e-mail: zsschiosekretariat@interia.eu                  website: www.zsschiojaroslaw.edu.pl
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu
ADRES ZSSChiO w Jarosławiu   ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA tel/fax: (+48)166216414
Kontakt RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 Startowa

KOORDYNATORZY

Magdalena POCZAJ

Opis funkcji pełnionych w projekcie: ogólny nadzór nad prawidłowym przebiegiem zadań projektowych, zadania promocyjne oraz logistyczne związane z komunikacją i wymiana informacji z Instytucjami nadrzędnymi.

Katarzyna BUKOWY

Opis funkcji pełnionych w projekcie: koordynacja zadań i celów opisanych w projekcie oraz przydział zadań dla beneficjentów projektu, organizacja wydzielonych grup uczestników oraz kontakty z partnerami.yjna w zakresie obsługi zadań dodatkowych, towarzyszących bezpośrednio i pośrednio związanych z realizowanym projektem, pomoc organizacyjna.