Projekt - 2 VETPRO Projekt - 3 LDV 2013
 Realizowane projekty unijne w ZSSChiO
Robert Porczak    2017 
Projekt - 5 Erasmus+ Projekt - 4 Erasmus+ Projekt - 1 LDV 2012
Projekt w realizacji
Projekt zakończony
Projekt zakończony
Projekt zakończony
Projekt w realizacji
Projekt zakończony
Projekt - 6 PO WER
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu