NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 3/2018
     

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

PUNKTACJA

HARMONOGRAM

ETAPY SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
 Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych.   Paulo Coelho
Punktacja przy rekrutacji (suma maksimum 200 pkt): 1/. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest sumowany.      Następnie jest on dzielony jest przez 5 i zaokrąglany. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów za egzamin gimnazjalny. 2/. Punkty przyznane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną:      maksymalnie 80 pkt za oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych wybranych przez szkołę: Za ocenę celującą otrzymasz 20 punktów         Za ocenę bardzo dobrą otrzymasz 16 punktów        Za ocenę dobrą otrzymasz 12 punktów        Za ocenę dostateczną otrzymasz 8 punktów 3/. Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (Maksymalnie 20 pkt):        Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów        Za zdobycie tytułu finalisty na szczeblu wojewódzkim w konkursach organizowanych   przez Kuratora Oświaty - 5 punktów; więcej niż jeden tytuł - 8 punktów  Za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym do 3 punktów.  Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego premiowane będą 3 punktami.
ETAP 1 - Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru. Złóż podanie do szkoły pierwszego wyboru!!! Należy założyć konto kandydata. Uczniowie spoza powiatu mogą to zrobić tutaj lub udać się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, z wypełnionym podaniem (do pobrania tutaj), gdzie dokonana zostanie rejestracja. Po wydrukowaniu podania należy je zanieść do szkoły pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata (na tej klasie zależy kandydatowi najbardziej). Poza drukiem podania system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia dokonanego przez szkołę. Na druku szkoła przyjmująca dokumenty potwierdza fakt ich złożenia.
ETAP 2 - Składanie kopii świadectw i zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego. UWAGA !!! - Dotyczy kandydatów spoza powiatu i uczniów drugorocznych! Kandydaci spoza powiatu jarosławskiego oraz uczniowie "drugoroczni" dostarczają poświadczone przez dyrektora gimnazjum kserokopie świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu celem weryfikacji osiągnięć przez Komisję Rekrutacyjną.
ETAP 3 - Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. Sprawdź czy jesteś na liście zakwalifikowanych do przyjęcia! Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru. Po dokonaniu przydziału każda szkoła ponadgimnazjalna wywiesza listy zakwalifikowanych do przyjęcia.
ETAP 4 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalego oraz innych niezbędnych dokumentów . Potwierdź wolę uczęszczania do szkoły, do której zostałeś przyjęty oryginałami dokumentów. Kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, do której został przyjęty, przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego. Należy pamiętać o tym, że złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej i jest OBOWIĄZKOWE.
Tekst w trakcie aktualizacji Tekst w trakcie aktualizacji Dlaczego warto wybrać ZSSChiO ? Pobierz wniosek Pobierz wniosek REGULAMIN REKRUTACJI Technikum REGULAMIN REKRUTACJI Branżowa Szk.
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
     

INFORMACJE

UZUPEŁNIAJĄCE

PUNKTACJA
Punktacja przy rekrutacji (suma maksimum 200 pkt): 1/. Wynik egzaminu gimnazjalnego jest sumowany. Następnie jest on dzielony jest przez 5 i zaokrąglany. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów za egzamin gimnazjalny. 2/. Punkty przyznane przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną: maksymalnie 80 pkt za oceny z przedm. kwalifikacyjnych wybranych przez szkołę: Za ocenę celującą otrzymasz 20 punktów Za ocenę bardzo dobrą otrzymasz 16 punktów Za ocenę dobrą otrzymasz 12 punktów Za ocenę dostateczną otrzymasz 8 punktów 3/. Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (Maksymalnie 20 pkt):        Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów        Za zdobycie tytułu finalisty na szczeblu wojewódzkim w konkursach organizowanych   przez Kuratora Oświaty - 5 punktów; więcej niż jeden tytuł - 8 punktów  Za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym do 3 punktów.  Osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego premiowane będą 3 punktami.
ETAP 1 - Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru. Złóż podanie do szkoły pierwszego wyboru!!! Należy założyć konto kandydata. Uczniowie spoza powiatu mogą to zrobić tutaj lub udać się do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, z wypełnionym podaniem (do pobrania tutaj), gdzie dokonana zostanie rejestracja. Po wydrukowaniu podania należy je zanieść do szkoły pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata (na tej klasie zależy kandydatowi najbardziej). Poza drukiem podania system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia dokonanego przez szkołę. Na druku szkoła przyjmująca dokumenty potwierdza fakt ich złożenia. ETAP 2 - Składanie kopii świadectw i zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego. UWAGA !!! - Dotyczy kandydatów spoza powiatu i uczniów drugorocznych! Kandydaci spoza powiatu jarosławskiego oraz uczniowie "drugoroczni" dostarczają poświadczone przez dyrektora gimnazjum kserokopie świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu celem weryfikacji osiągnięć przez Komisję Rekrutacyjną. ETAP 3 - Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. Sprawdź czy jesteś na liście zakwalifikowanych do przyjęcia! Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru. Po dokonaniu przydziału każda szkoła ponadgimnazjalna wywiesza listy zakwalifikowanych do przyjęcia. ETAP 4 - Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalego oraz innych niezbędnych dokumentów . Potwierdź wolę uczęszczania do szkoły, do której zostałeś przyjęty oryginałami dokumentów. Kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, do której został przyjęty, przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach z egzaminu gimnazjalnego. Należy pamiętać o tym, że złożenie oryginałów dokumentów potwierdza wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej i jest OBOWIĄZKOWE.

HARMONOGRAM

ETAPY SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH
 Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych.   Paulo Coelho
Tekst w trakcie aktualizacji Tekst w trakcie aktualizacji Dlaczego warto wybrać ZSSChiO ? Pobierz wniosek Pobierz wniosek
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019