© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering - Robert Porczak
Projekt PO WER 2016-1-PL01-KA102-024934

WITAMY !

Strona Projektu PO WER w ZSSChiO

Tytuł projektu: „Europejskie doświadczenie zawodowe

inspiracją do aktywności na rynku pracy”.

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-024934

CELE PROJEKTU - Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy z FRSE w Warszawie pozwolą na zorganizowanie wyjazdu uczniów klas II i III na zagraniczne praktyki zawodowe, a nauczycieli na staże typu job-shadowing. CEL GŁÓWNY PROJEKTU: zwiększenie mobilności zawodowej uczniów i kadry, a w efekcie pobudzenie ich aktywności i zwiększenie ich szans na lokalnych i europejskich rynkach pracy. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: zwiększenie kompetencji zawodowych i umiejętności uczestników wzrost mobilności, zwiększenie aktywności i motywacji do działania poprawa znajomości języków obcych, a szczególnie słownictwa zawodowego podniesienie kompetencji społecznych - zwiększenie pewności siebie, samodzielności, kreatywności i elastyczności, nawiązanie nowych kontaktów polepszenie jakości nauczania w ZSSChiO poprzez obserwację przez nauczycieli rzeczywistych warunków pracy za granicą oraz obserwację dualnego systemu organizacji kształcenia praktycznego i pracy z młodzieżą w Niemczech w drodze job- shadowing.

Informacja w pigułce

Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" dotyczy listy rezerwowej w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” - projekty zatwierdzone do realizacji ze środków POWER w dn. 10 sierpnia 2016 – Konkurs 2016 (pozycja na liście: 72). Kwota projektu:   194676 EUR / 824569,67 PLN Czas trwania: 22 miesiące – od 01.09.2016r. do 30.06.2018r. Uczestnicy projektu: 99 osób (89 uczniów i 10 nauczycieli ZSSChiO).
Lista rankingowa Lista rankingowa
© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych, i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering Robert Porczak
Projekt 2016-1-PL01-KA102-024934

WITAMY !

Strona Projektu PO WER w ZSSChiO

Tytuł projektu: „Europejskie doświadczenie

zawodowe inspiracją do aktywności na

rynku pracy”.

Numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-024934

CELE PROJEKTU - Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy z FRSE w Warszawie pozwolą na zorganizowanie wyjazdu uczniów klas II i III na zagraniczne praktyki zawodowe, a nauczycieli na staże typu job- shadowing. CEL GŁÓWNY PROJEKTU: zwiększenie mobilności zawodowej uczniów i kadry, a w efekcie pobudzenie ich aktywności i zwiększenie ich szans na lokalnych i europejskich rynkach pracy. CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU: zwiększenie kompetencji zawodowych i umiejętności uczestników wzrost mobilności, zwiększenie aktywności i motywacji do działania poprawa znajomości języków obcych, a szczególnie słownictwa zawodowego podniesienie kompetencji społecznych - zwiększenie pewności siebie, samodzielności, kreatywności i elastyczności, nawiązanie nowych kontaktów polepszenie jakości nauczania w ZSSChiO poprzez obserwację przez nauczycieli rzeczywistych warunków pracy za granicą oraz obserwację dualnego systemu organizacji kształcenia praktycznego i pracy z młodzieżą w Niemczech w drodze job-shadowing.

Informacja w pigułce

Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"  dotyczy listy rezerwowej w ramach programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” - projekty zatwierdzone do realizacji ze środków POWER w dn. 10 sierpnia 2016 – Konkurs 2016 (pozycja na liście: 72). Kwota projektu:   194676 EUR / 824569,67 PLN Czas trwania: 22 miesiące – od 01.09.2016r. do 30.06.2018r. Uczestnicy projektu: 99 osób (89 uczniów i 10 nauczycieli ZSSChiO).
Lista rankingowa Lista rankingowa