NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 621-64-14
ZSSChiO Jarosław 2019
ATUTY ZAWODU Profesjonalny   kelner   stanowi   wizytówkę   zakładu.   Kelner   wykonuje   czynności   związane   z   fachową   i   kompleksową obsługą   konsumenta   w   różnorodnych   zakładach   gastronomicznych   oraz   obsługą   przyjęć   okolicznościowych,   imprez gastronomicznych,   a   także   kelnerską   obsługą   kongresów,   targów,   wystaw,   bankietów,   spotkań,   konferencji   i   innych imprez.   Jest   osobą   otwartą,   uprzejmą,   posiada   umiejętności   organizatorskie,   na   co   dzień      łączy      elementy   pracy indywidualnej   oraz   zespołowej.     Atrakcyjne      miejsca      pracy      w      kraju      i      za      granicą,   bezpośredni      kontakt      z      klientami,     wysokie    zarobki,    możliwości    rozwoju    zawodowego    oraz    specjalności    barmana,    sommeliera    czy    baristy    to perspektywy   zawodowe   kelnera.   Kelner   ma   możliwości      awansu      od      kierownika      sali,      przez      menadżera      -      eksperta     w  zakresie oferty usługowej obiektu do stanowiska dyrektora. Jako kelner będziesz: przygotowywać sale konsumpcyjne oraz miejsca do obsługi gości, wykonywać      czynności      związane      z      kompleksową   obsługą      gości      podczas      przyjęć         okolicznościowych   oraz imprez poza zakładem gastronomicznym, planować i rozliczać usługi gastronomiczne, stosować programy komputerowe wspomagające realizację zadań zawodowych, organizować pracę zespołu i współpracować w zespole. Możliwości  zatrudnienia:    zakłady  gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, pizzerie hotele, sale bankietowe oraz konferencyjne puby, dyskoteki, kluby statki wycieczkowe Umiejętności         praktyczne         będziesz         zdobywać         w         szkolnych         pracowniach:   technologicznej         i         organizacji         usług kelnerskich   oraz   w   czasie   praktyk   zawodowych   w   Polsce   lub   w   krajach   UE   (Anglii,   Niemczech,   Włoszech).   Szanse     na      sukces      zawodowy   zwiększa      zdobywanie      dodatkowych      kwalifikacji      poprzez      udział      w   organizowanych      przez szkołę szkoleniach i kursach np. barmańskim czy balistycznym lub w programie innowacji „Barman”.. Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich. Kwalifikacja 2: HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych. Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia.

Technikum Nr 1

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU ROZSZERZENIA
Geografia Język angielski
POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
ATUTY ZAWODU Profesjonalny   kelner   stanowi   wizytówkę   zakładu.   Kelner wykonuje   czynności   związane   z   fachową   i   kompleksową obsługą      konsumenta      w      różnorodnych      zakładach gastronomicznych            oraz            obsługą            przyjęć okolicznościowych,    imprez    gastronomicznych,    a    także kelnerską      obsługą      kongresów,      targów,      wystaw, bankietów,    spotkań,    konferencji    i    innych    imprez.    Jest osobą      otwartą,      uprzejmą,      posiada      umiejętności organizatorskie,    na    co    dzień        łączy        elementy    pracy indywidualnej    oraz    zespołowej.        Atrakcyjne        miejsca      pracy      w      kraju      i      za      granicą,   bezpośredni      kontakt      z     klientami,          wysokie     zarobki,     możliwości     rozwoju zawodowego    oraz    specjalności    barmana,    sommeliera czy   baristy   to   perspektywy   zawodowe   kelnera.   Kelner ma   możliwości      awansu      od      kierownika      sali,      przez     menadżera      -      eksperta      w      zakresie   oferty   usługowej obiektu do stanowiska dyrektora. Jako kelner będziesz: przygotowywać   sale   konsumpcyjne   oraz   miejsca do obsługi gości, wykonywać            czynności            związane            z        kompleksową   obsługą      gości      podczas      przyjęć        okolicznościowych    oraz    imprez    poza    zakładem gastronomicznym, planować i rozliczać usługi gastronomiczne, stosować   programy   komputerowe   wspomagające realizację zadań zawodowych, organizować    pracę    zespołu    i    współpracować    w zespole. Możliwości  zatrudnienia:    zakłady      gastronomiczne:   restauracje,   kawiarnie, pizzerie hotele, sale bankietowe oraz konferencyjne puby, dyskoteki, kluby statki wycieczkowe Umiejętności         praktyczne         będziesz         zdobywać         w        szkolnych         pracowniach:   technologicznej         i         organizacji        usług   kelnerskich   oraz   w   czasie   praktyk   zawodowych   w Polsce   lub   w   krajach   UE   (Anglii,   Niemczech,   Włoszech). Szanse      na      sukces      zawodowy   zwiększa      zdobywanie     dodatkowych          kwalifikacji          poprzez          udział          w organizowanych      przez   szkołę   szkoleniach   i   kursach   np. barmańskim   czy   balistycznym   lub   w   programie   innowacji „Barman”.. Zdobędziesz         2         kwalifikacje         potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja    1:    HGT.01.    Wykonywanie    usług kelnerskich. Kwalifikacja     2:     HGT.11.     Organizacja     usług gastronomicznych. Punktowane   przedmioty:   język   polski, język        angielski,        matematyka, geografia.

Technikum Nr 1

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2019/2020
WYBIERZ
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019