© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering - Robert Porczak
Projekt PO WER 2016-1-PL01-KA102-024934

Informacje

WARUNKI UCZESTNICTWA - REKRUTACJA

Warunkiem    uczestnictwa    w    zagranicznych    praktykach    zawodo- wych   jest   wypełnienie   i   złożenie   dokumentów   rekrutacyjnych   na wyjazd    do    określonego    kraju    mobilności    (Anglii,    Niemiec    lub Włoch)    i    spełnienie    wymagań    regulaminu    rekrutacji.    Dla    każdej grupy    mobilności    tworzona    jest    lista    główna    oraz    rezerwowa. Udział    w    projekcie    jest    całkowicie    bezpłatny.    Uczestnicy    mają zapewnione:   przygotowanie   do   wyjazdu,   transport,   ubezpieczenie, zakwaterowanie,    wyżywienie,    kieszonkowe,    miejsce    praktyki,    24- godzinną   opiekę   nauczyciela   –   opiekuna   z   Polski,   opiekę   osoby   z instytucji    pośredniczącej    w    danym    kraju,    program    kulturowy. Miejsca     praktyk     są     dostosowane     do     profilu     zawodowego     i znajomości   języka   obcego   przez   uczestnika   (są   to   hotele,   zakłady gastronomiczne   lub   fryzjerskie   w   Londynie,   Lipsku   i   Rimini),   a   za ich    znalezienie    jest    odpowiedzialna    instytucja    pośrednicząca    w porozumieniu   z   zespołem   projektowym   ZSSChiO.   Przygotowanie przed   wyjazdem   (zawodowe,   językowe,   kulturowe)   uzależnione   od zawodu i kraju wyjazdu (patrz REGULAMIN REKRUTACJI )
Link do dokumentacji związanej z rekrutacją Link do dokumentacji związanej z rekrutacją
© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych, i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering Robert Porczak
Projekt 2016-1-PL01-KA102-024934

Informacje

WARUNKI UCZESTNICTWA -

REKRUTACJA

Warunkiem       uczestnictwa       w       zagranicznych praktykach      zawodo-wych      jest      wypełnienie      i złożenie    dokumentów    rekrutacyjnych    na    wyjazd do   określonego   kraju   mobilności   (Anglii,   Niemiec lub    Włoch)    i    spełnienie    wymagań    regulaminu rekrutacji.   Dla   każdej   grupy   mobilności   tworzona jest     lista     główna     oraz     rezerwowa.     Udział     w projekcie    jest    całkowicie    bezpłatny.    Uczestnicy mają    zapewnione:    przygotowanie    do    wyjazdu, transport,         ubezpieczenie,         zakwaterowanie, wyżywienie,    kieszonkowe,    miejsce    praktyki,    24- godzinną   opiekę   nauczyciela   –   opiekuna   z   Polski, opiekę   osoby   z   instytucji   pośredniczącej   w   danym kraju,    program    kulturowy.    Miejsca    praktyk    dostosowane        do        profilu        zawodowego        i znajomości   języka   obcego   przez   uczestnika   (są   to hotele,   zakłady   gastronomiczne   lub   fryzjerskie   w Londynie,   Lipsku   i   Rimini),   a   za   ich   znalezienie   jest odpowiedzialna       instytucja       pośrednicząca       w porozumieniu   z   zespołem   projektowym   ZSSChiO. Przygotowanie      przed      wyjazdem      (zawodowe, językowe,    kulturowe)    uzależnione    od    zawodu    i kraju wyjazdu (patrz REGULAMIN REKRUTACJI )