© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering - Robert Porczak
Projekt PO WER 2016-1-PL01-KA102-024934

ZSSChiO w Jarosławiu

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej ul. Kraszewskiego 3 Jarosław woj. podkarpackie 37-500 JAROSŁAW POLSKA (POLAND) tel/fax: +48 16 6216414 e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu

Kontakt

Wszystkich informacji dotyczących projektu można

uzyskać u koordynatorów projektu

Wanda MAZUREK - główny koordynator obecnego projektu PO WER, koordynator projektów Erasmus+, nauczycielka przedmiotów zawodowych,  uczestniczka stażu zawodowego w Hiszpanii. Agnieszka SIWOŃ - zastępca koordynatora projektu, koordynator projektu Vetpro oraz Erasmus+, nauczycielka przedmiotów zawodowych, uczestniczka stażu zawodowego w Hiszpanii. Lidia SOBCZYŃSKA - konsultant do spraw projektów unijnychu, koordynator projektów Leonardo da Vinci oraz Erasmus+, wicedyrektor szkoły, nauczycielka przedmiotów zawodowych, Robert PORCZAK - obsługa infotechniczna projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych i ICT  uczestnik stażu zawodowego w Hiszpanii. Jolanta TRELKA - obsługa księgowo - finansowa projektu, główna księgowa w ZSSChiO. Urszula MACHAJ - Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSSChiO, konsultant  do spraw praktyk zagranicznych realizowanych w ramach projektów szkolnych.
© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych, i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering Robert Porczak
Projekt 2016-1-PL01-KA102-024934

ZSSChiO w Jarosławiu

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej ul. Kraszewskiego 3 Jarosław woj. podkarpackie 37-500 JAROSŁAW POLSKA (POLAND) tel/fax: +48 16 6216414 e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu

Kontakt

Wszystkich informacji dotyczących

projektu można uzyskać u

koordynatorów projektu

Wanda MAZUREK - główny koordynator obecnego projektu PO WER, koordynator projektów Erasmus+, nauczycielka przedmiotów zawodowych,  uczestniczka stażu zawodowego w Hiszpanii. Agnieszka SIWOŃ - zastępca koordynatora projektu, koordynator projektu Vetpro oraz Erasmus+, nauczycielka przedmiotów zawodowych, uczestniczka stażu zawodowego w Hiszpanii. Lidia SOBCZYŃSKA - konsultant do spraw projektów unijnychu, koordynator projektów Leonardo da Vinci oraz Erasmus+, wicedyrektor szkoły, nauczycielka przedmiotów zawodowych, Robert PORCZAK - obsługa infotechniczna projektu, nauczyciel przedmiotów zawodowych i ICT  uczestnik stażu zawodowego w Hiszpanii. Jolanta TRELKA - obsługa księgowo - finansowa projektu, główna księgowa w ZSSChiO. Urszula MACHAJ - Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSSChiO, konsultant  do spraw praktyk zagranicznych realizowanych w ramach projektów szkolnych.