NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 3/2018
     
Jako TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI będziesz: organizować,   nadzorować   i   kontrolować   produkcję   żywności   (pieczywo,   wędliny,   słodycze,   nabiał,   przetwory owocowo-warzywne, alkohol, przetwory zbożowe, oleje, cukier) wykonywać zadania związane z obrotem żywności (magazynowanie, transport, handel), wykonywać badania laboratoryjne żywności, produkować, dekorować i magazynować wyroby cukiernicze, współpracować w zespole i organizować pracę zespołów wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej  w realizacji zadań zawodowych. Plusy   zawodu:   stabilna   praca,   odporna   na   wahania   sezonowe,   szerokie   perspektywy   zatrudnienia   w   różnorodnych zakładach   produkujących   żywność,   możliwość   rozwoju   i   awansu   zawodowego,   opracowywanie   i   wdrażanie   nowych technologii.. Możliwości     zatrudnienia:      rprzedsiębiorstwa     produkcyjne     przetwórstwa     spożywczego     (zakłady     cukiernicze, piekarnie,   mleczarnie,   zakłady   mięsne,   browary,   mleczarnie,   młyny   i   inne),      instytucje   prowadzące   badanie   i   ocenę żywności,   firmy   prowadzące   handel   art.   spożywczymi,   zakłady   żywienia.   Stanowiska   pracy   technologa   żywności: technolog   produkcji,   laborant,   kierownik   zmiany,   referent   ds.   rozliczeń   produkcji,   dietetyk,   kierownik   działu   jakości. Wielu   absolwentów   tego   kierunku   zajmuje   wysokie   kierownicze   stanowiska   w   dużych   zakł.   przemysłu   spożywczego np. Zakłady Mięsne Sokołów S.A.). Umiejętności   praktyczne   będziesz   zdobywać   w   szkolnych   pracowniach:   cukierniczej   i   analizy   żywności   oraz   w   czasie     praktyk zawodowych w Polsce lub w krajach UE (Niemczech, Włoszech). Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: produkcja wyrobów cukierniczych organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. Punktowane przedmioty: język polski, język obcy, matematyka, chemia

Technikum Nr 1

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
POWRÓT DO WYKAZU INNOWACJI POWRÓT DO WYKAZU INNOWACJI GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU ROZSZERZENIA
Chemia Język obcy
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
     
Jako TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI będziesz: organizować,        nadzorować        i        kontrolować produkcję   żywności   (pieczywo,   wędliny,   słodycze, nabiał,    przetwory    owocowo-warzywne,    alkohol, przetwory zbożowe, oleje, cukier) wykonywać      zadania      związane      z      obrotem żywności (magazynowanie, transport, handel), wykonywać badania laboratoryjne żywności, produkować,   dekorować   i   magazynować   wyroby cukiernicze, współpracować    w    zespole    i    organizować    pracę zespołów wykorzystywać             narzędzia             technologii informacyjnej  w realizacji zadań zawodowych. Plusy    zawodu:    stabilna    praca,    odporna    na    wahania sezonowe,      szerokie      perspektywy      zatrudnienia      w różnorodnych      zakładach      produkujących      żywność, możliwość        rozwoju        i        awansu        zawodowego, opracowywanie i wdrażanie nowych technologii.. Możliwości            zatrudnienia:             rprzedsiębiorstwa produkcyjne      przetwórstwa      spożywczego      (zakłady cukiernicze,     piekarnie,     mleczarnie,     zakłady     mięsne, browary,     mleczarnie,     młyny     i     inne),          instytucje prowadzące      badanie      i      ocenę      żywności,      firmy prowadzące   handel   art.   spożywczymi,   zakłady   żywienia. Stanowiska     pracy     technologa     żywności:     technolog produkcji,     laborant,     kierownik     zmiany,     referent     ds. rozliczeń    produkcji,    dietetyk,    kierownik    działu    jakości. Wielu    absolwentów    tego    kierunku    zajmuje    wysokie kierownicze     stanowiska     w     dużych     zakł.     przemysłu spożywczego np. Zakłady Mięsne Sokołów S.A.). Umiejętności      praktyczne      będziesz      zdobywać      w szkolnych   pracowniach:   cukierniczej   i   analizy   żywności oraz   w   czasie      praktyk   zawodowych   w   Polsce   lub   w krajach UE (Niemczech, Włoszech). Zdobędziesz         2         kwalifikacje         potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: produkcja wyrobów cukierniczych organizacja        i        nadzorowanie        produkcji wyrobów spożywczych. Punktowane   przedmioty:   język   polski, język obcy, matematyka, chemia

Technikum Nr 1

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019