GALERIA TECHNIKUM - Część 1 GALERIA TECHNIKUM - Część 1 GALERIA TECHNIKUM - Część 1
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
     
Rekrutacja    jest    sporym    stresem    dla    młodych    ludzi,    którzy    dobrze    chcą wybrać   szkołę   i   kierunek   kształcenia,   a   co   za   tym   idzie   zawód,   w   którym chcieliby   w   przyszłości   pracować.   Rodzice   szukają   dla   swoich   dzieci   przede wszystkim     szkoły     bezpiecznej,     która     daje     perspektywy     zdobycia     pracy w danym   zawodzie.   Jest   to   etap   złożony   i   składa   się   na   niego   kilka   ważnych czynników.     Jednym     z     najważniejszych     jest     opinia     o     samej     szkole,     jej nauczycielach,     pracownikach     i     uczniach.     Kolejnym     są     działania     szkoły zmierzające   do   wzrostu   jakości   kształcenia   tak,   by   młodzież   ucząca   się   w   niej miała dostęp do nowoczesnych narzędzi nauczania i praktyki zawodowej.

PARĘ SŁÓW O REKRUTACJI W NASZEJ SZKOLE

W SKRÓCIE

INNOWACJE

ROK SZKOLNY 2017/2018

GALERIE

GALERIE KIERUNKOWE
GALERIA TECHNIKUM - Część 2 GALERIA TECHNIKUM - Część 2 GALERIA TECHNIKUM - Część 2 GALERIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA GALERIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA GALERIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Nie   mniej   istotnym   elementem   jest   też   serwis   internetowy,   który   ma   na   celu przede    wszystkim    przybliżenie    charakterystyki    danego    zawodu    i    tego,    co w ramach   programu   nauczania   realizuje   szkoła.   Ogromne   znaczenie   mają   tu zajęcia     praktyczne,     które     są     głównym     wyznacznikiem     wartości     szkoły zawodowej.   Informacje   zawarte   w   serwisie   ZSSChiO   są   skrótowym   opisem tego,   co   dzieje      się   w   szkole,   dlatego   w   związku   z   naborem      zapraszamy   do osobistego   kontaktu.   Postaramy   się   udzielić   wszelkich   informacji   lub   wyjaśnić niejasności.   Przypominamy,   że   w   naszej   szkole   działa   Doradca   Zawodowy,        który pomaga w indywidualnym wyborze kierunku kształcenia.
 Akceptacja pewnych uwarunkowań jest podstawą dobrej współpracy. ZSSChiO w Jaroslawiu
 Zobacz, zapytaj, oceń i wypróbuj - później chcemy abyś nam o tym opowiedział   ZSSChiO w Jarosławiu
 Z nami planuj Swoją przyszłość    ZSSChiO w Jarosławiu

KELNER

Menadżer eventów Umiejętność indywidualnego rozpoznania potrzeb klientów oraz fachowe doradztwo w wyborze menu

ANALITYK

”I Ty zostań farmaceutą” Umiejętność wykorzystania dostępnych informacji o zastosowaniu leków i składników chemicznych

HOTELARZ

Animator czasu wolnego Umiejętność zarządzania strukturami hotelowymi oraz rozpoznawania potrzeb bytowych gości.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

Dietetyka Umiejętność    układania    odpowiedniego    menu    dla indywidualnych uwarunkowań zdrowotnych gości.

ŻYWIENIE I USŁ. GASTRON.

Kuchnia śródziemnomorska Umiejętność    kreowania    wykwitnych    i    smacznych dań w zakresie różnych kuchni narodowych.

FRYZJER

Sztuka makijażu Umiejętność   kreowania   makijażu   łącznie   z   fryzurami w zależności od określonych okoliczności.
WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 Technikum Nr 1
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
     
Powstanie Szkoły 1947

PARĘ SŁÓW O

REKRUTACJI W NASZEJ

SZKOLE

W SKRÓCIE
Rekrutacja    jest    sporym    stresem    dla    młodych ludzi,   którzy   dobrze   chcą   wybrać   szkołę   i   kierunek kształcenia,   a   co   za   tym   idzie   zawód,   w   którym chcieliby   w   przyszłości   pracować.   Rodzice   szukają dla     swoich     dzieci     przede     wszystkim     szkoły bezpiecznej,    która    daje    perspektywy    zdobycia pracy   w danym   zawodzie.   Jest   to   etap   złożony   i składa    się    na    niego    kilka    ważnych    czynników. Jednym    z    najważniejszych    jest    opinia    o    samej szkole,       jej       nauczycielach,       pracownikach       i uczniach.        Kolejnym        są        działania        szkoły zmierzające   do   wzrostu   jakości   kształcenia   tak,   by młodzież    ucząca    się    w    niej    miała    dostęp    do nowoczesnych     narzędzi     nauczania     i     praktyki zawodowej.
Nie    mniej    istotnym    elementem    jest    też    serwis internetowy,   który   ma   na   celu   przede   wszystkim przybliżenie     charakterystyki     danego     zawodu     i tego,   co   w ramach   programu   nauczania   realizuje szkoła.     Ogromne     znaczenie     mają     tu     zajęcia praktyczne,     które     są     głównym     wyznacznikiem wartości   szkoły   zawodowej.   Informacje   zawarte   w serwisie   ZSSChiO   są   skrótowym   opisem   tego,   co dzieje      się   w   szkole,   dlatego   w   związku   z   naborem     zapraszamy   do   osobistego   kontaktu.   Postaramy się     udzielić     wszelkich     informacji     lub     wyjaśnić niejasności.    Przypominamy,    że    w    naszej    szkole działa    Doradca    Zawodowy,            który    pomaga    w indywidualnym wyborze kierunku kształcenia.

GALERIE

GALERIE KIERUNKOWE
GALERIA TECHNIKUM - Część 1 GALERIA TECHNIKUM - Część 1 GALERIA TECHNIKUM - Część 1 GALERIA TECHNIKUM - Część 2 GALERIA TECHNIKUM - Część 2 GALERIA TECHNIKUM - Część 2 GALERIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA GALERIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA GALERIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

INNOWACJE

ROK SZKOLNY 2017/2018
 Akceptacja pewnych uwarunkowań jest podstawą dobrej współpracy. ZSSChiO w Jaroslawiu
 Zobacz, zapytaj, oceń i wypróbuj - później chcemy abyś nam o tym opowiedział   ZSSChiO w Jarosławiu
 Z nami planuj Swoją przyszłość    ZSSChiO w Jarosławiu

KELNER

Menadżer eventów Umiejętność indywidualnego rozpoznania potrzeb klientów oraz fachowe doradztwo w wyborze menu

ANALITYK

”I Ty zostań farmaceutą” Umiejętność wykorzystania dostępnych informacji o zastosowaniu leków i składników chemicznych

HOTELARZ

Animator czasu wolnego Umiejętność zarządzania strukturami hotelowymi oraz rozpoznawania potrzeb bytowych gości.

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

Dietetyka Umiejętność    układania    odpowiedniego    menu    dla indywidualnych uwarunkowań zdrowotnych gości.

ŻYWIENIE I USŁ. GASTRON.

Kuchnia śródziemnomorska Umiejętność    kreowania    wykwitnych    i    smacznych dań w zakresie różnych kuchni narodowych.

FRYZJER

Sztuka makijażu Umiejętność   kreowania   makijażu   łącznie   z   fryzurami w zależności od określonych okoliczności.
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 Technikum Nr 1 WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019