NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
     

Kelner

INNOWACJA - Menadżer ewentów W ramach innowacji: uzyskasz kompleksową wiedzę i wykształcisz umiejętności niezbędne do założenia własnej firmy eventowej lub podjęcia pracy na stanowisku menedżer (w agencjach eventowych, przedsiębiorstwach turystycznych, przedsiębiorstwach sportowo-rekreacyjnych, przedsiębiorstwach rozrywkowych oraz w innych organizacjach i działach public relations); zdobędziesz wiedzę jak prawidłowo zorganizować różnego rodzaje imprezy (wydarzenia kulturalne, sportowe i wyjazdowe); poznasz najnowsze trendy organizacji imprez; nauczysz się jak negocjować warunki z podwykonawcami; otrzymasz praktyczne wskazówki od specjalisty w ramach realizacji eventów.

Technik analityk z elementami kosmetologii

INNOWACJA - “I Ty możesz zostać farmaceutą” W   ramach   innowacji:   zdobędziesz   nowe   umiejętności   związane   z   pracą   w   laboratorium   poprzez   samodzielne   badanie składu   i   tożsamości   leków,   sporządzanie   maści,   kremów,   olejków   eterycznych   itp.;   nauczysz   się   jak   świadomie   i umiejetnie stosować leki i suplementy diety, zapoznaje z działalnością aptek i zakładów farmaceutycznych.

Technik hotelarz

INNOWACJA - Animator czasu wolnego W    ramach    innowacji:    zdobędziesz    nową    wiedzę,    którą    możesz    wykorzystać    w    przyszłej    pracy;    masz    możliwość podniesienia    swoich    kwalifikacji;    nauczysz    się    jak    organizować    zabawy,    konkursy,    przyjęcia    plenerowe    dla    dzieci; zdobędziesz umiejętności organizacji czasu wolnego dla młodzieży, osób dorosłych, starszych czy niepełnosprawnych; poznasz   nowe   i   różnorodne   formy   aktywności   fizycznej,   zdrowego   spędzania   czasu   wolnego;   poznasz   techniki   i   metody pracy   w   grupie;   nauczysz   się   jak   nawiązywać   kontakty   z   ludźmi,   co   pozwoli   ci   nabrać   pewności   siebie   i   wyróżniać   się   na rynku pracy?

Technik żywienia i usług gastronomicznych

INNOWACJA - Kuchnia śródziemnomorska W   ramach   innowacji:   poznasz   asortyment   i   zastosowanie   surowców   kuchni   śródziemno-morskiej   wykorzystując   materiały umieszczone    na    platformie    Moodle    oraz    podczas    wizyty    w    hipermarkecie;    poznasz    techniki    sporządzania    i    zasady serwowania   potraw   kuchni   śródziemnomorskiej;      podczas   warsztatów   wspólnie   ze   specjalistami   przygotujesz   potrawy kuchni   śródziemnomorskiej;      dokonasz   degustacji   potraw   kuchni   śródziemnomorskiej   w   znanej   restauracji;   otrzymasz szkolny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz wpis na świadectwie szkolnym.

Technik technologii żywności

INNOWACJA - Dietetyka W   ramach   innowacji:   poszerzysz      wiadomości   o   składnikach   odżywczych   i   wartości   odżywczej   żywności;   poznasz      zasady żywienia    dietetycznego,    w    tym    dietę    łatwostrawną    i    niskoenergetyczną    (produkty    dozwolone    i    zabronione,    techniki sporządzania   potraw);   przygotujesz   jadłospisy   dla   diety   łatwostrawnej   oraz   niskoenergetycznej   korzystając   z   pomocy specjalisty/dietetyka;   podczas   warsztatów      w   szkolnej   pracowni   gastronomicznej      przygotujesz      zestaw   całodziennych     posiłków   dla   wybranej   diety;   będziesz   uczestniczył   w   zajęciach   na   wyższej   uczelni   ze   specjalistami   żywienia   /dietetyki; otrzymasz szkolny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz wpis na świadectwie szkolnym?

Technik usług fryzjerskich

INNOWACJA - Sztuka makijażu W   ramach   innowacji:   zdobędziesz   wiedzę   z   zakresu   podstaw   wykonywania   makijażu   i   będziesz   umiał   dobrać   właściwe akcesoria   i   kosmetyki;   podczas   warsztatów   zdobędziesz   umiejętności      wykonywania   prawidłowego      makijażu,   zgodnego   z okazją;   będziesz   uczestniczył   w   szkoleniu   organizowanym   przez   firmę   Pierre   Rene   Professional;   ukończysz   zaplanowane zajęcia    pokazem    makijażu    wykonanym    na    modelce;    otrzymasz    certyfikat    uczestnictwa    w    szkoleniu    oraz    wpis    na świadectwie szkolnym.

Technikum Nr 1

Kierunki - INNOWACJE
Informacje o kierunku Informacje o kierunku Informacje o kierunku Informacje o kierunku Informacje o kierunku Informacje o kierunku
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
     

Kelner

INNOWACJA - Menadżer ewentów W ramach innowacji: uzyskasz kompleksową wiedzę i wykształcisz umiejętności niezbędne do założenia własnej firmy eventowej lub podjęcia pracy na stanowisku menedżer (w agencjach eventowych, przedsiębiorstwach turystycznych, przedsiębiorstwach sportowo- rekreacyjnych, przedsiębiorstwach rozrywkowych oraz w innych organizacjach i działach public relations); zdobędziesz wiedzę jak prawidłowo zorganizować różnego rodzaje imprezy (wydarzenia kulturalne, sportowe i wyjazdowe); poznasz najnowsze trendy organizacji imprez; nauczysz się jak negocjować warunki z podwykonawcami; otrzymasz praktyczne wskazówki od specjalisty w ramach realizacji eventów.

Technik analityk z

elementami kosmetologii

INNOWACJA - “I Ty możesz zostać farmaceutą” W     ramach     innowacji:     zdobędziesz     nowe     umiejętności związane    z    pracą    w    laboratorium    poprzez    samodzielne badanie   składu   i   tożsamości   leków,   sporządzanie   maści, kremów,     olejków     eterycznych     itp.;     nauczysz     się     jak świadomie   i umiejetnie   stosować   leki   i   suplementy   diety, zapoznaje        z        działalnością        aptek        i        zakładów farmaceutycznych.

Technik hotelarz

INNOWACJA - Animator czasu wolnego W    ramach    innowacji:    zdobędziesz    nową    wiedzę,    którą możesz    wykorzystać    w    przyszłej    pracy;    masz    możliwość podniesienia      swoich      kwalifikacji;      nauczysz      się      jak organizować    zabawy,    konkursy,    przyjęcia    plenerowe    dla dzieci;      zdobędziesz      umiejętności      organizacji      czasu wolnego    dla    młodzieży,    osób    dorosłych,    starszych    czy niepełnosprawnych; poznasz   nowe   i   różnorodne   formy   aktywności   fizycznej, zdrowego    spędzania    czasu    wolnego;    poznasz    techniki    i metody    pracy    w    grupie;    nauczysz    się    jak    nawiązywać kontakty   z   ludźmi,   co   pozwoli   ci   nabrać   pewności   siebie   i wyróżniać się na rynku pracy?

Technik żywienia i usług

gastronomicznych

INNOWACJA - Kuchnia śródziemnomorska W       ramach       innowacji:       poznasz       asortyment       i zastosowanie    surowców    kuchni    śródziemno-morskiej wykorzystując     materiały     umieszczone     na     platformie Moodle   oraz   podczas   wizyty   w   hipermarkecie;   poznasz techniki     sporządzania     i     zasady     serwowania     potraw kuchni     śródziemnomorskiej;          podczas     warsztatów wspólnie   ze   specjalistami   przygotujesz   potrawy   kuchni śródziemnomorskiej;          dokonasz     degustacji     potraw kuchni      śródziemnomorskiej      w      znanej      restauracji; otrzymasz    szkolny    certyfikat    potwierdzający    udział    w programie oraz wpis na świadectwie szkolnym.

Technik technologii

żywności

INNOWACJA - Dietetyka W      ramach      innowacji:      poszerzysz            wiadomości      o składnikach    odżywczych    i    wartości    odżywczej    żywności; poznasz        zasady    żywienia    dietetycznego,    w    tym    dietę łatwostrawną   i   niskoenergetyczną   (produkty   dozwolone   i zabronione,   techniki   sporządzania   potraw);   przygotujesz jadłospisy           dla           diety           łatwostrawnej           oraz niskoenergetycznej             korzystając             z             pomocy specjalisty/dietetyka;    podczas    warsztatów        w    szkolnej pracowni      gastronomicznej            przygotujesz            zestaw całodziennych        posiłków    dla    wybranej    diety;    będziesz uczestniczył      w      zajęciach      na      wyższej      uczelni      ze specjalistami      żywienia      /dietetyki;      otrzymasz      szkolny certyfikat   potwierdzający   udział   w   programie   oraz   wpis   na świadectwie szkolnym?

Technik usług fryzjerskich

INNOWACJA - Sztuka makijażu W     ramach     innowacji:     zdobędziesz     wiedzę     z     zakresu podstaw   wykonywania   makijażu   i   będziesz   umiał   dobrać właściwe     akcesoria     i     kosmetyki;     podczas     warsztatów zdobędziesz    umiejętności        wykonywania    prawidłowego      makijażu,    zgodnego    z    okazją;    będziesz    uczestniczył    w szkoleniu     organizowanym     przez     firmę     Pierre     Rene Professional;    ukończysz    zaplanowane    zajęcia    pokazem makijażu   wykonanym   na   modelce;   otrzymasz   certyfikat uczestnictwa     w     szkoleniu     oraz     wpis     na     świadectwie szkolnym.

Technikum Nr 1

Kierunki - INNOWACJE
Informacje o kierunku Informacje o kierunku Informacje o kierunku Informacje o kierunku Informacje o kierunku Informacje o kierunku
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019