Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022
Jako TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH będziesz: sporządzać oraz serwować potrawy i napoje - planować i realizować usługi gastronomiczne, obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne, oceniać jakość żywności oraz ją przechowywać - planować i oceniać żywienie człowieka, współpracować w zespole i organizować pracę innych, wykorzystywać technologie informacyjne w realizacji zadań zawodowych. Plusy zawodu: szerokie perspektywy zatrudnienia na krajowym i zagranicznym rynku pracy, możliwości rozwoju zawodowego oraz prowadzenia własnej firmy, nabycie wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu, duże szanse na sukces zawodowy i wysokie zarobki. Możliwości zatrudnienia: restauracje, stołówki, bary, pizzerie, punkty fast food, firmy cateringowe, kawiarnie, puby, hotele, promy i statki, firmy produkujące dania mrożone, instytucje zajmujące się tematyką żywienia, żywności i prowadzenia gospodarstwa domowego, organizacje ochrony konsumenta. Będziesz osobą przygotowaną do prowadzenia własnej firmy gastronomicznej lub szkoleniowej także w formie wirtualnej (np. blog kulinarny). Szanse na sukces zawodowy zwiększa stałe rozwijanie swoich pasji i zainteresowań kulinarnych przez udział w spotkaniach z mistrzami oraz szkoleniach i kursach organizowanych przez szkołę: barmańskim, baristycznym, carvingu, kuchni molekularnej i innych. Umiejętności praktyczne będziesz zdobywać w nowoczesnych szkolnych pracowniach oraz w czasie praktyk zawodowych w Polsce lub w krajach UE (Anglii, Niemczech, Włoszech). Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań. Kwalifikacja 2: HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, biologia

Technikum Nr 1

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
ROZSZERZENIA
Biologia Język angielski
GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU GALERIA TEMATYCZNA KIERUNKU POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW POWRÓT DO WYKAZU KIERUNKÓW
Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022

Technikum Nr 1

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW GALERIA KIERUNKU GALERIA KIERUNKU
Jako TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH będziesz: sporządzać oraz serwować potrawy i napoje - planować i realizować usługi gastronomiczne, obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne, oceniać jakość żywności oraz przechowywać - planować i oceniać żywienie człowieka, współpracować w zespole i organizować pracę innych, wykorzystywać technologie informacyjne w realizacji zadań zawodowych. Plusy zawodu: szerokie perspektywy zatrudnienia na krajowym i zagranicznym rynku pracy, możliwości rozwoju zawodowego oraz prowadzenia własnej firmy, nabycie wiedzy i umiejętności przydatnych w życiu, duże szanse na sukces zawodowy i wysokie zarobki. Możliwości zatrudnienia: restauracje, stołówki, bary, pizzerie, punkty fast food, firmy cateringowe, kawiarnie, puby, hotele, promy i statki, firmy produkujące dania mrożone, instytucje zajmujące się tematyką żywienia, żywności i prowadzenia gospodarstwa domowego, organizacje ochrony konsumenta. Będziesz osobą przygotowaną do prowadzenia własnej firmy gastronomicznej lub szkoleniowej także w formie wirtualnej (np. blog kulinarny). Szanse na sukces zawodowy zwiększa stałe rozwijanie swoich pasji i zainteresowań kulinarnych przez udział w spotkaniach z mistrzami oraz szkoleniach i kursach organizowanych przez szkołę: barmańskim, baristycznym, carvingu, kuchni molekularnej i innych. Umiejętności praktyczne będziesz zdobywać w nowoczesnych szkolnych pracowniach oraz w czasie praktyk zawodowych w Polsce lub w krajach UE (Anglii, Niemczech, Włoszech). Zdobędziesz 2 kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym i uznawane w krajach UE: Kwalifikacja 1: HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań. Kwalifikacja 2: HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, biologia
ROZSZERZENIA
Biologia Język angielski