WYDARZENIA - WYKAZ OGÓLNY
 

 

PORADNIK BHP


OMNIBUS HOT-1


OMNIBUS HOT-2


OMNIBUS HOT-3


OMNIBUS WZG-1


OMNIBUS MWH-1


 

OMNIBUSY

 dla nowych przeglądarek

w przygotowaniu

 


 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wniosek EDU


.

Strona dedykowana różnym projektom realizowanym w szkole .


 

 

 Prośba o sprzęt i części zamienne

dla uczniów SLIT i ICIM

26 IX 2018r.

 

 

          W imieniu własnym i uczniów obsługujących sprzęt infotechniczny w szkole zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie naszych działań w ramach pracy w SLIT (Szkolnym Laboratorium Informatyczno Technicznym) i ICIM (Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej). Prosimy każdego kto ma jakiś nieużywany (jeszcze sprawny) sprzęt informatyczny i planuje go oddać do utylizacji o informację jaki to jest sprzęt. Jest duże prawdopodobieństwo, że w naszych pracowniach możemy go wykorzystać na części zamienne lub wymienić niektóre elementy niesprawnego sprzętu szkolnego.

 

Część nauczycieli przekazała już taki sprzęt do naszej dyspozycji:

Pani Dorota Wierzbińska - Dubaj - profesjonalne kable sieciowe,

Pani Lidia Sobczyńska - szafka,

Pan Maciej Jastrzębski - drukarkę, desktop, etui na dysk przenośny,

Pan Wojciech Bęś - monitor LCD, pakiet kabli połączeniowych, klawiaturę,

Pan Piotr Karpiński - komputer.

 

          Bardzo dziękujemy za przekazaną pomoc i prosimy o kolejne zgłoszenia lub ewentualne uwagi do wyżej wymienionego wykazu. Możliwe, że kogoś pominęliśmy dlatego prosimy o korektę ponieważ chcemy zrobić taką wewnętrzną listę naszych "dobroczyńców".

 

          Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby ponieważ zdarzają się różne awarie i nie wszystkie możemy usunąć z naszych zapasów sprzętowych oraz z cyklicznych zakupów, które robimy pod koniec roku. Informacje prosimy przekazywać poprzez wiadomości w Dzienniku Elektronicznym lub bezpośrednio do informatyków.

 

Opiekun ICIM, SLIT: Robert PORCZAK

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Wdrożenie Dziennika Elektronicznego

w ZSSChiO

22 VIII 2017r.

 

Szkolny Dziennik Elektroniczny ZSSChiO

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatjaroslawski

 

 

Witam Wszystkie Koleżanki i Kolegów ..... i w skrócie zapraszam do współpracy.

     Informuję, że powoli wdrażamy Dziennik Elektroniczny w naszej szkole. Ogólnopolski trend do szybkiej wymiany informacji pomiędzy nauczycielem - uczniem - rodzicem a także pośrednio organami zarządzania oświatą wymusza zastosowanie dziennika w postaci cyfrowej (popularnie zwanego też E-Dziennikiem). Powoli wymuszają jego wprowadzenie zmieniające się przepisy w zakresie ochrony danych osobowych, względy organizacyjne, społeczne  i ekonomiczne. Dodatkowym bodźcem niech będzie świadomość, że wszystkie szkoły które planują swoją przyszłość i swój rozwój wykorzystują każdy element do swojej promocji - w opinii rodziców Dziennik Elektroniczny jest obecnie jednym z podstawowych symboli nowoczesnej szkoły.

 

     Zapraszam gorąco do współpracy - wspólnymi siłami poprawmy naszą organizację pracy a przez to będziemy mieć więcej wolnego czasu. Pomóżmy zwłaszcza wychowawcom - wiemy przecież ile czasu dodatkowo muszą na to poświęcić - każde usprawnienia w ich pracy wychowawczej jest dla nich bardzo cenne. Doceńmy pracę nauczycieli w klasach podzielonych na grupy (co w naszej szkole jest bardzo częstym przypadkiem) - często muszą walczyć o dzienniki aby uzupełnić wpisy.

 

     Oczywiście aby wdrożyć a naszej szkole Dziennik Elektroniczny potrzebne są do tego komputery z możliwością zalogowania. Sukcesywnie - po obchodach 70-lecia szkoły - będą instalowane zestawy komputerowe w odnowionych salach. W pierwszej kolejności będą to sale 3 piętra i wybrane sale po generalnym remoncie (sala 18, sala 20), do których nowy sprzęt jest już kupiony lub niedługo będzie kupiony. Dodatkowo w Pokoju Nauczycielskim pojawią sie dodatkowe 2 stanowiska komputerowe.

Na początek "Instrukcja logowania" do Dziennika Elektronicznego. Przypominam, że bazuje ona na adresach e-mail nauczycieli spisanych przez ABI przed dedykowanym szkoleniem w zakresie Ochrony Danych Osobowych (jeśli ktoś zmienił adres e-mail lub jest pracownikiem nowozatrudnionym w ZSSChiO to proszę o kontakt na skrzynkę: piorobpor@poczta.onet.pl ).INSTRUKCJA LOGOWANIA (do pobrania w nagłówku informacji plik w formacie *.pdf)):


1 - Zaloguj się na stronę z Dziennikiem Elektronicznym: https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatjaroslawski/ .

2 - Kliknij opcję "Przywróć dostęp" (tak jest za pierwszym razem i jak hasło wygaśnie po 30 dniach - okres i wymóg zmiany hasła jest obligatoryjny).

3 - Wpisz w polu "Adres e-mail" swój adres: izakilar@wp.pl (ewentualnie potwierdź, że nie jesteś robotem - czasami trzeba dodatkowo zweryfikować 1 - 3 razy obrazki).

4 - Odbierz informację na swojej skrzynce e-mail o wygenerowaniu nowego hasła (sugeruję wymyślić sobie algorytm/szablon hasła tak aby co 30 dni zmieniać tylko końcówkę np. dla osoby Iwona Rukść może to być IwoRuksc@09 gdzie końcówka 09 mówi nam o miesiącu, w którym zmieniono hasło).

UWAGA - hasło zgodnie z zasadami Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole musi mieć minimum 8 znaków zawierających minimum 1 dużą literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny np. @ lub # ).

5 - Zaloguj się na ponownie na stronę z Dziennikiem Elektronicznym (z nowym hasłem): https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatjaroslawski/ .

6 - Jako wychowawca mamy dostęp do swojej klasy, gdzie można sprawdzić dane uczniów zaimportowane z Sekretariatu szkoły oraz uzupełnić ewentualne braki. Można poprosić uczniów aby przesłali Ci aktualne adresy i fotki dzięki którym szybciej się operuje danymi w Dzienniku. Jako nauczyciel mamy dostęp do klasy, w której uczymy. Przypisanie nauczycieli do przedmiotów w klasach dokonują wychowawcy.

7 - W przypadku wątpliwości lub innych problemów proszę o kontakt na skrzynkę: piorobpor@poczta.onet.pl - jak tylko będę miał czas to postaram się pomóc. a w przypadku powtarzających się zgłoszeń przygotuję odpowiednią instrukcję.

 

Na początek dla zachęty wykonałem juz następujące czynności ułatwiające pracę wychowawców:
• wprowadziłem dane uczniów wszystkich klas (z wyjątkiem klas pierwszych) kontynuujących naukę od roku szkolnego 2017/2018.
• wprowadziłem szkolne plany nauczania dla wszystkich klas (z wyjątkiem klas pierwszych) kontynuujących naukę od roku szkolnego 2017/2018 - plany nowych klas 1 zostaną wprowadzone po otrzymaniu list na 1 września 2017r.
• wpisałem przydatne dla nauczycieli propozycje wag ocen (wzorowanym na rozwiązaniu ZSTiO).
• opracowałem rozkłady  materiału dla przedmiotów (mogą z nich skorzystać nauczyciele uczący tych przedmiotów): Marketing w hotelarstwie (klasa 3, klasa 4), Organizacja Pracy w Hotelarstwie (klasa 1, klasa 2 - brak klasy 3, brak klasy 4/1sem), Pracownia Obsługi Informatycznej (klasa 2, klasa 3), Informatyka (klasa 2/1rok);
 

 

Administrator E-Dziennika: Robert PORCZAK


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Szkolenie operatorów sprzętu IT

10 XI 2016r.

 

          W dniu 10 listopada 2016r. odbyło się kolejne - pierwsze w tym roku szkolnym - szkolenie obsługi sprzętu multimedialnego w ramach SCU (Szkolnych Certyfikatów Umiejętności). Korzystając z nadarzającej się okazji nagłośnienia uroczystego apelu z okazji Dnia Niepodległości uczestniczyłyśmy we wstępnym szkoleniu swoich kolegów z klasy pierwszej związanego z obsługą sprzętu multimedialnego. Szkolenie przeprowadzone zostało w ramach standardowej procedury uzyskania certyfikatu "Operatora sprzętu IT".

 

          Szkolenie odbyło się w SLIT (Szkolnym Laboratorium Informatyczno-Technicznym), które nadzorował Pan Robert Porczak Opiekun ICIM (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej). Po kilku standardowych próbach nasi koledzy Radek Kubisz, Paweł Andrejko i Patryk Hanejko pomyślnie zrealizowali montaż całego zestawu multimedialnego. Szkolenie przeprowadzili główni operatorzy Marcin Kuras i Adrian Paluch z klasy czwartej, od których niedługo przejmujemy nadzór nad ICIM i SLIT oraz opiekę nad młodszymi kolegami. W trakcie tego wstępnego szkolenia pełniłyśmy rolę obserwatorek ponieważ naszym następnym zadaniem będzie przygotowanie egzaminu na SCU.

 

          Przypominamy, że szkolenie jest pierwszym niezbędnym krokiem na drodze do zdania egzaminu na SCU i uzyskania tytułu - Operatora sprzętu IT. Teraz pozostaje nam tylko wspólnie z kolegami doskonalić swój warsztat pracy podczas kolejnych szkolnych uroczystości.

 

Opracowanie: Kinga Gemra, Kamila Szywała (2Th)

 


 

 

 

 Wydruk świadectw szkolnych w ICIM ( 10 VI 2016r. )

 

 

          W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego informuję o możliwości wydruku świadectw szkolnych w pracowni ICIM na 3 piętrze oraz koniecznej wcześniejszej weryfikacji danych do świadectw. Wszystkich nauczycieli a zwłaszcza wychowawców klas pierwszych proszę o przygotowanie arkuszy ocen w celu wprowadzania danych osobowych uczniów, przedmiotów i ocen a także - co jest bardzo ważne - zweryfikowanie w Sekretariacie szkoły rodzaju świadectwa wydawanego uczniom oraz opisu świadectw danej klasy (tzw. strona tytułowa).

          W linku (po prawej stronie nagłówka) dostępna jest aktualna wersja licencjonowanego oprogramowania dla osób, które rok wcześniej miały instalowaną wymienioną aplikację na wybranych komputerach przenośnych. W przypadku problemów z aktualizacją programu lub weryfikacją danych licencyjnych proszę przynieść komputer do ponownej reinstalacji.

 

          Przypominam, że do pomocy w pisaniu świadectw zgłosiło się kilka zespołów z klas: 3Thk, 2Taf, 2Thk i 1Thk. Zespoły mają w obecnej chwili udostępnione 4 komputery do pisania - jeśli będzie taka potrzeba do dyspozycji będzie udostępniona większa ilość stanowisk.

 

 

UWAGA !!!

 

W dniach 16 i 17 czerwca 2016 roku pracownia informatyczna nie jest dostępna z powodu przygotowania i przeprowadzenia Egzaminu Zawodowego w formie elektronicznej

( klasa 3Th - kwalifikacja T.11 )

 

 

Opiekun ICIM: Robert PORCZAK


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 Egzamin operatora ICIM ( 17 XII 2015r. )

 

 

          W dniu 17 grudnia 2015r. odbyło się kolejne - drugie w tym roku - szkolenie obsługi sprzętu multimedialnego w ramach SCU (Szkolnych Certyfikatów Umiejętności). W ramach standardowej procedury uzyskania wymienionego certyfikatu przeszkoliłyśmy swoje koleżanki z klasy do egzaminu praktycznego, korzystając z nadarzającej się okazji nagłośnienia Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek i związanej z nim obsługi sprzętu multimedialnego.

 

          Po szkoleniu poprosiłyśmy Pana Roberta Porczaka Opiekuna ICIM (Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej) o przeprowadzenie egzaminu obsługi sprzętu dla naszych koleżanek. Po dwóch standardowych próbach nasze koleżanki Aleksandra Olejarska i Wiktoria Czesnak pomyślnie zdały egzamin. Poświadczyć o tym mogą również starsi stażem operatorzy Marcin Kuras i Adrian Paluch z klas trzecich, którzy pełnili podczas szkolenia i egzaminu rolę obserwatorów.

 

          Przypominamy, że egzamin jest pierwszym niezbędnym krokiem na drodze do uzyskania SCU - Operatora ICIM. Teraz pozostaje nam tylko wspólnie z koleżankami doskonalić swój warsztat pracy podczas kolejnych szkolnych uroczystości.

 

Opracowanie: Kinga Gemra i Kamila Szywała (Klasa 1hTa)

 


 

 

 Grupa SKF - czyli co robimy na zajęciach z fotografii ( 8 IV 2015r. )

 

          Wreszcie możemy się z Wami podzielić tym, co zaczęliśmy organizować w naszej szkole od przeszło siedmiu miesięcy w sali informatycznej na IIIp. Już przy wejściu zwróćcie uwagę na tabliczkę informacyjną – "Szkolne studio fotograficzne" – czy to nie brzmi ciekawie? Po wejściu do sali – na prawo mamy salę informatyczną (trochę ciasna, ale dajemy radę). Na lewo wchodzimy do naszego szkolnego atelier, gdzie odbywają się zajęcia dodatkowe (2 razy w tygodniu) z podstaw fotografii. Nasze studio powstało dzięki pełnej aprobacie Pana Dyrektora Władysława Płoszaja, zaangażowaniu opiekuna grupy SKF Pana Damiana Mątkowskiego oraz członków grupy SKF (Szkolnego Kółka Fotograficznego). Wyposażenie studia może nie jest zbyt imponujące, ale trzeba zaznaczyć, że cały sprzęt w nim wykorzystywany został zakupiony z własnych środków finansowych opiekuna grupy SKF. Może zadajecie sobie pytanie dlaczego zdecydowaliśmy się na budowę szkolnego atelier? Przecież nie mamy w szkole ani kierunku fotograficznego ani tradycji w kształceniu artystycznym... A więc PO CO? Po co tracić czas, gdy można go wykorzystać inaczej, może ciekawiej…?

 

          Już wyjaśniamy dlaczego… Ponieważ lubimy to co robimy… ponieważ jest to sposób na rozwijanie siebie i swoich talentów… ponieważ chcemy pokazać całej społeczności szkoły, że mamy piękne koleżanki (zobaczcie naszą galerię – link niżej oraz wystawę fotografii z SESJI STUDYJNEJ naszych modelek)… ponieważ chcemy pokazać WAS i WASZE osobowości na zdjęciach w sposób ciekawy, kreatywny, tajemniczy… ponieważ chcemy ukazać życie w szkole od tej drugiej strony – od Waszej strony – utrwalić WAS i emocje które WAM towarzyszą na fotografii…

 

          Ta pamiątka zostanie WAM na całe życie – a za kilka lat oglądając te zdjęcia powiecie – „To był piękny czas… Czas nauki w „Spożywczaku” !!!
WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO GRUPY SKF!!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SESJE FOTO INDYWIDUALNIE lub GRUPOWO!!

 

Poniżej zobaczcie jeszcze skład naszej grupy:

  • Karolina Halejcio 1Tż
  • Klaudia Kolasa 1Tż
  • Natalia Stepańczuk 2aTa
  • Magdalena Bechta 2aTa
  • Wioletta Wagowska 2aTa
  • Andżelika Broda 2aTa
  • Beata Czerniec 2aTa
  • Konrad Ryzner 2Tż
  • Sylwia Kruczyńska 2Tf
  • Klaudia Kisielewicz 2aTa

 

PS. Oczywiście obiecujemy Wam więcej coraz więcej artykułów i zdjęć na naszej szkolnej stronie WWW. A wnajbliższym czasie planujemy realizację projektu własnej witryny internetowej.

 

Szukajcie Nas na www.zsschiojaroslaw.edu.pl !!!

 

Do zobaczenia !!! Grupa SKF wraz z opiekunem

Opiekun SKF: Damian MĄTKOWSKI


 

 

 Modernizacja Szkolnej Sieci Informatycznej ( 6 II 2015r. )  

 

 

          W dniu 6 lutego br. uczeń klasy 2HTk Marcin Kuras w ramach funkcji operatora ICIM dokonał fachowej naprawy dedykowanego switch'a sieciowego. Praca dodatkowa polegała na odlutowaniu przegrzanych kondensatorów i wlutowanie na ich miejsce nowych. Następnie naprawiony switch został testowo podłączony w sali informatycznej 2i gdzie sprawował się bez zarzutu. Podczas następnego spotkania Marcin dodatkowo zainstaluje nowy wentylator chłodzący i odnowiony switch podłączy do sieci w serwerowni.

 

          Praca Marcina związana była ściśle z instalacją szafy serwerowej i przebudową kluczowych elementów szkolnej sieci komputerowej oraz przygotowaniami do cyklu szkoleń dla nowych operatorów ICIM.

 

 

Opiekun SLIT: Robert PORCZAK


 

 

 Przygotowanie SLIT-u do inspekcji BHP ( 17 XI 2014r. )

 

          W ostatnich dniach ważyła się decyzja co do lokalizacji SLIT-u (Szkolnego Laboratorium Informatyczno Technicznego). Wyznaczone pomieszczenie jak już pisaliśmy nie spełniło wszystkich wymagań. Po wspólnych konsultacjach z Panem Dyrektorem mgr inż. Władysławem Płoszajem i konserwatorami naszej szkoły Panem Stanisławem Kobylarkiem i Panem Mariuszem Kulasem Pan Dyrektor po wizji lokalnej w piwnicach szkolnych wyznaczył inne pomieszczenie przeznaczone do adaptacji na SLIT.

          Jako lider szkolnego zespołu MPD chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w ten pomysł osobom za okazaną pomoc i wskazówki praktyczne do dalszej pracy.

 

 

Lider SLIT: Marcin KURAS


 

 

 Przygotowanie SLIT-u do inspekcji BHP ( 17 XI 2014r. )

 

          W dniu 17 listopada 2014 roku przygotowaliśmy pomieszczenie piwniczne w naszej szkole przeznaczone do adaptacji na SLIT (Szkolne Laboratorium Informatyczno Techniczne) do inspekcji przez inspektora BHP Pana Roberta Żurawskiego. Niestety wizyta nie pozostawiała złudzeń - do poprawy, zmiany, przebudowy i innych prac wyznaczone zostało przez inspektora BHP bardzo dużo elementów. Niektóre z nich to: zabezpieczenia ścian i sufitów, przebudowa schodów, instalacja wentylacji, modernizacja oświetlenia, zmiana drzwi itp.

 

          Powyższa sytuacja spowodowała zmianę naszych planów co do lokalizacji SLIT-u w naszej szkole. Pan Dyrektor mgr inż. Władysław Płoszaj wspólnie z konserwatorami naszej szkoły Panem Stanisławem Kobylarkiem i Panem Mariuszem Kulasem zaczęli rozważać nad wyborem innej lokalizacji SLIT-u. Pod uwagę brane są różne warianty. O ostatecznym wyborze poinformujemy wkrótce. 

 

Robert PORCZAK


 

 

 Projekt MPD - Szkolne Laboratorium IT ( 01 XI 2014r. )

 

          Informuję wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły, że w dniu 1 listopada 2014 roku - po wstępnej akceptacji Dyrektora ZSSChiO Pana mgr inż. Władysława PŁOSZAJA wystartował nowy Projekt MPD (skrót MPD - Multi Projekt Dydaktyczny lub inaczej Multi Projekt Dodatkowy). Tematem projektu jest adaptacja pomieszczenia piwnicznego naszej szkoły na SLIT czyli Szkolne Laboratorium Informatyczno Techniczne (równolegle można tłumaczyć IT z języka angielskiego "INFORMATION TECHNOLOGY" czyli Technologii Informatycznej).

 

          Liderem wymienionego projektu jest uczeń klasy 2aTa Marcin KURAS a w skład zespołu projektowego wchodzą obecnie: Karolina PYZA i Justyna SZCZEPANIK (klasa 2H) oraz Konrad RYZNER (klasa 2Ż). W miarę postępu prac do projektu mogą dołączyć kolejni uczniowie chcący realizować swoje indywidualne zainteresowania związane bezpośrednio lub pośrednio z zadaniami projektowymi np. Reporter - Magdalena BECHTA, Broker Informacji - Jaromir WYSZATYCKI, Cybernetyk - Jacek PORCZAK oraz inni.

 

          Dzięki projektowi nasza szkoła wzbogaci się o kolejne pomieszczenie udostępnione - z określonymi uwarunkowaniami - młodzieży szkolnej. Główną funkcją SLIT będzie przechowywanie sprzętu multimedialnego wykorzystywanego na uroczystościach i imprezach szkolnych: wzmacniaczy, zestawów głośnikowych, mikrofonów bezprzewodowych, dedykowanego laptopa i innych akcesoriów niezbędnych do obsługi przez szkolnych operatorów sprzętu multimedialnego. Bardzo ważnym elementem jest możliwie jak najkrótsza droga transportu wymienionego dość ciężkiego sprzętu na salę gimnastyczną gdzie odbywa się większość szkolnych uroczystości.

 

          Drugim zadaniem SLIT-u będzie prowadzenie niezbędnych napraw bieżących i konserwacja sprzętu "infotechnicznego". Niestety sprzęt ten nie należy do urządzeń trwałych i wymaga częstych interwencji technicznych związanych zarówno z awaryjnymi naprawami jak też rekonfiguracją sprzętu pod kątem jego pełnej kompatybilności w przygotowywanym zestawie. Prowadzenie napraw w dotychczasowej lokalizacji czyli ICIM (Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej) często wyłączało to pomieszczenie z użycia ze względu na rozmontowany sprzęt i narzędzia. Przypominam w tym miejscu wszystkim zainteresowanym sprawnym funkcjonowaniem sprzętu IT, że uczniowie dokonujący napraw robią to w większości przypadków poza zajęciami lekcyjnymi.

 

          Składam także gorące podziękowanie Panu Stanisławowi KOBYLARKOWI (konserwatorowi szkoły) za jego duże zaangażowanie w realizację projektu. Pan Stanisław w dniach 27 - 31 października br. przygotował wstępnie pomieszczenie do dalszych prac renowacyjnych: zdemontował nieczynne rury kanalizacyjne, zamontował zamek do drzwi, zabezpieczył pozostałe pomieszczenia piwniczne przed dostępem osób niepowołanych, uzupełnił zaprawą cementową dziury w ścianach, zamontował lampy oświetleniowe oraz zaczął gruntownie przerabiać instalację elektryczną tak aby SLIT pozytywnie przeszło odbiór przez inspektora BHP.

 

          Równocześnie zwracam się z prośbą do nauczycieli o umożliwienie - w określonych granicach - wymienionym uczniom realizacji naszego wspólnego projektu. Prośba przede wszystkim dotyczy kontrolowanego zwalniania uczniów na dodatkowe zajęcia oraz umożliwienie im nadrobienia powstałych zaległości w wyznaczonych wspólnie terminach. Dziękuję Pani Urszuli Machaj za wyrozumiałość wychowawczą i dodatkową kontrolę pracy lidera projektu.

 

 

 

Mentor projektu MPD: Robert PORCZAK


 

 

 OMNIBUSY INFOGRAFICZNE - INFORMACJA ( 23 X 2014r. )  

 

 

          Przypominam uczniom nowy typ lekcji multimedialnych jako materiał dodatkowy, powtórzeniowy i uzupełniający dla uczniów klas 4 technikum  hotelarstwa. Przy pozytywnej opinii uczniów oraz nauczycieli możemy wspólnie wprowadzić podobne materiały dydaktyczne w innych klasach i z innych przedmiotów.

          Lekcje tego typu są specyficznym zbiorem zagadek obrazkowych o różnym zakresie trudności. Występują w niej w 50% zagadki dość proste, występują też trudniejsze (około 30-40%) oraz jedna lub dwie trudne (około 10-20%). Uczniowie muszą skojarzyć fotografie lub specyficzną informację przedstawioną na schematach infograficznych i wpisać odpowiedzi do podanego szablonu.

         Zagadki można przeczytać, przybliżając jednym kliknięciem wybraną fotografię a następnie obrócić białą strzałką na drugą stronę, na której jest podana treść. W każdej zagadce podana jest charakterystycznym kolorem informacja o stopniu trudności (kolor zielony zagadka łatwa za 1 pkt, kolor niebieski zagadka trochę trudniejsza za 2 punkty i kolorem czzerwonym zagadka trudna za 3 punkty). Ocena jest przyznawana wg zasad konkursowych czyli ocena celująca jest za największą ilość zdobytych punktów w danej grupie w ciągu 1 godziny lekcyjnej. Pozostałe lokaty punktowe to odpowiednio niższe oceny. UWAGA ! - oceny konkursowe są nieobowiązkowe i wpisywane są tylko na życzenie ucznia jako ocena dodatkowa.

 

 

R. Porczak


 

 

 

 

 

 

 


PROJEKT AUTORSKI

Oferta turystyczna miasta Jarosławia opracowana przez uczniów klasy 2h Technikum Hotelarstwa w ZSSChiO (2010).

 

 

 


" Młodzież jarosławska

w pierwszym transporcie

do Oświęcimia "


Archiwalne

Prezentacje

do wglądu

u webmasterów

" Ratownicy są wśród nas "

" Porosty - naturalne wskaźniki stanu powietrza "


Materiały umieszczone w naszym serwisie internetowym mają niższą jakość zdjęć. Oryginalne materiały dostępne są u osób, które je przygotowały