Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022
ATUTY ZAWODU Technik analityk ma szerokie perspektywy rozwoju oraz zatrudnienia w różnych branżach przemysłu. Stabilna i ciekawa praca, możliwość prowadzenia laboratorium czy opracowywania receptur z możliwością wprowadzania do produkcji własnych patentów to niektóre atuty zawodu. Jako technik analityk będziesz: przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych, pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych, wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych (związków chemicznych, krwi, żywności, tworzyw sztucznych, leków, minerałów), wykonywać badania środowiskowe (wody, powietrza, gleby), prowadzić dokumentację laboratoryjną z wykorzystaniem specjalistycznych programów, sporządzać preparaty kosmetyczne (kremy, maści, mydła). Możliwości zatrudnienia: instytuty oraz laboratoria przemysłu spożywczego oraz chemicznego, ochrony środowiska, medyczne, kryminalistyczne, geologiczne, archeologiczne, toksykologiczne, instytuty oraz ośrodki rolnicze i naukowo-badawcze. Umiejętności praktyczne będziesz zdobywać w nowocześnie wyposażonej szkolnej pracowni chemicznej. W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w Polsce lub w krajach UE (Niemcy). Umiejętności zawodowe poszerzysz w czasie warsztatów i zajęć laboratoryjnych na wyższych uczelniach (laboratorium kosmetyczne, analizy żywności, medyczne, kryminalistyczne). Ukończenie tego kierunku ułatwia kontynuację nauki na wielu kierunkach studiów wyższych np. farmacja, chemia, analityka medyczna, biotechnologia, medycyna, kosmetologia Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych. Kwalifikacja 2: CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych. Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, chemia

Technikum Nr 1

TECHNIK ANALITYK
Chemia Biologia
ROZSZERZENIA GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW
Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022

Technikum Nr 1

TECHNIK ANALITYK
WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW GALERIA KIERUNKU GALERIA KIERUNKU
ATUTY ZAWODU Technik analityk ma szerokie perspektywy rozwoju oraz zatrudnienia w różnych branżach przemysłu. Stabilna i ciekawa praca, możliwość prowadzenia laboratorium czy opracowywania receptur z możliwością wprowadzania do produkcji własnych patentów to niektóre atuty zawodu. Jako technik analityk będziesz: przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych, pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych, wykonywać badania analityczne surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych (związków chemicznych, krwi, żywności, tworzyw sztucznych, leków, minerałów), wykonywać badania środowiskowe (wody, powietrza, gleby), prowadzić dokumentację laboratoryjną z wykorzystaniem specjalistycznych programów, sporządzać preparaty kosmetyczne (kremy, maści, mydła). Możliwości zatrudnienia: instytuty oraz laboratoria przemysłu spożywczego oraz chemicznego, ochrony środowiska, medyczne, kryminalistyczne, geologiczne, archeologiczne, toksykologiczne, instytuty oraz ośrodki rolnicze i naukowo-badawcze. Umiejętności praktyczne będziesz zdobywać w nowocześnie wyposażonej szkolnej pracowni chemicznej. W trakcie nauki odbędziesz praktyki zawodowe w Polsce lub w krajach UE (Niemcy). Umiejętności zawodowe poszerzysz w czasie warsztatów i zajęć laboratoryjnych na wyższych uczelniach (laboratorium kosmetyczne, analizy żywności, medyczne, kryminalistyczne). Ukończenie tego kierunku ułatwia kontynuację nauki na wielu kierunkach studiów wyższych np. farmacja, chemia, analityka medyczna, biotechnologia, medycyna, kosmetologia Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych. Kwalifikacja 2: CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych. Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, chemia
Chemia Biologia
ROZSZERZENIA