NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 621-64-14
ZSSChiO Jarosław 2019
Rekrutacja    jest    sporym    stresem    dla    młodych    ludzi,    którzy    dobrze    chcą wybrać   szkołę   i   kierunek   kształcenia,   a   co   za   tym   idzie   zawód,   w   którym chcieliby   w   przyszłości   pracować.   Rodzice   szukają   dla   swoich   dzieci   przede wszystkim     szkoły     bezpiecznej,     która     daje     perspektywy     zdobycia     pracy w danym   zawodzie.   Jest   to   etap   złożony   i   składa   się   na   niego   kilka   ważnych czynników.     Jednym     z     najważniejszych     jest     opinia     o     samej     szkole,     jej nauczycielach,     pracownikach     i     uczniach.     Kolejnym     są     działania     szkoły zmierzające   do   wzrostu   jakości   kształcenia   tak,   by   młodzież   ucząca   się   w   niej miała dostęp do nowoczesnych narzędzi nauczania i praktyki zawodowej.

PARĘ SŁÓW O REKRUTACJI W NASZEJ SZKOLE

W SKRÓCIE

INNOWACJE

ROK SZKOLNY 2019/2020

GALERIE

GALERIE KIERUNKOWE
Nie   mniej   istotnym   elementem   jest   też   serwis   internetowy,   który   ma   na   celu przede    wszystkim    przybliżenie    charakterystyki    danego    zawodu    i    tego,    co w ramach   programu   nauczania   realizuje   szkoła.   Ogromne   znaczenie   mają   tu zajęcia     praktyczne,     które     są     głównym     wyznacznikiem     wartości     szkoły zawodowej.   Informacje   zawarte   w   serwisie   ZSSChiO   są   skrótowym   opisem tego,   co   dzieje      się   w   szkole,   dlatego   w   związku   z   naborem      zapraszamy   do osobistego   kontaktu.   Postaramy   się   udzielić   wszelkich   informacji   lub   wyjaśnić niejasności.   Przypominamy,   że   w   naszej   szkole   działa   Doradca   Zawodowy,        który pomaga w indywidualnym wyborze kierunku kształcenia.
 Akceptacja pewnych uwarunkowań jest podstawą dobrej współpracy. ZSSChiO w Jaroslawiu
  Poprzez wspólne działania uczniów i pracowników trzyma “rekę na pulsie” współczesnego rynku pracy e-społeczeństwa   ZSSChiO w Jarosławiu
                   “ ZSSChiO to szkoła z charakterem                               ZSSChiO w Jarosławiu
TECHNIK USŁUG KELNERSKICH “Barman” Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji z zakresu komponowania napojów mieszanych, sposóbów ich dekoracji oraz podawania.  
TECHNIK ANALITYK ”I Ty możesz zostać farmaceutą” Umiejętność wykorzystania dostępnych informacji o zastosowaniu leków i składników chemicznych. “Kosmetologia” Umiejętność sporządzania preparatów kosmetycznych.  
TECHNIK HOTELARSTWA “Animator czasu wolnego” Umiejętność zarządzania strukturami hotelowymi oraz rozpoznawania potrzeb bytowych gości.  
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI “Dietetyka” Umiejętność    układania    odpowiedniego    menu    dla indywidualnych uwarunkowań zdrowotnych gości.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH “Kuchnia śródziemnomorska” Umiejętność    kreowania    wykwintnych    i    smacznych dań w zakresie kuchni narodowych.
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH “Sztuka makijażu” Umiejętność   kreowania   makijażu   łacznie   z   fryzurami w zależności od okreslonych okoliczności. “Stylizacja paznokci” Umiejętność wykonywania stylizacji paznokci wybranymi metodami poąłczonymi ze szkoleniami i zdobyciem certyfikatu.
WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
Powstanie Szkoły 1947

PARĘ SŁÓW O

REKRUTACJI W NASZEJ

SZKOLE

W SKRÓCIE
Rekrutacja    jest    sporym    stresem    dla    młodych ludzi,   którzy   dobrze   chcą   wybrać   szkołę   i   kierunek kształcenia,   a   co   za   tym   idzie   zawód,   w   którym chcieliby   w   przyszłości   pracować.   Rodzice   szukają dla     swoich     dzieci     przede     wszystkim     szkoły bezpiecznej,    która    daje    perspektywy    zdobycia pracy   w danym   zawodzie.   Jest   to   etap   złożony   i składa    się    na    niego    kilka    ważnych    czynników. Jednym    z    najważniejszych    jest    opinia    o    samej szkole,       jej       nauczycielach,       pracownikach       i uczniach.        Kolejnym        są        działania        szkoły zmierzające   do   wzrostu   jakości   kształcenia   tak,   by młodzież    ucząca    się    w    niej    miała    dostęp    do nowoczesnych     narzędzi     nauczania     i     praktyki zawodowej.
Nie    mniej    istotnym    elementem    jest    też    serwis internetowy,   który   ma   na   celu   przede   wszystkim przybliżenie     charakterystyki     danego     zawodu     i tego,   co   w ramach   programu   nauczania   realizuje szkoła.     Ogromne     znaczenie     mają     tu     zajęcia praktyczne,     które     są     głównym     wyznacznikiem wartości   szkoły   zawodowej.   Informacje   zawarte   w serwisie   ZSSChiO   są   skrótowym   opisem   tego,   co dzieje      się   w   szkole,   dlatego   w   związku   z   naborem     zapraszamy   do   osobistego   kontaktu.   Postaramy się     udzielić     wszelkich     informacji     lub     wyjaśnić niejasności.    Przypominamy,    że    w    naszej    szkole działa    Doradca    Zawodowy,            który    pomaga    w indywidualnym wyborze kierunku kształcenia.

GALERIE

GALERIE KIERUNKOWE
GALERIA VII LO - Social Media    GALERIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 GALERIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 GALERIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2

INNOWACJE

ROK SZKOLNY 2019/2020
 Akceptacja pewnych uwarunkowań jest podstawą dobrej współpracy. ZSSChiO w Jaroslawiu
  Poprzez wspólne działania uczniów i pracowników trzyma “rekę na pulsie” współczesnego rynku pracy e- społeczeństwa   ZSSChiO w Jarosławiu
                   “ ZSSChiO to szkoła z charakterem                               ZSSChiO w Jarosławiu
TECHNIK USŁUG KELNERSKICH “Barman” Możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji z zakresu komponowania napojów mieszanych, sposóbów ich dekoracji oraz podawania.  
TECHNIK ANALITYK ”I Ty możesz zostać farmaceutą” Umiejętność wykorzystania dostępnych informacji o zastosowaniu leków i składników chemicznych. “Kosmetologia” Umiejętność sporządzania preparatów kosmetycznych.  
TECHNIK HOTELARSTWA “Animator czasu wolnego” Umiejętność zarządzania strukturami hotelowymi oraz rozpoznawania potrzeb bytowych gości.  
TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI “Dietetyka” Umiejętność    układania    odpowiedniego    menu    dla indywidualnych uwarunkowań zdrowotnych gości.
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH “Kuchnia śródziemnomorska” Umiejętność    kreowania    wykwintnych    i    smacznych dań w zakresie kuchni narodowych.
TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH “Sztuka makijażu” Umiejętność   kreowania   makijażu   łacznie   z   fryzurami w zależności od okreslonych okoliczności. “Stylizacja paznokci” Umiejętność wykonywania stylizacji paznokci wybranymi metodami poąłczonymi ze szkoleniami i zdobyciem certyfikatu.
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 Technikum Nr 1 WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2019/2020
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019