NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 3/2018
     
ATUTY ZAWODU Profesjonalny   kelner   stanowi   wizytówkę   zakładu.   Kelner   wykonuje   czynności   związane   z   fachową   i   kompleksową obsługą   konsumenta   w   różnorodnych   zakładach   gastronomicznych   oraz   obsługą   przyjęć   okolicznościowych,   imprez gastronomicznych,   a   także   kelnerską   obsługą   kongresów,   targów,   wystaw,   bankietów,   spotkań,   konferencji   i   innych imprez.   Jest   osobą   otwartą,   uprzejmą,   posiada   umiejętności   organizatorskie,   na   co   dzień      łączy      elementy   pracy indywidualnej   oraz   zespołowej.     Atrakcyjne      miejsca      pracy      w      kraju      i      za      granicą,   bezpośredni      kontakt      z      klientami,     wysokie    zarobki,    możliwości    rozwoju    zawodowego    oraz    specjalności    barmana,    sommeliera    czy    baristy    to perspektywy   zawodowe   kelnera.   Kelner   ma   możliwości      awansu      od      kierownika      sali,      przez      menadżera      -      eksperta     w  zakresie oferty usługowej obiektu do stanowiska dyrektora. Jako kelner będziesz: przygotowywać sale konsumpcyjne oraz miejsca do obsługi gości, wykonywać      czynności      związane      z      kompleksową   obsługą      gości      podczas      przyjęć         okolicznościowych   oraz imprez poza zakładem gastronomicznym, planować i rozliczać usługi gastronomiczne, stosować programy komputerowe wspomagające realizację zadań zawodowych, organizować pracę zespołu i współpracować w zespole. Możliwości  zatrudnienia:    zakłady  gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, pizzerie hotele, sale bankietowe oraz konferencyjne puby, dyskoteki, kluby statki wycieczkowe Umiejętności         praktyczne         będziesz         zdobywać         w         szkolnych         pracowniach:   technologicznej         i         organizacji         usług kelnerskich   oraz   w   czasie   praktyk   zawodowych   w   Polsce   lub   w   krajach   UE   (Anglii,   Niemczech,   Włoszech).   Szanse     na      sukces      zawodowy   zwiększa      zdobywanie      dodatkowych      kwalifikacji      poprzez      udział      w   organizowanych      przez szkołę szkoleniach i kursach np. barmańskim czy balistycznym lub w programie innowacji „Barman”.. Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: TG.10. Wykonywanie usług kelnerskich Kwalifikacja 2: TG.11. Organizacja usług gastronomicznych INNOWACJA  „Barman” W   ramach   innowacji   zdobędziesz   dodatkowe   kompetencje   poszukiwane   i   doceniane   przez   pracodawców.   Wiedza połączona    z    pokazami    i    ćwiczeniami    praktycznymi    pozwoli    Ci    poznać    stanowisko    pracy    barmana    oraz    zasady komponowania   napojów   mieszanych,   sposoby   dekoracji      i   podawania.   Będziesz   ćwiczyć   tajniki   miksologii   czyli łączenia ze sobą składników w taki sposób, aby otrzymać napój o wyrafinowanym smaku  wyglądzie. Punktowane przedmioty: język polski, język obcy, matematyka, geografia.

Technikum Nr 1

KELNER
POWRÓT DO WYKAZU INNOWACJI POWRÓT DO WYKAZU INNOWACJI GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU ROZSZERZENIA
Geografia Język obcy
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
     
ATUTY ZAWODU Profesjonalny   kelner   stanowi   wizytówkę   zakładu.   Kelner wykonuje   czynności   związane   z   fachową   i   kompleksową obsługą      konsumenta      w      różnorodnych      zakładach gastronomicznych            oraz            obsługą            przyjęć okolicznościowych,    imprez    gastronomicznych,    a    także kelnerską      obsługą      kongresów,      targów,      wystaw, bankietów,    spotkań,    konferencji    i    innych    imprez.    Jest osobą      otwartą,      uprzejmą,      posiada      umiejętności organizatorskie,    na    co    dzień        łączy        elementy    pracy indywidualnej    oraz    zespołowej.        Atrakcyjne        miejsca      pracy      w      kraju      i      za      granicą,   bezpośredni      kontakt      z     klientami,          wysokie     zarobki,     możliwości     rozwoju zawodowego    oraz    specjalności    barmana,    sommeliera czy   baristy   to   perspektywy   zawodowe   kelnera.   Kelner ma   możliwości      awansu      od      kierownika      sali,      przez     menadżera      -      eksperta      w      zakresie   oferty   usługowej obiektu do stanowiska dyrektora. Jako kelner będziesz: przygotowywać   sale   konsumpcyjne   oraz   miejsca do obsługi gości, wykonywać            czynności            związane            z        kompleksową   obsługą      gości      podczas      przyjęć        okolicznościowych    oraz    imprez    poza    zakładem gastronomicznym, planować i rozliczać usługi gastronomiczne, stosować   programy   komputerowe   wspomagające realizację zadań zawodowych, organizować    pracę    zespołu    i    współpracować    w zespole. Możliwości  zatrudnienia:    zakłady      gastronomiczne:   restauracje,   kawiarnie, pizzerie hotele, sale bankietowe oraz konferencyjne puby, dyskoteki, kluby statki wycieczkowe Umiejętności         praktyczne         będziesz         zdobywać         w        szkolnych         pracowniach:   technologicznej         i         organizacji        usług   kelnerskich   oraz   w   czasie   praktyk   zawodowych   w Polsce   lub   w   krajach   UE   (Anglii,   Niemczech,   Włoszech). Szanse      na      sukces      zawodowy   zwiększa      zdobywanie     dodatkowych          kwalifikacji          poprzez          udział          w organizowanych      przez   szkołę   szkoleniach   i   kursach   np. barmańskim   czy   balistycznym   lub   w   programie   innowacji „Barman”.. Zdobędziesz         2         kwalifikacje         potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja    1:    TG.10.    Wykonywanie    usług kelnerskich Kwalifikacja     2:     TG.11.     Organizacja     usług gastronomicznych INNOWACJA  „Barman” W       ramach       innowacji       zdobędziesz       dodatkowe kompetencje       poszukiwane       i       doceniane       przez pracodawców.      Wiedza      połączona      z      pokazami      i ćwiczeniami       praktycznymi       pozwoli       Ci       poznać stanowisko   pracy   barmana   oraz   zasady   komponowania napojów   mieszanych,   sposoby   dekoracji      i   podawania. Będziesz    ćwiczyć    tajniki    miksologii    czyli    łączenia    ze sobą   składników   w   taki   sposób,   aby   otrzymać   napój   o wyrafinowanym smaku  wyglądzie. Punktowane   przedmioty:   język   polski, język obcy, matematyka, geografia.

Technikum Nr 1

KELNER
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019