© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering - Robert Porczak
Projekt PO WER 2016-1-PL01-KA102-024934

Polecane

Materiały upowszechniania projektu

Polecane, wypracowane podczas realizacji projektu materiały do wykorzystania zarówno przez nauczycieli naszej szkoły jak również w ramach współpracy z innymi szkołami przez naszych nauczycieli. Plakat ogólny projektu     POBIERZ  Prezentacja podsumowująca     POBIERZ Program zajęć     POBIERZ Słowniki    Materiały przygotowane przez uczestników projektu w ramach zajęć dodatkowych. gastronomiczny angielsko-polski     POBIERZ podręczny słownik polsko-włoski     POBIERZ hotelarski polsko - angielski ( aktualizacja) fryzjerski polsko - niemiecki (aktualizacja) Materiały wyszukane przez uczestników projektu w zasobach internetowych. gastronomiczny słownik polsko-angielsko-niemiecki (materiały ZSGS Olsztyn)     POBIERZ hotelarsko - gastronomiczny słownik polsko-angielski (materiały ZSGiH Sandomierz)     POBIERZ

Zakłady branżowe

W ramach projektu realizujemy praktyki zagraniczne w ciekawych miejscach, w których pielęgnuje się długoletnie tradycje w danej branży - gastronomicznej, hotelarskiej, chemicznej itp.     PARTNERZY Wybór zakładów, w których odbywają sie praktyki zależy głównie od opinii uczestników mobilności. Dodatkowo przekazujemy sobie między szkołami informacje o warunkach realizacji praktyk w tych zakładach, pracy wyznaczonych przez dany zakład opiekunów  i możliwości doskonalenia zawodowego.

Wizyty monitorujące

W każdym projekcie przewidziane są wizyty monitorujące realizację praktyk zagranicznych przez naszą młodzież. Podczas tych wizyt sprawdzane są zasady przestrzegania ustaleń w ramach porozumień partnerskich. POBIERZ   Poradnik dla osoby monitorującej
© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych, i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering Robert Porczak
Projekt 2016-1-PL01-KA102-024934

Polecane

Materiały upowszechniania projektu

Polecane, wypracowane podczas realizacji projektu materiały do wykorzystania zarówno przez nauczycieli naszej szkoły jak również w ramach współpracy z innymi szkołami przez naszych nauczycieli. Plakat ogólny projektu     POBIERZ  Prezentacja podsumowująca     POBIERZ Program zajęć     POBIERZ Słowniki    Materiały przygotowane przez uczestników projektu w ramach zajęć dodatkowych. gastronomiczny angielsko-polski     POBIERZ podręczny słownik polsko-włoski     POBIERZ hotelarski polsko - angielski ( aktualizacja) fryzjerski polsko - niemiecki (aktualizacja) Materiały wyszukane przez uczestników projektu w zasobach internetowych. gastronomiczny słownik polsko-angielsko- niemiecki (materiały ZSGS Olsztyn)     POBIERZ hotelarsko - gastronomiczny słownik polsko- angielski (materiały ZSGiH Sandomierz)     POBIERZ

Zakłady branżowe

W ramach projektu realizujemy praktyki zagraniczne w ciekawych miejscach, w których pielęgnuje się długoletnie tradycje w danej branży - gastronomicznej, hotelarskiej, chemicznej itp.     PARTNERZY Wybór zakładów, w których odbywają sie praktyki zależy głównie od opinii uczestników mobilności. Dodatkowo przekazujemy sobie między szkołami informacje o warunkach realizacji praktyk w tych zakładach, pracy wyznaczonych przez dany zakład opiekunów  i możliwości doskonalenia zawodowego.

Wizyty monitorujące

W każdym projekcie przewidziane są wizyty monitorujące realizację praktyk zagranicznych przez naszą młodzież. Podczas tych wizyt sprawdzane są zasady przestrzegania ustaleń w ramach porozumień partnerskich. POBIERZ   Poradnik dla osoby monitorującej