Opis i cel projektu: Lepsze    dopasowywanie    systemów    kształcenia    i    szkolenia    do    potrzeb rynku    pracy.    Ułatwianie    przechodzenia    z    etapu    kształcenia    do    etapu zatrudnienia     oraz     wzmacnianie     systemów     kształcenia     i     szkolenia zawodowego   i   ich   jakości,   w   tym   poprzez   mechanizmy   prognozowania umiejętności,     dostosowania     programów     nauczania     oraz     tworzenia i rozwoju    systemów    uczenia    się    poprzez    praktyczną    naukę    zawodu realizowaną   w   ścisłej   współpracy   z   pracodawcami.   Projekt   obejmuje   13 szkół   i   placówek   prowadzonych   przez   Powiat   Jarosławski,   bezpośrednio jest to 1433 uczniów i nauczycieli.
… kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim ”
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu
Pobierz wersję tekstową (format Word 1997-2003)   Wersja skrócona przeznaczona głównie do celó sprawozdawczych oraz prezentacji . W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny: (16) 6216414
Projekt serwisu - Robert Porczak Wersja: 2017-02 z 26.06.2017r.

Please Install The Flash Player

“ BLIŻEJ RYNKU PRACY - …