NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
     
Jako fryzjer będziesz: wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, strzyżenia włosów i stylizację fryzur, wykonywać zabiegi takie jak: koloryzacja, trwała ondulacja, trwałe prostowanie włosów, wykonywać fryzury okolicznościowe, stosować programy komputerowe wspomagające dobór fryzur. Plusy    zawodu:    ddobry    fryzjer    zawsze    znajdzie    zatrudnienie    i    nie    zmieni    tego    rozwój    techniki,    umiejętności    i doświadczenie   przekładają   się   na   wysokie   zarobki,   bezpośredni   kontakt   z   ludźmi,   rozwój      kreatywności   i   talentów artystycznych. Możliwości zatrudnienia:  damskie i męskie salony fryzjerskie, prowadzenie własnej działalności. Przebieg   kształcenia:   nauka   w   branżowej   szkole   I   stopnia   trwa   3   lata.   Uczniowie   rozwijają   umiejętności   praktyczne   w szkolnych    pracowniach    fryzjerskich    lub    w    lokalnych    salonach    fryzjerskich    stanowiących    potencjalne    miejsce zatrudnienia    po    ukończeniu    szkoły.    Najlepsi    mają    możliwość    odbycia    praktyk    zawodowych    w        Niemczech potwierdzonych    dokumentem    Europass-Mobilność.    Absolwent    może    dalej    kontynuować    naukę    w    dwuletniej branżowej    szkole    II    stopnia    w    ZSSChiO    i    uzyskać    tytuł    technika    usług    fryzjerskich    oraz    zdać    maturę.    Uczeń odbywający   praktyczną   nauką   zawodu   u   pracodawcy   jest   młodocianym   pracownikiem   i   zdaje   egzamin   w   Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim   i angielskim.
Ja ko wędliniarz będziesz: przeprowadzać rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych i produkować przetwory mięsne, obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie mięsa, magazynować i przygotowywać do dystrybucji mięso i jego przetwory. Plusy   zawodu:   wędliniarz   jest   zawodem   deficytowym   i   dlatego   specjaliści   w   tym   zawodzie   są   poszukiwani   w   kraju   i za   granicą,   tradycyjne   ekologiczne   produkty   wędliniarskie   na   rynku   są   cenione   i poszukiwanie,   możliwość   rozwoju   i korzystania z nowych technologii.. Możliwości zatrudnienia:  zakłady mięsne, ubojnie, zakłady gastronomiczne, sklepy i stoiska mięsne. Możesz    mieć    własny    zakład    produkujący    wędliny    tradycyjne    lub    regionalne.    Możesz    też    prowadzić    działalność handlową   lub   usługową   związaną   z   produkcją   i   sprzedażą   wyrobów   wędliniarskich   oraz   przygotowywaniem   ich   na przyjęcia lub indywidualne zamówienia okolicznościowe. Przebieg   kształcenia:   nauka   w   branżowej   szkole   I   stopnia   trwa   3   lata.   Uczniowie   rozwijają   umiejętności   praktyczne   w Zakładach   Mięsnych   SOKOŁÓW   S.A.   w   Jarosławiu,   które   są   potencjalnym   miejscem   zatrudnienia   absolwentów. Najlepsi   każdego   roku   osiągają   sukcesy   na   Ogólnopolskim   Turnieju   Przetwórstwa   Mięsa   w   Poznaniu,   zdobywając cenne nagrody i gwarancję zatrudnienia w Zakładach Mięsnych SOKOŁÓW S.A. w Jarosławiu.. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim   i angielskim.
Jako cukiernik będziesz: sporządzać   półprodukty   i   gotowe   wyroby   cukiernicze   takie   jak   ciasta,   ciasteczka,   torty,   wyroby   czekoladowe   i   z karmelu oraz projektować i wykonywać dekoracje cukiernicze, obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów cukierniczych. Plusy   zawodu:   stabilna   praca,   odporna   na   wahania   sezonowe,   spokojne   warunki   pracy,   możliwość   specjalizacji   w wykonywaniu   jednego   typu   produktu,   możliwość   opracowywania   nowych   receptur   i dekoracji,   możliwość   prowadzenia własnej działalności gospodarczej. . Możliwości   zatrudnienia:    cukiernie,   ciastkarnie,   kawiarnie,   restauracje,   pensjonaty,   domy   weselne,   hotele.   Zawód cukiernika   poszukiwany   jest   na   całym   świecie,   a   szczególnie   z   umiejętnościami   tradycyjnej   produkcji,   których   nabycie zapewnia nauka w ZSSChiO. Przebieg   kształcenia:   nauka   w   branżowej   szkole   I   stopnia   trwa   3   lata.   Uczniowie   rozwijają      umiejętności   praktyczne   w szkolnej    pracowni    cukierniczej    pod    okiem    wykwalifikowanych    i    doświadczonych    nauczycieli    oraz    w    lokalnych zakładach,   w   których   mogą   znaleźć   zatrudnienie   po   ukończeniu   nauki.   Najlepsi   mają   możliwość   odbycia   praktyk   zaw. we   Włoszech      i   Niemczech   potwierdzonych   dokumentem   Europass-Mobilnośćt   młodocianym   pracownikiem   i   zdaje egzamin    w    Izbie    Rzemieślniczej    uzyskując    tytuł    czeladnika.    Cukiernik    może    kontynuować    naukę    w    dwuletniej branżowej szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: „Produkcja wyrobów cukierniczych”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim   i angielskim.
Jako kucharz będziesz: sporządzać potrawy i napoje oraz prawidłowo przechowywał żywność , wykonywać czynności związane z wydawaniem potraw i napojów, obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne. Plusy    zawodu:    łatwość    znalezienia    pracy    zarówno    w    kraju    jak    i    zagranicą,    dobrzy    kucharze    mają    możliwość osiągnięcia    wysokich    dochodów,    umiejętności    zawodowe    można    wykorzystywać    w    życiu    prywatnym,    możliwość prowadzenia własnej firmy. Możliwości   zatrudnienia:    restauracje,   stołówki,   bary,   pizzerie,   punkty   fast   food,      firmy   cateringowe,   kawiarnie,   puby, hotele,   firmy   produkujące   dania   mrożone.   Jeśli   lubisz   podróżować   możesz   zatrudnić   się   na   statku.   Szanse   na   sukces zawodowy zwiększa możliwość ścisłej specjalizacji w zakresie potraw wybranej kuchni. Przebieg   kształcenia:   nauka   w   branżowej   szkole   I   stopnia   trwa   3   lata.   Uczniowie   rozwijają   umiejętności   praktyczne   w szkolnych   pracowniach   gastronomicznych   lub   w   lokalnych   zakładach,   w   których   mogą   znaleźć   zatrudnienie   po ukończeniu    nauki.    Najlepsi    mają    możliwość    odbycia    praktyk    zawodowych    we    Włoszech        Niemczech    i    Anglii potwierdzonych   dokumentem   Europass-Mobilność.   Kucharz   może   kontynuować   naukę   w   dwuletniej   branżowej   szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: „Sporządzanie potraw i napojów”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim   i angielskim.
Jako piekarz będziesz: przygotowywać surowce do produkcji pieczywa, sporządzać wyroby takie jak: chleby, rogale, bułki i drożdżowki, rozpoznawać zalety i wady pieczywa, obsługiwać urządzenia i maszyny stosowane w produkcji piekarskiej.. Plusy   zawodu:   piekarz   jest   zawodem   deficytowym   i   dlatego   specjaliści   w   tym   zawodzie   są   poszukiwani   w   kraju   i   za granicą,   praca   jest   stabilna   i   odporna   na   wahania   sezonowe,   spokojne   warunki   pracy,   możliwość   opracowywania własnych receptur oraz specjalizacji w pieczeniu jednego typu wyrobu. Możliwości    zatrudnienia:     piekarnie,    ciastkarnie,    supermarkety    z    wypiekiem    własnym,    hale    produkcyjne    wyr. piekarniczych.    Właściciele    piekarni    z    powiatu    jarosławskiego    i    okolic    poszukują    piekarzy    i    oferują    atrakcyjne wynagrodzenie. Możesz także otworzyć piekarnię i punkt handlowy własnych wyrobów. Przebieg   kształcenia:   nauka   w   branżowej   szkole   I   stopnia   trwa   3   lata.   Uczniowie   rozwijają   umiejętności   praktyczne   w szkolnej   pracowni   technologicznej   lub   w   lokalnych   piekarniach   stanowiących   potencjalne   miejsce   zatrudnienia   po ukończonej   szkole.   Piekarz   może   kontynuować   naukę   w   dwuletniej   branżowej   szkole   II   stopnia   w   ZSSChiO   i   uzyskać tytuł technika technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia,  świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: „Produkcja wyrobów piekarskich”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu   w   języku   polskim   i angielskim.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2

ZAWODY
Fryzjer Wędliniarz Cukiernik Kucharz Piekarz Fryzjer Wędliniarz Cukiernik Kucharz Piekarz
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
     
Jako fryzjer będziesz: wykonywać     zabiegi     pielęgnacyjne,     strzyżenia włosów i stylizację fryzur, wykonywać   zabiegi   takie   jak:   koloryzacja,   trwała ondulacja, trwałe prostowanie włosów, wykonywać fryzury okolicznościowe, stosować   programy   komputerowe   wspomagające dobór fryzur. Plusy      zawodu:      ddobry      fryzjer      zawsze      znajdzie zatrudnienie     i     nie     zmieni     tego     rozwój     techniki, umiejętności     i     doświadczenie     przekładają     się     na wysokie   zarobki,   bezpośredni   kontakt   z   ludźmi,   rozwój     kreatywności i talentów artystycznych. Możliwości    zatrudnienia:     damskie    i    męskie    salony fryzjerskie, prowadzenie własnej działalności. Przebieg    kształcenia:    nauka    w    branżowej    szkole    I stopnia    trwa    3    lata.    Uczniowie    rozwijają    umiejętności praktyczne   w   szkolnych   pracowniach   fryzjerskich   lub   w lokalnych         salonach         fryzjerskich         stanowiących potencjalne   miejsce   zatrudnienia   po   ukończeniu   szkoły. Najlepsi   mają   możliwość   odbycia   praktyk   zawodowych w      Niemczech   potwierdzonych   dokumentem   Europass- Mobilność. Absolwent   może   dalej   kontynuować   naukę   w dwuletniej    branżowej    szkole    II    stopnia    w    ZSSChiO    i uzyskać    tytuł    technika    usług    fryzjerskich    oraz    zdać maturę.   Uczeń   odbywający   praktyczną   nauką   zawodu   u pracodawcy    jest    młodocianym    pracownikiem    i    zdaje egzamin     w     Izbie     Rzemieślniczej     uzyskując     tytuł czeladnika. Uczeń    odbywający    praktyczną    nauką    zawodu    w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo    ukończenia    branżowej    szkoły    I stopnia,  świadectwo          potwierdzające          uzyskanie kwalifikacji:          „Wykonywanie          zabiegów fryzjerskich”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe wraz    z    suplementami    do    dyplomu    w    języku polskim i angielskim.
Ja ko wędliniarz będziesz: przeprowadzać     rozbiór     i     wykrawanie     mięsa zwierząt      rzeźnych      i      produkować      przetwory mięsne, obsługiwać   maszyny   i   urządzenia   stosowane   w przetwórstwie mięsa, magazynować    i    przygotowywać    do    dystrybucji mięso i jego przetwory. Plusy   zawodu:   wędliniarz   jest   zawodem   deficytowym   i dlatego   specjaliści   w   tym   zawodzie   są   poszukiwani   w kraju    i    za    granicą,    tradycyjne    ekologiczne    produkty wędliniarskie     na     rynku     są     cenione     i poszukiwanie, możliwość rozwoju i korzystania z nowych technologii.. Możliwości    zatrudnienia:     zakłady    mięsne,    ubojnie, zakłady gastronomiczne, sklepy i stoiska mięsne. Możesz     mieć     własny     zakład     produkujący     wędliny tradycyjne     lub     regionalne.     Możesz     też     prowadzić działalność      handlową      lub      usługową      związaną      z produkcją    i    sprzedażą    wyrobów    wędliniarskich    oraz przygotowywaniem    ich    na    przyjęcia    lub    indywidualne zamówienia okolicznościowe. Przebieg    kształcenia:    nauka    w    branżowej    szkole    I stopnia    trwa    3    lata.    Uczniowie    rozwijają    umiejętności praktyczne   w   Zakładach   Mięsnych   SOKOŁÓW   S.A.   w Jarosławiu,        które        są        potencjalnym        miejscem zatrudnienia     absolwentów.     Najlepsi     każdego     roku osiągają       sukcesy       na       Ogólnopolskim       Turnieju Przetwórstwa    Mięsa    w    Poznaniu,    zdobywając    cenne nagrody   i   gwarancję   zatrudnienia   w   Zakładach   Mięsnych SOKOŁÓW S.A. w Jarosławiu.. Uczeń    odbywający    praktyczną    nauką    zawodu    w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo    ukończenia    branżowej    szkoły    I stopnia,  świadectwo          potwierdzające          uzyskanie kwalifikacji:   „Produkcja   przetworów   mięsnych i tłuszczowych”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe wraz    z    suplementami    do    dyplomu    w    języku polskim i angielskim.
Jako cukiernik będziesz: sporządzać      półprodukty      i      gotowe      wyroby cukiernicze    takie    jak    ciasta,    ciasteczka,    torty, wyroby       czekoladowe       i       z       karmelu       oraz projektować i wykonywać dekoracje cukiernicze, obsługiwać    maszyny    i    urządzenia    do    produkcji wyrobów cukierniczych. Plusy    zawodu:    stabilna    praca,    odporna    na    wahania sezonowe,      spokojne      warunki      pracy,      możliwość specjalizacji    w    wykonywaniu    jednego    typu    produktu, możliwość   opracowywania   nowych   receptur   i dekoracji, możliwość         prowadzenia         własnej         działalności gospodarczej. . Możliwości       zatrudnienia:        cukiernie,       ciastkarnie, kawiarnie,     restauracje,     pensjonaty,     domy     weselne, hotele.    Zawód    cukiernika    poszukiwany    jest    na    całym świecie,    a    szczególnie    z    umiejętnościami    tradycyjnej produkcji, których nabycie zapewnia nauka w ZSSChiO. Przebieg    kształcenia:    nauka    w    branżowej    szkole    I stopnia   trwa   3   lata.   Uczniowie   rozwijają      umiejętności praktyczne   w   szkolnej   pracowni   cukierniczej   pod   okiem wykwalifikowanych   i   doświadczonych   nauczycieli   oraz   w lokalnych      zakładach,      w      których      mogą      znaleźć zatrudnienie     po     ukończeniu     nauki.     Najlepsi     mają możliwość     odbycia     praktyk     zaw.     we     Włoszech          i Niemczech     potwierdzonych     dokumentem     Europass- Mobilnośćt   młodocianym   pracownikiem   i   zdaje   egzamin w     Izbie     Rzemieślniczej     uzyskując     tytuł     czeladnika. Cukiernik     może     kontynuować     naukę     w     dwuletniej branżowej   szkole   II   stopnia   w   ZSSChiO   i   uzyskać   tytuł technika technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń    odbywający    praktyczną    nauką    zawodu    w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo    ukończenia    branżowej    szkoły    I stopnia,  świadectwo          potwierdzające          uzyskanie kwalifikacji:              „Produkcja              wyrobów cukierniczych”. dyplom   potwierdzający   kwalifikacje   zawodowe wraz    z    suplementami    do    dyplomu    w    języku polskim i angielskim.
Jako kucharz będziesz: sporządzać   potrawy   i   napoje   oraz   prawidłowo przechowywał żywność , wykonywać   czynności   związane   z   wydawaniem potraw i napojów, obsługiwać          maszyny          i          urządzenia gastronomiczne. Plusy   zawodu:   łatwość   znalezienia   pracy   zarówno   w kraju   jak   i   zagranicą,   dobrzy   kucharze   mają   możliwość osiągnięcia       wysokich       dochodów,       umiejętności zawodowe   można   wykorzystywać   w   życiu   prywatnym, możliwość prowadzenia własnej firmy. Możliwości   zatrudnienia:    restauracje,   stołówki,   bary, pizzerie,     punkty     fast     food,          firmy     cateringowe, kawiarnie,    puby,    hotele,    firmy    produkujące    dania mrożone.   Jeśli   lubisz   podróżować   możesz   zatrudnić się   na   statku.   Szanse   na   sukces   zawodowy   zwiększa możliwość    ścisłej    specjalizacji    w    zakresie    potraw wybranej kuchni. Przebieg    kształcenia:    nauka    w    branżowej    szkole    I stopnia   trwa   3   lata.   Uczniowie   rozwijają   umiejętności praktyczne            w            szkolnych            pracowniach gastronomicznych     lub     w     lokalnych     zakładach,     w których    mogą    znaleźć    zatrudnienie    po    ukończeniu nauki.     Najlepsi     mają     możliwość     odbycia     praktyk zawodowych     we     Włoszech          Niemczech     i    Anglii potwierdzonych     dokumentem     Europass-Mobilność. Kucharz     może     kontynuować     naukę     w     dwuletniej branżowej   szkole   II   stopnia   w   ZSSChiO   i   uzyskać   tytuł technika   żywienia   i   usług   gastronomicznych   oraz   zdać maturę. Uczeń    odbywający    praktyczną    nauką    zawodu    w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo   ukończenia   branżowej   szkoły   I stopnia,  świadectwo        potwierdzające        uzyskanie kwalifikacji:        „Sporządzanie        potraw        i napojów”. dyplom          potwierdzający          kwalifikacje zawodowe      wraz      z      suplementami      do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Jako piekarz będziesz: przygotowywać surowce do produkcji pieczywa, sporządzać   wyroby   takie   jak:   chleby,   rogale,   bułki i drożdżowki, rozpoznawać zalety i wady pieczywa, obsługiwać   urządzenia   i   maszyny   stosowane   w produkcji piekarskiej.. Plusy    zawodu:    piekarz    jest    zawodem    deficytowym    i dlatego   specjaliści   w   tym   zawodzie   są   poszukiwani   w kraju    i    za    granicą,    praca    jest    stabilna    i    odporna    na wahania   sezonowe,   spokojne   warunki   pracy,   możliwość opracowywania   własnych   receptur   oraz   specjalizacji   w pieczeniu jednego typu wyrobu. Możliwości      zatrudnienia:       piekarnie,      ciastkarnie, supermarkety   z   wypiekiem   własnym,   hale   produkcyjne wyr.     piekarniczych.     Właściciele     piekarni     z     powiatu jarosławskiego    i    okolic    poszukują    piekarzy    i    oferują atrakcyjne     wynagrodzenie.     Możesz     także     otworzyć piekarnię i punkt handlowy własnych wyrobów. Przebieg    kształcenia:    nauka    w    branżowej    szkole    I stopnia   trwa   3   lata.   Uczniowie   rozwijają   umiejętności praktyczne   w   szkolnej   pracowni   technologicznej   lub   w lokalnych       piekarniach       stanowiących       potencjalne miejsce    zatrudnienia    po    ukończonej    szkole.    Piekarz może    kontynuować    naukę    w    dwuletniej    branżowej szkole   II   stopnia   w   ZSSChiO   i   uzyskać   tytuł   technika technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń    odbywający    praktyczną    nauką    zawodu    w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo    ukończenia    branżowej    szkoły    I stopnia,  świadectwo         potwierdzające         uzyskanie kwalifikacji:             „Produkcja             wyrobów piekarskich”. dyplom            potwierdzający            kwalifikacje zawodowe   wraz   z   suplementami   do   dyplomu w języku polskim i angielskim.

Branżowa Szkoła

I Stopnia Nr 2

ZAWODY
Wędliniarz Cukiernik Kucharz Fryzjer
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019