NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 621-64-14
ZSSChiO Jarosław 2019
ATUTY ZAWODU Technik   analityk   ma   szerokie      perspektywy   rozwoju   oraz   zatrudnienia   w   różnych      branżach   przemysłu.   Stabilna   i ciekawa   praca,   możliwość   prowadzenia   laboratorium   czy   opracowywania   receptur   z   możliwością   wprowadzania   do produkcji własnych patentów to niektóre atuty zawodu. Jako technik analityk będziesz: przygotowywać sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych, pobierać i przygotowywać próbki do badań analitycznych, wykonywać   badania   analityczne   surowców,   półproduktów,   produktów   i   materiałów   pomocniczych   (związków chemicznych, krwi, żywności, tworzyw  sztucznych, leków, minerałów), wykonywać badania środowiskowe (wody, powietrza, gleby), prowadzić dokumentację laboratoryjną z wykorzystaniem specjalistycznych programów, sporządzać preparaty kosmetyczne (kremy, maści, mydła). Możliwości   zatrudnienia: instytuty    oraz        laboratoria    przemysłu    spożywczego    oraz    chemicznego,    ochrony    środowiska,    medyczne, kryminalistyczne, geologiczne, archeologiczne, toksykologiczne, instytuty oraz ośrodki rolnicze i naukowo-badawcze. Umiejętności      praktyczne      będziesz      zdobywać      w   nowocześnie   wyposażonej   szkolnej   pracowni      chemicznej.   W     trakcie      nauki      odbędziesz   praktyki      zawodowe      w      Polsce      lub      w   krajach      UE      (Niemcy).      Umiejętności      zawodowe     poszerzysz    w    czasie    warsztatów    i    zajęć    laboratoryjnych    na    wyższych    uczelniach    (laboratorium    kosmetyczne,              analizy    żywności,    medyczne,    kryminalistyczne).    Ukończenie    tego    kierunku    ułatwia    kontynuację    nauki    na    wielu      kierunkach  studiów  wyższych  np.  farmacja,  chemia, analityka medyczna, biotechnologia, medycyna, kosmetologia Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań     analitycznych. Kwalifikacja 2: CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych. Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, chemia

Technikum Nr 1

TECHNIK ANALITYK
Chemia Biologia
ROZSZERZENIA GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
ATUTY ZAWODU Technik   analityk   ma   szerokie      perspektywy   rozwoju   oraz zatrudnienia   w   różnych      branżach   przemysłu.   Stabilna   i ciekawa    praca,    możliwość    prowadzenia    laboratorium czy        opracowywania        receptur        z        możliwością wprowadzania     do     produkcji     własnych     patentów     to niektóre atuty zawodu. Jako technik analityk będziesz: przygotowywać   sprzęt   laboratoryjny   i   odczynniki chemiczne do badań analitycznych, pobierać     i     przygotowywać     próbki     do     badań analitycznych, wykonywać      badania      analityczne      surowców, półproduktów,         produktów         i         materiałów pomocniczych     (związków     chemicznych,     krwi, żywności,       tworzyw              sztucznych,       leków, minerałów), wykonywać       badania       środowiskowe       (wody, powietrza, gleby), prowadzić        dokumentację        laboratoryjną        z wykorzystaniem specjalistycznych programów, sporządzać      preparaty      kosmetyczne      (kremy, maści, mydła). Możliwości   zatrudnienia: instytuty        oraz                laboratoria        przemysłu spożywczego       oraz       chemicznego,       ochrony środowiska,         medyczne,         kryminalistyczne, geologiczne, archeologiczne, toksykologiczne, instytuty     oraz     ośrodki     rolnicze     i     naukowo- badawcze. Umiejętności        praktyczne        będziesz        zdobywać        w nowocześnie         wyposażonej         szkolnej         pracowni           chemicznej.    W        trakcie        nauki        odbędziesz    praktyki      zawodowe      w      Polsce      lub      w   krajach      UE      (Niemcy).     Umiejętności          zawodowe          poszerzysz     w     czasie warsztatów     i     zajęć     laboratoryjnych     na     wyższych uczelniach     (laboratorium     kosmetyczne,                    analizy żywności,     medyczne,     kryminalistyczne).     Ukończenie tego     kierunku     ułatwia     kontynuację     nauki     na     wielu       kierunkach      studiów      wyższych      np.      farmacja,      chemia, analityka       medyczna,       biotechnologia,       medycyna, kosmetologia Zdobędziesz         2         kwalifikacje         potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań     analitycznych. Kwalifikacja 2: CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych. Punktowane   przedmioty:   język   polski, język angielski, matematyka, chemia

Technikum Nr 1

TECHNIK ANALITYK
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2019/2020
WYBIERZ
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019