© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering - Robert Porczak
Projekt PO WER 2016-1-PL01-KA102-024934

Uczestnicy - 1 Tura

Nauczyciele

W czasie 1 tury projektu w stażu zagranicznym uczestniczyło 10 nauczycieli naszej szkoły. Staż realizowany był w formie tzw. “job - shadowing”.

Uczniowie - Londyn

W czasie 1 tury projektu praktykę zagraniczną w Londynie (Anglia) odbywało 8 uczniów z klas hotelarskich. Praktyka odbywała się w 2 osobowych zespołach w 4 londyńskich hotelach.

Uczniowie - Schkeuditz

W czasie 1 tury projektu praktykę zagraniczną w Schkeuditz i Lipsku (Niemcy) odbywało 24 uczniów z kilku klas zawodowych naszej szkoły. Praktyka odbywała się w 2 sobowych zespołach w różnych lokalizacjach Lipska i w Schkeuditz.

Uczniowie - Rimini

W czasie 1 tury projektu praktykę zagraniczną w Rimini (Włochy) odbywało 8 uczniów z klas fryzjerskich naszej szkoły. Praktyka odbywała się w 2 sobowych zespołach w różnych lokalizacjach Rimini. Uczestnicy - 2 Tura Projektu    >>>
© Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych, i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Webmastering Robert Porczak
Projekt 2016-1-PL01-KA102-024934

Uczestnicy - 1 Tura

Nauczyciele

W czasie 1 tury projektu w stażu zagranicznym uczestniczyło 10 nauczycieli naszej szkoły. Staż realizowany był w formie tzw. “job - shadowing”.

Uczniowie - Londyn

W czasie 1 tury projektu praktykę zagraniczną w Londynie (Anglia) odbywało 8 uczniów z klas hotelarskich. Praktyka odbywała się w 2 osobowych zespołach w 4 londyńskich hotelach.

Uczniowie - Schkeuditz

W czasie 1 tury projektu praktykę zagraniczną w Schkeuditz i Lipsku (Niemcy) odbywało 24 uczniów z kilku klas zawodowych naszej szkoły. Praktyka odbywała się w 2 sobowych zespołach w różnych lokalizacjach Lipska i w Schkeuditz.

Uczniowie - Rimini

W czasie 1 tury projektu praktykę zagraniczną w Rimini (Włochy) odbywało 8 uczniów z klas fryzjerskich naszej szkoły. Praktyka odbywała się w 2 sobowych zespołach w różnych lokalizacjach Rimini. Uczestnicy - 2 Tura Projektu    >>>