© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering - Robert Porczak
Projekt PO WER 2016-1-PL01-KA102-024934

Partnerzy

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnoksztłącących w Jarosławiu (ZSSChiO) reprezentuje Stonę wysyłającą w Projekcie. Szkoła jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację różnych działań proedukacyjnych. Obecny projekt jest 6 sukcesem grupy nauczycieli zaangażowanych w promocję aktywności zawodowej i mobliności na rynku krajowym i europejskim.

Vitalis GmbH  (Schkeuditz - Niemcy)

Firma Vitalis GmbH została założona w 1997 roku i pełni rolę  organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Firma specjalizuje się w organizacji stażów dla  uczniów szkól technicznych oraz zawodowych oraz wyjazdów  szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Firma Vitalis GmbH posiada swoją własną bazę noclegową i żywieniową oraz bogate zaplecze integracyjne mieszczące się w miejscowości Schkeuditz w pobliżu Lipska. Nasi uczniowie już od kilku lat korzystają z tej bazy i są z pobytu bardzo zadowoleni.

Sistema Turismo srl  (Rimini - Włochy)

Organizacja szkolącą, posiadającą akredytację regionu Basilicata. Promuje, organizuje i zarządza zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz różnymi programami edukacyjnymi dla studentów, bezrobotnych, personelu naukowego, młodych pracowników oraz organizacji. Na polu projektów unijnych organizacja ma ponad 12 letnie doświadczenia, zarówno jako organizacja wysyłająca, jak i przyjmująca. Pracownicy posiadają wykształcenie z dziedziny zarządzania firmą i projektami, marketingu, języków obcych oraz pedagogiki.

ADC College (Londyn - Anglia)

ADC Technology Training Ltd. - jest organizacją działającą w dziedzinie edukacji i rozwoju zawodowego. Prowadzi szeroką gamę kursów i szkoleń takich jak: programy stażowe ze szkoleniem języka angielskiego, programy językowo - kulturowe, staże oraz profesjonalne szkolenia wymiany doświadczeń. Od 2009r. ADC College bierze udział w różnych programach unijnych. Pozostaje w stałej współpracy z wieloma firmami spośród takich sektorów jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, administracja i inne.

SBG Dresden mbH  (Drezno - Niemcy)

Firma SBG GmbH jest niedochodową instytucją edukacyjną dla kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodowego. Jest ściśle związana z firmami z zakresu saksońskiej edukacji w zakresie zawodów chemicznych i ochrony środowiska. W 2013 roku nastąpiła zmiana własności przez Stowarzyszenie założyciela DSB - , przekształcenie stowarzyszenia dla zysku z promocja działań edukacyjnych i zatrudnienia do fundacji non-profit na mocy prawa cywilnego „przyszłość poprzez edukację”. Działa w sieci licznych partnerów - małych i średnich przedsiębiorstw, uczelni i instytucji badawczych, organami administracji publicznej i sektora prywatnego.
© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych, i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering Robert Porczak
Projekt 2016-1-PL01-KA102-024934

Partnerzy

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnoksztłącących w Jarosławiu (ZSSChiO) reprezentuje Stonę wysyłającą w Projekcie. Szkoła jest liderem w pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację różnych działań proedukacyjnych. Obecny projekt jest 6 sukcesem grupy nauczycieli zaangażowanych w promocję aktywności zawodowej i mobliności na rynku krajowym i europejskim.

Vitalis GmbH 

(Schkeuditz - Niemcy)

Firma Vitalis GmbH została założona w 1997 roku i pełni rolę  organizacji przyjmującej w ramach mobilnościowych programów unijnych. Firma specjalizuje się w organizacji stażów dla  uczniów szkól technicznych oraz zawodowych oraz wyjazdów  szkoleniowych kadry kształcącej z działu kształcenia zawodowego lub ogólnego. Firma Vitalis GmbH posiada swoją własną bazę noclegową i żywieniową oraz bogate zaplecze integracyjne mieszczące się w miejscowości Schkeuditz w pobliżu Lipska. Nasi uczniowie już od kilku lat korzystają z tej bazy i są z pobytu bardzo zadowoleni.

Sistema Turismo srl 

(Rimini - Włochy)

Organizacja szkolącą, posiadającą akredytację regionu Basilicata. Promuje, organizuje i zarządza zdobywaniem doświadczenia zawodowego oraz różnymi programami edukacyjnymi dla studentów, bezrobotnych, personelu naukowego, młodych pracowników oraz organizacji. Na polu projektów unijnych organizacja ma ponad 12 letnie doświadczenia, zarówno jako organizacja wysyłająca, jak i przyjmująca. Pracownicy posiadają wykształcenie z dziedziny zarządzania firmą i projektami, marketingu, języków obcych oraz pedagogiki.

ADC College (Londyn -

Anglia)

ADC Technology Training Ltd. - jest organizacją działającą w dziedzinie edukacji i rozwoju zawodowego. Prowadzi szeroką gamę kursów i szkoleń takich jak: programy stażowe ze szkoleniem języka angielskiego, programy językowo -kulturowe, staże oraz profesjonalne szkolenia wymiany doświadczeń. Od 2009r. ADC College bierze udział w różnych programach unijnych. Pozostaje w stałej współpracy z wieloma firmami spośród takich sektorów jak: turystyka, hotelarstwo, gastronomia, administracja i inne.

SBG Dresden mbH 

(Drezno - Niemcy)

Firma SBG GmbH jest niedochodową instytucją edukacyjną dla kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodowego. Jest ściśle związana z firmami z zakresu saksońskiej edukacji w zakresie zawodów chemicznych i ochrony środowiska. W 2013 roku nastąpiła zmiana własności przez Stowarzyszenie założyciela DSB - , przekształcenie stowarzyszenia dla zysku z promocja działań edukacyjnych i zatrudnienia do fundacji non-profit na mocy prawa cywilnego „przyszłość poprzez edukację”. Działa w sieci licznych partnerów - małych i średnich przedsiębiorstw, uczelni i instytucji badawczych, organami administracji publicznej i sektora prywatnego.