NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 621-64-14
ZSSChiO Jarosław 2019
ATUTY ZAWODU Dzięki      dynamicznemu      rozwojowi      branży   turystyczno-hotelarskiej   technik   hotelarstwa   to   zawód      z      przyszłością.     Atrakcyjna      i   urozmaicona      praca,      ciągłe      poznawanie      nowych   ludzi   oraz   ich   pasji   i   marzeń,   motywacja   do   nauki języków   obcych,   rozwój      umiejętności   komunikacyjnych,   możliwość      prowadzenia   własnego   obiektu   hotelarskiego   lub biura podróży to niektóre atuty zawodu. Jako technik hotelarstwa będziesz: prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich, rezerwować usługi hotelarskie, wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji, przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości, przygotowywać i podawać śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przyjmować     i     realizować     zamówienia     na     hotelarskie     usługi     dodatkowe     (rekreacyjne,     biznesowe i okolicznościowe), korzystać z narzędzi “infotechnicznych” wspomagających wykonywanie zadań zawodowych. Możliwości   zatrudnienia: hotele,      motele,         hostele,      uzdrowiska,      sanatoria,      ośrodki      wypoczynkowe,      pensjonaty,      statki   pasażerskie,     firmy  cateringowe,  centra  rekreacji, SPA, agencje  turystyczne,  biura  podróży,  centra  informacji  turystycznej. Tylko   w   naszej   szkole   możesz   uzyskać   dodatkowe   uprawnienia   do   prowadzenia   wycieczek   kończąc   bezpłatny   kurs     pilota      wycieczek   lub   zdobyć      dodatkowe   kwalifikacje   poprzez   udział   w   kursach:   obsługa   programów   hotelarskich   czy obsługa   kas   fiskalnych.      Realizacja      innowacji      wyposaży      Cię   w   umiejętności      które      dają      możliwości   dodatkowego        zatrudnienia    np.    na    turnusach    wypoczynkowych,    koloniach,    obozach,    centrach    zabaw    dla    dzieci    i    innych. Umiejętności   praktyczne         będziesz         zdobywać         w   szkolnych         pracowniach         hotelarskich      oraz         w      czasie   praktyk zawodowych   w   Polsce   lub   w   krajach   UE   (Anglii,   Niemczech,   Włoszech).   Możesz   kontynuować   naukę   wybierając kierunki    studiów:    gospodarka    turystyczna,    hotelarstwo    i    gastronomia,    turystyka    i    rekreacja    czy    krajoznawstwo i turystyka historyczna. Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Kwalifikacja 2: HGT.06. Realizacja usług w recepcji. Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia

Technikum Nr 1

TECHNIK HOTELARSTWA
GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU ROZSZERZENIA
Geografia Język angielski
POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
ATUTY ZAWODU Dzięki      dynamicznemu      rozwojowi      branży   turystyczno- hotelarskiej      technik      hotelarstwa      to      zawód            z        przyszłością.      Atrakcyjna      i   urozmaicona      praca,      ciągłe     poznawanie        nowych    ludzi    oraz    ich    pasji    i    marzeń, motywacja      do      nauki      języków      obcych,      rozwój        umiejętności   komunikacyjnych,   możliwość      prowadzenia własnego    obiektu    hotelarskiego    lub    biura    podróży    to niektóre atuty zawodu. Jako technik hotelarstwa będziesz: prowadzić   działalność   promocyjną   oraz   sprzedaż usług hotelarskich, rezerwować usługi hotelarskie, wykonywać   prace   związane   z   obsługą   gości   w recepcji, przygotowywać   jednostki   mieszkalne   do   przyjęcia gości, przygotowywać   i   podawać   śniadania   w   obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przyjmować      i      realizować      zamówienia      na hotelarskie      usługi      dodatkowe      (rekreacyjne, biznesowe i okolicznościowe), korzystać        z        narzędzi        “infotechnicznych” wspomagających            wykonywanie            zadań zawodowych. Możliwości   zatrudnienia: hotele,      motele,         hostele,      uzdrowiska,      sanatoria,     ośrodki        wypoczynkowe,        pensjonaty,        statki pasażerskie,          firmy          cateringowe,          centra       rekreacji, SPA, agencje        turystyczne,        biura        podróży,        centra      informacji  turystycznej. Tylko    w    naszej    szkole    możesz    uzyskać    dodatkowe uprawnienia      do      prowadzenia      wycieczek      kończąc bezpłatny   kurs      pilota      wycieczek   lub   zdobyć      dodatkowe kwalifikacje      poprzez      udział      w      kursach:      obsługa programów    hotelarskich    czy    obsługa    kas    fiskalnych.      Realizacja      innowacji      wyposaży      Cię   w   umiejętności     które      dają      możliwości   dodatkowego         zatrudnienia   np. na    turnusach    wypoczynkowych,    koloniach,    obozach, centrach     zabaw     dla     dzieci     i     innych.     Umiejętności praktyczne            będziesz            zdobywać            w    szkolnych          pracowniach         hotelarskich      oraz         w      czasie   praktyk zawodowych     w     Polsce     lub     w     krajach     UE     (Anglii, Niemczech,    Włoszech).    Możesz    kontynuować    naukę wybierając    kierunki    studiów:    gospodarka    turystyczna, hotelarstwo    i    gastronomia,    turystyka    i    rekreacja    czy krajoznawstwo i turystyka historyczna. Zdobędziesz         2         kwalifikacje         potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja     1:     HGT.03.     Obsługa     gości     w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Kwalifikacja    2:    HGT.06.    Realizacja    usług    w recepcji. Punktowane   przedmioty:   język   polski, język        angielski,        matematyka, geografia

Technikum Nr 1

TECHNIK HOTELARSTWA
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2019/2020
WYBIERZ
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019