRR JASŁO
 

Kategoria - fryzura z fal i pierścieni na mokro a'la Monroe
I miejsce Paulina WOJDYŁA, mistrz szkolący: Ewa Płocica CRR JAROSŁAW
II miejsce Arleta WYCZAWSKA , mistrz szkolący: Stanisława Juźko CRR LUBACZÓW
III miejsce Magdalena BAJEK , mistrz szkolący: Agnieszka Bajek CRiP STALOWAWOLA
 

Kategoria fryzura ślubna z długich włosów
I miejsce Karolina OZGA (mistrz szkolący: Wioletta Skóra CRiP DĘBICA)
II miejsce Aleksandra KUSY (mistrz szkolący: Katarzyna Wróbel CRR JAROSŁAW)
III miejsce Justyna GIL (mistrz szkolący: Justyna Kudroń CRiP DĘBICA)
 

Kategoria „wyobraźnia - klasa – styl”
I miejsce Monika WRÓBEL (mistrz szkolący: Dorota Pietracha CRiP DĘBICA)
II miejsce Aleksandra KUSY (mistrz szkolący: Katarzyna Wróbel CRR JAROSŁAW)
III miejsce Patrycja WALCZYSZYN (mistrz szkolący: Nina Szczekot CRR PRZEMYŚL)
 

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali z rąk Prezesa Izby Rzemieślniczej Pana Emila Kunysza pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez sponsorów konkursu. Laureaci poszczególnych kategorii zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Zwycięzcy konkursu będą walczyć 25 marca w Poznaniu o tytuł Mistrza Polski, który poza ogromnym prestiżem daje nominację do kadry reprezentującej nasz kraj w Mistrzostwach Świata w 2019 roku. Pojadą również do Częstochowy na bezpłatne pięciodniowe warsztaty fryzjerskie które poprowadzi mistrz fryzjerstwa Pan Błażej Adamus.

 

Serdecznie gratulujemy uczennicom Paulinie Wojdyła z klasy I fryzjer oraz Aleksandrze Kusy z klasy III fryzjer sukcesów w konkursie i życzymy powodzenia w kolejnym etapie. Gratulacje kierujemy również do Pani Ewy Płocicy oraz Pani Katarzyny Wróbel, które prowadzą zajęcia praktyczne oraz przygotowały uczennice do konkursu.

 

E. Płocica Zakład Fryzjerski „Uno”, U. Machaj

 


 

 

  Etap okręgowy

X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

18 I 2018r.

 

         Po raz kolejny nasi uczniowie uczestniczyli w etapie okręgowym X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, która odbyła się 08 stycznia 2018r., w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Temat przewodni tegorocznej Olimpiady to "Nietypowe obiekty hotelarskie".

        W etapie okręgowym w tym roku szkolnym Nasza Szkoła reprezentowana była przez: Mateusza Lasotę (Klasa 4H) i Wiktorię Czesnak (Klasa 3H), którzy osiągnęli wysokie wyniki, jednak niewystarczające aby zakwalifikować się do dalszego etapu Olimpiady.

        Gratulujemy odwagi i życzymy dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach. Natomiast wszystkich uczniów Naszej Szkoły zachęcamy do pogłębiania wiedzy o hotelarstwie i turystyce poprzez udział w konkursach.

 

Opracowanie: M.Pels, E.Nowak-Majkut, R.Porczak

 

 


 

 

  XXII Olimpiada

Wiedzy o Żywieniu i Żywności

17 I 2018r.

 

 

          12 stycznia w Zespole Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie odbył się okręgowy etap XXII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

          Olimpiada ma na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocji zdrowia. W tym roku tematyką wiodącą były: „Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”. W rywalizacji wzięli udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego. Nad przebiegiem eliminacji, jak co roku, czuwała komisja pod przewodnictwem dr. inż. Tomasza Cebulaka. Nasza szkoła reprezentowana była przez: Patrycję Hałys z kasy III Lo i Katarzynę Mielnicką z klasy IITż. Patrycji zbrakło dwóch punktów, aby zakwalifikować się do etapu centralnego. Otrzymała wyróżnienie w eliminacjach okręgowych XXII WOŻiŻ.

         Gratulujemy Patrycji i Kasi udziału w tak prestiżowej Olimpiadzie i życzymy ciągłej pasji w pogłębianiu wiedzy na temat żywności i żywienia.

 

  

 

Opracowanie: W.Stoch, M.Bratek

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Konkurs o patronce szkoły

Marii Curie-Skłodowskiej

18 XII 2017r.


          13 grudnia odbył się cykliczny już w naszej szkole konkurs wiedzy o życiu i twórczości Mari Skłodowskiej – Curie – patronki naszej szkoły. Dla przypomnienia wszystkim zainteresowanym przytaczamy 14 rzeczy, których na pewno nie wiedzieliście o Marii Skłodowskiej-Curie:


1. Jest nie tylko pierwszą kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla ... ale również do tej pory jedyną na świecie, która dostała ją dwukrotnie.
2. Dzięki radowi już w 1905 udało się wyleczyć raka szyjki macicy
3. W czasie I wojny światowej zorganizowała specjalne mobilne stacje radiologiczne. Umożliwiało to prześwietlenia obrażeń żołnierzy.
4. Jako jedna z pierwszych kobiet uzyskała prawo jazdy. Miała także prawo jazdy na samochody ciężarowe!
5. Była inicjatorką powstania Instytutu Radowego w Warszawie. Obecnie jest to Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.
6. W 2015 roku została uznana przez Szkotów za najbardziej wpływową kobietę 200-lecia. W rankingu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii zajęła drugie miejsce, tuż po Margaret Thatcher.
7. Przyjaźniła się z Einsteinem, który podkreślał że "pani Curie jest – ze wszystkich ludzi na świecie – jedynym nie zepsutym przez sławę człowiekiem". Po jej śmierci powiedział że "miał szczęście być związany z nią wzniosłą i pogodną przyjaźnią i zawsze podziwiał jej wybitną osobowość". Gdyby nie Skłodowska, Einstein nie rozwinąłby swojej kariery. To właśnie ona napisała dla niego rekomendacje, kiedy zabiegał o stanowisko profesora na Politechnice w Zurychu. Maria Skłodowska-Curie w liście napisała: "Zważywszy, że Einstein jest jeszcze bardzo młody, zasadne jest pokładanie w nim ogromnych nadziei i postrzeganie go jako jednego z czołowych teoretyków przyszłości".
8. Była jedną z pierwszych ekolożek. Jako zapaleni cykliści, ona i jej mąż, Piotr, w podróż poślubną udali się na rowerach.
9. Już w dzieciństwie wyróżniała się nadprzeciętną inteligencją.
10. Władała biegle pięcioma językami.
11. Uwielbiała pływać kraulem.
12. Kochała róże, które uprawiała w swoim ogrodzie.
13. Rzeczy osobiste Marii Skłodowskiej, notatki, ubrania, a także jej ciało pozostaną radioaktywne przez jeszcze 1500 lat. Do dzisiaj jej zeszyty przechowywane są w ołowianych naczyniach w paryskiej bibliotece narodowej. Zwiedzający muszą podpisać oświadczenie, że chcą je obejrzeć na własną odpowiedzialność.
14. Córka Marii Skłodowskiej (Irena Joliot-Curie) oraz jej zięciowie również zostali nagrodzeni nagrodami Nobla.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Dominika Kopańska – kl. II ata
II miejsce – Ewa Roman – kl. II tż
III miejsce – Wiktoria Rybak – kl. II ata
 

Zwycięzcom gratulujemy! Konkurs przygotowała biblioteka szkolna we współpracy z panią Agnieszka Sęk.

Opracowanie: A.Hrycewicz

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Szkolny konkurs kulinarny

„Kucharz z klasą”

16 XII 2017r.


          Dnia 8 grudnia br. w naszej szkole odbył się Szkolny konkurs kulinarny, w którym wzięło udział dwunastu uczestników jarosławskiego hufca z klasy II i III kucharz. W skład komisji konkursowej weszli Komendant 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu Pan Andrzej Kuca, Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSSChiO Pani Urszula Machaj, wychowawca Hufca Pracy Pan Łukasz Rymarz.

 
          Uczestnicy zostali podzieleni na sześć grup dwuosobowych. Każda grupa miała do wykonania trzy zadania konkursowe: naleśniki z nadzieniem z twarogu, dekorację z pora, jabłka i marchewki techniką carvingu, rozpoznanie próbek przypraw i surowców spożywczych. Młodzież z wielkim zaangażowaniem przystąpiła do pracy. Komisja konkursowa szczególnie zwróciła uwagę na podział obowiązków wśród uczestników oraz organizację pracy, która była na bardzo wysokim poziomie.

 

Po intensywnych obradach wyłoniono zwycięzców, przyznano II i III miejsce oraz specjalne wyróżnienie za „smak naleśników”.


I miejsce: Natalia Sokulska, Bernadeta Sołek - klasa III kucharz
II miejsce: Anita Huszlak, Kinga Wota - klasa III kucharz
III miejsce: Aleksandra Matusz, Marzena Wota – klasa II kucharz
Wyróżnienie: Daniel Granda, Hubert Modny – klasa II kucharz


          Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy a osoby wyróżnione nagrody ufundowane przez Komendanta 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu. Organizatorami konkursu byli: Komendant 9–12 Hufca Pracy w Jarosławiu – Pan Andrzej Kuca i nauczyciel zawodu – Pani Wioletta Stoch.


Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.

 

Opracowanie: Wioletta Stoch

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wyróżnienie na XII Europejskim Konkursie Kulinarnym

dla uczniów ZSSChiO

11 XII 2017r.


        EKOGALA 2017 Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości i XII Europejski Konkurs Kulinarny EKOGALA 2017 Rzeszów – Jasionka 8 – 9 grudnia 2017 pod patronatem Firmy Prymat i merytorycznym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierników, organizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie już za nami.
Tematem konkursu w 2017 roku był: "Kierunek - wieprzowina". Daniem zasadniczym była polędwiczka wieprzowa z obowiązkowym wykorzystaniem sera koziego, ziemniaków oraz mrożonych warzyw Oerlemans: bób, fasola szparagowa cięta żółta i przyprawy Prymat.
Już po raz dwunasty uczniowie naszej szkoły brali udział w tak prestiżowym międzynarodowym konkursie kulinarnym, który rokrocznie towarzyszy targom żywności. Reprezentowali nas uczniowie 3 klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych: Adrian Wlazło i Gabriel Zając. Na oczach publiczności wykonali oni w czasie 60 minut 8 porcji dania zasadniczego pt.,, Zielono Mi” – Polędwica w jarmużu w towarzystwie kominów z musem z bobu na sosie gruszkowym z mufinką z kapusty kiszonej z dipem kozim. Do konkursu pod kątem praktycznym i teoretycznym uczniów przygotowywała nauczycielka przed. zawodowych Wanda Mazurek.
Celem konkursu było pobudzanie i poszerzanie zainteresowań europejską sztuką kulinarną i kuchnią fusion; upowszechnianie i propagowanie surowców naturalnych i tradycyjnych metod produkcji; konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów ze szkół o tym samym profilu kształcenia z Europy; rozpowszechnianie nowoczesnej formy doskonalenia umiejętności zawodowych łączących tradycje kulinarne ze współczesnymi metodami; podniesienie poziomu kształcenia i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów oraz wdrażanie do stosowania zasad estetyki, harmonii i aranżacji w sztuce kulinarnej.
W zmaganiach konkursowych brało udział 12 zespołów , które oceniało dwa składy Jury Konkursowego – Jury profesjonalne i Jury degustacyjne. Najlepszą drużyną okazał się zespół z Rzeszowa który pokonał duety z POLSKI, LWOWA, TREBISOV,  IWANO FRANKIVSK .
Udział w konkursie zachęcił uczniów do poszukiwania pomysłów i inspiracji kulinarnych i jak twierdzą wskazał, że wybrali odpowiedni zawód, który będzie ich życiową pasją. Już dziś deklarują udział w konkursie za rok. Dzielnie walczyli, godnie reprezentując ZSSCHiO w wielkim świecie gastronomii. Udział w ceremonii rozdania nagród pani dyrektor szkoły Doroty Wierzbińskiej- Dubaj dodał nam sił i wiary, że warto walczyć i zbierać doświadczenia zawodowe.


 

Opracowanie: W. Mazurek

  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Konkurs wędliniarski

„Zawód na sukces”

05 XII 2017r.


          W dniu 29.11.2017r.w naszej szkole zorganizowany został konkurs wędliniarski „Zawód na sukces”. Organizatorami byli Pan Komendant 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu i nauczyciele zawodu na kierunku wędliniarskim.

W konkursie brali udział uczniowie z ZSZ kierunku wędliniarz w 4 drużynach 2-osobowych: z klasy 2 Cw: Krzysztof Szwajczak i Bartłomiej Telesz, z klasy 3 Cw: Patrycja Wańkowicz i Dariusz Uchman, Kamil Maciałek i Kamil Matusz oraz Jakub Raba i Bartłomiej Mańkiewicz.


          Uczestnicy w 1 etapie konkursu losowali zestawy i rozpoznawali zestawione na tacach elementy zasadnicze i uboczne artykuły porozbiorowe, przyprawy i osłonki sztuczne podając jednocześnie zastosowanie w przemyśle mięsnym lub w branży gastronomicznej. W 2 etapie układali wędliny w przybraniu warzyw i owoców na paterach w celu ekspozycji marketingowej.


          Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie klasy 3 Cw - Patrycja Wańkowicz i Darek Uchman zajmując 1 Miejsce, zaś wszyscy pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni również otrzymując nagrody i dyplomy. Fundatorem surowców, wędlin oraz nagród był 9-12 Hufiec Pracy w Jarosławiu, za co bardzo dziękujemy.


          Gościem specjalnym był Pan Bogusław Nakonieczny- opiekun praktycznej nauki zawodu z Zakładów Mięsnych „Sokołów” w Jarosławiu, który oceniał uczestników w komisji konkursowej. Przy zmaganiach konkursowych obecni byli również Pan Komendant Andrzej Kuca wraz z wychowawcą Panem Łukaszem Rymarzem z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu.


Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie życząc dalszych sukcesów.

 

Opracowanie: M. Krypel, M. Wojnar

  


 

 

  Szkolny Etap

Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

01 XII 2017r.

 

          W dniu 29.12.2017r. odbył sie szkolny etap Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej pod hasłem "Nietypowe obiekty hotelarskie". W zmaganiach wzięło udział 45 uczniów z klas 2,3 i 4 kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 68 pytań dotyczących wyposażenia technicznego obiektu świadczącego usługi hotelarskie - zgodnie z tematem przewodnim olimpiady.
 

Największą liczbę punktów uzyskali uczniowie: Lasota Mateusz (klasa 4htk) i Czesnak Wiktoria (klasa 3htk). Gratulujemy i trzymamy kciuki w Etapie Okręgowym.
 

Nadzór eliminacji szkolnych: M. Pels, E. Nowak-Majkut, R. Porczak

  


 

 

  Eliminacje

do X Jarosławskich Potyczek Ortograficznych

30 XI 2017r.

 

          24 listopada odbyły się eliminacje szkolne do X Jarosławskich Potyczek Ortograficznych. Wzięło w nich udział 17 osób. 6 spośród z nich przechodzi do finału, który odbędzie się 7 grudnia 2017 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Auli Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16.

Do etapu finałowego przechodzą:
1. Aleksandra Mazur kl. I hTa
2. Aleksandra Drzystek kl. I hTa
3. Sandra Czwałga kl. II Tf
4. Ewa Kot kl. II Tf
5. Patrycja Ciurko kl. I hTa
6. Magda Kowalczuk kl. I Tt
7. Karolina Halejcio kl. IV Tż

Prace uczniów poprawiały polonistki Agnieszka Sęk oraz Agnieszka Hrycewicz
 

Opracowanie: Agnieszka Hrycewicz

  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Konkurs

„Słodka inspiracja z warzywem”

26 XI 2017r.

 

          Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu dla adeptów cukiernictwa odbyło się w dniu 24 listopada 2017 roku w szkolnej pracowni cukierniczej. W zawodach branżowych uczestniczyło 29 uczniów z klas I, II i III cukiernik Branżowej Szkoły I Stopnia oraz I i II technikum technologii żywności: Wiktoria Lasek, Patrycja Majcher, Oliwia Pakuła, Katarzyna Wiecheć, Martyna Stój, Ewelina Kwaśniak, Ficek Estera, Wiktoria Halwa, Anna Biała, Anna Rabczak, Krystian Tomaszewski, Wiktoria Brodowicz, Agnieszka Kucza, Karolina Kowal, Aleksandra Sromicka, Paulina Kulikowska, Patrycja Kusy, Julia Mazur, Martyna Szczomrzyk, Kinga Marycka, Kacper Zagrobelny, Piotr Ślusarczyk, Piotr Pajda, Krzysztof Przybyła, Jakub Stasiło, Katarzyna Mularzz, Kornelia Idzik, Klaudia Czwakiel, Aleksandra Nycz.

          Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu wyrobu ciastkarskiego z wykorzystaniem warzyw. Uczniowie pracowali w większości w dwuosobowych zespołach, drużyny przygotowały wyroby wykorzystując następujące warzywa: marchew, dynię, szpinak, buraka ćwikłowego, pomidory oraz czerwoną fasolę.
 

          Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Pani Dyrektor Doroty Wierzbińskiej-Dubaj dyplomy za udział w konkursie. Dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu wręczyły Pani Dyrektor oraz Pani Urszula Machaj Kierownik Szkolenia praktycznego gratulując zwycięzcom i życząc wszystkim uczniom powodzenia i zapału w zdobywaniu umiejętności cukierniczych.

• I miejsce zajął Krystian Tomaszewski z klasy III cukiernik za „Ciasto dyniowo-czekoladowe”
• II miejsce zajęły Oliwia Pakuła i Katarzyna Wiecheć z klasy I cukiernik za „Sernik z dynią i kurkumą”
• III miejsce zajęły Paulina Kulikowska i Patrycja Kusy z klasy I technikum technologii żywności za „Torciki marchewkowe z serkiem mascarpone”

Wyróżnienie otrzymał zespół z I klasy technikum technologii żywności Julia Mazur i Martyna Szczomrzyk za „Brownie z czerwonej fasoli”.

          Specjalne wyróżnienie z rąk Pani Dyrektor Doroty Wierzbińskiej-Dubaj otrzymały dwa zespoły z klasy II technikum technologii żywności, tj.: Jakub Stasiło i Krzysztof Przybyła za „muffiny trzech smaków” oraz Klaudia Czwakiel i Aleksandra Nycz za „Muffiny z marchewką i bitą śmietaną”.
 

          Tegoroczna edycja konkursu cukierniczego potwierdza duże zainteresowanie młodzieży tematyką cukierniczą oraz pokazuje, że adepci cukiernictwa są kreatywni, lubią wyzwania oraz chcą zdobywać doświadczenia zawodowe.

Konkurs zorganizowali nauczyciele realizujący zajęcia w pracowni cukierniczej: M. Hopko-Pajda, M. Magoń i U. Machaj.

 

Opracowanie: M. Hopko - Pajda

  


 

 

  Szkolny etap Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS

dla uczniów klas pierwszych

17 XI 2017r.

 

 

 

17 listopada 2017r. odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów klas pierwszych.

Uczennice:

Sabina Czerniecka (kl. 1 aTh, Sandra Czepiel (kl. 1 kTf) oraz Klaudia Pszonak (kl. 1 kTf)

przeszły do III etapu - powiatowego,

który odbędzie się 1 grudnia 2017 r. w sali Narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Gratulujemy!

 

 

 

Opracowanie: E. Maciejowska, M. Bratek

  


 

 

  Szkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej

eliminacje Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

17 XI 2017r.

 

 

 

W dniu 23 listopada 2017r. (czwartek) na lekcji 2

odbędzie się w naszej szkole szkolny konkurs wiedzy hotelarskiej,

który jest zarazem eliminacją do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

 

W konkursie wezmą udział uczniowie klas II i III technikum hotelarskiego.

Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu testu teoretycznego. 


Tegoroczna olimpiada nosi tytuł

"Nietypowe obiekty hotelarskie"


Życzymy powodzenia i wysokich miejsc na podium.

 

Organizatorzy: M. Pels, E. Nowak - Majkut, R. Porczak

  


 

 

  Turniej Poetycki

o Laur Impresji

15 XI 2017r.

 

          25 października w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się Turniej Poetycki o Laur Impresji. Z naszej szkoły brali udział w tym konkursie trzej uczniowie: Wiktor Kuras z kl. I ktf w kategorii recytacja oraz Kinga Parzyszek z kl. I ktf i Daniel Cicirko z kl. II tż w kategorii poezja śpiewana.


          13 listopada o godz. 12 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu odbyło sie wręczenie nagród. Kinga Parzyszek zdobyła III miejsce a Daniel Cicirko zdobył Nagrodę Główną. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

 
 

Opracowanie: H. Wojciechowska - Kiwior

  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Spożywczak najlepszy na międzynarodowym konkursie

"Potrawa kuchni niemieckiej regionu Saksonii"

09 XI 2017r.

 

          8 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie odbył się konkurs przeznaczony dla uczniów kształcących się w kierunkach gastronomicznych. Celem konkursu było propagowanie znajomości tradycji i kuchni niemieckiej zwłaszcza regionu Saksonii ,aktywizowanie uczniów poprzez rozbudzenie ich inicjatywy i pomysłowości, nawiązanie współpracy między szkołami. O miejsce na podium rywalizowały cztery dwuosobowe drużyny uczniów klas żywieniowych z Radymna, Przewoska, Ropczyc i Jarosławia.

          ZSSChiO reprezentowały dwie uczennice: Mariola Mroszczyk i Sylwia Wysocka z klasy 3 Technik Żywienia Usług Gastronomicznych, które do przygotowania potrawy wykorzystały doświadczenie zdobyte w niemieckim zakładzie gastronomicznym podczas odbywania praktyki zawodowej w Lipsku w ramach realizacji projektu POWER "Europejskie Doświadczenie Zawodowe Inspiracją do Aktywności na Rynku Pracy".
Duet naszej szkoły przygotował zakąskę "Sulze - czyli golonka z nutą "Krombacher Dark" w towarzystwie sosu szparagowego z chipsami z jarmużu".


          Konkurs przebiegał w dwóch etapach:


- etap pierwszy obejmował rozwiązanie testu pisemnego z dziedziny gastronomicznego słownictwa w języku niemieckim i znajomości regionu Saksonii,
- etap drugi obejmował zaprezentowanie przez uczennice wykonanej potrawy, przedstawienie receptury w nawiązaniu do kulinarnych tradycji Niemiec.


          Recepturę na danie konkursowe wraz z uczennicami przygotowała nauczycielka przedmiotów zawodowych pani Wanda Mazurek, natomiast germanistka pani Renata Misztal z dziewczynami powtórzyła materiał z zakresu słownictwa i zwyczajów kuchni niemieckiej.


          Poświęcony czas i zaangażowanie uczennic jest godne naśladowania dla Młodych Adeptów Sztuki Kulinarnej, zdały wzorowo a swoje pierwsze potyczki z gastronomią nich im otworzą drogę do dalszych sukcesów i inspiracji.

 

Opracowanie: W. Mazurek

  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce VII edycja Szkolnego Konkursu

Piosenki i Pieśni Niepodległościowej

07 XI 2017r.

 

          Nawiązując do wartości patriotycznych 7 listopada 2017r. w świetlicy szkolnej odbyła się VII edycja Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Niepodległościowej. W tym roku świętujemy 99 rocznicę odzyskania niepodległości, a rok szkolny 2017/2018 jest „Rokiem dla Niepodległej”. Przygotowując się do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości uczestnicy konkursu zaprezentowali utwory patriotyczne, bohaterką wszystkich była Polska.
 

          „Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej, nie pytaj mnie dlaczego w innej nie, nie pytaj mnie dlaczego myślę że nie ma dla mnie innych miejsc…" fragment utworu „Nie pytaj o Polskę” Grzegorza Ciechowskiego to motto tegorocznego konkursu.
 

Jury w składzie - H. Wojciechowska – Kiwior, B. Chrzan, B. Wojciechowska i M.Koszyk przyznało:

w kategorii zespół ex aequo
I miejsce
Zespołowi międzyklasowemu kl. 2lo,kl.4taf,kl.2tż,kl.3lo („Dziś idę walczyć mamo”) oraz
Zespołowi międzyklasowemu kl. 2tż,kl.1ktf („Nie pytaj o Polskę”)

w kategorii duet
I miejsce
Kinga Parzyszek (kl.1ktf) i Daniel Cicirko (kl.2tż) („Warszawo ma”)

w kategorii soliści
I miejsce
Kinga Parzyszek (kl.1ktf) („Miasto 44”)

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Wręczenie nagród odbędzie się 15 listopada podczas akademii z okazji Święta Niepodległości, na którą zapraszamy całą społeczność szkolną.

 

Opracowanie: B. Wojciechowska

  


 

 

  XVI Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki

im. Jerzego Hordyńskiego

17 X 2017r.

 

          Celem tego konkursu jest popularyzacja twórczości jarosławskiego poety oraz rozwijanie wiedzy o mieście i regionie. Co roku konkurs podzielony jest na kilka kategorii. Uczestnicy wybierający recytację mają do zaprezentowania dwa wybrane utwory - jeden autorstwa Jerzego Hordyńskiego i drugi Barbary Mazurkiewicz. W kategorii twórczość własna należało zaprezentować autorskie teksty nie nagrodzone dotychczas w tym konkursie. Trzecią kategorią jest poezja śpiewana.


          W tym roku w zmaganiach konkursowych ZSSChiO reprezentowała jedna uczennica - Ewa Wilgucka z klasy 1 aTh. Dziękujemy za udział i trzymamy kciuki za kolejne występy Ewy.


 

Opracowanie: A. Hrycewicz

  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Konkurs "Fotka z pogranicza"

 

17 X 2017r.

 


Atrakcyjne nagrody rzeczowe, kurs fotograficzny, udział w wystawie, publikacja zdjęcia w konkursowym kalendarzu przygotowano dla uczestników konkursu fotograficznego FOTKA Z POGRANICZA.
Wystarczy tylko przesłać zdjęcie o dowolnej tematyce wykonane na terenie pogranicza polsko-słowackiego i przesłanie na adres info@wsie.edu.pl
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich, ma na celu promocja najciekawszych miejsc pogranicza polsko-słowackiego oraz zmotywowanie młodzieży do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu.
Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie oraz partner słowacki Obcianske Zdruzenie SPEKTRUM-VYCHOD. Przygotowywany jest w ramach mikroprojektu pt. NOWY WYMIAR EDUKACJI współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Zgłoszenia prac będą przyjmowane do 31 października 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronach internetowych:

www.wsie.edu.pl

www.nowywymiaredu.wsie.edu.pl


 

Sekretariat
 


 

 

  Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu matematycznego

"MISTRZ RACHUNKÓW"

22 VI 2017r.

 

 

         W roku szkolnym 2016/2017 odbyła się kolejna edycja dwuetapowego konkursu matematycznego „MISTRZ RACHUNKÓW”. Był on adresowany do uczniów klas pierwszych liceum i technikum. Łącznie w konkursie wzięło udział 21 uczniów. Zadania konkursowe nie wykraczały poza program klasy pierwszej, ale wymagały bardzo dużej sprawności rachunkowej. Tytuł Mistrza Rachunków zdobyła w tym roku Kamila Szawarniak z klasy 1Lo. Zwyciężczyni gratulujemy sukcesu.
 

Organizatorzy: Joanna Stępień, Ewa Pieczonka, Agnieszka Sowa
 

     


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce XIV Wyniki konkursu SUDOKU

 

22 VI 2017r.

 

          7 czerwca odbył się szkolny konkurs o tytuł MISTRZA SUDOKU. Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły. Uczestnicy rozwiązywali samodzielnie dwa diagramy sudoku w wyznaczonym czasie. Celem konkursu było rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania oraz popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej.
Konkurs cieszył się dużą popularnością - wzięły w nim udział 32 osoby.


Najlepiej z diagramami sudoku poradzili sobie:
Katarzyna Kukla (klasa 2hTa), Justyna Gaweł (klasa 2f) – I miejsce
Patrycja Borowska (klasa 2Lo) – II miejsce
Anna Mroczkowska (klasa 2hTa) – III miejsce

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach z królową nauk.

Opracowanie: Joanna Stępień, Ewa Pieczonka, Agnieszka Sowa
 

     


 

 

  Informacja w sprawie akcji z konkursem

Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

19 VI 2017r.

 

          Przekazujemy informację Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu w sprawie akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo .. nad wodą" i związanego z tym konkursu filmowego pn. "Filmowy przeWODNIK".

 

Pełna treść informacji w dołączonym pliku (kliknij PDF w nagłówku informacji).

 

Opracowanie - Sekretariat

 


 

 

  Konkurs SUDOKU

 

3 VI 2017r.

 

 

          W dniu 7 czerwca (środa) o godz. 11.30 w sali nr 39 (świetlica szkolna) odbędzie się szkolny konkurs o tytuł MISTRZA SUDOKU. Uczestnicy będą rozwiązywać samodzielnie otrzymane diagramy sudoku w wyznaczonym czasie. Pola nieczytelnie wypełnione będą uznane jako błąd dlatego warto zabrać ze sobą na konkurs oprócz długopisa ołówek i gumkę. Za konkurs będzie można otrzymać tyle punktów ile będzie miejsc do wypełnienia na planszach. Zwycięzcą będzie osoba, która zdobędzie największą ilość punktów. Za zajęcia pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

          Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału. Prosimy o wcześniejsze zapisy u nauczycieli matematyki. Mile będą widziani również pracownicy szkoły.

 

Organizatorzy - nauczyciele matematyki

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Sukcesy uczniów kierunku fryzjer

 

30 IV 2017r.

 

         W dniu 6 kwietnia 2017 w Rzeszowie odbył się Regionalny Konkurs Wiedzy z zakresu prawa pracy i przepisów BHP dla uczniów rzemiosła. Organizatorami konkursu na etapie regionalnym była Izba Rzemieślnicza w Rzeszowie. Jarosław reprezentowała czwórka naszych uczniów: Dagmara Kędzior, Justyna Gaweł, Andżelika Pacuła i Kamila Oleszycka.

 

Do ścisłego finału zakwalifikowała się Kamila Oleszycka (mistrz szkolący - Pani Katarzyna Wróbel), która ostatecznie zajęła IV miejsce.

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki.
 

 

Przypomnijmy ... 12.02.2017 w Lubaczowie odbył się XXXIX Konkurs Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego w którym nasi uczniowie Dagmara Kędzior (mistrz szkolący – Pani Ewa Płocica) i Rafał Tarnawski (mistrz szkolący - Pani Grażyna Olszańska) zajęli I miejsca w kategorii: warkocze i plecionki z długich włosów (Dagmara) i fryzura ślubna z długich włosów (Rafał).

 

Laureaci uczestniczyli 23.IV.2017r. w Otwartych Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego w Poznaniu, walcząc o tytuł Mistrza Polski w kategorii: fryzura ślubna z długich włosów. Nasi reprezentanci spisali się fantastycznie, w ich konkurencji brała udział największa liczba uczestników, mimo to uczniowie zajęli wysokie miejsca Dagmara-10 a Rafał-11.

 

Fryzura Dagmary

 

Fryzura Rafała

 

Jesteśmy dumni że mamy tak zdolną i pracowitą młodzież. Serdecznie gratulujemy !!!

 

Ewa Płocica, Zakład Fryzjerski "Uno"

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu

„Witaminy – źródło zdrowia”

26 IV 2017r.

 

          25 kwietnia odbył się XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu, pod hasłem „Witaminy – źródło zdrowia”. Organizatorem konkursu był Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu. Głównym celem konkursu jest promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego zdrowia i innych. W konkursie wzięły udział dwuosobowe drużyny z szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego i powiatów ościennych.

 
Nasza szkoła reprezentowana była przez Karolinę Drzymałę i Anitę Chmielecką z klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych. Dziewczyny zajęły III miejsce.


          Po wysiłku intelektualnym młodzież uczestniczyła w części artystycznej przygotowanej przez wychowanków jarosławskiej Bursy, następnie została zaproszona na „witaminowy poczęstunek”. Pełne witamin, kolorowe, orzeźwiające soki i koktajle zostały przygotowane przez uczniów naszej szkoły.


          Dziękujemy uczniom klasy I kucharz: Darii Ważnej, Marzenie Wota, Marcelowi Kaproń i Kamilowi Zaprzale za przygotowanie pokazu sporządzania i degustacji soków owocowo – warzywnych.


 

Opracowanie: W. Stoch

 

     


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Eliminacje okręgowe

XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

25 IV 2017r.

 

          21 kwietnia 2017r. po raz kolejny uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w eliminacjach okręgowych XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem etapu okręgowego tej prestiżowej Olimpiady jest Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
          Olimpiada jest współzawodnictwem w zakresie szeroko pojętej wiedzy rolniczej – teoretycznej i praktycznej. Jej ideą jest ukazywanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zadań stojących przed tym jednym z najważniejszych działów gospodarki narodowej oraz rozszerzenie jej zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym.
          W tegorocznej edycji Olimpiady w okręgu lubelskim wzięło udział ponad 160 uczniów, którzy rywalizowali w ośmiu blokach tematycznych: gastronomia, technologia żywności, mechanizacja rolnictwa, architektura krajobrazu, produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, agrobiznes i weterynaria.

Nasza szkoła reprezentowana była przez: Mateusza Pyzaka z klasy III Tż - blok gastronomia i Konrada Ryznera z klasy IVT ż - blok technologia żywności.

          Mateusz i Konrad musieli wykazać się nie tylko wiedzą zawodową z zakresu programu szkoły ponadgimnazjalnej, ale także poszerzoną o nowości w danej dziedzinie, publikowane m.in. w czasopismach branżowych. Pomimo tego, że uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu centralnego było to dla nich cenne doświadczenie, które na pewno przyczyniło się do rozbudzenia ambicji dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego.
 

Naszym uczniom dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły a Konradowi życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym i otrzymania indeksu na wymarzony kierunek studiów.


 

Opracowanie: W. Stoch

 

     


 

 

 

 II Miejsce w wojewódzkim Konkursie OHP

„Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy”

24 IV 2017r.

 

 

W dniu 20 kwietnia bieżącego roku uczestnicy klasy III K

Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,

zdobywcy I miejsca w lokalnym etapie konkursu kulinarnego:

Dominik Kłos i Katarzyna Kudlik

udali się pod opieką Andrzeja Kucy, komendanta 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu

na wojewódzki konkurs „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”.


Pierwsza cześć konkursu składała się z 25 pytań

w ramach testu jednokrotnego wyboru obejmujących wiedzę

z zakresu BHP oraz gastronomii.

 

Kolejny etap obejmował przygotowanie potraw:

zupy krem z zielonego groszku z groszkiem ptysiowym

oraz kotletu de volley z ziemniakami i surówką z marchwi z chrzanem.

 

W trakcie trudnej rywalizacji uczestnicy 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu zdobyli II miejsce.


Konkurs był doskonałą okazją do sprawdzenia swojej wiedzy i możliwości

przed zbliżającymi się egzaminami zawodowymi.
 

 


 

 

   Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu matematycznego

"ZDAĆ MATURĘ Z MATEMATYKI"

23 IV 2017r.

 

 

 

W marcu w tym roku szkolnym odbyła się kolejna tura

szkolnego interaktywnego konkursu matematycznego

„Zdać maturę z matematyki”.

W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły, zdający w tym roku szkolnym egzamin dojrzałości. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z testami multimedialnymi,

 których pytania – zadania zaczerpnięte były z arkuszy maturalnych

i informatora maturalnego z matematyki.

 

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie:

Aleksandra Bystrzycka z klasy 3Lo i Daniel Skiba z klasy 4aTa.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach z matematyką!


Organizatorzy: mgr Ewa PIECZONKA, mgr Joanna STĘPIEŃ, mgr Agnieszka SOWA

     


 

 

   Paulina Płonka w finale

jarosławskiego "Mam Talent"

21 IV 2017r.

 

 

 

20 kwietnia w Jarosławiu miały miejsce eliminacje

do znanego programu "Mam Talent".

Paulina Płonka, uczennica klasy IV

brawurowo wykonała utwór i dostała się do jarosławskiego finału,

który odbędzie się 28 maja na Rynku.

 

Paulina prosi wszystkich, którym bliska jest wokalna rywalizacja

o przybycie tego dnia na Rynek i wspólną zabawę.


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Sukces

na Powiatowym Konkursie Energia Odnawialna

10 IV 2017r.

 

 
          Dnia 10 kwietnia w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyła się X Jubileuszowa edycja konkursu ENERGIA ODNAWIALNA – Energia Wody pod patronatem Starosty Powiatu Jarosławskiego oraz Burmistrza Miasta Jarosławia.


W wyżej wymienionym konkursie naszą szkołę reprezentowały Karolina Pyza z klasy IV HTK, Weronika Kapecka z klasy 3 TF, Magdalena Szymańska, Kinga Jędrzejko obydwie z klasy 4 TF oraz Kinga Michalska z kl 1 LO.

W kategorii prezentacja multimedialna - Weronika Kapecka zajęła 3 miejsce.

W kategorii plakat:
2 miejsce zajęła Kinga Jędrzejko
1 miejsce zajęła Magdalena Szymańska.


Gratulujemy sukcesów, i dziękujemy za reprezentowanie szkoły.

 

Opracowanie: Waldemar Konarski

 

     


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wojewódzki Konkurs - Śladem wielkich Polaków

Stanisław Wyspiański

11 IV 2017r.

 

          W dniu 7.04.2017r. w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyła się IV Edycja Wojewódzkiego Konkursu Śladem Wielkich Polaków, poświęcona Stanisławowi Wyspiańskiemu, wybitnemu artyście epoki Młodej Polski. Zmagania konkursowe rozgrywały się w trzech kategoriach: konkurs wiedzy o życiu i twórczości S. Wyspiańskiego, konkurs recytatorski i konkurs plastyczny. Celem IV Edycji było promowanie twórczości literackiej S. Wyspiańskiego, pielęgnowanie wartości estetycznych i literackich języka ojczystego, rozbudzanie zainteresowania polskim dziedzictwem kulturowym. Uczniowie uczestniczący w konkursie plastycznym mogli rozwijać swoją wyobraźnię i kreatywność przez tworzenie prac plastycznych związanych z osobą i utworami S. Wyspiańskiego. Młodzież, która wybrała kategorię recytacji, miała możliwość rozwijać swoje zdolności pięknej interpretacji wierszy.

Uczniowie reprezentowali ZSSChiO we wszystkich kategoriach:


konkurs wiedzy o życiu i twórczości S. Wyspiańskiego
Łucja Piestrak
– kl. I LO, Magdalena Sternik i Adrianna Socha – kl. II Tf

konkurs recytatorski
Wiktora Korecka
– kl. II Tf – otrzymała wyróżnienie

konkurs plastyczny
Kinga Michalska
– kl. I LO – zdobyła II miejsce, Mariola Fudali – kl. I Tż

Uczennice do konkursu przygotowały mgr Hanna Wojciechowska – Kiwior i mgr Agnieszka Sęk.
 

Opracowanie: Agnieszka Sęk

 

     


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce XIV Konkurs Wojewódzki

Juliusz Słowacki i jego epoka

08 IV 2017r.

 

 

 

          Konkurs organizowany jest co roku przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu, któremu patronuje jeden z polskich trzech wieszczów. Cel imprezy to popularyzacja wiedzy literacko - biograficznej dotyczącej życia i twórczości J.Słowackiego oraz pogłębianie wiedzy na temat romantyzmu, obyczajów i tradycji XIX w. Konkurs, przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, odkrywa młode talenty i uświadamia młodzieży potrzebę rozwoju własnych zainteresowań.


          Podczas finału w ZSLiT w dniu 7.04.2017r. ZSSChiO reprezentowały trzy uczennice. Były to: Kamila Szawarniak i Katarzyna Zamróz z kl. I LO oraz Natalia Sokulska z kl. II k. Uczennice przygotowała do konkursu mgr Agnieszka Sęk.

Osoby, które uzyskały najwięcej punktów z testu, zakwalifikowały się do II etapu i z nich jury wyłoniło zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

 

Opracowanie: Agnieszka Sęk

 

     


 

 

   Konkurs Fryzjerski

Tarnowska Wiosna Fryzjerska - edycja 4

03 IV 2017r.

 

          31 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbył się konkurs na najbardziej kreatywną i oryginalną fryzurę „Cztery pory roku w koku” oraz wyciskanie fal na mokro – Regionalne Mistrzostwa Upięć i Fal Wiosennych pod hasłem: „Tarnowska Wiosna Fryzjerska”- edycja IV.

          Głównym organizatorem konkursu był Zespół Szkół Niepublicznych wraz z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.

 

Uczniowie fryzjerstwa, wykonywali zadania w dwóch konkurencjach:

1) Cztery pory roku w koku – kok na główce treningowej.

2) Fale wyciskane na mokro.

 

Naszą szkołę w drugiej konkurencji reprezentowały Aneta Kotlińska z klasy IV Tf oraz Marta Dziepak z klasy III Tf.

 

Opracowanie: Barbara Grządziel-Rymarz

 

     


 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Sprawny w zawodzie kucharz po węgiersku

w Jarosławskim Hufcu Pracy

04 IV 2017r.

 

          W dniu 31 marca 2017 roku w pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbył się etap praktyczny konkursu „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy” w kategorii kucharz. Organizatorami konkursu byli komendant 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, Andrzej Kuca oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych, p. Małgorzata Hopko-Pajda.
 

          W pierwszym etapie konkursu, młodzież miała za zadanie wypełnić test wiedzy obejmujący zagadnienia z przepisów prawa pracy. Do części praktycznej na najlepszego kucharza przystąpiło 8 uczestników hufca z klas III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Konkurs obejmował przygotowanie przez dwuosobowe zespoły uczestników potrawy – Placek po węgiersku. Placek po węgiersku to znana i lubiana potrawa składająca się z placków ziemniaczanych oraz sosu na bazie mięsa i papryki. Co ciekawa tę pyszną potrawę łączy z bratnimi Węgrami jedynie nazwa i spora ilość papryki. Do przyrządzania dań każdy zespół miał oddzielne stanowisko pracy, produkty potrzebne do przygotowania potrawy oraz kartę z przepisem. Wszyscy uczestnicy mieli 1,5 godziny czasu na wykonanie oraz zaserwowanie potrawy i uporządkowanie stanowiska pracy. W trakcie konkursu ocenie podlegały: proces właściwego przygotowania potrawy, smak oraz walory estetyczne potrawy, serwowanie dania, praca w zespole, zachowanie zasad BHP w trakcie wykonywania pracy, porządek oraz czystość na stanowisku pracy.


           Komisja w składzie: - Zastępca przewodniczącego komisji – Łukasz Rymarz, wychowawca, 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, Członek komisji – Dorota Wierzbińska- Dubaj, Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Członek komisji – Małgorzata Hopko- Pajda, Nauczyciel przedmiotów zawodowych przy Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu przyznała dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla dwóch miejsc.


I miejsce zdobył zespół w składzie: Dominik Kłos i Katarzyna Kudlik
II miejsce przypadło zespołowi: Pauliny Warchoł i Grzegorza Wojcieszko.

Ponadto zdobywcy I miejsca będą reprezentować 9-12 Hufiec Pracy w Jarosławiu na etapie wojewódzkim konkursu „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy – kucharz”.
Poprzez zdrową rywalizację młodzież ma doskonałą okazją do wymiany doświadczeń zawodowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności przed egzaminami zawodowymi.

Autor tekstu: Andrzej Kuca, komendant 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu
Autor zdjęć: Łukasz Rymarz, wychowawca 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu

Podpisy pod zdjęciami:
Fot.1 Uczestnicy biorący udział w konkursie wraz z dyrekcją Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
Fot. 2 Uczestnicy podczas konkursu
Fot. 3 Uczestnicy podczas konkursu
Fot. 4 Uczestnicy podczas konkursu
Fot. 5 Uczestnicy podczas konkursu
Fot. 6 Przygotowane potrawy konkursowe
Fot. 7 Uczestnicy konkursu podczas ogłoszenia wyników
Fot. 8 Najlepsza potrawa konkursowa
Fot. 9 Wręczanie nagród zdobywcom I miejsca
Fot. 10 Zwycięscy oraz komisja konkursowa


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  XIX Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa

w Poznaniu 2017r.

02 IV 2017r.

 

          Słoneczne i ciepłe dni 30 i 31 marca okazały się bardzo szczęśliwe dla czwórki uczniów naszej szkoły kierunku wędliniarz. W tych dniach wszyscy dowiedzieli się, że zostali laureatami w XIX Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa w Poznaniu zaczynając od najwyższego miejsca na podium! Darek Kopeć zdobył I miejsce godnie reprezentując Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących na całą Polskę! Tuż za nim miejsce III zajął Grzegorz Strzelec, IV miejsce zdobył Hubert Socha, zaś V-te Paweł Pupka. Cała czwórka z klasy 3 cw zajęła wspaniałe miejsca, jednak zadania turniejowe nie należały do łatwych.

          Jak corocznie w pierwszym etapie uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej kierunku wędliniarz nadziewali i odkręcali kiełbasy, następnie udzielali odpowiedzi na wiele pytań wylosowanych przez siebie dotyczących praktycznej wiedzy z zakresu technologii przetwórstwa mięsa (np. rozróżnianie klas mięsa, przypraw, dodatków jednocześnie podając zastosowanie wszystkiego w przetwórstwie, dokonywali też oceny organoleptycznej gotowych wyrobów). Etap trzeci turnieju polegał na układaniu różnych wędlin na paterach według własnych pomysłów z zastosowaniem warzyw i owoców.

          Nasi uczniowie zostali znakomicie przygotowani do turnieju od strony praktycznej jak i teoretycznej przez Zakłady Mięsne „Sokołów” w Jarosławiu. W turnieju brali udział także uczniowie z miejscowości Ełk odbywający praktykę w Zakładach mięsnych Animex Foods Morliny Ostróda oddział w Ełku, oraz uczniowie z okolic Poznania praktykujący w Zakładach Mięsnych Mielczarek w miejscowości Kościan. Po zmierzchu w dniu zmagań turniejowych wszyscy uczestnicy mogli już spokojnie odprężyć się w poznańskiej kręgielni zarezerwowanej specjalnie dla nich przez Organizatorów Turnieju.

          Skład komisji oceniającej stanowili członkowie i przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej z Poznania, przedstawiciele Zakładów Mięsnych oraz nauczyciele zawodu.

 

           Ogromne podziękowania składamy dla Pana Dyrektora i pracowników Zakładów Mięsnych „Sokołów” oddział S.A. w Jarosławiu za wzorowe przygotowanie uczestników do Turnieju. Dziękujemy Panu Bogusławowi Nakoniecznemu- opiekunowi praktycznej nauki zawodu za wyrozumiałość i naukę.

 

Naszym prawie już absolwentom gratulujemy zwycięstwa, cieszymy się razem z Wami, życzymy kolejnych sukcesów i zadowolenia z wybranego zawodu.

 

Opracowanie: Marzena Wojnar, Monika Krypel

 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Konkurs Fryzjerski w Jarosławskim Hufcu Pracy

pod tytułem "Fryzura na czerwonym dywanie"

30 III 2017r.

 

          W dniu 29 marca br. w pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbył się konkurs fryzjerski pod hasłem „Fryzura na czerwony dywan”. Organizatorami konkursu był wychowawca 9-12 Hufca Pracy Wiesława Kamińska wspólnie z nauczycielami przedmiotów zawodowych: p. Katarzyną Janowską, p. Barbarą Grządziel-Rymarz i p. Elżbietą Dziadusiewicz.

 

          W konkursie wzięło udział 12 uczestniczek klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer. Do etapu finałowego zakwalifikowały się uczestniczki, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z testu teoretycznego. Zadaniem uczestniczek w części praktycznej było wykonanie fryzury na główkach treningowych z wykorzystaniem dowolnych technik układania i stylizowania fryzur. Ocenie poddawane były takie elementy jak: estetyka i precyzja wykonania fryzury, artyzm i kreatywność oraz czystość na stanowisku pracy.

 

          Wszystkie uczestniczki konkursu zaprezentowały bardzo wysoki poziom umiejętności. Laureatką konkursu została Dagmara Kędzior, II miejsce zajęła Katarzyna Hanas, zaś III miejsce przypadło Ewelinie Pogranicznej. Wyróżnione uczestniczki otrzymały nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.

 

Udział młodzieży w ww. konkursie przyczynia się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych i jest również sprawdzianem wiedzy przed końcowymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, które czekają naszych uczestników już niebawem.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Autor tekstu i zdjęć: Wiesława Kamińska, starszy wychowawca 9-12 HP Jarosław.

 

Podpisy pod zdjęciami:

Fot. 1. Laureatki konkursu fryzjerskiego.

Fot. 2. Uczestniczki konkursu fryzjerskiego.

Fot. 3. Podczas wykonywania fryzur konkursowych.

Fot. 4. I miejsce uczestniczki Dagmary Kędzior.

Fot. 5. II miejsce uczestniczki Katarzyny Hanas.

Fot. 6. III miejsce uczestniczki Eweliny Pogranicznej.

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  XI Ogólnopolski Konkurs Języka Włoskiego

w Łodzi

24 III 2017r.

 

          W dniu 10 marca 2017 r. w Łodzi odbył się XI już Ogólnopolski Konkurs Języka Włoskiego. Naszą szkołę reprezentowała po raz kolejny już Oliwia Noga, uczennica klasy III Tż, którą pod względem merytorycznym przygotowała pani Jolanta Bal.
 

          Oliwia przeszła przez etap powiatowy i zakwalifikowała się do drugiego etapu już ogólnokrajowego, w którym udział wzięło 100 uczniów z głównych miast i z najlepszych szkół licealnych. Oliwia godnie reprezentowała naszą szkołę oraz miasto. Wszyscy trzymaliśmy za nią kciuki.
 

Uczennica zdobyła 64 punkty/100 i zajęła 16 miejsce. Należy zaznaczyć, że poziom „Małej Olimpiady Włoskiej” jest z roku na rok coraz wyższy i Oliwia zaprezentowała duże umiejętności znajomości języka włoskiego, gramatyki, ortografii i wiedzy ogólnej o Włoszech. Ucząc się języka trzeci rok Oliwia „pokonała” wielu uczestników, którzy języka włoskiego uczą się na poziomie rozszerzonym. Należy pochwalić jej pracowitość, zapał oraz chęci. Cóż spróbujemy oczywiście za rok…i w imieniu Dyrekcji oraz całej społeczności szkolnej GRATULUJEMY serdecznie Oliwii.
 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
 

Opracowanie: Jolanta Bal

 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Konkurs kelnerski

„Stół pięknie nakryty – SPOTKANIE AMBASADORÓW DOBRA”

24 III 2017r.

 

          W dniu 24 marca w trakcie szkolnego apelu uroczyście wręczono dyplomy i nagrody uczniom uczestniczącym w V Szkolnym Konkursie Kelnerskim, który odbył się podczas Dnia Otwartego ZSSChiO. Termin organizowanego co roku konkursu zbiega się ze Światowym Dniem Kelnera, który obchodzony jest właśnie w miesiącu marcu. Temat przewodni tegorocznego konkursu to: „Stół pięknie nakryty – SPOTKANIE AMBASADORÓW DOBRA”. Zadaniem uczniów klas kelnerskich startujących w dwuosobowych zespołach było przygotowanie stołu wraz z nakryciem, dekoracją i kartą menu zgodnie z tematem konkursu oraz obowiązującymi zasadami. Punktowana była również pomysłowość i kreatywność uczniów. Na zakończenie konkursu nastąpiło omówienie każdej aranżacji oraz wskazanie cennych uwag, które stanowiły dla uczniów dodatkową lekcję.
 

Wyniki konkursu:
• I miejsce: Karol Kubas i Karol Pszonak (kl. 1hTk)
• II miejsce (równorzędnie): Ewa Maślikiewicz i Weronika Bednarz (kl. 2Tk) oraz Klaudia Dietrich i Małgorzata Szczepanik (kl. 1hTk)
 

Wręczono również nagrodę publiczności przyznaną przez gimnazjalistów, którzy odwiedzali w tym dniu naszą szkołę. Głosując na najpiękniejszy stół wybrali aranżację przygotowaną przez uczennice kl. 2Tk: Ewę Maślikiewicz i Weronikę Bednarz.


Dodać należy, że tegoroczny konkurs nawiązywał do prowadzonej w szkole akcji „Jarosławskie Kilometry Dobra 2017”. Podczas niej od 1 marca do 3 czerwca Stowarzyszenie Sympatyków ZSSChiO wraz z dwoma innymi stowarzyszeniami (Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej” przy Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu) zbierają środki na zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i diagnostycznego w celu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży. Każdy może przyłączyć się i wesprzeć akcję wchodząc na stronę:
http://kilometrydobra.pl/organization/jaroslaw/  i wpłacając dowolną, nawet najmniejszą kwotę, bowiem liczy się każda złotówka.


          Konkurs kelnerski zorganizowany został przez panie: Wandę Mazurek i Agnieszkę Siwoń. Uczniowie wykonali zadanie konkursowe pod okiem nauczycielek: pani Wioletty Stoch i pani Anny Pieklak, którym serdecznie dziękujemy za przygotowanie i zmotywowanie uczniów do udziału w konkursie. A uczniów prosimy o przyjęcie podziękowań i gratulacji za współzawodnictwo i wspaniałe zmierzenie się z wyznaczonym zadaniem.


Opracowanie: Wanda Mazurek, Agnieszka Siwoń

 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Konkurs

wiedzy i umiejętności fryzjerskich

18 III 2017r.

 

          15 marca 2017r. w Zespole Szkół Techniczno- Weterynaryjnych w Trzcianie odbyła się Czwarta edycja Ponadregionalnego Konkursu wiedzy i umiejętności fryzjerskich pod hasłem "Fryzury czerwonego dywanu". Konkurs przeznaczony był dla młodzieży uczącej się w Technikum kształcącym w zawodzie Technik Usług Fryzjerskich. Do konkursu przystąpiło 28 uczniów z trzech województw: podkarpackiego, małopolskiego oraz lubelskiego. Konkurs składał się z części teoretycznej oraz części praktycznej. W czasie części teoretycznej konkursu odbyła się konferencja dla nauczycieli "Omówienie wytycznych OKE do kwalifikacji A.19", który poprowadziła Pani Zuzanna Sumirska - autorka podręczników do przedmiotów zawodowych w Technikum Usług Fryzjerskich.

 

          Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Agata Kapłon (IV TF) wraz z modelką Kingą Jędrzejko (IV TF) oraz Aneta Kotlińska (IV TF) z modelką Andżeliką Pacułą (IF).

 

Ocenie prac podlegały:

- estetyka i precyzja wykonania fryzury

- zgodność makijażu, stroju i dodatków z kompozycją wykonanej fryzury

- pomysłowość i kreatywność pod względem kompozycji fryzury.

 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z konkursu oraz z sesji zdjęciowej "próbnych fryzur" autorstwa Pana Damiana Mątkowskiego.

 

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom.

 

Opracowanie: E. Dziadusiewicz  


 

 

   

Wyniki konkursu

z języka niemieckiego

09 III 2017r.

 

 

        Dnia 24.02.2017 odbył się szkolny konkurs z gramatyki języka niemieckiego. W konkursie wzięło udział 16 uczennic z klas: III Taf, IIIż, III hTk, IV aTa oraz IV Tf.

 

Wyniki konkursu:
I miejsce - Izabela Surmiak, kl. III Taf
II miejsce - Magdalena Bechta, kl. IV aTa
III miejsce - Justyna Kowalczyk, kl. IV aTa


        Wszystkim Uczestniczkom dziękuję za udział w konkursie, a Laureatkom serdecznie gratuluję. Przyznanie nagród nastąpi w terminie późniejszym, po praktykach zawodowych.

 

Opracowanie: E. RAUCH  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

IX Międzyszkolny Konkurs gastronomiczny

pod honorowym patronatem zakładów tłuszczowych "BIELMAR"

09 III 2017r.

 

        W piątkowe przedpołudnie 10 marca w pracowni gastronomicznej odbyły się międzyszkolne zawody kulinarne których uczestnikami byli uczniowie klas technikum żywienia i usług gastronomicznych z Kańczugi, Radymna i Jarosławia. Tegoroczna IX edycja konkursu przebiegała pod hasłem "Jabłko królem potraw w kulinarnej tradycji ziemi jarosławskiej", honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Zakłady Tłuszczowe "Bielmar" z Bielska-Białej. Zadanie uczestników polegało na wykonaniu dania mięsnego oraz deseru, a obowiązkowymi elementami potraw były jabłka oraz tłuszcze zakładu "Bielmar". Komisja konkursowa w składzie: Pani Maria Krysa - Restauracja "Klasyczna" oraz Pan Mirosław Hulak - Take Sushi oceniała pracę drużyn według dziewięciu kryteriów i przyznała następujące miejsca w konkursie:

 

I miejsce Maria Turek i Izabela Oteszko Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

- królik z sosem jabłkowym na puree z zielonego groszku w towarzystwie marchewek

- róże jabłkowe otulone kremem winno-pomarańczowym na kruchym spodzie tarty

 

II miejsce Karolina Halejcio i Adrian Norek Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- kolorowe wariacje na temat szaszłyka

- tarta jabłkowa z nutami mięty i truskawki

 

III miejsce Małgorzata Chomik i Anna Wołoszyn Zespół Szkół w Kańczudze

- polędwiczki wieprzowe z jabłkami, kuskusem i warzywami na poduszce

- tarta jabłkowo-pistacjowa z musem czekoladowym

 

III miejsce Gabriel Zając i Konrad Ryzner Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

- ognista polędwiczka na ziemi owsianej z imbirowym puree jabłkowym

- tartaletka z musem jabłkowym z nuta limoncello w towarzystwie kulki bazyliowo-pistacjowej

 

Drużyna Gabrysia i Konrada otrzymała wyróżnienie za różnorodność składników użytych do przygotowania potraw oraz wzorowo zorganizowaną pracę zespołową.

 

Organizatorzy i uczestnicy konkursu dziękują Pani Marii Krysa oraz Panu Mirosławowi Hulak za pracę w komisji konkursowej.

 

Wykłady na temat tłuszczów „BIELMAR” w ZSSChiO

 

          W dniu konkursu gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Zakładów Tłuszczowych „Bielmar” Pana Bronisława Jaszka - specjalistę ds. produktów profesjonalnych. Dzięki temu nasi uczniowie, nauczyciele oraz uczestnicy konkursu wraz z opiekunami mieli możliwość wysłuchania dwóch wykładów nt. tłuszczów produkowanych przez firmę z Bielska-Białej, ich walorów zdrowotnych oraz wykorzystania w gastronomii i cukiernictwie. Prelekcje były bardzo ciekawe, słuchacze poszerzyli wiedzę o nowe informacje dotyczące składu tłuszczów płynnych i stałych oraz ich wartości żywieniowej i wpływu na organizm.

 

         Uczestnicy wykładów mają trochę szersze spojrzenie na tłuszcze, które są niezbędnymi składnikami naszego pożywienia. Bardzo ciekawe informacje przekazane przez Pana Bronisława dotyczyły strategii produkcji "Bielmaru" oraz właściwości tłuszczów importowanych: palmowego i kokosowego.

 

          Organizatorzy, uczestnicy konkursu i słuchacze dziękują Dyrekcji Zakładów Tłuszczowych „Bielmar”, a szczególnie Pani Małgorzacie Sienkiewicz i Panu Bronisławowi Jaszek za pomoc w zorganizowaniu i uatrakcyjnieniu konkursu.

 

Opracowanie: U. MACHAJ  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Konkurs recytatorski

Lutnia Safony 2017

09 III 2017r.

 

          Konkurs odbył się w dniu 9.03.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. Uczestnicy recytowali po dwa wybrane utwory napisane przez kobiety - poetki. Rywalizowali w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

 

          W tym roku ZSSChiO w konkursie reprezentowali: Julia Stasiło - uczennica klasy I Tż oraz Paweł Zając z klasy IV hTk. Uczniowie recytowali wiersze Marii Konopnickiej, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej i Wisławy Szymborskiej. Przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem mgr Agnieszki Sęk.

 

          Impreza dostarczyła uczestnikom i widzom wielu miłych wrażeń. Przyczyniła się do poszerzenia wiedzy młodzieży na temat poezji tworzonej przez kobiety oraz rozwijania talentów recytatorskich. Niektóre uczestniczki zaprezentowały również własne wiersze.
 

 

Opracowanie: A. Sęk

 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

XVIII Małopolski Konkurs

Szkół Gastronomicznych

06 III 2017r.

 

          W dniu 4 marca 2017 roku w Krakowie odbył się XVIII Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych. Jest to najbardziej prestiżowa impreza gastronomiczna dla uczniów o profilu gastronomicznym, której tematem przewodnim była „Podróż przez smaki”. Uczestniczą w niej uczniowie z różnych regionów Polski oraz drużyny zagraniczne z zaprzyjaźnionych szkół. Udział w konkursie pomaga młodym ludziom w zdobywaniu cennego doświadczenia oraz w rozwoju kariery. Oferuje również możliwość poszerzenia kulinarnych horyzontów, odkrywa i promuje talenty.
          Ideą konkursu jest propagowanie różnorodności potraw i napojów oraz tradycji kulinarnych. Uczniowie mają możliwość dokonywania oceny własnych umiejętności zawodowych, rozwijania zainteresowań, rozbudzania pomysłowości i inicjatywy, wyrabiania poczucia estetyki i piękna. Konkurs przyczynia się także do integracji szkół o tym samym profilu kształcenia.
          Organizatorem Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie we współpracy z Klubem Szefów Kuchni, Uniwersytetem Rolniczym, Stowarzyszeniem Polskich Barmanów, Krakowską Kongregacją Kupiecką, Agencją Rynku Rolnego i Polskim Związkiem Łowieckim.
          Konkurs odbywał się w trzech kategoriach - kucharz, kelner, barman, gdzie w dwóch pierwszych uczniowie reprezentowali naszą szkołę. W kategorii kucharz ZSSChiO reprezentowała weteranka konkursów kulinarnych Patrycja Gwóźdź z klasy 4Tż. Uczennica zajęła II miejsce, a był jej to 15 konkurs, gdzie tym razem od I miejsca dzieliło ją 0,03 punktu. Tematem konkursu była „Podróż przez smaki”, dlatego Patrycja zaprezentowała „Bursztynową podróż przez smaki z dorsza z akcentem cydru jabłkowego w towarzystwie salsy ze ślimaka Morawskiego". Był to strzał w dziesiątkę, ponieważ pokonała 30 rywali a jury degustacyjne w składzie: Marcin Filipkiewicz, Teo Vafidis i Miłosz Kowalski byli oczarowani smakiem potrawy i estetyką podania. Niewątpliwie ogromnym sukcesem było zauważenie predyspozycji kulinarnych uczennicy przez znanych szefów kuchni. Od kilku z nich Patrycja otrzymała propozycję stażu w znanych polskich restauracjach między innymi od Pana Zbigniewa Kurletto znanego krakowskiego kucharza, który jest prezesem Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników - Oddział Małopolski, natomiast był wieloletnim szefem kuchni Restauracji „u Wierzynka” oraz kuchni hotelu „Grand”, a także od Miłosza Kowalskiego - szefa kuchni hotelu Hilton Garden Inn Krakow Airport.
          W kategorii kelner ZSSChiO reprezentowali uczniowie: Kacper Stanik z klasy 2Tk oraz Karol Pszonak z klasy 1 Tk. Uczniowie startowali po raz pierwszy i stanęli na II miejscu podium, pokonując tym samym 8 drużyn. Zostali również wyróżnieni za odpowiedni strój i postawę kelnera. Zaprezentowali menu degustacyjne w restauracji „Misterium Doznań” pod nazwą „Podróż przez smaki i kolory”. Ich zadanie polegało na przygotowaniu pomocnika kelnerskiego, nakryciu i obsługę członków jury według zaproponowanego menu. Dodatkowe punkty można było zdobyć za nowatorstwo i wiedzę na temat podawanych potraw.
          Uczniami w zmaganiach konkursowych opiekowała się nauczycielka przedmiotów gastronomicznych Wanda Mazurek, która wykazała się ogromnym poświęceniem i trudem w przygotowaniu uczniów. Podjęła wyzwanie które zakończyło się ogromnym sukcesem całej drużyny. Przez organizatorów została nazwana „Weteranką Wygranych”, ponieważ było to jej 8 wyzwanie, gdzie 6 razy podopieczni uczniowie zdobyli podium na tym konkursie.
          Kelnerzy okazali się świetnym duetem, otrzymali wiele pochwał od jury, którzy zauważyli ogrom pracy jaką włożyli w ten konkurs i profesjonalizm w obsłudze. Byli bardzo dobrze przygotowani, a jest to też zasługa Pani Wandy Mazurek. Chłopcy poszli w ślady starszych kolegów i po raz kolejny zachowali należne miejsce na podium.
          Jak widzimy ZSSChiO ma bardzo zdolnych uczniów którzy godnie reprezentują szkołę, których wystarczy ich tylko zaszczepić tajnikami zawodu, pokazać kierunek i wielkie serce. Jesteśmy dumni i życzymy dalszych sukcesów.

 

Sekretariat


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

XXXIX Konkurs Uczniów Fryzjerstwa

Województwa Podkarpackiego

02 II 2017r.

 

          W niedzielę, 12 lutego 2017r. po raz trzydziesty dziewiąty młodzi podkarpaccy uczniowie fryzjerstwa stanęli do rywalizacji o miejsce na podium, aby następnie reprezentować nasz region w Otwartych Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego w kategorii juniorów w Poznaniu. Tegoroczny konkurs odbył się w Lubaczowie w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia.

          Do zawodów przystąpiło ponad 50 uczestników, którzy wystartowali w czterech kategoriach: konkurencja damska - fryzura kreatywna i wieczorowa, fryzura ślubna z długich włosów, fryzura z fal i pierścieni na mokro a’la Monroe oraz plecionki i warkocze na długich włosach.

          Rywalizację w wymienionych kategoriach oceniała Komisja Konkursowa, a nad prawidłowym przebiegiem czuwała Komisja Kontroli. Dla wszystkich uczestników konkursu przygotowano pamiątkowe dyplomy i upominki a laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach otrzymali puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

W konkursie wzięli również udział uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbywający praktyki zawodowe w zakładach fryzjerskich na terenie całego miasta.

 

W kategorii fryzura z fal i pierścieni na mokro a’la Monroe, wzięły udział: Andżelika Pacuła kl.1 , Aleksandra Dziak kl.1, Weronika Kolarz kl.1

 

W konkurencji damskiej - fryzura kreatywna i wieczorowa, wzięły udział: Karolina Toczek kl.2 i Justyna Gaweł kl.2

 

Justyna Gaweł zajęła III miejsce na podium – Salon fryzjerski Pani Ewy Płocicy

 

W kategorii plecionki i warkocze na długich włosach, wzięły udział: Andżelika Małek kl. II, Dagmara Kędzior kl. III

Andżelika Małek kl. II zajęła II miejsce – Salon fryzjerski Joanny Mazurkiewicz

Dagmara Kędzior kl. III zajęła I miejsce - Salon fryzjerski Pani Ewy Płocicy

 

W kategorii fryzura ślubna z długich włosów, zmierzyło się aż czworo naszych uczniów: Jolanta Dziaduś kl. II, Małgorzata Korytko kl. II, Aleksandra Kusy kl. II i Rafał Tarnawski kl. III

Rafał Tarnawski zajął I miejsce – Salon fryzjerski Pani Grażyny Olszańskiej

 

Trójka laureatów pojedzie 23 kwietnia 2017 r. do Poznania, aby tam w Konkursie Ogólnopolskim walczyć o tytuł Mistrza Polski, który poza ogromnym prestiżem daje nominację do kadry reprezentującej Polskę w Mistrzostwach Świata.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Opracowanie - Nauczyciele fryzjerstwa

 


 

 

  Konkurs języka niemieckiego

ZAPROSZENIE

11 II 2017r.

 

 

Dnia 24 lutego 2017 (piątek) odbędzie się o godz.12.20
konkurs z gramatyki języka niemieckiego (czasy) dla uczniów klas III i IV.
Dla laureatów - nagrody niespodzianki!
 

Serdecznie zapraszam zainteresowanych i życzę powodzenia.
Elżbieta Rauch

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

X Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek

Obcojęzycznych w Kolbuszowej

02 II 2017r.

 

          Dnia 31.01.2017 r. w Kolbuszowej odbył się coroczny, X już Konkurs Kolęd i Pastorałek śpiewanych w językach obcych.

 

Naszą szkołę reprezentował zespół BEZ SYGNAŁU, który zdążyliśmy już poznać z jak najlepszej strony, w składzie:

Wiktoria Korecka, Emilia Wielgosz-Hirny, Adrianna Socha z klasy 2Tf oraz Daniel Cicirko jedyny śpiewający mężczyzna z klasy 1Tż.

 

          Uczniowie zaprezentowali pastorałkę „Mario, czy ty wiesz”, śpiewaną w trzech językach: angielskim, włoskim i hiszpańskim. Nasza interpretacja utworu zrobiła na wszystkich duże wrażenie i po decyzji sędziów zajęliśmy III miejsce.

 

          Konkurencja była spora, bo udział zgłosiło aż 15 zespołów z całego województwa, więc sukces cieszy nas podwójnie. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych muzycznych sukcesów !!!!

 

Opracowanie: J. Bal

 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Etap okręgowy XXI Olimpiady

Wiedzy o Żywieniu i Żywności

14 I 2017r.

 

          Zgodnie z tradycją Naszej Szkoły, już po raz XXI uczniowie klas technikum o profilu żywieniowym i liceum przystąpili 13 stycznia do eliminacji okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Eliminacje okręgowe Olimpiady odbyły się w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie. Jesteśmy szkołą, która od początku jest związana z Olimpiadą Wiedzy o Żywieniu. Na początku Olimpiada była przeznaczona tylko dla uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, później umożliwiono udział uczniom liceum.

 

          W każdej edycji Olimpiady oprócz podstawowych zagadnień z zakresu nauki o żywieniu i żywności, uczestnicy mają do zgłębienia wiedzę z zakresu tzw. tematu wiodącego. W roku bieżącym są to zagadnienia dotyczące przetwórstwa zbóż oraz roli produktów zbożowych w żywieniu ludzi zdrowych i chorych.

 

„Produkty zbożowe - technologia i rola w żywieniu"
- Charakterystyka roślin zbożowych i przemiał ziarna.
- Wykorzystanie zbóż w żywieniu człowieka.
- Podstawy technologii produkcji pieczywa.
- Rodzaje pieczywa w Polsce i na świecie.
- Kasze i makarony - rodzaje i metody produkcji.
- Preparowane produkty zbożowe.
- Potrawy mączne i wypieki domowe.
- Wartość odżywcza produktów zbożowych.
- Rola produktów zbożowych w diecie ludzi zdrowych i chorych.
- Niepożądane reakcje na gluten - zboża glutenowe i dieta bezglutenowa

 

          OWOŻiŻ stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.

 

          W tym roku szkolnym Nasza Szkoła reprezentowana była przez Patrycję Hałys z klasy II LO i Konrada Ryznera z klasy IVż. Patrycji i Konradowi gratulujemy odwagi i życzymy dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach. Natomiast wszystkich uczniów Naszej Szkoły zachęcam do pogłębiania wiedzy o żywieniu i żywności poprzez udział w konkursach.

 

Na zakończenie trochę danych statystycznych:

 

W ubiegłym roku w etapie szkolnym na terenie całej Polski brało udział prawie 8 tys. uczniów z 448 szkół ponadgimnazjalnych, z czego do zawodów II stopnia (etapu okręgowego) zakwalifikowało się 800 uczniów, a z tej liczby Komitet Główny zakwalifikował 64 uczniów z 54 szkół do zawodów III stopnia(etapu centralnego), w tym tylko 11 osób z technikum. Dane statystyczne z tegorocznej olimpiady będą znane po zakończeniu etapu centralnego.

 

Opiekę nad uczniami podczas Olimpiady sprawowała Pani Anna Pieklak.

 

Opracowanie: W. Stoch

 

    


 

 

   

Konkurs historyczny - ZAPROSZENIE

10 I 2017r.

 

 

 

Zapraszamy uczniów wszystkich klas

do udziału w konkursie historycznym

„Losy ludności żydowskiej na terenie Podkarpacia podczas II wojny światowej”.
 

Konkurs organizowany jest w ramach IX obchodów

Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu.


Każdy uczeń może przygotować jedną pracę w dowolnej formie (prezentacja multimedialna, opowiadanie, film itp.) na temat  losów ludności żydowskiej na Podkarpaciu podczas II wojny światowej.

 

Prace należy składać  do 31 stycznia 2017r. u nauczycieli historii.

 

Bliższych informacji udzielają:

B.Chrzan i B.Wojciechowska

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Szkolny konkurs kolęd i pastorałek

20 XII 2016r.

 

          19 grudnia odbył się cykliczny już szkolny konkurs kolęd i pastorałek. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, która prezentowała się przed publicznością zarówno w występach grupowych jak i solowych. Zwycięzców tegorocznej edycji wyłoniło jury w składzie: o. A. Potępa, Hanna Wojciechowska-Kiwior, Monika Cholewa, Małgorzata Jakielaszek oraz Agnieszka Hrycewicz.

 

Wyniki konkursu:

 

I miejsce ex aequo Wiktoria Korecka i Emilia Hirny – Wielgosz

II miejsce ex aequo Paulina Płonka i Adrianna Socha

III miejsce Sylwia Junikiewicz

 

Wyróżnienie dla klasy III aTf (gr Tf) ze specjalnym udziałem p. Izabeli Kilar i p. Wojciecha Bęsia.

 

Opracowanie: A. Hrycewicz

 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Konkurs stroików Bożonarodzeniowych 2016

16 XII 2016r.

 

          Kolejny sukces w konkursowej historii ZSSChiO w Jarosławiu. Uczennica klasy 1 hTk Gabriela Zygmunt zdobyła II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w tegorocznym konkursie "STROIK BOŻONARODZENIOWY 2016" organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Zarzeczu.

 

W konkursie brało udział siedmioro uczniów ZSSChiO:

 

- Gabriela Zygmunt - kl. 1hTk

- Martyna Kieljan - kl. 1Tż

- Marcel Kaproń – kl. 1k

- Hubert Modny – kl. 1k

- Dorota Kędzior – kl. 1f

- Sylwia Garbarz – kl. 2k

- Weronika Modny – kl. 2k

 

          Każdy uczeń pod opieką nauczyciela przygotował stroik, którego obowiązkowymi elementami były: świeca, żywe gałązki jodły lub świerka oraz nasiona roślin strączkowych.

          Należy podkreślić, że wszystkie stroiki były przepięknie wykonane, co wymagało sporo wysiłku, czasu i umiejętności. Oprócz Gabrysi, pozostałe osoby otrzymały wyróżnienia.

 

          Uczniom i ich opiekunom (Paniom: Agnieszce Siwoń, Edycie Stańdzie, Wioletcie Stoch i Marzenie Wojnar) serdecznie dziękujemy.

 

Opracowanie materiałów na szkolną stronę internetową: Agnieszka Siwoń

 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Podium na XI Europejskim Konkursie Kulinarnym EKOGALA 2016

13 XII 2016r.

 

          W dniach 9-10 grudnia 2016 roku na lotnisku w Jasionce k. Rzeszowa odbyły się XI Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości - „EKOGALA”, podczas których był organizowany Europejski Konkurs Kulinarny dla uczniów szkół średnich. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

          Celem konkursu było poszerzanie zainteresowań europejską sztuką kulinarną oraz kuchnią fusion, rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów, pobudzanie ich inspiracji kulinarnych a także rozpowszechnianie formy doskonalenia umiejętności zawodowych i przede wszystkim przeobrażanie wybranego zawodu w życiową pasję.

          Tematem tegorocznego konkursu był drób. Uczniowie musieli przygotować danie zasadnicze z dowolnej części kurczaka z obowiązkowym wykorzystaniem wątróbki drobiowej, borowików oraz mrożonych szparagów, groszku cukrowego w strączkach oraz żurawiny.

          Z konkursowymi zmaganiami starli się uczniowie naszej szkoły – Patrycja Gwóźdź oraz Radosław Drzyzga z klasy 4Tż, pod kierownictwem Pani Wandy Mazurek. Duet przygotował potrawę o nazwie „Randka piersi i wątróbki kurczęcej przy podkarpackich wzgórzach borowikowo - ziemniaczanych w okolicy stróżki szparagowej”.

 

          Starania naszego zespołu zostały docenione, ponieważ po zliczeniu punktów trzech niezależnych składów jury – technicznego, degustacyjnego oraz profesjonalnego - praca uczniów ZSSChiO otrzymała III miejsce. Warto tutaj dodać że jako jedyni z naszego kraju otrzymali miejsce na podium, zaraz obok drużyny z Ukrainy oraz Słowacji.

 

Jury profesjonalne:

• Marcin Dudek - Executive Chef Hotel Q Plus **** - Kraków

• Krzysztof Gawlik - Master Chef, Executive Chef RM Gastro, członek Zarządu Stowarzyszenia Euro – Toques Polska, wiceprezes Zarządu Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej

• Sebastian Maź - Executive Chef Restauracji Rudskogen Motorsenter AS - Norwegia

• Kazimiera Staszel - Executive Chef Hotel Kopieniec Fizjo Med & SPA **** - Murzasichle

• Anna Strażyńska - Chef Restauracji Tawerna Kapitańska - Oława

• Piotr Sabala - Executive Chef Hotel Nosalowy Dwór Resort & SPA***** - Zakopane, członek Zarządu Polskiej Akademii Sztuki Kulinarnej

• Maciej Stankiewicz - Chef Restauracji KUK NUK - Rzeszów

• Mariusz Nazimek - Chef Restauracji "LUKR" - Rzeszów

 

Jury techniczne:

• Patryk Mach - Junior Chef restauracji Simple Hotelu Blue Diamond**** - Nowa Wieś k/Rzeszowa członek Kadry Narodowej Kucharzy Juniorów Polski, srebrny i brązowy medalista Olimpiady Kulinarnej Erfurt 2016

• Michał Ziaja - Junior Chef Restauracji Oranżeria Hotelu Rzeszów**** - członek Kadry Narodowej Kucharzy Juniorów Polski, brązowy medalista na Olimpiadzie Kulinarnej Luksemburg 2014

 

Jury degustacyjne:

• Agnieszka Hajbura - Michałowska - restauratorka, trener biznesu, wykładowca, Ambasadorka firmy Philipiak, animatorka Kulinarnego Szlaku Dolnego Śląska

• Szymon Berłowski - bloger kulinarny "Przepis na przepis" i "Pimp my pancakes", uczestnik programu Master Chef

• Marzena Kijak - General Manager Hotelu Hilton Garden Inn **** Rzeszów

 

         Gratulujemy naszym laureatom a także szczególnie dziękujemy za ich pracę, cały trud oraz za dzielne reprezentowanie naszej szkoły. Warto zaznaczyć, że wielkie serce w godne reprezentowanie ZSSChiO wkłada Patycja, która podkreśla, że szkoła to jej drugie życie, a wpis zamieszczony na Facebook’u jest tego dowodem, który jest przedstawiony poniżej.

 

„Z każdego konkursu wyciągam nową lekcję kulinarną. Wczoraj był mój 14 konkurs kulinarny. Ekogala 2016 IX edycja Europejskiego konkursu kulinarnego. Zakończona wraz z kolegą Radziem brązem. Dziękujemy za trzymanie kciuków i wiarę oraz umożliwienie nam uczestnictwa .”

[Patrycja Gwóźdź]

 

 

Przygotowała: Wanda Mazurek

 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Konkurs cukierniczy "Jesienne ciastko"

05 XII 2016r.

 

          Tegoroczna edycja szkolnych zawodów rozpoczęła się 28 listopada. Uczniowie klas I, II, III Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz klasy I technikum technologii żywności przygotowywali się do rozgrywek: narady, porady, przegląd prasy, tajemnicze miny, dobór partnera. Koniec końcem udział wzięli: Katarzyna Bobel, Paulina Wójcik, Anna Biała, Anna Rabczak, Wiktoria Halwa, Kacper Kuźniar, Katarzyna Katarzyna, Krystian Tomaszewski, Sylwia Szturm, Daria Kapłon, Kinga Zawiślak, Katarzyna Roman, Kamila Gudz, Kamila Głogowska, Natalia Drozd, Mariola Chamik, Karolina Olszańska, Iwona Gwizdał, Patrycja Pakuła, Patryk Majcher, Sylwia Fudali, Jakub Stasiło, Krzysztof Przybyła, Klaudia Czwakiel, Aleksandra Nycz, Kornela Idzik.

 

Zadanie konkursowe: wyrób ciastkarski jesień przypominający. Były babki, ciasteczka, torty, tarty – niby standardy ciastkarskie. Ale kolory, smaki, zapachy, kształty, ozdoby, słowem – wariacje na temat ciastek.

 

Kryteria były ściśle określone: organizacja stanowiska pracy, higiena i czystość podczas pracy, przestrzeganie przepisów bhp, estetyka wykonania, sposób wykończenia wyrobu (dekoracja), pomysłowość oraz smakowitość wyrobu.

 

          2 grudnia w pracowni cukierniczej w atmosferze napięcia nastąpiło rozstrzygnięcie. Komisja rozstrzygnęła konkurs a Dyrekcja swą obecnością, dyplomami, nagrodami, upominkami i dobrym słowem. Zaszczyciły swą obecnością: Pani Dyrektor Dorota Wierzbińska-Dubaj, Pani Dyrektor Lidia Sobczyńska, Pani Dyrektor Bożena Wojciechowska oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego Pani Urszula Machaj.

 

A oto laureaci:

I miejsce Katarzyna Wasiuta i Krystian Tomaszewski z kl. II cukiernik

II miejsce Kinga Zawiślak i Katarzyna Czwakiel z kl. II cukiernik

III miejsce Klaudia Czwakiel i Aleksandra Nycz z kl. I technik technologii żywności

 

 

A jednak liczy się doświadczenie. Udowodnili to laureaci I i II miejsca, którzy brali udział w projekcie Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” 2015-1-PL01-KA102-014794 i odbyli praktykę zawodową w Rimini zgłębiając przez miesiąc tajniki sztuki cukierniczej.

 

Komisja konkursowa wyróżniła 3 wyroby przygotowane przez uczniów klasy II cukiernik i klasy I technikum technologii żywności: Sylwię Szturm, Darię Kapłon, Katarzynę Mularz, Kornelę Idzik, Jakuba Stasiło i Krzysztofa Przybyła.

 

Serdecznie dziękujemy Zakładom Tłuszczowym "Bielmar" z Bielska - Białej, producentowi tłuszczów, za sponsorowanie margaryny, która użyta była do produkcji wyrobów konkursowych.

 

Konkurs zorganizowali nauczyciele realizujący zajęcia w pracowni cukierniczej: M. Hopko-Pajda, U. Machaj, M. Magoń.

 

Opracowanie: M. Hopko-Pajda

 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Wyniki konkursu wiedzy

o krajach niemieckojęzycznych

04 XII 2016r.

 

 

 

          Dnia 1.12.2016r. odbył się w naszej szkole konkurs krajoznawczy o państwach niemieckiego obszaru językowego. W konkursie wzięło udział 11 uczestników z klas: ITf, IITf, IITk, IIk, IIIk i IIIhTk.

Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę na temat Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

 

Najlepsze wyniki osiągnęły:

 

I miejsce: Justyna Sarzyńska (kl. IIIk)

II miejsce: Monika Gołąb (kl. IITk)

III miejsce: Magdalena Poprawa (kl.ITf)

 

          Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy wiedzy i umiejętności językowych.

 

Konkurs zorganizowały panie: E.Rauch, R.Misztal, A.Motyka

 

Opracowanie: E. Rauch

 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla naszych 7 Absolwentów

30 XI 2016r.

 

          29 listopada w Rzeszowie w Filharmonii Podkarpackiej miała miejsce uroczysta Gala wręczenia dyplomów, stypendiów i nagród pieniężnych dla wybitnych uczniów oraz absolwentów szkół Województwa Podkarpackiego. W ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży „Nie zagubić talentu” Zarząd Województwa Podkarpackiego wręczył nagrody dla uczniów wg 3 kategorii tematycznych:

-za wybitne osiągnięcia artystyczne (stypendia dla 19 uczniów)
-za wybitne osiągnięcia naukowe (stypendia dla 48 uczniów)
-za wybitne osiągnięcia naukowe (nagrody pieniężne dla 222 uczniów i absolwentów różnych typów szkół, a także dla 11 zespołów artystycznych działających przy jednostkach oświatowych).

 

          Wspomnianą nagrodę otrzymało 7 naszych Absolwentów ubiegłorocznych z kierunku Wędliniarz: „W uznaniu wybitnych osiągnięć naukowych na Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa 2016 w Poznaniu”. Są to: Zamróz Krzysztof, Stysiał Paweł, Mańkiewicz Daniel, Wilk Patrycja, Grabowski Józef, Słysz Krystian i Bała Paweł.

 

          Wszyscy bardzo cieszą się z nagrody, z ogromną sympatią wspominają czasy nauki w naszej szkole, przyznają, że troszkę za tym tęsknią pracując dziś już na siebie w naszych zaprzyjaźnionych Zakładach Sokołów w Jarosławiu. Nasi Absolwenci szczerze dziękują raz jeszcze wszystkim osobom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do osiągnięcia przez nich sukcesu.

 

My gratulujemy im, życzymy dalszych sukcesów i czekamy na następców.

 

Opracowanie: M. Krypel


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Zdjęcia w pracowni fryzjerskiej

z udziałem Anety Kotlińskiej

29 XI 2016r.

 

 

          28 listopada w Pracowni Fryzjerskiej odbyły się zajęcia dla uczennic klasy 1 TF z udziałem uczennicy klasy 4 TF Anety Kotlińskiej.

         Aneta jest laureatem wielu szkolnych i międzyszkolnych konkursów fryzjerskich. Na zajęciach wykonała konkursowe upięcie o tematyce jesiennej. Chętnie dzieliła się swoimi spostrzeżeniami odnośnie wielogodzinnych przygotowań a także samych konkursów.

          Młodsze koleżanki z dużym zainteresowaniem przyglądały się jej precyzyjnej pracy i podziwiały osiągnięcia.

          Zapraszamy do obejrzenia sesji fotograficznej z konkursu fryzjerskiego.

 

UWAGA !!! - Zdjęcia fryzury z sesji zdjęciowej modelki - Dominiki Szyngiery, można obejrzeć w materiale załączonym przez autora zdjęć Pana Damiana Mątkowskiego.

 

Sesja zdjęciowa

 

 

Dziękujemy - mgr Katarzyna JANOWSKA, mgr Elżbieta DZIADUSIEWICZ


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Konkurs matematyczny

o tytuł „Mistrza Rachunków”

26.XI.2016r.

 

 

 

Konkurs matematyczny o tytuł „MISTRZA RACHUNKÓW” w roku szkolnym 2016/2017

 

          W listopadzie 2016r. odbył się pierwszy etap konkursu matematycznego „MISTRZ RACHUNKÓW” adresowany do uczniów klas pierwszych liceum i technikum. Łącznie w konkursie wzięło udział 23 uczniów. Zadania nie wykraczały poza program klasy pierwszej, ale wymagały bardzo dużej sprawności rachunkowej.

 

          Etap drugi konkursu, odbędzie się w marcu. Życzymy młodzieży sukcesów w zmaganiach z królową nauk !!!

 

Organizatorzy konkursu: nauczyciele matematyki.

 

Opracowanie: J. Stępień

 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS

22 XI 2016r.

 

 

          W dniu 17.11.2016 r. odbył się szkolny etap konkursu wiedzy z zakresu HIV/AIDS dla uczniów klas pierwszych.

 

I miejsce Eliza Łabuz - klasa I LO

II miejsce Łucja Piestrak - klasa I LO

III miejsce Ewa Roman - klasa I Tż

 

         Wyżej wymienione uczennice przechodzą do etapu powiatowego olimpiady o HIV/ AIDS, który odbędzie się 1 grudnia 2016 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. W etapie powiatowym laureaci etapu szkolnego olimpiady rozwiążą test wiedzy o HIV/AIDS, dzięki temu zostaną wyłonieni laureaci olimpiady.

Zwycięzcom gratulujemy.

 

Opracowanie: M.Bratek, E.Maciejowska
 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Konkursy o naszej patronce

17 XI 2016r.

 

         Jak co roku, w listopadzie wspominamy postać naszej patronki – Marii Skłodowskiej-Curie. Jedynej kobiety, która dwukrotnie dostała Nagrodę Nobla z dwóch różnych dziedzin nauki. Albert Einstein nazwał ją "najsłynniejszą i najskromniejszą kobietą świata", jakże trafne to określenie świadczy całe życie wielkiej Polki. Życie i działalność naukowa, których znajomością wykazali się uczniowie ZSSChiO, uczestniczący 15 i 16 listopada w konkursach z wiedzy o życiu i osiągnięciach naszej patronki.

 

         15 listopada miał miejsce konkurs w języku polskim zorganizowany przez panie: A. Hrycewicz, M. Jakielaszek i A. Sęk opierający się na bibliografii dostępnej w bibliotece szkolnej.

 

         16 listopada odbył się konkurs w języku angielskim, podczas którego uczniowie musieli się wykazać nie tylko wiedzą o sławnej chemiczce, ale również znajomością słownictwa tematycznego z zakresu nauki i techniki. Konkurs anglojęzyczny przygotowały panie: A. Skowron i R. Misztal.

 

Laureatami konkursu w języku polskim zostali:

1 miejsce - Wiktoria Bylica - I LO

2 miejsce - Katarzyna Zamróz - I LO

3 miejsce - Kamila Szawarniak i Karolina Siara – I LO

 

Laureatami konkursu w języku angielskim zostali:

1 miejsce – Joanna Waszyńska – III LO (34,5/35 pkt.)

2 miejsce - Paulina Kłuś III LO i Karolina Cwynar III Taf (31,75/35 pkt.)

3 miejsce – Ewa Kot I Tf (30,75/35 pkt.)

 

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział.

 

Opracowanie: M. Jakielaszek  R. Misztal


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy hotelarskiej

13 XI 2016r.

 

          W dniu 9 listopada 2016r., (środa) o godzinie 12:00 w sali nr 30 odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej z tematem przewodnim "Wyposażenie techniczne w hotelarstwie". W zmaganiach wzięło udział 40 uczniów  z klas 2, 3 i 4 kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa.

          Uczniowie rozwiązywali test składający się z 38 pytań dotyczących wyposażenia technicznego obiektu świadczącego usługi hotelarskie- zgodnie z tematem przewodnim olimpiady.

          

Największą liczbę punktów zdobyli uczniowie:

 

Daraż Aleksandra z klasy 3htk  - 30 punktów

Strawa Wioletta z klasy 4 htk    - 28 punktów

Pyza Karolina z klasy 4 htk      -  27 punktów

Szczepanik Justyna  z klasy 4htk - 27 punktów

 

Gratulujemy wysokich wyników i trzymamy kciuki w następnym etapie Olimpiady.

 

Nadzór eliminacji szkolnych: Panie Marta Pels i Ewelina Nowak-Majkut

Fotografie: Pan Robert Porczak.

 

Opracowanie: M. Pels  E. Nowak-Majkut  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

IV Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS

04 XI 2016r.

 

 

 

IV OLIMPIADA WIEDZY O HIV I AIDS

DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU JAROSŁAWSKIEGO

POD HONOROWYM PATRONATEM STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO

 

          W dniu 17 listopada 2016 r. (czwartek) o godzinie 8:50 w sali nr 9 odbędzie się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów klas pierwszych. Zainteresowanych prosimy o kontakt z panią Małgorzatą Bratek do dnia 14 listopada tj. do poniedziałku.

 

Olimpiada wiedzy o HIV/AIDS składa się z dwóch etapów – szkolnego i powiatowego.

W szkolnym etapie biorą udział wszyscy chętni uczniowie z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu powiatowego konkursu przechodzi 3 uczniów, którzy w swojej szkole zdobyli największą ilość punktów. Etap powiatowy olimpiady o HIV/AIDS odbędzie się 1 grudnia w Sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. W etapie powiatowym laureaci etapu szkolnego olimpiady rozwiążą test wiedzy o HIV/ AIDS, dzięki temu zostaną wyłonieni laureaci olimpiady.

 

Małgorzata Bratek, Ewelina Maciejowska

Opracowanie: M.Bratek, E.Maciejowska
 

    

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Informacja o konkursie hotelarskim

02 XI 2016r.

 

 

 

          Uwaga uczniowie 2, 3 i 4 klas hotelarskich. W dniu 9 listopada 2016r., (środa) o godzinie 12:00 w świetlicy szkolnej odbędzie się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Uczniowie biorący udział będą mieli za zadanie rozwiązać test teoretyczny. Temat przewodni brzmi "Wyposażenie techniczne w hotelarstwie".
          Laureaci, którzy zdobędą największą liczbę punktów zakwalifikują się do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Rzeszowie.


Informacji szczegółowych udzielają: Panie Marta Pels i Ewelina Nowak-Majkut oraz Pan Robert Porczak.

Zapraszamy do udziału.

Opracowanie: M. PELS  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

VI edycja Szkolnego Konkursu PiPN  ( 30 X 2016r. )

 

VI edycja Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Niepodległościowej

 

          Z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się VI edycja Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Niepodległościowej. Utwory o tematyce patriotycznej, nawiązujące do trudnej historii państwa polskiego zabrzmiały 26 października 2016r. w świetlicy szkolnej.


Jury w składzie - H. Wojciechowska – Kiwior, B. Chrzan, B. Wojciechowska i M.Koszyk przyznało:


III miejsce
Karolinie Piestrak z kl. 3taf („Panie Generale”) oraz Wiktorii Koreckiej („Walczyk”)
II miejsce
Adriannie Socha z kl. 2tf („Miasto 44”)
I miejsce
Paulinie Płonce z kl. 4ata („Orzeł biały” i „Jaskółka”) oraz Sylwii Junikiewicz z kl. IVż („Wolność” i „Miasto 44”)

          Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada podczas akademii z okazji Święta Niepodległości, na którą zapraszamy całą społeczność szkolną.

Opracowanie: B.Chrzan, B.Wojciechowska
 

    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Konkurs fryzjerski "Jesienna awangarda"  ( 27 X 2016r. )

 

 

          19 października 2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim odbył się II Wojewódzki Konkurs Fryzjerski pod hasłem „JESIENNA AWANGARDA” Kategoriami w konkursie była fryzura damska i męska. W konkursie wzięli udział uczniowie z różnych szkół fryzjerskich z województwa podkarpackiego i małopolskiego.

 

Naszą Szkołę reprezentowały: Aneta Kotlińska (4 Tf) z modelką Andżeliką Drabik (3f) oraz Agata Kapłon (4 Tf) z modelką Andżeliką Pakułą (1f).

 

W kategorii damskiej uczestniczyło 25 uczennic, w kategorii męskiej 4 uczniów z następujących szkół:

 

1. Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie.
2. Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach.
3. Zespół Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy.
4. Zespół Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem.
5. Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim.
6. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu.
7. Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.
8. Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie.
9. Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.
10. Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
11. Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 w Kolbuszowej.

 

Kategoria fryzura damska:

I MIEJSCE - Wiktoria Lech - Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim.
II MIEJSCE - Klaudia Chamot - Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu.
III MIEJSCE - Karolina Jaksan - Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim.
Wyróżnienie Agnieszka Prokop - Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie.

 

Kategoria fryzura męska:

I MIEJSCE - Justyna Cudecka Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim.
II MIEJSCE - Sandra Baran Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim.
III MIEJSCE - Beata Kiełbasa Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle.
Wyróżnienie Małgorzata Wal Zespół Szkół Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach.

 

Opracowanie: B. Grządziel - Rymarz  


 

 

   

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  ( 27 X 2016r. )

 

 

 

 

KONKURS Z WIEDZY

O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH - LANDESKUNDE

 

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły

do wzięcia udziału w konkursie Landeskunde

z wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego.

 

Konkurs odbędzie się 1 grudnia o godzinie 11:30.

Dla laureatów konkursu przewidziano oceny celujące

lub bardzo dobre z j. niemieckiego oraz nagrody rzeczowe.

Materiały do konkursu i szczegółowe informacje

dostępne u nauczycieli j. niemieckiego

(E. Rauch, A. Motyka, R. Misztal).

 

Opracowanie:  R. Misztal


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Szkolny konkurs fryzjerski  ( 27 X 2016r. )

 

 

          Szkolny Konkurs Fryzjerski, który odbył się we środę 26 października cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do konkursu przystąpiło 18 par. Czeszący fryzjerzy to uczniowie wszystkich klas fryzjerskich, odbywających zajęcia praktyczne zarówno w szkolnych pracowniach jak i w salonach fryzjerskich. Uczniowie pracowali na modelkach a ocenie podlegały również makijaż i strój.

 

          Wszyscy uczestnicy konkursu zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności. Ocena, na którą składały się artyzm i kreatywność, spójność elementów zadania, dokładność i precyzja, wywołały burzliwą dyskusję pomiędzy jurorami.

 

Oto wyniki:

1 miejsce – Rafał Tarnawski kl. 3f

2 miejsce – Adrianna Socha kl. 2tf

3 miejsce – Klaudia Siry kl. 1tf

4 miejsce - Karolina Filist kl.3tf

 

          Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim za udział i chęć konfrontacji umiejętności. Dziękujemy uczniowi kl.3f – Rafałowi Tarnawskiemu za pomoc w organizacji konkursu. Zachęcamy również do obejrzenia zdjęć z sesji fotograficznej, która odbyła się po zakończonym konkursie w Szkolnym Studiu Fotograficznym a wykonanej przez Pana Damiana Mątkowskiego.

 

Opracowała: Alicja Posobkiewicz, Katarzyna Janowska

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Konkurs "Jesienne impresje"  ( 25 X 2016r. )

 

 

          Dnia 20.10.2016 r. odbyły się w Jarosławskim MOK-u „Jesienne Impresje” czyli konkurs recytatorski w trzech kategoriach: „recytacja”, „poezja śpiewana” i „twórczość własna”.


          W kategorii „Recytacja” wzięła udział uczennica klasy Iż – Julia Stasiło, natomiast w kategorii „poezja śpiewana” wzięły udział trzy uczennice:


• Paulina Płonka z kl. 4aTa, która zdobyła II miejsce
• Sylwia Junikiewicz z kl. 4Tż, która zdobyła III miejsce oraz nagrodę publiczności
• Wiktoria Korecka z kl. 2Tf, która otrzymała wyróżnienie

          Uczennicami opiekowały się Panie Hanna Wojciechowska – Kiwior i Małgorzata Koszyk.
Wszystkim uczestniczkom konkursu dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły.

 

Opracowała: mgr Hanna Wojciechowska-Kiwior

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

"Poznajmy naszą patronkę" ogłoszenie o Konkursach  ( 25 X 2016r. )

 

 

 

Zapraszamy uczniów wszystkich klas do wzięcia udziału w 2 konkursach (do wyboru) wiedzy o życiu i dokonaniach Marii Skłodowskiej – Curie

15 listopada – konkurs w języku polskim
16 listopada – konkurs w języku angielskim

• chętnych do konkursu w języku angielskim po materiały zapraszamy do pani A. Skowron i pani R. Misztal,
• chętnych do konkursu w języku polskim po informacje zapraszamy do biblioteki szkolnej.

 

 

Opracowanie: ... nie wiadomo :-)

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

XV Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki  ( 24 X 2016r. )

 

 

 

XV Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego

 

         Konkurs odbywa się w Jarosławiu już od kilkunastu lat. Jak co roku, w październiku w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji spotykają się ze sobą najlepsi recytatorzy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, aby rywalizować o nagrodę główną. Pozostali uczestnicy startują też w kategorii twórczość własna lub poezja śpiewana.
          Celem konkursu jest przybliżenie miłośnikom poezji oraz innym odbiorcom twórczości Jerzego Hordyńskiego - poety mieszkającego przed laty w Jarosławiu. Podczas zmagań konkursowych w dniu 21.10.2016r. recytatorzy przedstawiali interpretację wierszy tego właśnie autora, a także utworów Anny Gajdy – poetki mieszkającej w Jarosławiu i związanej z naszą szkołą (emerytowany pracownik ZSSChiO.
         W imprezie udział wzięła także reprezentantka ZSSChiO - Monika Rusinek z kl. I LO, przygotowana przez mgr Agnieszkę Sęk. Uczennica pięknie recytowała wybrane wiersze i została nagrodzona przez publiczność brawami.
Podsumowanie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w dniu 28.10.2016r. Podczas konkursu młodzież ma możliwość zdobywania wiedzy o twórczości podkarpackich poetów, rozwijania swoich literackich zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności ciekawej recytacji tekstów.

Opracowała: mgr Agnieszka Sęk

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Regulamin konkursu fryzjerskiego  ( 15 X 2016r. )

 

 

Cele konkursu:


Cel główny: prezentacja umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
 

Cele szczegółowe:
- prezentacja sposobów wykonania fryzur ,
- kształtowanie umiejętności wystąpień publicznych i zdrowej konkurencji,
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań w dziedzinie fryzjerstwa,

Organizator i miejsce konkursu: Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących, ul. Kraszewskiego 3 , 37-500 Jarosław.

Termin konkursu: 26.10.2016 - Rozpoczęcie o godzinie 12.00 w pracowni fryzjerskiej
Czas trwania 90 minut - Rozstrzygnięcie po konkursie


Warunki uczestnictwa:
Konkurs będzie przebiegał w kategorii – czesanie fryzur o tematyce dowolnej, na modelce
Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie fryzjerstwa ZSSChiO.

Makijaż i ubiór modelki powinien być przygotowany wcześniej ( pracownia fryzjerska nr 14 będzie do dyspozycji uczestników od godziny 11.00),
Zawodnicy organizują we własnym zakresie modelkę , narzędzia , przybory , aparaty fryzjerskie i kosmetyki niezbędne do wykonania zadania.
Organizator zapewnia stanowisko pracy i dostęp do gniazdek elektrycznych. Dopuszcza się stosowanie wypełniaczy, ozdób, dodatków i innych materiałów dekoracyjnych.


Ocenie będzie podlegać
- artyzm i kreatywność w tworzeniu fryzury,
- spójność elementów zadania ( makijaż, ubiór i fryzura),
- dokładność i precyzja wykonywanej fryzury.


Nagrody i dyplomy przewidziane są dla trzech pierwszych miejsc. Wszystkich uczestników po zakończeniu konkursu zapraszamy na sesję fotograficzną.

Dodatkowe pytania w sprawie konkursu można kierować do Katarzyny Janowskiej lub Alicji Posobkiewicz

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Podwójne podium podczas sesji w Rzeszowie  ( 1 V 2016r. )

 

 

          W dniu 25 kwietnia uczniowie klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w XIII sesji Popularnonaukowej „Żywność – nasz przyjaciel czy wróg?” organizowanej w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.


          W sesji uczestniczą uczniowie z sieci szkół promujących zdrowie, szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych pragnących rozwijać zainteresowania i pogłębiać wiedzę w zakresie żywienia człowieka i żywności.


         Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Witaminowe abecadło”. W ramach sesji odbyły się dwa konkursy związane z tematyką wiodącą. W konkursie na referat I miejsce zdobył Konrad Ryzner z klasy 3 Tż. W konkursie na plakat I miejsce zdobyły uczennice klasy 3 hTk: Anna Rusinek i Anna Saszczak w dwóch ocenianych kategoriach: „Pomysł i formę przekazu” oraz na „Technikę i estetykę wykonania”. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i drobne upominki.


         Udział w sesji był dla nas cennym doświadczeniem, pozwalającym bardziej świadomie spojrzeć na znaczenie witamin w żywieniu człowieka.

 

Opracowanie: W. Stoch


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

"Wiem co jem - Zdrowie na widelcu"  ( 26 IV 2016r. )

 

 

          21 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowo –Wychowawczych w Jarosławiu odbył się XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod hasłem „Wiem co jem – Zdrowie na widelcu”. W konkursie brała udział młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu jarosławskiego i powiatów ościennych. Celem konkursu było kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, propagowanie zasad zdrowego żywienia oraz uczenie zasad zdrowej rywalizacji. W konkursie brały udział dwie uczennice naszej szkoły: Karolina Drzymała i Anita Chmielewska z II klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych.

 

          W przerwie między poszczególnymi etapami konkursu nasza młodzież zaprezentowała swoje umiejętności podczas trzech pokazów: barmańskiego, carvingu oraz pokazu fryzjerskiego. Wszystkie wywołały owacje na stojąco. Zwłaszcza pokaz barmański, podczas którego uczniowie klasy IV Tż, Hubert Jartym i Mirosław Hulak, pokazali najnowsze techniki sporządzania napojów bezalkoholowych wraz z ich profesjonalnym dekorowaniem i podawaniem.

 

          Pokaz carvingu, czyli „rzeźbienia” w owocach i warzywach również bardzo się podobał, tym bardziej, że chętni mogli sprawdzić swoje umiejętności w trudnej sztuce dekorowania żywności. Pokaz prowadziły uczennice klasy III Tż: Agnieszka Pieczonka, Katarzyna Sobejko i Katarzyna Jurczyk.

 

          Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się pokaz fryzjerski w wykonaniu uczennic klasy III Tf: Gabrieli Kamińskiej, Karoliny Markiewicz, Agnieszki Pigan, Kamili Olejarz i Pauliny Dziedzic. Dziewczyny zaprezentowały najnowsze techniki i trendy we fryzjerstwie na 2016 rok.

 

Opracowanie: W. Stoch M. Jakielaszek  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Mamy 3 Laureatów w Ogólnopolskim Turnieju!  ( 25 IV 2016r. )

 

         W dniach 21 - 22 kwietnia uczniowie ZSZ kierunku wędliniarz wzięli udział w XVIII Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa w Poznaniu. Podobnie jak w poprzednich latach nasi uczniowie nas nie zawiedli i w zmaganiach turniejowych zajęli 2 oraz 3 miejsce! Szóstym laureatem został Daniel Mańkiewicz, pozostali nasi finaliści to Patrycja Wilk, Józef Grabowski, Krystian Słysz i Paweł Bała. Miejsce 2 zdobył Krzysztof Zamróz, a 3 Paweł Stysiał.

 

         Wszyscy uczniowie są z 3 klasy wędliniarz, zadaniem konkursowym było nadziewanie farszu mięsnego w osłonki, odpowiedzi ustne z zakresu technologii mięsa oraz dekoracyjne układanie wędlin na paterach w towarzystwie ozdób z warzyw. W turnieju udział wzięli także młodzi wędliniarze ze Szkół z Poznania, Ełku, Lublina, Gołuchowa i Komorników, wszyscy uczestnicy z Turnieju są zwolnieni z końcowego teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Naszym przedstawicielom serdecznie gratulujemy życząc dalszych sukcesów. Na zdjęciach kolejno wylosowane numery przez uczniów to: 15, 12, 13, 9, 1, 4, 2.

 

         Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrektora Zakładów Mięsnych Sokołów S.A. w Jarosławiu Pana Leszka Wybrańca za pomoc finansową naszym uczniom, wszelką życzliwość i umożliwienie im przygotowania zawodowego na terenie Zakładu. Kolejne podziękowania jak corocznie składamy Panu Bogusławowi Nakoniecznemu opiekunowi praktycznej nauki zawodu za wspaniałe przygotowanie uczniów do Turnieju, cierpliwość i wyrozumiałość.

 

W szkole uczniów przygotowywały Panie Marzena Wojnar i Monika Krypel.

 

Opracowanie: M. Krypel  

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Sprawni w zawodzie na Podkarpaciu  ( 24 IV 2016r. )

 

 

         W dniach 20-21 kwietnia 2016 r. uczestnicy ostatnich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, brali udział w wojewódzkich etapach konkursu „Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy” w zawodach: fryzjer i kucharz.

 

         20 kwietnia w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy do rywalizacji przystąpiły fryzjerki z jednostek z: Jarosławia, Przemyśla, Dębicy i Sanoka. Naszą szkołę reprezentowały: Karolina Halwa i Monika Jarosz. W pierwszej części konkursu dziewczęta miały za zadanie rozwiązanie testu teoretycznego składającego się z 30 pytań zamkniętych. Druga część obejmowała formę praktyczną, podczas której uczestniczki miały za zadanie przygotować fryzurę o charakterze ślubnym.

 

         Komisja w składzie: Pani Renata Zięba Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy, Pani Beata Krupa nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS Nr 4 w Dębicy, Pani Dominika Przywara - właściciel Salonu Fryzjerskiego w Dębicy oraz Pani Adriana Sęk Kierownik Zespołu ds. szkoleniowo-pedagogicznych PWK OHP, wyłoniła zwyciężczynię – Marcelinę Ferenc z 9-19 HP w Dębicy, która uzyskała najwięcej punktów zarówno w części teoretycznej, jak i za ocenę wykonanej fryzury. Drugie miejsce zdobyła Ewelina Pytel z 9-19 HP w Dębicy, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się Karolina Halwa z 9-12 HP w Jarosławiu.

 

         21 kwietnia, ostatniego dnia wojewódzkich konkurencji w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu spotkali się kucharze. Dwuosobowe drużyny z 9-12 HP w Jarosławiu, 9-15 HP w Tarnobrzegu, 9-19 HP w Dębicy oraz OSiW w Iwoniczu przystąpiły do rozwiązania testu i przygotowania potraw.

 

           Komisja konkursowa po odliczeniu punktacji uzyskanej w części teoretycznej oraz degustacji i ocenie potraw przyrządzonych przez uczestników, przyznała pierwsze miejsce drużynie z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu: Aleksandrze Bazylewicz i Szymonowi Buczkowskiemu. Drugie miejsce zdobyły Justyna Kruszyńska i Klaudia Rymarczyk z OSiW Iwonicz, natomiast trzecie miejsce uzyskali uczestnicy z 9-19 HP w Dębicy: Daniel Drąg i Daniel Jasiński.

 

         Wszystkim uczestnikom konkursów oraz zwycięzcom poszczególnych kategorii serdeczne gratulacje posiadanej wiedzy oraz pasji z jaką przystąpili do poszczególnych konkurencji składali Wojewódzcy Komendanci Pan Jerzy Cypryś i Pani Renata Trybus.

 

         Zwycięzcy wojewódzkich etapów konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” będą reprezentować Podkarpacką Wojewódzką Komendę na etapach ogólnopolskich w Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie.

 

 

Opracowanie: Wiesława Kamińska, wychowawca w 9-12 Hufcu Pracy  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu - Energia Odnawialna  ( 18 IV 2016r. )

 

 

 

          W dniu 12 kwietnia 2016 roku odbyła się 9 edycja konkursu „Energia odnawialna” Hasło przewodnie – Energia Biomasy pod patronatem Starosty Powiatu Jarosławskiego. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu. Prace oddane przez uczniów były wykonane na wysokim poziomie, wyrażały ich pomysły i charakteryzowały się między innymi różnorodnością technik.


W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły w kategorii plakat:
Paweł Zając – kl.3hTk
Katarzyna Stanik – kl.1Lo
Karolina Pyza – kl.3htk
Kinga Jędrzejko – kl.3Tf
Izabela Surmiak – kl.2aTf
Magdalena Szymańska – kl.3Tf
Sabina Janusz- kl. 4Tf
 

Wśród laureatów znaleźli się:
1 miejsce : Karolina Pyza – kl.3hTk
3 miejsca : Kinga Jędrzejko – kl.3Tf
 

Wyróżnione zostały:
Magdalena Szymańska – kl.3Tf
Sabina Janusz – kl. 4aTf

Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Opracowanie: W.Konarski  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

III miejsce w Konkursie Fryzjerskim w Trzcianie  ( 17 IV 2016r. )

 

 

          W dniu 13 kwietnia 2016 r. odbył się III Ponadregionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich w Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie. Motywem przewodnim tegorocznej edycji konkursu była „Nowoczesna wizja fryzury kobiecej”.
 

Naszą szkołę reprezentowała Agata Kapłon z klasy III Tf, wraz z modelką Katarzyną Piś z klasy II Taf. W konkursie wzięło udział 17 uczestników, zaś Agata zdobyła III miejsce.
 

Gratulujemy!!!

 

Opracowanie: B. Grządziel - Rymarz  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Wyniki powiatowego konkursu „Książka inna niż wszystkie”  ( 14 IV 2016r. )

 

 

          13 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu miało miejsce wręczenie nagród w powiatowym konkursie dla szkół ponadgimnazjalnych na najlepszą recenzję ulubionej książki - „Książka inna niż wszystkie”. Jury oceniało nadesłane prace w dwóch kategoriach: audio i video. Nasze uczennice: Kamila Wolańska i Marcelina Nykiel, obie z klasy 2 Thk, zajęły II miejsce w kategorii video. Zaprezentowały film będący recenzją „Triumfu owiec” Leonie Swann.

 

          Uczennicom gratulujemy, zaś wszystkich chętnych zapraszamy do przeczytania tego thrillera i komedii filozoficznej w jednym.
 

Opracowanie: M. Jakielaszek  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Wręczenie nagród zwycięzcom IV Szkolnego Konkursu Kelnerskiego  ( 12 IV 2016r. )

 

 

 

          W ZSSChiO w Jarosławiu tradycją stało się obchodzenie Światowego Dnia Kelnera, który przypada pod koniec miesiąca marca. W związku z tym, jak co roku, zorganizowany został Szkolny Konkurs Kelnerski pod stałym hasłem „Stół pięknie nakryty” dla uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie kelner. Dwuosobowe drużyny uczniów poszczególnych klas już po raz czwarty mogły wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi w dziedzinie aranżacji i nakrywania stołów okolicznościowych.

 

          Temat konkursu – „Spotkanie Europejczyków” - wybrany został celowo dla podkreślenia znaczenia działań, jakie mają miejsce w naszej szkole od kilku lat. Są to projekty całkowicie finansowane ze środków unijnych, a ich realizacja pozwala na organizowanie czterotygodniowych praktyk zawodowych za granicą - w Anglii, Niemczech i we Włoszech - z olbrzymią korzyścią dla uczestników (uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej) w zakresie zawodowym, językowym i interpersonalnym.

 

          Komisja konkursowa oceniła pracę 4 dwuosobowych drużyn reprezentujących w tym roku szkolnym klasy I i III kelner. Pod uwagę brane były: zgodność z tematem konkursu, poprawność sporządzonej karty menu, zgodność nakrycia z obowiązującymi zasadami oraz pomysłowość i kreatywność w aranżacji stołu.

 

Na apelu szkolnym w dniu 12 kwietnia ogłoszony został werdykt jury:

 

 • I miejsce: uczniowie kl. 3tk – Norbert Pilch, Paweł Zając

 • II miejsce: uczennice kl. 1tk – Karolina Kopeć, Natalia Zięba

 • III miejsce: uczennice kl. 1tk – Paulina Bajda, Gabriela Maziarka oraz uczennice kl. 3tk – Agnieszka Olejarz, Karolina Szyszka

 

          Swój udział w rozstrzygnięciu konkursu mieli również gimnazjaliści, którzy odwiedzili nas podczas Dnia Otwartego Szkoły. Wzięli oni udział w osobnym głosowaniu na najpiękniejszy stół, a najwięcej głosów oddali na aranżację przygotowaną przez Karolinę Kopeć i Natalię Ziębę.
 

          Organizatorki konkursu – panie: Wanda Mazurek i Agnieszka Siwoń – serdecznie dziękują uczestnikom za podjęcie wyzwania rywalizacji konkursowej, nauczycielkom zawodu (pani Wioletcie Stoch i Annie Wajdzie), które pomogły uczniom w przygotowaniu się do konkursu oraz gimnazjalistom, którzy wykazali zainteresowanie konkursem i dokonali własnej oceny, wybierając „stół publiczności”.

 

 

Opracowanie: W.MAZUREK A.SIWOŃ


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Konkursy literackie - "Lutnia Safony" i "Juliusz Słowacki i jego epoka" ( 7 IV 2016r. )  

 

 

XII Konkurs Wojewódzki „Juliusz Słowacki i jego epoka”

 

          Konkurs organizowany jest co roku przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu, któremu patronuje jeden z trzech wieszczów. Cel imprezy to popularyzacja wiedzy literacko - biograficznej dotyczącej życia i twórczości Juliusza Słowackiego oraz pogłębianie wiedzy na temat romantyzmu, obyczajów i tradycji XIX w. Konkurs, przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, odkrywa młode talenty i uświadamia młodzieży potrzebę rozwoju własnych zainteresowań.

 

         ZSSChiO reprezentowały podczas finału w ZSLiT w dniu 1.04.2016r. dwie uczennice. Były to: Magdalena Bechta z kl. III a/Ta, przygotowana przez mgr Dorotę Sznaj oraz Aleksandra Bystrzycka z kl. II LO, przygotowana przez mgr Agnieszkę Sęk.

 

         Osoby, które uzyskały najwięcej punktów z testu, zakwalifikowały się do etapu ustnego i z nich jury wyłoniło zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

 

Opracowanie: A. SĘK  

 

 

Konkurs recytatorski „Lutnia Safony 2016”

 

         Konkurs odbył się w dniu 7 marca 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury Jarosławiu. Uczestnicy recytowali wybrane utwory napisane przez kobiety - poetki. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

         W tym roku ZSSChiO w konkursie reprezentowała Dominika Lonc, uczennica klasy III LO, przygotowana przez mgr Agnieszkę Sęk.Impreza dostarczyła uczestnikom i widzom wielu miłych wrażeń. Przyczyniła się do poszerzenia wiedzy młodych ludzi na temat poezji oraz rozwijania talentów recytatorskich.

 

 

Opracowanie: A. SĘK  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wojewódzki Konkurs Fryzjerski ( 31 III 2016r. )

 

 

          W dniu 16.03.2016 roku w Sanoku, odbył się Wojewódzki Konkurs Fryzjerski, którego tematem była „Fryzura inspirowana polskim folklorem”. W konkursie startowały uczennice 5 szkół:

 

 • Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. Gen. Józefa Hallera w Jaśle,

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie,

 • Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu,

 • Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

 • i po raz pierwszy Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jarosławiu.

 

         Cel konkursu to rozwijanie uzdolnień w dziedzinie fryzjerstwa, konfrontacja umiejętności zawodowych, prezentacja umiejętności fryzjerskich, rozwijanie kreatywności zawodowej. Naszą szkołę reprezentowały uczennice kl. 3 TF Aneta Kotlińska i Adrianna Krawiec, które wykonywały swoje prace na modelkach: Magdalenie Szymańskiej 3TF i Anicie Lesiak 3 HTK.

 

W kryterium oceny znalazły się: artyzm i kreatywność w tworzeniu fryzury, zgodność fryzury z tematem konkursu, spójność elementów zadania (makijaż, fryzura i ubiór), organizacja stanowiska pracy. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc w uzyskaniu strojów dla naszych modelek, szczególne podziękowania ślemy do Pań z Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu.

 

Oto wyniki konkursu:

 

MIEJSCE I – Natalia Czekańska - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. Gen. Józefa Hallera w Jaśle

MIEJSCE II – Natalia Pancerz - Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

MIEJSCE III – Aneta Kotlińska - Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jarosławiu

WYRÓŻNIENIE - Sylwia Wrosz - Zespół Szkół Nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku

 

Pozostali uczestnicy:

Zofia Bieda - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
Angelika Hocyk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
Adrianna Krawiec - Zespół Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jarosławiu
Ewa Potoczna - Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
Barbara Parkasiewicz - Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
Danuta Sabat - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych im. Gen. Józefa Hallera w Jaśle

 

          Uczestniczki wszystkich szkół otrzymały pochwały, gratulacje, dyplomy okolicznościowe i nagrody rzeczowe w postaci profesjonalnego sprzętu fryzjerskiego. Modelki również otrzymały prezenty rzeczowe a dodatkowo zaproszono je do Skansenu w Sanoku na sesję zdjęciową (zachęcamy do obejrzenia zdjęć).

 

          Jako opiekunowie i obserwatorzy chcemy dodać, iż nasze uczennice wykazały się ogromnym talentem i umiejętnościami, wzorową postawą i znakomitą organizacją stanowiska pracy. Wszystkim uczennicom dziękujemy za wielogodzinne przygotowania do konkursu, serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

 

 

Opracowanie: Nauczyciele fryzjerstwa w ZSSChiO

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wyniki konkursu recytatorskiego "Kobieta w poezji" ( 18 III 2016r. )  

 

 

          14 marca w Bibliotece szkolnej odbył się konkurs recytatorski, którego motywem przewodnim była kobieta. Kobieta poetka, kobieta bohaterka wiersza, kobieta muza. Jak co roku, konkurs ten cieszył się sporym zainteresowaniem, a jury w składzie: Elżbieta Kluz, Agnieszka Sęk i Małgorzata Jakielaszek miało twardy orzech do zgryzienia.

Ostatecznie ustalono następujące wyniki:


I miejsce - Kamila Wolańska (2 Th)
II miejsce - Paweł Zając (3 Tk)
III miejsce - Dominika Lonc (3 LO)

Trójce najlepszych gratulujemy, a pozostałym dziękujemy za udział i zachęcamy do prób w kolejnych konkursach bibliotecznych.

 

Opracowanie: M. Jakielaszek  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Sukces na zamku w Dubiecku - II miejsce  ( 14 III 2016r. )

 

SUKCES NA ZAMKU W DUBIECKU NA II MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU KUCHNI DWORSKIEJ im. HANNY SZYMANDERSKIEJ

 

          W dniu 12.03.2016r. w Zamku Dubiecko odbył się Festiwal Kuchni Dworskiej, który zorganizowali: Zamek Dubiecko-Michalina & Bogusław Kołcz oraz Fundacja Klubu Szefów Kuchni - Waldemar Hołówka & Janusz Pyra.


W ramach festiwalu w oranżerii zamkowej odbywały się:
• "Jarmark Wielkanocny"- stoiska regionalne, wyroby i rękodzieło związane z Wielkanocą.
• Pokazy kulinarne kuchni myśliwskiej – Live cooking w wykonaniu zawodowych kucharzy, kulinarne fireshow w wykonaniu Pana Mirka Drewniaka, degustacje.
• Kulinarne warsztaty dla dzieci.
• Konkurs Kulinarny dla Szkół Gastronomicznych.
• Konkurs Kulinarny dla profesjonalistów pt. "Kuchnia dworska z historią w tle "Wielkie łowy"
 

W konkursie kulinarnym dla szkół reprezentowali naszą szkołę: Patrycja Gwóźdź i Radek Drzyzga z III klasy Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych. Na oczach szerokiej publiczności wykonali potrawę "TRIUMF WĄTRÓBKI DROBIOWEJ NAD POLĘDWICZKĄ WIEPRZOWĄ W ASYŚCIE TRUFLI Z KASZY GRYCZANEJ Z NUTĄ OWOCÓW LEŚNYCH I ROZMARYNU".
 

Rywalizowało z sobą 5 drużyn , które wcześniej przeszły pierwszy etap eliminacji na podstawie wysłanych do szefa kuchni Pana Janusz Pyry zdjęć potraw i receptur. W dniu konkursu każda dwuosobowa ekipa miała wykonać potrawę w formie dania głównego dla 7 osób w czasie 60 minut. Pod czujnym okiem jurorów technicznych uczniowie sprawnie wykonywali swoje konkursowe potrawy, które następnie oceniało jury degustacyjne. Drużyna mogła maksymalnie zdobyć 100 pkt. z czego 60% stanowiła ocena smaku.
 

W końcowej klasyfikacji konkursu zdobyliśmy II miejsce nieznacznie przegrywając z drużyną z Rzeszowa.
 

Jako opiekunka zespołu i juror - obserwator mogę stwierdzić z całą pewnością, że drużyna z ZSSChiO wykazała przygotowanie na najwyższym poziomie dozując jurorom i publiczności widowiskową sztukę kulinarną (flambirowanie) jak również finezję, lekkość i perfekcję wykonania.Opracowanie: W. Mazurek  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Podium na Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych  ( 8 III 2016r. )

 


          W dniach od 4 - 6 marca uczennica naszej szkoły kolejny raz wzięła udział w międzynarodowym konkursie kulinarnym, odbywającym się już po raz siedemnasty, a organizowanym przez Zespół Szkół Gospodarczych Nr 1 w Krakowie we współpracy z Agencją Rynku Rolnego OT w Krakowie, Klubem Szefów Kuchni, Małopolskim Stowarzyszeniem Kucharzy i Cukierników, Stowarzyszeniem Polskich Barmanów – Konfraternią Master Bartenderów oraz Krakowską Kongregacją Kupiecką.

          Ideą konkursu jest podtrzymywanie tradycji kulinarnych oraz propagowanie nowoczesnych trendów kulinarnych z wykorzystaniem różnorodnych surowców, w tym regionalnych, a także profesjonalnych metod obsługi konsumenta. Udział w konkursie stwarza uczniom możliwość sprawdzenia własnych umiejętności zawodowych, wpływa na rozwój ich zainteresowań zawodowych oraz pobudza do wykazywania własnej inicjatywy i kreatywności. Dodatkowym atutem uczestnictwa jest integracja szkół o takim samym profilu kształcenia oraz nawiązywanie przez uczniów i ich opiekunów nowych kontaktów zawodowych.

          Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: kucharz, kelner i barman, a nasza uczennica startowała w kategorii kucharz gdzie rywalizowała z 44 uczestnikami z 33 szkół z całej Polski i zagranicy. Tematem przewodnim tegorocznych zmagań była "Polska Wielkanoc".

          Jak co roku uczennica ZSSChiO w Jarosławiu przystąpiła do rywalizacji w KATEGORII KUCHARZ (dwa lata temu byliśmy w tej kategorii najlepszą szkołą). W bieżącym roku szkołę reprezentowała PATRYCJA GWÓŹDŹ, która bardzo chętnie uczestniczy we wszelkich zmaganiach konkursowych, osiągając czołowe lokaty. Nadrzędnym celem było stworzenie receptury zgodnej z tematem "Polska Wielkanoc". Zadanie nie było łatwe, a opiekę nad uczennicą w zakresie wielu prób i poszukiwań najlepszych rozwiązań, które wpasowałyby się w temat konkursu sprawowała nauczycielka przedmiotów zawodowych ZSSChiO Wanda Mazurek. Nad estetycznym podaniem potrawy czuwał absolwent naszej szkoły Marcin Polański, który obecnie jest szefem kuchni w restauracji „Dwór Hetman” w Jarosławiu. Na jego ręce składamy serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc i profesjonalne wsparcie.

          Uczennica sporządziła potrawę pod nazwą: „Mus z królika w towarzystwie kawiorowej impresji z tapioki z nutą chrzanową”, której kompozycja smakowa oraz użyte surowce zachwyciły członków komisji konkursowej. Patrycja zdobyła
III miejsce a członkowie jury podkreślali zwłaszcza wysoki poziom techniczny uczennicy, największą czystość na stanowisku pracy w trakcie konkursu, jak też dużą precyzję, szczególnie podczas wykańczania potraw. Zaznaczyć należy, że przez dwie komisje (techniczną i degustacyjną) ocenianych było wiele obszarów, a wśród nich: organizacja stanowiska i pracy, higiena produkcji, prawidłowe zastosowanie technik kulinarnych, kompozycja, smak i aromat potrawy, a także kreatywność.

          Niewątpliwie ogromnym sukcesem było zauważenie predyspozycji kulinarnych uczennicy przez znanych szefów kuchni. Od kilku z nich Patrycja otrzymała propozycję stażu w znanych polskich restauracjach m.in. od Pana Zbigniewa Kurleto znanego krakowskiego kucharza, który jest prezesem Stowarzyszenia Polskich Kucharzy i Cukierników Oddział Małopolski, natomiast był wieloletnim szefem kuchni Restauracji „Wierzynek” oraz kuchni hotelu „Grand”. Ciekawym akcentem na konkursie było zaproszenia do prac w jury w kategorii kelner ubiegłorocznego absolwenta kierunku kelner naszej szkoły Sylwestra Stanika, który w poprzednich latach brał udział jako uczestnik i przez 4 lata z kolei zajmował wraz z kolegą z tej samej branży pierwsze lub drugie miejsce.

          Szczególne pochwały należą się naszej uczennicy: Patrycji, która włożyła serce w przygotowanie do konkursu, ogromnie się zaangażowała i profesjonalnie reprezentowała na forum 33 szkół z Polski i Europy jarosławski „Spożywczak”, a także region powiatu jarosławskiego, który zauważony został po raz kolejny przez wiele znakomitych osób uczestniczących w konkursie.

          Kolejne zmagania już wkrótce, gdyż zostaliśmy zakwalifikowani spośród 20 szkół do II Międzynarodowego Festiwalu Kuchni Dworskiej im. Hanny Szymanderskiej, który odbędzie się 20 marca 2016r. w Zamku Dubiecko: www.zamek.dubiecko.com .
 

Opracowanie: W. Mazurek  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Konkurs Pięknego Czytania  ( 28 I 2016r. )  

 

          W dniu 21.01.2016r. odbył się szkolny etap V edycji Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie, Polskie Radio Rzeszów, Muzeum Dobranocek. Celem konkursu, skierowanego do dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacji, jest propagowanie czytelnictwa, popularyzacja literatury, doskonalenie umiejętności pięknego czytania, rozwijanie twórczych talentów.

 

          W etapie szkolnym uczestniczyli uczniowie z różnych klas. W jury zasiadali nauczyciele języka polskiego organizujący eliminacje: Dorota Sznaj, Hanna Wojciechowska - Kiwior i Agnieszka Sęk. Oceniano płynność i bezbłędność czytanego tekstu, prawidłową dykcję, intonację i ogólny wyraz artystyczny. Najlepiej umiejętność pięknego czytania zaprezentowała Patrycja Gwóźdź z klasy III ż i zdobyła tytuł finalisty etapu szkolnego. Patrycja zakwalifikowała się do etapu międzyszkolnego, który odbędzie się w marcu w Rzeszowie.

 

Opracowanie: A. SĘK  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Rejonowe zmagania w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej  ( 25 I 2016r. )  

 

              W dniu 23 stycznia uczeń naszej szkoły Jacek Porczak (klasa 3 LO) brał udział w etapie regionalnym XLV Olimpiady Biologicznej, która odbyła się na wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskim (Zalesie, ul. Zelwerowicza 4 budynek D9). Należy w tym miejscu przypomnieć, że do udziału na tym etapie olimpiady upoważnia pozytywna recenzja pracy badawczej ucznia, którą wykonywał samodzielnie przez cały okres wakacji. Ten etap eliminacji na około 2500 osób przeszło pomyślnie 655 uczniów z całej Polski (16 Rejonów).

 

          Poziom olimpiady i rywalizacja jak zwykle były wysokie. Próg punktowy do eliminacji III stopnia czyli Olimpiady Biologicznej na szczeblu centralnym wynosił 66 pkt. Uczestnicy zawodów, którzy zdobyli co najmniej 58 pkt., uzyskali tytuł laureata zawodów okręgowych. Najwyższy wynik w Polsce uzyskał uczeń z okręgu rzeszowskiego - 85 pkt.

 

Jacek znalazł się w grupie najlepszych 200 uczniów z całej Polski

zdobył 61 punktów i uzyskał tytuł

Laureata Regionalnej Olimpiady Biologicznej

 

          Gratulacje !!!

 

 

Potwierdzenie wyników z Komitetu Głównego w Warszawie.

 

Opracowanie: M. BRATEK  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Okręgowa Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej"  ( 17 I 2016r. )  

 

          11 stycznia 2016 Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie po raz dwudziesty gościł uczestników eliminacji okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Otwarcia olimpiady dokonała pani dyrektor mgr inż. Aleksandra Wanic, która pełni funkcję sekretarza Komisji Okręgowej. Następnie głos zabrał przewodniczący Komisji Okręgowej Olimpiady dr inż. Tomasz Cebulak, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.


          W zmaganiach konkursowych brało udział 60 uczniów (26 uczniów technikum i 34 uczniów liceum) z 33 szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego (20 liceów ogólnokształcących i 13 techników). Nasza szkoła reprezentowana była przez Magdalenę Sawę z klasy IV technikum żywienia i usług gastronomicznych i Jacka Porczaka z klasy III liceum ogólnokształcącego.

 
          Tematyką wiodącą tegorocznej, jubileuszowej olimpiady była „Żywność prozdrowotna” – Ewolucja na talerzu, czyli wczoraj, dziś i jutro nauki o żywieniu. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 70 pytań, wśród których były zadania wyboru, uzupełnienia tekstu, typu „prawda-fałsz”, przyporządkowania oraz na skojarzenia z zakresu tematyki wiodącej i ogólnej wiedzy o żywieniu i żywności. Poziom i zakres tematyczny Olimpiady był przemyślany, szeroki i niewątpliwie inspiruje do dalszych poszukiwań wiedzy oraz do zgłębiania nowych zagadnień i problemów prozdrowotnych. Reprezentanci naszej szkoły nie zajęli wiodących miejsc, ale ich udział wpłynął na rozszerzenie wiedzy i umiejętność korzystania z niej.


          Nowatorskie pomysły zaobserwowane w trakcie Olimpiady będą przenoszone na grunt działań w szkole i w domu, o czym świadczy ożywiona rozmowa o tym, co uczniowie widzieli i spontaniczny przekaz w klasach.
 

Opracowanie: W. STOCH  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Okręgowa Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej"  ( 17 I 2016r. )

 

 

          W dniu 13 stycznia 2016 w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie odbył sie etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. Naszą szkołę reprezentowała uczennica Justyna Szczepanik z klasy III htk. Uczestnicy olimpiady zmagali sie z testem dotyczącym wiadomości głównie z zakresu historii hotelarstwa. Mimo dużej wiedzy nasza uczestniczka nie zdobyła wystarczającej ilości punktów aby zakwalifikować sie do następnego etapu.


          Gratulujemy uczestnictwa w Olimpiadzie i życzymy dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach hotelarskich !

 

 

Organizatorzy:

Marta

PELS

Ewelina

NOWAK - MAJKUT

Robert

PORCZAK

 

 


 

 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wyniki zmagań konkursowych "MARBLE - 2016"  ( 11 I 2016r. )  

 


Informuję, że jak co roku w okresie przedświątecznym uczniowie naszej szkoły próbowali swoich sił umysłowych w bardzo trudnym konkursie z gry logicznej "MARBLE-2016". Według niezmiennych zasad konkursu trzeba osiągnąć jak najlepszy rezultat w ciągu 90 minut wykorzystując umiejętnie dostępne etapy bonusowe za dodatkowe rozwiązanie poziomów logicznych gry. W związku z koniecznością weryfikacji początkowej zgłoszeń do ścisłego finału zakwalifikowani zostali tylko uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w poprzedzającej sesji próbnej.

 

 

 

 

Miejsce Imię NAZWISKO Klasa Punkty
1 Miejsce Karolina PYZA 3 hTk 186452
2 Miejsce Aleksandra PIEKARZ 3 hTk 162456
3 Miejsce Mateusz LASOTA 2 Thk 154874

 


Przypominam aktualny rekord szkoły z 2012 roku nie został pobity i nadal należy do

Katarzyny SZYLER (absolwentka LO - MARBLE XIV) - 224270 pkt.

 

 

W tym roku ufundowałem nagrody:

1 Miejsce - przenośny głośnik multimedialny z radiem

2 Miejsce - Pendrive (do wyboru kolorystycznego i pojemnościowego)

3 Miejsce - Pendrive 8 GB

 

Dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie .............. i przepraszam za ból głowy, który pojawiał się często w czasie gry. Jak co roku zachęcam do udziału w corocznym konkursie i pobicia szkolnego rekordu.

 

Opracował: R. PORCZAK


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wyniki Konkursu z języka angielskiego  ( 19 XII 2015r. )  

 

 

          W konkursie gramatyki języka angielskiego, który odbył się 16 grudnia, wzięło udział 21 uczniów naszej szkoły. Pierwsze miejsce zajął Jacek Porczak z kl.3 Lb z wynikiem 67,5/69 pkt, druga była Mariola Winnicka z kl. 4a - 65/69 pkt, a trzecie miejsce przypadło Kamilowi Pierzyckiemu z kl. 1 LO - 59/69 pkt.

 

          Laureatom serdecznie gratuluję i zapraszam na wtorkowy apel świąteczny, podczas którego zostaną wręczone nagrody.

 

Organizator: Izabela KILAR  


 

 

   Konkurs z języka angielskiego - OGŁOSZENIE  ( 12 XII 2015r. )  

 

         

TERMIN KONKUSRU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Konkurs gramatyki języka angielskiego

odbędzie się w środę 16 grudnia w sali 39

na 2 i 3 godzinie lekcyjnej.

Zapraszam, I. Kilar.

 

Izabela KILAR  


 

 

  Konkurs cukierniczy „Ciastko z orzechami”  ( 5 XII 2015r. )  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          Rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu dla adeptów cukiernictwa odbyło się w dniu 4 grudnia 2015 roku w szkolnej pracowni cukierniczej. W zawodach branżowych uczestniczyło 14 uczniów z klas I i II cukiernik Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz III technikum technologii żywności: Katarzyna Wasiuta, Krystian Tomaszewski, Kamila Gudz, Katarzyna Roman, Sylwia Szturm, Kinga Zawiślak, Patrycja Pakuła, Patryk Majcher, Klaudia Biały, Ewelina Kuźmicha, Malwina Buniowska, Barbara Stasiło, Sylwia Dusiło, Dominika Boratyn, Anna Jaromi, Sylwia Burdzy.

 

          Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu wyrobu ciastkarskiego z wykorzystaniem orzechów. Uczniowie pracowali w dwuosobowych zespołach, większość drużyn przygotowała wyroby wykorzystując orzechy włoskie ale były też ciastka z orzechami laskowymi. Warto dodać, że w branży cukierniczej najpopularniejszymi orzechami są orzechy arachidowe a określenie orzechy dotyczy różnych nasion lub owoców, które mają jadalne jądro zamknięte w twardej bądź kruchej skorupie czy łupinie i wykorzystuje się co najmniej 10 rodzajów orzechów.

 

          Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Pani Dyrektor Lidii Sobczyńskiej dyplomy za udział w konkursie. Zawodnicy otrzymali również upominki z rąk Pani Bożeny Wojciechowskiej Kierownika Szkolenia Praktycznego. Dyplomy i nagrody zwycięzcom konkursu wręczyła Pani Dyrektor Dorota Wierzbińska-Dubaj gratulując zwycięzcom i życząc wszystkim uczniom powodzenia i zapału w zdobywaniu umiejętności cukierniczych.

 

I miejsce zajęły Kinga Zawiślak i Sylwia Szturm z klasy I cukiernik

II miejsce zajęły Malwina Buniowska i Barbara Stasiło z klasy III technikum technologii żywności

III miejsce zajęli Patrycja Pakuła i Patryk Majcher z klasy II cukiernik

 

Konkurs zorganizowali nauczyciele realizujący zajęcia w pracowni cukierniczej: H. Dusiło, M. Hopko-Pajda i U. Machaj.

 

 

Opracowanie: U. MACHAJ  


 

 

  Szkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej  ( 1 XII 2015r. )  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          Informujemy o wynikach Szkolnego Konkursu Wiedzy Hotelarskiej, w którym uczestniczyły klasy: 2Thk, 3hTk i 4hTk (grupy technikum hotelarstwa). Uczniowie startujący w konkursie zmierzyli się z 3 rodzajami pytań: łatwych (za 1 PKT), średnich (za 2 PKT) i jednego złożonego w formie krzyżówki branżowej (za 3 PKT). Łącznie w konkursie można było zdobyć maksymalnie 40 PKT.

 

Wyniki rywalizacji klasowej (najlepsze 3 miejsca):

 

KLASA 2H

27 PKT - Mateusz Lasota

25 PKT - Hubert Kuc

24 PKT - Katarzyna Urbaniak i Jolanta Zwolińska

 

KLASA 3H

35 PKT - Wioleta Strawa

26 PKT - Julia Wygonny i Justyna Szczepanik

25 PKT - Mateusz Walczak i Andżelika Kiwacka

 

KLASA 4H

35 PKT - Joanna Kołodziej

28 PKT - Kamil Kroczek i Justyna Prochownik

27 PKT - Magdalena Tomaszewska

 

Najlepsze wyniki uzyskane w konkursie wyróżniane zostały dodatkową oceną za aktywność.

 

          Konkurs był także kolejnym sprawdzianem wiedzy uczniów, w którym mogli zapoznać się z pytaniami występującymi między innymi na Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej. W najbliższych dniach zasady i regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy Hotelarskiej pozna również klasa pierwsza technikum  hotelarskiego. Z racji dość krótkiego "stażu zawodowego" w naszej szkole spróbuje w zmienionej trochę formie rozwiązać zadania konkursowe.

        

          Dziękujemy serdecznie wszystkim uczniom za udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy Hotelarskiej.

     

 

Organizatorzy:

Marta

PELS

Ewelina

NOWAK - MAJKUT

Robert

PORCZAK

 


 

 

  XI Edycja Mickiewiczowskiego Konkursu Recytatorskiego  ( 25 XI 2015r. )  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          Konkurs o charakterze międzyszkolnym odbył się w dniu 19.11.2015r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie. Uczniowie startujący w kategorii recytacji przedstawiali pięknie przygotowane interpretacje utworów Adama Mickiewicza. Uczestnicy biorący udział w Konkursie Plastycznym Namaluj poezję A. Mickiewicza przygotowali różnymi technikami prace plastyczne, inspirowane życiem i twórczością naszego wieszcza narodowego.

          Celem imprezy jest popularyzacja wiedzy dotyczącej romantycznej poezji A. Mickiewicza oraz rozwijanie talentów artystycznych młodzieży, a także doskonalenie umiejętności pięknej recytacji.

 

ZSSChiO reprezentowali następujący uczniowie:

 

w kategorii recytacji - Dominika Lonc z kl. III LO i Weronika Kapecka z kl. II Taf;

w Konkursie Plastycznym - Luiza Ciurko z kl. III LO, Kinga Jędrzejko i Magdalena Szymańska z kl. III Tf. Uczniów do konkursu przygotowały mgr Hanna Wojciechowska – Kiwior i mgr Agnieszka Sęk.

 

Opracowanie: Agnieszka SĘK  

 


 

 

  II Edycja konkurs z języka angielskiego  ( 20 XI 2015r. )  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

 

          Informuję, że II edycja konkursu języka angielskiego "Potyczki gramatyczne" odbędzie się 17 grudnia 2015. Dokładna godzina i nr sali zostaną podane po zmianie podziału godzin.

 

          Chętni do wzięcia udziału w konkursie proszeni są o zgłaszanie się do nauczycieli języka angielskiego do 10 grudnia 2015. Wymaganiem jest przynajmniej ocena dobra z tego przedmiotu. Zakres materiału: czasy gramatyczne, stopniowanie przymiotników, przedimki, czasowniki modalne, zdania w pierwszym i drugim trybie warunkowym.

 

Opracowanie: I. KILAR  


 

 

  FINAŁ Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego z ARR  ( 6 XI 2015r. )  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

         Finał Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego z Agencją Rynku Rolnego „Kulinarny Zawrót Głowy”

 

       W piątek 6 listopada 2015 roku w pracowni gastronomicznej naszej szkoły odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego organizowanego przez Agencję Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie, Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie oraz Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Honorowy patronat nad konkursem objął Pan Tadeusz Chrzan Starosta Jarosławski.

 

Organizatorzy kulinarnego przedsięwzięcia założyli następujące cele:

 

 • promowanie produktów rolnych i żywnościowych oraz promowanie metod produkcji żywności wysokiej jakości,
 • promowanie produktów tradycyjnych i regionalnych z Podkarpacia,
 • podniesienie poziomu kształcenia i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów,
 • prezentacja umiejętności zawodowych uczniów, kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji,
 • konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów ze szkół o tym samym profilu kształcenia,
 • zachęcanie do poszukiwania pomysłów i inspiracji kulinarnych,
 • wdrażanie do stosowania zasad estetyki, harmonii, aranżacji w sztuce kulinarnej,
 • przeobrażanie wybranego zawodu w życiową pasję.

 

       O tytuł laureatów konkursu rywalizowały cztery dwuosobowe drużyny uczniów klas technikum żywienia i usług gastronomicznych z Nowosielec, Rzeszowa, Trzciany i Jarosławia. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu zakąski na bazie karpia oraz dania zasadniczego na bazie wołowiny.

 

       Zmagania uczestników oraz efekty w postaci potraw konkursowych obserwowali Goście, którzy zaszczycili uczestników oraz organizatorów swoją obecnością.

 

 • Pan Tadeusz Chrzan - Starosta Jarosławski
 • Pani Lucyna Paulo - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
 • Pan Jacek Hynowski - Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie

 

       Uczestnicy konkursu mieli niełatwe zadanie, po pierwszym etapie zawodów musieli dopracować receptury a przede wszystkim szczegóły związane z techniką wykonania i serwowania potraw. Równie trudne zadanie miała Komisja konkursowa oceniająca przebieg i efekty pracy zawodników.

 

Komisji przewodniczył Pan Grzegorz Stempak szef kuchni Dworu ZYGMUNTÓWKA w Szówsku.

Członkami jury były:
Pani Jadwiga Nawojska - Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie,

Pani Beata Łuka - Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie,

Pani Aleksandra Paszewska - Gospodarstwo Rybackie w Starzawie,

• oraz Pani Wioletta Stoch - Zespół Spożywczych, Chemicznych i Ogólno-kształcących w Jarosławiu.

 

Zwycięzcami tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego „Kulinarny Zawrót Głowy” zostali Adam Czyrny klasa II oraz Adrian Norek klasa II z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wystawiając na krytykę jury potrawy:

 • „Karp w migdałach ze szpinakiem, sosem jabłkowo-imbirowym i żurawinowym”,
 • „Wołowina duszona w winie z sosem śliwkowo – jabłkowym, gruszką w miodzie i plackiem drożdżowym”

Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Stanisława Makarowska.

 

II miejsce w finale konkursu wywalczyły Ewa Dziuba klasa II oraz Katarzyna Longosz klasa II z Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie prezentując potrawy:

 • "Zraziki z karpia z żurawiną i porem w sosie pieprzowo-śmietanowym",
 • "Polędwica wołowa otulona boczkiem i tymiankiem w towarzystwie aromatycznego jabłka"

Opiekunem uczennic była Pani Agata Paśko.

 

III miejsce w konkursie otrzymali Sebastian Błażejewski klasa IV oraz Bartłomiej Delekta klasa II z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie wykonując potrawy:

 • "Podwędzany karp sous-vide podany z sosem z palonego masła, żelem z cydru podkarpackiego, korą jadalną z czarnuszką, pianą pietruszkowo-fiołkową oraz galaretką z kiszonej kapusty",
 • "Stek wołowy na musie z wędzonej gruszki z tymiankiem podany z sosem z palonego słomy i Jim Beam'a, krokiecikiem grzybowym, emulsja z kiszonego ogórka i miodu, pudrem z białej czekolady i zielonego pieprzu"

Uczniów do konkursu przygotowywał Pan Marcin Purgacz.

 

Miejsce IV w konkursie zajęli Tomasz Żywicki klasa III oraz Kamil Kot klasa III z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia w Nowosielcach serwując potrawy:

 • „Tatar z karpia starzawskiego z powidłem galicyjskim z kotła",
 • „Wołowina duszona w maśle domowym z Handzlówki z chutneyem z żurawiny i karmelizowanych w miodzie lubaczowskim suszonych jabłek z Pruchnika”

Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Małgorzata Bienia.

 

       Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego (tablety, aparaty fotograficzne, odtwarzacze MP4). Wszyscy uczestnicy otrzymali albumy książkowe, dyplomy oraz sprzęt gastronomiczny.

 

       Obserwując uczestników finału Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego śmiało można twierdzić, że to uczniowie z talentem kulinarnym. Pan Grzegorz Stempak podkreślał, że talent trzeba rozwijać, a małe potknięcia i wpadki zdarzają się nawet szefom kuchni. Starosta Jarosławski Pan Tadeusz Chrzan gratulował młodzieży udziału w finale oraz życzył powodzenia w karierze zawodowej. Pan Starosta dziękował także opiekunom uczniów, podkreślając jak ważna jest rola nauczyciela w rozwijaniu młodych talentów. Zarówno Pani Dorota Wierzbińska-Dubaj Dyrektor ZSSChiO jak i Pan Jacek Hynowski Dyrektor Agencji Rynku Rolnego OT w Rzeszowie gratulowali wszystkim uczestnikom zachęcając uczniów do udziału nie tylko w konkursach i zawodach ale także w innych przedsięwzięciach doskonalących umiejętności zawodowe.

 

       W imieniu Dyrekcji Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz uczestników zarówno pierwszego etapu jak i finału Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji kulinarnego przedsięwzięcia, doceniamy zainteresowanie, poświęcony czas, życzliwość i pomoc.

 

Panu Tadeuszowi Chrzan Staroście Jarosławskiemu dziękujemy za objęcie honorowego patronatu nad konkursem oraz przekazanie upominków dla wszystkich uczestników finału.

 

Panu Jackowi Hynowskiemu Dyrektorowi Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Rzeszowie dziękujemy za środki finansowe na zakup surowców dla uczestników konkursu oraz za nagrody dla laureatów finału "Kulinarnego Zawrotu Głowy". Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Pana Dyrektora mogliśmy w październiku podobnie jak Zespół Szkół Gospodarczych zorganizować pierwszy etap konkursu a 6 listopada gościć w naszej szkole finalistów.

 

Panu Grzegorzowi Stempakowi dziękujemy za pracę w komisji konkursowej zarówno podczas pierwszego etapu jak i podczas finału. Panu Grzegorzowi dziękujemy również za cenne uwagi dotyczące sztuki kulinarnej przekazane uczestnikom konkursu.

 

       W tym miejscu jako organizator przedsięwzięcia wyrażę sugestię Pani Dyrektor ZSSChiO oraz własną, szkoda że tak mało uczniów zgłosiło się do udziału w konkursie i korzystało z możliwości spotkania ucznia z mistrzem.

 

Pani Jadwidze Nawojskiej dziękujemy za pracę w komisji konkursowej zarówno podczas pierwszego etapu jak i podczas finału.

Pani Aleksandrze Paszewskiej dziękujemy za pracę w komisji konkursowej i przekazanie upominków dla laureatów konkursu.

Pani Beacie Łuka dziękujemy za pracę w komisji konkursowej.

 

       Dziękujemy Pani Jadwidze Nawojskiej, Panu Ryszardowi Gonczowskiemu oraz Panu Damianowi Przedzieńkowskiemu z Sekcji Informacji i Promocji Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie za współpracę i pomoc przy organizacji konkursu.

 

       Serdeczne podziękowania kieruję do moich koleżanek z ZSSChiO Pani Wioletty Stoch, Pani Małgorzaty Hopko-Pajda oraz Pani Marty Pels z którymi miałam przyjemność organizować konkurs.

 

       Ostatnie bardzo ważne podziękowania należą się uczniom, którzy zaangażowali się w organizację i pomoc przy obsłudze kulinarnej i technicznej przedsięwzięcia.

 

Zapraszam do obejrzenia galerii z finału konkursu.

 

Opracowanie: U. MACHAJ  

 


 

 

  Konkurs Piosenki i Pieśni Niepodległościowej  ( 5 XI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          W dniu 5 listopada 2015r. odbyła się IV edycja Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Niepodległościowej nawiązującego do 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

          W tym roku reprezentanci dziesięciu klas: 1lo, 1hta, 1ż, 1tf, 2taf, 2htk, 3f, 3htk, 3ż, 3ata przedstawili różnorodne utwory o charakterze patriotycznym.

 

Jury w składzie

Pani Dyrektor D. Wierzbińska – Dubaj, H. Wojciechowska – Kiwior, B. Chrzan i B. Wojciechowska

przyznało:

 

w kategorii „soliści”


Wyróżnienie
– Katarzynie Bielówce
z kl.3f za oryginalne wykonanie utworu Janusza Szczepkowskiego „Niepodległa

III miejsceKarolinie Piestrak i Ewelinie Paterek z kl. 2taf za wspaniałą interpretację utworu Bożeny Kraczkowskiej „Dziewczyna z granatem

II miejsceDawidowi Krzeptoń z kl. 2taf za przepiękne i „mocne” wykonanie utworu Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat

I miejsceSylwii Junikiewicz z kl. 3ż za piosenkę z filmu Miasto 44: „Miasto”, której wykonanie było równie wzruszające jak Anny Iwanek, Pati Sokół i Piotra Cugowskiego

 

w kategorii „grupa”

II miejsceklasie 1ż za utwór B. Lubicza - Zakorskiego „Piechota”, którym przypomnieli trudne początki niepodległości naszej Ojczyzny

I miejsce – grupie z klasy 2htk, która piosenką Czerwonych Gitar „Biały krzyż” urzekła całą widownię zebraną w sali

 

          Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Wręczenie nagród odbędzie się 13 listopada podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości, na którą serdecznie wszystkich zapraszamy.

 

Organizatorki:

mgr

Bernadetta Chrzan

mgr Hanna

Wojciechowska-Kiwior

mgr

Bożena Wojciechowska


 

 

  Turniej poetycki "Laur impresji" oraz Konkurs "Piosenki Kresowej"  ( 30 X 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce


          W dniu 22 października 2015 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbył się międzyszkolny turniej poetycki, w którym młodzież naszej szkoły walczyła o Laur Impresji. Tematem turnieju były wiersze Jana Pawła II, jednakże mile widziane również były wiersze innych poetów.

 

W kategorii recytacji z naszej szkoły wzięli udział następujący uczniowie:

 • Kamila Wolańska – 2hTk – otrzymała wyróżnienie
 • Aleksander Wawrzyn – 2hTk
 • Kacper Studziński – 3k

W tejże kategorii uczniów przygotowała Pani mgr Agnieszka Sęk.

 

W kategorii „Poezja śpiewana” z naszej szkoły wzięli udział następujący uczniowie:

 • Paulina Płonka – 3 aTa – otrzymała I miejsce
 • Wiktoria Aleksandra Korecka – 1Tf – otrzymała II miejsce
 • Sylwia Junikiewicz – 3Tż – otrzymała III miejsce oraz nagrodę publiczności
 • Adrianna Socha – 1Tf

Warto też wspomnieć, że Wiktoria Aleksandra Korecka uczestniczyła 25 października w konkursie „Piosenki Kresowej”, w którym zdobyła wyróżnienie.

Opiekunem powyższych uczniów była Pani mgr Hanna Wojciechowska-Kiwior.

 

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział konkursach serdecznie dziękujemy i gratulujemy, a także liczymy na dalszą współpracę.

 

 

Opracowanie: H. WOJCIECHOWSKA - KIWIOR  


 

 

  I etap Wojewódzkiego Konkurs Kulinarnego już za nami  ( 29 X 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          Organizatorami tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego pt "Kulinarny zawrót głowy" są: Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie, Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie oraz Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

          Pierwszy etap konkursu odbył się w dwóch szkołach. W poniedziałek 26 października uczniowie klas technikum żywienia i usług gastronomicznych rywalizowali w Rzeszowie, w środę 28 października takie zawody kulinarne odbyły się w naszej szkole. Zadanie uczestników kulinarnych zmagań polegało na przygotowaniu zakąski na bazie karpia ze Starzawy oraz dania zasadniczego w wykorzystaniem wołowiny, miodu, jabłka lub gruszki.


Do I etapu konkursu organizowanego przez Jarosławski "Spożywczak" zgłosiły się cztery dwuosobowe zespoły reprezentujące szkoły z naszego województwa:

 • Tomasz Żywicki kl. III oraz Kamil Kot kl. III z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w Nowosielcach
 • Monika Hulak kl. IV oraz Joanna Rogoża kl. IV reprezentowały Zespół Szkół w Oleszycach
 • Katarzyna Sydorów kl. III oraz Rafał Bomba kl. III z Zespołu Szkół Ogólno-kształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie
 • Adam Czyrny kl. II oraz Adrian Norek kl. II z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu.

 

          Surowce dla uczestników konkursu zarówno w pierwszym etapie jak i w finale zawodów zapewnił Pan Jacek Hynowski Dyrektor Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Rzeszowie. Pan Dyrektor kibicował uczestnikom kulinarnych zawodów zachęcając uczniów do uczestnictwa nie tylko w konkursach ale również innych przedsięwzięciach rozwijających zainteresowania i pasje młodzieży. Podkreślił także rolę opiekunów, którzy przygotowali uczniów do konkursu.

 

Komisja konkursowa w składzie: Pani Jadwiga Nawojska, Pan Grzegorz Stempak, Pani Stanisława Makarowska oraz Pani Wioleta Stoch oceniała pracę uczestników uwzględniając następujące kryteria:

 • organizacja i bhp stanowiska pracy
 • ubiór zgodny z wymogami bhp
 • przebieg procesu produkcji
 • sposób podania i garni potrawy
 • smakowitość potraw

 

I miejsce zajęli Adam Czyrny oraz Adrian Norek z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wykonując potrawy:

„Karp w migdałach ze szpinakiem, sosem jabłkowo-imbirowym i żurawinowym”

„Wołowina duszona w winie z sosem śliwkowo – jabłkowym, gruszką w miodzie i plackiem drożdżowym”

 

II miejce otrzymali Tomasz Żywicki oraz Kamil Kot z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach, uczniowie przygotowali:

„Tatar z karpia starzawskiego z powidłem galicyjskim z kotła”

„Wołowina duszona w maśle domowym z Handzlówki z chutneyem z żurawiny i karmelizowanych w miodzie lubaczowskim suszonych jabłek z Pruchnika”

 

Katarzyna Sydorów oraz Rafał Bomba z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie i Monika Hulak oraz Joanna Rogoża z Zespołu Szkół w Oleszycach zajęli równorzędne trzecie miejsca.

Kasia i Rafał przygotowali:

„Karpia z szpinakiem w kruchej otoczce” oraz „Ognisty stek w towarzystwie kaszy pęczak”

Monika i Asia wykonały „Karpia w towarzystwie kapusty pod francuską pierzynką” oraz „Roladki na zielonej łące”

 

          Drużyny, które zajęły I i II miejsce zakwalifikowały się do finału konkursu, który odbędzie się 6 listopada w naszej szkole, dołączą do nich uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie oraz uczniowie z Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

 

I etap konkursu, który odbył się w naszej szkole zorganizowali pracownicy Sekcji Informacji i Promocji Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu: Jadwiga Nawojska, Ryszard Gonczowski, Damian Przedzieńkowski, Małgorzata Hopko-Pajda, Anna Wajda, Wioleta Stoch, Urszula Machaj.

 

          W imieniu organizatorów dziękuję uczniom, którzy zaangażowali się w przygotowanie konkursu oraz pomogli uporządkować pracownię gastronomiczną.

 

Opracowanie: U. Machaj  


 

 

  Konkurs Fryzjerski w Sędziszowie Małopolskim  ( 27 VI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          Dnia 22 października 2015r. w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim odbył się Wojewódzki Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pod patronatem Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

 

          Do konkursu przystąpiły 22 uczestniczki z 10 szkół województwa małopolskiego i podkarpackiego. Tematem konkursu była „Fryzura Okolicznościowa”. Poziom prac był wysoki, a punktacja bardzo wyrównana. Jury konkursu miało duży problem z wyłonieniem zwycięzców.

 

         Ostatecznie I miejsce przypadło ZST z Gorlic, II miejsce i wyróżnienie zdobyły uczennice z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, III miejsce przypadło szkole z Kolbuszowej. Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

Naszą szkołę reprezentowały:

 

1. Magdalena Dominik (4Tf) z modelką Katarzyną Piś (2 aTf) – II miejsce w konkursie

2. Kamila Czuba (4Tf) z modelką Magdaleną Sawą (4ż) – wyróżnienie

 

Uczennice i modelki przygotowała mgr inż. Barbara Grządziel – Rymarz.

 

Opracowanie: B.GRZĄDZIEL-RYMARZ  

 


 

 

 Zaproszenie do udziału w Wojewódzkim Konkursie Kulinarnym ( 22 VI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

      Serdecznie zapraszamy uczniów klas Technikum żywienia i usług gastronomicznych do udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Kulinarnego. Organizatorem konkursu pod hasłem „Kulinarny Zawrót Głowy” jest Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu przy współpracy z Agencją Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

Celem konkursu jest promowanie oraz informowanie o produktach rolnych i żywnościowych, metodach produkcji a także systemach jakości produktów rolnych i żywnościowych, w szczególności :
1) promowanie produktów tradycyjnych i regionalnych z Podkarpacia,
2) upowszechnianie i propagowanie surowców naturalnych i tradycyjnych metod produkcji żywności, w tym potraw,
3) konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów ze szkół o tym samym profilu kształcenia,
4) rozpowszechnianie nowoczesnej formy doskonalenia umiejętności zawodowych łączących tradycje kulinarne ze współczesnymi metodami,
5) podniesienie poziomu kształcenia i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów,
6) prezentacja umiejętności zawodowych uczniów,
7) zachęcanie do poszukiwania pomysłów i inspiracji kulinarnych,
8) wdrażanie do stosowania zasad estetyki, harmonii, aranżacji w sztuce kulinarnej,
9) przeobrażanie wybranego zawodu w życiową pasję.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.
ETAP I – eliminacje - ZSSChiO Jarosław, 28.10.2015r.; ZSG Rzeszów,26.10.2015r.
ETAP II – finał - ZSSChiO Jarosław 6.11.2015r.
Regulamin konkursu, warunki udziału, w tym termin zgłoszeń znajdują się w załącznikach.
 

Organizatorzy
 

 

Regulamin konkursu

 

Załącznik 1 - Zgłoszenie do konkursu

 

Załącznik 2 - Zapotrzebowanie na surowce

 

Opracowanie: U. Machaj  


 

 

  Wojewódzki Konkurs "Poznajemy Ojcowiznę"  ( 22 VI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

Wojewódzki Konkurs ,,Poznajemy Ojcowiznę” zakończony sukcesem naszego ucznia.

          W dniu 16 czerwca 2015 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas i Starosta Powiatu Przeworskiego Pan Zbigniew Kiszka wzięli udział w uroczystym podsumowaniu XXII Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Podkarpacki Kurator Oświaty Pan Jacek Wojtas, Starosta Powiatu Przeworskiego Pan Zbigniew Kiszka oraz Członek Zarządu Głównego PTTK Pani Agnieszka Wałach laureatom konkursu i ich opiekunom wręczyli dyplomy i nagrody.     

          Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Galę wręczenia nagród prowadził Dyrektor Schroniska Młodzieżowego PTSM w Rzeszowie, Przewodniczący Konkursu Pan Marian Dzimira.
 

          Naszą szkołę reprezentował na tym konkursie Paweł Zając z klasy 2 HTK który zajął w kategorii prac indywidualnych 3 miejsce pisząc prace pod tytułem "Dzieje Jodłówki i Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce".
 

Gratulujemy Pawłowi bardzo wysokiego miejsca na tle całego województwa.
 

Opracowanie:  W. KONARSKI  


 

 

  Potyczki ortograficzne ( 04 V 2015r. )  

 

 

       Konkurs organizowany jest od ośmiu lat z okazji Dnia Języka Ojczystego. Zasadniczym celem potyczek jest promowanie poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych oraz podejmowanie współzawodnictwa.


          W dniu 13.04.2015r. w bibliotece szkolnej odbyły się eliminacje do VIII Jarosławskich Potyczek Ortograficznych, zorganizowane przez mgr Małgorzatę Jakielaszek i mgr Agnieszkę Sęk. 10 uczniów z ZSSChiO, którzy najlepiej napisali dyktando, walczyło o tytuł Jarosławskiego Mistrza Ortografii podczas finału w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej 24.04.2015r.

 

          Szkołę naszą reprezentowali: Dorota Buzowicz, Patrycja Piskorz - kl. IV Th, Kinga Jędrzejko, Justyna Szajny - kl. II Tf, Marcelina Nykiel - kl. I T hk, Katarzyna Kiełbowicz, Aleksandra Szynal, Andżelika Kiwacka, Wioleta Strawa, Bartosz Tomaszewski - kl. II hTk, a także dwóch nauczycieli: mgr Agnieszka Siwoń i mgr Joanna Stępień.


          W Potyczkach brało udział 233 uczestników, którzy startowali w pięciu kategoriach: szkoła gimnazjalna, szkoła ponadgimnazjalna, student, mieszkaniec i zaproszony gość. Uczestnicy pisali dyktando przygotowane przez pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyktando odczytała dziennikarka telewizji Polsat Karolina Szostak. Poprawy prac dokonała komisja złożona z nauczycieli języka polskiego z powiatu jarosławskiego. W pracach komisji uczestniczyły dwie polonistki z ZSSChiO: mgr Hanna Wojciechowska - Kiwior i mgr Agnieszka Sęk.

 

Opracowanie: Agnieszka SĘK  

 


 

 

  Sukces naszych uczniów I i II miejsce na Ogólnopolskim Turnieju ( 29 IV 2015r. )

 

          W dniach 23-24 kwietnia w Poznaniu w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego odbył się Ogólnopolski Turniej Przetwórstwa Mięsa dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych o kierunku wędliniarz.

 

Nasi uczniowie zaprezentowali się wspaniale zajmując

I oraz II miejsce co świadczy o tym, że są najlepsi w całej Polsce!

 

          Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że po raz kolejny nasi uczniowie obronili tytuł laureata na najwyższym poziomie, wykazali się ogromną wiedzą w dziedzinie wędliniarstwa i niesłychanym kunsztem rzemieślniczym. Nasi wspaniali reprezentanci to Piotr Sztych - I miejsce oraz Norbert Chmielecki - II miejsce z klasy 3 Cwk.

 

Zadanie konkursowe polegało na nadziewaniu farszu kiełbas w jelito naturalne, odkręceniu i odwieszeniu jako półprodukt przygotowany do wędzenia. Drugim etapem była część teoretyczna, w której uczniowie wykazywali się znajomością mięs, ich klas oraz przeznaczeniem w przetwórstwie mięsa, rozpoznawaniem osłonek naturalnych i sztucznych, rozpoznawaniem przypraw a także dokonaniu oceny organoleptycznej gotowych wyrobów mięsnych. W trzecim etapie turnieju uczniowie wykazywali się umiejętnościami układania wędlin na paterach w towarzystwie ozdób z warzyw w celu prezentacji wyrobów wędliniarskich.

 

Serdeczne podziękowania składamy na ręce Pana Dyrektora Zakładów Mięsnych Sokołów S.A. z oddziału w Jarosławiu Pana Leszka Wybrańca za pomoc w przygotowaniu uczniów do turnieju oraz za wsparcie finansowe, jak również dziękujemy Panu Bogusławowi Nakoniecznemu - opiekunowi praktycznej nauki zawodu w zakładzie za wspaniałą pracę włożoną w przygotowanie praktyczne i teoretyczne naszych uczniów. W szkole uczniów przygotowywały Panie Marzena Wojnar i Monika Krypel.

 

Zwycięskie patery na zdjęciach to numer 2 i numer 5.

 

          Naszym zwycięzcom gratulujemy, jesteśmy z Was dumni, jednocześnie życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Nasi Laureaci są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dlatego uważamy, że w przyszłym roku Turniej jeszcze chętniej przyciągnie nowych uczestników z naszej szkoły, a w tym roku rozsławił nasz kierunek w szkole i przyjdzie do nas wielu uczniów na kierunek wędliniarz, na który serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów Gimnazjów.

 

 

Opracowanie: Monika KRYPEL  


 

 

  Kolejny sukces fryzjerek - I miejsce w Konkursie ( 27 IV 2015r. )

 

          W dniu 23 kwietnia 2015r. w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy, odbył się wojewódzki etap konkursu "Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy" w kategorii fryzjer, w którym wzięli udział uczestnicy z pięciu jednostek opiekuńczo – wychowawczych OHP z woj. podkarpackiego.

 

          W pierwszej części konkursu uczestniczki miały za zadanie rozwiązanie testu teoretycznego składającego się z 30 pytań zamkniętych. Druga część - forma praktyczna, obejmowała kreatywne upięcia wiosenne.

 

          Pierwsze miejsce zdobyła Edyta Baran (klasa 3F) z ZSSChiO w Jarosławiu, która będzie reprezentować Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w ogólnopolskim etapie konkursu, który odbędzie się w Tarnowie w dniach 20-22 maja br.

 

Gratulujemy.

 

Opracowanie: Barbara GRZĄDZIEL-RYMARZ  


 

 

  XIV edycja konkursu historycznego "Zlot Gwiaździsty" ( 24 IV 2015r. )  

 

 

          W piątek 24 kwietnia 2015r. na terenie Opactwa Benedyktynek w Jarosławiu odbył się uroczysty XIV finał konkursu historycznego „Zlot Gwiaździsty" zorganizowanego przez Urząd Miasta Jarosławia, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia oraz Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.
Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, zainteresowanie najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej. Uczestnicy konkursu docierają do świadków historii lub pozostawionych przez nich świadectw (zdjęć, dokumentów, relacji), a następnie poprzez te źródła opisują ludzkie losy na tle dziejów Polski.

 

          Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowali: Dominika Lonc z klasy 2 liceum i Mirosław Hulak z klasy 3 technik żywienia i usług gastronomicznych. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie otrzymał Mirosław Hulak, któremu serdecznie gratulujemy.

 

Wszystkich uczniów zachęcamy do udziału w konkursach historycznych.

 

Opracowanie:  B. WOJCIECHOWSKA  

 


 

 

 

  IX Konkurs Języka Włoskiego w Łodzi ( 17 IV 2015r. )

 

          W dniu 10.04.2015 na Uniwersytecie Łódzkim odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Języka Włoskiego. Patronatem imprezy był Konsulat Włoski w Warszawie oraz Instytut Kultury w Krakowie.


          Do ostatniego etapu przeszło 10-ciu finalistów z całej Polski a nasz uczeń Jakub Lasota uczeń 1 klasy Technikum zajął 9 miejsce. Był to dla niego pierwszy tak poważny udział w imprezie o zasięgu ogólnopolskim. Wszystko jeszcze przed nim i w kolejnych latach życzymy mu wysokich lokat.
 


 

Opracowanie: Jolanta BAL  


 

 

  II Ponadregionalny Konkurs Fryzjerski - SUKCES ( 16 IV 2015r. )

 

          W dniu 14 kwietnia 2015 r. uczennica klasy II Tf Aneta Kotlińska uczestniczyła w „Drugim Ponadregionalnym Konkursie Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich - Oh, to Retro”, który odbył się w Trzcianie, w Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych. Aneta zajęła I miejsce i osiągnęła wspaniały wynik 225 punktów, wyprzedzając laureatkę II-go miejsca w konkursie o 60 punktów.
 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Opracowanie: Barbara GRZĄDZIEL-RYMARZ  


 

 

  IX Konkurs Wojewódzki Juliusz Słowacki i jego epoka ( 14 IV 2015r. )

 

          Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu. Cel imprezy to popularyzacja wiedzy literacko - biograficznej dotyczącej życia i twórczości J. Słowackiego oraz pogłębianie wiedzy na temat romantyzmu, obyczajów i tradycji XIX w. Konkurs, przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, odkrywa młode talenty i uświadamia młodzieży potrzebę rozwoju własnych zainteresowań.

           W ZSSChiO zorganizowano w dniu 17.03.2015r. eliminacje szkolne. Sześć uczennic, które uzyskały największą ilość punktów, reprezentowało naszą szkołę podczas finału w ZSLiT w dniu 10.04.2015r. Były to: Magdalena Bechta i Kinga Chadała z kl. II aTa, przygotowane przez mgr Dorotę Sznaj oraz Sabina Kapłon, Roksana Makowiecka, Paulina Wojdyło, Małgorzata Żelazko z kl. II LO, przygotowane przez mgr Agnieszkę Sęk.
 

          Wielki sukces odniosła Magdalena Bechta, która zakwalifikowała się do etapu ustnego i okazała się najlepszą uczestniczką konkursu, zajmując I miejsce ! M. Bechta zdobyła pamiątkową statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

 

Opracowanie: Agnieszka SĘK  


 

 

  Szkolny Konkurs Fryzjerski ( 30 III 2015r. )

 

          W dniu 26.03.2015r w ZSSCHiO w Jarosławiu odbył się szkolny konkurs fryzjerski, którego tematem była "Fryzura inspirowana własną wyobraźnią". Konkurs był etapem eliminacyjnym do wojewódzkiego konkursu "Sprawny w zawodzie - fryzjer" - organizowanego przez podkarpackie OHP.

 

           Do konkursu przystąpiło 9 uczennic z klasy 3f, które odbywają praktyki w Zakładach Pracy na terenie Jarosławia i okolic. Pierwszym etapem konkursu był test wiedzy fryzjerskiej, drugim zaś fryzura wykonana na manekinie fryzjerskim.

 

Uczennice prezentowały bardzo wyrównany poziom, jednak nagrody przyznano następującym osobom:

I miejsce Edyta Baran

II miejsce Monika Wojcieszko

III miejsce Izabela Pokrywka

 

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Konkurs przygotowały: Barbara Grządziel – Rymarz i Katarzyna Janowska.

 

Opracowanie: Barbara GRZĄDZIEL-RYMARZ  


 

 II Edycja Powiatowego Konkursu - Śladem Wielkich Polaków

 poświęcona księdzu Janowi Twardowskiemu

( 30 III 2015r.)

 

          W dniu 25.03.2015r. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zorganizował II Edycję Powiatowego Konkursu pt. "Śladem Wielkich Polaków". W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą urodzin ks. Jana Twardowskiego, konkurs został poświęcony twórczości tego właśnie poety.

 

          Celem imprezy jest popularyzacja wiedzy o życiu i poezji ks. Jana Twardowskiego oraz rozbudzanie zainteresowania osobą wybitnego Polaka. W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy rywalizowali w trzech kategoriach: konkurs literacki, recytatorski i plastyczny. W konkursie literackim uczestnicy musieli wykazać się znajomością biografii i życia codziennego ks. Twardowskiego. Recytatorzy prezentowali dwa wybrane wiersze księdza, natomiast na konkurs plastyczny uczniowie przygotowali prace związane z jego osobą i poezją.

 

          Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu reprezentowali następujący uczniowie:

- Konkurs literacki - Katarzyna Kapecka - kl. IV Th

- Konkurs recytatorski - Dominika Lonc - kl. II LO

- Konkurs plastyczny - Luiza Ciurko i Patryk Hołysz - kl. II LO.

 

Katarzyna Kapecka zajęła II miejsce w swojej kategorii. Otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe. Uczniów do konkursu przygotowała mgr Agnieszka Sęk.

 

Opracowanie: Agnieszka SĘK  


 

 

  IX Konkurs języka włoskiego w Łodzi  ( 26 III 2015r. )  

 

 

          Miło nam zakomunikować społeczności szkolnej, że Jakub Lasota z klasy IhTk zakwalifikował się do ścisłego finału w/w konkursu. Jest jednym z 10-ciu finalistów z całego kraju.

 

          Trzeci i końcowy etap odbędzie się 10 kwietnia w Łodzi oczywiście. Będzie to część ustna, czyli rozmowa z komisją konkursową (złożoną z wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz rodzimych Włochów wykładających na tej uczelni), na kilka wylosowanych tematów z dziedziny życia codziennego, kultury, geografii, historii Włoch i jego mieszkańców.

 

Finaliście, który przygotowuje się do ostatniego etapu wraz z Panią mgr Jolantą Bal życzymy powodzenia oraz trzymamy kciuki.

 

 

Opracowanie: Jolanta BAL  


 

 

  V Ogólnopolski Konkurs ‘IL BEL PAESE’ we Wrocławiu  ( 26 III 2015r. )

 

          Informujemy, że dnia 20.03 2015 we Wrocławiu, odbył się V Ogólnopolski konkurs wiedzy o języku i kraju włoskim.

 

Konkurs miał formę pisemną składającą się z dwóch części. Część pierwsza dotyczyła wszechstronnej wiedzy na temat historii, geografii i kultury włoskiej a Część druga była testem gramatyczno - leksykalnym sprawdzającym wiedzę na poziomie średniozaawansowanym z języka włoskiego.

 

          Do konkursu przystąpiła tradycyjnie już, bo po raz drugi uczennica naszej szkoły Natalia Świętoniowska z klasy IVhTk. Natalia rok wcześniej o włos otarła się o finał przechodząc do drugiego etapu. I w tym roku konkurencja była duża, ponieważ do konkursu przystąpiło ponad 100 uczniów z całej Polski a do finału przechodzi tylko 10 osób z największą ilością punktów. Wszyscy trzymamy kciuki za Natalię i czekamy na ostateczne wyniki.

 

Uczennicę naszą tradycyjnie do konkursu przygotowywała Pani mgr Jolanta Bal nauczycielka języka włoskiego w naszej szkole.

 

Opracowanie: Jolanta BAL  


 

 

  Konkurs recytatorski  ( 17 III 2015r. )  

 

 

 

Kobiety – poetki to temat wdzięczny i warty przypomnienia. Stąd też inicjatywa Biblioteki, aby w okolicach Dnia Kobiet zorganizować konkurs recytatorski, podczas którego uczniowie deklamowali wiersze napisane przez dawne i współczesne Safony.

 

Spośród uczestników, jury w składzie: Elżbieta Kluz, Agnieszka Sęk i Małgorzata Jakielaszek wyłoniło następujących zwycięzców:

 

I miejsce – Bartosz Tomaszewski (2 hTk)

II miejsce – Dominika Lonc (2 LO)

III miejsce – Paweł Zając (2 hTk)

Wyróżnienie – Kamila Wolańska (1Thk)

 

     

 

Opracowanie: M. Jakielaszek  


 

 

  Finał i finalistki XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności  ( 16 III 2015r. )

 

 

          Etap centralny XVII Olimpiady Wiedzy o Żywności to powód spotkania 49 uczniów z całej Polski w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu w dniach 12-13 marca 2015 roku. Zdecydowana większość uczestników reprezentowała klasy II, III i IV technikum technologii żywności, byli również przedstawiciele kierunków pokrewnych: technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz.

 

          Naszą szkołę reprezentowały Elżbieta Kamińska z klasy IVa oraz Katarzyna Wilusz z kl IIIa. Wyniki testu pisemnego nie wystarczyły aby dziewczyny zakwalifikowały się do dalszych etapów, Ela i Kasia uzyskały tytuły finalistów olimpiady. Wyjazd do Poznania, wymiana doświadczeń z rówieśnikami, możliwość sprawdzenia wiedzy i odporności na stres był dla wszystkich uczestników cennym doświadczeniem.

 

Opracowanie: U. Machaj  


 

  Konkurs Chemiczny na Akademii Śląskiej w Gliwicach  ( 12 III 2015r. )  

 

 

          W dniu 7 marca 2015 odbył się XXIII Ogólnopolski Konkurs Chemiczny dla młodzieży szkół średnich, w którym uczestniczył uczeń naszej szkoły Jacek Porczak (klasa 2LO). Konkurs zapoczątkował wykład pt. "Tytan - Kosmos czy Strzecha", który wygłosił dr hab. inż. Wojciech Simka - na konkursie podane zostały materiały do zadania problemowego z prezentowanego wykładu. Patronat nad Konkursem sprawowali: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prof. dr hab. inż. Andrzej Jarzębski oraz Przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego - prof. dr hab. Andrzej Dworak.

 

          XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego dla młodzieży szkół średnich zgromadziła ponad 250 osób z różnych zakątków Polski (306 zgłoszeń). Konkurs - jak co roku - adresowany był do uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych oraz techników. Podobnie jak w roku ubiegłym, Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej i laboratoryjnej. Część pisemna, która odbyła się w dniu 7.03.2015 r. (sobota) miała charakter eliminacji. Zakres zadań problemowych podczas eliminacji zaskoczył wielu uczestników co miało odbicie w niskiej punktacji - poniżej 20 punktów. Po eliminacjach do ścisłego finału laboratoryjnego dopuszczonych zostało 40 najlepszych uczestników eliminacji.

 

          Bardzo miłym akcentem uczestnictwa w konkursie było zwrócenie uwagi organizatorów na wizytę Jacka, który był pierwszym uczniem z Jarosławia w 23 letniej tradycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Jacek z 37 punktami uplasował się gdzieś około 60 miejsca co na 200 osób z całej Polski jest bardzo dobrym wynikiem i dlatego planuje spróbować swoich sił w kolejnej edycji konkursu za rok.

 

 

Wyniki eliminacji konkursu - Jacek Nr 21

Opracowanie: B. Przybyło  


 

 

  Kolejne sukcesy na międzynarodowym konkursie w Krakowie”  ( 10 III 2015r. )

 

 

          W tym roku, w dniach od 6 do 8 marca uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w międzynarodowym konkursie kulinarnym, odbywającym się już po raz szesnasty, a organizowanym przez Zespół Szkół Gospodarczych Nr 1 w Krakowie we współpracy z Agencją Rynku Rolnego OT w Krakowie, Klubem Szefów Kuchni, Małopolskim Stowarzyszeniem Kucharzy i Cukierników, Stowarzyszeniem Polskich Barmanów – Konfraternią Master Bartenderów oraz Krakowską Kongregacją Kupiecką.

 

          Ideą konkursu jest podtrzymywanie tradycji kulinarnych oraz propagowanie nowoczesnych trendów kulinarnych z wykorzystaniem różnorodnych surowców, w tym regionalnych, a także profesjonalnych metod obsługi konsumenta. Udział w konkursie stwarza uczniom możliwość sprawdzenia własnych umiejętności zawodowych, wpływa na rozwój ich zainteresowań zawodowych oraz pobudza do wykazywania własnej inicjatywy i kreatywności. Dodatkowym atutem uczestnictwa jest integracja szkół o takim samym profilu kształcenia oraz nawiązywanie przez uczniów i ich opiekunów nowych kontaktów zawodowych.

 

          Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: kucharz, kelner i barman, a nasi uczniowie startowali w dwóch pierwszych. Tematem przewodnim tegorocznych zmagań był „NOWOHUCKI TYGIEL KULINARNY”.

 

W KATEGORII KELNER szkołę reprezentowali uczniowie: SYLWESTER STANIK oraz BARTŁOMIEJ ŚWIRK (Technik kelner kl. IV), których celem było utrzymanie dotychczasowej pozycji lidera (w 2012 i 2013 roku zdobyli I miejsce, zaś w ubiegłym roku II miejsce w konkursie). Zadanie udało się, gdyż zajęliśmy II MIEJSCE.

 

          Celem konkursu kelnera jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej tradycji usługiwania. Jest on co roku doskonałym sposobem na sprawdzenie umiejętności kelnerskich oraz kreatywności i pomysłowości wśród uczniów szkół o profilu hotelarsko-gastronomicznym. Zadaniem uczniów, przygotowanych przez nauczycielkę przedmiotów zawodowych z zakresu obsługi konsumenta WANDĘ MAZUREK, było nakrycie stołu na sześć osób według zaproponowanego menu, jego udekorowanie oraz obsługiwanie jury przy tym stole. Uczestnicy zobowiązani byli do wykorzystania własnej bielizny i zastawy stołowej oraz elementów dekoracyjnych. Zadanie należało wykonać w ciągu 90 minut. Profesjonaliści w dziedzinie obsługi konsumenta oceniali organizację pracy podczas nakrywania stołu, sylwetkę zawodową, aranżację stołu, nowatorstwo, znajomość zasad obsługi konsumenta oraz prezentację obsługi konsumenta do wybranego menu. W ramach konkursu ekipa zobowiązana była również do uzasadnienia wyboru potraw i napojów oraz sposobu ich podania. Nasz stół pt. „Wizjonerskie spotkanie spadkobierców Nowej Huty” gościł młodych architektów, którzy dzięki licznym projektom chcą przywrócić blask dawnemu miastu robotników. W aranżacji stołu nawiązywaliśmy do 68 rocznicy powstania Nowej Huty, a użyte barwy narodowe przypominały, że ta zapomniana dzielnica Krakowa to pomnik buntu przeciwko panującemu systemowi lat 50-tych.

 

         Jak co roku uczniowie ZSSChiO w Jarosławiu przystępują do rywalizacji także w KATEGORII KUCHARZ (w ubiegłym roku byliśmy w tej kategorii najlepszą szkołą). W br. szkołę reprezentowała PATRYCJA GWÓŹDŹ, która bardzo chętnie uczestniczy we wszelkich zmaganiach konkursowych, osiągając czołowe lokaty. Nadrzędnym celem było stworzenie receptury zgodnej z tematem „Nowohucki tygiel kulinarny”. Zadanie nie było łatwe, a opiekę nad uczennicą w zakresie wielu prób i poszukiwań najlepszych rozwiązań, które wpasowałyby się w temat konkursu sprawowała nauczycielka przedmiotów zawodowych ZSSChiO AGNIESZKA SIWOŃ.

 

         Uczennica sporządziła potrawę pod nazwą: „Słodko-kwaśna kominowa impresja kiełbasiana w parze salsą”, której kompozycja smakowa oraz użyte surowce zachwyciły członków komisji konkursowej. Patrycja zdobyła WYRÓŻNIENIE, a członkowie jury podkreślali zwłaszcza wysoki poziom techniczny uczennicy, największą czystość na stanowisku pracy w trakcie konkursu, jak też dużą precyzję, szczególnie podczas wykańczania potraw. Zaznaczyć należy, że przez dwie komisje (techniczną i degustacyjną) ocenianych było wiele obszarów, a wśród nich: organizacja stanowiska i pracy, higiena produkcji, prawidłowe zastosowanie technik kulinarnych, kompozycja, smak i aromat potrawy, a także kreatywność.

 

Mimo, iż Patrycja nie zdobyła w tym roku czołowej lokaty w konkursie, niewątpliwie ogromnym sukcesem było zauważenie predyspozycji kulinarnych uczennicy przez znanych szefów kuchni. Od kilku z nich Patrycja otrzymała propozycję stażu w znanych polskich restauracjach, co zdarzyło się naszym uczniom po raz pierwszy!

 

          Niezmiernie cieszymy się, że jak co roku członków jury zachwycił bardzo wysoki poziom obsługi oraz umiejętności kulinarnych prezentowany przez naszych uczniów oraz ciekawe spojrzenie na temat konkursu „Nowohucki Tygiel Kulinarny”.

 

         Udział w tym międzynarodowym konkursie możliwy był dzięki objęciu honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego Pana Tadeusza Chrzana, który zapewnił nam transport do Krakowa (uczestników, sprzętu i surowców), za co serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy również do właścicieli Restauracji „Hetman” w Jarosławiu Państwa Janiny i Władysława Wyczawskich, którzy jak co roku zaangażowali się w pomoc w organizacji udziału w konkursie wypożyczając nam zastawę i bieliznę stołową.

 

         Szczególne pochwały należą się naszym uczniom: Patrycji, Sylwkowi i Bartkowi, którzy włożyli serce w przygotowanie do konkursu, ogromnie się zaangażowali i profesjonalnie reprezentowali na forum ponad 20 szkół z Polski i Europy jarosławski „Spożywczak”, a także region powiatu jarosławskiego, który zauważony został po raz kolejny przez wiele znakomitych osób uczestniczących w konkursie.

 

 

Opracowanie: W. Mazurek A. Siwoń  


 

 

  Konkurs recytatorski „Lutnia Safony 2015”  ( 7 III 2015r. )  

 

 

 

          W Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu od kilku lat odbywa się konkurs recytatorski nawiązujący do Dnia Kobiet. Celem imprezy jest przybliżenie dorobku literackiego kobiet w dziedzinie poezji na przestrzeni dziejów, od starożytności do współczesności. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy przygotowują recytację dwóch wierszy kobiet - poetek. Nagrodą Główną konkursu jest statuetka Lutnia Safony.

 

          Zmagania konkursowe miały miejsce w dniu 5.03.2015r. Szkołę naszą reprezentowały: Kamila Wolańska - kl. I Thk, Dominika Lonc - kl. II LO, przygotowane przez mgr Agnieszkę Sęk. Dominik Lonc otrzymał wyróżnienie.

 

Konkurs dostarczył uczestnikom i publiczności wielu miłych wrażeń. Młodzi recytatorzy zdobyli nowe doświadczenia, by dalej rozwijać swoje talenty artystyczne.

 

Opracowanie: A. Sęk  


 

 

 VIII Międzyszkolny konkurs kulinarny „Przepis na kaczkę”  ( 27 II 2015r. )

 

- VIII Międzyszkolny konkurs kulinarny „Przepis na kaczkę” pod honorowym patronatem Starosty Jarosławskiego -

 

         Temat VIII edycji Międzyszkolnego konkursu kulinarnego "Przepis na kaczkę" skusił do udziału zaprzyjaźnione szkoły z Kańczugi, Przemyśla, Przeworska, Radymna, Rzeszowa i Zarzecza. W zawodach kulinarnych uczestniczyli uczniowie klas technikum żywienia i gospodarstwa domowego oraz technikum żywienia i usług gastronomicznych.

         Rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów, promowanie sztuki kulinarnej wśród młodzieży, rozwijanie współpracy między szkołami o profilu gastronomicznym oraz promocja produktów i potraw sporządzanych z mięsa drobiowego to cele które założyli organizatorzy zawodów.

 

Zawody kulinarne odbyły się 26 lutego 2015 roku w pracowni hotelarsko-gastronomicznej.

 

Gośćmi konkursu byli:

Pan Mieczysław Golba Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Mieczysław Kasprzak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Józef Szkoła Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego

Pani Barbara Brzezińska - Dyrektor biura poselskiego Pana Tomasza Kuleszy

Pani Magdalena Pszon Wydział Promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Pan Bogusław Tkaczyk przedstawiciel biura poselskiego Pana Mieczysława Kasprzaka

Pan Patryk Górecki przedstawiciel biura poselskiego Pana Mieczysława Golby

 

Zaproszenia do pracy w komisji konkursowej przyjęli:

Pani Maria Krysa - główny technolog Restauracji "Klasyczna"

Pan Janusz Łęgowiak - Kierownik Działu Rozwoju i Główny Technolog Zakładów Mięsnych S.A. oddział w Jarosławiu

Pan Grzegorz Stempak - szef kuchni Dworu Zygmuntówka w Szówsku

 

         Organizatorzy tegorocznej edycji kulinarnych zawodów wprowadzili pewną zmianę w regulaminie. Zawodnicy wykonywali dwa zadania a jedno z nich było niewiadomą do momentu rozpoczęcia konkursowych zmagań. Uczniowie zaczęli pracę od przygotowania naturalnego omletu jako zakąski, obowiązkowymi dodatkami były szynka i szczypiorek, zadanie należało wykonać w czasie 15 minut. Pierwsze ćwiczenie nie zaskoczyło uczestników ale pokazało jak ważna jest organizacja pracy. Przewodniczący komisji oceniającej Pan Grzegorz Stempak podkreślał warunki otrzymania dobrego omletu: rozgrzanie masła, wlewanie masy jajowej na gorącą patelnię, wolne smażenie i właściwie doprawienie potrawy.Drugą potrawą konkursową było danie zasadnicze z kaczki. Potrawa miała zawierać elementy kulinarne z kaczki, dodatki skrobiowe oraz witaminowe.

 

Uczestnicy konkursu wykazali się kreatywnością, do wykonania potraw zastosowali piersi i udka kacze, dania skomponowali z różnorodnych składników:

 

 • Gabriela Bochnak kl. III i Agata Kłos kl. III Zespół Szkół w Kańczudze
  Pieczona kaczka z modrą kapustą i sosem pomarańczowym
 • Klaudia Szczepanik kl. IV i Krzysztof Miśniak kl. IV Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
  Pierś z kaczki na poduszce ananasowej w asyście sosu pomarańczowego z nutką imbiru w towarzystwie puree z zielonego groszku
 • Edyta Czerwonka kl. II i Sebastian Ziemniak kl. II Zespół Szkół im. króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku
  Słodka dziwaczka na zielonym łożu z paloną ziemią
 • Ewelina Bielak kl. II i Jakub Bichajło kl. IV Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im Adama Mickiewicza w Radymnie
  Gniazdo szczęśliwej kaczki
 • Karol Płoch kl. IV i Mateusz Janusz kl. II Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie
  Filet kaczki na grzybowym kaszotto z sosem borówkowo-rozmarynowym oraz puree cebulowo-morelowym i pudrem chlebowo-dyniowym
 • Michalina Jedynak kl. III Andżelika Hałysz kl. II Zespół Szkół Rolniczych im Wincentego Witosa w Zarzeczu
  Wykwintna kaczka z opiekanymi aromatycznym sianem ziemniakami z nutą anyżowej śliwki i ostrego jabłka w towarzystwie podkarpackich warzyw
 • Patrycja Gwóźdź kl. II i Konrad Ryzner kl. II Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
  Piersi kacze - nie Dziwaczę w towarzystwie tymiankowych kopytek z sosem wiśniowo-czekoladowym z nutką musu z awokado

 

Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania ale po dwóch godzinach pracy ustaliła i ogłosiła werdykt:

I miejsce zajęli uczniowi Karol Płoch i Mateusz Janusz z Rzeszowa
II miejsce otrzymali Patrycja Gwóźdź i Konrad Ryzner z naszej szkoły
III miejsce zajęli Edyta Czerwonka i Sebastian Ziemniak z Przeworska
 

Zwycięzcy oraz uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu kuchennego i albumów książkowych.

 

W imieniu Dyrekcji Szkoły oraz organizatorów konkursu serdecznie dziękujemy Gościom oraz Sponsorom, doceniamy poświęcony czas, życzliwość oraz zainteresowanie.

 

Pan Tadeusz Chrzan Starosta Powiatu Jarosławskiego objął honorowy patronat nad konkursem, ufundował nagrody i statuetki dla zwycięzców oraz upominki dla wszystkich uczestników.

Pan Leszek Wybraniec - Dyrektor Zakładów Mięsnych S.A. oddział w Jarosławiu ufundował nagrody dla wszystkich uczestników

Pan Mieczysław Golba Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ufundował nagrody w postaci sprzętu dla jednej drużyny

Pan Mieczysław Kasprzak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ufundował albumy książkowe dla wszystkich uczestników konkursu

Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ufundował nagrody w postaci sprzętu dla jednej drużyny

Pan Tadeusz Słowik ufundował nagrody w postaci sprzętu dla jednej drużyny

Pan Władysław Płoszaj Dyrektor ZSSChiO ufundował nagrody w postaci sprzętu dla jednej drużyny

 

Dziękujemy Pani Marii Krysie, Panu Januszowi Łęgowiakowi oraz Panu Grzegorzowi Stempakowi za pracę w komisji konkursowej. Panu Grzegorzowi dziękujemy również za cenne uwagi dotyczące sztuki kulinarnej przekazane uczestnikom.

 

Podziękowania kierujemy do Pana Jarosława Orłowskiego Dyrektora Muzeum, opiekunowie uczniów w czasie zawodów zwiedzali ekspozycję oraz wystawę photo classeur Adama i Jadwigi Czartoryskich.

 

Goście oraz uczestnicy konkursu mieli również okazję obejrzeć pokaz dekoracji z warzyw i owoców przygotowany przez Panią Stanisławę Makarowską i uczniów klasy Iż.

 

Dziękujemy przedstawicielom lokalnych mediów Telewizji Twoja TV, Gazety Jarosławskiej i Życia Podkarpackiego za zainteresowanie konkursem.

 

Dziękujemy uczniom klasy IIIż orz klasy IIITk za pomoc w przygotowaniu części kulinarnej oraz obsługę konkursu. Jak zawsze stanęli na wysokości zadania i wyróżnili się wzorową postawą.

 

Szczególne podziękowania kieruję w stronę moich koleżanek Pani Małgosi Hopko-Pajdy oraz Wioli Stoch z którymi miałam przyjemność organizować kulinarne przedsięwzięcie.

 

Zapraszam do obejrzenia audycji w telewizji internetowej http://twojatv.info

 

Dla wszystkich, którzy chcieliby przygotować potrawy z kaczki polecam recepturę Patrycji i Konrada z klasy IIż .

 

 

Opracowanie: U. Machaj  


 

 

 Podkarpacki Konkurs Pięknego Czytania  ( 19 II 2015r. )  

 

 

          W dniu 19.02.2015r. odbyły się w naszej szkole po raz pierwszy eliminacje do Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania. W eliminacjach wzięło udział 13 uczniów z różnych klas. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko umiejętnością pięknego czytania, ale także ciekawą interpretacją tekstu, odpowiednią dykcją, modulacją głosu, wyraźną wymową. Jury, w skład którego weszły nauczycielki języka polskiego: Hanna Wojciechowska - Kiwior, Agnieszka Sęk, Dorota Sznaj, podjęło decyzję o przeprowadzeniu dogrywki. Wzięło w niej udział 6 najlepszych uczniów. Czytali oni wybrane przez siebie teksty.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce - Klaudia Dziuba - kl. III hTk

II miejsce - Patrycja Gwóźdź - kl. II ż i Adrian Paluch - kl. II aTa

III miejsce - Bartosz Tomaszewski - kl. II hTk

Wyróżnienia - Marcelina Nykiel i Kamila Wolańska - kl. I Thk.

 

Klaudia Dziuba zakwalifikowała się do udziału w finale IV edycji konkursu, który odbędzie się w Rzeszowie. Nagrodą dla zwycięzców etapu szkolnego będą bilety na spektakl teatralny w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.

 

Głównym organizatorem Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, Teatr Maska, Polskie Radio Rzeszów. Eliminacje szkolne zorganizowały polonistki wchodzące w skład jury.

 

 

Opracowanie: A. Sęks  


 

 

 Konkurs o naszej patronce Marii Curie-Skłodowskiej  ( 3 II 2015r. )  

 

 

          W dniu 26.02.2015r. (czwartek) o godz. 8:50 w sali 3i odbędzie się konkurs o patronce naszej szkoły Marii Skłodowskiej-Curie. Uczestnikami będą chętni uczniowie z wszystkich klas liceum. Zmierzą się oni z zadaniami z chemii w języku ojczystym oraz pytaniami w dwóch językach obcych: angielskim i niemieckim.

 

Organizatorami konkursu są panie: A. Kędziera, P. Lach-Wojtas, R. Misztal, A. Skowron.

 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczniów, którzy napiszą test powyżej 80% oceny bardzo dobre za aktywność z w/w przedmiotów.

 

Życzymy powodzenia!!!

Opracowanie: P. Wojtas  


 

 

 Konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego  ( 26 I 2015r. )  

 

 

          Dnia 22.01.2015 odbył się w naszej szkole D-A-CH-Länder Quiz - Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych. W konkursie wzięło udział 12 uczestników z klas: II aTa, II ż, III ż, III hTk oraz II LO.

 

          Uczniowie sprawdzili swoje wiadomości na temat Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Najlepsze wyniki osiągnęły następujące uczennice:

 

I miejsceKlaudia Dziuba z kl. III hTk

II miejsceAndżelika Broda z kl. II aTa

III miejsce - Magdalena Bechta z kl. II aTa

 

Wszystkim dziękuję za udział w konkursie, a zwycięzcom gratuluję wiedzy i umiejętności językowych. Pamiątkowe dyplomy i nagrody zostaną wręczone po feriach zimowych.

 

Opracowanie: E. Rauch  


 

 

 XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - INFORMACJA  ( 25 I 2015r. )  

 

 

 

          W dniu 12 stycznia 2015 roku odbył się etap podstawowy XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Do etapu okręgowego zakwalifikował się Jacek Porczak uczeń klasy 2 LO.

 

TERMINY:

18.04.2015 r. - przeprowadzenie etapu okręgowego XXX OWE

5-7.06.2015 r. - uroczysty jubileuszowy etap centralny XXX OWE

 

Opracowanie: M. Bratek  


 

 

 Konkurs matematyczny „MISTRZ RACHUNKÓW”  ( 24 I 2015r. )  

 

 

 

          W styczniu 2015r. odbył się pierwszy etap konkursu matematycznego „MISTRZ RACHUNKÓW” adresowany do uczniów klas pierwszych liceum i technikum. Łącznie w konkursie wzięło udział 25 uczniów. Zadania nie wykraczały poza program klasy pierwszej, ale wymagały bardzo dużej sprawności rachunkowej.

 

Etap drugi konkursu, odbędzie się już wkrótce. Życzymy młodzieży sukcesów!

 

Organizatorki: E. Pieczonka   J. Stępień


 

 

 "O mały włos" - VII OWH (etap okręgowy)  ( 23 I 2015r. )  

 

 

 

          Po raz kolejny nasi uczniowie uczestniczyli w etapie okręgowym VII OWH (Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej) która odbyła się 14 stycznia 2015r. w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. W etapie okręgowym uczestniczyły 2 uczennice naszej szkoły: Dorota Buzowicz (Klasa 4H) i Joanna Kołodziej (Klasa 3H).

          Na 342 sklasyfikowanych uczniów z 9 regionów Polski nasze uczennice osiągnęły bardzo wysokie pozycje. Dorota z wynikiem 39 punktów zajęła w Polsce 141 miejsce a Joanna z wynikiem 46 punktów zajęła 37 miejsce.

 

          Gratulujemy uczennicom osiągniętych wyników i szczerze współczujemy Joannie najgorszego z możliwych miejsca w Olimpiadzie. Z całej Polski do etapu centralnego VII OWH  zakwalifikowano 36 osób a Asia była na 37 miejscu  - "O mały włos" !!!.

 

 

  

 

          Mamy jednak nadzieję, że nie zrazi to Asi do uczestnictwa w VIII edycji Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w następnym roku szkolnym a zdobyte doświadczenie pomoże jej zająć pozycję premiowaną awansem do etapu centralnego.

 

Opracowanie: M.Pels  R.Porczak


 

 

 Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności – etap okręgowy  ( 22 I 2015r. )

 

 

          Już po raz dziewiętnasty uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, która odbyła się 9 stycznia 2015r. w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. W imieniu organizatora działa Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, mający siedzibę w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie.

 

          Tematyka wiodąca tegorocznej edycji związana była z "Bezpieczeństwem żywności i żywienia" – będącej przedmiotem szczególnej troski Unii Europejskiej i wzbudzającej duże zainteresowanie w polskim społeczeństwie.

 

          W naszym okręgu rzeszowskim w Olimpiadzie wzięło udział 54 uczniów z 30 szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego (technikum i liceum). Uczniowie w ciągu 90 minut rozwiązywali test, w którym było 70 zadań różnego rodzaju – na uzupełnienie, wybór, prawda-fałsz, przyporządkowanie i skojarzenie. Eliminacje okręgowe polegają na rozwiązaniu testu, na który składa się 30 % zadań z tematyki wiodącej i 70 % zadań z wiedzy o żywności i żywieniu.

 

          Nasza szkoła reprezentowana była przez: Huberta Pyrczaka z klasy IV Technikum żywienia i gospodarstwa domowego i Mirosława Hulaka z klasy III Technikum żywienia i usług gastronomicznych. Tym razem jednak naszym uczniom zabrakło trochę szczęścia ponieważ nie zakwalifikowali się do dalszego etapu.

 

          Udział w Olimpiadzie był okazją, aby nawiązać nowe znajomości i wymienić doświadczenia.

 

Opracowanie: W. Stoch   S. Makarowska 

 

 Szkolny konkurs kulinarny „Jeśli śniadanie to z jajkiem”  ( 9 I 2015r. )

 

 

 

          W dniu 9 stycznia w pracowni gastronomicznej siedem dwuosobowych drużyn rywalizowało w zawodach kulinarnych przygotowując wzorcowe śniadania. Piątkowy konkurs różnił się od innych tym, że oprócz uczniów uczestniczyli także nauczyciele i pracownicy szkoły. Zadanie polegało na przygotowaniu dwóch porcji pierwszego śniadania, obowiązkowym składnikiem tego posiłku musiały być jajka.

 

W konkursie uczestniczyli:

Patrycja Jackowska klasa IIIż i Pani Anna Hołowacz

Patrycja Gwóźdź klasa IIż i Pani Bożena Wojciechowska

Monika Gudowska klasa IIIk i Pani Marta Magoń

Katarzyna Nycz klasa IhTk i Pan Grzegorz Lewkowicz

Urszula Pelc klasa Ik i Pani Beata Granda

Kacper Koryl klasa Ik i Pani Zofia Sławińska

Katarzyna Gwóźdź klasa IIaTa i Pani Patrycja Lach-Wojtas

 

          Żywieniowcy oraz dietetycy podkreślają, że pierwsze śniadanie to najważniejszy posiłek dlatego powinien być pełnowartościowy. Śniadanie powinno zawierać pełnowartościowe białko, złożone węglowodany, pewną ilość tłuszczu, witaminy i sole mineralne. Wzorcowe śniadanie dostarcza również błonnika, jest estetycznie podane i zachęca do spożycia. Uczestnicy konkursu pamiętali o tych zasadach i w ciągu 30 minut przygotowali zestawy śniadaniowe wykorzystując jajka i łącząc je z bardzo różnorodnymi składnikami.

          Komisja konkursowa w składzie: Pani Dorota Wierzbińska - Dubaj oraz Pani Maria Krysa oceniała wartość odżywczą śniadania, pomysłowość, łatwość wykonania posiłku, estetykę wykonania oraz smakowitość. Ogłaszając wyniki komisja podkreśliła znajomość zasad żywieniowych oraz kreatywność wszystkich uczestników.

 

Dwa zespoły: Monika Gudowska klasa IIIk i Pani Marta Magoń oraz Kacper Koryl klasa Ik i Pani Zofia Sławińska przygotowały jajka zapiekane w bułkach. Obie drużyny zostały wyróżnione za przygotowanie śniadania w konwencji polskiej tradycji.

 

Śniadanie przygotowane przez Urszulę Pelc klasa Ik i Panią Beatę Granda zostało wyróżnione w kategorii pomysłowość. Sadzone jajka otoczone parówkami w kształcie serca prezentowały się bardzo apetycznie i romantycznie. Zestaw przygotowany przez Katarzynę Nycz klasa IhTk i Pana Grzegorza Lewkowicza był przykładem wypasionego śniadania - omlet z warzywami, kolorowe warzywa, oliwki, świeże zioła oraz dwa rodzaje sosów. Śniadanie zostało wyróżnione za obfitość, kolorystykę i bogactwo witamin.

 

I miejsce w konkursie zajęły Katarzyna Gwóźdź klasa IIaTa i Pani Patrycja Lach-Wojtas. Zwyciężczynie przygotowały jajko poszetowe na grzance z ciemnego chleba ze smażonym szpinakiem, parmezanem i kiełkami.

 

II miejsce otrzymały Patrycja Gwóźdź klasa IIż i Pani Bożena Wojciechowska. Druga drużyna podała jajko poszetowe na granatowym tronie z nutą poezji o rydzu. Dodatkowo autorki zaprezentowały ciekawostki żywieniowe i historyczne dotyczące owoców granatu, łososia i rydzów w kuchni polskiej.

 

III miejsce zajęły Patrycja Jackowska klasa IIIż i Pani Anna Hołowacz. Trzecia drużyna podała również jajko poszetowe na kanapce z ciemnego chleba ze śliwką z dodatkiem wędzonego łososia i homogenizowanego serka.

 

Organizatorzy konkursu, który odbył się w ramach programu „Trzymaj formę” założyli następujące cele:

 •  propagowanie wśród społeczności szkoły zasad racjonalnego odżywiania,
 • zachęcanie wszystkich do spożywania śniadania,
 •  doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozwijanie pomysłowości i kreatywności uczestników,
 •  wymiana doświadczeń między uczestnikami reprezentującymi młode i nieco starsze pokolenia,
 •  promocja wspólnego gotowania któremu przyświeca hasło "Gotowanie z nauczycielem jest frajdą".

 

          Zarówno uczestnicy jak i organizatorzy konkursu osiągnęli założone cele oraz połączyli umiejętności i pasję z dobrą zabawą. Najlepszym podsumowaniem będzie opinia Pana Dyrektora, który chciałby codziennie spożywać tak wzorcowe zestawy pierwszego śniadania. Konkurs zorganizowały panie: U. Machaj i W. Stoch.

 

 

Opracowanie: U. Machaj   K. Ryzner


 

 

 III Szkolny Konkurs Fryzjerski - sprawozdanie z konkursu  ( 7 I 2015r. )

 

 

          W dniu 17.12.2014r w ZSSChiO odbył się III Szkolny Konkurs Fryzjerski. Tematem konkursu była „Fryzura inspirowana bohaterką literacką lub filmową”.

 

W konkursie wzięli udział uczniowie klas fryzjerskich:

 

I f – Kalamarz Monika, Żołnierczyk Gabriela, Laska Mariola

I Tf – Krzeptoń Dawid,

II Tf – Kotlińska Aneta, Markiewicz Karolina,

III aTf – Czuba Kamila, Janusz Sabina.

 

Laureatami konkursu zostały:

 

I miejsce- Kamila Czuba - III aTf

II miejsceSabina Janusz – III aTf

III miejsceKarolina Markiewicz – II Tf

 

Ponadto wyróżniono Gabrielę Żołnierczyk i Mariolę Laskę z I f. Prace uczestników oceniane były przez nauczycieli przedmiotów fryzjerskich.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Opracowanie: B. Grządziel-Rymarz

 


Rok 2015


 

 

 Potyczki z językiem angielskim - sprawozdanie z konkursu  ( 18 XII 2014r. )

 

 

          W dniu 15 grudnia w godzinach popołudniowych odbył się w naszej szkole konkurs gramatyki języka angielskiego "Potyczki gramatyczne" skierowany do uczniów klas 2. i 3. technikum.

 

          Wzięło w nim udział 28 osób, ale najlepiej spisali się: Mariola Winnicka z klasy 3aTf (I miejsce), Wioleta Wagowska i Adrian Paluch z klasy 2 aTa (odpowiednio 2 i 3 miejsce).

 

Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

 

 

Opracowanie: I. KILAR


 

 

 Konkurs "Stroik Bożonarodzeniowy 2014"  ( 17 XII 2014r. )

 

 

          Konkretnie było to 11 grudnia w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu – szósty już raz. Mowa o międzyszkolnym konkursie „Stroik Bożonarodzeniowy 2014”.

 

          Przed świętami powstaje wiele stroików, w konkursach i bez konkursów. Ten jednak wyróżniał się bo obok tradycji realizował ….. zasady zdrowego odżywiania. Obowiązującymi elementami w stroiku były jabłka, żywe zielone gałązki i świeczki.

 

          Jabłko – piękne, symboliczne, związane z biblijną opowieścią o grzechu. Jabłko – zdrowy element naszego odżywiania, źródło witamin. Wreszcie jabłko to wspaniały smakowo owoc.

 

          Obok celu metodycznego związanego z profilem szkoły ważne cele konkursu to także:

 

1. Upowszechnianie wśród młodzieży zwyczaju robienia stroików bożonarodzeniowych jako elementów dekoracyjnych stołu świątecznego.

2. Zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego.

3. Promocja talentów plastycznych wśród młodzieży.

4. Integracja dzieci i młodzieży z okolicznych miejscowości.

 

Autorami prac z naszej Szkoły byli: Gabriela Rabczak (kl. I Tż), Karolina Jagieła (kl. I k), Kacper Koryl (kl. I k).

 

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne praca Kacpra Koryla z kl. Ik została nagrodzona I miejscem.

 

 

Opracowanie: M. HOPKO-PAJDA


 

 

 Konkurs "Kolędy i pastorałki"  ( 15 XII 2014r. )

 

 

          Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Świąteczna atmosfera już w pełni zawitała do naszej szkoły. Jednym z jej przejawów jest konkurs „Kolędy i pastorałki”, który stał się kolejną miłą tradycją w ZSSChiO. W tym roku odbyła się już ósma jego edycja. 15 grudnia przeprowadzono przesłuchania, a jury w składzie: Elżbieta Kluz, Anna Hołowacz, o. Arnold i Małgorzata Jakielaszek, po burzliwych obradach, wyłoniło następujących zwycięzców:

 

Kategoria soliści:

I miejsce - Paulina Płonka kl. II ata

II miejsceSylwia Junikiewicz kl. II Tż

III miejsceKatarzyna Bielówka kl. II f

 

Kategoria duety i klasy:

I miejsce – Klasa II LO

II miejsceSylwia Czerwińska i Magdalena Sawa (kl. III Tż)

III miejsceJoanna Papasz i Karolina Halejcio (kl. Tż)

 

         Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas apelu świątecznego. My już teraz laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

 

Opracowanie: E. Kluz, M. Jakielaszek

 

Opracowanie: E. KLUZ M. JAKIELASZEK


 


 

 

 Konkurs HIV/AIDS - INFORMACJA ( 9 XII 2014r. )

 

 

          20 listopada w naszej szkole odbył się szkolny etap konkursu wiedzy z zakresu HIV/AIDS dla uczniów klas pierwszych. Wzięło w nim udział 14 osób, z czego 3 uczennice zakwalifikowały się do etapu powiatowego. Drugi etap zmagań odbył się 1 grudnia w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu. Jest to nieprzypadkowa data, ponieważ wtedy obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS.

 

          W starostwie naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy I LO: Anna Lotycz, Paulina Wawro i Aleksandra Ogryzek. Miło nam poinformować wszystkich, iż Paulina Wawro zajęła I miejsce w powiecie.

 

 

Opracowanie: E. MACIEJOWSKA   M. BRATEK  


 

 

 Szkolny konkurs cukierniczy "Ciastko z jabłkami"  ( 9 XII 2014r. )

 

 

          5 grudnia w pracowni cukierniczej odbyło się rozstrzygnięcie IV edycji szkolnego konkursu dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w szkolnej pracowni. Ponieważ w tym roku szkolnym wielu konkursom i przedsięwzięciom towarzyszą jabłka przyszli cukiernicy mieli za zadanie przygotować dowolne ciastko którego składnikiem były wymienione owoce. W konkursie uczestniczyło siedem dwuosobowych drużyn, wszyscy uczniowie realizują programy przedmiotów zawodowych w ramach kwalifikacji T.4. - Produkcja wyrobów cukierniczych.

 

Uczestnikami piątkowego konkursu byli:

Patrycja Pakuła i Patryk Majcher klasa I cw

Ewelina Momot i Monika Wojciechowska klasa III cw

Klaudia Biały i Dominika Gaweł klasa IIa/Ta

Malwina Buniowska i Barbara Stasiło klasa IIa/Ta

Ewelina Kużmicha i Daniel Skiba klasa IIa/Ta

Gabriela Bielówka i Ewelina Wuj klasa IIIa/Tf

Anna Biega i Mariola Winnicka klasa IIIa/Tf

 

Jabłko - taki zwykły i taki pospolity owoc, można go spożywać często, w różnych ilościach i nigdy się nie znudzi. Warto podkreślić jego walory żywieniowe i bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm. I chyba dobrze się stało, że właśnie jabłka są ostatnio tak popularne i modne, pasują do wielu potraw, w tym również ciastek. Można je łączyć z ciastem drożdżowym, piernikowym, kruchym, francuskim, półfrancuskim, biszkoptowym - jest więc owocem uniwersalnym. Potwierdzili to uczestnicy konkursu przygotowując różnorodne rodzaje ciastek z jabłkami oraz wykonując dekoracje z jabłek.

 

I miejsce w konkursie zdobyły Gabriela Bielówka i Ewelina Wuj z klasy IIIa/Tf

II miejsce otrzymały Malwina Buniowska i Barbara Stasiło z klasy IIa/Ta

III miejsce wywalczyły Ewelina Momot i Monika Wojciechowska z klasy III cw

Wyróżnienie przypadło Patrycji Pakuła i Patrykowi Majcher z klasy I cw

 

Konkurs zorganizowały Panie: H. Dusiło i U. Machaj

 

Opracowanie: H. DUSIŁO U. MACHAJ


 

 

 Szkolne Dyktando z Języka Niemieckiego - INFORMACJA ( 4 XII 2014r. )  

 

 

          W dniu 27.11.2014 r. odbyło się w naszej szkole dyktando z języka niemieckiego. W zmaganiach z niemiecką ortografią wzięło udział 16 uczestników. W trakcie konkursu uczniowie uzupełniali tekst wiadomości radiowej na temat upodobań Niemców związanych z piciem kawy, jak również zapisywali wybrane fragmenty romantycznej piosenki zespołu Rosenstolz „Gib mir Sonne”.

 

Mistrzami niemieckiej ortografii w roku szkolnym 2014/2015 zostali:

 

I miejsce Klaudia Dziuba z klasy 3 htk

II miejsce Tomasz Tarnawski z klasy III LO

III miejsce Arkadiusz Pazyniak z klasy III tż

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zabawie, a laureatom konkursu gratulujemy zwycięstwa.

 

 

Opracowanie: R.MISZTAL  P.LACH-WOJTAS


 

 

 Etap okręgowy XVII Ogólnopolskiej Olimpiady o Żywności ( 1 XII 2014r. )

 

 

 

          Po raz piętnasty w tym roku szkolnym uczniowie Jarosławskiego "Spożywczaka" uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Żywności. Czy udział w branżowych zawodach to tylko tradycja i przyzwyczajenie? A może chęć bycia lepszym od innych oraz możliwość sprawdzenia własnych umiejętności?

 

          Etap szkolny odbył się w październiku i uczestniczyło w nim 26 uczniów z klas III i IV technikum technologii żywności. W dniu 28 listopada w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach 32 uczniów z 10 szkół rywalizowało w etapie okręgowym olimpiady. Naszą szkołę reprezentowali: Elżbieta Kamińska z klasy IVa, Katarzyna Wilusz oraz Karol Lotycz z klasy IIIa. W pierwszej części zawodów uczestnicy odpowiadali na pytania testowe za które można było otrzymać maksymalnie 70 punktów. W drugim etapie dziewięciu uczniów odpowiadało na pytania z zakresu technologii żywności, analizy żywności oraz ekonomii, za odpowiedzi ustne można było zdobyć 30 punktów.

 

          W końcowej klasyfikacji Elżbieta Kamińska zajęła IV miejsce, Katarzyna Wilusz kolejne V miejsce. Czekamy na decyzję Komitetu Organizacyjnego oraz listę uczestników etapu centralnego olimpiady.

 

 

Opracowanie: U. MACHAJ  


 

 

 Podwójny sukces uczniów ZSSChiO na konkursach kulinarnych  ( 14 XI 2014r. )

 

 

 

          W dniu 5 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie odbył się Finał Międzynarodowego Turnieju Kulinarnego z Agencją Rynku Rolnego w Rzeszowie pt. „Kulinarny Zawrót Głowy”. Uczestniczyło w nim 7 szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym, w tym 5 z Podkarpacia oraz po jednej z Ukrainy (Lwów) oraz Słowacji (Trebisov).

 

          Dwuosobowe zespoły uczniowskie rywalizowały w przygotowaniu dwóch potraw: zakąski ze składnikiem głównym - karpiem oraz danie zasadnicze z głównym składnikiem - podkarpacką wieprzowiną. Danie zasadnicze miało być wykonane z obowiązkowym wykorzystaniem miodu podkarpackiego oraz z dodatkiem jabłka lub gruszki. Naszą szkołę reprezentowali Patrycja Gwóźdź i Mirosław Hulak, którzy wykonali "Roladki wieprzowe faszerowane gruszką w duecie z konfiturą jarzębinowo - żurawinową z kaszą jaglaną i miętą" oraz "Piernikowy karp z karmelizowanym jabłkiem w towarzystwie sosu z żubrówki".

 

          Jury z udziałem przedstawiciela ARR, wylosowanych opiekunów uczestniczących w turnieju uczniów oraz szefa kuchni restauracji „Oranżeria” z Hotelu Rzeszów wysoko oceniło poziom umiejętności uczniów oraz walory smakowe przygotowanych dań. Najwyżej zostały ocenione przez Jury dania przygotowane przez uczniów Lwowskiego Państwowego Kolegium Przemysłu Spożywczego i Przetwórczego (Ukraina). Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, a trzecie miejsce przypadło reprezentantom Zespołu Szkół Gospodarczych z Rzeszowa. W czasie konkursu młodzież miała okazję ujawnić swoje talenty kulinarne. Była to także okazja do wymiany doświadczeń i podpatrzenia umiejętności innych uczestników konkursu.

 

          Kolejne zmagania odbyły się 07 listopada 2014 roku podczas targów Horeca w Krakowie w ramach Konkursu Jesiennej Kuchni dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych o profilu gastronomicznym. Organizatorem konkursu były targi Horeca oraz Krakowska Szkoła Restauratorów ze wsparciem i pomocą merytoryczną Fundacji Klubu Szefów Kuchni. Celem głównym konkursu było wykazanie się znajomością w przygotowaniu ORYGINALNEGO LECZ TRADYCYJNEGO DANIA KUCHNI POLSKIEJ O TEMATYCE JESIENNEJ, z odpowiednim wykorzystaniem i użyciem dostarczonego przez organizatora najnowocześniejszego sprzętu technologicznego. Nasz zespół w składzie: Patrycja Gwóźdź i Mirosław Hulak, rywalizował z 4 drużynami z Podkarpacia i Małopolski. Wykonanie potrawy konkursowej pt. "Jesienne piramidki z indyka faszerowanego Szarą Renetą w duecie winogron z dyni i sosu borówkowo-jarzębinowego" było nie lada wyzwaniem, gdyż uczniowie gotowali "na żywo", a publiczność zgromadzona przy stanowisku mogła obserwować młodych adeptów sztuki kulinarnej. Naszej załodze dopingowali ich koledzy ze szkoły, którzy w ramach wycieczki przedmiotowej zwiedzali targi, poznając najnowsze produkty, urządzenia gastronomiczne i nowinki techniczne ułatwiające pracę w restauracji a także podnoszące standard obsługi klientów.

 

Wykonanie zadania konkursowego było oceniane przez powołanych przez organizatora jurorów pracujących w dwóch składach jurorskich.

 

Jury Profesjonalne -Szefowie Kuchni oceniali:

 

przygotowanie stanowiska pracy (max 5 punktów)

odpowiednio użyty surowiec (max 5 punktów)

czystość pracy na stanowisku pracy (max 5 punktów)

profesjonalny sposób wykonywania pracy (max 10 punktów)

wygląd stanowiska pracy po zakończeniu pracy (max 5 punktów)

kreatywność i estetykę podania (max 10 punktów)

odpowiedni dobór składników (max 10 punktów)

smak (max 50 punktów)

 

Z kolei zaproszone przez organizatora Jury Vipów oceniało: kreatywność i estetykę podania odpowiedni dobór składników, oraz smak. Bardzo cieszymy się, że członków jury zaskoczyło i podobało się im przygotowane przez naszych uczniów zestawienie smaków i surowców. Zostało to nagrodzone zasłużonym drugim miejscem.

 

          Uczniowie w obu konkursach otrzymali statuetki, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz voucher w wysokości 1000 zł, który wymienią na usługę szkoleniową organizowaną przez Krakowską Szkołę Restauratorów.

 

          Jako opiekunka uczniów w obydwu konkursach cieszę się, że trud włożony w ich przygotowanie zaowocował tak pięknymi wynikami. Pochwały przede wszystkim należą się moim uczniom, Patrycji i Mirkowi, którzy bardzo zaangażowali się i profesjonalnie reprezentowali ZSSChiO w Jarosławiu na obydwu prestiżowych konkursach w Rzeszowie i Krakowie.

 

Opracowanie: W. MAZUREK


 

 

 Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego - INFORMACJA ( 19 X 2014r. )  

 

 

W dniu 17.10.2014r., w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbył się XIII Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego. Celem konkursu jest popularyzacja twórczości urodzonego 95 lat temu w naszym mieście poety. Po II wojnie światowej mieszkał on przez kilka lat w domu przy ulicy Dąbrowskiego.
W konkursie zaprezentowało się 33 uczestników, którzy recytowali wiersze Jerzego Hordyńskiego oraz poetki Danuty Bielec. ZSSChiO reprezentowała Marta Witko – uczennica kl. IV h. Recytowała utwór Elegia oświęcimska J. Hordyńskiego i Nie umrę całkiem D. Bielec. Uczennicę do konkursu przygotowała mgr Agnieszka Sęk.
W dniu 24.10.2014r. odbyło się podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników. Najlepsi zaprezentowali swoje utwory oraz otrzymali nagrody. Co roku konkurs dostarcza wielu artystycznych wzruszeń i jest okazją do nabycia nowych umiejętności przez młodych recytatorów.

 

Opracowanie: Agnieszka SĘK

 


 

 

 Turniej Poetycki o Laur Impresji - INFORMACJA ( 19 X 2014r. )

 

 

          W dniu 16.10.2014r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbył się Turniej Poetycki o Laur Impresji. W imprezie uczestniczyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Konkurs obejmował trzy kategorie: recytacja, poezja śpiewana, twórczość własna.

 

          Uczestnicy zaprezentowali ciekawe interpretacje piosenek i wierszy ( jeden utwór o tematyce kresowej, drugi dowolny).

 
ZSSChiO reprezentowali uczniowie:
 

w kategorii poezji śpiewanej - Roksana Makowiecka - kl. II LO - zajęła II miejsce;

w kategorii recytacji - Dominika Lonc - kl.II LO, Kamila Wolańska - kl. I Thk, Weronika Kapecka - kl. I Taf, Kacper Studziński - kl. II k.

Uczniów do konkursu przygotowały: mgr Hanna Wojciechowska - Kiwior oraz mgr Agnieszka Sęk.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast Roksana Makowiecka również nagrodę książkową.

 

Opracowanie: A. SĘK


 

 Zwycięstwo w I Etapie Międzynarodowego Turnieju Kulinarnego  ( 9 X 2014r. )

 

 

 

          Dnia 8 października 2014r.o godzinie 10 w naszej szkole odbyły się eliminacje do Międzynarodowego Turnieju Kulinarnego pt. "Kulinarny Zawrót Głowy". Głównym organizatorem jest Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie, Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie oraz Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Uczestnicy konkursu musieli wykonać dwie potrawy: zakąskę ze składnikiem głównym – karpiem oraz danie zasadnicze z głównym składnikiem – podkarpacką wieprzowiną. Zwycięskie drużyny przeszły do finału który odbędzie się w Rzeszowie 5 listopada 2014r., w Zespole Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy.

 

W skład komisji oceniającej wchodzili: przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego – Pan Damian Przedzieńkowski – Sekcja Informacji i Promocji Agencji Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie oraz Pani Beata Łuka - Kierownik Warsztatów Szkolnych i nauczyciel przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie.

 

Nasz konkurs odbył się w pracowni gastronomicznej nr 7, uczestniczyło w nim 5 drużyn dwuosobowych z zaprzyjaźnionych szkół.

 

WYNIKI KONKURSU:

 

I MIEJSCE zdobyli Patrycja Gwóźdź i Mirosław Hulak z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Zwycięzcy pierwszego etapu wykonali "Roladki wieprzowe faszerowane gruszką w duecie z konfiturą jarzębinowo-żurawinową z kaszą jaglaną z miętą" oraz "Piernikowy karp z karmelizowanym jabłkiem w towarzystwie sosu z żubrówki". Przygotowaniem uczniów zajęła się Pani Wanda Mazurek.
 

II MIEJSCE zdobyli Michalina Jedynak i Daniel Kuźma z Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu. Drużyna z Zarzecza przygotowała "Schabowy cukierek pełen witamin pod lazurem, podany na karmelizowanej niespodziance z pomidorowym puree" oraz "Grillowany karp na miodzie z nutą pokrzywy i mięty i dodatkiem aromatycznej konferencji". Uczniów do konkursu przygotowały: Pani Dorota Pieczonka oraz Pani Renata Jedynak.

 

Udział wzięli także:

Edyta Chohura i Anna Jóźwiak z Zespołu Szkół w Kańczudze. Dziewczyny wykonały "Schab w sosie miodowo- piwnym z gruszkami", oraz "Zakąskę z karpia z sosem śliwkowym". Przygotowaniem uczennic zajęła się Pani Danuta Płoskoń.

Justyna Łukasiewicz i Katarzyna Rogoża z Zespołu Szkół w Oleszycach. Drużyna przygotowała "Karpia w płatkach migdałowych z nutką sosu z karmelizowanych rodzynek", oraz "Żeberka w sosie pomarańczowym w towarzystwie jabłka i spirali ziemniaczanych z egzotyczną surówką". Przygotowaniem uczennic zajęła się Pani Iwona Sopel i Pani Agnieszka Nieckarz.

Małgorzata Lewandowska i Klaudia Tomaszewska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie. Ten duet wykonał "Terrinę z karpia nadziewaną podchmielanymi wiśniami, szpinakiem w towarzystwie sosu musztardowo-pomidorowego" oraz "Polędwiczki wieprzowe otulone aromatyczną kawą i jabłkiem w towarzystwie czosnkowych ziemniaków". Przygotowaniem uczennic zajęła się Pani Monika Chruszcz.

 

Konkurs zaszczycili swoją obecnością Goście w osobach:

Pani Zofia Karwańska – Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Pan Adam Halwa – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Pan Tadeusz Słowik – Restauracja „Klasyczna” w Jarosławiu

Pani Maria Krysa – główny technolog Restauracji „Klasyczna” w Jarosławiu

Pani Hanna Pyzik – technolog – Zakłady Mięsne „Sokołów” SA oddział w Jarosławiu.

 

Celem konkursu było:

- pobudzanie i poszerzanie zainteresowań sztuką kulinarną,

- konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów ze szkół o tym samym profilu kształcenia z kraju,

- podniesienie poziomu kształcenia i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów,

- zachęcanie do poszukiwania pomysłów i inspiracji kulinarnych,

- wdrażanie do stosowania zasad estetyki, harmonii, aranżacji w sztuce kulinarnej,

- przeobrażanie wybranego zawodu w życiową pasję.

 

Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu wręczali: Pan Andrzej Wróbel – Dyrektor Agencji Rynku Rolnego oraz Pani Zofia Karwańska z Panem Adamem Halwą.

 

Opracowanie: Konrad Ryzner

 

 

 

 

 

          Zwycięstwo w I etapie Międzynarodowego Turnieju Kulinarnego z Agencją Rynku Rolnego "Kulinarny Zawrót Głowy". Pierwszy etap konkursu kulinarnego już za nami. Gratulujemy Patrycji oraz Mirkowi i cieszymy się, że drużyna ze "Spożywczaka" pokonała rywali. Czekamy na wyniki konkursu, który odbędzie się 23 października w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie i wyłoni kolejnych uczestników finału kulinarnych zawodów.

 

          Pobudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów sztuką kulinarną, konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów ze szkół o tym samym profilu kształcenia, podniesienie poziomu kształcenia i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów, zachęcanie do poszukiwania pomysłów i inspiracji kulinarnych to cele dwuetapowych zawodów branżowych. Nowocześnie wyposażona pracownia gastronomiczna, dostępność i różnorodność surowców, dobra organizacja oraz atmosfera zdrowej rywalizacji pozwoliły zrealizować plany uczestników konkursu oraz cele organizatorów przedsięwzięcia.

 

          W imieniu Dyrekcji Szkoły oraz organizatorów I etapu konkursu serdecznie dziękujemy Wszystkim Osobom, dzięki którym realizacja przedsięwzięcia była możliwa. Serdeczne podziękowania składamy Panu Andrzejowi Wróblowi Dyrektorowi Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie który zapewnił wszystkie surowce i materiały oraz nagrody dla uczestników pierwszego etapu konkursu. Dziękujemy Panu Jerzemu Batyckiemu Staroście Powiatu Jarosławskiego za przekazanie nagród dla uczestników konkursu. Dziękujemy Gościom, którzy przyjęli zaproszenie i zaszczycili uczestników konkursu swoją obecnością oraz kibicowali zawodnikom. Dziękujemy Osobom, które poświęciły czas i pracowały w komisji oceniającej. Członkowie jury podzielili się z uczestnikami doświadczeniami i spostrzeżeniami, kulinarne zawody były także okazją aby zwrócić uwagę na błędy popełniane przez adeptów sztuki kulinarnej i wyeliminować je w przyszłości. Dziękujemy Pani Beacie Łuka, Panu Damianowi Przedzieńkowskiemu oraz Panu Ryszardowi Gonczewskiemu za pomoc w organizacji konkursu.

 

W organizację konkurs zaangażowały się Panie: Wioletta Stoch i Urszula Machaj.

 

Opracowanie: U. MACHAJ


 ZAPRASZAMY NA MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ KULINARNY Z ARR  ( 24 IX 2014r. )  

 

 

          Zapraszamy na Międzynarodowy Turniej Kulinarny z Agencją Rynku Rolnego pt. "Kulinarny Zawrót Głowy". Pierwszy etap eliminacji odbędzie się w dniu 8 października 2014r. (środa) w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu o godzinie 10:00.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia potrawy

Zgłoszenie udziału w konkursie

 

KONTAKT: Urszula Machaj tel. 607431849

 

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących

im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu

37-500 Jarosław

ul. Kraszewskiego 3

tel./fax: 16 6216414

www.zsschiojaroslaw.edu.pl

 

Opracowanie: U. MACHAJ


 Szkolne dyktando z języka niemieckiego  ( 16 VI 2014r. )  

 

 

          W dniu 12 czerwca 2014 roku odbyło się "SZKOLNE DYKTANDO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO". W konkursie brało udział 19 uczniów z klas 1LO, 2LO, 1HTK, 1ATA, 1TŻ, 2TŻ i 2ATF. Uczestnicy dyktanda mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu, zasad pisowni i ortografii niemieckiej.

 

Najlepsze wyniki uzyskali :

I miejsce: KAROLINA OCHAB kl. 1LO

II miejsce: TOMASZ TARNAWSKI kl.2 LO

III miejsce: JACEK PORCZAK kl.1 LO

 

          Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział, zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Opracowanie: E. RAUCH P. LACH


 II Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Krajach Angielskojęzycznych ( 15 VI 2014r. )

 

 

W dniu 13.06.2014 w ZSSCHiO odbył się II Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. W konkursie rywalizowało 8 drużyn. Wszyscy uczniowie wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami. Uczniowie rozwiązywali test oraz odgadywali nazwy zabytków, nazwiska osób oraz symbole wyświetlane przy użyciu prezentacji multimedialnej.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce – klasa 3H (Dorota Buzowicz, Paulina Nieckarz, Marta Witko) – 45pkt/45pkt

II miejsce – klasa 2 LO (Żaneta Nowak, Daniela Bochnak, Tomasz Tarnawski) - 39,5 pkt/45pkt

III miejsce – klasa 2 LO (Iwona Pędzińska, Andrzej Płoskoń)- 38 pkt/45pkt

 

IV miejsce, z niewielką stratą punktów do zwycięzców zajęła klasa 1ata: Magdalena Bechta, Broda Andżelika, Kowalczyk Justyna -37pkt/45pkt

 

Uczniowie rywalizowali również w konkursie indywidualnym:

I miejsce - Dorota Buzowicz (klasa 3H)

II miejsce – Tomasz Tarnawski (klasa 2 LO)

III miejsce – Andrzej Płoskoń (klasa 2 LO)

IV miejsce – Żaneta Nowak (klasa 2 LO)

 

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

 

Organizatorzy: Iwona Krzeszowiec, Piotr Karpiński, Iza Kilar i Anna Skowron.

 

Sponsorzy nagród książkowych: Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Sympatyków ZSSChiO.

 

B. SKOWRON


 

 Rozstrzygnięcie konkursu hotelarskiego "Wiosna w hotelu” ( 14 VI 2014r. )

 

 

W dniach 10.06 do 12.06 2014 w naszej szkole odbył się konkurs dla klas I, II i III Technikum hotelarskiego, który polegał na przygotowaniu pokoju na przyjazd gościa Vip. Przedstawiciele klas przygotowywali pokój w pracowni hotelarskiej według własnych pomysłów.

 

Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie:

Klasa I - Szczepanik Justyna, Aleksandra Piekarz, Strawa Wioletta

Klasa II - Tomaszewska Magdalena, Prochownik Karolina, Kaleta Ewelina

Klasa III - Kapecka Katarzyna, Kościelna Izabela, Buzowicz Dorota

 

Komisja konkursowa w składzie:

Pani Bożena Wojciechowska - Kierownik Szkolenia praktycznego

Pani Ewelina Nowak Majkut - nauczyciel przedmiotów zawodowych

Pani Marta Pels - nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

Po burzliwych naradach ustaliła wyniki konkursu:
I miejsce zajęła klasa III h

II miejsce klasa II h/tk

III miejsce klasa I h/tk

 

Uczestnikom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach w przyszłym roku szkolnym!!!

 

Opracowanie: M. PELS  E. NOWAK-MAJKUT  


 Szkolny Konkurs Historyczny - INFORMACJA ( 11 VI 2014r. )  

 

 

          W dniach 5-6 maja 2014r. odbył się Szkolny konkurs historyczny z okazji 223–ej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zorganizowany przez nauczycieli historii B.Wojciechowską, B.Chrzan. Zadaniem uczestników - uczniów z klas: I lo, II lo, IIa/tf, II ż było rozwiązanie testu składającego się z 28 pytań. Zwycięzcami konkursu zostali:

 

I miejsce Joanna Głowacz kl. 2 LO

II miejsce Karina Chmielewska 1 LO

III miejsce Justyna Olejarz kl. 2 LO

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy.

 

B. WOJCIECHOWSKA


 Rozstrzygnięcie Konkursu Matematycznego "MISTRZ RACHUNKÓW" ( 10 VI 2014r. )  

 

 

          W roku szkolnym 2013/2014 odbył się dwuetapowy konkurs matematyczny "MISTRZ RACHUNKÓW". Był on adresowany do uczniów klas pierwszych liceum i technikum. Łącznie w konkursie wzięło udział 25 uczniów. Zadania konkursowe nie wykraczały poza program klasy pierwszej, ale wymagały bardzo dużej sprawności rachunkowej.

 

Oto wyniki konkursu:

 

• w klasie liceum:

MISTRZ RACHUNKÓW: Joanna Stecura (1Lo)

WICEMISTRZ: Jacek Porczak (1Lo)

 

• w klasach technikum:

MISTRZ RACHUNKÓW: Daniel Skiba (1aTa)

WICEMISTRZ: Natalia Stepańczuk (1aTa)

 

Gratulujemy młodzieży i życzymy dalszych sukcesów! Organizatorzy: mgr Ewa Pieczonka, mgr Agnieszka Sowa, mgr Joanna Stępień.

 

Opracowanie: J. STĘPIEŃ  


 Zdrowe smakołyki dla uczestników rodzinnej imprezy sportowej  ( 1 VI 2014r. )

 

 

          W dniu 5 czerwca 2014 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie XXI Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. W uroczystości wzięli udział m.in. Pani Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Jacek Wojtas Podkarpacki Kurator Oświaty, Pan Zbigniew Kiszka Starosta Powiatu Przeworskiego oraz Pani Agnieszka Wałach Członek ZG PTTK.

 

          W konkursie wzięły udział trzy uczennice z naszej szkoły które napisały pracę o swoich miejscowościach:

- Bochnak Daniela kl 2 LO – praca pt. "Jarosław – miasto memu sercu najbliższe". Praca ta otrzymała wyróżnienie

- Buraczek Anna kl 3 TF – praca pt. "Historia mojej małej Ojcowizny Świebodna" . Praca ta otrzymała wyróżnienie

- Skorupska Sandra kl 3 LO – praca pt. "Pełkinie Niezwykła Historia i skarby jarosławskich ziem". Praca zajęła III miejsce

 

Gratulujemy uczennicom i dziękujemy za włożony wysiłek.

 

Opracował: W. KONARSKI


 II Międzyklasowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych  ( 5 VI 2014r. )  

 

 

          Nauczyciele języka angielskiego ZSSChiO w Jarosławiu serdecznie zapraszają na II MIĘDZYKLASOWY KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH, który odbędzie się w dniu 13 czerwca (piątek), w godzinach od 12:15 do 13:30 (miejsce: sala gimnastyczna lub świetlica, w zależności od tego ile klas zgłosi reprezentantów do konkursu).

 

REGULAMIN KONKURSU.

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas technikum oraz liceum.

2. Uczniowie będą rywalizować w 3-osobowych grupach (każdą z klas będzie reprezentować 3 uczniów, którzy zgłoszą się do konkursu).

3. Uczniowie będą testowani z z wiedzy zdobytej z prezentacji w Power Point (the USA and Australia).

4. Uczniowie będą rozwiązywać następujące zadania konkursowe:

• dobieranie np. wydarzeń historycznych do dat,

• test typu prawda czy fałsz (zdanie fałszywe należy poprawić),

• wypełnianie luk,

• krzyżówka,

• test wyboru (a,b,c,d),

• zapisywanie nazwisk znanych osób, nazw miejsc itp. po obejrzeniu slajdów.

5. Wszystkie powyższe zadania uczniowie będą rozwiązywać w grupach. Po podliczeniu punktów zostaną wyłonieni zdobywcy I, II i III miejsca.

6. Następnym etapem będzie konkurs indywidualny, chętni uczniowie rozwiążą dodatkowy test i będą rywalizować o nagrody indywidualne.

 

CELE KONKURSU.

 

1. Sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomości zagadnień geograficznych, politycznych, historycznych i kulturowych USA i Australii.

2. Propagowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauce języka angielskiego.

3. Kształcenie umiejętności językowych i komunikacyjnych.

4. Ćwiczenie umiejętności pracy w grupie.

5. Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań uczniów, stworzenie możliwości zaistnienia na forum szkolnym.

6. Promocja wiedzy o krajach anglojęzycznych wśród uczniów ZSSCHiO.

7. Motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy poprzez wyszukiwanie informacji w Internecie, słownikach, atlasach geograficznych i encyklopediach.

 

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW.

 

Jury konkursu będą stanowić nauczyciele języka angielskiego. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody książkowe oraz dyplomy. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród grupowych oraz indywidualnych nastąpi w dniu konkursu.

 

Prezentacja autorstwa byłej uczennicy ZSSChiO

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

Nauczyciele języka angielskiego.

Opracowała: A. SKOWRON


 Konkurs kulinarny "Młoda kapusta na podium"  ( 1 VI 2014r. )

 

 

          W dniu 29.05.2014 w pracowni gastronomicznej ZSSCHiO odbył się IV Szkolny Konkurs Kulinarny dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej pierwszej i drugiej klasy w zawodzie kucharz. Pięć dwuosobowych drużyn rywalizowało przygotowując zakąskę gorącą zgodnie z tematem konkursu "Świat zakąsek gorących – MŁODA KAPUSTA NA PODIUM”. Uczniowie w przeciągu 90 minut przygotowali bardzo ciekawe potrawy, zastosowali różne techniki kulinarne, połączyli nietypowe smaki z kapustą w roli głównej. Po degustacji i długich debatach komisja konkursowa składająca się z nauczycieli branży gastronomicznej oraz przedstawicieli dyrekcji szkoły wyłoniła zwycięskie zespoły:

 

I miejsce - zdobyły Monika Gudowska i Anna Kamieniec (klasa 2k), które przygotowały "Tartę z młodą kapustą". Przygotowaniem uczennic zajęła się Pani Marta Magoń,

 

II miejsce - zdobyli Mateusz Kurpiel i Robert Makulski (klasa 1k), którzy przygotowali "Kapuścianą impresję w schabie w towarzystwie roszponki oraz balsamicznego sosu malinowego". Przygotowaniem uczniów zajęła się Pani Agnieszka Siwoń.

 

III miejsce - zdobyli Aleksandra Bazylewicz i Szymon Buczkowski (klasa 1kwf), którzy przygotowali "Gołąbki z sosem borowikowym i salami" oraz "Sushi w liściu kapusty". Przygotowaniem uczniów zajęła się Pani Ludmiła Witek.

 

Wyróżnienia zdobyli:

- Dawid Lesiak i Marcin Techmański (klasa2k), którzy przygotowali "Kapusta w francuzie z surówką wiosenną"

- Joanna Luchowska i Natalia Skrzypek (klasa 1k), które przygotowały "Mozaika warzywna w musie z kurczaka".

 

Najważniejsze cele konkursu nie zmieniły się od pierwszej edycji:

• doskonalenie umiejętności zawodowych,

• prezentacja umiejętności uczniów oraz promowanie sztuki kulinarnej wśród młodzieży.

 

Różnorodność użytych składników, sposób łączenia surowców, estetyka podania i smakowitość potraw zaskoczyła zarówno oceniających jak i samych uczestników kulinarnych zawodów. Umiejętności i pomysłowość uczniów klas zasadniczych została zauważona przez Dyrekcję Szkoły. Zarówno obie Panie Wicedyrektor Lidia Sobczyńska i Dorota Wierzbińska - Dubaj jak i Pan Dyrektor Władysław Płoszaj gratulowali wszystkim zawodnikom podkreślając duże umiejętności jak i życzyli kolejnych kulinarnych sukcesów.

 

Konkurs zorganizowały: Pani Agnieszka Siwoń i Wanda Mazurek.

Opracowała: W. MAZUREK A. SIWOŃ


 Konkurs fryzjerski w Dębicy ( 6 V 2014r. )

 

 

          W Dębicy odbył się wojewódzki konkurs „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” – w kategorii – fryzjer.

 

          Uczennica klasy III CWF Agnieszka Zagrobelna zajęła 3 miejsce, wykonując fryzurę, którą zwyciężyła w szkolnym – eliminacyjnym etapie konkursu.


Serdecznie gratulujemy.
 

 

Opracowanie: B. Grządziel-Rymarz  


 „Spożywczak” na Europejskim Konkursie Kulinarnym w Rzeszowie ( 25 V 2014r. )

 

 

              W dniach 23 - 25 maja 2014 bieżącego roku w Regionalnym Centrum Widowiskowo Sportowym Hala Podpromie w Rzeszowie odbywały się IX Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych - EKOGALA 2014.
 

          W drugim dniu EKOGALI odbył się IX Europejski Konkurs Kulinarny dla uczniów szkół gastronomicznych. Uczestniczyło w nim 8 dwuosobowych drużyn z Podkarpacia, Ukrainy i Słowacji. Konkurs przebiegał pod hasłem "Wołowina z podkarpackiej zagrody". Zadanie uczestników polegało na przygotowaniu w ciągu 60 minut sześciu porcji potrawy z ekologicznej polędwicy wołowej, dowolnego sera, czerwonego wina półwytrawnego, oraz dwóch warzyw. Zawodnicy mieli zastosować dwie różne techniki kulinarne zachowujące wysoką wartość odżywczą potrawy (np. sous vide, gotowanie, gotowanie na parze, pieczenie w pergaminie). Zadanie było tym bardziej trudne, że zawodnicy sporządzali potrawy na oczach zwiedzających targi, co wymagało poza dobrą organizacją pracy, dużej odporności na stres.

 

Celem konkursu było:
- pobudzanie i poszerzanie zainteresowań europejską sztuką kulinarną,
- upowszechnianie i propagowanie surowców naturalnych i tradycyjnych metod produkcji,
- konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów ze szkół o tym samym profilu kształcenia z kraju i z zagranicy,
- rozpowszechnianie nowoczesnej formy doskonalenia umiejętności zawodowych łączących tradycje kulinarne ze współczesnymi metodami,
- podniesienie poziomu kształcenia i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów,
- zachęcanie do poszukiwania pomysłów i inspiracji kulinarnych,
- wdrażanie do stosowania zasad estetyki, harmonii, aranżacji w sztuce kulinarnej,
- przeobrażanie wybranego zawodu w życiową pasję.


          Naszą szkołę w konkursie reprezentowali uczniowie klasy Iż Patrycja Gwóźdź i Konrad Ryzner, którzy przygotowali potrawę "Polędwica wołowa faszerowana ślimakami podana na postumencie z zielonego groszku w towarzystwie duetu z owoców leśnych i wędzonej śliwki z sałatką z botwinki". W końcowej klasyfikacji uczniowie zajęli III miejsce. Nagrodą rzeczową dla uczestników były medale, oraz drobne upominki od firmy Prymat, a nagrodą dla szkoły 2 blendery do rozdrabniania potraw. Uczniów do konkursu przygotowywała Pani Wanda Mazurek.

 

          Uczestnictwo w tegorocznej EKOGALI było możliwe dzięki funduszom otrzymanym od Władz Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. W imieniu Dyrekcji i nauczycieli ZSSChiO odpowiedzialnych za wyjazd i udział w konkursie serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Batyckiemu Staroście Powiatu Jarosławskiego za środki finansowe przeznaczone na zakup sprzętu, naczyń i surowców wykorzystanych do prób potraw konkursowych.

Podziękowania składamy również Panu Grzegorzowi Stępakowi szefowi dworu "Zygmuntówka" w Szówsku, który uczestniczył w przygotowaniu uczniów, udzielając profesjonalnych uwag i rad. Jednak największe podziękowania należą się naszym uczestnikom Patrycji i Konradowi, którzy wzorowo reprezentowali naszą szkołę oraz Panu Dyrektorowi Władysławowi Płoszajowi i Panu Grzegorzowi Lewkowiczowi za wsparcie udzielone reprezentantom Naszej Szkoły podczas zmagań konkursowych.

 

 

Relacja uczestnika z IX Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego "EKOGALA 2014" - Konrada Ryznera

 

W dniach 23-24.05.2014 uczestniczyłem w IX Międzynarodowym konkursie kulinarnym pt"Ekogala" w Rzeszowie. Tak więc przyjechałem tam wraz z moją koleżanką i zarazem partnerka Patrycją Gwóźdź oraz z opiekunami - Pania Wandą Mazurek oraz Panem Grzegorzem Lewkowiczem. Przyjechaliśmy popołudniem w piątek na miejsce naszego noclegu, w którym spędziliśmy wszyscy miło czas. Następnego dnia w sobotę o godzinie 07:30 pojechaliśmy na miejsce wydarzenia. Byliśmy troszkę zdenerwowani, a zarazem podekscytowani gdy zobaczyliśmy liczbę osób zwiedzających trwające w tym samym czasie Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych, oraz konkurencję z którą mieliśmy rywalizować. Nagle spotkaliśmy naszego pana dyrektora pana Władysława Płoszaja który przyjechał nam kibicować. Udało nam się odzyskać nasz spokój, a następnie udaliśmy się do swoich wyznaczonych szatni w których mieliśmy się przygotować. Nastąpiło losowanie tur, w których mieliśmy wejść do naszej konkursowej kuchni. Po szczęśliwym losowaniu Patrycji otrzymaliśmy 2 turę. Tak więc poszliśmy przygotować sobie wszystkie potrzebne nam składniki oraz sprzęt kuchenny. W końcu nadeszła nasza kolej, nerwy sięgały zenitu. Przekroczyliśmy próg, rozłożyliśmy wszystko na dosyć małej powierzchni roboczej i rozpoczęła się "nasza" godzina. Ciężko było się przystosować do po raz pierwszy widzianej kuchni, ale na szczęście pilnowali nas asystenci techniczni, którzy pomagali nam jak tylko mogli. Udało nam się zrobić danie najlepiej jak tylko mogliśmy. Przygotowaliśmy "Polędwicę wołową faszerowaną ślimakami na postumencie z groszku i ziemniaków oraz surówkę z jabłek i botwinki". Pełni radości i szczęścia poszliśmy na spoczynek oraz na spacer do centrum Rzeszowa na pyszne lody. Po powrocie oraz krótkiej przerwie nadeszła chwila na którą wszyscy czekali, a mianowicie rozdanie nagród. Otrzymaliśmy 3 miejsce. Jesteśmy z tego bardzo dumni i z nowo nabytym doświadczeniem wróciliśmy bardzo zmęczeni do domu.

 

- Konrad Ryzner -

 

 

Opracowanie: W. MAZUREK


 Zwycięstwo w konkursie na najciekawszy plakat ( 1 V 2014r. )

 

 

"ŻYWIENIE FILAREM ZDROWIA CZŁOWIEKA" - ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE PLAKATOWYM NA NAJCIEKAWSZY PLAKAT


          W dniu 30.04.2014 r. uczniowie ZSSCHiO z klas I,II Technikum żywienia i usług gastronomicznych brali udział w XI Sesji popularnonaukowej "Żywność - nasz przyjaciel czy wróg?" organizowanej w Zespole Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie.
 

          Sesje organizowane są głównie dla uczniów z sieci szkół promujących zdrowie, szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych pragnących rozwijać zainteresowania i pogłębiać wiedzę z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka, towaroznawstwa i technologii gastronomicznej.
 

Cele cyklu sesji popularnonaukowych to:
- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia,
- upowszechnianie i propagowanie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia,
- konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół,
- możliwość wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli - opiekunów naukowych,
- podniesienie poziomu kształcenia,
- wspomaganie merytoryczne uczniów przygotowujących się do olimpiad i konkursów,
- wdrażanie do edukacji prozdrowotnej.


          Podczas ogłoszenia wyników konkursu plakatowego na najciekawszy plakat miło zaskoczyła się Agnieszka Kuta (uczennica I klasy technikum żywienia), która zwyciężyła w kategorii "pomysł i forma przekazu", plakat został przygotowany pod kierunkiem nauczycielki Wandy Mazurek.
Specjalną nagrodą dla nas jest zaproszenie do udziału w nagraniu radiowym rzeszowskiego radia Via, gdzie wraz z szefem kuchni w restauracji "Konfitura" będziemy gotować, opowiadać o naszej szkole, uczniowie pochwalą się swoimi sukcesami.

 

Nagranie odbędzie się w dniu 6 maja 2014r., a w niedzielę 10 maja o godzinie 11:10 transmisja z nagrania na częstotliwości 103,8 MHz.


Serdecznie zapraszamy do odsłuchania audycji .
 

 

Opracowanie: W. MAZUREK


 Podsumowanie szkolnego konkursu gier logicznych " MARBLE XVI " ( 29 IV 2014r. )

 

          Przedstawiam końcowe wyniki corocznego konkursu w bardzo trudnej grze logicznej MARBLE XVI (edycja XVI). W tym roku szkolnym (2013/2014) w eliminacjach startowało ponad 40 osób, które próbowało swoich sił w zagadkach logicznych.

Do ścisłego finału - czyli wyniku powyżej 100000 punktów w czasie 90 minut gry - przeszły tylko 4 osoby. Poniżej przedstawiam zaliczone wyniki:
 

Miejsce Imię NAZWISKO Klasa Punkty
1 Miejsce Iwona DRAPAŁA VI o 173835
2 Miejsce Klaudia JUNIKIEWICZ I ż 168230
3 Miejsce Joanna KOŁODZIEJ II hTk 122526
4 Miejsce Kacper CHMIELOWIEC II hTk 117664

 
Dziękuję wszystkim uczniom za udział w konkursie .............. i przepraszam za ból głowy, który pojawiał się często w czasie gry.

 

Przypominam aktualny rekord szkoły nie został pobity i nadal należy do: Katarzyny SZYLER (absolwentka LO - MARBLE XIV) - 224270 pkt.

 

W tym roku ufundowałem nagrody:

1 Miejsce - Pendrive 16 GB

2 Miejsce - Pendrive 8 GB z szyfrowaniem

3 Miejsce - Pendrive 8 GB

4 Miejsce - Pendrive 4 GB (używany ale całkiem sprawny)

 

Przepraszam, że nagrody są o trochę mniejszej wartości, ale w obecnym roku szkolnym nastąpiła zmiana warty w ICIM co wygenerowało dla mnie dodatkowe koszty związane z obsługą i nadzorem uczniów pracujących na rzecz szkoły przy obsłudze sprzętu podczas uroczystości szkolnych. Mam nadzieję, że w następnej edycji uda mi się pozyskać sponsorów do obsługi konkursu.

 

Opracował: R. PORCZAK


 „Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”  ( 28 IV 2014r. )  

 

 

          25 kwietnia 2014r. na terenie Opactwa Benedyktynek w Jarosławiu miało miejsce rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu historycznego „Zlot Gwiaździsty Śladami Przeszłości”.
 

          Organizatorem konkursu był: Urząd Miasta Jarosławia -Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej, Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Konkurs odbywał się pod patronatem: Marszałka Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Starosty Jarosławskiego, Burmistrza Miasta Jarosławia i Dowódcy Garnizonu WP Jarosław.


          Celem konkursu było zainteresowanie uczniów historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów rodziny i historii regionalnej. Tematyką konkursu była: „Edukacja wczoraj i dziś, czyli szkoła we wspomnieniach moich dziadków i pradziadków”. Uczniowie tworząc swoje prace musieli dotrzeć do dokumentów pozostawionych w zbiorach rodzinnych, archiwach, zebrać wspomnienia najbliższych i poprzez te źródła opisać wydarzenia, w których uczestniczyli ich dziadkowie. Konkurs adresowany był do uczniów szkół z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego i lubaczowskiego. Na konkurs nadesłano 117 prac, które zostały ocenione w trzech kategoriach szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Wśród finalistów znaleźli się uczniowie naszej szkoły, zajmując w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wysokie miejsca:


II miejsce zajęła uczennica klasy I liceum Dominika Lonc

III miejsce zajął Mirosław Hulak uczeń klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych.
 

Dominice i Mirosławowi serdecznie gratuluję. Natomiast wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcam do pogłębiania wiedzy historycznej poprzez udział w konkursach.
 

 


 

Opracowanie:  B. Wojciechowska  


 IX Powiatowy Konkurs "Tradycje Wielkanocne"  ( 13 IV 2014r. )

 

          W dniu 10 kwietnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego już po raz dziewiąty odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu "Tradycje Wielkanocne". Celem konkursu jest propagowanie tradycji ludowej związanej z obyczajami wielkanocnymi w lokalnym środowisku oraz prezentacja pomysłowości i umiejętności uczniów. Zadanie uczestników tegorocznego konkursu polegało na przygotowaniu palmy lub stroika wielkanocnego dowolną techniką.
 

Prace konkursowe przygotowała grupa 12 uczniów naszej szkoły:
Elżbieta Czado klasa IIcwk - stroik
Mateusz Granda klasa IIIcwf - palma
Klaudia Kisielewicz klasa Ia/Ta - stroik
Klaudia Biały klasa Ia/Ta - stroik
Anna Jaromi klasa Ia/Ta - stroik
Marlena Bereza klasa IIa/Tf - stroik
Agnieszka Pieczonka klasa Iż - palma
Dominika Kruba klasa ITf - palma
Karolina Zając klasa Iż - palma
Katarzyna Witek klasa Iż - palma
Natalia Kończyk klasa Iż - stroik
Katarzyna Strawa klasa Iż - stroik
 

          Zgodność z tradycją, walory artystyczne, estetyka wykonania, pomysłowość, ogólna kompozycja to między innymi elementy oceniane przez jury konkursu.


II miejsce w kategorii "Palma – szkoły ponadgimnazjalne" otrzymał Mateusz Granda z klasy III cwf
Wyróżnienie w kategorii "Stroik – szkoły ponadgimnazjalne" otrzymała Elżbieta Czado z klasy II cwk

 

Opracowanie: U. MACHAJ


 IV Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski "Kosmiczna Ekspresja" ( 12 IV 2014r. )

 

 

          W dniu 9 kwietnia 2014 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego pod hasłem: "KOSMICZNA EKSPRESJA", połączona z Jubileuszem 10- lecia kształcenia w zawodzie Fryzjer w ZDZ w Rzeszowie.

        

          Naszą szkołę reprezentowały Kamila Jabłońska z kl. 3 Tf i jej modelka – Adrianna Wysocka z kl. 3 LO oraz Patrycja Biegus z kl. 1 Tf wraz z modelką – Anitą Lesiak z klasy I hTk.


          Celem konkursu było rozwijanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności fryzjerskich, które wykraczają poza program nauczania. Istotne było również ukazanie walorów pracy fryzjera, jako formy działalności artystycznej oraz możliwość zaprezentowania się uczniów na lokalnym rynku.
W pięcioosobowym składzie jury znalazła się Pani Zuzanna Sumirska – autorka podręczników do przedmiotów fryzjerskich. Ocenie podlegały między innymi: artyzm i kreatywność w tworzeniu fryzury, stylizacja całościowa modelki, technika wykonania fryzury i makijażu oraz skala trudności wykonania fryzury.


          Uczennice naszej szkoły spisały się fantastycznie, wykonując prace na bardzo wysokim poziomie. Dziewczynom gratulujemy udziału w konkursie!
 

Opracowanie: B. GRZĄDZIEL


 Konkurs o Juliuszu Słowackim - INFORMACJA ( 11 IV 2014r. )  

 

 

          W dniu 4.04.2014r. w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu odbył się X Konkurs Wojewódzki "Juliusz Słowacki i jego epoka". Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy literacko - biograficznej dotyczącej naszego wieszcza oraz pogłębianie wiedzy na temat epoki romantyzmu, w której tworzył Juliusz Słowacki. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących przeprowadzono w dniu 24.03.2014r. eliminacje do konkursu. Do udziału w zmaganiach konkursowych w ZSLiT zakwalifikowali się uczniowie: Karolina Grabowska - kl. III Tf, Katarzyna Kapecka - kl. III h, Adrianna Wysocka - kl. III LO, Kamil Bąk - kl. IV h. Uczestnicy rozwiązywali test dotyczący życia i twórczości J. Słowackiego. Do etapu ustnego zakwalifikowali się uczniowie z najwyższą liczbą punktów z testu. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody, zaś wszyscy uczestnicy dyplomy i upominki.

 

          Reprezentantów ZSSChiO do konkursu przygotowały: mgr Elżbieta Kluz, mgr Agnieszka Hrycewicz, mgr Anieszka Sęk.
Opracowała: Agnieszka Sęk

 

Opracowanie: Agnieszka SĘK


 OGŁOSZENIE O KONKURSIE ( 10 IV 2014r. )  

 

       

Drodzy uczniowie!

Na początku miesiąca czerwca odbędzie się rywalizacja między klasami Technikum hotelarskiego naszej szkoły. Konkurs "Wiosna w hotelu" będzie polegał na przygotowaniu jednostki mieszkalnej na przyjęcie gościa VIP. Każda klasa tj. I, II, III Technikum hotelarskiego wytypuje po trzy osoby, które będą miały za zadanie zaaranżować pokój hotelowy według swojego pomysłu. Grupy będą pracować podczas swoich zajęć praktycznych. Czas przeznaczony na przygotowanie pokoju - 45 min.
 

Kryteria, które będą brane pod uwagę:
- pomysłowość od 1-10 pkt
- stopień trudności w wykonaniu dekoracji od 1- 10 pkt
- estetyka wykonania od 1-10 pkt
- czystość w jednostce mieszkalnej od 1-10 pkt
- prezentacja pokoju od 1- 10 pkt

 

          Osoby chętne do udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie się do pani Marty Pels lub Eweliny Majkut do dnia 6 czerwca 2014 roku. Serdecznie zapraszamy !!!
 

Opracowanie: E. NOWAK-MAJKUT


 Najwyższe laury z Poznania dla ZSSChiO ( 08 IV 2014r. )

 

I miejsce zdobył dla nas Patryk Duliban w XVI Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa, tuż za nim na podium stanął Dawid Superson zajmując III miejsce, ale nie odpuścił czołówki też Krystian Horajski, który bardzo dzielnie wywalczył miejsce IV. Nasi zwycięzcy są uczniami III klasy ZSZ kierunku rzeźnik- wędliniarz, którzy w dniach 3-4 kwiecień reprezentowali nas w Poznaniu.


          Jak corocznie głównym zadaniem wędliniarskim było sporządzenie białej kiełbasy, następnie rozpoznawanie elementów zasadniczych i klas mięs, osłonek, przypraw i dobór odzieży poszczególnych działów pracowników zakładów mięsnych. Do rozpoznanych elementów i dodatków trzeba było podawać zastosowanie dla przemysłu mięsnego a także gastronomicznego. Kolejne zadania to ocena organoleptyczna wyrobów mięsnych i układanie dekoracyjne patery bankietowej wędlin.


          Wszyscy bardzo cieszymy się z wygranej, a nasi chłopcy cieszą się podwójnie, ponieważ każdy z nich zajął tytuł laureata i są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.


          Rozdanie nagród odbyło się w Poznańskiej Izbie Rzemieślniczej w obecności zaszczytnych gości: Aleksandra Tecława, Romana Markowskiego, Stanisława Marczaka i wielu innych przedstawicieli Izby. Przewodniczący Jury dr Hieronim Maryniak powiedział oficjalnie, że "Jarosław położył wszystkich na deski zdobywając złoty medal".
Miejsce drugie zajął uczeń Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego z Poznania, a na kolejnych stanowiskach stanęli przedstawiciele szkół zawodowych z Pleszewa, Jasła i Ełku. Wśród wielu nagród jakie otrzymali nasi uczestnicy najcenniejsze były: tablet i aparaty fotograficzne.


Dziękujemy Zwycięzcom, życzymy im aby ich życie pełne było sukcesów, a wszelkie niepowodzenia uczyły wytrwałości w pokonywaniu codziennych wyzwań.


          Największe podziękowania składamy na ręce Pana Dyrektora Zakładów Mięsnych "Sokołów" w Jarosławiu - za możliwość szlifowania w zakładzie kunsztu wędliniarskiego przez naszych uczniów, oraz wsparcie finansowe, a pracownikom Zakładu i Panu Bogusławowi Nakoniecznemu serdecznie dziękujemy za wybitne przygotowanie uczestników do Turnieju.

 

Uczniów w szkole przygotowywały Panie Marzena Wojnar i Monika Krypel.
 

Opracowanie: M. KRYPEL


 Konkurs mięsny "Wiem co jem. Polska biała kiełbasa." - INFORMACJA  ( 02 IV 2014r. )

 

 

          28 marca 2014 roku w naszej szkole odbył się III konkurs mięsny: "Wiem co jem. Polska kiełbasa biała". Uczestnikami byli uczniowie klas I-III ZSZ zawód: wędliniarz. Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwsza część polegała na produkcji kiełbasy parzonej przez uczniów pracujących w dwuosobowych grupach. W drugim etapie uczniowie mieli za zadanie rozpoznać klasy mięs drobnych, podać ich zastosowanie w przetwórstwie i gastronomii oraz dobrać odpowiedni strój pracownika działu zakładu mięsnego.

 

Pierwsze miejsce zajął Patryk Duliban, uczeń III klasy cwf-w. Jury konkursu przyznało także dwa wyróżnienia dla: Krystiana Horajskiego i Dawida Supersona z III klasy cwf-w oraz Daniela Mańkiewicza i Krystiana Słysza, uczniów I klasy kwf-w.

 

          Organizatorami konkursu byli nauczyciele: mgr inż. Monika Krypel oraz mgr inż. Marzena Wojnar.


          Serdeczne podziękowania dla Pana dyrektora i pracowników Zakładów Mięsnych Sokołów S.A. Odział w Jarosławiu za okazane wsparcie finansowe, zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu III szkolnego konkursu mięsnego.


 

Opracowanie: Marzena WOJNAR


 Sukces naszej uczennicy na Ponadregionalnym Konkursie Fryzjerskim ( 01 IV 2014r. )

 

 

       

          W dniach 28 - 29 marca 2014 roku w Zespole Szkół Techniczno - Weterynaryjnych w Trzcianie koło Rzeszowa odbył się Pierwszy Ponadregionalny Konkurs Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich, pod hasłem "Piękno fryzury epoką znaczone" . Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego i Starosta Rzeszowski.


          W konkursie wzięła udział Kamila Jabłońska, uczennica III klasy Technikum fryzjerskiego, zajmując drugie miejsce oraz nagrody: dla "Najzdolniejszej uczestniczki konkursu", Nagrodę Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie – opłacony egzamin czeladniczy, oraz indywidualną nagrodę sponsora.


Serdecznie gratulujemy!!!
 

Opracowanie: Barbara GRZĄDZIEL-RYMARZ


 Elżbieta Kamińska finalistką XVI Ogólnopolskiej Olimpiady ( 29 III 2014r. )

 

Elżbieta Kamińska finalistką XVI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWNOŚCI


          Już po raz szesnasty przyszli technolodzy żywności spotkali się w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu na etapie centralnym XVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Finał Olimpiady to możliwość sprawdzenia i prezentacji osiągnięć uczniów oraz wymiana doświadczeń zarówno wśród uczestników jak i opiekunów. Jednym z 51 uczestników reprezentujących 35 szkół była Elżbieta Kamińska uczennica klasy IIIa technikum technologii żywności.

 

Uczestnicy etapu centralnego wypełniali test obejmujący następujący zakres tematyczny:

44 % pytań z zakresu bloku przetwórczego
23 % pytań z zakresu bloku analitycznego
21 % pytań z zakresu bloku ekonomicznego
12 % pytań z zakresu bloku technicznego


          Ela otrzymała 47 punktów i zajęła wysokie 15 miejsce tuż za grupą 11 laureatów, którzy uczestniczyli w części ustnej zawodów.

 
          Zarówno laureaci jak i finaliści stopnia centralnego Olimpiady otrzymują preferencje przy przyjmowaniu na studia, od roku szk. 2010/2011 laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Żywności są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik technologii żywności oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego.

 

          Wyjazd do Poznania oraz udział w finale Olimpiady to na pewno satysfakcja oraz cenne doświadczenia dla Eli. Czas poświęcony na przygotowania nie był czasem straconym, warto wyróżnić się w klasie oraz w grupie rówieśników.

 

Opracowanie: Urszula MACHAJ 


 Ogólnopolski konkurs wiedzy o kraju i języku włoskim "BEL PAESE"  ( 26 III 2014r. )

 

          W dniach 12-13.03.2014 we Wrocławiu odbył się Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Włoszech i Języku włoskim pt. "Bel Paese", w którym udział wzięła uczennica naszej szkoły Natalia Świętoniowska z klasy III H. Natalia, jako jedyna reprezentowała nasze miasto w IV już edycji tego konkursu, w którym udział wzięli uczniowie Patronat nad całą imprezy sprawowała pani Konsul Republiki Włoskiej we Wrocławiu.
 

          W pierwszym etapie uczestnicy sprawdzali swoją znajomość historii, kultury, zabytków oraz społeczeństwa włoskiego. W etapie drugim sprawdzana była wiedza gramatyczna i leksykalna języka w formie testu gramatycznego, rozumieniu ze słuchu i pytań zamkniętych.


          Nadal czekamy na wyniki klasyfikacji finałowej i trzymamy kciuki za Natalię!

Opracowanie: mgr Jolanta BAL – nauczyciel języka włoskiego przy ZSSChiO w Jarosławiu
 

J.BAL


 INFORMACJA - Konkurs Recytatorski LUTNIA SAFONY ( 12 III 2014r. )

 

 

          Konkurs odbył się w dniu 7 marca 2014 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. Już od kilku lat, w nawiązaniu do Święta Kobiet, MOK organizuje konkurs poezji kobiecej. Uczestnicy startowali w kategorii szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Recytowane były wiersze napisane przez kobiety - poetki.

 

         W skład jury weszły panie dyrektor z MBP oraz Biblioteki Pedagogicznej a także pani instruktor z MOK - u. ZSSChiO reprezentowało 5 uczniów:


Dominika Lonc, Joanna Stecura - kl. I LO;
Patrycja Gwóźdź, Kacper Studziński - kl. I ż;
Paweł Zając - kl.I h/Tk.


Uczniów do konkursu przygotowały mgr Agnieszka Sęk i mgr Hanna Wojciechowska-Kiwior.

 

Opracowanie: A. SĘK


 PODWÓJNY SUKCES NA MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ( 3 III 2014r. )

 

 

Tak dobrych wyników na Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych dotąd nie zdobyliśmy!


          W tym roku w dniach 28 luty – 1 marzec uczniowie ZSSChiO kolejny raz wzięli udział w konkursie, odbywającym się już po raz piętnasty, a organizowanym przez Zespół Szkół Gospodarczych Nr 1 w Krakowie we współpracy z Agencją Rynku Rolnego OT w Krakowie, Klubem Szefów Kuchni, Małopolskim Stowarzyszeniem Kucharzy i Cukierników, Stowarzyszeniem Polskich Barmanów – Konfraternią Master Bartenderów oraz Krakowską Kongregacją Kupiecką.


          Ideą konkursu jest podtrzymywanie tradycji kulinarnych, ale też propagowanie nowoczesnych trendów kulinarnych z wykorzystaniem różnorodnych surowców, w tym regionalnych, a także profesjonalnych metod obsługi konsumenta. Udział w konkursie stwarza uczniom możliwość sprawdzenia własnych umiejętności zawodowych, wpływa na rozwój ich zainteresowań zawodowych oraz pobudza do wykazywania własnej inicjatywy i kreatywności. Dodatkowym atutem uczestnictwa jest integracja szkół o takim samym profilu kształcenia oraz nawiązywanie przez uczniów i ich opiekunów nowych kontaktów zawodowych.


          Temat wiodący tegorocznej edycji konkursu to: "KUCHNIA Z WIDOKIEM NA KRAKÓW". Zadanie było więc dużym wyzwaniem, aby trafić w oczekiwania i preferencje członków jury.


Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: kucharz, kelner i barman, a nasi uczniowie startowali w dwóch pierwszych.
 

W KATEGORII KUCHARZ swoje umiejętności prezentowała uczennica SANDRA SMORĄG – uczennica kl. II technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowana przez nauczycielkę przedmiotów zawodowych AGNIESZKĘ SIWOŃ.

 

Zadaniem Sandry było wykonanie dwóch potraw:
- zakąski zimnej związanej z tematem konkursu, zaprojektowanej wcześniej, a wykonanej w czasie konkursu z własnych surowców,
- potrawy obowiązkowej z surowców przygotowanych przez organizatora, co było tym większym wyzwaniem, gdyż po raz pierwszy surowiec wiodący nie był uczestnikom znany!


Czas na wykonanie potraw 3,5 godz. tylko z pozoru wydawał się długi – należało wykazać się bardzo dobrą organizacją pracy, niezwykłą odpornością na stres oraz przede wszystkim ponadprzeciętnymi umiejętnościami, aby w odpowiedni sposób przygotować i podać potrawy (jednoporcjowo oraz wieloporcjowo). Oceny potraw dokonywały dwie grupy znawców sztuki kulinarnej – JURY TECHNICZNE (dokonywało oceny organizacji stanowiska i organizacji pracy, higieny produkcji, prawidłowego zastosowania technik kulinarnych, zastosowania odpowiednich surowców i dodatków oraz wykonania dekoracji) oraz JURY DEGUSTACYJNE (oceniające kompozycję potrawy, sposób wydania, kreatywność oraz smak i aromat potrawy).

 

Bardzo cieszymy się, że członków jury szczególnie zaskoczyło i podobało się zestawienie smaków i surowców w wykonanej zakąsce pn. OGNISTA WĄTRÓBKOWO-OWOCOWA IMPRESJA W KRAKOWSKIM OKNIE (połączenie różnych przeciwstawnych smaków i surowców: m.in. kwaśnych owoców, karmelu, ostrych przypraw, mało wyrazistej wątróbki, prażonych orzechów i ziaren oraz gorzkiej czekolady). Kompozycja surowcowo-smakowa potrawy zgodna była z najnowszymi trendami wykorzystywanymi w nowoczesnej gastronomii, a jednocześnie nawiązywała do Krakowa swoją ognistością i oknem wykonanym na kształt obwarzanka z francuskiego ciasta. Skromnie, ale też z nieukrywaną dumą cieszymy się więc z ogromnego sukcesu - ZDOBYCIA I MIEJSCA W KATEGORII KUCHARZ! Bardzo dziękuję Pani Wioletcie Stoch za pomoc w przygotowaniu Sandry do tego trudnego zadania.


W KATEGORII KELNER zadanie było równie trudne ze względu na chęć utrzymania dotychczasowej pozycji lidera (dwa lata z rzędu I miejsce w konkursie). Zadanie udało się, uplasowaliśmy się w ścisłej czołówce, choć żal, że zabrakło tylko 1 punkta! i ostatecznie zajęliśmy
II MIEJSCE W KATEGORII KELNER.


Celem konkursu kelnera jest kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej tradycji usługiwania. Jest on co roku doskonałym sposobem na sprawdzenie umiejętności kelnerskich oraz kreatywności i pomysłowości wśród uczniów szkół o profilu hotelarsko-gastronomicznym.
Zadaniem uczniów: SYLWESTER STANIK oraz BARTŁOMIEJ ŚWIRK (Technik kelner kl. III ) przygotowanych przez nauczycielkę przedmiotów zawodowych z zakresu obsługi konsumenta WANDĘ MAZUREK było nakrycie stołu na sześć osób według zaproponowanego menu, jego udekorowanie oraz obsługiwanie jury przy tym stole. Uczestnicy zobowiązani byli do wykorzystania własnej bielizny i zastawy stołowej oraz elementów dekoracyjnych. Zadanie należało wykonać w ciągu 90 minut. Profesjonaliści w dziedzinie obsługi konsumenta oceniali organizację pracy podczas nakrywania stołu, sylwetkę zawodową, aranżację stołu, nowatorstwo, znajomość zasad obsługi konsumenta oraz prezentację obsługi konsumenta do wybranego menu. W ramach konkursu ekipa zobowiązana była również do uzasadnienia wyboru potraw i napojów oraz sposobu ich podania. Niezmiernie cieszymy się, że jak co roku członków jury zachwycił bardzo wysoki poziom obsługi prezentowany przez naszych uczniów (w tym roku metodą synchroniczną).
 

Jako opiekunki uczniów cieszymy się, że trud włożony w ich przygotowanie do obydwu konkursów zaowocował tak pięknymi wynikami, a było to możliwe m.in. dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Jarosławskiego oraz niezwykłej przychylności jego kierownictwa i pracowników, za co serdecznie dziękujemy. Pochwały należą się również Sandrze, Bartkowi i Sylwkowi za zaangażowanie i profesjonalne reprezentowanie ZSSChiO w Jarosławiu na międzynarodowym konkursie w Krakowie.

 

Opracowanie: A. SIWOŃ


 KONKURS KULINARNY "BELFER W GARACH"  ( 27 II 2014r. )

 

          27 lutego w pracowni gastronomicznej został zorganizowany niecodzienny konkurs pt. "Belfer w garach". To przedsięwzięcie jest jednym z wielu w tegorocznym programie "Trzymaj formę".

 
Organizatorzy zawodów wyznaczyli ambitne cele:

 • doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozwijanie pomysłowości i kreatywności uczestników
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami reprezentującymi młode i nieco starsze pokolenia
 • promocja sztuki kulinarnej i zasad zdrowego odżywiania
 • promocja wspólnego gotowania któremu przyświeca hasło "Gotowanie z nauczycielem jest frajdą"
   

          W konkursie uczestniczyli nauczyciele i uczniowie. Najczęściej belfrów i uczniów dzieli pewna odległość: szerokość biurka lub kilka rzędów ławek, tym razem jednak zarówno pedagodzy jak i uczniowie stanęli po tej samej stronie barykady.

 

Uczestnikami kulinarnych zmagań byli:

 • Pani Zofia Karwańska - Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz Mirosław Hulak uczeń klasy IIż. Pani Zofia reprezentowała organ prowadzący naszą szkołę
 • Pani Dorota Wierzbińska-Dubaj - Wicedyrektor Szkoły, nauczyciel ochrony środowiska, przedsiębiorczości i fryzjerstwa oraz Patrycja Gwóźdź uczennica klasy Iż
 • Pani Hanna Wojciechowska-Kiwior - nauczyciel języka polskiego oraz Hubert Jartym uczeń klasy II
 • Pani Agnieszka Giec - nauczyciel biologii i wiedzy o społeczeństwie oraz Beata Kuc uczennica klasy IIż
 • Pani Ewelina Nowak-Majkut - nauczyciel hotelarstwa oraz Kamila Dworzańska uczennica klasy IIhTk
 • Pan Konrad Zieliński - nauczyciel wychowania fizycznego, trener oraz Katarzyna Gwóźdź uczennica klasy IaTa
 • Pan Grzegorz Lewkowicz - nauczyciel język angielskiego oraz Pamela Jędruch uczennica klasy IIaTf
   

Zmagania konkursowe składały się z dwóch etapów:


Etap pierwszy polegał na przygotowaniu ciasta pierogowego, uformowaniu, ugotowaniu i przedstawieniu do oceny 20 sztuk pierogów z dowolnym farszem i dowolnymi elementami dekoracyjnymi.
W drugim etapie każdy zespół prezentował wykonaną potrawę a sposób prezentacji był dowolny. Wszyscy zawodnicy bardzo poważnie potraktowali zmagania konkursowe, temat konkursu pojawiał się wielokrotnie w rozmowach nauczycieli i uczniów zarówno w pokoju nauczycielskim, w salach lekcyjnych jak i na korytarzach. Uczestnicy wykazali się dużymi umiejętnościami, pomysłowością i wzorową organizacją pracy. Efekty końcowe zawodów w postaci bardzo różnorodnych pierogów i elementów dekoracyjnych zaskoczyły wszystkich.
Na stole do prezentacji zostały ułożone pierogi idealne pod względem kształtów i wymiarów, perfekcyjnie ułożone na talerzach, okraszone skwareczkami i masełkiem, wzorcowe pod względem wartości odżywczej, ze starannie dobranymi dodatkami oraz elementami dekoracyjnymi. Smaki pierogów można określić jako mistrzowskie. Były pierogi na słodko np. z twarogiem, daktylami i cynamonem w towarzystwie miodu i bitej śmietany lub z czekoladą i śliwką, były też tradycyjnie na słono np. ze szpinakiem i serem, z bobem i serem feta, z mięsem z kaczki, kaszą jaglaną i kurkami, z twarogiem, parmezanem i awokado, z ziemniakami i bryndzą.
Równie ciekawa była druga część konkursu, podczas której zespoły prezentowały efekty pracy. Uczestnicy przygotowali prezentacje, wiersze, piosenki, melodie. Pani Zofia Karwańska deklamowała "Odę do pieroga" własnego autorstwa. Pani Dorota Wierzbińska-Dubaj przygotowała tekst piosenki, która śpiewali wszyscy uczestnicy. Pani Ewelina Nowak-Majkut recytowała wiersz a Pan Grzegorz Lewkowicz do prezentacji swojej pracy włączył oprawę muzyczną.


Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący - Pani Lidia Sobczyńska Wicedyrektor Szkoły, Pani Bożena Wojciechowska Kierownik Szkolenia Praktycznego oraz Karol Lotycz uczeń klasy IIaTf ustaliła następujące miejsca na podium


I miejsce

Pani Zofia Karwańska - Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu

Mirosław Hulak uczeń klasy IIż
II miejsce

Pani Dorota Wierzbińska-Dubaj - Wicedyrektor Szkoły, nauczyciel ochrony środowiska, przedsiębiorczości i fryzjerstwa

Patrycja Gwóźdź uczennica klasy Iż

III miejsce

Pan Grzegorz Lewkowicz - nauczyciel język angielskiego

Pamela Jędruch uczennica klasy IIaTf


Jury konkursu przyznało również specjalne nagrody w poszczególnych kategoriach:

w kategorii "Najbardziej oryginalny farsz do pierogów" wyróżnione zostały: Pani Dorota Wierzbińska-Dubaj i Patrycja Gwóźdź
w kategorii "Najlepiej zgrany duet belfra z uczniem" wyróżnione zostały: Pani Agnieszka Giec i Beata Kuc
w kategorii "Najbardziej oryginalna forma prezentacji" wyróżnieni zostali: Pani Zofia Karwańska i Mirosław Hulak
w kategorii "Najciekawsza aranżacja pierogów" wyróżnieni zostali: Pan Grzegorz Lewkowicz i Pamela Jędruch
w kategorii "Perfekcja w uformowaniu pierogów" wyróżnione zostały: Pani Ewelina Nowak-Majkut i Kamila Dworzańska
w kategorii "Najciekawsza stylizacja duetu i najlepiej zapowiadający się debiut" wyróżnieni zostali: Pan Konrad Zieliński i Katarzyna Gwóźdź
w kategorii "Mistrzostwo smaku" wyróżnieni zostali: Pani Hanna Wojciechowska-Kiwior i Hubert Jartym
Specjalna nagroda publiczności została przyznana drużynie: Pani Hanna Wojciechowska-Kiwior i Hubert Jartym.


Konkurs był nie tylko prezentacją umiejętności nauczycieli i uczniów, pokazał, że różnice wieku nie przeszkadzają w wymianie doświadczeń, a wspólne gotowanie może cieszyć i bawić. Uczestnicy zapewnili wszystkim wiele wrażeń sensorycznych i estetycznych.

 
Zapraszamy więc do obejrzenia reportażu z konkursowych zmagań na stronie lokalnej telewizji
http://twojatv.info
Konkurs zorganizowały Panie: U. Machaj i W. Stoch
 

Opracowała: U.MACHAJ


 VII Międzyszkolny Konkurs Kulinarny "Sposoby na podroby"  ( 18 II 2014r. )

 

          Kilkuletnią tradycją naszej szkoły jest organizacja w okresie zimowym międzyszkolnych zawodów kulinarnych przez nauczycieli przedmiotów zawodowych. Tegoroczna VII edycja konkursu odbyła się 18 lutego 2014 roku pod hasłem "Sposoby na podroby". Do kulinarnych zawodów przystąpili uczniowie z 6 szkół reprezentujących klasy drugie i trzecie Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Technikum żywienia i gospodarstwa domowego.


Agnieszka Hejnosz i Katarzyna Kontek (kl. II) - Zespół Szkół w Kańczudze
Maciej Szywała i Tomasz Hałek (kl. IV) - Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
Małgorzata Lewandowska i Jakub Bichajło (kl. III) - Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
Agnieszka Furman i Aleksandra Fedyk (kl III) - Zespół Szkół w Oleszycach
Adam Kubrak i Daniel Kuźma kl. II - Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu
Sandra Smorąg i Joanna Tkaczyk (kl. II) - Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Gośćmi konkursu byli:

Pan Tomasz Kulesza - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Barbara Brzezińska - Dyrektor biura poselskiego Pana Tomasza Kuleszy
Pan Mariusz Trojak - Dyrektor biura poselskiego Pana Mieczysława Golby Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pani Zofia Karwańska - Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
Pan Tadeusz Słowik – właściciel Restauracji Klasyczna w Jarosławiu
Pani Maria Krysa - główny technolog Restauracji Klasyczna w Jarosławiu
Pan Janusz Łęgowiak –Kierownik Działu Rozwoju i Główny Technolog Zakładów Mięsnych S.A. oddział w Jarosławiu
Pan Roman Bury - telewizja internetowa Twoja TV


Najważniejsze cele konkursu nie zmieniły się od pierwszej edycji:

 • rozwijanie współpracy między szkołami o profilu gastronomicznym,
 • doskonalenie umiejętności zawodowych,
 • prezentacja umiejętności uczniów oraz promowanie sztuki kulinarnej wśród młodzieży.

 

          Wtorkowy konkurs miał jeszcze jeden cel - promować wartość odżywczą surowców podrobowych oraz promować spożywanie potraw i produ-któw z podrobów. Jeżeli na lekcjach technologii gastronomicznej lub zajęć w pracowni realizowany jest temat "Surowce podrobowe i potrawy z podrobów" często zauważyć można grymasy na twarzy uczniów oraz usłyszeć uwagi "to niesmaczne, pewnie będzie wątróbka". Obserwując konsumentów na stoisku z surowcami mięsnymi i podrobowymi wyraźnie widać mniejsze zainteresowanie tą drugą grupą surowców. Dzięki serdeczności Pana Leszka WybrańcaDyrektora Zakładów Mięsnych "Sokołów"S.A. oddział w Jarosławiu uczestnicy konkursu mieli okazję zobaczyć surowce podrobowe. Aby uświadomić wszystkim jak dużo składników odżywczych zawierają podroby organizatorzy przygotowali tablice z danymi liczbowymi. Zastosowanie surowców podrobowych w przetwórstwie mięsnym przedstawił Pan Janusz ŁęgowiakKierownik Działu Rozwoju i Główny Technolog Zakładów Mięsnych S.A. oddział w Jarosławiu.
 

          Zadanie uczestników konkursu polegało na wykonaniu dwóch potraw z wykorzystaniem dowolnych surowców podrobowych. Jedną z nich była zakąska, drugą danie zasadnicze. Każda potrawa zawierała co najmniej jeden rodzaj podrobów. Uczniowie startowali w dwuosobowych zespołach a zadanie należało wykonać w czasie 120 minut. Każdy zespół wykonał i zaprezentował do oceny 3 porcje zakąski z podrobów oraz 3 porcje dania zasadniczego.

 

Oto potrawy wystawione na krytykę komisji:

 • Móżdżek na tarcie z beszamelem i mascarpone oraz tortellini z wątróbką i kapustą z żurawinowym sosem - Agnieszka Hejnosz i Katarzyna Kontek
 • Sakiewki niespodzianki oraz duet dwóch serc, ryżowe placuszki, seler z kiwi z nuta żurawiny, jabłka i orzechów - Maciej Szywała i Tomasz Hałek
 • Babeczki jajeczne z musem z wątróbki oraz ozory wieprzowe w sosie chrzanowym - Małgorzata Lewandowska i Jakub Bichajło
 • Fantazyjne tartaletki od serca oraz wątróbka w sosie chlebowym z faszerowanymi ziemniaczkami - Agnieszka Furman i Aleksandra Fedyk
 • Galantyna oraz sakiewki z farszem watróbkowym, puree ziemniaczano-marchewkowe, surówka z jabłka i cebuli - Adam Kubrak i Daniel Kuźma
 • Kuchenne inspiracje na temat mózgu wieprzowego oraz grasica cielęca z orzechami w towarzystwie owoców lasu i sadu - Sandra Smorąg i Joanna Tkaczyk


Potrawy konkursowe degustowane przez, gości, komisję oraz samych zawodników zostały ocenione jako bardzo smaczne co dowodzi, że mogą zadowolić nawet wybredne podniebienia.


Komisja Konkursowa w składzie: Pan Janusz Łęgowiak, Pani Maria Krysa, Pani Urszula Machaj wyłoniła zwycięzców:
I miejsce - Maciej Szywała i Tomasz Hałek, kl. IV - Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu
II miejsce - Sandra Smorąg i Joanna Tkaczyk, kl. II - Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
III miejsce - Małgorzata Lewandowska i Jakub Bichajło, kl. III - Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
 

Specjalną nagrodę ufundowaną przez Pana Leszka Wybrańca Dyrektora Zakładów Mięsnych "Sokołów"S.A. oddział w Jarosławiu otrzymały Sandra Smorąg i Joanna Tkaczyk z ZSSChiO w Jaroslawiu. Dziewczyny wykorzystały do konkursowych potraw surowce mało znane i naprawdę rzadko używane w kuchni: grasicę cielęcą oraz mózg wieprzowy.

 
          Zwycięzcom konkursu jaki i zawodnikom, którzy zajęli kolejne miejsca gratulujemy pomysłów, odwagi i kreatywności. Nagrodzeni zostali nie tylko uczniowie, którzy zajęli miejsca na podium, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu kuchennego i albumów książkowych.


          W imieniu Dyrekcji Szkoły oraz organizatorów konkursu serdecznie dziękujemy Państwu -zwracając się do Gości i Sponsorów za przybycie i uświetnienie uroczystości. Wyrażamy wdzięczność za to że jesteście Państwo zainteresowani kształceniem umiejętności młodszego pokolenia i mimo wielu obowiązków poświęciliście czas na wspólne spotkanie. Na ręce Sponsorów składam serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji kulinarnych zawodów:

 • Pan Jerzy Batycki Starosta Powiatu Jarosławskiego ufundował nagrody w postaci sprzętu dla jednej drużyny oraz upominki dla wszystkich uczestników.
 • Pan Leszek Wybraniec - Dyrektor Zakładów Mięsnych S.A. oddział w Jarosławiu ufundował nagrody dla wszystkich uczestników, nagrodę specjalną dla jednej drużyny, wędliny podrobowe do degustacji oraz surowce podrobowe.
 • Pan Mieczysław Golba Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ufundował nagrody w postaci sprzętu dla jednej drużyny.
 • Pan Mieczysław Kasprzak Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ufundował albumy książkowe dla wszystkich uczestników konkursu.
 • Pan Tomasz Kulesza Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ufundował nagrody w postaci albumów dla jednej drużyny.
 • Pan Tadeusz Słowik właściciel restauracji KLASYCZNA w Jarosławiu ufundował nagrody w postaci sprzętu dla jednej drużyny.
 • Pan Czesław Szczepanik właściciel Firmy Handlowej "Szczepanik" S.C. ufundował nagrody w postaci sprzętu dla jednej drużyny.
 • Pan Władysław Płoszaj Dyrektor ZSSChiO ufundował nagrody w postaci sprzętu dla jednej drużyny.

 

          Dziękujemy Pani Marii Krysa oraz Panu Januszowi Łęgowiakowi za pracę w komisji konkursowej. Dziękujemy uczniom klasy IIż orz klasy IITk za pomoc w przygotowaniu części kulinarnej i obsłudze konkursu.

 
Konkurs zorganizowały Panie: M. Hopko-Pajda, W. Stoch, U. Machaj i S. Makarowska.

 
 

Opracowała: U.MACHAJ


 VII Powiatowy Konkurs Piosenki Europejskiej ( 24 I 2014r. )

 

        Dnia 12 lutego 2014 roku w Zespole Szkól Nr 12 im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu odbyła się już VII edycja konkursu Piosenki Europejskiej pod patronatem Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.
Jak co roku młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych w naszym mieście i powiecie zaprezentowała wysoki poziom interpretowanych przez siebie utworów śpiewanych w rożnych językach: hiszpańskim, włoskim, angielskim oraz francuskim. Jury złożone z nauczycieli uczących poszczególnych języków pod przewodnictwem pana T. Dębickiego - muzyka i kompozytora wyłoniła finalistów - co nie było prostą sprawą, ponieważ poziom wszystkich wykonawców jest z roku na rok coraz wyższy. Naszą szkołę miały reprezentować dwie uczennice: Paulina Płonka z klasy I-a/Ta, dla której miał to być debiut oraz Karolina Durbajło z klasy IV h, która kolejny już raz reprezentowała szkołę w tym konkursie.
Opiekunem naszej ”reprezentacji” była jak co roku Pani profesor Jolanta Bal - ucząca języka włoskiego która pomagała w przygotowaniach uczestniczek.
          Naszą debiutantkę zmogła niestety choroba i nie mogła sprawdzić się na „wielkiej scenie”, ale Karolina zajęła wysokie III miejsce. Wraz z atrakcyjnymi nagrodami dostała również propozycję uczestniczenia w innych imprezach muzycznych na terenie naszego miasta.
 

Laureatce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !!!!!!
 

Opracowanie: J. BAL


 Pełnoletność pewnej olimpiady ( 17 I 2014r. )  

 

 

 

        Owa pełnoletność dotyczy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, której XVIII edycja przypada na rok 2014.


Kolejność jest taka:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi objęło patronat nad ogólnopolską rywalizacją o miano najlepszego.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie są organizatorami przedsięwzięcia.
 • Etap okręgowy dla ponadgimnazjalnych szkół okręgu rzeszowskiego odbył się dnia 10 stycznia 2014 roku w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie.


          Tu właśnie udali się uczniowie klasy III technikum żywienia i gospodarstwa domowego – Michał Florek i Paweł Śliwiński. W przyjaznej atmosferze 45 uczestników konkursu zmagało się z rozległymi zagadnieniami, bowiem wiodącą tematyką było „żywienie u progu i schyłku życia”.
I choć uczniowie nie zakwalifikowali się do etapu centralnego, to przecież pogłębili wiedzę i doświadczenia a udział w zmaganiach olimpijskich uznali za wyróżnienie i sukces. Trzeba zaznaczyć, że organizatorzy etapu okręgowego zadbali o dodatkowe atrakcje – zwiedzanie Muzeum Mleczarstwa, zwiedzanie trasy podziemnej Rzeszowa oraz możliwość degustacji wypieków karnawałowych.


Jest też wartość dodatkowa takich spotkań, już pozaprogramowa; to spotkanie z uczniami i nauczycielami innych szkół, swobodne rozmowy, wymiana doświadczeń – na pewno inspirujące i przyjemne.

 

Opracowała: W. STOCH


 Konkurs matematyczny "MISTRZ RACHUNKÓW" ( 14 I 2014r. )  

 

 

 

          W grudniu 2013 r. odbył się pierwszy etap konkursu matematycznego „MISTRZ RACHUNKÓW” adresowany do uczniów klas pierwszych liceum i technikum. Łącznie w konkursie wzięło udział 25 uczniów. Zadania nie wykraczały poza program klasy pierwszej, ale wymagały bardzo dużej sprawności rachunkowej.
 

Do etapu drugiego, który odbędzie się w lutym 2014 zakwalifikowali się:

Klasa 1Tf: Szajny Justyna, Szawarniak Joanna
Klasa 1aTa: Broda Andżelika, Stepańczuk Natalia, Skupień Daniel

Klasa 1 hTk: Karolina Pyza
Klasa 1Lo: Gabriela Rochacka, Joanna Stecura, Paulina Wojdyło, Jacek Porczak

Gratulujemy młodzieży i życzymy dalszych sukcesów w ostatnim etapie konkursu!


Organizatorzy:
mgr Ewa Pieczonka
mgr Agnieszka Sowa
mgr Joanna Stępień


 Szkolny Konkurs gier logicznych " MARBLE XVI " - Eliminacje ( 10 I 2014r. )

 

          Przedstawiam wyniki eliminacji corocznego konkursu w bardzo trudnej grze logicznej MARBLE XVI (edycja XVI). W tym roku szkolnym (2013/2014) w eliminacjach startowało już ponad 30 osób, które próbowało swoich sił w zagadkach logicznych.

Do ścisłego finału - czyli wyniku powyżej 100000 punktów w czasie 90 minut gry - przeszły do tej pory 3 osoby. Poniżej przedstawiam zaliczone wyniki z eliminacji:
 

Miejsce Imię NAZWISKO Klasa Punkty
1 Miejsce Iwona DRAPAŁA VI o 173835
2 Miejsce Joanna KOŁODZIEJ II hTk 122526
3 Miejsce Kacper CHMIELOWIEC II hTk 117664

 
Dziękuję niżej wymienionym uczniom za udział w eliminacjach:

Karolina DOBOSZ, Karolina ZUBRZYCKA, Ewelina KALETA, Aneta FEDAK, Ewa MAŚLANKA, Paulina PIĘTNIK, Karolina PROCHOWNIK, Kamil KROCZEK, Klaudia DZIUBA, Patryk PODPIRKA (Klasa 2htk), Krystian TROJNAR, Mariola ROGA, Wioleta MIKULEC, Małgorzata CHODAŃ, Maciej ŁACHMANOWICZ, Daniel LASOTA, Norbert GEMRA, Adrian KOCHANOWICZ, Sławomir CICIRKO (Klasa 4o), Wioleta WAGOWSKA, Adrian PALUCH, Jaromir WYSZATYCKI, Gabriela LEONARCIK, Kinga CHODAŁA, Natalia STEPAŃCZUK, Beta CZERNIEC, Katarzyna GWÓŹDŹ, Justyna KOWALCZYK, Magdalena BECHTA, Klaudia KISIELEWICZ, Paulina PŁONKA, Agata LISIK, Aleksandra WYDRA, Danuta PAJDA, Andżelika BRODA (Klasa 1aTa).
 

Konkurs jeszcze trwa - zapraszam wszystkich chętnych do wypróbowania swoich sił. Przypominam aktualny rekord szkoły należy do: Katarzyny SZYLER (absolwentka LO - MARBLE XIV) - 224270 pkt. Jestem fundatorem nagród i postaram się w tym roku wynagrodzić w jakiś sposób wszystkie osoby, które przejdą do ścisłego finału. Przypominam, że w obecnej chwili gwarantowane minimalne nagrody to:

 

1 Miejsce - Pendrive 32GB

2 Miejsce - Pendrive 16 GB z szyfrowaniem

3 Miejsce - Pendrive 16 GB

4 Miejsce - Pendrive 8 GB

5 Miejsce - Zestaw niespodzianka

 

Opracował: R. PORCZAK


 Konkurs z języka niemieckiego "Mistrz słownictwa" ( 7 I 2014r. )

 

 

          W dniu 10 grudnia odbył się szkolny konkurs z języka niemieckiego "MISTRZ SŁOWNICTWA". W konkursie wzięło udział 15 uczniów z klas 1a⁄Ta, 1hTk, 1Tż, 2 LO i 4h. Uczestnicy zmagali się z zadaniami leksykalnymi z zakresu żywienia, zdrowia, szkolnictwa i życia zawodowego. Uczniowie mieli okazję wzbogacić oraz sprawdzić swoją wiedzę leksykalną z w⁄ w kręgów tematycznych.


Najlepsi okazali się :
 

I miejsce - Magdalena BECHTA klasa I a/Ta

II miejsce - Joanna GŁOWACZ klasa 2 LO

III miejsce - Beata CZERNIC klasa 1a/Ta


Laureatom konkursu gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
     

 

 

Opracowanie: E. RAUCH P.LACH  


 Szkolny Konkurs Fryzjerski - EDYCJA III ( 06 I 2014r. )

 

 

          18.12.2013r w ZSSCHiO w Jarosławiu odbył się III szkolny Konkurs Fryzjerski, którego tematem była – "Fryzura awangardowa lub wieczorowa z wykorzystaniem plecionek".

          W konkursie wzięły udział uczennice ze wszystkich klas fryzjerskich w naszej szkole - łącznie 25 osób.


Jury w składzie: Pani v-ce Dyrektor Dorota Wierzbińska – Dubaj, Barbara Grządziel – Rymarz i Alicja Jaracz, spośród licznej grupy uczestniczek konkursu, wytypowało następującą klasyfikację:


I miejsceKamila Jabłońska – klasa III Tf
II miejsce Agnieszka Zagrobelna – klasa III CWF
III miejsceKarolina Markiewicz – klasa I Tf


Laureatki otrzymały cenne nagrody oraz dyplomy. Gratulujemy!!!

 

        

 

Opracowała: mgr inż. B. GRZĄDZIEL - Rymarz


 Konkurs "Kolędy i pastorałki" ( 15 XII 2013r. )

 

 

          Tradycyjnie od siedmiu lat organizowany jest w nasze szkole konkurs "Kolędy i pastorałki". W tym roku przesłuchania uczestników odbyły się 16 grudnia w świetlicy szkolnej. Podobnie jak w ubiegłych latach cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród naszej młodzieży.

 

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody.

 

W kategorii śpiew indywidualny:

I miejsce - Sylwia Junkiewicz klasa I TŻ

II miejsce - Katarzyna Bielówka klasa I F

 

W kategorii śpiew grupowy:

I miejsce - Magdalena Sawa i Sylwia Czerwińska klasa II TŻ

II miejsce - klasa II HTK (12 osób)

 

Nagrody zostaną wręczone przez pana Dyrektora Władysława Płoszaja na apelu przedświątecznym. Laureatom konkursu gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

 

Organizatorzy: A. Hołowacz, O. A. Gołpyś, A. Hrycewicz, E. Kluz

 

 

Opracowanie: E. KLUZ  


 "Najsmaczniejszy placek ziemniaczany" ( 13 XII 2013r. )

 

 

          Cienkie, chrupiące dobrze wysmażone w połączeniu z sosami: na bazie sera pleśniowego oraz pomarańczowym czy nieco grubsze, też dobrze wysmażone przełożone dipem z suszonymi pomidorami w towarzystwie surówki z pora i papryki? Może jednak klasyczne z gulaszem oraz surówką z białej kapusty i orzechów? A może jeszcze inaczej?- przełożone duszoną cukinią w towarzystwie smażonych pieczarek i klasycznej surówki z kiszonej kapusty? Takie dylematy mieli członkowie komisji podczas czwartkowego konkursu kulinarnego "Najsmaczniejszy placek ziemniaczany".

 

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych:

Dominik Wasio i Robert Makulski klasa Ik

Zbigniew Konieczny i Mateusz Kurpiel klasa Ik

Aleksandra Bazylewicz i Krystian Sołek klasa Iko

Ewelina Kuźmicha i Sylwia Dusiło klasa Ia

Katarzyna Jurczyk i Konrad Ryzner klasa Iż

Paweł Zając i Gabriela Lech klasa ITk

 

          Zadanie uczestników polegało na przygotowaniu dwóch porcji placków ziemniaczanych z dowolnymi dodatkami w czasie 60 minut. Różnorodność użytych składników, sposób łączenia surowców, estetyka podania i smakowitość potraw zaskoczyła zarówno oceniających jak i samych uczestników kulinarnych zawodów. Umiejętności i pomysłowość uczniów klas pierwszych została zauważona przez Dyrekcję Szkoły. Zarówno Pani Dyrektor Lidia Sobczyńska, Kierownik Szkolenia Praktycznego Pani Bożena Wojciechowska jak i Pan dyrektor Władysław Płoszaj gratulowali wszystkim zawodnikom podkreślając duże umiejętności jak i życzyli kolejnych kulinarnych sukcesów.

 

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z klasy Iż Katarzyna Jurczyk i Konrad Ryzner

Miejsce drugie zajęli Zbigniew Konieczny i Mateusz Kurpiel z klasy Ik

Miejsce trzecie wywalczyli Aleksandra Bazylewicz i Krystian Sołek z klasy Iko

 

Konkurs "Najsmaczniejszy placek ziemniaczany" zorganizowany został w ramach programu "Trzymaj formę". Organizatorami zawodów były Panie: Urszula Machaj i Wioletta Stoch.

 

Opracowanie: U. MACHAJ  


 XVI Olimpiada Wiedzy o Żywności - etap okręgowy ( 9 XII 2013r. )

 

          6 grudnia w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach odbył się etap okręgowy XVI Olimpiady Wiedzy o Żywności. W eliminacjach okręgowych uczestniczyło 35 uczniów reprezentujących 8 szkół, w większości byli to przyszli technolodzy żywności. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas IIa, IIa i IVa: Pamela Jędruch, Katarzyna Wilusz, Elżbieta Kamińska, Sylwia Michałów i Marek Nowak. Cześć pisemna zawodów branżowych sprawdzała wiedzę uczestników z zakresu technologii żywności, analizy żywności i ekonomii. Etap ustny olimpiady był nie tylko sprawdzianem wiedzy ale również odporności na stres i umiejętności wypowiedzi w określonym czasie. Do etapu ustnego zakwalifikowało się 9 uczniów, w tym Elżbieta Kamińska z klasy IIIa. W końcowej klasyfikacji Ela zajęła V miejsce. Z niecierpliwością będziemy oczekiwać na oficjalne informacje Komitetu Głównego Olimpiady potwierdzające udział naszej uczennicy w etapie centralnym. Warto dodać, że wysokie X miejsce po części pisemnej zajęła Katarzyna Wilusz z klasy IIa.

 

 

 

 

          Na koniec kilka refleksji. W Olimpiadzie Wiedzy o Żywności jarosławski "spożywczak" uczestniczy już od 14 lat, w etapie centralnym olimpiady uczestniczyliśmy 12 razy. Udział w tego typu zawodach jest okazją do wymiany doświadczeń zarówno wśród uczniów jak i opiekunów. Uczniowie mają możliwość porównać swoje umiejętności i poznać rówieśników. Za każmy razem przywozimy nowe doświadczenia. Rekompensatą wyjątkowo wietrznej aury podczas tegorocznego wyjazdu była ciepła i przyjazna atmosfera w goszczącej szkole, z wyjazdu do Kielc przywieźliśmy dużo pozytywnych wrażeń i miłe wspomnienia.

 

Opracowanie: Urszula MACHAJ  


 Olimpiada wiedzy hotelarskiej (  XII 2013r. )  

 

 

         W dniu 18 listopada w naszej szkole odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. W etapie szkolnym wzięli udział uczniowie kl. II, III, i IV Technikum Hotelarskiego.

 

Największą liczbę punktów zdobyli:

 

1. Durbajło Karolina kl. IV h

2. Gwóźdź Aneta kl. IV h

3. Dziuba Klaudia kl. II h

4. Kuszczak Agata kl. IV h

 

Do etapu okręgowego który odbędzie się w styczniu 2014 zakwalifikowały się: Durbajło Karolina, Gwóźdź Aneta i Dziuba Klaudia.

 

Dziękujemy wszystkim uczniom za wzięcie udziału w eliminacjach szkolnych, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszych etapach olimpiady.

 

 

Ewelina Majkut-Nowak   Marta Pels


 Konkurs cukierniczy "Słodkie babeczki" ( 30 XI 2013r. )

 

 

          W piątek 29 listopada rozstrzygnięty został szkolny konkurs cukierniczy dla uczniów realizujących zajęcia praktyczne lub program z przedmiotu pracownia cukiernicza w szkolnych pracowniach ciastkarskich. Zadanie uczestników polegało na przygotowaniu 25 babeczek, korpusy należało wykonać z ciasta kruchego natomiast półprodukty do napełnienia korpusów oraz elementy dekoracyjne zgodnie z regulaminem były dowolne.

 

          W konkursie uczestniczyło 13 uczniów reprezentujących klasy I i II technikum technologii żywności (kwalifikacja T.4 cukiernik) oraz II i III cukiernik:

 

Klaudia Biały, Sylwia Dusiło, Dominika Gaweł, Marcin Kuras, Daniel Skiba (klasa 1a)

Gabriela Bielówka, Pamela Jędruch, Karol Lotycz, Katarzyna Wilusz (klasa 2a)

Elżbieta Czado, Ewelina Dańczura (klasa 2cwk)

Katarzyna Kunysz, Ilona Maziarz (klasa 3cwf)

 

          Konkursowe babeczki prezentowałby się okazale, półprodukty do napełnienia babeczek oraz elementy do dekoracji zostały dobrane przez uczestników pod względem smakowym, estetycznym i kolorystycznym. Nie wszystkie ciasteczka były w stonowanej ciepłej tonacji, część babeczek wyróżniała się barwami kontrastowymi oraz kolorami z tonacji zimnej (zielony, niebieski). Zawodnicy przygotowali zarówno wyroby dla dzieci (nuty owocowe, motywy okazjonalne) jak i dla dorosłych (nuta kawowa, motywy roślinne i geometryczne). A co najważniejsze, wszystkie ciasteczka były pyszne.

 

          Ogłoszenie zwycięzców konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w obecności całej Dyrekcji Szkoły. Panie Wicedyrektor gratulowały uczestnikom pomysłów i wręczały nagrody, Pan Dyrektor potwierdził słodki smak babeczek i wręczał dyplomy.

 

Zwyciężczynią konkursu została Sylwia Dusiło z klasy Ia/Ta, najlepsze babeczki miały smak czekoladowy z nutą mięty a gwiazdkowe dekoracje zapowiadały nadchodzące święta. Drugie miejsce zajęła Gabriela Bielówka z klasy IIa/Tf, babeczki wyróżniały się perfekcją wykonania. Miejsce trzecie zajęła Ewelina Dańczura z klasy IIcwk, były to babeczki na przyjęcie dla dzieci.

 

 

Nauczyciele zaangażowani w przygotowanie konkursu:

 

mgr inż. Helena

DUSIŁO

mgr inż. Urszula

MACHAJ

mgr inż. Marta

MAGOŃ


 Konkursy poświęcone patronce szkoły ( 10 XI 2013r. )

 

 

Konkurs multimedialny o życiu i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie

 

          W pierwszych dniach listopada został rozstrzygnięty multimedialny o życiu i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie. Spośród nadesłanych do biblioteki szkolnej prac jury wyłoniło zwycięzcę. W tym roku został nim uczeń kl. I LO Jacek Porczak. Jego prezentacja uświetniła galę z okazji uroczystego otwarcia pracowni chemicznej.

 

Prezentacja w formacie Power Point 2007 (plik 4,65 MB *.pptx)

 

Konkurs zorganizowały: Elżbieta Kluz i Agnieszka Hrycewicz

 

 

 

 

Konkurs plastyczny na portret Marii Skłodowskiej - Curie

 

          Cyklicznie już w ZSSChiO wraz z końcem października i początkiem listopada biblioteka szkolna organizuje konkurs plastyczny na portret patronki naszej szkoły Marii Skłodowskiej - Curie. Laureatkami tegorocznej edycji konkursu zostały: Karolina Grabowska z klasy III TF oraz Magdalena Siciarz z klasy IV A/TA

 

  

 

 

Opracowała: mgr Agnieszka Hrycewicz


 XII Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego" ( 1 XI 2013r. )  

 

 

 

          Konkurs odbył się w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu 18 października 2013r. Uczestniczyli w nim uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe.

 

          W kategorii recytacji każdy uczestnik prezentował 2 wiersze: jeden autorstwa Jerzego Hordyńskiego i jeden Janusza Szubera.
W konkursie ZSSChiO reprezentowali:

 

Dominika Lonc – kl.I LO – przygotowana przez mgr Agnieszkę Sęk

Paweł Zając – kl. I h /Tk – przygotowany przez mgr Hannę Wojciechowską – Kiwior.

 

Agnieszka Sęk  


 Turniej Poetycki o "Laur Impresji" ( 31 X 2013r. )  

 

 

          Turniej odbył się w dniu 17.10.2013r. w jarosławskim MOKu. Brali w nim udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs obejmował 3 kategorie: recytacji , twórczości własnej i poezji śpiewanej. ZSSChiO reprezentowało 5 uczniów:

 

Patrycja Gwóźdź, Kacper Studziński – kl .I ż – przygotowani przez mgr Hannę Wojciechowską – Kiwior

Marta Witko – kl. III h , Roksana Makowiecka – kl. I LO , Kamil Bąk - kl. IV h – przygotowani przez mgr Agnieszkę Sęk.

 

Marta Witko otrzymała wyróżnienie w kategorii recytacji.

Roksana Makowiecka otrzymała III miejsce w kategorii poezji śpiewanej.

 

 

Agnieszka Sęk  


 III edycja Konkursu Piosenki Niepodległościowej ( 24 X 2013r. )

 

          24 października 2013r. po raz trzeci odbył się w naszej szkole Konkurs Piosenki Niepodległościowej. Wzięli w nim udział uczniowie z klas: 1Lo, 2Lo, 1Tf, 1a/ta, 1ż, 3 tk/ż i 4h. Wszyscy uczestnicy wykonali, wybrane przez siebie utwory, na bardzo wysokim poziomie. Jury w składzie: Dorota Wierzbińska – Dubaj, Bernadetta Chrzan, Hanna Wojciechowska – Kiwior i Bożena Wojciechowska, miało ogromny problem z dokonaniem wyboru najlepszych wykonawców.

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

- uczennice klasy 2Lo – Iwona Pędzińska, Żaneta Nowak, Weronika Rupar

- klasa 1Lo

- klasa 1tf

 

III miejsce zajęły: Weronika Rupar (2Lo) oraz Karolina Dyndał i Sylwia Nietrzeba (3Tk/ż)

 

II miejsce zajął: Kamil Bąk (4H)

 

Zwycięzcami konkursu (I miejsce) zostały dziewczyny z piękną barwą głosu:

Sylwia Janikiewicz (1ż) oraz Paulina Płonka, Klaudia Kisielewicz i Klaudia Biały ( 1a/Ta)

 

          Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział. Całą społeczność szkolną zapraszamy na uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości, podczas której usłyszymy wszystkich wykonawców.

 

Organizatorzy: B. Chrzan, H. Wojciechowska- Kiwior, B. Wojciechowska.

 

mgr Bożena Wojciechowska


 Szkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej ( 14 X 2013r. )  

 

 

          W naszej szkole w dniu 04.11.2013 odbędzie się Szkolny Konkurs Wiedzy Hotelarskiej. Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie się do pani M. Pels lub E. Majkut do dnia 31 października 2013 roku.

          Laureaci konkursu wezmą udział w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej pod hasłem "Usługi hotelarskie w obiektach zabytkowych". Olimpiada odbędzie się 15 stycznia 2014 roku w Rzeszowie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!!!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Opracowanie: mgr Ewelina Nowak-Majkut

 

 

INFORMACJE STARSZE DOSTĘPNE U WEBMASTERÓW


Konkursy branżowe

 

Konkurs Kulinarna Gala TUR – GASTRO – HOTEL pod hasłem:
„Dania bankietowe – cateringowe”

Konkurs „Aranżacja i Obsługa Stołu Okolicznościowego”

Konkurs "Prezentacja jednego talerza – wariacje na temat deseru"

Konkurs kulinarny „Wariacje z naleśnikiem”

Konkurs „Palma Wielkanocna”

Konkursy podczas „Święta Chleba”: „Aranżacja stoiska”, „Smaczny bo z naszej kaszy”, „Dobre, bo nasze”, „Ładne, bo nasze”.


Matematyka

SERWIS Z TESTAMI


Konkurs dla klas I - „Mistrz Rachunków”

„Matematyczny konkurs zadaniowy”


Chemia


„Szkolny Konkurs Chemiczny”


Podstawy Przedsiębiorczości


„Szkolny Konkurs Przedsiębiorczości”


Historia


Konkursy szkolne:

„Konstytucja 3 Maja”

"Święto Niepodległości”

„Nasza Wielka Królowa 
Jadwiga”

Konkurs plastyczny:

„Życie i osiągnięcia Marii Skłodowskiej - Curie”


Język polski


Konkurs międzyszkolny:

„U wrót doliny. Spotkania z Poezją Zbigniewa Herberta”

Konkurs międzyszkolny: „Turniej Poetycki o Laur Impresji”

Konkurs międzyszkolny:

„VII Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. Jerzego Hordyńskiego”

I Międzyszkolny Konkurs:

„Życie i osiągnięcia Marii Skłodowskiej – Curie”

Konkurs międzyszkolny:

„Lutnia Safony”

Konkurs międzyszkolny: „Słowacki i jego epoka”

Konkurs międzyszkolny:

„Wiosna w sercu, wiosna 


Informatyka, TI

 

Przedświąteczny szkolny

konkurs gier logicznych:

"PsychoLOGICUS"


PO

Międzyszkolny "Konkurs o Obronie Cywilnej"