Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022
Jako TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI będziesz: organizować, nadzorować i kontrolować produkcję żywności (pieczywo, wędliny, słodycze, nabiał, przetwory owocowo-warzywne, alkohol, przetwory zbożowe, oleje, cukier) wykonywać zadania związane z obrotem żywności (magazynowanie, transport, handel), wykonywać badania laboratoryjne żywności, produkować, dekorować i magazynować wyroby cukiernicze, współpracować w zespole i organizować pracę zespołów wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej w realizacji zadań zawodowych. Plusy zawodu: stabilna praca, odporna na wahania sezonowe, szerokie perspektywy zatrudnienia w różnorodnych zakładach produkujących żywność, możliwość rozwoju i awansu zawodowego, opracowywanie i wdrażanie nowych technologii.. Możliwości zatrudnienia: rprzedsiębiorstwa produkcyjne przetwórstwa spożywczego (zakłady cukiernicze, piekarnie, mleczarnie, zakłady mięsne, browary, mleczarnie, młyny i inne), instytucje prowadzące badanie i ocenę żywności, firmy prowadzące handel art. spożywczymi, zakłady żywienia. Stanowiska pracy technologa żywności: technolog produkcji, laborant, kierownik zmiany, referent ds. rozliczeń produkcji, dietetyk, kierownik działu jakości. Wielu absolwentów tego kierunku zajmuje wysokie kierownicze stanowiska w dużych zakł. przemysłu spożywczego np. Zakłady Mięsne Sokołów S.A.). Umiejętności praktyczne będziesz zdobywać w szkolnych pracowniach: cukierniczej i analizy żywności oraz w czasie praktyk zawodowych w Polsce lub w krajach UE (Niemczech, Włoszech). Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych. Kwalifikacja 2: SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, chemia

Technikum Nr 1

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
ROZSZERZENIA
Chemia Język angielski
GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW
Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022

Technikum Nr 1

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW GALERIA KIERUNKU GALERIA KIERUNKU
Jako TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI będziesz: organizować, nadzorować i kontrolować produkcję żywności (pieczywo, wędliny, słodycze, nabiał, przetwory owocowo-warzywne, alkohol, przetwory zbożowe, oleje, cukier) wykonywać zadania związane z obrotem żywności (magazynowanie, transport, handel), wykonywać badania laboratoryjne żywności, produkować, dekorować i magazynować wyroby cukiernicze, współpracować w zespole i organizować pracę zespołów wykorzystywać narzędzia technologii informacyjnej w realizacji zadań zawodowych. Plusy zawodu: stabilna praca, odporna na wahania sezonowe, szerokie perspektywy zatrudnienia w różnorodnych zakładach produkujących żywność, możliwość rozwoju i awansu zawodowego, opracowywanie i wdrażanie nowych technologii.. Możliwości zatrudnienia: rprzedsiębiorstwa produkcyjne przetwórstwa spożywczego (zakłady cukiernicze, piekarnie, mleczarnie, zakłady mięsne, browary, mleczarnie, młyny i inne), instytucje prowadzące badanie i ocenę żywności, firmy prowadzące handel art. spożywczymi, zakłady żywienia. Stanowiska pracy technologa żywności: technolog produkcji, laborant, kierownik zmiany, referent ds. rozliczeń produkcji, dietetyk, kierownik działu jakości. Wielu absolwentów tego kierunku zajmuje wysokie kierownicze stanowiska w dużych zakł. przemysłu spożywczego np. Zakłady Mięsne Sokołów S.A.). Umiejętności praktyczne będziesz zdobywać w szkolnych pracowniach: cukierniczej i analizy żywności oraz w czasie praktyk zawodowych w Polsce lub w krajach UE (Niemczech, Włoszech). Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych. Kwalifikacja 2: SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych. Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, chemia
ROZSZERZENIA
Chemia Język angielski