NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚCIOWE
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@interia.eu Telefon/Fax: +48 16 621-64-14
ZSSChiO Jarosław 2019
Jako TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH będziesz: sporządzać oraz serwować potrawy i napoje - planować i realizować usługi gastronomiczne, obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne, oceniać jakość żywności oraz ją przechowywać - planować i oceniać żywienie człowieka, współpracować w zespole i organizować pracę innych, wykorzystywać technologie informacyjne w realizacji zadań zawodowych. Plusy   zawodu:   szerokie   perspektywy   zatrudnienia   na   krajowym   i   zagranicznym   rynku   pracy,   możliwości   rozwoju zawodowego   oraz   prowadzenia   własnej   firmy,   nabycie   wiedzy   i   umiejętności   przydatnych   w życiu,   duże   szanse   na sukces zawodowy i wysokie zarobki. Możliwości   zatrudnienia:    restauracje,   stołówki,   bary,   pizzerie,   punkty   fast   food,      firmy   cateringowe,   kawiarnie,   puby, hotele,   promy   i   statki,   firmy   produkujące   dania   mrożone,   instytucje   zajmujące   się   tematyką   żywienia,   żywności   i prowadzenia gospodarstwa domowego, organizacje ochrony konsumenta. Będziesz    osobą    przygotowaną    do    prowadzenia    własnej    firmy    gastronomicznej    lub    szkoleniowej    także    w formie wirtualnej (np. blog kulinarny). Szanse   na   sukces   zawodowy   zwiększa   stałe   rozwijanie   swoich   pasji   i   zainteresowań   kulinarnych   przez   udział   w spotkaniach    z    mistrzami    oraz    szkoleniach    i    kursach    organizowanych    przez    szkołę:    barmańskim,    baristycznym, carvingu, kuchni molekularnej i innych. Umiejętności    praktyczne    będziesz    zdobywać    w    nowoczesnych    szkolnych    pracowniach    oraz    w    czasie        praktyk zawodowych w Polsce lub w krajach UE (Anglii, Niemczech, Włoszech). Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań. Kwalifikacja 2: HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, biologia

Technikum Nr 1

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU ROZSZERZENIA
Biologia Język angielski
POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW
NAWIGACJA
SPOŁECZNOŚĆ
ADRES ul. Kraszewskiego 3 37-500 JAROSŁAW woj. podkarpackie POLSKA
KONTAKT Strona: zsschiojaroslaw.edu.pl  Mail: zsschiosekretariat@int eria.eu Telefon/Fax: +48 16 6216414
Wersja projektu: 4/B/2017
Jako TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH będziesz: sporządzać    oraz    serwować    potrawy    i    napoje    - planować i realizować usługi gastronomiczne, obsługiwać           maszyny           i           urządzenia gastronomiczne, oceniać   jakość   żywności   oraz   ją   przechowywać   - planować i oceniać żywienie człowieka, współpracować    w    zespole    i    organizować    pracę innych, wykorzystywać      technologie      informacyjne      w realizacji zadań zawodowych. Plusy   zawodu:   szerokie   perspektywy   zatrudnienia   na krajowym     i     zagranicznym     rynku     pracy,     możliwości rozwoju   zawodowego   oraz   prowadzenia   własnej   firmy, nabycie    wiedzy    i    umiejętności    przydatnych    w życiu, duże szanse na sukces zawodowy i wysokie zarobki. Możliwości    zatrudnienia:     restauracje,    stołówki,    bary, pizzerie,   punkty   fast   food,      firmy   cateringowe,   kawiarnie, puby,    hotele,    promy    i    statki,    firmy    produkujące    dania mrożone,   instytucje   zajmujące   się   tematyką   żywienia, żywności     i     prowadzenia     gospodarstwa     domowego, organizacje ochrony konsumenta. Będziesz   osobą   przygotowaną   do   prowadzenia   własnej firmy   gastronomicznej   lub   szkoleniowej   także   w formie wirtualnej (np. blog kulinarny). Szanse   na   sukces   zawodowy   zwiększa   stałe   rozwijanie swoich   pasji   i   zainteresowań   kulinarnych   przez   udział   w spotkaniach    z    mistrzami    oraz    szkoleniach    i    kursach organizowanych         przez         szkołę:         barmańskim, baristycznym, carvingu, kuchni molekularnej i innych. Umiejętności      praktyczne      będziesz      zdobywać      w nowoczesnych    szkolnych    pracowniach    oraz    w    czasie      praktyk   zawodowych   w   Polsce   lub   w   krajach   UE   (Anglii, Niemczech, Włoszech). Zdobędziesz         2         kwalifikacje         potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja      1:      HGT.02.      Przygotowanie      i wydawanie dań. Kwalifikacja   2:   HGT.12.   Organizacja   żywienia   i usług gastronomicznych. Punktowane   przedmioty:   język   polski, język        angielski,        matematyka, biologia

Technikum Nr 1

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
Rekrutacja - ZSSChiO Rok Szkolny 2019/2020
WYBIERZ
Rekrutacja ZSSChiO Rok Szkolny 2018/2019