PODRĘCZNIKI

PROGRAMY

(Pliki tekstowe)

 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 Wizyta monitorująca

w ARŁAMOWIE

 

27 III 2017r.

 

          Grupa 15 uczniów z klas: III technik żywienia i usług gastronomicznych, III kelner i III technik hotelarstwa odbywa praktykę w Hotelu ARŁAMÓW. W sobotę 25 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Dyrekcji Hotelu oraz Dyrekcji Szkoły z młodzieżą. Podczas wizyty osoby odpowiedzialne za organizację praktyki: Pani Bożena Wojciechowska, Pani Urszula Machaj oraz Pan Krzysztof Popowicz wymienili uwagi i doświadczenia związane z organizacją kształcenia zawodowego uczniów, omawiane były również sprawy dotyczące zachowania uczniów, realizacji programu praktyk oraz dalszej współpracy. Praktykanci sumiennie realizują praktyki i rzetelnie wykonują powierzone obowiązki. Wrażenia uczniów są bardzo pozytywne, uczniowie potwierdzają, że Hotel ARŁAMÓW to miejsce w którym zdobywają bezcenne doświadczenia zawodowe.


 

Opracowanie: Urszula Machaj, Bożena Wojciechowska

       


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

Kolejne wieści z deszczowego Drezna

 

22 III 2017r

 


          W dniach 16 i 17 marca 2017r. uczestniczki projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego "Spożywczaka" odwiedził w Dreźnie, w ramach wizyty monitorującej Ojciec Arnold. Uczennice są już w połowie stażu, każda z nich rzetelnie wypełnia powierzone obowiązki i bez zastrzeżeń realizuje program praktyk, sprawnie komunikują się z współpracownikami. Na bieżąco prowadzą dokumentację projektową.


          W sobotę 18 marca w ramach programu kulturowego dwie grupy uczestniczek projektu zwiedziły Lipsk. Pomimo deszczowej pogody plan wycieczki został zrealizowany, a uczestniczki wróciły pełne wrażeń.

 

Opracowanie: Urszula Machaj, Bożena Wojciechowska

       

 


 

 

  "Z nami planuj swoją przyszłość"

Dzień Otwarty Szkoły

22 III 2017r.

 

 

Galeria 1 Galeria 2 Galeria 3 Galeria 4 Galeria 5

 

21 marca naszą szkołę odwiedzili gimnazjaliści

zainteresowani ofertą edukacyjną na przyszły rok szkolny.
Uczniowie mieli możliwość spotkania z młodzieżą naszej szkoły, kadrą i dyrekcją.
Gimnazjaliści uczestniczyli w pokazach oraz konkursach odwiedzając pracownie zawodowe.
Jak zwykle w pracowniach na gimnazjalistów czekały niespodzianki

między innymi w postaci wyrobów do degustacji.


Dziękujemy wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły

zaangażowanym w przygotowanie tegorocznego Dnia Otwartego Szkoły.
Podziękowania kierujemy również do uczniów,

którzy w dniu wolnym od zajęć służyli pomocą organizatorom

i promowali szkołę wśród młodszych kolegów.
 

Dyrekcja

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 Z przedszkola ku dorosłości

 

21 III 2017r.

 

          Zetknięcie świata dorosłych i ze światem dzieci, może być ciekawe i pełne inspiracji dla obu stron. Przekonali się o tym przyszli kucharze i cukiernicy z Naszej Szkoły.

 

          We wtorek, 14 marca, w pracowni gastronomicznej gościliśmy przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 9 w Jarosławiu pod opieką Pani Jolanty Szewczyk. Dzieci, pod czujnym okiem przyszłych fachowców ze Spożywczaka, przygotowały własne wypieki słodkie i słone z ciasta drożdżowego, poznały zasady sporządzania ciasta i różne sposoby formowania wyrobów.

 

          Młodzież prowadząca zajęcia – rzetelnie, odpowiedzialnie i jasno tłumaczyła, pokazywała, podpowiadała i pomagała … a przejęte maluchy rozszerzyły – mamy nadzieję – wiedzę na temat otaczającego ich świata.

 

          Zajęcia warsztatowe zostały zorganizowane przez Sylwię i Anię z klasy III cukiernik oraz Martynę, Karolinę, Aleksandrę i Marzenę z klasy I kucharz przy pomocy Pani W. Stoch i M. Hopko - Pajdy.

 

Opracowanie: W. Stoch, U. Machaj

    


 

 

  OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PROJEKTU

16 III 2017r.

 

 

„Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”

 

Informujemy, iż organizowany jest nabór uzupełniający

od 20.03.2017 r. do 21.03.2017 r.

wniosków na wyjazd na targi branżowe do Katowic „SWEET TARGI”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wyjazd na „SWEET TARGI” adresowany jest do uczniów i uczennic

technikum i zasadniczej szkoły zawodowej na kierunkach:

technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik.

 

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w „SWEET TARGACH”

prosimy o pobranie i złożenie wypełnionego formularza,

który dostępny jest w Biurze Projektu

- sekretariat Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

 

Szkolny Koordynator zadań

 

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

Praktyki kadry typu Job-Shadowing w Lipsku

zakończone

20 III 2017r

 

 

          Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” zakłada udział zarówno uczniów ZSSChiO, jak i nauczycieli w zagranicznych mobilnościach. W związku z tym 10 osobowa grupa kadry w dniach od 26 lutego do 4 marca 2017r. odbywała tygodniowy staż typu job-shadowing w Lipsku. Partnerem niemieckim szkoły była firma Vitalis, która wspólnie z koordynatorami projektu przygotowała program pobytu i stażu dostosowany do profilu uczestników.

 

          Pierwszą grupę stanowili przedstawiciele dyrekcji, doradca zawodowy oraz przewodnicząca komisji przedmiotów zawodowych. Ich celem było poznanie dualnego systemu kształcenia zawodowego w Niemczech oraz odwiedzenie zakładów, w których nasza młodzież odbywa rokrocznie praktyki zagraniczne finansowane ze środków Unii Europejskiej. Zgodnie z programem odbywali oni spotkania w następujących instytucjach i firmach:

 

- The Training and technology centre „Bildungs- und Technologiezentrum BTZ Borsdorf” (Izba Rzemieślnicza w Lipsku)
- hotel „Arena City Leipzig”
- hotel „Royal International Leipzig”
- Centre Hair by Hentschel Spektrum in Leipzig (akademia fryzjerska)
- Hairdresser`s Salon of Gut Wehlitz (salon fryzjerski)
- Mensa Academica (stołówka akademicka)
- Technical of the Saxon Agency for Education – regional office Leipzig (odpowiednik polskiego Kuratorium Oświaty).
 

          Druga grupa uczestników to nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomiczno - hotelarskiej, którzy pracowali w czterech stołówkach uniwersyteckich Mensa am Park. Są to wysoko wyspecjalizowane zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego oferujące szeroki asortyment posiłków i potraw dla studentów i kadry. Nauczyciele odbywający tam praktykę mogli uczestniczyć bezpośrednio w procesie produkcji, zapoznać się z organizacją pracy w tych zakładach oraz ich profesjonalnym wyposażeniem technicznym najnowszej generacji.

 

          Kolejną grupę stanowiły panie nauczające w zawodzie fryzjer, które miały możliwość pracować w salonie fryzjerskim Gut Wehlitz w Schkeuditz (warsztatach instytucji przyjmującej). W tym samym czasie w salonie odbywały praktyki uczennice z Polski pod opieką trenera niemieckiego. Nauczycielki miały możliwość obserwacji i pracy z uczennicami oraz dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. Poznały niemiecki system organizacji praktycznej nauki oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie fryzjer. Przeprowadziły również przykładowy egzamin z kwalifikacji wg polskich procedur.

 

          Wszyscy uczestnicy mieli możliwość realizacji programu kulturowego zapoznając się z najważniejszymi zabytkami Lipska oraz historią Niemiec. Zobaczyli m.in.: starówkę, kościół św. Mikołaja, kościół św. Tomasza, w którym znajduje się grób J.S.Bacha, Grassimuseum, Zeitgeschichtliches Forum oraz podziwiali panoramę Lipska z 29 piętra najwyższego wieżowca - Panorama Tower (142m wysokości). W czasie pobytu poznali zwyczaje kulturowe i żywieniowe narodu niemieckiego oraz przełamali bariery językowe, gdyż w wielu sytuacjach musieli posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim.

 

          Długoletni partner szkoły w realizacji projektów unijnych (obecnie projekt PO WER) firma Vitalis ze Schkeuditz zorganizowała staż profesjonalnie. Nauczyciele ZSSChiO zostali przyjęci bardzo życzliwie, pobyt przebiegał w miłej atmosferze. Zakwaterowanie i wyżywienie mieli zapewnione w obiektach należących do tej firmy. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją praktyk (przygotowanie językowe, transport, ubezpieczenie, utrzymanie, program kulturowy itp.) sfinansowane zostały ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Potwierdzeniem odbytych praktyk jest uzyskanie certyfikatów (od instytucji przyjmującej oraz Europass-Mobilność).

 

WRAŻENIA, REFLEKSJE I OPINIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

 

Dorota:

Głównym celem mojego uczestnictwa w projekcie „Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy” było zapoznanie się z niemieckim systemem kształcenia zawodowego. Wybór instytucji i organizacja spotkań, w których uczestniczyłam w pełni zaspokoił moje oczekiwania. Poznałam funkcjonowanie dualnego systemu kształcenia w Niemczech, rolę przedsiębiorców i szkół oraz zasady ich wzajemnej współpracy. Przedstawiono nam także rolę izb rzemieślniczych w kształceniu zawodowym i bazę dydaktyczną jaką dysponują. W każdym spotkaniu mogłam aktywnie uczestniczyć przez zadawanie pytań, na które uzyskiwałam wyczerpujące odpowiedzi. Bardzo intersujący był także program kulturowy, który umożliwił mi poszerzenie mojej wiedzy na temat historii i tradycji Niemiec. Uczestnictwo w projekcie wzbogaciło moja wiedzę, zdobyłam nowe doświadczenia i będzie dla mnie źródłem inspiracji do podejmowania działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSSChiO.

 

Władysław:

Celem mojego wyjazdu do Niemiec było zapoznanie się z systemem edukacji zawodowej w tym kraju i poznanie zasad rekrutacji do szkół zawodowych oraz sposobu prowadzenia doradztwa i motywacji uczniów do podjęcia dalszego kształcenia, w szczególności zawodowego.
Wyjazd był świetnie przygotowany przez koordynatorów z naszej szkoły i ze strony instytucji przyjmującej. Każdego dnia realizowaliśmy opracowany i uzgodniony wcześniej przez te osoby harmonogram zajęć, który pozwolił na wszechstronną i różnorodną obserwację i informację z zakresu interesującej mnie tematyki.
Zasadniczym novum, które różni system edukacji zawodowej i motywacji uczniów do podjęcia kształcenia zawodowego w Niemczech i w Polsce jest to, że o ten sposób kształcenia szczególnie zabiegają pracodawcy i to oni w głównej mierze odpowiadają za przygotowanie uczniów do zawodu. Uczeń najpierw znajduje sobie zakład pracy, który byłby zainteresowany współudziałem ze szkołą w jego dalszym kształceniu i podpisuje z tym zakładem pracy umowę o pracę jako młodociany pracownik. W trakcie całego procesu kształcenia zawodowego uczeń odbywający praktyczne kształcenie zawodowe w wybranym przez siebie zakładzie pracy otrzymuje bezzwrotne wynagrodzenie finansowe, w zupełności wystarczające na zaspokajanie jego potrzeb życiowych. Zakład pracy kieruje ucznia do określonej szkoły zawodowej, gdzie nabywa on wiedzy teoretycznej i podstaw wiedzy praktycznej. Uczeń, po trzyletnim okresie kształcenia, aby uzyskać określony tytuł zawodowy zdaje państwowy egzamin, który szczególnie trudny jest z zakresu wiedzy teoretycznej, gdyż o umiejętności praktyczne zadbał w istotnym stopniu przyszły pracodawca tego ucznia.
Spotkanie w izbie rzemieślniczej, w bardzo dużej szkole zawodowej, w zakładzie kształcenia przyszłych fryzjerów oraz w niemieckim odpowiedniku polskiego kuratorium na teren Saksonii, dało obraz tego, jak w tym kraju dużą wagę przywiązuje się do specjalistycznego wszechstronnego kształcenia podstaw konkretnych umiejętności zawodowych u uczniów klas będących odpowiednikiem naszych ZSZ i techników.
Duże wrażenie na mnie zrobił istniejący w Niemczech system ukierunkowujący młodego człowieka do dalszego kształcenia zawodowego. Mianowicie – niemieccy uczniowie uczęszczający do szkoły będącej w pewnym sensie odpowiednikiem naszego gimnazjum, już w przedostatniej klasie mają możliwość, za pomocą teoretycznych i praktycznych zajęć, poznania swoich manualnych i psycho-fizycznych predyspozycji do wykonywania danego zawodu. Wybierają sobie cztery preferowane przez siebie zawody i za pośrednictwem szkoły mają możliwość w izbie rzemieślniczej w praktyczny sposób na zajęciach w pracowniach branżowych, sami zapoznać się z tym jak wygląda praca w interesujących ich zawodach.
Takie zaangażowanie szkoły i izby rzemieślniczej w dużym stopniu ułatwia podjęcie niezmiernie istotnej dla młodego człowieka decyzji: kim chcę być i co chcę robić w dorosłym życiu, tak, aby był to najlepszy wybór z tych, do których mam predyspozycje.
Oprócz niezmiernie ważnego aspektu kształcenia zawodowego w Niemczech, miałem możliwość zapoznania się z niemiecką kulturą poprzez zwiedzanie Lipska i tamtejszych muzeów: Grassi i Zeitgeschichtliches Forum. Zwiedziłem też miejscowość, w której przebywaliśmy (Schkeudlitz) oraz spotkałem przyjaźnie do nas nastawionych ludzi zarówno w instytucji przyjmującej, jak i też tamtejszych mieszkańców.
Dodatkowym efektem pobytu w Niemczech, który z pewnością wpłynie na dalszą poprawę jakości funkcjonowania naszej szkoły, było poznanie się wszystkich uczestników wyjazdu w różnych sytuacjach, w innej niż szkolna rzeczywistość oraz stworzona otwarta, szczera i życzliwa atmosfera wobec siebie w każdej sytuacji.

 

Lidia:

Udział w stażu typu job-shadowing w Niemczech w ramach realizowanego w ZSSChiO projektu PO WER umożliwił mi poznanie dualnego systemu kształcenia zawodowego w tym kraju. To był jeden z głównych celów naszego wyjazdu. Byłam świadkiem świetnej organizacji pracy oraz połączenia nauki teoretycznej z praktyczną nauką zawodu. Najbardziej dla mnie była zaskakująca współpraca przedsiębiorców ze szkołami, którzy bardzo intensywnie włączają się w proces edukacji zawodowej uczniów. Z kolei uczeń w tym systemie ma możliwość dużego usamodzielnienia i zetknięcia się z rynkiem pracy bezpośrednio. Spotkanie z rzecznikiem Kuratorium w Lipsku pozwoliło mi zrozumieć dogłębniej ten system.
Wizyta w zakładach pracy, w których nasi uczestnicy (uczniowie i kadra) odbywają praktyki pozwoliła mi poznać potencjalne warunki ich pracy i określić poziom ich organizacji. Są to bardzo nowoczesne, o bardzo wysokim standardzie zakłady, które mogą zapewnić uczniom realizację praktyk na wysokim poziomie.
Oprócz pogłębiania wiedzy zawodowej realizowaliśmy bogaty program kulturowy, zwiedzając najważniejsze zabytki Lipska, poznając historię Niemiec i kulturę tego kraju. Miałam także możliwość wielokrotnie przełamać barierę językową i mówić w języku niemieckim.
Jako, że jestem jednym z koordynatorów tego projektu bacznie przyglądałam się organizacji pracy w instytucji partnerskiej Vitalis. Muszę przyznać, że partnerzy stanęli na wysokości zadania, gdyż program zaproponowany przez nich i wspólnie zaakceptowany wydał mi się optymalnie wykorzystany i dostosowany do założonych celów. Partnerzy wykazali bardzo duże zaangażowanie w realizację naszego stażu, a nasz pobyt w Niemczech wpłynął na pogłębienie istniejącej współpracy z partnerem, nawiązywanie nowych kontaktów, co w przyszłości może skutkować dalszą wspólną realizacją nowych projektów europejskich. Uważam ten czas za dobrze wykorzystany i polecam innym nauczycielom udział w tego typu projektach.
 

Agnieszka:

W projekcie mobilności jako uczestnik brałam udział już po raz trzeci. Wcześniej byłam uczestnikiem wyjazdu do Londynu w ramach projektu VETPRO oraz odbywałam staż typu job-shadowing w hiszpańskiej restauracji. Tym razem miałam możliwość poznania dualnego systemu kształcenia w Niemczech w ramach mobilności kadry nauczycielskiej typu job-shadowing. Każdy z wyjazdów był dla mnie cenną lekcją, zarówno pod względem zawodowym, jak i osobistym. W Niemczech miałam możliwość obserwowania pracowników podczas pracy w zakładzie gastronomicznym – stołówce akademickiej. Zwróciłam tam uwagę na znakomitą organizację pracy oraz ogromną dbałość o jakość produkowanych potraw, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Odwiedziłam placówki realizujące kształcenie teoretyczne i praktyczne dla młodzieży w Niemczech. Poznałam różnice w podejściu do kształcenia zawodowego w stosunku do polskiego systemu. Jako koordynator projektów miałam bezpośredni kontakt z organizacją przyjmującą, co pozwoliło mi poznać ich organizację pracy oraz wzmocnić wzajemne relacje między partnerami. Tygodniowy pobyt w Schkeuditz był czasem zdobywania nowego doświadczenia, wzbogacania warsztatu pracy i własnego rozwoju. To było bardzo cenne doświadczenie.

 

Małgorzata:

Przed wyjazdem, jak przed wyjazdem, trochę zamieszania, pośpiechu i obaw. Ale stało się: dotarliśmy szczęśliwie do Lipska. Wszystko było starannie przygotowane na nasz przyjazd: lokal, plan zajęć, rozkład jazdy. Sympatycznie nas przywitano i tak zostało do końca tej praktyki, która trwała pięć dni. Ja miałam zajęcia w stołówce „Mensa am Park”, należącej do Uniwersytetu w Lipsku. Dojeżdżałam z miejsca kwatery. Godzina drogi z przesiadkami, ale przecież także z pięknymi widokami nieznanego mi miasta. W pracy wszyscy mili, uczynni, chętni do pomocy. Personel jest zorganizowany i perfekcyjnie zgrany. Każdy znał swoje obowiązki, poruszał się bezszelestnie, niezauważalnie i z dużą prędkością. Miałam możliwość obserwowania czynności związanych z wydawaniem śniadań oraz przygotowywaniem i wydawaniem obiadów. Wszędzie ład i lśniąca czystość.
A sam Lipsk to piękne, zadbane miasto. W programie było kilka przechadzek po XIX i XX – wiecznych dzielnicach, zwiedzanie zabytkowych kościołów. Zachwyciły mnie dwa – św. Tomasza i św. Mikołaja – oba związane z życiem Bacha. Architektura i wystrój wnętrza piękne a duch Jana Sebastiana unosi się nad wszystkim. Mogłam oglądać pamiątki po Nim i mogłam kupić pamiątki z Jego wizerunkiem by pochwalić się rodzinie i znajomym, gdzie byłam i co widziałam. Wyjazd był udany, ciekawy, a czy twórczy - zobaczymy. Dziękuję jego organizatorom, że mogłam wziąć w nim udział.

 

Robert:

Udział w stażu zagranicznym w Niemczech jest moim drugim spotkaniem z "inną" rzeczywistością. Był to odmienny kulturowo kraj w porównaniu z Hiszpanią, gdzie odbywałem pierwszy staż w małym zakładzie gastronomicznym. W Lipsku miałem możliwość pracować w Mensa Academica - dużej stołówce wydziału technicznego Uniwersytetu. Założenia programu stażu w formie job-shadowing polegały głównie na obserwacji pracowników na ich stanowiskach roboczych realizowanej pod nadzorem niemieckiego wyznaczonego opiekuna. Moją opiekunką była bardzo wymagająca i słynąca ze swoich mocnych zasad Pani Martina Becker szefowa placówki Mensa Academica. Pracownicy wszyscy zgodnie określają ją jako bardzo wymagającą szefową ale równocześnie bardzo sprawiedliwą i kompetentną - w skrócie Pani Becker Boss na 100%.

W pierwszym dniu "szefowa" w ciągu kilku godzin zapoznała mnie z całym zakładem i zasadami jego funkcjonowania. Początkowo bariera językowa stwarzała pewne trudności, ponieważ brakowało mi sporo słówek branżowych, ale na szczęście opiekunka stażu znała trochę angielski i tym sposobem zawsze mogliśmy się "dogadać".

W drugim dniu rozpocząłem staż od obserwacji pracy w biurze. Pani Martina tłumaczyła mi zasady przygotowania tygodniowego menu oraz realizację zamówień aby uzupełnić określone normami zakładowymi stany magazynowe. Wykorzystywany program komputerowy uruchamiany w formie terminala pozwalał na połączenie z centralą i umożliwiał wykonywanie wszystkich operacji zarządzania przez 3 pracowników administracyjnych. Okres odbywania stażu przypadł na przerwę międzysemestralną na studiach w związku z tym nie było zbyt dużego ruchu w stołówce. Pani Becker mogła więc poświęcić mi więcej czasu na omówienie wszystkich istotnych zagadnień związanych z nadzorem tej placówki.
Trzeciego dnia mogłem dokładnie obserwować pracę wszystkich pracowników na swoich stanowiskach roboczych. Cała załoga zakładu liczyła około 20 osób w tym kilku - z racji przerwy międzysemestralnej - było na urlopach. Zaobserwowałem w większości przypadków pracę dwuzadaniową, czyli na dwóch stanowiskach np. praca w kuchni z pracą przy wydawaniu posiłków, praca w kuchni i na "zmywaku", praca w biurze i magazynie, praca w kawiarni i w kasie itp. Dwie panie pracowały w pomieszczeniu do przygotowywania deserów i naprawdę "wyczarowywały" niesamowite i różnorodne kompozycje.
W czwartek obserwowałem pracę w biurze oraz przygotowywałem produkty do wydania dla kuchni na następny dzień. Poznałem działanie wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu kuchni a także magazynów i pomieszczeń pomocniczych w tym zaplecza technicznego do kompleksowej obsługi wszystkich instalacji: elektrycznej, gazowej, wodnej, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, przeciwdymowej, filtracyjnej, ściekowej a nawet informatycznej. Był to dla mnie dzień pełen bezcennych obserwacji przydatnych w nauczaniu przedmiotu "Wyposażenie zakładów gastronomicznych".
Piątek to dzień sprzątania według ściśle określonego harmonogramu. W tym dniu odbyła się również kontrola inspektora zewnętrznej kontroli sanitarnej odpowiednika naszego "Sanepidu". Zgodnie z programem wyjazdu odwiedzili też zakład inni uczestnicy projektu: Pani dyrektor Dorota Wierzbińska - Dubaj, Pani wicedyrektor Lidia Sobczyńska, Pani Agnieszka Siwoń - przewodnicząca zespołu przedmiotów zawodowych oraz Pan Władysław Płoszaj - doradca zawodowy, którzy mogli bezpośrednio porównać warunki pracy w polskich i niemieckich zakładach gastronomicznych.
Czas mojego stażu w formie job-shadowing przebiegł intensywnie i na pewno zdobytą tam wiedzę wykorzystam w pracy z moimi uczniami.
Podczas pobytu mogłem też odwiedzić 4 gwiazdkowy hotel. Wizyta była interesująca. Z rozmowy z jej przedstawicielami wynikało, że na rynku niemieckim jest bardzo duże zapotrzebowanie na wykształconych pracowników z branży hotelarskiej, co stwarza duże szanse zatrudnienia dla polskich absolwentów. Na koniec polecam krótką wirtualną wizytę do miejsca mojego stażu - link do strony Mensa Academica:
https://www.studentenwerk-leipzig.de/mensen-cafeterien/einrichtungen/academica

 

Anna:
Dnia 26.02 dotarliśmy do Lipska a dokładnie do Schkeuditz. Spotkaliśmy się z miłym przywitaniem od firmy współpracującej Vitalis. Po zakwaterowaniu każdy z nas został zapoznany z miejscem, w którym miał odbyć szkolenie. Ja odbywałam szkolenie w stołówce Mensa am Park należącej do Uniwersytetu w Lipsku. Zostałam zapoznana z zespołem pracowników i podstawowymi zadaniami na czas zajęć praktycznych. Szkolenie to pozwoliło mi na poznanie i porównanie sposobów sporządzania potraw jak i organizacji pracy w stołówce. Oprócz pracy mieliśmy również program kulturowy , zapoznaliśmy się z zabytkami miasta oraz z historią tego miejsca. Czas ten został w pełni wykorzystany a my powróciliśmy z wiedza i inspiracjami do dalszej pracy.

 

Monika:

Praktyki zagraniczne w Niemczech w stołówce studenckiej Mensa am Park w Lipsku były dla mnie bardzo interesujące. Dzięki temu wyjazdowi mogłam wizualnie zobaczyć od kuchni oraz sama w niej pracować, jak wyglądają etapy przygotowania codziennych posiłków dla kilkutysięcznej grupy osób. Miałam możliwość obserwować wiele nowoczesnych maszyn i urządzeń mających za zadanie uprościć codzienne procesy wytwarzania posiłków. Dla mnie jako nauczyciela przedmiotów zawodowych w branży gastronomicznej praktyka w stołówce poszerzyła moją wiedzę odnośnie nauki, którą mogę przekazywać w mojej codziennej pracy w szkole. Wyjazd ten także był dla mnie znaczący pod względem zapoznania się z kulturą i historią Niemiec jako sąsiada mojego ojczystego kraju. Poznałam też wiele wspaniałych osób pracujących na co dzień w Mensa am Park, oraz bardzo życzliwych i sympatycznych osób opiekujących się nami podczas całego wyjazdu z firmy Vitalis. Zdobyte nawet kilkudniowe doświadczenie na pewno przyczyni się do wzbogacenia wiedzy moich uczniów.

 

Elżbieta i Katarzyna:

Pracowałyśmy w pracowni fryzjerskiej w Schkeuditz z 13 osobową grupą polskich uczennic z Tarnowskich Gór. Naszym opiekunem była Pani Andżelika. Dzięki tym praktykom poznałyśmy zasady nauki oraz egzaminu kwalifikacyjnego z fryzjerstwa w Niemczech, znajdując podobieństwa i różnice z naszym krajem. Pani Andżelika pokazała nam jakie podejście tam do nauczania i do uczniów mają nauczyciele. Dodatkowo poznałyśmy naturalne kosmetyki firmy Lush do pielęgnacji włosów, ich właściwości oraz skład. Poza zajęciami w pracowni odwiedziłyśmy wiele ciekawych miejsc, między innymi Fryzjerską Akademię Szkoleniową, w której szkoleni są praktykanci. Tam dowiedziałyśmy się jakie są zasady odbywania praktyk przez uczniów, kto może się szkolić, jak wygląda zarządzanie salonem itp.

 

Opracowanie: Lidia Sobczyńska, Agnieszka Siwoń

      


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 Relacje uczestniczek praktyk w Dreźnie

grupa Europa Direkt

17 III 2017r.

 

Z panem Wojtkiem dogadujemy się bardzo dobrze. Pan dba o nas i każdemu pomaga we wszystkich problemach. W miejscu zakwaterowania mamy też grupę z Warszawy z którą nawiązałyśmy dobry kontakt. Z obiadami bywa różnie czasem gotujemy razem a czasem osobno. W pracy zajmuję się projektem rozpisanym specjalnie dla mnie. Dotyczy on poziomu kortyzolu, kortyzonu i testosteronu w krwi człowieka, który spożywał alkohol w ciągu trzech dni. Poza tym wykonuje podstawowe prace laboratoryjne. Wszyscy są tam dla mnie bardzo mili i pomocni.

[Patrycja]

 

Pierwszym co mnie osobiście zaskoczyło było to, ze internet jest tylko na korytarzach, to dość uciążliwe ale dajemy sobie jakoś radę tutaj z tym. W pracy jestem razem z koleżanka z drugiej klasy, mamy dość trudno, gdyż wszystko po niemiecku, ciężko czasami jest cos trudnego zrozumieć, jednak panie są wyrozumiałe i doceniają nasze starania oraz biorą pod uwagę fakt, że nie mamy rozszerzonej biologii i praca w rozbudowanym laboratorium szpitalnym to dla nas duże wyzwanie. Powoli przestajemy się bać pytać, rozmawiać i coraz lepiej nam to idzie. Głównie zajmuję sie tłumaczeniem koleżance rzeczy, które nam są pokazywane. Robię bardzo dużo notatek, staram się jak najwięcej wynieść z każdego dnia praktyk a jest co sie uczyć, gdyż codziennie mam inny dział i inne badania do wykonania. Podoba mi sie to, ze mogę naprawdę dużo wynieść z tych praktyk i to jeszcze w obcym, specjalistycznym języku. Z panem Wojtkiem jest bardzo miło, dba abyśmy znamy linie tramwajowe, szuka nam najlepszych możliwości jazdy, pomaga w tłumaczeniach np. gdy mam dużo teorii po niemiecku. Nie ma problemów, wszystko w porządku. Z jedzeniem u nas różnie, zwykle bazujemy na jakiś gotowcach, Jednak zakupy robimy wspólne i niektóre potrawy gotujemy wspólnie. Może małe nieporozumienia są z opiekunką grupy z Warszawy, ale sama grupa jest sympatyczna.

[Iza]

 

Pierwszy tydzień był dość ciężki według mnie i średnio sie wysypiałyśmy. Wycieczka była świetna, ale niestety dziewczyny się pochorowały. Z panem Wojtkiem dogadujemy się bardzo dobrze, między sobą również. Najbardziej w praktykach zaskoczyło mnie to, że potrafię porozumieć się w pracy lub w sklepie. Bardzo dużo rozumem, ale nad odpowiedzią musze się zastanowić chwilę. Wszyscy Niemcy są bardzo mili i uśmiechnięci. W pracy każdy jest dla nas bardzo uprzejmy. Pracownicy bardzo powoli i dokładnie tłumaczą co robią i co my mamy robić, wiec bardzo nam to pomaga. [Ewelina]

 

Nie oszukując się w pierwszym tygodniu było ciężko. Strach przed nowym otoczeniem i przede wszystkim przed pracą w obcym kraju. Uważam, że w mojej placówce osoby są przyjazne, pomogą mi we wszystkim i nauczą wiele ważnych rzeczy. W Berlinie było świetnie, jedynie pogoda nam nie sprzyjała, ale odwiedzenie tylu cudownych miejsc wynagradzało nam ta brzydką pogodę. Z Panem Wojtkiem dogadujemy się świetnie, zawsze nam pomoże, wesprze nas oraz rozwiąże każdy problem. Z jedzeniem jest różnie, czasem gotujemy razem, a czasem osobno. Zaskoczeniem dla mnie byli ludzie w miejscu moich praktyk, niezwykle przyjaźni i pomocni.

[Karolina]

 

Po pierwszym tygodniu wszystko bardzo dobrze, czas szybko zleciał. Wycieczka do Berlina bardzo fajna, było dużo chodzenia oraz zwiedzania, ale bardzo mi się podobało. Tak niektóre odwiedziły lekarza po wycieczce w Berlinie, ponieważ bardzo wiało. Z Panem Wojtkiem dogadujemy się bardzo dobrze i pomagamy sobie jeśli, któraś czegoś potrzebuje. Gotujemy przeważnie każda osobno, ale jeśli się zgadamy między sobą to złożymy się na składniki i któraś ugotuje. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że w miejscu praktyk nie musze używać fartucha ani żadnych innych rzeczy do ochrony, a spodobało mi się to, że mam czasem wyjazd w góry z pracy, żeby zobaczyć i pozbierać różne rodzaje orchidei. Pierwsze oznaki wiosny już się pokazują, jest coraz cieplej tylko, że czasami bardzo mocno wieje. Pozdrawiam.

[Monika]

 

W pierwszym tygodniu w pracy było trudno, ponieważ trzeba było się przyzwyczaić do widoku obcych nam ludzi. Ja swój pierwszy tydzień w pracy oceniam dobrze, panie są bardzo miłe, chociaż, że bardzo mało mówią po angielsku to i tak praca z nimi jest przyjemna. Dojazd do pracy w szczególności mój i Karoliny nie jest trudny, ponieważ wsiadamy do pociągu i jedziemy 13 minut, a potem ja jeszcze muszę iść 2,5 km do swojego zakładu. Z tego co wiem dziewczyny już opanowały dojazd, ale czasem zmieniają się pociągi, więc musimy być przygotowane na wszystko. W zakładach jesteśmy różnie od 7 do 8 godzin zależy kto i w jakim zakładzie. Każda ma inny zakład i każda robi co innego, trudno jest mi napisać co każda z nas robi. Ja jestem na dziale mikrobiologii, a Karolina wykonuje badania z Uniwersytetu Brytyjskiego. Wycieczka była bardzo fajna, dużo atrakcji i bardzo dużo chodzenia, więc po całym dniu byłyśmy bardzo zmęczone. Z panem Wojtkiem dogadujemy się bardzo dobrze, choć często Pan z nas żartuje, jest mistrzem ciętej riposty. Z gotowaniem na dyżury było by ciężko ponieważ każda wraca o różnych porach, więc gotujemy każda osobno. Czasem tj. dziś 6 z nas złożyła się na potrzebne produkty i ja gotowałam dla tej grupki obiad. Pogoda w Dreźnie jest różna, czasem pada, czasem jest bardzo wietrznie. Dziś była bardzo ładna pogoda, można było stwierdzić, że wiosna budzi się do życia. Najbardziej zaskoczył mnie tak słaby Internet, na tak duży budynek. Najbardziej podoba mi się, że ten czas szybko ucieka, już jest wtorek drugiego tygodnia naszych praktyk, więc coraz mniej dni do powrotu do Polski. Do zobaczenia niedługo.

[Ola]

 

Pierwszy tydzień bardzo szybko mi minął. Ciągle coś się dzieje. Z łatwością zaadoptowałam się z otoczeniem. Wycieczkę do Berlina uważam za udaną. Zwiedziliśmy wiele atrakcyjnych miejsc takich jak Muzeum Techniki, Mur Berliński, Bramę Brandenburską. Z panem Wojtkiem dobrze się dogadujemy. W pierwszych dniach pomagał każdej z nas dotrzeć do miejsc pracy. Między sobą również się dogadujemy i służymy sobie pomocą. Posiłki dziewczyny przygotowują sobie wspólnie lub osobno, zależnie od powrotu z pracy. W mojej pracy najbardziej spodobał mi się fakt, że jest ona urozmaicona. Każdego dnia dowiaduję się nowych i ciekawych rzeczy. Obsługuję urządzenia, z którymi wcześniej nie miałam styczności. Zaskoczyło mnie to, że nie jest wymagane noszenia rękawiczek ochronnych, podczas wykonywania różnych czynności. Wiosny jeszcze nie ma, ale czuć że się zbliża. Z dnia na dzień jest coraz cieplej. Pozdrawiam.

[Ania]

 

U nas wszystko w porządku, atmosfera jest naprawdę przyjemna, wszyscy dobrze się czują. Moim miejscem pracy jest szpital, jest tam bardzo przyjemnie i miło ludzie są bardzo pomocni. W mieszkaniu wszystkie się dogadujemy, miło spędzamy wieczory w swoim gronie, poznajemy nowych ludzi. Pan Wojciech pomaga nam we wszystkich problemach i zawsze służy dobrą radą. Pogoda jak na razie jest zmienna, czas szybko upływa. Już jestem bogatsza o nowe doświadczenia i wiedzę. Cieszę się bardzo z tego wyjazdu. Pozdrawiam.

[Magda]

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Warsztaty

w Małej Akademii Słodkości

16 III 2017r.

 

          W środę 15 marca uczniowie klasy pierwszej technikum technologii żywności mieli urozmaicone zajęcia z przedmiotu pracownia cukiernicza. Po wykonaniu ćwiczeń w szkolnej pracowni uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez pracowników jarosławskiej Fabryki Ciastek Mondelez.

 

          Podczas wizyty w Małej Akademii Słodkości uczniowie poznali historię zakładu który funkcjonuje w naszym mieście od 1933 roku i przez długi czas był jednym z największych producentów pieczywa cukierniczego w Polsce. Z inicjatywy pracowników na terenie zakładu powstała Akademia Słodkości - miejsce w którym grupa przyszłych technologów poznała technologię produkcji ciastek od etapu pozyskiwania surowców do operacji pakowania i magazynowania wyrobów. Kolorowe grafiki, próbki surowców, elementy wyposażenia oraz migawki filmowe z poszczególnych etapów produkcji i ciekawy komentarz pozwoliły poszerzyć wiedzę uczniów i poznać szczegóły produkcji ciasteczek.

 

          Każdy uczestnik za pomocą „miary słodkości” mógł sprawdzić czy jest „zbożowym łasuchem", czy może „łakomym pieguskiem". Uczniowie wykonali również test sprawdzający znajomość surowców cukierniczych a następnie uformowali i upiekli kruche ciasteczka. Warsztaty zakończyły się degustacją wyrobów, zarówno tych wypieczonych przez uczestników jak i produkowanych w jarosławskiej fabryce.


          Uczestnicy warsztatów serdecznie dziękują Dyrekcji Zakładu Mondelez w Jarosławiu za możliwość udziału w warsztatach. Dziękujemy Pani Małgorzacie Szarek za ciekawe zajęcia połączone z lekcją technologii cukierniczej.

 

Opracowanie: U. Machaj

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

Warsztaty w laboratorium chemicznym PWSTE w Jarosławiu

15 III 2017r

 


          Dnia 15.03.17 uczniowie klasy I ta sprawdzali swoje umiejętności w laboratorium chemicznym PWSTE w Jarosławiu. Pod kierunkiem pani Barbary Laskowskiej oraz studentek II roku kosmetologii mieli możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń chemicznych związanych np. z badaniem zawartości białek, cukrów czy enzymów w kosmetykach.

 

          Uczniowie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę, ale również nawiązali kontakty z wyższą uczelnią, które zaowocują efektywną współpracą w przyszłości.


 

Opracowanie: Beata Przybyło

       


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 Wyjście na spektakl teatralny

Pokolenie 1920

15 III 2017r.

 

 

          W dniu 14.03.2017r. młodzież ZSSChiO obejrzała w Miejskim Ośrodku Kultury spektakl pt. Pokolenie 1920, przygotowany przez wrocławski teatr Artenes. W spektaklu w ciekawy sposób zostały ukazane losy młodych ludzi z Pokolenia Kolumbów, którzy zaangażowali się w działalność konspiracyjną AK podczas II wojny światowej. Poruszono także problem Żołnierzy Wyklętych, prześladowanych po wojnie przez władze komunistyczne. Młodzież naszej szkoły obejrzała spektakl z wielkim zainteresowaniem. Uczniowie mieli możliwość poznania wielu faktów z historii Polski oraz losów narodu polskiego podczas wojny. Przypomniano utwory poetyckie m. in. K. K. Baczyńskiego, A. Mickiewicza, J. Słowackiego oraz Medaliony Z. Nałkowskiej. Ciekawa gra aktorska, nastrojowa muzyka i efekty specjalne stworzyły wspaniałą całość podczas przedstawienia. Przyczyniło się ono do budzenia uczuć patriotycznych u młodzieży. Spektakl obejrzeli uczniowie z klas: I LO, I Tż, III LO, IV hTk. Wyjście zorganizowała mgr Agnieszka Sęk, która pełniła opiekę nad młodzieżą wraz z mgr Eweliną Maciejowską.

 

Opracowanie: A. Sęk

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wizyta

w Politechnice Rzeszowskiej

14 III 2017r.

 

         Dnia 10 lutego 2017r. na Politechnice Rzeszowskiej odbyły się wykłady w ramach cyklu Wybrane problemy chemii. W wykładach brali udział uczniowie klas 1ta, 2lo i 2ta.
 

         Pierwszy wykład pt. „Czy analiza chemiczna może uratować życie?” prowadził profesor Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. Tomasz Ruman. Drugi wykład pt. „Kompozyty polimerowe jako materiały konstrukcyjne XXI wieku” prowadził dr inż. Rafał Oliwa. Obydwa wykłady były bardzo ciekawe i znalazły uznanie wśród uczniów. Po wykładach członkowie Koła Naukowego studentów chemii „Esprit” przedstawili interesujące pokazy chemiczne. Następnie studenci z Koła Naukowego „Insert” pokazali bardzo ciekawą prezentację multimedialną przedstawiającą biotechnologię jako naukę przyszłości.


 

Opracowanie: M. Grochowska

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

Serdeczne pozdrowienia z Drezna

przesyła grupa SBG!

14 III 2017r

 

          U nas wszystko w porządku, bardzo dobrze sie dogadujemy nawzajem (z językiem jest trochę gorzej ale dajemy radę). Na dzień kobiet podczas obiadu dostałyśmy wszystkie róże od kucharzy, a po zajęciach dla przyjemności poszłyśmy do sklepu i kupiłyśmy masę słodyczy. Jeśli chodzi o zajęcia to Pani Kędziera bardzo nam pomaga z językiem, a Pan Ruhle jest bardzo wyrozumiały i cierpliwy, wszystko nam wyjaśnia aż zrozumiemy. Pogoda na szczęście się poprawiła i świeci piękne słońce. Do galerii mamy 15 minut drogi autobusem, a sklep spożywczy mamy 5 minut spacerkiem. Zakwaterowanie jest bardzo dobre, jesteśmy bardzo zadowolone. W ośrodku mieszkają z nami Rosjanie, Słowacy, Niemcy i Afroamerykanie. Wszystkie jesteśmy bardzo zadowolone z praktyk, motywujemy siebie wzajemnie i nawet nie myślimy o tym, że chciałybyśmy wrócić do Polski.

 

Paulina kl IIaTa

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Teatr

dla "Jarosławskich kilometrów dobra"

13 III 2017r.

 

 

     

          27 marca 2017 r. w godzinach 9:00 i 10:30 zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spotkanie z "Teatrem dla Jarosławskich Kilometrów Dobra". Uczestnikom zaprezentowane zostaną po 2 przedstawienia zagrane charytatywnie na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu, który jest współorganizatorem imprez artystycznych w ramach Kampanii Kilometry Dobra. Cały dochód z wejściówek (3 zł) zostanie przekazany na "Jarosławskie Kilometry Dobra". Celem tej Kampanii jest zebranie środków na zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i diagnostycznego do prowadzenia profilaktyki chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży z Jarosławia.

 

Uczniowie i nauczyciele zobaczą:

 

"JUWENILIA - CZYLI JAK SKOŃCZYĆ W PIĘKNYM SZALEŃSTWIE" - SPEKTAKL W WYKONANIU TEATRU "PLASTER"

reżyseria: Paweł Sroka, muzyka: Wiktor Marut

 

 

Spektakl nagrodzony na IX Ogólnopolskich Prezentacjach Teatrów Poszukujących o nagrodę T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim, zdobył również I miejsce na Konfrontacjach Teatralnych Zespołów Małych Form „Antrakt” w Przemyślu oraz Brązowy Róg Króla Jana na 38 Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju. Widowisko stworzone z potrzeby serca i ducha.

 

„ŚWIĘTOSZEK” MOLIERA - SPEKTAKL W WYKONANIU UCZNIÓW II LO ZSSCHiO W JAROSŁAWIU

reżyseria: Dorota Sznaj

 

 

Twórcom odsłony „Tartuffe" udało się odejść od „lekturowego klimatu". Efekt ten osiągnięto dzięki unowocześnionej wersji tekstu oraz maksymalnemu skupieniu się na wyeksploatowaniu poczucia humoru. Zabawne, momentami mocno sarkastyczne, dialogi zdecydowanie nadają lekkości sztuce.

 

Opracowanie: M. Cholewa

 

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce "Twoje endorfiny to szczęście innej rodziny"

 

23 II 2017r.

 

          Dnia 7 marca 2017 roku na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu w ramach kampanii „Kilometry Dobra” odbyła się charytatywna impreza „Twoje endorfiny to szczęście innej rodziny”, nad którą patronat objął Starosta Jarosławski- Tadeusz Chrzan i Burmistrz Miasta Jarosławia- Waldemar Paluch.

 

          Zebranych uczestników powitała Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących - Pani Lidia Sobczyńska oraz Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Edukacji Razem Łatwiej przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarosławiu - Pani Magdalena Makowska, które reprezentowały Komitet Jarosławskich Kilometrów Dobra. Oficjalnego otwarcia sportowej imprezy dokonali zaproszeni goście: Dyrektor Oświaty Pani Renata Chlebowska i Sekretarz Powiatu Jarosławskiego Pan Stanisław Sopel.

 

         Mieszkańcy poprzez swój udział w ćwiczeniach cross fit i "zumbie" mogli wspomóc "Jarosławskie Kilometry Dobra" oraz aktywnie spędzić czas wolny. W ćwiczeniach crossfit udział wzięło około 500 osób – byli to głównie uczniowie jarosławskich szkół. Na trybunach zasiadało bardzo wielu obserwatorów, którzy nie odważyli się spróbować swoich sił. Zajęcia ruchowe prowadzone były przez instruktorów fitness Panią Annę Aksamit oraz Panów Michała Szczepańskiego i Mateusza Szczepańskiego z Active Style Fitness Klub. Na scenie świetnie prezentował się szkolny zespół muzyczny „Bez sygnału”, który wykonał kilka coverów w przerwach pomiędzy zaplanowanym programem oraz zespół taneczny „Trables”. Pomiędzy przygotowanym programem, uczennice Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących prowadziły sprzedaż upieczonych przez siebie wyrobów cukierniczych.

 

          Cały dochód (1052 zł) z tej pierwszej imprezy w ramach "Jarosławskich Kilometrów Dobra" przekazany został na realizację wyznaczonego celu, którym zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i diagnostycznego do prowadzenia długofalowych działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z Jarosławia. Medialny patronat nad Kampanią objęła regionalna telewizja „Twoja TV”, "Pod 24 Info", „Nowiny 24”, „Gazeta Jarosławska”, „Ekspres Jarosławski”, Radio Fara".

 

W imprezie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele jarosławskich szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Żeromskiego

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Piotra Skargi

Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Wojska Polskiego

Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. św. Królowej Jadwigi

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ks. Czartoryskich

Zespół Szkół im Jana Pawła II

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

Zespół Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego

Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S Banacha

 

          Wszystkim współorganizatorom, Pani H. Wojciechowskiej - Kiwior, Pani E. Standzie, wolontariuszom oraz uczestnikom, którzy wsparli Jarosławskie Kilometry Dobra- serdecznie dziękujemy.

 

Opracowanie: M. Cholewa

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

Praktyki zawodowe w Dreźnie

w ramach projektu Erasmus+

10 III 2017r

 

          Od poniedziałku 6 marca 20 uczennic z klas II i III technik analityk realizują programy tegorocznych praktyk zawodowych w Dreźnie. Wyjazd na zagraniczne praktyki jest częścią projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej z Jarosławskiego „Spożywczaka” realizowanego od ubiegłego roku w naszej szkole.

 

          Uczennice przygotowywały się do wyjazdu od maja 2016 roku uczestnicząc w zajęciach językowych, kulturowych, komputerowych i zawodowych. W miesiącu poprzedzającym wyjazd młodzież brała udział w warsztatach w Medyczno - Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, poznała warunki i specyfikę pracy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu oraz doskonaliła komunikację językową.
 

         Podczas spotkania z rodzicami i młodzieżą 28 lutego koordynatorzy omówili szczegóły podróży, pobytu i programy mobilności. W spotkaniu uczestniczyli także opiekunowie, była więc okazja do rozmów i ustaleń z rodzicami.


         Grupa SBG 10 uczennic klasy IITa wraz z opiekunem Panią Anną Kędzierą - Bąk pracują w ośrodku szkoleniowym Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH, druga dziesięcioosobowa grupa Europa-Direkt; 6 uczennic z klasy III i 4 uczennice z klasy II pod opieką Pana Wojciecha Bęsia pracują w laboratoriach 7 zakładów w Dreźnie i okolicy. Pierwsze relacje i wrażenia, które otrzymaliśmy od uczniów oraz opiekunów są bardzo pozytywne, opinie te dotyczą podróży, zakwaterowania i miejsc pracy.


 

Opracowanie: Urszula Machaj, Bożena Wojciechowska

       


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Ogłoszenie o rekrutacji na Kurs Baristyczny

oraz Kurs „Ekstraserwis klasa mistrzowska”

09 II 2017r.

 

 

 

 

          Ogłoszenie o rekrutacji na Kurs Baristyczny oraz Kurs „Ekstraserwis klasa mistrzowska

dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

w ramach projektu pn. „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”.

 

Uczestnicy/Uczestniczki, zainteresowani/e udziałem w wybranej formie wsparcia proszeni/one będą

o złożenie wypełnionego i osobiście podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz w wymaganymi załącznikami

(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany jest jeżeli uczeń/uczennica

w momencie rekrutacji nie ma ukończonych 18-tu lat) do Biura Projektu – I piętro Sekretariat szkoły

w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław.

 

Ogłoszenie o rekrutacji

 

Formularz zgłoszeniowy na kurs baristyczny

 

Formularz zgłoszeniowy na kurs ekstraserwis klasa mistrzowska

 

 

Opracowanie - Sekretariat

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Informacja Dyrektora SOSW

im. Jana Pawła II w Jarosławiu

08 III 2017r.

 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Dyrektorzy.

 

          Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu przystąpił do konkursu "Delma - Extra stołówka szkolna", w związku z czym zwracam się do Państwa z koleżeńską prośbą mającą na celu zachęcenie uczniów Państwa Szkół i Placówek do codziennego oddawania głosu na Szkołę Podstawową Specjalną nr 8 w Jarosławiu.

          Wydaje mi się, że najlepszą formą będzie zamieszczenie informacji na temat projektu na szkolnych stronach internetowych oraz Facebooku. Z góry dziękuję za pomoc i wsparcie oraz zapraszam do głosowania.

          Dodatkowe informacje oraz plakat promujący przesyłam w załączniku.

 

Pozdrawiam - Wojciech Głąb

 

Załącznik.

 

          Nasza stołówka mieści się w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Ze smacznych i zdrowych całodziennych posiłków, przygotowanych we własnej kuchni, korzysta 47 wychowanków internatu, obiady spożywa również 53 uczniów, którzy dojeżdżają do naszej placówki, w tym najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej.

          Stołówka w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu to nie tylko miejsce spożywania posiłków ale i przestrzeń, w której dzieci i młodzież nabywają właściwe nawyki żywieniowe oraz poznają zasady kulturalnego zachowania przy stole.

          Zarówno uczniowie ich rodzice oraz pracownicy dostrzegają ogromną potrzebę zmiany wyposażenia i wystroju stołówki, tak by niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży zapewnić bezpieczne i komfortowe warunki do spożywania posiłków. Marzymy o tym, by nasza szkolna stołówka była dla każdego ucznia miejscem relaksu i wypoczynku w nowoczesnym wnętrzu pełnym nie tylko smakowitych zapachów, ale również przyjaznego i sympatycznego klimatu.

 

Prosimy o oddanie głosu na naszą stołówkę.

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wiemy więcej o swojej patronce

Marii Curie - Skłodowskiej

23 II 2017r.

 

 

          W dniu 6 marca 2017r. wszyscy uczniowie naszej szkoły obejrzeli w sali MOK-u w Jarosławiu film „Maria Skłodowska – Curie” w reżyserii Marie Noelle, z Karoliną Gruszką w roli głównej. W ten sposób młodzież miała możliwość poznania patronki szkoły nie tylko jako naukowca i podwójnej laureatki nagrody Nobla, ale również jako żony i matki.

 

          Maria Skłodowska – Curie pozostaje jedyną kobietą, która otrzymała dwukrotną nagrodę Nobla (1903 i 1911) oraz jedyną osobą, której przyznano to wyróżnienie w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych (fizyka i chemia).

 

„Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć” - M. Skłodowska - Curie

 

 

Opracowanie: B. Wojciechowska

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

Wizyta monitorująca w Londynie

- pierwsze wrażenia z praktyki zagranicznej

01 III 2017r

 


          W dniach od 21 do 23 lutego odbyła się wizyta monitorująca w Londynie, której głównym celem było sprawdzenie warunków lokalowo - bytowych oraz warunków w jakich odbywają staż nasi uczniowie. Obecnie w Londynie w 4 różnych hotelach odbywa praktykę zagraniczną 8 uczniów z klas hotelarskich (3Th, 2Th). Wizyta miała również na celu sprawdzenie przestrzegania zapisów zawartych w porozumieniu o współpracy w ramach Projektu pt. "EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE INSPIRACJĄ DO AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRACY " (Nr 2016-1-PL01-KA102-024934) pomiędzy ZSSChiO a firmą ADC College.

 

          Najlepiej powiedzą o tym sami uczniowie, którzy krótko opisali swoje wrażenia z 1 tygodnia praktyk:

 

Aleksander - "Praca w hotelu Travelodge Tower Brigde przebiega bardzo dobrze. Zakładowy opiekun praktyk Millie Otieno, dba o to abyśmy uczyli się jak najwięcej o działaniu hotelu oraz stara się aby atmosfera była miła. Pozostali pracownicy są serdeczni i wyrozumiali, wyjaśniają nam na czym polega ich praca i pomagają nam w codziennych obowiązkach"

Hubert - "Praktyki w hotelu Cleveland przebiegają bardzo fajnie, spędzone w miłej atmosferze. Jest to dla mnie dość nowe doświadczenie co do samego miejsca jakim jest Londyn. Mój Supervisor zadbał o to, abym czuł się tam dobrze i jednak się to sprawdza. Londyn sam w sobie jest bardzo ładny i dosyć ciekawy jako miejsce do odbywanych praktyk"

Wiktoria - "Praktyki w hotelu Travelodge Tower Bridge są bardzo fajne. Mimo iż jestem tam niedługo dużo się nauczyłam. Ludzie pracujący tam są bardzo przyjaźni i pomocni co ułatwia odbywanie tam praktyk"

Klaudia i Gabrysia - "Odbywamy swoje praktyki w hotelu Travelodge Marylebone w Londynie. Jesteśmy zadowolone z panującej tam atmosfery. Z dnia na dzień jesteśmy bogatsze w nowe doświadczenia zawodowe jak i językowe. Życzymy i mamy nadzieje, ze każdy hotelarz będzie miał okazje odbyć praktyki w sieci Londyńskich hoteli Travelodge. Pozdrawiamy cieplutko i do zobaczenia niebawem! "
 

Aleksandra  - "Pracuję w hotelu Ceveland. Pracuję w nim ponad tydzień i gdybym miała polecić go innej osobie zrobiłabym to. Hotel sam w sobie jest bardzo ładny oraz zadbany. Pracujący w nim ludzie są bardzo mili, kulturalni oraz wyrozumiali. W całym hotelu panuje bardzo przyjemna atmosfera w której z uśmiechem zaczynamy oraz kończymy pracę. Staramy się sobie nawzajem pomagać w każdej sytuacji. Praca jest bardzo łatwa i przyjemna choć zdarzają się czasem przypadki, że jest ciężej. Podsumowując bardzo podoba mi się hotel Ceveland i jestem bardzo zadowolona.

Karolina i Emilka - "Odbywamy praktykę w hotelu Premier Inn London Ealing. Jesteśmy bardzo zadowolone, że możemy rozwijać swoje umiejętności w miłej i przyjaznej atmosferze właśnie w tym hotelu. Pozdrawiamy :) "
 


Grzegorz Lewkowicz ( OPIEKUN ) - "Howdy Folks! Londyn to miasto pełne różnorodności kulturowych. Melting pot of nations and cultures – tygiel narodów i kultur. Niewiele czasu trzeba tu spędzić, aby przestać dziwić się zachowaniom, strojom czy językom, które nas otaczają. Czas wydaje się biegnąć tutaj szybciej. Chyba za sprawą między innymi tego, że większość ludzi tu mieszkająca codziennie całe godziny spędza w metrze, autobusie lub samochodzie. Czas mija Nam, wszystkim jak sądzę, przyjemnie i również szybko. Młodzież pracuje w dni powszednie a w weekendy i również czasami w dni powszednie zwiedzamy lub robimy zakupy. Młodzież pracuje w czterech hotelach, z których trzy znajdują się w samym centrum Londynu a mieszkamy w przyjaznym Stay Club Willesden. Każdy dzień przynosi nowe doświadczenia i wiedzę. Uczymy się odpowiedzialności, tolerancji, zaradności i samodzielności. Oczywiście Uczniowie zdobywają przede wszystkim cenne umiejętności i doświadczenie w zawodzie oraz ćwiczą język angielski.
Pozdrawiamy serdecznie całą nasza kochaną Szkołę: Dyrekcję, Kadrę Nauczycielską, Obsługę Szkoły i Wszystkich Naszych Drogich Uczniów! "


Opracowanie: Greg Lewkowicz, Bob Porczak

       


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Lekcja historii w ZSSChiO

 

25 II 2017r.

 

          Dnia 21.02.2017 roku w naszej szkole odbyła się lekcja historii, którą prowadził pracownik IPN o/Rzeszów pan Zenon Fajger. Tematem lekcji były "Kryzysy społeczno-polityczne PRL".


          Młodzież klas 1ATA, 1HTK, 1TŻ, 1TF, 1LO, 2LO i 3HTK mogła dowiedzieć się o wydarzeniach z zakresu polityki i przemian społeczno-ekonomicznych w powojennej Polsce, zwłaszcza momentów przełomowych, takich jak lata 1956, 1968, 1970, 1976, 1980 i 1981.
 

Spotkanie zorganizowały pani Bożena Wojciechowska i pani Bernadetta Chrzan.
 

Opracowanie: B. Wojciechowska, B. Chrzan

  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Ogłoszenie o rekrutacji w ramach projektu „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”

23 II 2017r.

 

 

 

Uczestnicy/Uczestniczki, zainteresowani/e udziałem w wybranej formie wsparcia proszeni/one będą o złożenie wypełnionego i osobiście podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz w wymaganymi załącznikami (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego wymagany jest jeżeli uczeń/uczennica w momencie rekrutacji nie ma ukończonych 18-tu lat) do Biura Projektu – I piętro Sekretariat szkoły w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław.

Szczegółowe wytyczne dotyczące udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji.
Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu oraz na stronie internetowej:

www.zsschiojaroslaw.edu.pl

 

Rekrutacja odbywa się w terminie od 23 lutego 2017 r. do 04 marca 2017 r.

 

Ogłoszenie o rekrutacji

 

Formularz zgłoszeniowy na kurs barmański

 

Formularz zgłoszeniowy - laboratorium kryminalistyczne

 

Formularz zgłoszeniowy na targi branżowe Sweet Targi


 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

Ciekawe i kolorowe zajęcia

w pracowni gastronomicznej

20 II 2017r


          Uczniowie klasy 3Tż na zajęciach „Pracownia gastronomiczna" sporządzali napoje zimne bezalkoholowe. Umiejętnościami pochwalili się zwłaszcza ci, którzy brali udział w zajęciach z zakresu carvingu oraz barmaństwa w ramach ubiegłorocznego projektu Erasmus+ oraz tegorocznego projektu PO WER "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego". Dużą frajdę sprawiało dobieranie i łączenie odpowiednich składników oraz wykonywanie dekoracji. Uczniowie wykorzystali soki owocowe i warzywne, napoje mleczne, wodę mineralną, lód, a do sporządzenia dekoracji świeże zioła i owoce. Na koniec każdy z ciekawością degustował napoje i oceniał kompozycję.

Opracowanie: Agnieszka Siwoń, Stanisława Makarowska

       


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Warsztaty z kuchni włoskiej

w KucinAlina

19 II 2017r.

 

         Dwudniowe warsztaty, których organizatorem było Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie zgromadziły ok. 30 nauczycieli, zwolenników ciągle popularnej i propagowanej kuchni włoskiej. Wśród uczestników byli również nauczyciele naszej szkoły: U.Machaj, W.Mazurek i A.Siwoń. Warsztaty "Kuchnia włoska regionu Trydent" prowadziła p. Alina Suder właścicielka restauracji KucinAlina w Warszawie. Pani Alina od 30 lat mieszka we Włoszech w Riva del Garda, z wykształcenia jest żywieniowcem i dietetykiem. Jest również autorką i prezenterką programów telewizyjnych we Włoszech i w Polsce, autorką książek kulinarnych, a przede wszystkim propagatorką zdrowego stylu życia. W programie warsztatów znalazły się zarówno wykłady, jak i ćwiczenia praktyczne sporządzania potraw regionu Trydent otaczającego Jezioro Garda. Jest to - jak twierdzi p. Alina - 46 równoleżnik, czyli północna granica kuchni śródziemnomorskiej. Właścicielka restauracji jest zwolenniczką przede wszystkim zdrowego odżywiania połączonego z aktywnością fizyczną. Preferuje potrawy proste, szybkie do przygotowania, ze składników dobrej jakości, dostępnych w sezonie i charakterystycznych dla określonego regionu. W swojej książce pisze: "Jestem pewna, że dodając kolory, dobry humor i dużo śmiechu stworzymy odpowiednią przyprawę potrzebną do osiągnięcia sukcesu i przedłużenia życia". I takie właśnie były warsztaty z kuchnią włoską - kolorowe, radosne, przeplatane śmiechem i piosenką. W kuchni p. Aliny używa się małe ilości przypraw i stosuje proste techniki kulinarne, co sprzyja uwydatnieniu smaku użytych surowców oraz pozwala zmodyfikować potrawy i podać je w następnym dniu w innej wersji. Charakterystycznymi surowcami regionu Trydent używanymi podczas warsztatów były: kasza kukurydziano-gryczana, pęczak, mąka pszenna, makaron, oliwa, pasta z oliwek, mięso z królika, surowa kiełbasa, szynka, boczek, ryby, anchois, sery twarde, wino czerwone, warzywa i owoce.
 

Powstało z tego kolorowe i smaczne warsztatowe menu: panne di molche (chleb z oliwkami), torta di mele (strudel jabłkowy), squazet (gulasz z podrobów), coniglio alla Trentino (królik po trydencku), canederli alla trentina (pulpety chlebowo-kiełbasiane), orzotto co vino rosso (pęczak z winem czerwonym), polenta carbonera, luccio alla Garda (szczupak z Gardy w sosie), strangolapreti (zielone gnocchi), insalata di lago (sałatka z jeziora), spaghetti con le sarde (spagetti z sardelami), verdure alla griglia (grillowane warzywa), salsiccia in salsa di pomodoro (surowa kiełbasa w sosie pomidorowym), dolce di Riva del Garda (crostata di limoni). Wspólne gotowanie sprzyjało wymianie doświadczeń i nawiązaniu nowych znajomości, a degustacja potraw pozwoliła doświadczyć trydenckich smaków. Pani Alina podzieliła się też wiadomościami na temat zasad produkcji i cech dobrej oliwy oraz jej zastosowaniu w kuchni. Wykład zakończony był degustacją świeżo wytłoczonej oliwy z Riva del Garda.


          Udział w szkoleniu był dla nauczycieli ZSSChiO kolejną lekcją technologii gastronomicznej pokazującej zróżnicowanie kuchni śródziemnomorskiej, na którą składają się m.in. 22 regionalne kuchnie Italii. Pogłębienie wiedzy nt. kuchni włoskiej ułatwi realizację zaplanowanej innowacji pt. "Kuchnia śródziemnomorska" w klasach żywieniowych.


          Uczestniczki warsztatów kierują serdeczne podziękowania do p. Małgorzaty Pawlonki, która kolejny już raz umożliwiła nam udział w ciekawej formie doskonalenia zawodowego.

Opracowanie: U. Machaj, A. Siwoń

  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Praktyki zagraniczne

(projekt PO WER)

17 II 2017r.

 


          Pierwsza grupa uczestników rozpoczęła już swoje praktyki zawodowe w Londynie w ramach projektu PO WER „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” pt. „EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE INSPIRACJĄ DO AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRACY”. Ośmioro uczniów z klas II i III technik hotelarstwa pracuje w hotelach w centrum Londynu. Wraz z polskim opiekunem, który towarzyszyć im będzie podczas czterotygodniowego pobytu w Anglii zamieszkali w The Stay Club w dzielnicy Willesden. Będzie to dla uczniów czas nie tylko podnoszenia ich kompetencji zawodowych, ale możliwość pogłębiania znajomości języka angielskiego oraz kształtowania postaw społecznych z dala od domu.
Jest to również czas zakończenia pierwszej tury przygotowań, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie, zarówno ci, którzy wyjechali do Anglii, jak i ci, którzy wyjadą na praktyki zawodowe do Niemiec i Włoch. Wśród szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe, językowe i społeczne, całkowicie finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego znalazły się zarówno wykłady, jak i warsztaty.
Przygotowanie rozpoczęło się warsztatami językowymi dla grupy uczniów technik hotelarstwa wyjeżdżających do Anglii. Obejmowało ono słownictwo niezbędne do codziennej komunikacji podczas pobytu w Londynie. Szczególny nacisk położono na odpowiednie przygotowanie w zakresie słownictwa zawodowego w branży hotelarskiej oraz na odpowiednie przygotowanie kulturowe uczniów.
 

Następnie odbyły się wykłady i warsztaty zawodowe oraz pedagogiczne:
• wykład "Organizacja pracy w hotelarstwie, gastronomii, fryzjerstwie"
• warsztaty "Carving w gastronomii"
• warsztaty "Baristyka z elementami barmaństwa"
• wykład "Nowe techniki kulinarne w gastronomii"
• wykład "Potrawy kuchni krajów mobilności"
• warsztaty kulinarne "Sporządzanie potraw kuchni angielskiej, niemieckiej, włoskiej"
• wykład "Europejskie trendy w stylizacji fryzur"
• wykład i warsztaty "Doradztwo zawodowe wsparciem dla ucznia zmierzającego do europejskiego rynku pracy"
• wykład i warsztaty z zakresu przygot. psychologicznego i komunikacji społecznej "Komunikacja interpersonalna" i "Pierwszy wyjazd za granicę".
 

Zajęcia prowadzone były przez szefa kuchni „Dworu Zygmuntówka” w Szówsku, wykładowców Krakowskiej Szkoły Restauratorów, szkolnego doradcę zawodowego, pedagoga szkolnego, nauczyciela języka angielskiego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Ich zadaniem było poszerzenie wiedzy i uzyskanie nowych umiejętności przez uczniów, niezbędnych do pracy na terenie Unii Europejskiej, a także wzmocnienie ich sylwetki zawodowej.
 

          W dniu 7.02.2017r. odbyło się spotkanie z uczniami klas 2hTk i 3hTk oraz ich rodzicami. Uczniowie tych klas jako pierwsza grupa uczestniczy w zagranicznych praktykach zawodowych w Londynie w okresie 12.02.2017r. – 11.03.2017r. Podczas spotkania koordynatorzy projektu przypomnieli za pomocą prezentacji multimedialnej o realizowanym projekcie PO WER, zasadach finansowania, jego przebiegu, wymaganiach, warunkami ubezpieczenia. Zapoznali uczniów i rodziców z miejscami odbywania praktyk, zakwaterowania oraz organizacją żywienia i programu kulturowego. Wraz z opiekunem grupy w Londynie Panem Grzegorzem Lewkowiczem dopełnili formalności związanych z dokumentacją projektu oraz podróżą. O północy z 11/12 lutego Pani Dyrektor Dorota Wierzbińska – Dubaj oraz wicedyrektor Lidia Sobczyńska pożegnały wyjeżdżająca z opiekunem grupę uczniów do Londynu.
 

          Kolejna grupa wyjeżdżająca w ramach tego projektu to przedstawiciele kadry zarządzającej, doradca zawodowy oraz nauczyciele branży gastronomicznej i fryzjerskiej ZSSChiO. Pod koniec lutego wyjadą oni na tygodniowy staż typu job-shadowing do Niemiec.

Opracowanie: Agnieszka Siwoń, Lidia Sobczyńska
 

Opracowanie: Agnieszka Siwoń, Lidia Sobczyńska

      


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Walentynkowa akcja krwiodawstwa

16 II 2017r.

 

 

          14 lutego w naszej szkole odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa. Chęć udziału w niej zgłosiło ponad czterdziestu uczniów, z czego krew oddało 13. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
 

          Dodatkowo z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie otrzymaliśmy pakiet promujący akcję edukacyjną „Twoja krew, moje życie” w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”. Przekazane materiały posłużą do przeprowadzenia lekcji z zakresu honorowego krwiodawstwa wśród naszych uczniów.
Pamiętajmy, że „Łączy nas krew, która ratuje życie”.


Akcję przygotowały opiekunki szkolnego koła HDK „Kropelka” Hanna Wojciechowska-Kiwior i Agnieszka Hrycewicz.
 

Opracowanie: A. Hrycewicz

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

Jarosław – Łańcut – Jarosław … czyli
„Czego Jaś się nauczył, to Jan będzie umiał”

15 II 2017r          7 lutego w klasie II cukiernik zajęcia praktyczne odbyły się inaczej niż zwykle. Gościliśmy panią Martikę Inglot, która przyjechała podzielić się wiedzą i umiejętnościami na temat dekoracji ciast i tortów masą cukrową. Pokazała uczniom różne techniki dekoracji stosowane na co dzień w cukierni, którą prowadzi z tatą. Warto dodać, że tata pani Martiki jest absolwentem naszej Szkoły, stąd tytuł notatki.

 

Opracowanie: M. Hopko-Pajda

     


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Uczestniczki projektu Erasmus+ na warsztatach w Medyczno-Społecznym

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu

12 II 2017r.

 

 

          Grupa 20 uczennic z klas II i III technik analityk uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych oraz warsztatowych przygotowanych przez pracowników Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. Wizyta w przemyskim „Medyku” była elementem programu przygotowującego uczestników projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” do wyjazdu na praktyki zawodowe do Drezna w miesiącu marcu.
          Przemyska szkoła, w której gościliśmy w czwartek 9 marca kształci bezpłatnie młodzież i dorosłych w 11 zawodach systemie dziennym, zaocznym i stacjonarnym. Oferta edukacyjna placówki obejmuje zawody medyczne, społeczno – opiekuńcze oraz usługowe.
          Podczas warsztatów laboratoryjnych uczennice naszej szkoły wykonywały ćwiczenia praktyczne w laboratorium chemicznym oraz w pracowni farmakognozji, pierwszym zadaniem było alkacymetryczne oznaczanie stężenia wody utlenionej a ćwiczenie drugie polegało na samodzielnym przygotowaniu kremu nawilżającego. Następnie młodzież odwiedziła pracownie, w których uczniowie „Medyka” zdobywają umiejętności praktyczne przygotowując się do zawodów: technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, opiekun w domu pomocy społecznej. W pracowni technik terapeutycznych i artystycznych uczennice wykonały walentynkowe kartki techniką scrapbookingu oraz kwiaty z bibuły. Podczas wizyty w szkole uczennice poznały warunki kształcenia, wyposażenie pracowni laboratoryjnych i zawodowych oraz kadrę placówki a także uczniów, którzy służyli pomocą i pełnili funkcje przewodników podczas naszej wizyty.
W imieniu uczestników projektu oraz opiekunów składamy serdeczne podziękowania Pani Dyrektor Danucie Suchorzepka za możliwość spędzenia czwartkowego przedpołudnia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. Podziękowania kierujemy także do nauczycieli oraz uczniów, którzy przygotowali i prowadzili zajęcia z uczestnikami projektu.

 

Opracowanie: U. Machaj, B. Wojciechowska

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Spotkanie z przedstawicielami POLICJI

20 I 2017r.

 
          W dniach 23.11.2016 r. i 02.02.2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu panią Anną Wańko i panią Agnieszką Łakotą. W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas pierwszych naszej szkoły. Spotkanie miało charakter profilaktyczny, przestrzegający przed podejmowaniem przez młodych ludzi zachowań ryzykownych, niezgodnych z prawem.
 

          Panie policjantki przybliżyły młodzieży zagadnienia dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich np. w związku z ukończeniem 17 roku życia oraz pełnoletności. Mówiły o czynach karalnych najczęściej popełnianych przez młodzież i o konsekwencjach tych i innego rodzaju wykroczeń oraz o skutkach łamania prawa. Policjantki z działu prewencji zwróciły uwagę na szczególnie niebezpieczne zjawiska rozpowszechniane wśród młodzieży np. zażywanie narkotyków i dopalaczy oraz innych środków odurzających. Uświadomiły również uczniom zagrożenia dotyczące korzystania z Internetu, omówiły wpływ „niebezpiecznych” stron na psychikę i zachowanie oraz objawy uzależnienia od Internetu. Okazało się, że jednym z najważniejszych zagrożeń społeczno-wychowawczych stojących przed młodymi ludźmi korzystającymi z Internetu jest seksting, czyli niebezpieczna ostatnio „moda” wśród młodzieży na przesyłanie sobie poprzez na przykład komunikatory internetowe, wiadomości mms czy portale społecznościowe zdjęć i filmów
o charakterze erotycznym. Młodzieży została również zwrócona uwaga, że będąc aktywnym na portalach społecznościowych, z FB i NK na czele, przetwarzamy dane osobowe nie tylko swoje, ale znajomych i obcych nam osób i to, co wygląda na niewinne działanie, może być naruszeniem prawa. Konsekwencją przetwarzania tych danych w sposób niedozwolony może być nawet grzywna albo więzienie.

 

Należy pamiętać m.in. o tym, że:
• Zaproszenia do wydarzeń publicznych bądź gier mogą być wysyłane jedynie do osób, które godzą się na ich otrzymywanie.
• Nie powinno się oznaczać (czyli tagować) osób na zdjęciach zbiorowych, jeśli sfotografowane osoby się na to nie godzą.
• Jeśli ktoś już się zgadza na otagowanie własnego wizerunku na zdjęciu, to nie należy się mylić przypisując komuś złe nazwisko lub imię.
• Nie można umieszczać tzw. informacji wrażliwych o kimś (np. o orientacji seksualnej), nawet na profilach zamkniętych, jeśli ten ktoś otwarcie o tym nie informuje.
• Nie należy publicznie zadawać pytań nt. danych wrażliwych innego użytkownika.
• Nie należy publikować kogokolwiek (za wyłączeniem osób publicznych) zdjęć, filmów, czyjegoś wizerunku jeśli osoby te nie wyrażają na to zgody.
• Nie wolno obrażać i zniesławiać innych osób.
• Nie wolno podszywać się pod kogoś, kradnąc w ten sposób czyjąś tożsamość.
• Nie wolno zastraszać i nękać.


Policjantki przestrzegały również, że obdarzenie zaufaniem osób poznanych w sieci może przynieść bardzo negatywne skutki. Na drugim spotkaniu poruszony został również temat aktów terrorystycznych na terenie szkoły. Uczniowie dowiedzieli się, jak się zachować w sytuacji wtargnięcia napastnika z bronią na teren placówki oświatowej.


Spotkanie z przedstawicielami policji cieszyło się sporym zainteresowaniem. Na zakończenie dyskusji funkcjonariuszki odpowiadały na nurtujące uczniów pytania.

Opracowanie - Koordynatorzy akcji - E. Maciejowska, J. Stępień, W. Bęś
 

  


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

WOK inaczej

 

03 II 2017r

 

           Subkultura to subiektywne postrzeganie kultury charakterystyczne zwłaszcza dla ludzi młodych, poszukujących swojej drogi w życiu. Jednym z tematów omawianych na lekcjach WOK-u są subkultury młodzieżowe. Temat ten wzbudził wielkie zainteresowanie wśród uczniów. Zaciekawił ich do tego stopnia, iż sami opisali kilka subkultur i ucharakteryzowali się na ich przedstawicieli.

 

          Uczniowie klasy 1LO zaprezentowali w ramach lekcji wiedzy o kulturze, krótkie scenki tematyczne na temat najbardziej znanych subkultur młodzieżowych. Młodzież opowiadała o celach, zainteresowaniach i rodzaju muzyki, jakim charakteryzują się poszczególne grupy. Dodatkową atrakcją były stroje, w jakie przebrała się młodzież, która zaprezentowała następujące subkultury: Punki, skinheadzi, Goci.

 

Opracowanie: D. Sznaj

     


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Kolejny projekt unijny ZSSChiO w toku realizacji

(projekt PO WER)

24 I 2017r.

 

 

           „EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE INSPIRACJĄ DO AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRACY” to kolejny projekt Nr 2016-1-PL01-KA102-024934 realizowany przez Zespól Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Jego tytuł nie został wybrany przypadkowo, jest bowiem nierozerwalnie związany z dbałością szkoły o przyszłość uczniów. Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie mobilności uczniów, a co za tym idzie nabycie nowych kompetencji zawodowych, językowych i społecznych oraz doświadczenia, które zwiększają szanse absolwentów na polskim i europejskim rynku pracy. Podkreślić należy, że historia projektowa ZSSChiO w aplikowaniu i zarządzaniu środkami unijnymi sięga 2004 roku.


          Umowa regulująca warunki realizacji projektu podpisana została z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, a środki na jego realizację pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pt. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Głównym celem projektów PO WER w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. To pierwszy projekt realizowany przez szkołę w ramach programu PO WER. Ostatnio środki pochodziły z programów Leonardo da Vinci oraz Erasmus+.


         Całkowita wartość projektu to 194676 EUR czyli 824569,67 PLN. Projekt jest w 100% finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego uczestnicy podlegają w ZSSChiO następującym zasadom udziału w projekcie:
- warunek uczestnictwa w zagranicznych praktykach zawodowych (w Anglii, Niemczech lub we Włoszech) to wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych na wyjazd do określonego kraju mobilności oraz spełnienie wymagań regulaminu rekrutacji:
- dla każdej grupy mobilności utworzono listę uczestników główną oraz rezerwową
- udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny
- uczestnicy mają zapewnione: przygotowanie do wyjazdu, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, kieszonkowe, miejsce praktyki, opiekę nauczyciela – opiekuna z Polski, opiekę osoby z instytucji pośredniczącej w danym kraju, program kulturowy
- miejsca praktyk są dostosowywane do profilu zawodowego i znajomości języka obcego przez uczestnika (są to hotele, zakłady gastronomiczne lub fryzjerskie w Londynie, Lipsku i Rimini), a za ich znalezienie i dobór odpowiedzialna jest instytucja pośrednicząca w porozumieniu z zespołem projektowym ZSSChiO (są to: w Anglii - ADC College, w Niemczech – Vitalis, we Włoszech – Sistema Turismo)
- przygotowanie przed wyjazdem (zawodowe, językowe, kulturowe) uzależnione jest od zawodu i kraju wyjazdu


          Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2018r. W ciągu dwóch lat ze środków unijnych skorzysta aż 99 osób. Będzie to 89 uczniów oraz 10 nauczycieli. Czas trwania mobilności dla konkretnych grup - 2 lub 4 tygodnie - dostosowany został do czasu trwania praktyki zawodowej wg regulaminu obowiązującego w szkole. Uczestnikami będą uczniowie II i III klas technikum (technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, technik analityk) oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej (fryzjer, kucharz), którzy wyjadą do Anglii, Niemiec lub Włoch w 2017 lub 2018 roku.


          Mobilność kadry nauczycielskiej jest uzupełnieniem kształcenia umiejętności uczniów w myśl zasady kompleksowego rozwoju ZSSChiO, jako placówki edukacyjnej. Nauczyciele oraz szkolny doradca zawodowy wyjadą na tydzień do Lipska, aby uczestniczyć w praktykach typu job-shadowing w zakładach gastronomicznych i fryzjerskich, poznawać dualny system kształcenia zawodowego oraz metody wsparcia uczniów w ramach doradztwa zawodowego w Niemczech. Konsekwencją udziału nauczycieli będzie nie tylko podniesienie ich kompetencji zawodowych, językowych i społecznych, ale także przeniesienie dobrych praktyk i rozwiązań na grunt naszej szkoły.


          Działania w ramach projektu zostały szczegółowo zaplanowane. Po procesie rekrutacji nastąpił etap opracowywania dokumentów niezbędnych do odbycia i potwierdzenia mobilności. Podczas ferii zimowych rozpoczęły się też pierwsze zajęcia przygotowujące do wyjazdu. A zaplanowano ich sporo. Są to w zależności od zawodu i kraju wyjazdu: zajęcia językowe (język angielski, niemiecki lub włoski), zajęcia zawodowe (z zakresu gastronomii, hotelarstwa, fryzjerstwa, doradztwa zawodowego, dofinansowania, dokumentowania i rozliczania działalności gospodarczej w Polsce i za granicą) oraz zajęcia z zakresu przygotowania psychologicznego i komunikacji społecznej.


          Pierwsze grupy uczestników wyjadą już w lutym tego roku (grupa uczniów do Londynu oraz grupa nauczycieli do Lipska), pozostałe grupy uczniów rozpoczną swoje praktyki zagraniczne w Rimini i Lipsku w czerwcu 2017r.


          Informacje na temat realizowanych w szkole projektów umieszczane są w gablotach szkolnych na I piętrze, na tablicy w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej ZSSChiO http://www.zsschiojaroslaw.edu.pl w zakładce PROJEKTY UNIJNE. Bezpośredni link do projektu PO WER: http://www.zsschiojaroslaw.edu.pl/power/index.htm


          Realizacją projektu zajmuje się zespół projektowy, w skład którego wchodzą: Wanda Mazurek (koordynator), Agnieszka Siwoń, Lidia Sobczyńska i Robert Porczak. Działania projektowe wspomagają trenerzy oraz inni nauczyciele, którym serdecznie dziękujemy.


          W kolejnym artykule zamieszczone zostaną informacje oraz zdjęcia z zajęć przygotowujących w ramach projektu.
 

Opracowanie: Wanda Mazurek, Agnieszka Siwoń

   


 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

akcja charytatywna

20 I 2017r.

  

 

          25 lat temu po raz pierwszy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznej zbiórki było podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz wsparcie godnej opieki medycznej seniorów. W Jarosławiu finał odbył się po raz 14. Złożyło się na niego wiele imprez, koncertów i wydarzeń sportowych.

 

          Młodzież i nauczyciele ZSSChiO włączyli się dwojako w akcję J. Owsiaka. Pieniądze do puszek na terenie miasta zbierali wolontariusze przygotowani przez panią M. Jakielaszek. Natomiast młodzież z klas cukierniczych, wraz z nauczycielami stworzyła niezwykły tort, który został rozdzielony między uczestników i widzów uroczystości finału „Orkiestry” w Miejskim Ośrodku Kultury. Ten "Słodki finał" to już tradycja ZSSChiO i WOŚP w naszym mieście, ale cukiernicy i ich nauczycielki, panie: U. Machaj, W. Stoch i M. Hopko - Pajda, jak zawsze zaskoczyły formą i smakiem wypieków.


          Wszystkim wolontariuszom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie. To WY jesteście sercem tej akcji.

 

Opracowanie: M. Hopko - Pajda, M. Jakielaszek

  


 

AKTUALIZACJA PLANU LEKCJI

obowiązuje od dnia 30 stycznia 2017r.

 

Informujemy wszystkich nauczycieli, że został zamieszczony nowy plan lekcji.

Prosimy również nauczycieli o zgłaszanie ewentualnych zmian

w przydziale sal i sprawowanie dyżurów według obecnego planu

 

LINK DO PLANU LEKCJI

 

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce List Minister Edukacji Narodowej

do Nauczycieli, Dyrektorów Szkół i Pracowników Oświaty

16 I 2017r.

 

         Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji. Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

 

          W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem skierowanym do Państwa, a także o zapoznanie rodziców z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym informuję o najważniejszych zmianach związanych z reformą edukacji. Proszę, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i przekazany im na najbliższych zebraniach.

 

          Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

 

·         tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,
·         tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,
·         tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

 

Zachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

 

Z poważaniem - Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej

 

 

UWAGA !

List Pani Minister do Rodziców w pliku *.pdf

w nagłówku informacji

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Spektakl Teatru „Plaster”

 

15 I 2017r

 

         13 stycznia 2017 na scenie MOK - w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – wystawiony został spektakl Teatru "Plaster" wg St. I. Witkiewicza "Juwenila czyli jak skonać w pięknym szaleństwie". Spektakl wyreżyserował Paweł Sroka, instruktor teatralny MOK, oprawę muzyczną przygotował Wiktor Marut, instruktor muzyczny MOK.

 

       Na zaproszenie Pani Teresy Krasnowskiej, szefowej sztabu WOŚP w Jarosławiu i prezesa Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia spektakl obejrzeli uczniowie klas pierwszych Naszej Szkoły.

 

Pani Teresie dziękujemy za zaproszenie.

 

Opracowanie: W. Stoch

     


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Karnawałowa tradycja

w pracowni cukierniczej

13 I 2017r.

  

         Na ostatnich przed feriami zajęciach z przedmiotu pracownia cukiernicza uczniowie klasy I technikum technologii żywności ćwiczyli umiejętności sporządzania pączków. To najbardziej znane ciastka drożdżowe smażone kojarzące się z okresem karnawału choć te wyroby są popularne i chętnie spożywane przez konsumentów przez cały rok. Sporządzane były już w starożytnym Rzymie a wywodzą się z kuchni arabskiej.

         Tradycyjne pączki to ciastka o brązowej, chrupiącej skórce z obrączką na obwodzie i nadzieniem z konfitury różanej wykończone cukrem pudrem lub glazurą i skórką pomarańczową. Jak zrobić dobre pączki? Na wykonanie tych ciastek trzeba poświęcić około 2,5 godziny, technolodzy zalecają metodę dwufazową i zachowanie kolejności etapów: sporządzanie rozczynu, fermentacja rozczynu, sporządzanie ciasta, formowanie pączków, rozrost końcowy, smażenie w gorącym tłuszczu, wykańczanie wyrobów. Tak właśnie pracowali w środę przyszli technolodzy, uczniowie poznali także sposoby formowania pączków i już wiedzą, że większość producentów wykonuje operację nadziewania pączków po ich wysmażeniu.

 

Wszystkich, którzy lubią eksperymenty cukiernicze zapraszamy do zabawy z ciastem drożdżowym i proponujemy szkolną recepturę.

 

Mleko - 500ml, drożdże - 100g, cukier - 80g, mąka - około 1kg, jaja - 1 sztuka, żółtka - 4 sztuki, cukier wanilinowy - 1 opakowanie, sól - pół łyżeczki, masło - 100g, konfitura lub marmolada - około 400g, smalec lub olej do smażenia, cukier puder lub glazura do wykończenia. Z podanych składników otrzymujemy około 40 pączków, każdy z nich dostarcza około 250 kcal, wartość energetyczną pączków możemy zwiększyć wykańczając je np. czekoladą.

 

         Na koniec jeszcze kilka informacji przydatnych podczas zabawy z pączkami: mleko należy podgrzać do temperatury około 30oC i do ciepłego dodać drożdże, do rozczynu warto dodać 1 łyżkę cukru i połowę mąki (do uzyskania konsystencji kwaśnej śmietany), do sporządzania ciasta przystępujemy jeżeli rozczyn jest dojrzały to znaczy po poruszeniu naczyniem opada, kolejność dodawania składników do rozczynu jest następująca: masa jajowo-cukrowa (sporządzona na ciepło do temperatury 40oC), sól, cukier wanilinowy, reszta mąki, płynne masło (masło dodajemy kiedy ciasto jest prawie gotowe, elastyczne i sprężyste), tłuszcz do smażenia pączków ogrzewany do temp 175oC, najbardziej chrupiące pączki otrzymamy używając smalcu ale można użyć oleju lub mieszaniny smalcu i oleju. Glazurę do wykończenia najlepiej zrobić miksując sok z cytryny lub pomarańczy z cukrem pudrem.

 

Opracowanie: Urszula Machaj


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Zabawa karnawałowa

w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

12 I 2017r

 

          Dnia 12.01.2017r. młodzież naszej szkoły wraz z Panią Moniką Cholewą oraz Panią Pedagog Eweliną Maciejowską, udałyśmy się do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Jarosławiu. Celem naszego wyjścia było wzięcie udziału w dyskotece, zabawie z dziećmi oraz urozmaicenie poprzez swoją obecność, spędzanego przez nich czasu.

          Idąc w stronę szkoły, wszystkie byłyśmy w świetnych humorach, pozytywnie nastawione. Z chwilą przekroczenia progu budynku, podekscytowanie rosło. Gdy doszłyśmy do sali gimnastycznej, gdzie miała odbyć się zabawa, zobaczyłyśmy dzieci przeróżnie poprzebierane, od dobrych wróżek, po dzikie zwierzęta i stwory znane nam z bajek. Dzieci biegały, wcielały się w postacie, którymi były. My, ich starsze koleżanki z chwilą zdjęcia kurtek od razu przystąpiłyśmy do zabawy. Nasz udział polegał na tym, że tańczyłyśmy z nimi, bawiłyśmy się i sprawiałyśmy im przyjemność swoją obecnością, co było bardzo odczuwalne. Zostałyśmy podzielone, część moich koleżanek została z dziećmi w przedziale wiekowym 4-12 lat, a ja z resztą poszłyśmy do starszaków. Sala przystrojona balonami, muzyka puszczana przez wybrane do tego osoby, zgaszone światło, odzwierciedliły mi dyskoteki z podstawówki, które przywołały falę świetnych wspomnień. Nie zastanawiając się wiele, przystąpiłyśmy do zabawy. Tańce sprawiły nam wiele przyjemności, bawiłyśmy się w kółku, ale nie tylko, nasi rówieśnicy motywowali nas by zatańczyć z nimi w parach, bezapelacyjnie się na to zgadzałyśmy. Po dłuższej chwili zabawy jedna z Pań, która jak można się domyślić była jednym z organizatorów, zapowiedziała, że teraz odbędą się różnego rodzaju konkursy, rywalizacje. Przykładowo utrzymanie balonika na wysokości głowy, oczywiście w ciągłym ruchu, zabawy z krzesłami i tym podobne. Po tego typu wyzwaniach powróciliśmy do tańca. Zabawy nie było końca. Każdy z nas świetnie się bawił, szczęście wywołane naszą z pozoru „zwyczajną” obecnością u starszaków wywołała niejeden uśmiech i bardzo miłe słowa.

 

          Moje spostrzeżenia? Jestem w głębokim szoku odnośnie zachowania tych dzieci. To, że cieszą się z tak prostych i małych rzeczy, które dla nas, ludzi z zewnątrz, są niezauważalne, jest po prostu bezcenne. Każdy człowiek goni za codziennością, lecz ja spędzając czas w tej szkole miałam wrażenie, jakby czas na chwilę się dla mnie zatrzymał. Nie myślałam o tym, co będzie jutro, żyłam tu i teraz, ciesząc się i bawiąc.

 

Podsumowując: to, że po raz drugi miałam okazję być w tej szkole, w pełni zawdzięczam Pani Monice Cholewie. Ta wizyta nauczyła mnie tego, że właśnie w tych małych rzeczach, z których cieszyły się dzieci z Ośrodka jest ukryte szczęście. Gdy będę miała możliwość iść jeszcze raz, z pewnością to zrobię, to niesamowita odskocznia od rzeczywistości i uświadomienia sobie wielu ważnych rzeczy w naszym życiu.

 

Aleksandra Szynal - Kl. IV htk

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Bal charytatywny

Stowarzyszenia Sympatyków ZSSChiO w Jarosławiu

11 I 2017r.

 

          Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu działa prężnie już od wielu lat, pomagając uczniom naszej szkoły potrzebującym wsparcia finansowego. Tradycją Stowarzyszenia stały się imprezy charytatywne, z których dochód przeznaczany jest właśnie na wsparcie potrzebującym.

 

          Tegoroczne, szóste już spotkanie, odbyło się 7 stycznia w „Zygmuntówce” w Szówsku, dzięki przychylności i wsparciu właścicieli lokalu, państwa Teresy i Zygmunta Sanakiewiczów. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem w środowisku lokalnym. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ok. 250 osób – członków Stowarzyszenia, ich rodzin i przyjaciół - ludzi wrażliwych, nieobojętnych na krzywdę drugiego człowieka.

 

          Zaproszonych gości serdecznie przywitały Panie: Prezes Stowarzyszenia, Wicedyrektor szkoły Lidia Sobczyńska oraz Dyrektor Dorota Wierzbińska-Dubaj pełniąca funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Zanim na dobre rozpoczęła się zabawa goście mogli obejrzeć pokaz umiejętności kulinarnych uczniów klasy IV Tż: Patrycji Gwóźdź, Ewy Szpot, Konrada Ryznera, Mariusza Janduły oraz ich wychowawcy, a zarazem nauczyciela przedmiotów zawodowych, Pani Wandy Mazurek, którzy na oczach wszystkich przygotowali deser 40 smaków, wzbudzając powszechne uznanie i zachwyt.

 

Jak co roku wielkim zainteresowaniem cieszyła się także loteria fantowa (każdy los wygrywał), przygotowana dzięki wsparciu sponsorów, którymi byli:

• Państwo Zygmunt i Teresa Sanakiewiczowie właściciele Dworu „Zygmuntówka”

• Pan Leszek Wybraniec - Dyrektor Zakładów Mięsnych ,,Sokołów” w Jarosławiu

• Pan Zdzisław Hreczycho – dyrektor firmy EKO

• Pan Grzegorz Stempak – szef kuchni Dwór Zygmuntówka

• Państwo Janina i Mieczysław Słoma – właściciele Firmy Handlowej „Korona”

• Państwo Bożena i Józef Kardaś, Marta i Marcin Kardaś - właściciele firmy „Spojkar” w Tarnowie

• Pan Rafał Bierzanowski prezes Firmy „C-L” sp. z o.o.

• Państwo Bożena i Tomasz Zimny – firma C-L oddział w Jarosławiu

• Pani Edyta Smoroń - Nowy Sącz

• Pan Bogdan Skiba – właściciel restauracji „Turkusowa”

• Pani Elżbieta Jastrzębska – właścicielka firmy krawieckiej „Eluś”

• Pan Jan Pajda - Prezes Fabryki Pieczywa Cukierniczego ,,San” – Pajda Jarosław

• Pani Krystyna Dusiło Ciastkarnia Pawłosiów

• Pan Ireneusz Janicki – właściciel Ksiegarni „Artystyczna”, grafik

• Pan Kazimierz Szczygielski – Firma Handlowa „AKS”

• Pani Izabela Bednarz – profesjonalna makijażystka

• Pani Elżbieta Dziadusiewicz – „Instytut Urody” w Jarosławiu

• Pan Andrzej Kroczek – właściciel Studia Fotograficznego „Kroczek”

• Pan Jan Wygnaniec - Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

• Pan Tadeusz Słowik –restauracja „Klasyczna” w Jarosławiu

• Pan Tadeusz Kapka – właściciel Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Zbożowego „Kapka”

• Pan Radosław Walawender – właściciel Bella Fit Klub Fitness

• Pan Dawid Trojniak – Centrum Rehabilitacji „Athletics”

• Pani Iwona Pilch – właścicielka DP Studio – salon fryzjerski i solarium

• Pani Iwona Kurpiel – właścicielka Gabinetu Kosmetycznego „VISAGE”

• Panowie Jan i Waldemar Kwiecień Auto – Centrum

• Pani Ewelina Serafin – Centrum Odnowy Biologicznej

• Pani Bihajło Maria – Studio Urody „Marita”

• Pan Patryk Pasterz – właściciel salonu fryzjerskiego

• Pan Czesław Szczepanik - "Szczepanik" Firma Handlowa

• Pani Małgorzata Sienkiewicz - Zakłady Tłuszczowe Bielmar w Bielsku – Białej

• Państwo Alicja i Wiesław Majkut -Sklep Spożywczo -Przemysłowy Tuczempy

• Zespół wokalny Blue Art Cafe

• Firma Handlowa Aks Kazimierz Szczygielski Przeworsk

• Pan Szymon Kohut – Krakowska Szkoła Restauratorów

Nauczyciele i pracownicy ZSSChiO

 

Wśród najciekawszych losów znalazły się: masaże lecznicze, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, fotograficzne, krawieckie, karnety na siłownię, obiady w restauracji „Turkusowa”, i wiele innych.

 

Atrakcją wieczoru była licytacja, prowadzona profesjonalnie i z humorem przez Panią Magdę Poczaj. Licytowano: ekskluzywną karafkę z wygrawerowanym napisem „Ambasador dobra”, ogrodową zjeżdżalnię dziecięcą, grafikę Ireneusza Janickiego, komplet garnków ze stali nierdzewnej sygnowanych przez Magdę Gessler, pudełka - niespodzianki, zestaw nalewek oraz pięknie udekorowane torty.

 

Podczas imprezy można było także zakupić paszteciki, chleby, kapuśniaczki i ciasteczka, które na tę okazję przygotowali uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Tegoroczną imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych. Sponsorzy i zaproszeni goście okazali się nadzwyczaj hojni, a zabawa trwała do białego rana: najpierw przy ponadczasowych przebojach zagranych przez Blue Art Cafe, a potem przy muzyce prezentowanej przez DJ Kurka.

 

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia za rok!

 

Opracowanie: Zarząd Stowarzyszenia

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Informacja o obowiązkowych zajęciach

przygotowujących do wyjazdu na praktyki zagraniczne

09 I 2017r.

 

 

Projekt

„EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE,

INSPIRACJĄ DO AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRACY”

numer projektu 2016-1-PL01-KA102-024934

 

 

Pełna informacja w dołączonym pliku *.pdf (znak lupy w nagłówku)

 

Opracowanie: W. Mazurek

 


 

 

Głębokie wyrazy współczucia

dla Pani Jolanty Pajdy

z powodu śmierci ojca

 

składają

Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących

w Jarosławiu

 

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Apel Świąteczny

21 XII 2016r.

 

          21 grudnia odbył się uroczysty Apel Świąteczny dla całej społeczności ZSSChiO. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych przez panią dyrektor, Dorotę Wierzbińską – Dubaj, wystąpił zespół taneczny prowadzony przez panią Edytę Stańdę. Następnie pani dyrektor wręczyła nagrody uczniom, którzy w ostatnich tygodniach wzięli udział w konkursach szkolnych: Wiedzy o życiu i działalności Marii Skłodowskiej – Curie, w wersji polskiej i angielskiej, Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych oraz Konkursie kolęd i pastorałek. Laureaci tego ostatniego wystąpili w koncercie kolęd. Ich występy uatrakcyjniła szkolna grupa wokalna „Bez sygnału” oraz o. Arnold wraz z uczennicami.

 

          Po wspólnym kolędowaniu przewodniczący SU złożył życzenia nauczycielom, zaś pani dyrektor ciepłe, pełne pozytywnych emocji słowa skierowała do wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły. Spotkanie zakończył poczęstunek – świąteczne specjały ufundowane przez OHP w Jarosławiu, za który serdecznie dziękujemy.

 

Oprac. M. Jakielaszek


 

 

 

Świąteczny Kiermasz Charytatywny

20 XII 2016r.

 

  

        W dniu 15.12 2017 w naszej szkole odbył sie Świąteczny Kiermasz Charytatywny na którym można bylo zakupić pyszne słodkości oraz różne wyroby garmażeryjne. Dochód z akcji został przeznaczony na zakup paczek świątecznych dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

 

         Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom, którzy zaangażowali sie w akcję.

 

Organizatorzy: A.Giec, M.Wojnar, E.Nowak-Majkut, A.Pieklak.

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Konferencja w PWSTE

17 XII 2016r

 

          15 grudnia 2016 r. klasa 3 hTk pod opieką pani Edyty Stańdy - wzięła udział w konferencji naukowej organizowanej prze PWSTE w Jarosławiu na temat "Zarządzania kryzysowego w aspekcie bezpieczeństwa narodowego".

          Prelekcja prowadzona przez studentów II roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem.

 

Opracowanie: E. Stańda

     


 

AKTUALIZACJA PLANU LEKCJI

obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016r.

 

Informujemy wszystkich nauczycieli, że został zamieszczony nowy plan lekcji.

Prosimy również nauczycieli o zgłaszanie ewentualnych zmian

w przydziale sal i sprawowanie dyżurów według obecnego planu

 

LINK DO PLANU LEKCJI

 

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Pokaz chemiczny dla gimnazjalistów

16 XII 2016r.

  

          W listopadzie i grudniu odbyły się w naszej szkole zajęcia laboratoryjne z chemii dla gimnazjalistów ze szkół powiatu jarosławskiego.

          Zajęcia były prowadzone przez nauczycieli chemii: Panią Małgorzatę Grochowską, Panią Beatę Przybyło oraz Panią Annę Kędziera – Bąk. Uczniom gimnazjów pomagały uczennice klas II ta i III ta, które uczą się na kierunku technik analityk. W zajęciach brało udział 60 gimnazjalistów z Radymna, Pawłosiowa, Muniny, Szówska i Boratyna. Samodzielnie wykonywali reakcje zobojętniania i strącania osadów oraz badali odczyn wodnych roztworów elektrolitów. Mieli też okazję obejrzeć dobrze wyposażoną i nowoczesną pracownię chemiczną.

 

Opracowanie: Małgorzata Grochowska


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce „Świętoszek” Moliera – spektakl w wykonaniu uczniów II LO

14 XII 2016r.

 

 

          06.12.2016r. w salce widowiskowej przy Kościele oo. Reformatów nauczyciele, rodzice oraz uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć spektakl przygotowany przez uczniów klasy II LO. "Świętoszek" został zrealizowany na podstawie komedii Moliera o tym samym tytule. Uczniowie zaprezentowali nam najważniejsze fragmenty książki oraz przybliżyli przesłanie.

          „Tartuffe” przedstawia historię Orgona – Francuza, który mieszka wraz z rodziną w Paryżu. Orgon wraz z żoną i dwójką dzieci z pierwszego małżeństwa mieszka w luksusach. Orgon jest człowiekiem wierzącym, praktykującym, często modli się i uczestniczy w różnych nabożeństwach. Od dłuższego czasu Orgon obserwował pewnego mężczyznę, Tartuffe'a, który często przesiadywał w kościele, pomagał ubogim i był człowiekiem niezwykle pobożnym, wszystko przyjmował z pokorą jako wolę Nieba. Orgon zachwycony takim pobożnym życiem zaprosił Tartuffe'a do swojego domu i dał mu wszelkiego rodzaju luksusy. Domownicy widzieli w przybyszu obłudnego dorobkiewicza, ale pan domu chciał mu oddać córkę za żonę i cały majątek. Realizacja tych planów doprowadziła do wielu intryg, które na ogół śmieszyły widza.

          Któż z nas nie zna zachwycającego „Świętoszka" Moliera? Trudno nie przyznać, iż utwór kojarzy się głównie jako szkolna lektura. Jednak twórcom naszej odsłony "Tartuffe" udało się odejść od "lekturowego klimatu". Efekt ten osiągnięto dzięki unowocześnionej wersji tekstu oraz maksymalnemu skupieniu się na wyeksploatowaniu poczucia humoru. Zabawne, momentami mocno sarkastyczne, dialogi zdecydowanie nadawały lekkości sztuce. Młodzi aktorzy zadbali nie tylko o przygotowanie kreacji odgrywanych postaci, ale o odpowiedni wystrój sceniczny. Zaproszeni goście oraz uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem talentu, jaki aktorzy pokazywali podczas występu.

 

Na scenie wystąpili: Maciej Pajda (jako Tartuffe), Janusz Juźwikowski, Sylwia Kuca, Kinga Kik, Anna Mac, Andżelika Mikłasz, Jakub Chruściel, Kamil Królikowski, Wiktoria Buczan, Patrycja Siry.

 

Opracowanie: Dorota Sznaj

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Montaż klimatyzacji w pracowni "2i" i serwerowni

12 XII 2016r

 

          W dniu 10 grudnia w naszej szkole pracowała ekipa montująca klimatyzację w sali informatycznej "2i" i serwerowni. Nowoczesne inwertery japońskiej firmy Rotenso zostały już częściowo zainstalowane w pomieszczeniach szkoły - pozostał montaż wymienników na dachu. Niestety niesprzyjająca aura - deszcz i silny wiatr - przeszkodziła pracownikom firmy montażowej w dokończeniu prac.

 

         Montaż klimatyzacji związany jest bezpośrednio z przygotowaniem szkolnych pracowni informatycznych do przeprowadzania egzaminów zawodowych w formie elektronicznej. Jest ona niezbędna zwłaszcza w okresie czerwcowej sesji egzaminacyjnej gdzie temperatura w wymienionych pracowniach często przekracza 30 stopni C (w cieniu).

 

         Z inicjatywy Pani Dyrektor Doroty Wierzbińskiej - Dubaj zostały również zakupione nowe UPS'y do awaryjnego podtrzymania zasilania na serwerach podczas przeprowadzania egzaminów.

 

          Będziemy informować społeczność szkolną o dalszym postępie prac.

 

Opracowanie: R. Porczak

 

     


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Gala Projektów - obsługa kulinarna

11 XII 2016r.

  

 

          Gala Projektów społeczno – gospodarczych, która odbyła się 7 grudnia 2016r. w bibliotece PWSTE, zakończyła tegoroczną edycję „PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE JAROSŁAWSKIM”. Organizatorem konferencji było: Starostwo Powiatowe w Jarosławiu i Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu.

 

          Uczniowie Naszej Szkoły pomagali w obsłudze konferencji i przygotowali miłą niespodziankę dla uczestników: pełen wachlarz słodkości i dekoracji nawiązujących do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

Uczniom klasy II i III cukiernik dziękujemy za przygotowanie słodkości i dekoracji.

Uczniom klasy I kelner bardzo dziękujemy za fachową i profesjonalną obsługę zaproszonych gości.

Dziękuję Pani M. Hopko – Pajda, M. Pels, U. Machaj, S. Makarowskiej za pomoc i zaangażowanie.

 

Opracowanie: W. Stoch


 

 

  Akcja krwiodawstwa

10 XII 2016r.

 

 

 

         6 grudnia pełnoletnia młodzież ZSSChiO wzięła udział w "wyjściowej" akacji krwiodawstwa pod Urzędem Miasta w Jarosławiu. W krwiobusie cenny lek oddało 15 osób z klas IV tż, IV tf, III lo, III taf, III tż, III cw. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

         Akcję zorganizowały opiekunki szkolnego koła HDK "Kropelka" Hanna Wojciechowska-Kiwior oraz Agnieszka Hrycewicz.

 

 

Opracowanie: A. Hrycewicz


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Akcja edukacyjna "Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość"

09 XII 2016r

 

          Szanowni Państwo, Ministerstwo Rozwoju po raz czwarty organizuje akcję edukacyjną pn. "Lekcja o Funduszach Europejskich. Przedsiębiorczość." Realizacja projektu została powierzona Agencji Komunikacji Marketingowej Exacto Sp. z o.o. Projekt skierowany jest do nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Polski Wschodniej.

 

         Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie akcji poprzez rozpropagowanie informacji o prowadzonym projekcie i obecnie trwającej rekrutacji szkołom ponadgimnazjalnym oraz nauczycielom, którzy podlegają pod Państwa obszar działalności.

 

W załączeniu przesyłam:

1/ Zaproszenie dla Państwa z prośbą o wsparcie akcji poprzez rozpropagowanie informacji o projekcie wśród nauczycieli i szkół ponadgimnazjalnych

2/ Propozycję treści - komunikatu na temat akcji na Państwa stronę www

 

  

 

Informacje o poprzednich edycjach można znaleźć na stronach:

• I edycja: http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/lekcja.aspx

• II edycja: http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/lekcja2.aspx

• III edycja: http://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/lekcje3/Strony/lekcja3.aspx

 

Zdzisława Skrabut - specjalista ds. wdrażania strategii | EXACTO Sp. z o.o.

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Sukces uczestniczki Jarosławskiego Hufca Pracy

w Konkursie Bożonarodzeniowym

8 XII 2016r.

  

          Dnia 6 grudnia br. w Urzędzie Miasta Jarosławia odbyło się uroczyste podsumowanie „Konkursu plastycznego na kartkę bożonarodzeniową z motywem Jarosławia 2016” oraz wręczenie nagród jego laureatom. Była to pierwsza edycja tego konkursu, którego organizatorem był Burmistrz Miasta Jarosławia.

 

         Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców regionu, na który wpłynęło 348 prac. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu nagród 38 osobom w pięciu kategoriach wiekowych – począwszy od przedszkolaków, a skończywszy na uczniach szkół ponadgimnazjalnych i uczestnikach dorosłych. W gronie nagrodzonych znalazła się również reprezentantka 9-12 Hufca Pracy przy Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Natalia Kulas uczestniczka klasy II Fryzjer, zdobywając III miejsce w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z rąk pana Waldemara Palucha – Burmistrza Miasta, pani Elżbiety Śliwińskiej – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury oraz pana Tomasza Wywrót – Dyrektora Centrum Kultury i Promocji otrzymała ona dyplom oraz nagrodę rzeczową.

 

         Zwycięskie prace zostaną poddane profesjonalnej obróbce technicznej i trafią w formie kartek świątecznych do adresatów w Polsce i za granicą. Będą one dostępne również w formie kartek elektronicznych, możliwych do pobrania i rozesłania do najbliższych. Prace zaś wszystkich uczestników będzie można oglądać na świątecznej wystawie pokonkursowej w Sali Narad Ratusza i jednostkach kulturalnych oraz na stronie internetowej i profilu społecznościowym Urzędu Miasta.

 

         Celem w/w przedsięwzięcia było propagowanie twórczości dzieci i młodzieży poprzez ukazanie nastroju Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz prezentacji własnych dokonań twórczych.

 

         Opiekę nad uczennicą sprawowała wychowawczyni jarosławskiego Hufca Dorota Czuczkiewicz. Serdecznie gratulujemy naszej uczestniczce oraz życzymy jej dalszych sukcesów.

 

Autor tekstu i zdjęć: Dorota Czuczkiewicz, wychowawca 9-12 HP Jarosław

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Mikołajkowa akcja honorowego oddawania krwi

przez uczestników Jarosławskiego Hufca

8 XII 2016r.

 

  

 

          W dniu 06.12.2015 roku uczestnicy 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu wraz z Wychowawcą Łukaszem Rymarzem wzięli udział w Mikołajkowej Akcji Honorowego Oddawania Krwi. Jest to już kolejna tego typu akcja, która cieszy się coraz większą popularnością wśród uczestników Hufca.

 

         Dzień ten jest szczególny ponieważ chcemy dawać innym jakieś prezenty, upominki, a także robić dobre uczynki. Tak też uczestnicy z Jarosławskiego Hufca postanowili oddać krew dla potrzebujących, a co za tym idzie ratować ludzkie życie. Wszyscy czuli wielką satysfakcję z pomagania innym i spełnienia dobrego uczynku. Jest to wielki gest okazania pomocy i dzielenia się z innymi w tak szczególnym czasie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

W ramach przeprowadzonej akcji uczestnicy Hufca ofiarowali potrzebującym prezent.

 

Autor tekstu i zdjęć: Łukasz Rymarz, wychowawca Hufca

 

 

MIKOŁAJKOWA AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI PRZEZ UCZESTNIKÓW JAROSŁAWSKIEGO HUFCA

Uczestnicy wraz z wychowawcą Łukaszem Rymarzem pod Mobilnym Punktem Poboru Krwi – „Krwiobusem”.

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Turniej gier i zabaw w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

07 XII 2016r.

 

          Dnia 5.12.2016 r. uczennice naszej szkoły odwiedziły dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. W tym dniu w ośrodku odbył się turniej gier i zabaw „Mikołajowo na zdrowo i sportowo”.

 

          W turnieju tym udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie ze szkoły podstawowej. Uczennice z naszej szkoły brały czynny udział w zajęciach - pomagając i dopingując dzieci. Na koniec każde dziecko zostało nagrodzone przez nasze uczennice słodyczami.

 

          W imprezie udział wzięły uczennice z klas: II Tż, II hTa, IV hTk tj.: Adrianna Puterla, Daria Górecka, Mariola Jackowska, Sylwia Wysocka, Sabina Magdziak, Agnieszka Mucha, Mariola Mroszczyk, Monika Fil, Karolina Wcisło, Emilia Pukalska, Wiktoria Czesnak, Aleksandra Szynal, Karolina Szyszka, którym serdecznie dziękuję za pomoc i zaangażowanie w opiekę nad dziećmi.

 

Opracowanie: M. Cholewa  


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Spotkanie ze Strażą Miejską

06 XII 2016r

 

          W dniach 24 listopada i 5 grudnia 2016 r. w naszej Szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Jarosławiu panem Piotrem Demko. W prelekcji uczestniczyli uczniowie z klas pierwszych.

 

          Goszczący w naszej szkole funkcjonariusz przybliżył uczniom zadania i obowiązki Straży Miejskiej na terenie miasta. Uczniowie zostali poinformowani o konsekwencjach różnego rodzaju wykroczeń i o skutkach łamania prawa. Istotną kwestią poruszoną podczas spotkania było omówienie konsekwencji nagannych zachowań młodzieży w miejscach publicznych, między innymi używanie wulgaryzmów, palenie papierosów i spożywanie alkoholu.

 

         Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, podczas której zadawali dużo pytań i dyskutowali na interesujące ich tematy.

 

Opracowanie: E. Maciejowska, J. Stępień

 

       


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Uroczyste wręczenie stypendiów motywacyjnych

Starosty Powiatu Jarosławskiego

5 XII 2016r.

  

     Grudzień rozpoczął się w ZSSChiO bardzo uroczyście, bowiem to właśnie w naszej szkole 2 grudnia odbyło się oficjalne wręczenie stypendiów motywacyjnych dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu jarosławskiego. Warunkiem otrzymania stypendium były bardzo dobre wyniki w nauce lub inne szczególne osiągnięcia.

 

          Nagrody w imieniu Starosty wręczała Pani Lucyna PauloNaczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni dyrektorzy: Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu oraz Dyrektor naszej Szkoły – Pani Dorota Wierzbińska – Dubaj. Wśród gości znaleźli się również stypendyści i ich rodzice.

 

Spośród uczniów ZSSChiO stypendia uzyskali:

1. Mateusz Lasota

2. Patrycja Hałys

3. Izabela Surmiak

4. Andżelika Kiwacka

5. Anita Chmielecka

6. Sylwia Kuca

7. Karolina Piestrak

8. Aleksandra Chamik

9. Kinga Chadała

10. Wioleta Wagowska

11. Patrycja Olech

12. Karolina Cwynar

13. Joanna Waszyńska

 

          Ponieważ uroczystości odbywały się w „Szkole promującej zdrowie” nie zabrakło akcentów z tym związanych. Referat pt. „Suplementacja i wzbogacanie diety wegetariańskiej w witaminy” wygłosił uczeń klasy 4 Tż – Konrad Ryzner, zaś klasa 1 Tk serwowała soki przygotowane przez klasę 1k według opracowanej przez uczniów receptury. Całość uświetnił występ szkolnego zespołu wokalnego „Bez Sygnału”.

 

Opracowanie: M. Jakielaszek


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Zajęcia z obsługi konsumenta w Restauracji

04 XII 2016r.

 

          W dniu 02.12.2016 klasa 3htk (hotelarze) odbywali zajęcia z przedmiotu pracownia obsługi konsumenta w restauracji "U Słowika" w Jarosławiu. Młodzież miała okazję ćwiczyć nakrywanie stołów jak również odpowiednio dobierać zastawę stołową.  Uczniom nie zabrakło fantazji także podczas dekoracji stołów.

          Mamy nadzieję, że taka lekcja w rzeczywistych warunkach restauracyjnych będzie dla nich inspiracją do dalszej pracy i nauki.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 

Opracowanie: E. Nowak-Majkut  M. Pels  

           


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Wyjście na spektakl teatralny

03 XII 2016r

 

 

 

         W dniu 2.12.2016r. uczniowie ZSSChiO mieli możliwość obejrzenia w jarosławskim Miejskim Ośrodku Kultury spektaklu teatralnego Historia Jacka Soplicy. Spektakl oparty był na motywach epopei Adama Mickiewicza Pan Tadeusz. Reżyser i aktorzy przybliżyli młodzieży główne problemy tego dzieła epoki romantyzmu. Pokazali świat szlachecki z jego niezwykle bogatą i oryginalną kulturą. Doskonała gra aktorska, piękne kostiumy i ciekawe dekoracje dostarczały niezwykłych wrażeń widzom. Na uwagę zasługuje też nastrojowa muzyka i środki multimedialne wykorzystane podczas przedstawienia. Uczniowie klas I LO, I ż, III Thk i IV hTk mieli możliwość obejrzenia interesującej interpretacji epopei narodowej, która jest też lekturą obowiązkową. Poszerzyli swoją wiedzę o teatrze i literaturze. Spektakl przygotował Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.

 

Wyjście zorganizowała Agnieszka Sęk, która pełniła też rolę opiekuna młodzieży wraz z Agnieszką Hrycewicz.

 

Opracowanie: A. Sęk

 

    


 

 

 

 

Gazetka tematyczna o AIDS

02 XII 2016r.

 

 

  

          Dnia 1 grudnia 2016 r. w naszej szkole po raz kolejny obchodzony był Światowy Dzień Walki z AIDS. W holu szkoły przygotowano gazetkę, na której znalazły się najważniejsze informacje dotyczące HIV/AIDS. Uczennice z klasy I Tf: Sandra Czwałga i Dominika Szyngiera na długiej przerwie rozdawały ulotki i przypinały uczniom i nauczycielom czerwoną kokardkę - symbol solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.

 

 

Akcję przygotowały: E. Maciejowska i M. Jakielaszek.

 

Opracowanie: E. Maciejowska

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 1 Grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS

01 XII 2016r.

 

 

 

          W Polsce każdego miesiąca ponad 50 osób, wykonując test w kierunku HIV, dowiaduje się o swoim zakażeniu. Każdy powinien znać podstawowe informacje o HIV/ AIDS.

 

         AIDS to zespół chorobowy spowodowany przez znacznie obniżoną odporność organizmu. Wywołuje go ludzki wirus upośledzenia odporności HIV. Można przez wiele lat żyć nie wiedząc, że jest się zakażonym. W tym czasie wirus HIV systematycznie niszczy układ odpornościowy i dopóki nie wystąpią żadne niepokojące objawy można nieświadomie zakażać innych. Każdy z nas bez względu na wyznanie religijne, czy orientację seksualną może zostać zakażony HIV.

 

Jak mogę uniknąć zakażenia HIV?

 

- używam tylko własnych przyborów kosmetycznych, w tym żyletek, sprzętu do golenia i depilacji,

- przekuwam uszy, wykonuję zabiegi kosmetyczne i robię tatuaż tylko w specjalistycznych gabinetach,

- nie biorę narkotyków,

- jestem wierny partnerowi i oczekuję wierności od mojego partnera,

- nie podejmuję kontaktów seksualnych pod wpływem alkoholu,

- wiem, że prezerwatywa zmniejsza ryzyko zakażenia HIV,

- jeśli w moim życiu były zachowania ryzykowne – rozważę wykonanie testu na HIV.

 

TEST

Można wykonać anonimowo i bezpłatnie w jednym z punktów konsultacyjno – diagnostycznych, których adresy znajdują się na stronie internetowej Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl

 

Opracowanie: E. Maciejowska

  


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Udział 3LO w programie PCEN z matematyki

27 XI 2016r

 

 

Udział w programie "Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2017 roku"

 

          W roku szkolnym 2016/2017 podobnie jak w poprzednim roku uczniowie klasy 3 liceum biorą udział w programie "Pomoc w przygotowaniu uczniów kończących szkołę ponadgimnazjalną do matury z matematyki w 2017 roku" organizowanym przez PCEN w Rzeszowie. Program jest formą „rozwijającej się próbnej matury”. Powtórki materiału rozłożone są na trzy etapy. Przed rozpoczęciem każdego etapu udostępniony zostaje uczniom zestaw zadań, który pomaga w opanowaniu przypadających na dany etap umiejętności. Zestawy te mają charakter jedynie przykładowy.

          Pierwszy etap zakończy się 90 minutowym testem, który zostanie przeprowadzony 2 grudnia 2016 r., drugi ze sprawdzianów trwać będzie 120 minut i zostanie przeprowadzony 2 lutego 2017 r., czas trwania trzeciego etapu będzie równy długości matury (170 minut) i odbędzie się 22 marca 2017 roku. Każdy kolejny sprawdzian zawierać będzie również umiejętności z poprzednich etapów .

          Szczegółowe informacje na temat programu i zestawy zadań zostały umieszczone w Serwisie matematycznym. Osobą odpowiedzialną za koordynację programu w szkole jest J. Stępień.

 

Opracowanie: J. Stępień

 

    


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Spotkanie z przedstawicielami Agencji HIPP

25 XI 2016r.

 

  

          We wtorek 22 listopada w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli agencji pośrednictwa pracy z Holandii: Dyrektora Pana Marca Jaspersa i Panią Marzenę Binko przedstawiciela tej firmy. Agencja HIPP jest młodą, dynamiczną organizacją, posiadającą bogate doświadczenie w rekrutacji, selekcji i znalezienia odpowiedniego miejsca pracy dla pracowników gastronomii. Pracuje nad projektem dla polskich kucharzy w Holandii, poszukuje partnerów którzy razem z nią chcą szukać możliwości i szans na rynku pracy.

         W spotkaniu uczestniczyli pełnoletni uczniowie zainteresowani pracą po ukończeniu szkoły oraz uczniowie zainteresowani dwumiesięcznymi stażami w holenderskich zakładach gastronomicznych.

 

Opracowanie: Urszula Machaj

  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Lista uczniów zakwalifikowanych do projektu

24 XI 2016r.

 

 

Projekt

„EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE,

INSPIRACJĄ DO AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRACY”

numer projektu 2016-1-PL01-KA102-024934

 

Niemcy - 24 uczniów

Technik Fryzjer: Jasiewicz Aleksandra (3Tf), Kapecka Weronika (3Tf), Wojdyła Katarzyna (3Tf), Buksa Diana (3Tf), Kurpiel Hubert (3Tf), Pliszak Karolina (3Tf), Maj Magdalena (2Tf), Sęk Karolina (2Tf).

 

ZSZ Fryzjer: Pograniczna Ewelina (3f), Tarnawski Rafał (3f), Brodowicz Malwina (3f), Gaweł Justyna (2f).

 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych: Stój Justyna (2Tż), Cielec Joanna (2Tż), Wysocka Sylwia (2Tż), Mroszczyk Mariola (2Tż), Chmielecka Brygida (2Tż), Kuziak Ewelina (2Tż).

 

ZSZ Kucharz: Czemerda Konrad (3k), Kuta Łukasz (3k), Kozioł Dominik (3k), Mazur Karol (3k), Wojcieszko Grzegorz (3k), Pieniążek Anna (3k).

 

Rezerwa (Niemcy): Czarnecka Agata (3k), Sternik Magdalena (2Tf), Zając Gabriel (2Tż), Górecka Daria (2Tż), Mucha Agnieszka (2Tż), Skiba Aleksandra (2Tż), Kaczmarz Aleksandra (2Tż).

 

 

ANGLIA - 8 uczniów

 

Technik hotelarstwa: Wawrzyn Aleksander (3Th), Kuc Hubert (3Th), Czarnejko Klaudia (3Th), Wcisło Karolina (2Th), Czesnak Wiktoria (2Th), Kiełb Gabriela (2Th), Olejarska Aleksandra (2Th), Pukalska Emilia (2Th).

 

Rezerwa (Anglia): Lotycz Dominika (2Th).

 

Włochy - 8 uczniów

 

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych: Chmielecka Anita (3Tż), Pyzak Mateusz (3Tż), Horiwnyk Beata (3Tż), Jodłowska Oliwia (3Tż), Krupka Justyna (3Tż), Atachim Magdalena (3Tż), Kasieczka Aneta (2Tż), Madejowska Klaudia (2Tż).

 

Rezerwa (Włochy): Jackowska Mariola (2Tż), Ruman Dominika (2Tż), Magdziak Sabina (2Tż).

 

Opracowanie: W. Mazurek

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Plany na studencką przyszłość

20 XI 2016r

 

 

          W piątek 18 listopada uczniowie klasy IV technik technologii żywności oraz technik analityk spotkali się z maturzystami jarosławskich szkół ponadgimnazjalnych zwiedzając ekspozycję Podkarpackich Spotkań Edukacyjnych.

 

          Bogatą i atrakcyjną ofertę studiów prezentowało kilkanaście uczelni wyższych z Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Lublina i Jarosławia. Uczniowie mieli okazję do spotkania i rozmowy zarówno z pracownikami naukowymi uczelni jak i studentami. Tematami rozmów były nie tylko kierunki studiów i zasady rekrutacji ale również oferta zajęć dodatkowych i możliwości rozwijania pasji i zainteresowań młodzieży.

 

Opracowanie: U. Machaj


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

16 XI 2016r.

 

  

         W dniu 16.11.2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

 

         Nagrodę za szczególne osiągnięcia edukacyjne w minionym roku szkolnym z rąk pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego odebrali uczniowie naszej szkoły: Mateusz Lasota z klasy III h/tk i Sylwia Kuca z klasy II LO.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Opracowanie: E. Maciejowska

  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 98 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę

11 XI 2016r.

 

 

         Dnia 10 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości. Program składał się z tekstów polskich poetów romantycznych i współczesnych oraz piosenek patriotycznych wykonywanych przez wokalistki z zespołu szkolnego – Bez Sygnału . Program na akademię przygotowały panie: B. Chrzan, B. Wojciechowska oraz H. Wojciechowska –Kiwior.

 

Hanna Wojciechowska - Kiwior.

 

 

Opracowanie: H. Wojciechowska - Kiwior

  


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

"Tydzień z makaronem" w ramach obchodów Światowego Dnia Makaronu

6 XI 2016r

 

         Spaghetti, fusili, linguini, fettucine, tagliatelle i penne - to słowa znane wszystkim miłośnikom makaronu na świecie. Makaron na przestrzeni ostatnich stuleci zdobył ogromną popularność. Nie dziwi więc fakt, że zostało ustanowione na jego cześć święto. Światowy Dzień Makaronu ustanowiło w 1995 r. czterdziestu producentów, by pokazać, że jest to produkt popularny na wszystkich kontynentach. Znawcy podkreślają, że jest co świętować – doliczono się ponad 600 gatunków i kształtów makaronu.

 

          W związku z tym nie mogło tego święta zabraknąć w kalendarzu Naszej Szkoły. Przez cały tydzień w ramach zajęć praktycznych młodzież przygotowywała smaczne, zdrowe i kolorowe potrawy z makaronem w roli głównej. Efekty naszej pracy przedstawiamy na dołączonych zdjęciach.

 

Kilka ciekawostek o makaronie:

 

         Makaron należy do najstarszych potraw świata - pierwsze wzmianki o nim pojawiły się już 4 tysiące lat temu. Najstarsze, mierzące ok. 20 cm nitki, odnaleziono jednak nie we Włoszech, a w Chinach. Pochodzenie makaronu jest nieustającym tematem sporów miłośników kuchni obu tych krajów.

          W Rzymie istnieje Muzeum Makaronu, jego producenci mają swojego patrona – św. Szczepana. Najdłuższą pojedynczą nitkę spaghetti, która miała 455 metrów, skleili natomiast Niemcy, a w Kalifornii powstała największa na świecie micha makaronu ważąca ponad 6 ton.

         Obecnie w 48 krajach świata produkuje się rocznie ponad 14 milionów ton makaronu. Włochy są na pierwszym miejscu pod względem wielkości jego spożycia: to 24 kilogramy na mieszkańca rocznie. Średnie roczne spożycie makaronu w Polsce to ok. 4 - 4,8 kg na osobę. Polacy najchętniej sięgają po świderki, nitki oraz spaghetti.

 

Uczniom i nauczycielom dziękujemy za wspólną zabawę, a wszystkich zachęcamy do eksperymentowania w kuchni z makaronem.

 

Dodatkowa galeria fotek

 

 

Opracowanie: W. Stoch

 


 

 

   

Pilny kontakt z Koordynatorem projektu

3 XI 2016r.

 

 

 

 

Koordynator projektu

EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

INSPIRACJĄ DO AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRACY

o numerze 2016-1-PL01-KA102-024934

prosi z zgłaszania się po pilny odbiór

dodatkowego dokumentu rekrutacyjnego na staże 2017.

 

Opracowanie: W. Mazurek

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Wołyń - trudne i bolesne karty polskiej historii

30 X 2016r.

 

 

  

          26 października 2016r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu uczniowie klas 1ata, 1htk i 4htk uczestniczyli w spotkaniu z Panem Stanisławem Srokowskim - autorem powieści "Ukraiński kochanek" i zbioru opowiadań "Nienawiść", na podstawie których powstał scenariusz filmu "Wołyń" w reż. Wojciecha Smarzowskiego.

          Pisarz opowiadał o historii Kresów na tle dziejów Rzeczpospolitej oraz ze wzruszeniem nawiązał do swoich tragicznych przeżyć zobrazowanych m.in. w filmie "Wołyń". Spotkanie było wprowadzeniem do zobaczenia tego filmu następnego dnia.

          27 października 2016r w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu uczniowie wszystkich klas liceum, technikum oraz klas pierwszych ZSZ obejrzeli film Wojciecha Smarzowskiego „Wołyń” - dramat wojenny, którego scenariusz powstał na kanwie opowiadań Stanisława Srokowskiego oraz wspomnień świadków rzezi wołyńskiej w latach 1943–1944.


          Film opowiada historię 17-letniej Zosi Głowackiej z wołyńskiej wioski, zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. Główna bohaterka zakochuje się w Ukraińcu Petrze, lecz ojciec wydaje ją za mąż za dużo starszego od niej sołtysa, Macieja Skibę. Krótko po ślubie Zosia zostaje w domu z dziećmi męża z pierwszego małżeństwa, gdy ten udaje się na wojnę, która wybucha we wrześniu 1939. Powracający do wioski Maciej ukrywa się z obawy przed nacjonalistami ukraińskimi. Gdy Wołyń zajęła Armia Czerwona, Rosjanie witani są przez Ukraińców chlebem i wódką. Skiba, uznany za kułaka, został zesłany w głąb ZSRR a bohaterka ponownie sama zajęła się wychowaniem dzieci w wojennych warunkach. Gdy w 1941 Zachodnia Ukraina została zajęta przez Niemców, ci sami ludzie którzy radośnie witali Sowietów, cieszą się, widząc mundury hitlerowskie. Rozpoczyna się ludobójstwo. Niemcy mordują Żydów, następnie Ukraińcy Polaków. Polacy w odwecie mordują Ukraińców. Zosia jest świadkiem zabójstw z zemsty i porachunków sąsiedzkich. Reżyser ukazał również Polaków pomagających Żydom i Ukraińców ratujących Polaków.
 

Młodzież z zainteresowaniem obejrzała film.

 

Opracowanie: B.Wojciechowska

  


 

 

   

Trening EWAKUACJI w ZSSChiO

28 X 2016r.

 

 

 

 

28 października 2016 r. o godzinie 13:25 w ZSSChiO

odbył się trening ewakuacji I stopnia (ewakuacja doraźna).

Ewakuacją objęto budynek główny, budynek warsztatów szkolnych

i budynek sali gimnastycznej. Uczestniczyli w niej: nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, uczniowie oraz wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły.

Ewakuacja przebiegała bez zakłóceń.

 

Opracowanie: E. Stańda

  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Kelnerzy ZSSChiO podczas świętowania 20-lecia Marki Top Secret

25 X 2016r.

 

 

        20 i 21 października 2016r. uczniowie ZSSChiO: w zawodzie cukiernik pod opieką Pani Małgorzaty Hopko–Pajdy, Pani Marty Magoń, Pani Urszuli Machaj oraz w zawodzie kelner pod czujnym okiem Pani Wioletty Stoch, przygotowali catering i obsługę kelnerską podczas świętowania 20-lecia Marki Top Secret.
 

         Przyszli kelnerzy z klasy trzeciej: Patrycja Kucharska, Justyna Napora, Katarzyna Nykiel oraz z klasy pierwszej: Martyna Wojciechowska, Karol Pszonak, Karol Kubas, Dominika Balicka, Justyna Sołek przez dwa dni w sposób profesjonalny obsługiwali klientów sklepu, częstowali gości pysznymi wyrobami naszych cukierników.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w/w działania.

 

Opracowanie: B. Wojciechowska

  


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Warsztaty fryzjerskie w ZSSChiO dla uczennic z SOSW

22 X 2016r.

 

 

     Warsztaty fryzjerskie w ZSSChiO dla uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jarosławiu.


        
21 października w pracowni fryzjerskiej ZSSChiO miały miejsce warsztaty fryzjerskie dla wychowanków SOSW w Jarosławiu. Warsztaty prowadziły uczennice klasy 3 fryzjer, które omówiły sposoby pielęgnowania włosów, pokazały prawidłowe mycie włosów, wykonywały upięcia i warkocze.

 
         Efekty szkolenia przerosły nasze oczekiwania. Wiele osób odkryło w sobie nowe talenty: wychowankowie Ośrodka – talent do wykonywania fantazyjnych plecionek i warkoczy, zaś uczennice klasy 3 fryzjer talent do pracy w roli instruktora, także osób niepełnosprawnych. Fryzury wykonane podczas warsztatów można obejrzeć na załączonych fotografiach.


         Serdeczne podziękowania ślemy do pani Renaty Żyły, bez pomocy której te warsztaty by się nie odbyły.

 

Opracowanie: K. Janowska

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Wizyta w Polskim Radio Rzeszów  ( 07 X 2016r. )

 

  
        W dniu 19 października uczniowie Naszej Szkoły udali się z wizytą do Polskiego Radia Rzeszów. Młodzież zapoznała się z tajnikami pracy radiowca od strony technicznej i informatycznej.
        Program Radia Rzeszów jest bardzo urozmaicony. Rozgłośnia posiada cztery podstawowe zespoły studio-reżysernia i jeden pomocniczy. W zespole (studio-reżysernia) muzycznym nr 1 im. Tadeusza Nalepy nagrywana jest muzyka i tworzone słuchowiska. W "jedynce" produkowane audycje publicystyczne. Zespół emisyjny nr 2 przeznaczony jest wyłącznie do emisji, zespół nr 3 to małe studio do produkcji reportaży, felietonów i innych form słowno-muzycznych. Przy rozdzielni jest studio nocne z którego emitowany jest program nocny. Całość uzupełnia pomocnicze studio dla małych form dźwiękowych.


         Atrakcją dla wszystkich uczestników wycieczki było nagranie obszernej audycji o młodzieży dla młodzieży z cyklu „Świat Młodych”. Audycja emitowana będzie w niedzielę 23 października o godzinie 1000. Dzięki temu spotkaniu przekonaliśmy się jaka stresująca ale przyjemna i ciekawa jest praca w radio.


         Młodzież ZSSChiO składa podziękowania dla Redakcji Polskiego Radia Rzeszów za miłe przyjęcie i przybliżenie tajemnicy zawodu dziennikarza radiowego.
 

Opracowanie: W.Stoch

  


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Święto Komisji Edukacji Narodowej  (14 X 2016r. )

 

 

         14 października to dzień, który jest świętem wszystkich związanych z oświatą: nauczycieli, uczniów, pracowników administracji i obsługi. Z tej okazji, podczas uroczystej akademii pani dyrektor Dorota Wierzbińska-Dubaj, przekazała życzenia całej społeczności szkolnej oraz wręczyła nagrody tym nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi, którzy szczególnie wyróżnili się w minionym roku szkolnym. Młodzież natomiast przygotowała oryginalne życzenia - nie zabrakło wierszy, piosenek i wzruszeń. Na zakończenie wysłuchaliśmy pięknego skrzypcowego koncertu w wykonaniu Kasi Urban - uczennicy klasy I LO, który był swoistym prezentem dla nas wszystkich.

         Wszystkim nauczycielom życzymy dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych i uśmiechu każdego dnia. Wszak "wykształcenie to dobro, którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić".
 

Opracowanie: M. Jakielaszek


 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Praktyki zawodowe w roku szkolnym 2016/2017  ( 11 X 2016r. )  

 

 

         Na stronie internetowej w zakładce KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE umieszczone są terminy praktyk zawodowych dla uczniów klas drugich i trzecich technikum. W tym roku szkolnym praktyki będą realizowane w marcu oraz w maju. Zapraszam uczniów do zapoznania się z nową ofertą praktyk przygotowaną przez Hotel Arłamów. W ramach praktyki uczniowie mają zapewnione mieszkanie oraz wyżywienie, sami pokrywają koszty dojazdu. Osoby chętne do realizacji programu praktyki zawodowej w Arłamowie proszę o zgłoszenie się do kierownika szkolenia praktycznego.
 

Oferta Hotelu Arłamów S.A.


1. Kelner – 5 osób – 04.05.2017 - 31.05.2017
2. Kelner – 5 osób – 06.03.2017 – 31.03.2017
3. Marketing , rezerwacje, recepcja ( technik hotelarstwa ) – 4 osoby – 06.03.2017 – 31.03.2017
4. Technik żywienia i usług gastronomicznych (kuchnia ) – 5 osób – 20.03.2017 – 31.03.2017
5. Technik żywienia i usług gastronomicznych (kuchnia ) – 5 osób – 04.05.2017 – 17.05.2017

 

Opracowanie: U. Machaj

    


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wiadomości z Rimini  ( 08 X 2016r. )

 

          Uczestnicy projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego "Spożywczaka" rozpoczęli ostatni tydzień praktyk we Włoszech. Jakie wrażenia i wspomnienia przywiozą do Jarosławia? Jak przyszli cukiernicy zapamiętają pracę we włoskich zakładach i pobyt w nadmorskim kurorcie? Zapraszamy do przeczytania relacji uczniów z klasy II cukiernik.

 

WYCIECZKA GRUPY WŁOSKIEJ DO SAN MARINO

 

         W niedzielę 9 października po śniadaniu, razem grupą uczniów z Elbląga oraz p. Viky i p. Stratosem z Sistema Turismo, wyruszyliśmy na długo wyczekiwaną wycieczkę do San Marino. Niestety z powodu deszczowej pogody nie zobaczyliśmy błękitnego nieba i pięknych widoków z samego szczytu. Ale San Marino otulone mgłą też ma swój niepowtarzalny urok i wszystkim podobało się spacerowanie po jego pięknych zakątkach. Oprowadzała nas bardzo miła pani przewodnik, która przedstawiła nam o nim wiele informacji i różnych ciekawostek. Widzieliśmy bramę św. Franciszka, muzeum tortur, kolej linową, bazylikę, ratusz, statuę wolności oraz dwa z trzech zamków. Mgła sprawiała, że miejsce to nabierało tajemniczości. Zachwyciły nas też wąskie malownicze uliczki i maleńkie sklepiki, w których prawie wszyscy mówią po polsku. Po zwiedzeniu stolicy Republiki San Marino mieliśmy czas wolny, mogliśmy więc zakupić pamiątki.

 

         Został ostatni tydzień pobytu. Szkoda, że pogoda się popsuła i codziennie pada. W niedzielę po obiedzie na chwilę wyjrzało słońce i znowu morze i niebo nad Rimini nabrały przepięknego kolorytu. Czas wolny spędzamy najchętniej na spacerach, spotkaniach, rozmowach, grze w karty czy zabawach na placu zabaw. Poznajemy nowe zakątki Rimini, a niektórzy Riccione. Mamy nadzieję, że wkrótce wypogodzi się, bo w planie mamy jeszcze nazbieranie muszelek, żeby wraz z nimi zabrać stąd dobre wspomnienia do Polski.

 

Relacje z dnia 8 i 9 października 2016 roku

 

Kasia - U nas wszystko dobrze. Pogoda jest brzydka i zimno. Lody są dobre. Najlepsze ciastka jakie mi posmakowały to crostatine ( tartaletki z kremem czekoladowym). Zaskoczył mnie najbardziej styl życia Włochów, często chodzą uśmiechnięci zadowoleni, dużo żartują i są bardzo gościnni. Najbardziej nam się podoba plaża i piękne widoki. Jest bardzo fajnie ale cieszymy sie ze w piątek wracamy. Pozdrawiamy.

 

Karol - Jestem bardzo zadowolony z pobytu w tym mieście, najbardziej podobają mi się praktyki w moim zakładzie pracy. Atmosfera w pracy jest luźna, pracownicy są bardzo mili i pomocni. Cieszę sie że zdecydowałem sie na ten wyjazd.

 

Kasia - U nas deszczowo i pochmurnie choć zdarzają się przejaśnienia. Wypieki w Rimini są pyszne a najbardziej smakują nam tarteletki z nutellą i ciastka wyrabiane przez naszego cukiernika w zakładzie. Najbardziej zaskoczyło mnie podejście Włochów do życia, chodzą często uśmiechnięci i zadowoleni z pracy oraz ich gościnność. Bardzo spodobało mi się młyńskie koło i kamienne molo. Gdyby nie ta pogoda byłoby dużo ładniej.

 

Kinga - U nas wszystko dobrze, pogoda nam teraz nie dopisuje jest chłodno i deszczowo. Lody są tu bardzo dobre, a z ciastek jakie najbardziej przypadły mi do gustu są crostatine (tartaletki z kremem czekoladowym) , cantucini (cistka z migdałami) oraz briosche. Jeśli chodzi o to co najbardziej mnie tu zaskoczyło to Włosi - są bardzo gościnni , mili i mają poczucie humoru praktycznie ze wszystkiego się śmieją i u nas w zakładzie jest przez to luźna i miła atmosfera. Najbardziej podoba mi się tu plaża, piękne morze i zabytkowa część miasta. Ogólnie jest tu bardzo fajnie, wszystkim się dobrze mieszka i pracuje ale cieszymy się ze za niedługo wracamy do domu. CIAO!

 

Krystian - U nas wszystko dobrze, świetnie się tutaj bawimy. Przez ostatni tydzień trochę nam się popsuła pogoda, ale to nie szkodzi. Podczas licznych spacerów po Rimini bardzo spodobało mi się to miasto. Jednak najbardziej podoba mi się w pracy, bardzo podoba mi się atmosfera, która tam panuje, oraz dzięki niej poznałem wiele deserów regionalnych. Ogólnie to bardzo mi się tu podoba i chętnie bym tu kiedyś wrócił.

 

Kamila - Chciałabym podzielić wrażeniami z mojego pobytu w Rimini. Jestem bardzo zadowolona z pracy w zakładzie Penificio Bianchi, ponieważ jest tam bardzo rodzinna i miła atmosfera. Wszyscy pomagają sobie wzajemnie, są bardzo wyrozumiali i bardzo dobrze potrafią mi wytłumaczyć. Jestem również zadowolona z wycieczek, przepięknych widoków. Chciałabym tu zostać na dłużej.

 

Opiekun i cukiernicy z grupy włoskiej Sistema Turismo.

 

Opracowanie: A. Siwoń

    

 

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Pielgrzymka maturzystów 2016  ( 07 X 2016r. )

 

         

          W tegorocznej pielgrzymce maturzystów do Częstochowy uczestniczyło 90 uczniów z klas IIILo, IVaTa, IVhTk, IVTf oraz IVż. Młodzieży towarzyszyli wychowawcy a opiekę duchową pełnił o. Arnold. W pierwszym dniu uczestnicy odwiedzili Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Po południu młodzież uczestniczyła w przejmującej lekcji historii zwiedzając były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschitz-Birkenau. Zakończeniem pierwszego dnia pielgrzymki była wieczorna modlitwa podczas Apelu Jasnogórskiego w Częstochowie.

 

          Ceremonia odsłonięcia Cudownego Obrazu Matki Bożej oraz msza święta w intencji maturzystów ZSSChiO w Jarosławiu rozpoczęły drugi dzień pielgrzymki. Zgodnie z programem pośniadaniu odbyła się droga krzyżowa a później indywidualne zwiedzanie sanktuarium. Ostatnim przystankiem były Wadowice oraz zwiedzanie Muzeum - Domu Rodzinnego Jana Pawła II.

 

          Dwa dni spędzone w podróży były czasem refleksji, modlitwy i rozmów. W pamięci uczestników na długo pozostaną lekcje historii w Oświęcimiu, Brzezince i Wadowicach. Do programu wyjazdu dopasowała się nawet pogoda bo chwile słoneczne przeplatały się z ciemnymi chmurami.

 

Opracowanie: Urszula Machaj

  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Bufet podczas konferencji o dopalaczach  ( 6 X 2016r. )

 

        O tym m.in. jak rozpoznać i reagować na dzieci i młodzież podejrzane o kontakt z środkami psychoaktywnymi dyskutowano podczas konferencji „Dopalacze - nowa twarz problemu społecznego". Spotkanie odbyło się 4 października w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji Zdrowia w Jarosławiu.

 

          Organizatorami wydarzenia byli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie i Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.

 

          Skromny udział w tym wydarzeniu mieli uczniowie Naszej Szkoły przygotowując bufet podczas przerwy kawowej. Na stole bufetowym znalazły się zakąski zimne, ciasta i desery przygotowane w szkolnych pracowniach gastronomicznych i cukierniczych.

 

          Szczególne podziękowania należą się: Sylwii Fudali, Katarzynie Papała, Ewie Pytlak, Marioli Chamik, Justynie Winiarz, Monice Piekuś, Karolinie Olszańskiej, Karolinie Szyszce, Aleksandrze Szynal, Karolowi Kubas, Karolowi Pszonak oraz Agnieszce Pieczonce i Katarzynie Jurczyk za wzorową pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia.

 

Opracowanie: U. Machaj, W.Stoch

    


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Wycieczka przedmiotowa do Zakładów Mięsnych "Sokołów"  (04 X 2016r. )

 

 

          Wycieczka do Zakładów Mięsnych "Sokołów" S.A. w Jarosławiu była zaplanowana w klasie IVaTa w ramach przedmiotu zawodowego technologia żywności. Na lekcjach uczniowie poznali zakres przetwórstwa mięsa, etapy procesu uboju, asortyment i procesy produkcji przetworów z mięsa i podrobów. Wizyta w nowoczesnym zakładzie branży mięsnej pozwoliła zobaczyć warunki pracy, wyposażenie techniczne oraz procesy technologiczne produkcji wyrobów. Uczniowie obserwowali proces produkcji od operacji uboju trzody chlewnej przez rozbiór, rozdrabianie surowców, formowanie wyrobów, obróbkę cieplną do konfekcjonowania, pakowania i magazynowania surowców mięsnych oraz przetworów. Zakłady Mięsne "Sokołów" to miejsce w którym zajęcia praktyczne w tym roku szkolnym odbywa 47 uczniów kierunku wędliniarz, corocznie uczniowie technikum realizują tam praktyki zawodowe. Zakład specjalizuje się w uboju trzody chlewnej i produkcją wyrobów z wieprzowiny, a gotowe wyroby trafiają nie tylko do konsumentów w kraju i w Europie ale również do mieszkańców Ameryki i Azji. Tak szeroki krąg odbiorców wymaga najwyższej jakości produktów czego potwierdzeniem są certyfikaty BRC oraz IFS określające wymagania w zarządzaniu bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności.

 

         Uczestnicy wycieczki składają serdeczne podziękowania Panu Leszkowi Wybrańcowi Dyrektorowi Zakładów Mięsnych "Sokołów" S.A. Oddział w Jarosławiu za interesującą lekcję technologii.

 

Opracowanie: U. Machaj


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Uczniowie klasy I a na zajęciach w pracowni cukierniczej  ( 03 X 2016r. )

 

         

Uczniowie klasy I technikum technologii żywności na zajęciach w pracowni cukierniczej

 

          Minął pierwszy miesiąc zajęć uczniów klas pierwszych w szkolnych pracowniach zawodowych. Pracownia cukiernicza to przedmiot zawodowcy realizowany przez uczniów klasy Ia w ramach kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych. Młodzież poznała zasady bezpiecznej i higienicznej pracy podczas zajęć oraz wyposażenie pracowni. Grupa technologów pięknie prezentuje się w nowych strojach ochronnych.

 

          Tematami trzech zajęć były zasady oceny i magazynowania surowców oraz półprodukty ciastkarskie. Podczas ćwiczeń czteroosobowe zespoły oceniały surowce, przygotowywały półprodukty oraz sporządzały wyroby: drożdżówki z masą serową, drożdżówki z owocami, sernik krakowski oraz pizzę z różnymi dodatkami. Degustacja wyrobów połączona z oceną organoleptyczną wypadła bardzo dobrze, potwierdzeniem są opinie koleżanek i kolegów z innych klas którzy mieli okazję smakować wyroby.

 

Opracowanie: Urszula Machaj

  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wizyta monitorująca praktyki w Rimini  ( 02 X 2016r. )

 

          Dobiegła końca wizyta monitorująca przebieg praktyk zawodowych we Włoszech w ramach projektu „Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z jarosławskiego „Spożywczaka”. Pora więc na jej podsumowanie.

 

          Tym razem nie była to typowa wizyta, mimo tego samego celu co zawsze. Z uwagi na skład delegacji, która odwiedziła uczniów, znacznie wyższy był jej prestiż i znaczenie. Byli to: Pan Tadeusz ChrzanStarosta Powiatu Jarosławskiego, Pani Lucyna PauloNaczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Powiatu Jarosławskiego oraz Pani Dorota Wierzbińska-Dubaj Dyrektor ZSSChiO.

 

          Program trzydniowego pobytu był bardzo bogaty. Pierwszym jego punktem było spotkanie z uczestnikami projektu – uczniami ZSSChiO klasy II cukiernik, którzy od dwóch tygodni pracują w czterech sławnych cukierniach w Rimini: „Panificio Bianchi”, „Pasticceria Monti e Nanni”, „Pasticceria Jolly” oraz „La Taverna degli Artisti”. Uczniowie bardzo ucieszyli się z odwiedzin i opowiedzieli o swoich wrażeniach z pobytu. Uznali go za wielką szansę w swoim rozwoju zawodowym, ciesząc się, że udało im się zrekrutować do projektu. Mają tu możliwość poznania nowych surowców, technik pracy i wyposażenia. A wyroby sporządzane w każdym z tych zakładów są imponujące i smakowite. Obcowanie z personelem w zakładach oraz rówieśnikami z innych grup w hotelu, konieczność adaptacji w nowym środowisku, poznanie wielu nowych osób i miejsc zmusza uczniów do radzenia sobie z komunikacją i różnymi sytuacjami w pracy i poza nią. Doskonalą więc oni nie tylko kompetencje zawodowe, ale też językowe i społeczne. A miejsce pobytu także wszystkich zachwyca. O tym wszystkim rozmawiali z uczniami Pan Starosta, Pani Naczelnik i Pani Dyrektor zwracając uwagę uczniów na to, że powinni czuć się wyróżnieni mogąc przebywać i pracować w tym miejscu bez ponoszenia żadnych kosztów, wszystkie bowiem zostały pokryte ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu.

 

         Kolejnym punktem wizyty było spotkanie z pracownikami Instytucji Przyjmującej, którą jest Sistema Turismo należąca do sieci ETN (Education and Training Network). Spotkanie z paniami Vasiliki Karakgouni i Ireną Willard przebiegło w bardzo miłej atmosferze i dotyczyło spraw związanych z organizacją praktyk zawodowych dla uczniów. Przybyłym zaimponowało duże wsparcie jakie mają uczniowie ze strony Sistema Turismo (m.in. zagwarantowanie miejsc praktyk dostosowanych do profilu uczestników, noclegów, wyżywienia, monitoring praktyk, 24-godzinne wsparcie w trudnych sytuacjach, wydanie certyfikatów). Po spotkaniu Pani Irena oprowadziła przybyłych po Rimini i zapoznała z jego historią i wspaniałymi zabytkami.

 

          Wieczorem tego samego dnia odbyło się spotkanie z władzami Urzędu Miasta w Rimini (Comune de Rimini), który mieści się w pięknym miejscu Piazza Cavour. W spotkaniu uczestniczył Pan Morolli Mattia – asesor odpowiedzialny w tutejszym urzędzie za politykę szkolną i edukacyjną miasta. Cel, który przyświecał Staroście Panu Tadeuszowi Chrzanowi było nawiązanie szerokiej współpracy. Pan starosta podkreślił, że miasto Jarosław ma bogate tradycje wyróżniające go na historycznej mapie Europy. Jako jedno ze znaczących miast na szlaku solno-bursztynowym ma wspólne tradycje z państwem włoskim, bowiem ok. 100 roku n.e. przybywały do nas m.in. rzymskie karawany kupieckie. Nakreślono wstępne założenia współpracy, a kolejnym krokiem będzie przysłanie listu intencyjnego z ze strony polskiej z propozycją wspólnych działań.

 

          W drugim dniu pobytu odbyły się wizyty monitorujące w zakładach pracy. Odwiedzono wszystkich uczestników, a w każdym zakładzie nastąpiło spotkanie z opiekunem i właścicielem w celu wymiany informacji i spostrzeżeń na temat praktyk. Uczniowie chwaleni byli za pracowitość, zaangażowanie w pracę i kulturę osobistą. Dokładne omówienie różnych aspektów organizacji praktyk miało miejsce na wspólnej kolacji.

 

          Ostatnie punkty wizyty zrealizowane były w trzecim dniu, a była to wycieczka delegacji monitorującej do San Marino oraz spotkanie z opiekunami i uczestnikami. San Marino urzekło wszystkich „bajecznym” położeniem, przepięknymi zabytkami, wąskimi, ukwieconymi uliczkami oraz bardzo przyjaznym nastawieniem do turystów. Oprowadzeniem oraz zapoznaniem z historią i zabytkami zajęła się Pani Irena z Sistema Turismo, która ma niesamowitą wiedzę w tym zakresie i dar ciekawego przekazywania informacji.

 

          Na koniec nadszedł czas podsumowania wyjazdu i pożegnania z uczestnikami. Wymieniono wrażenia oraz dokonano przekazania opieki nad uczniami Pani Agnieszce Siwoń, która zajmuje się uczniami kolejne dwa tygodnie. Na koniec młodzież podziękowała za odwiedziny i wręczyła Panu Staroście, Pani Naczelnik i Pani Dyrektor drobne upominki związane z regionem Emilia Romania, aby przypominały wspólnie spędzone chwile.

 

          Serdecznie dziękujemy Panu Staroście, Pani Naczelnik i Pani Dyrektor za uświetnienie wizyty monitorującej praktyki swoją obecnością. Szczególne słowa uznania należą się także Pani Vasiliki i Pani Irenie z Sistema Turismo, dzięki którym wizyta była znakomicie przygotowana.

 

Opracowanie: A. Siwoń

    


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

IX Jarosławskie Potyczki Ortograficzne  (29 IX 2016r. )

 


          29 września po raz dziewiąty odbyły się Jarosławskie Potyczki Ortograficzne. Jak co roku wzięli w nich udział uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Uczniów reprezentowały: Gabriela Drozd, Wiktoria Rybak, Wiktoria Sztandera, Andżelika Kiwacka, Katarzyna Kiełbowicz, Marcelina Nykiel i Kamila Szywała. Natomiast spośród nauczycieli w ortograficzne szranki stanęły w tym roku panie: Urszula Machaj i Izabela Kilar.
 

          Specyfiką jarosławskiego dyktanda jest komisja sprawdzająca, na którą składają się nauczyciele języka polskiego wszystkich jarosławskich szkół. Z ramienia ZSSChiO prace poprawiały: H. Wojciechowska – Kiwior, Agnieszka Hrycewicz i Małgorzata Jakielaszek.


         Silną reprezentację naszej szkoły uzupełniali (a nawet byli jej podstawą) nauczyciele przedmiotów zawodowych: Wioletta Stoch, Małgorzata Hopko – Pajda, Anna Pieklak, Marzena Wojnar, Wanda Mazurek, Marta Magoń i Stanisława Makarowska oraz Urszula Machaj, które wraz z uczniami przygotowały bufet dla uczestników Potyczek. Podziękowania należą się również uczniom klas: I i IV kelner, którzy w pełni profesjonalnie zajęli się obsługą zaproszonych gości.

 
Uczestnikom dyktanda gratulujemy odwagi i zapraszamy za rok, do powtórnego zmierzenia się z trudnym językiem polskim.

 

Galeria "od kuchni"

 

 

Opracowanie: M. Jakielaszek 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Projekt edukacyjny w Rzeszowie  ( 28 IX 2016r. )

 

         

         W dniu 21 września 2016r. uczniowie z klas 1Lo, 2Lo, 2Tż, 2hTa, 2Tf uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Kino na Temat” organizowanym przez kino Helios w Rzeszowie. W środę obejrzeliśmy projekcję filmu „Nerve.” Tytułowy Nerve to gra komputerowa, której uczestnicy mogą być obserwatorami lub uczestnikami. Nastoletnia Vee zdecydowała się na bycie graczem. Zabawa zaczyna się od prostych wyzwań: trzeba pocałować przystojnego nieznajomego, a potem wraz z nim ukraść coś z luksusowego domu towarowego. Jej działania zyskują coraz większą popularność wśród widzów internetowych, którzy prześcigają się w podbijaniu stawki i wymyślaniu coraz bardziej niebezpiecznych zadań. Po pewnym czasie nastolatka orientuje się, że stała się obiektem manipulacji. Jej internetowe konta zostają zhakowane. Podejmuje próbę uwolnienia się z tej niebezpiecznej zabawy. Jak kończy się ta historia, nie zdradzimy. Polecamy obejrzeć ten ciekawy film.
 

          Po projekcji uczestniczyliśmy w dyskusji z zaproszonym gościem o tożsamości człowieka w sieci internetowej. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: „Czy ja w sieci i ja w realu to ta sama osoba”. Wskazywaliśmy na zagrożenia, jakie płyną z bezrefleksyjnego korzystania z różnych portali społecznościowych. Podkreślaliśmy, że nasze komentarze internetowe dotyczą prawdziwych ludzi, którzy siedzą przed ekranem komputera. Film nam się naprawdę podobał i jeszcze wracając do domu o nim dyskutowaliśmy.


Organizatorką wyjazdu była pani Dorota Sznaj.

Opracowanie: Uczennice klasy 2 Lo - Sylwia Kuca, Kinga Kik, Anna Mac


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Minął pierwszy tydzień praktyk w Lipsku i Rimini  ( 26 IX 2016r. )

 

          Od poniedziałku 19 września trzynastu uczestników projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” realizuje programy praktyk zawodowych. Wszyscy poznali miejsca pracy oraz swoich opiekunów w zakładach, młodzież opanowała sposób poruszania się z miejsca zamieszkania do pracy. Uczniowie klasy II cukiernik doskonalili umiejętności zawodowe na dwudniowym kursie z cukiernictwa. W ramach programu kulturowego pięcioosobowa grupa niemiecka razem z opiekunem Panem Wojciechem Bęsiem spędziła sobotę i niedzielę w Berlinie. Cukiernicy z ośmioosobowej grupy włoskiej razem z Panią Małgorzatą Grochowską poznawali zabytki renesansowej Florencji.

Poniżej pierwsze wrażenia z praktyk w Lipsku i w Rimini

U nas wszystko dobrze, wszyscy są zadowoleni i zdrowi. Chodzimy na plażę, nad morzem jest piękne. Jedzenie pyszne. Hotel super, jest z nami grupa ze Śląska. Byliśmy dzisiaj na kursie było fajnie, robiliśmy pyszne włoskie desery.
Mieszka nam się fajnie tylko Internet słaby. Opanowaliśmy już poruszanie sie po okolicy i jest świetnie. Nikt nie ma problemów zdrowotnych. Najwcześniej wstaje Karol i dwie Kamile o 5 :30 a reszta o 6:30 a Krystian o 7:00 bo zakład jest obok hotelu. Nie chodzimy głodni wszystko jest dobre i nam smakuje. Zapoznaliśmy sie z drugą grupą jest fajnie. Pozdrawiamy wszystkich buziaki prosto w Włoch, ciao!
Kasia - grupa Sistema

Dzień dobry, Dzisiaj byłyśmy w naszym zakładzie pracy, ogólnie lokalizacja jest super bardzo nam się tu podoba, ludzie są bardzo mili. Razem z nami w ośrodku mieszkają inne grupy z Polski, Węgrzy, Słowacy i Słoweńcy. Czekamy na przyjazd jeszcze jednej grupy Polaków.
Dzisiaj podczas praktyk robiłyśmy 16 babek piaskowych, Paulina wyzdrowiała jest wszystko dobrze, wypełniamy systematycznie dzielniczki.
Jesteśmy na dwudniowej wycieczce w Berlinie razem z grupą z Buska, miasto jest piękne, bardzo ciekawe zabytki. Pozdrawiamy Wszystkich ze stolicy Niemiec.
Beata - grupa Vitalis

Zapraszamy oglądania migawek z Lipska i Riminii na Facebooku LINK


Opracowanie: B. Wojciechowska, U. Machaj

    


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Msza żałobna w intencji mjr Władysława Koby  ( 25 IX 2016r. )  

 

          W dniu 16 IX 2016 roku o godzinie 09:00 w Kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu odbyła się Msza Święta żałobna w intencji majora Władysław Koby. Władysław Koba "Rak", "Marcin","Tor" był jarosławianinem, oficerem służby stałej Wojska Polskiego i Armii Krajowej, ostatnim prezesem Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość. 31 I 1949 r. został brutalnie zamordowany w więzieniu na Zamku w Rzeszowie a ciało pochowano potajemnie na cmentarzu parafialnym w Zwięczycy. Szczątki ekshumowano 7 IX 2015 r.


          W uroczystości wzięła udział młodzież naszej szkoły (20 uczniów z klas: III TŻ, II TF, II LO), która pełniła wartę przy trumnie majora W. Koby od godziny 9:00. Po uroczystej mszy świętej młodzież wraz z opiekunem udała się pod pomnik pamięci majora Wł. Koby gdzie miała miejsce uroczystość patriotyczna.


          Uczniowie którzy zaangażowali sie w przebieg uroczystości mieli okazję wziąć udział w praktycznej lekcji historii oraz wykazać się postawą patriotyczną.


 

Opracowanie: B. Chrzan

  


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Salon Maturzystów  (23 IX 2016r. )

 

 

          W dniu 23.09.2016r. uczniowie klas maturalnych odwiedzili Politechnikę Rzeszowską. Uczestniczyli w Salonie Maturzystów zorganizowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, Politechnikę Rzeszowską i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Podczas imprezy swoją ofertę edukacyjną przedstawiły maturzystom uczelnie z różnych miast. Młodzież zapoznała się z zasadami rekrutacji, planowanymi nowymi kierunkami i warunkami studiowania. OKE przygotowała prezentacje dotyczące egzaminu maturalnego w 2017r. Swoją ofertę przedstawiło też wydawnictwo NOWA ERA, oferując repetytoria, testy i zbiory zadań przygotowujących do matury z kilku przedmiotów.


         Zdobyte podczas spotkania informacje i materiały okażą się na pewno pomocne naszym maturzystom przy wyborze kierunku studiów i uczelni. Wyjazd dla uczniów zorganizowali nauczyciele: mgr inż. Wanda Mazurek i mgr Agnieszka Sęk.

 

Opracowanie: Agnieszka Sęk 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Obsługa kelnerska imprezy w MOK  ( 22 IX 2016r. )

 

         

        W dniu 16 września w ramach zajęć z przygotowania zawodowego klasa 3 technik kelner odbywała lekcje w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu przygotowując przyjęcie bufetowe po angielsku, oraz obsługując gości.

 

          Impreza miała charakter zamknięty i odbywała się z Okazji 20 lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu. Była to ciekawa, bardzo kształcąca lekcja organizacji usług gastronomicznych.

 

Opracowanie: Wanda Mazurek

  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Stypendia z Fundacji Zielińskich - INFORMACJA  ( 21 IX 2016r. )  

 

 

          Informujemy, że Komisja Stypendialna przy Fundacji im. H. i T. Zielińskich przypomina o możliwości uzyskania stypendiów. Stypendia przeznaczone są dla najzdolniejszych uczniów, którzy spełniają warunki określone w Regulaminie Fundacji. Podobnie jak w roku ubiegłym o pomoc materialną ubiegać się mogą jedynie uczniowie zamieszkali na terenie powiatu jarosławskiego oraz w gminach Sieniawa i Adamówka.

 

          O przyznanie stypendium może występować uczeń lub jego rodzice za pośrednictwem dyrekcji szkoły. Wnioski o stypendium dla uczniów klas pierwszych (którzy ukończyli gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016) składają, podobnie jak w latach ubiegłych, dyrekcje gimnazjów, do których uczęszczali.

 

         Wnioski na formularzach przygotowanych przez Fundację ( link: http://www.fundacjazielinskich.pl/s-40-dokumenty-do-pobrania ) należy składać w terminie do 10 października br. w siedzibie Fundacji w Jarosławiu przy ul. gen. Z. Zielińskiego 4 - w dni robocze w godzinach od 8:00 do 17:00.

 

DYREKCJA

 

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Dwie grupy cukierników wyjechały do Rimini i Lipska  ( 18 IX 2016r. )

 

 

          W sobotę oraz w niedzielę pożegnaliśmy na cztery tygodnie dwie grupy uczestników projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” 2015-1-PL01-KA102-014794 którzy wyjechali na praktyki zawodowe do Rimini i Lipska. Tym razem uczestnikami mobilności są uczniowie z klas II i III kierunku cukiernik Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

 

          Ośmioosobowa grupa włoska Sistema w składzie: Karol Fryzeł, Kamila Głogowska, Kamila Gudz, Paulina Kruk, Katarzyna Roman, Krystian Tomaszewski, Katarzyna Wasiuta i Kinga Zawiślak wyjechała pod opieką Pani Małgorzaty Grochowskiej.

          Opiekunem pięcioosobowej grupy niemieckiej Vitalis w składzie: Anna Bielówka, Paulina Demczyk, Beata Lis, Monika Olchowa i Patrycja Pakuła jest Pan Wojciech Bęś.

          Dyrekcja szkoły oraz koordynatorzy projektu życzą uczestnikom powodzenia i wielu cennych doświadczeń, a wszyscy czekamy na wrażenia i relacje z zagranicznych praktyk.

 

Opracowanie: B. Wojciechowska, U. Machaj

    


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Przygotowania uczestników 2 tury projektu Erasmus+   ( 17 IX 2016r. )  

 

Przygotowania uczestników projektu Erasmus+

Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”

 

          W drugim etapie projektu 33 uczestników z klas II i III technik analityk oraz II i III cukiernik realizowało program zajęć przygotowujących do wyjazdu na praktyki. Wszyscy uczniowie doskonalili umiejętności językowe niezbędne do realizacji mobilności. Odbyły sie zajęcia z przedsiębiorczości prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy dotyczące prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej. Podczas zajęć komputerowych młodzież zapoznała się z trendami rozwoju dziedzin informatyczno - technicznych, spośród których mogą wybrać swoją przyszłą pracę zawodową. Udział w warsztatach zawodowych "Kuchnia, zwyczaje, kultura" był okazją do poznania zwyczajów kulturowych oraz żywieniowych w Niemczech i Włoszech. Odbyły się również spotkania z uczestnikami projektu, którzy byli na praktykach w maju bieżącego roku. Koleżanki i koledzy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz podpowiedzieli jak przygotować się do wyjazdu. Dwie grupy cukierników odwiedziło zakłady cukiernicze "GURGUL" oraz "SAN - PAJDA" poznając technologię produkcji pieczywa cukierniczego.

 

          We wtorek 13 września odbyło się spotkanie organizacyjne dla uczniów z grupy włoskiej Sistema i niemieckiej Vitalis poświęcone organizacji wyjazdu oraz realizacji programu praktyk. W spotkaniu uczestniczyli także rodzice uczniów, Dyrekcja szkoły oraz opiekunowie grup.

 

Galeria zdjęć

Spotkanie

organizacyjne

Galeria zdjęć

Wycieczka

GURGUL

Galeria zdjęć

Wycieczka

SAN-PAJDA

Galeria zdjęć

Warsztaty

dział. gospodarcza

Galeria zdjęć

Warsztaty

kulinarne

10 zdjęć

15 zdjęć

26 zdjęć

18 zdjęć

20 zdjęć

 Opracowanie: B. Wojciechowska, U. Machaj

    


 

 

 

 

Informacja dotycząca organizacji 70-lecia ZSSChiO  ( 16 IX 2016r. )  

 

UWAGA!!!
Absolwenci i byli pracownicy naszej szkoły,

którzy chcieliby pomóc w organizacji 70-lecia ZSSChiO,

proszeni są o kontakt pod nr tel.: (16) 621 64 14  wew.15 (pani Teresa Fic).
Pierwsze zebranie planowane jest po 15.10.2016 r.

Opracowanie: Dyrekcja ZSSChiO

 


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Wolontariat podczas Jarmarku Benedyktyńskiego  ( 15 IX 2016r. )

 

         
 

          Wrzesień to pierwszy miesiąc nauki, a uczniowie i nauczyciele ZSSChiO podejmowali już wiele działań, w tym poza murami szkoły. Jednym z nich było włączenie się w przygotowanie i obsługę tegorocznego Jarmarku Benedyktyńskiego.


          W kuchni Opactwa uczniowie wraz z paniami: Małgorzatą Hopko-Pajdą, Anną Pieklak i Agnieszką Siwoń bardzo aktywnie pomagali w przygotowaniu półproduktów (oczyszczaniu i krojeniu kapusty, cebuli, czosnku, kiełbasy), a następnie w sporządzaniu różnych potraw: bigosu, pierogów z kapustą i gołąbków z ziemniakami. Wykonywane czynności pozwoliły na poznanie rzeczywistych warunków pracy w gastronomii oraz wyposażenia, o którym uczyli się na lekcjach w szkole. W kolejnych dniach podczas jarmarku uczniowie pomagali w jego sprawnej obsłudze.

 
          Grono uczniów pracujących na zasadzie wolontariatu było bardzo imponujące i trudno byłoby wymienić każdego z osobna. Wszyscy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem, tym bardziej proszeni są o przyjęcie serdecznych słów podziękowania.
 


Opracowanie: Agnieszka Siwoń


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Pierwsze kroki w zatrudnieniu  ( 11 IX 2016r. )

 

 


          W dniach od 5 do 9 września 2016 roku w naszej szkole odbyły się szkolenia dla uczniów prowadzone przez panią mgr Sylwię Osiczko – Dec z firmy GOMAR. Temat szkolenia obejmował: „Prawo pracy – pierwsze kroki w zatrudnieniu”. W szkoleniu wzięły udział następujące klasy: II Tf, III cw, III Tż, II Tż i II hTa.


Podczas szkolenia młodzież zdobyła ważne informacje na temat:


- Procesu rekrutacji (rekrutacja wewnętrzna, zewnętrzna, etapy rekrutacji)
- Nawiązania stosunku pracy (cechy stosunku pracy, definicja umowy o pracę, elementy umowy o pracę, katalog umów o pracę)
- Norm i ogólnego wymiaru czasu pracy
- Urlopów pracowniczych (rodzaje urlopu).


          Uczniowie zapoznali się także z zasadami udzielenia pierwszej pomocy np. osobie poszkodowanej w wypadkach. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.


Opracowanie: Ewelina Maciejowska 


 

 

 

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO NOWEGO PROJEKTU  ( 10 IX 2016r. )  

 

 

Rekrutacja do projektu

"Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy”

2016-1-PL01-KA102-024934.

 

 

          Informujemy, że wyżej wymieniony wniosek umieszczony na liście rezerwowej akcji 1 sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ konkurs 2016, w dniu 10 sierpnia 2016 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

         

W związku z planowaną realizacją projektu pt.

"Europejskie doświadczenie zawodowe inspiracją do aktywności na rynku pracy”

2016-1-PL01-KA102-024934

rozpoczynamy rekrutację do projektu.

 

         

 

 

Do uczestnictwa w działaniach projektowych zapraszamy uczniów klasy drugiej i trzeciej technik technologii żywienia i usług gastronomicznych, technik fryzjer, oraz hotelarstwa. Również przewidziano staże dla uczniów ZSZ w zawodzie kucharz i fryzjer.

 

   Dokumenty rekrutacyjne (dołączone w poniższych załącznikach) należy pobrać ze strony internetowej szkoły i wypełniony złożyć do dnia 30 września 2016 roku w sekretariacie szkoły lub u Koordynatorów Projektu – Pani Wandy Mazurek oraz Pani Agnieszki Siwoń.


          Rekrutacja do projektu ma charakter jednorazowy i prowadzona będzie do dnia 30 września 2016r. (rekrutacja zakłada wpisy na listę rezerwową w celu zabezpieczenia płynności projektu w uzasadnionych sytuacjach losowych).


Projekt zakłada objęcie wsparciem:

• 50 osób, którzy wezmą udział w 2 lub 4 tygodniowym stażu w przedsiębiorstwach w Londynie, Rimini i Lipsku,
• 10 osób – w tym nauczyciele przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.
 

Uczestnikiem stażu może zostać uczeń który nie korzystał dotychczas ze środków unijnych Erasmus+.

 

Uczestnikiem stażu może zostać uczeń:

• II i III klasy technikum hotelarstwa, t. żywienia i usług gastronomicznych, kelner, fryzjer
• uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (podlegających pod Ochotniczy Hufiec Pracy), w zawodzie kucharz oraz fryzjer.

Uczestnikiem stażu może zostać nauczyciel:
• zatrudniony w ZSSChiO na umowę na czas nieokreślony, pracujący w tutejszej szkole powyżej 5 lat, nauczający przedmiotów branży zawodowej, szczególnie aktywny na polu zawodowym, wykazujący chęć podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

Dokumenty rekrutacyjne tj.: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika, zgoda na wykorzystanie wizerunku - można wypełnione składać do dnia 30 września br., w sekretariacie szkoły u Pani Katarzyny Bukowej (preferowany wydruk dwustronny) lub u Koordynatorów Projektu.

 

Opracowanie: W. MAZUREK   A. SIWOŃ  

 

 

  Formularz rekrutacyjny (format *.doc)

 

  Karta informacyjna uczestnika (format *.doc)

 

  Zgoda na wykorzystanie wizerunku (format *.doc)

 

  Zgoda rodziców na wyjazd uczestnika (format *.doc)

 


 

KOORDYNATORZY

 

 


 

AKTUALIZACJA PLANU LEKCJI

z dnia 9 września 2016r.

 

Informujemy wszystkich nauczycieli, że zostały naniesione drobne poprawki do planu lekcji.

Prosimy również nauczycieli o zgłaszanie ewentualnych zmian

w przydziale sal i sprawowanie dyżurów według obecnego planu

 

LINK DO PLANU LEKCJI

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Światowy Dzeń FAS  ( 9 IX 2016r. )

 

 

         9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). Dziewiątki w dacie mają wydźwięk symboliczny i odnoszą się do liczby miesięcy, przez które nienarodzone dziecko powinno być chronione od wszelkich zagrożeń zewnętrznych. Między innymi od alkoholu, który ze wszystkich używek czyni największe szkody w jego organizmie.

 

          Alkoholowy Zespół Płodowy to zespół wad wrodzonych obejmujący zaburzenia fizyczne i neurologiczne. FAS to najpoważniejsza konsekwencja picia przez kobietę w ciąży. Nie wiadomo, jaka ilość alkoholu wywołuje Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS), ale już jednorazowe picie alkoholu może wywołać FAE czyli lżejszą odmianę FAS.

 

          Alkohol jest jednym z najsilniejszych teratogenów (czynników zewnętrznych) mających niekorzystny wpływ na rozwój płodu. Wypity alkohol dociera do płodu przez łożysko wraz z krwią matki – nie szkodzi samej matce, ponieważ jej wątroba jest w stanie odtruć jej organizm, ale szkodzi jej nienarodzonemu dziecku.

 

Cechy charakterystyczne FAS:

 

 •  zmarszczka kącika oka

 • małe szeroko rozstawione oczy

 • płaska środkowa część twarzoczaszki

 • krótki zadarty nos

 • wygładzona rynienka podnosowa

 • cienka górna warga

 • małożuchwie

 

Osoby poddane działaniu alkoholu w życiu płodowym mają trudności z:

- myśleniem abstrakcyjnym – abstrakcyjne myślenie stanowi niewidzialną podstawę funkcjonowania świata
- myśleniem przyczynowo – skutkowym, wyobraźnią – osoby z FAS nie potrafią wyobrazić sobie tego, czego nie doświadczyły
- uogólnianiem – brakuje im plastyczności w procesie myślenia
- czasem – poczuciem czasu, godziny dopasowaniem pewnych czynności do określonych godzin, cykliczną naturą zjawisk, pamięcią zwłaszcza krótką.
 

Zespołowi FAS i innym uszkodzeniom alkoholowym można zapobiec w 100% zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży.

 

Opracowała: Ewelina Maciejowska

 

   


 

 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Wolontariat w Radawie  ( 7 IX 2016r. )

 

         

          7 września pracowaliśmy jako wolontariusze podczas II Rajdu rowerowego Szówsko - Radawa organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu.
          Dziękujemy i gratulujemy wspaniałej postawy naszym wolontariuszom: Kinga Kik, Maksymilian Szakiel, Bernadeta Sęk, Dawid Lis, Rafał Strączek, Hubert Ozimek, Karol Ptasznik, Maciej Pajda z kl. II lo oraz Paulina Płonka z klasy IV ata.
 

Organizacja i opieką nad młodzieżą zajęli się Agnieszka Hrycewicz oraz Jacek Mikłasz.

Opracowanie: Agnieszka Hrycewicz


 

 


 

 

   

Bufet dla głodnych uczestników pielgrzymki  ( 05 IX 2016r. )

 

 


          W sobotę 3 września wielu mieszkańców naszego miasta wędrowało w XX jubileuszowej pielgrzymce do Jodłówki. Dla najbardziej głodnych i zmęczonych uczestników przygotowaliśmy menu aby choć trochę mogli zregenerować siły.

          W naszej kulinarnej ofercie znalazły się: bigos, paszteciki, szarlotka, piernik, kruche ciasteczka, placek ze śliwkami oraz kompot a dla najmłodszych przygotowaliśmy kolorową, wieloowocową sałatkę.

 

          W organizację zaangażowali się nauczyciele: M. Pels, W. Stoch, U. Machaj, S. Makarowska, E. Kluz, M. Magoń oraz uczennice z klasy IIż Roksana Kiper i Karina Szkoła.

 

Opracowanie: Urszula Machaj 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce ZSSChiO kontynuuje tradycję udziału w dożynkach  ( 4 IX 2016r. )

 


          Kolejny raz uczestniczyliśmy w dożynkach - święcie poświęconym tegorocznym zbiorom zbóż których wymownym symbolem jest chleb. Tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne odbyły się 4 września w Świętem. Organizatorom dopisała zarówno pogoda jak i uczestnicy uroczystości, przybyło wielu mieszkańców oraz zaproszonych gości. Na stoisku naszej szkoły prezentowaliśmy produkty przygotowane w szkolnych pracowniach i choć czasu na organizację było niewiele to odwiedzający mieli okazję degustować wyroby na bazie produktów zbożowych, owoców i miodu. Były to makowe strucle, miodowniki z masą orzechową oraz śliwkowymi powidłami, placek ze śliwkami, ciepły pieróg ziemniaczany, kompot oraz ziarnisty chleb bezglutenowy przygotowany specjalnie na dożynkowe święto według receptury Pani Wioletty Stoch.

 

          W imieniu Dyrekcji szkoły dziękujemy nauczycielom którzy zaangażowali się organizację stoiska: Pani Wioletcie Stoch, Pani Marcie Pels, Pani Małgorzacie Hopko-Pajda oraz Pani Stanisławie Makarowskiej. Dziękujemy także uczennicom, które reprezentowały naszą szkołę podczas uroczystości: Agnieszce Olejarz i Karolinie Pyza z klasy IVhTk, Annie Bielówka z klasy IIIcw, Paulinie Nowosiadły z klsy IIIż oraz Annie Klepak z klasy Ik.


Opracowanie: B. Wojciechowska, U. Machaj

    


 

 

WYPRAWKA SZKOLNA

 

W związku z realizacją  programu pomocy uczniom „WYPRAWKA SZKOLNA”

informujemy o możliwości składania wniosków.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Szkoły

w terminie do 06. 09. 2016 r.

 

Wniosek dla niepełnosprawnych

 

SEKRETARIAT


NOWY PLAN LEKCJI

 

Informujemy wszystkich nauczycieli, że zostały naniesione drobne poprawki do planu lekcji.

Prosimy również o zapoznanie się z dyżurami - ze względu na zmianę sal mogą one ulec zmianie.

Od jutra prosimy również nauczycieli o zgłaszanie ewentualnych zmian

w przydziale sal i sprawowanie dyżurów według obecnego planu

 

LINK DO PLANU LEKCJI

 


 

Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 

 

Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017  ( 1 IX 2016r. )

 

         
          W dniu 1 września w naszej szkole odbyło się uroczyste powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Tadeusz Chrzan – Starosta Jarosławski; Zbigniew Piskorz – Przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego; Adam Lis – Kanclerz PWSTE w Jarosławiu; Tatiana Kożak – Siara – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jarosławskiego i członek Komisji Oświaty; Marek Zaleśny – Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty Rzeszów; Zdzisław Koniuch – Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Jarosławskiego; Lucyna Paulo- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu; Renata Chlebowska – Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia; Barbara Czuba – Dyrektor Instytutu Humanistycznego PWSTE; Andrzej Mamak – Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Jarosławiu; Jadwiga Piątek – Przewodnicząca NMSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jarosławiu, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jarosławskiego oraz rodzice.
          Prowadząca spotkanie, pani Dyrektor Dorota Wierzbińska – Dubaj, podkreśliła na wstępie, jak wielkie wyzwania stoją przed współczesną szkołą i jak dużo pracy czeka nas w nowym roku szkolnym. Natomiast Tadeusz Chrzan, Starosta Jarosławski, zwrócił uwagę, że ten rok szkolny rozpoczyna się zapowiedziami zmian na przyszłość, których założenia budzą optymizm i nadzieję na dobre zmiany.
          Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było wręczenie nominacji dyrektorskich dla Wojciecha Głąba – dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu oraz Łukasza Pisia – dyrektora ZSLiT w Jarosławiu. Szczególnie wyróżnieni zostali również nauczyciele, którzy pomyślnie zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego. Wręczono im akty nadania, po czym złożyli uroczyste ślubowanie.
Miłym akcentem było wręczenie kwiatów pani Lucynie Paulo, w związku z przyznaniem „Jarosława 2016”.
 

          Podsumowaniem całości spotkania była prezentacja poświęcona historii, osiągnięciom i planom Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, która unaoczniła zebranym, jak można twórczo w uczniach rozwijać ich pasje i zainteresowania.
 

 

Wykonanie i obróbka fotografii:

Damian MĄTKOWSKI

Opracowanie tekstu:

Biblioteka szkolna

 

 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego  ( 30 VIII 2016r. )

 

 

Informujemy, o przebiegu uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 – 1.09.2016r.

 

 • Msza Święta na rozpoczęcie roku o godz. 9:00 w kościele o. Reformatów

 • po Mszy Św. uczniowie klas pierwszych spotykają się z dyrekcją i wychowawcami w sali gimnastycznej

 • uczniowie pozostałych klas spotykają się z wychowawcami na podwórku szkoły

 • o godz. 12:30 w sali gimnastycznej odbędzie się powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego, w którym biorą udział delegacje uczniów wszystkich klas wyznaczone przez wychowawców.

 

Przydział sal dla klas pierwszych na 1 września:

 

Klasa 1lo - wychowawca - M. Bratek (sala 29)

Klasa 1htk - wychowawca - I. Kilar (sala 30)

Klasa 1ata  - wychowawca - B. Przybyło (sala 26)

Klasa 1ż - wychowawca - A. Siwoń (sala 25)

Klasa 1tf - wychowawca - K. Janowska (sala 23)

Klasa 1f - wychowawca - E. Stańda (sala 28)

Klasa 1k - wychowawca - W. Stoch (sala 15)

Klasa 1cw - wychowawca - M. Jastrzębski  (sala 19)

 

 

Informujemy również o zamieszczeniu nowego planu lekcji, w którym możliwe są jeszcze korekty. O zmianach w planie lekcji poinformujemy na naszej stronie internetowej.

 

Opracowanie: DYREKCJA


 

Informacja ABI

Proszę o ponowne pobranie dokumentu PBPDO,

w którym dodałem załączniki będące w pierwotnej wersji odrębnymi dokumentami.

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Weryfikacja dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych  ( 28 VIII 2016r. )  

 

          Proszę wszystkich pracowników Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu o zapoznanie się z nową dokumentacją związaną z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w naszej szkole (skrót SZBI).

 

W ramach tego systemu obowiązują następujące dokumenty powiązane:

 

1. Polityka Bezpieczeństwa Informacji w ZSSChiO (PBI).

2. Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w ZSSChiO (PBPDO).

3. Zasady postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w ZSSChiO (element składowy PBPDO).

4. Polityka Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych w ZSSChiO (PBST).

 

          Informuję, że przygotowywane są nowe indywidualne UPOWAŻNIENIA do przetwarzania danych osobowych w naszej szkole, na których potwierdzamy pisemnie znajomość wymienionych dokumentów. Wymiana upoważnień podyktowana jest zmianami w przepisach dotyczących SZBI oraz precyzyjne wskazanie pracownikom ZSSChiO do przetwarzania jakich konkretnie danych są upoważnieni i za których obróbkę są odpowiedzialni.

 

          Zachęcam wszystkich do weryfikacji przedstawianej dokumentacji w celu wyeliminowania napotkanych błędów edycyjnych a także o przedstawienie sugestii zmiany wybranych jej elementów. Przygotowywana wersja SZBI (aktualnie 1.3) może więc ulec dalszej ewaluacji - zmiany przedstawione zostaną w kolejnej wersji (po konsultacjach z ADO).

 

 

PBI PBPDO PBST

Dokument w formacie

*.docx

Dokument w formacie

*.docx

Dokument w formacie

*.docx

 

 

 

Opracowanie: ABI - Robert Porczak

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Kontynuacja europejskich doświadczeń zawodowych uczniów i nauczycieli

ZSSChiO w Jarosławiu  ( 25 VIII 2016r. )

 

 

 

       Doświadczenie i praca nauczycieli ZSSChiO w Jarosławiu zaowocowały pozyskaniem środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). „EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE INSPIRACJĄ DO AKTYWNOŚCI NA RYNKU PRACY” Nr: 2016-1-PL01-KA102-024934 to projekt, który umożliwi 98 uczniom odbyć zagraniczne praktyki i staże. Uczniowie kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz, kelner, analityk, technik usług fryzjerskich, kucharz, fryzjer i cukiernik będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe, językowe i społeczne w Niemczech (Drezno, Lipsk), Włoszech (Rimini) i Wielkiej Brytanii (Londyn). W ramach projektu do Berlina wyjedzie na tygodniowy staż także kadra ZSSChiO. Nauczyciele przedmiotów zawodowych będą poznawać dualny system kształcenia zawodowego w Niemczech (Berlin).

 

Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 195292 € (EURO).

Projekt będzie realizowany od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2018r.

 

          Wniosek został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Opracowanie: Lidia Sobczyńska

 

   


 

 

  PILNE INFORMACJE  ( 20 VIII 2016r. )  

 

 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego przedstawiam poniżej zaplanowany terminarz posiedzeń Rady Pedagogicznej:

 

1. 24 lub 25 sierpnia 2016 r. od 11.00 do 15.00 - obowiązkowe szkolenie BHP (prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu w środę lub czwartek do dnia 22.08.2016 r.

 

2. 29 sierpnia 2016 r. godzina 9.00 - posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

3. 30 sierpnia 2016 r. godzina 9.00 - spotkania komisji przedmiotowych.

 

4. 31 sierpnia 2016 r. godzina 9.00 - posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

Informuję że do dnia 25.08.2016 r. należy składać sprawozdanie do dodatku motywacyjnego (obowiązuje dotychczasowy druk sprawozdania).

 

Pozdrawiam.

 

Dyrektor ZSSChiO: D. Wierzbińska - Dubaj

      


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Zakończenie Roku Szkolnego i podsumowanie projektu ERASMUS+  ( 24 VI 2016r. )

 

 

          W dniu 24 czerwca 2016r. w szkolnej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/16 połączone z podsumowaniem projektu Erasmus+ „MOBILNOŚĆ UCZNIÓW – SPOSOBEM NA LEPSZY START ZAWODOWY I ŻYCIOWY” Nr 2014-1-PL01-KA102-001443 realizowanego w placówce w latach 2014-2016.

 

W spotkaniu udział wzięli:

- Pani Lucyna Paulo, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,

- Pan Henryk Grymuza – doradca zawodowy PUP w Jarosławiu,

- Pan Andrzej Kuca – Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Jarosławiu,

- Pan Bogusław Nakonieczny – Zakłady Mięsne „Sokołów” S.A. w Jarosławiu,

- Pan Grzegorz Stempak – szef kuchni Dworu Zygmuntówka w Szówsku,

- Pani Dorota Patryn – przewodnicząca Rady Rodziców ZSSChiO,

- przedstawiciele rodziców,

- przedstawiciele lokalnej prasy,

- członkowie zespołu projektowego: Wanda Mazurek, Agnieszka Siwoń, Lidia Sobczyńska, Robert Porczak, Jolanta Trelka,

- nauczyciele i pracownicy administracji ZSSChiO,

- uczniowie klas trzecich ZSZ,

- delegacje uczniów poszczególnych klas,

- uczestnicy projektu.

 

          W pierwszej części uroczystości Pani Dyrektor Dorota Wierzbińska-Dubaj w krótkim przemówieniu podsumowała miniony rok szkolny oraz przedstawiła osiągnięcia i sukcesy naszych uczniów nagradzając uczniów promowanych z wyróżnieniem.

Szczególne słowa pożegnania Pani Dyrektor skierowała do uczniów klas trzecich ZSZ kończących edukację w ZSSChiO. Zgodnie z tradycją szkoły rodzice uczniów z tych klas, promowanych z wyróżnieniem otrzymali listy gratulacyjne z wyrazami podziękowania za trud włożony w wychowanie i rozwój syna lub córki.

Dyrektor szkoły podziękowała również Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Doroty Patryn za kilkuletnie reprezentowanie rodziców oraz uczestniczenie w życiu szkoły.

 

Po zakończeniu części oficjalnej związanej z zakończeniem roku szkolnego oraz krótkim występie artystycznym odbyło się podsumowanie projektu Erasmus+ „MOBILNOŚĆ UCZNIÓW – SPOSOBEM NA LEPSZY START ZAWODOWY I ŻYCIOWY” realizowanego w ZSSChiO w okresie ostatnich dwóch lat. Tą część spotkania poprowadziła wicedyrektor Pani Lidia Sobczyńska – konsultant ds. projektów unijnych w naszej szkole przedstawiając na początku najistotniejsze informacje na temat projektu.

 

          Projekt realizowany był od stycznia 2015 roku w ramach programu Erasmus+ a jego zakończenie zostało zaplanowane na 30 czerwca 2016 roku. Obejmował łącznie 100 uczestników uczniów oraz 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Był całkowicie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego całkowity budżet na 2 lata realizacji wynosił aż 275 443 EURO (1 156 860 zł).

 

          Projekt pozwalający na organizowanie praktyk zawodowych i staży poza granicami kraju był odpowiedzią szkoły na potrzeby europejskiego rynku pracy. Promując mobilność młodzieży i kadry ze szczególnym naciskiem na kształcenie umiejętności praktycznych i językowych, dał możliwość zdobycia nowych doświadczeń, przyczynił się do wzrostu kompetencji zawodowych, doskonalenia języka branżowego, nawiązywania nowych kontaktów oraz poznawania dziedzictwa kulturowego państw europejskich.

 

          Realizacja projektu umożliwiła 100 uczniom klas: technik hotelarstwa, t. żywienia i usług gastronomicznych, t. kelner, t. fryzjer i usług fryzjerskich oraz uczniom ZSZ w zawodach fryzjer i kucharz odbycie czterotygodniowych praktyk zawodowych w renomowanych obiektach gastronomiczno - hotelarskich w Wielkiej Brytanii (Londyn), w Niemczech (Schkeuditz, Lipsk) i we Włoszech (Rimini). Dwutygodniowe staże zawodowe odbywało 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej: w 2015 roku 4 we Włoszech (Rimini), a w 2016r. 4 w Hiszpanii (Malaga).

 

          Uczestnicy zostali rzetelnie przygotowani do wyjazdu na praktyki zagraniczne. Nauczyciele uczestniczyli w przygotowaniu językowym z zakresu języka włoskiego, natomiast uczniowie odbywali przygotowanie zawodowe, językowe i psychologiczne uczestnicząc w następujących zajęciach i warsztatach:

 • zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego,

 • wykładach i warsztatach z zakresu kuchni angielskiej, niemieckiej i włoskiej oraz nowoczesnych technik kulinarnych prowadzonych przez mistrzów sztuki kulinarnej,

 • warsztatach z zakresu carvingu prowadzonych przez Krakowską Szkołę Restauratorów,

 • warsztatach z zakresu organizacji pracy w gastronomii, hotelarstwie i usługach,

 • warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz pierwszego wyjazdu za granicę,

 • warsztatach z zakresu rozpoczynania i możliwości finansowania działalności gospodarczej z funduszy unijnych prowadzonych przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracownika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu.

 

          U zagranicznych partnerów również odbyły się szkolenia dla uczniów. Wszyscy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej w krajach mobilności oraz możliwości dofinansowania tych przedsięwzięć z funduszy unijnych, natomiast uczennice kształcące się w branży fryzjerskiej miały dodatkowo możliwość uczestniczenia w kursie stylizacji fryzur i wizażu.

 

          Poza tak wielokierunkowym przygotowaniem wszyscy uczestnicy projektu zostali wyposażeni w niezbędne do pracy na danym stanowisku stroje zastępcze, właściwe ubezpieczenie, transport, stałą opiekę podczas pobytu za granicą oraz kieszonkowe na różne wydatki.

 

          Kompetencje nabyte przez uczestników (uczniów i nauczycieli) były podobne, gdyż dotyczyły tego samego obszaru wiedzy i umiejętności. Udział nauczycieli w praktykach w naturalnym środowisku pochodzenia kuchni śródziemnomorskiej uposażył ich dodatkowo w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych z tego zakresu dla uczniów naszej szkoły i warsztatów dla innych zainteresowanych. Nauczyciele nawiązali nowe kontakty zawodowe oraz stali się bardziej otwarci na zmiany. Efektem ich uczestnictwa w projekcie będą zmiany w programach nauczania z przedmiotów zawodowych w klasach o profilu gastronomicznym. Modyfikacje będą dotyczyły poszerzenia ich treści o tematykę związaną z kuchnią śródziemnomorską.

 

          W trakcie spotkania podsumowującego po przedstawieniu informacji o realizacji projektu, jego uczestnicy (zarówno nauczyciele, jak i uczniowie) poszczególnych krajów mobilności, przedstawili prezentacje multimedialne na temat pobytu, miejsca i przebiegu praktyk za granicą oraz podzielili się swoimi wrażeniami i rekomendacjami. Wszyscy bardzo pozytywnie wyrażali się o możliwości odbycia praktyk za zagranicą i polecali innym udział w tego typu przedsięwzięciach.

 

          Dodatkowych atrakcji uczestnikom spotkania dostarczyła grupa nauczycieli: Pani Urszula Machaj, Pani Wanda Mazurek, Pani Agnieszka Siwoń oraz Pan Robert Porczak, którzy zaprezentowali umiejętności o jakie się wzbogacili podczas stażu w restauracjach hiszpańskich. Przeprowadzili oni na żywo produkcję sałatek typowych dla kuchni śródziemnomorskiej. Goście spotkania na bieżąco mogli degustować wykonane przez nauczycieli potrawy – sałatkę z kaszą kuskus i kurczakiem oraz mini łódeczki z sałaty rzymskiej z sardelą.

 

          Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie przez Panią Naczelnik Lucynę Paulo i Panią Dyrektor Dorotę Wierzbińską - Dubaj uczestnikom certyfikatów, których otrzymanie wzmacnia ich sylwetkę zawodową i uatrakcyjnia na rynku pracy.

Były to następujące certyfikaty:

- uczestnictwa w projekcie wydane przez ZSSChiO,

- potwierdzenia mobilności wystawione przez Instytucje Przyjmujące w Anglii, Niemczech, Włoszech Hiszpanii,

- „Europass – Mobilność” - najbardziej ceniony certyfikat nabytych umiejętności uznawany w krajach Unii Europejskiej,

- uczestnictwa w warsztatach z zakresu carvingu,

- uczestnictwa w kursie wizażu i stylizacji w Niemczech,

- uczestnictwa w warsztatach (w kraju i za granicą) z zakresu przedsiębiorczości.

 

          Wręczono także podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację działań projektowych, natomiast przedstawiciele uczestników, zarówno grupy nauczycieli, jak i uczniów skierowali słowa wdzięczności i podziękowania Dyrekcji szkoły oraz koordynatorom projektu za trud włożony w przygotowanie, realizację projektu oraz umożliwienie uczestnictwa w nim.

 

          Miłym akcentem spotkania było wręczenie pamiątkowych kubków, które spełniają równocześnie funkcję upowszechniającą nasz projekt w ramach programu Erasmus+. A liczba osób zaangażowanych lub pomagających odpowiednio zrealizować projekt była imponująca – wręczono aż 42 kubki! Członkowie zespołu projektowego serdecznie dziękują za wszelką pomoc.

 

          Po zakończeniu oficjalnej części spotkania Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich zebranych do degustacji potraw z zakresu kuchni angielskiej, niemieckiej, włoskiej i hiszpańskiej przygotowanych wcześniej przez uczestników – uczniów i nauczycieli.

Były to:

- mini pizzerinki a`la Rimini, tiramisu (kuchnia włoska),

- hamburgery, sandwicze z jajkiem, herbata po angielsku (kuchnia angielska),

- kiełbasa po saksońsku, sałatka ziemniaczana, strudel jabłkowy z bakaliami (kuchnia niemiecka),

- łosoś w sosie kokosowym, sałatka z kaszą kuskus i kurczakiem, mini łódeczki z sałaty rzymskiej z sardelą (kuchnia hiszpańska),

- napoje w barwach flag krajów mobilności.

 

          Dziękujemy zaproszonym gościom, pracownikom szkoły oraz uczniom i ich rodzicom za uświetnienie spotkania swoim uczestnictwem. Wszystkim trenerom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, którzy pomagali w realizacji projektu serdecznie dziękujemy. Słowa wdzięczności kierujemy szczególnie do Pana Henryka Grymuzy (PUP Jarosław) i Pana Piotra Olejarza (US Jarosław), którzy cyklicznie i nieodpłatnie przeprowadzali warsztaty dla uczestników projektu z zakresu przedsiębiorczości.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii z uroczystości.

 

Opracowanie: Lidia Sobczyńska, Agnieszka Siwoń

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Uroczystość podsumowująca I etap projektu  ( 24 VI 2016r. )

 

 

Uroczystość podsumowująca realizację I-go etapu projektu

Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów

z Jarosławskiego „Spożywczaka”

 

          Uczestnicy projektu bogatsi w wiedzę oraz doświadczenia zawodowe zdobyte podczas mobilności w Lipsku, Dreźnie i Rimini podzielili się swoimi refleksjami i wrażeniami podczas uroczystego spotkania w dniu 22 czerwca. Trzydziestu trzem uczniom którzy realizowali praktyki zawodowe za granicą zostały uroczyście wręczone certyfikaty, dyplomy i świadectwa pracy potwierdzone przez instytucje partnerskie oraz ZSSChiO.

 

          Rangę uroczystości podniosła obecność Pani Lucyny Paulo Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu oraz Dyrekcji Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w osobach:
Pani Dyrektor Doroty Wierzbińskiej - Dubaj

Pani Dyrektor Lidii Sobczyńskiej

Pana Dyrektora Macieja Jastrzębskiego

Obecny był także Pan Dyrektor Władysław Płoszaj który razem z koordynatorami rozpoczynał działania projektowe zimą 2015 roku.

 

Gośćmi spotkania byli także pracodawcy zaprzyjaźnieni z naszą szkołą:

Pani Krystyna Dusiło właściciel Ciastkarni w Pawłosiowie
Pan Tadeusz Słowik - Restauracja Klasyczna
Pani Iwona - Sanakiewicz Fabryka Ciast i Cukrów Gurgul w Jarosławiu
Na uroczystość przybyli nauczyciele, którzy pełnili funkcję opiekunów młodzieży podczas praktyk oraz zaangażowali się w realizację zaplanowanych działań.

 

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy administracji odpowiedzialni za dokumentację i wydatki budżetowe oraz pracownicy obsługi szkoły. Obecni byli również Rodzice uczniów którzy od początku projektu interesowali się realizowanymi działaniami. Oprócz 33 uczestników pierwszego etapu projektu Erasmus+ w spotkaniu uczestniczyli także uczniowie z klas I technik analityk oraz I i II cukiernik realizujący obecnie program zajęć przygotowujących w ramach II-go etapu projektu.

 

         Projekt Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej SEKTOR: Kształcenie i szkolenia zawodowe AKCJA 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”. Realizacja projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2015 roku do 31maja 2017roku. W słowach skierowanych do uczestników uroczystości Pani Dyrektor Dorota Wierzbińska-Dubaj podkreślała, że unijne przedsięwzięcie poszerzyło możliwości zdobywania doświadczeń zawodowych za granicą przez uczniów z kierunków technik analityk, technik technologii żywności oraz cukiernik. W realizowanych do tej pory w Jarosławskim „Spożywczaku” projektach uczestniczyli uczniowie z kierunków żywieniowych i usługowych oraz nauczyciele.

 

          W pierwszej części uroczystości przedstawiciele czterech grup projektowych prezentowali swoje doświadczenia zdobyte w zakładach pracy oraz refleksje i wspomnienia z programu kulturowego i pobytu zagranicą. Ania Jaromi i Paulina Wołos z kalsy III technikum technologii żywności reprezentowały niemiecką grupę Witalis z Lipska. Karolina Cwynar i Karolina Piestrak z klasy II technikum reprezentowały niemiecką grupę SBG z Drezna. Kamila Grabowiec podzieliła się z uczestnikami spotkania doświadczeniami z zajęć w pracowni mikrobiologicznej. Basia Stasiło i Mateusz Skupień prezentowali doświadczenia włoskiej grupy Sistema Turismo. Magda Bechta, Danusia Pajda oraz i Adrian Paluch pochwalili się doświadczeniami niemieckiej grupy Europa Direkt. Na koniec Klaudia Kisielewicz również grupy Europa Direkt przedstawiła zakres badań dotyczących przenikania aluminium do żywności które prowadziła w zakładowym laboratorium.

 

          W dalszej części spotkania uczestnicy mobilności otrzymali certyfikaty. Dokumenty potwierdzające udział w projekcie uroczyście wręczała Pani Lucyna Paulo Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Pani Dorota Wierzbińskiej- Dubaj Dyrektor Szkoły.

 

Uczniowie z grupy niemieckiej Vitalis otrzymali
Certyfikat odbycia stażu potwierdzony przez instytucję partnerską Vitalis
Świadectwo praktyki zawodowej potwierdzone przez instytucję partnerską Vitalis
Świadectwo pracy potwierdzone przez pracodawcę
Dyplom ukończenia seminarium z czekolady
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do wyjazdu wystawiony przez instytucję wysyłającą

Uczniowie z grupy włoskiej Sistema otrzymali
Certyfikat odbycia stażu potwierdzony przez instytucję partnerską Sistema
Certyfikat praktyki zawodowej potwierdzony przez pracodawcę
Dyplom ukończenia seminarium z czekolady
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do wyjazdu wystawiony przez instytucję wysyłającą

Uczniowie z grupy niemieckiej grupy SBG otrzymali
Certyfikat odbycia stażu potwierdzony przez instytucję partnerską SBG
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do wyjazdu wystawiony przez instytucję wysyłającą

Uczniowie z grupy niemieckiej grupy Europa Direkt otrzymali
Certyfikat odbycia stażu potwierdzony przez instytucję partnerską Europa Direkt
Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do wyjazdu wystawiony przez instytucję wysyłającą

Realizacja mobilności była możliwa dzięki pomocy nauczycieli, którzy sprawowali opiekę nad młodzieżą. Pani Dyrektor Lidia Sobczyńska podziękowała opiekunom i wręczyła certyfikaty. Również uczniowie przygotowali dla opiekunów podziękowania i pamiątkowe zdjęcia.

 

Uczniowie - uczestnicy mobilności kierują słowa wdzięczności do Opiekunów czterech grup projektowych:

 

Grupa włoska Sistema Rurismo

W imieniu ośmioosobowej grupy włoskiej Sistema Turismo serdecznie dziękujemy Pani Annie Wajdzie za trud opieki nad nami. W czasie pobytu w Rimini mogliśmy przyjść do Pani z każdym problemem a Pani zawsze starała się nam pomóc. Praktyki we Włoszech będą dla nas niezapomnianym przeżyciem. Życzymy Pani sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Grupa niemiecka Vitalis

Pięcioosobowa grupa niemiecka Vitalis składa podziękowania dla Pani Jolanty Szyler oraz dla Pani Marzeny Wojnar. Dziękujemy za opiekę i pomoc zwłaszcza przy wypełnianiu dokumentów projektowych oraz za organizację czasu wolnego i zajęć rekreacyjnych. Mamy nadzieję, że będą Panie wspominać wspólnie spędzony czas w Lipsku równie miło jak my.

 

Grupa niemiecka Europa Diekt

Opiekunami dziesięcioosobowej grupy niemieckiej Europa Direkt w Dreźnie byli Pan Wojciech Bęś oraz Pan Andrzej Tokarz. Serdecznie dziękujemy Panom za opiekę, poświęcony czas, cierpliwość oraz wsparcie w trudnych chwilach. Panu Wojtkowi dziękujemy za perfekcyjny harmonogram na każdy dzień pobytu. Zajęcia z topografii prowadzone przez Pana zaowocowały bezbłędnym poruszaniem się po mieście i w terenie. Pan Andrzej Tokarz jako zawzięty fotograf uwieczniał każdą chwilę z naszego pobytu. Życzymy Panom wszystkiego najlepszego a w przyszłości takich grup projektowych jak nasza.

 

Grupa niemiecka SBG

Opiekunem niemieckiej grupy SBG była nasza wychowawczyni Pani Anna Kędziera. Podczas miesięcznej praktyki była dla nas wychowawcą i przyjacielem. Serdecznie dziękujemy za opiekę i pomoc. Razem z Panią czułyśmy się bezpiecznie pomimo dużej odległości od domu. Jesteśmy wdzięczne za pomoc w przełamaniu bariery językowej oraz za cierpliwość i poświęcony czas.

 

          Koordynatorzy oraz uczestnicy pierwszego etapu projektu wyrażają wdzięczność Osobom, dzięki którym mogli zrealizować zaplanowane działania oraz programy praktyk w Dreźnie, Lipsku i Rimini. Podziękowania kierujemy do Pana Tadeusza Chrzana Starosty Jarosławskiego oraz Pani Lucyny Paulo Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Dziękujemy za troskę o rozwój naszej szkoły oraz wspieranie działań związanych z realizacją projektów unijnych. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji naszej szkoły za możliwość poszerzania umiejętności zawodowych, personalnych i społecznych poprzez uczestnictwo w projekcie. Podziękowania składamy na ręce Pani Dyrektor Doroty Wierzbińskiej-Dubaj oraz Pana Dyrektora Władysława Płoszaja z którym rozpoczynaliśmy działania projektowe. Dziękujemy nauczycielom którzy pomogli koordynatorom zrealizować działania zaplanowane w pierwszym etapie. Dziękujemy pracownikom administracji odpowiedzialnym za dokumentację oraz wydatki budżetowe. Organizatorzy składają również serdeczne podziękowania osobom, które pomogły zorganizować uroczystość: Pani Marcie Pels, Panu Robertowi Porczakowi oraz uczniom Marcinowi Kuras i Adrianowi Paluch.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii oraz prezentacji przygotowanych przez uczestników.

 

 

Prezentacja

Vitalis

Prezentacja

SBG

Prezentacja

Mikrobiologia

Prezentacja

Sistema

Prezentacja

Europa Direkt

16MB

12MB

7MB

15MB

18MB

 

Prezentacja Klaudii Kisielewicz: TUTAJ

 

 

 

Koordynatorzy: B. Wojciechowska, U. Machaj

 

      


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Jarosław - miasto, w którym się uczę  ( 23 VI 2016r. )

         

 

          20 czerwca 2016r.uczniowie wszystkich klas pierwszych, pod opieką nauczycieli ZSSChiO i przewodników Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu zwiedzili nasze piękne miasto. Poznali jego bogatą historię i zabytki: Rynek, Cerkiew Przemienienia Pańskiego, Opactwo Benedyktynek na wzgórzu Św. Mikołaja, Jarosławską Kolegiatę czyli kościół Bożego Ciała.

 

          Ta żywa lekcja historii pozwoliła pierwszoklasistom lepiej poznać Jarosław – jedno z najstarszych miast południowej Polski, miasto - do którego większość z nich codziennie dojeżdża z okolicznych miejscowości.

 

          W imieniu wszystkich pierwszoklasistów dziękujemy Panu Jarosławowi Orłowskiemu - Dyrektorowi Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za możliwość zorganizowania wycieczek. Dziękujemy również Przewodnikom za interesujący przekaz.

 

Nauczyciele historii: B.Wojciechowska, B.Chrzan

   


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Fryzjerskie metamorfozy ( 23 VI 2016r. )  

 

          Dnia 20 czerwca 2016 roku uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu działu fryzjerskiego przy współpracy z Salonem Fryzjerskim Ewa Koszułap wzięli udział w pierwszym dniu Tygodnia z Pasją "Fryzjerskie Metamorfozy". Uczestnikami spotkania byli wychowankowie OREW wraz z mamami, uczestnicy WTZ, pracownicy ZAZ oraz kadra pracownicza.

 

Opracowanie: Alicja JARACZ

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Bezpieczne WAKACJE  ( 22 VI 2016r. )  

 

Oto kilka rad, które warto zapamiętać, żeby wakacje były super bezpieczne i przyjemne:

 

1. Wakacje w górach

 • Aby bezpiecznie chodzić po górach trzeba mieć kondycję, a także dużą wiedzę na temat tego, jak robić to bezpiecznie, nie oznacza to wcale, że taki sposób spędzania wolnego czasu ograniczony jest do niewielkiej i wąskiej grupki osób.

 • Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć się w dobre buty i ubranie.

 • Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych.

 • Co ważne pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr halny może utrudnić poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyziębienia organizmu, z kolei słońce to ryzyko odwodnienia oraz poparzeń słonecznych.

 • Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć dokąd idziemy i jakimi szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR.

 • Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu.

 • Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli jest lato.

 • Przede wszystkim, jeżeli nie czujesz się na siłach iść jakimś szlakiem, nie idź albo wyrusz w grupie z bardziej doświadczonymi wspinaczami.

 

2. Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką

Zasady bezpiecznej kąpieli

 • Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR.

 • Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Zanim wejdziesz do niestrzeżonych zbiorników dorośli każdorazowo powinni sprawdzić głębokość i strukturę dna.

 • Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.

 • Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 stopni).

 • Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.

 • Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję i nogi – unikniesz wstrząsu termicznego, niebezpiecznego dla naszego organizmu.

 • Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.

 • Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem.

 • Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z materacy. To niebezpieczne!

 • Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Ktoś może potrzebować Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby.

 • Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

 • Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny.

 • Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.

 • Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść posiłek. Dzieci powinny coś zjeść obowiązkowo.

 • Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu

 • Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.

 • Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAGA! Noszenie ciemnych okularów bez filtra jest szkodliwe. Źrenica, do której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki czemu do wnętrza oka wnika więcej promieni UV).

 • Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.

 • Chroń się w cieniu w godzinach południowych.

 • Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne.

 

3. Aktywne wakacje

Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze

 • Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.

 • W czasie jazdy używaj kasku.

 • Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.

 • W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.

 • Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów.

 • Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze dłoń na hamulcu.

 • Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.

 • Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.

 • Nigdy nie ścinaj zakrętów.

 • W czasie jazdy zawsze uważaj!

 

 

WAŻNE TELEFONY

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych
997 – telefon alarmowy Policji
998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 

Pamiętaj, że żadna zasada nie daje 100% szans na uniknięcie zagrożeń, ale z pewnością zmniejsza, możliwość stania się ofiarą.

 

Dyrekcja ZSSChiO


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Święto Biegów w Jarosławiu  ( 22 VI 2016r. )

 

 

          W niedzielne przedpołudnie (12.06.2016r.) kilkaset uczestników z całej Polski wzięło udział w jarosławskim Święcie Biegów. Organizatorem biegów byli: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego, Jarosławska Grupa Biegowa „Sokół” we współpracy z Urzędem Miasta i Starostwem Powiatowym w Przemyślu, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, a także Przemyski Klub Biegacza.

 

W ramach imprezy odbyły się cztery biegi :

 • Galicya Maraton - 42,195 km ze startem na rynku w Przemyślu o godz. 8:00

 • Dziecięcy Bieg Uliczny ,,w biegu z Europą" - 1,5 km z metą i startem na rynku w Jarosławiu,

 • Mini-maraton Jarosławski

 • Bieg Malucha dla 3,4,5,6 latków.

 

          Po wyczerpującym biegu uczestnicy mieli możliwość zregenerować siły koktajlem przygotowanym przez uczniów naszej szkoły.
Koktajle wegańskie to najlepszy sposób na szybkie uzupełnienie niedoborów w organizmie, powstałych na skutek dużego wysiłku fizycznego. Składniki odżywcze zawarte w płynnym pokarmie są przyswajane lepiej i w krótkim czasie. Układ trawienny ma też mniej pracy, dzięki czemu więcej energii może zostać przeznaczone na procesy regeneracyjne.
Autorami koktajli dla sportowców byli uczniowie klasy IIIh/Tk: Agnieszka Olejarz, Ewelina Wojciechowska, Karolina Szyszka, Paweł Zając, Bartosz Tomaszewski, Justyna Szczepanik, Karolina Pyza, Wioletta Strawa, Kinga Żurawska, Andżelika Kiwacka.

 

 

Sponsorem akcji: Stowarzyszenie Sympatyków ZSSChiO.

 

Opracowanie: B. Wojciechowska, W. Stoch

      

 

 

Propozycje koktajli:

 

koktajl multiwitamina - natka pietruszki, pomarańcza, banan, kiwi, jogurt naturalny, miód
koktajl odkwaszający - po treningu - rozklejona kasza jaglana, mleko sojowe, truskawki, daktyle, mleko
koktajl energetyczny - banan, awokado, kiwi, miód, sok z cytryny, mleko, siemię lniane
energetyczny koktajl truskawkowy - truskawki, banan, jogurt naturalny, płatki owsiane
koktajl piękności - truskawki, miód, orzechy włoskie, jogurt
koktajl orzeźwiający - arbuz, truskawki, mięta, napar z zielonej herbaty, sok z cytryny
 


Głębokie wyrazy współczucia

dla Pani Zofii Sławińskiej z powodu

śmierci męża

składa Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie

Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących

w Jarosławiu

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Spotkanie uczniów w zawodzie wędliniarz z Agencją  ( 21 VI 2016r. )

 

         

 

Spotkanie uczniów w zawodzie wędliniarz z Agencją Zatrudnienia GRUPA MOBILITY Sp. Z o.o. z Warszawy

 

          W dniu 9 czerwca 2016r. uczniowie naszej szkoły w zawodach wędliniarz i kucharz uczestniczyli w spotkaniu z Panią Moniką Moal reprezentującą Agencję Zatrudnienia GRUPA MOBILITY Sp. Z o.o. z Warszawy. Przedstawicielka Agencji zapoznała młodzież z ofertami pracy w zawodzie wędliniarz na terenie Francji. Szczegółowo omówiła etapy rekrutacji, zasady zatrudnienia, warunki pracy, zakwaterowania i zadania osób pracujących za granicą.

 

          GRUPA MOBILITY Sp. Z o.o. z Warszawy posiada certyfikat Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia i poszukuje osób do pracy na stanowisko rzeźnik – rozbiór/klasowanie/ubój. Klientem Agencji jest firma specjalizująca się w uboju i rozbiorze mięsa wieprzowego we Francji. Oprócz pracowników wykwalifikowanych do pracy w zakładach mięsnych firma ta oferuje pracę dla osób z innym wykształceniem oraz w innych zawodach.

 

          Czerwcowe spotkanie to kolejna oferta pracy w tym roku szkolnym dla uczniów w zawodzie wędliniarz co świadczy o dużym zainteresowaniu wykwalifikowanymi pracownikami tej branży na europejskim rynku pracy.

 

Opracowanie: U.Machaj, B.Wojciechowska

   


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Sprawozdanie z praktyk w Niemczech ( 20 VI 2016r. )

 

 

Sprawozdanie z praktyk w Niemczech

Projekt „Mobilność uczniów - sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy”

nr 2014-1-PL01-KA102-001443

ERASMUS +

 

         1 maja 2015 roku(niedziela) o godz. 5.00 grupa 22 uczennic ZSSChiO pod opieką opiekuna P. Lidii Sobczyńskiej wyjechała z Jarosławia do Lipska na praktyki w ramach projektu „Mobilność uczniów - sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy” nr 2014-1-PL01-KA102-001443 programu ERASMUS +. Podróż odbywała się autokarem i była dość męcząca, bo po drodze na autostradzie było kilka wypadków stąd też ich podróż się wydłużyła. Zmęczeni dotarli ok. godz. 17:00 do Lipska na miejsce zakwaterowania przy Felsenkeller. Zobaczyli olbrzymią 3-piętrowa starą kamienicę, ale bardzo ładnie odremontowaną. Jak się okazało była to kiedyś willa Nietzschego i Wagnera. Grupę powitała bardzo serdecznie Pani Gosia Worona, opiekunka z ramienia naszego niemieckiego partnera firmy VITALIS, która przypomniała regulaminy i program praktyk oraz pobytu w Lipsku. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w karty komunikacji miejskiej, plany miasta, wytyczne co do poruszania wykorzystaniem komunikacji miejskiej, oraz nazwy i adresy zakładów pracy, w których mieli odbywać praktyki. Następnie grupa udała się do niedaleko położonej restauracji, w której podczas pobytu w Lipsku mieli spożywać obiadokolacje, natomiast śniadania w postaci bufetu szwedzkiego w miejscu zakwaterowania. Uczniowie zostali zakwaterowani w pokojach 5-cio i 6-cio osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Po kolacji wszyscy udali się na zasłużony odpoczynek.

 

         Od poniedziałku 2 maja z pomocą Pani M.Worony młodzież była rozwożona do zakładów pracy. 6 uczennic z klas drugiej i trzeciej technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz 3 z ZSZ w zawodzie kucharz odbywało praktyki w zakładach gastronomicznych na terenie Lipska. Były to duże stołówki akademickie. 11 uczennic z technikum usług fryzjerskich i 2 z ZSZ w zawodzie fryzjer przez 2 tygodnie uczestniczyło w kursie ze stylizacji fryzur i wizażu w Schkeuditz pod Lipskiem. Uczestnictwo w nich zostało potwierdzone certyfikatem. Kolejne dwa tygodnie pracowały uczennice w zakładach fryzjerskich w Lipsku i Schkeuditz.

 

         W tym samym czasie odbywała praktykę 5- cio osobowa grupa uczniów ZSSChiO z klasy 3 technikum technologii żywności z innego projektu programu ERASMUS + pod opieka P. Jolanty Szyler. Zakwaterowani byli w tym samym miejscu i ich partnerem niemieckim była także firma VITALIS.

 

         ierwszy tydzień dla wszystkich był najtrudniejszy. Poznawanie nowych ludzi, miejsc praktyk, właścicieli i współpracowników, całego systemu komunikacji miejskiej w Lipsku, było to sporym stresem zarówno dla opiekunów jak i dla uczennic. Ale grupa była bardzo dobrze przygotowana do wyjazdu i przebiegu praktyk zagranicznych już w szkole przez koordynatorów projektu jak i nauczyciela germanisty.

 

         Młodzież bardzo szybko przyzwyczaiła się do warunków i wymagań niemieckich partnerów i pracodawców. Musiała być punktualna, rzetelnie realizować zaplanowany program praktyk oraz pokonać to co najtrudniejsze barierę językową, a z tym było na początku najtrudniej. Uczniowie codziennie wypełniali dzienniczki praktyk, w których dokumentowali ich przebieg i czynności wykonywane oraz nabywanie umiejętności. Opiekunowie sprawdzali je i podpisywali. Większość uczniów pracowała w godzinach dopołudniowych, dlatego popołudniami zwiedzaliśmy Lipsk, chodziliśmy na spacery i zajęcia rekreacyjne do pięknego pełnego zieleni, pobliskiego parku. Opiekunowie ze szkoły oraz z ramienia VITALIS byli dostępni dla uczniów 24 godziny na dobę i w każdej chwili służyli pomocą, dobrą radą i wsparciem. Odwiedzali też miejsca praktyk. W tym roku nie było przypadków zamiany miejsc, wszystkie miejsca pracy były dobrane zgodnie z programem i większość z nich była na bardzo wysokim poziomie. Uczniowie mogli poznać organizację pracy, wyposażenie zakładów gastronomicznych i fryzjerskich, kuchnię niemiecką , a przede wszystkim kształcić swoje umiejętności zawodowe i językowe.

 

         W pierwszy wolny weekend obie grupy z ZSSChiO wyjechały na dwudniową wycieczkę do Berlina zorganizowaną przez partnera niemieckiego VITALIS. Wprawdzie podróż odbywała się pociągami z licznymi przesiadkami, ale to nie zepsuło humorów uczniom, którzy mieli okazję być może niepowtarzalną w życiu zobaczyć to piękne miasto i poznać jego zabytki. Zwiedzili z przewodniczką polskojęzyczną wiele najważniejszych obiektów tej metropolii, tj. siedzibę kanclerza Niemiec, budynek parlamentu niemieckiego (Reichstag), Bramę Brandenburską, pomnik holocaustu, Potsdamer Platz, ekskluzywny hotel sieci Ritz i Muzeum Techniki. Zwiedzanie odbywali w większości na piechotę, trochę korzystając z kursujących linii metra (U-Bahn). Noc spędzili w młodzieżowym hostelu o dość wysokim standardzie sieci Meininger.

 

         Następnego dnia po obfitym śniadaniu kontynuowali zwiedzanie stolicy Niemiec. Byli na reprezentacyjnym placu Berlina, tj. Alexanderplatz (wieża telewizyjna Fernsehturm z kawiarnią Panoramacafe na wysokości 205 metrów, Czerwony Ratusz (Rotes Rathaus), zaułek kościoła świetego Mikołaja (Nikolaiviertel), fontanna Neptuna (Neptuns Brunnen). Ponad 2 godziny poświęcili zwiedzaniu kompleksu muzeów na tzw. Wyspie Muzealnej (Museeninsel). Skoncentrowali się głównie na muzeum sztuki starożytnej ze znanym na całym świecie rarytasem starożytnych dzieł sztuki, tj. popiersiem Nefretete. Wszystkie interesujące obiekty zostały przez uczestników wycieczki ambitnie sfotografowane lub sfilmowane.

 

         12 maja przyjechał z wizytą monitorującą wydelegowany ze szkoły Ojciec Arnold, który wraz P. Lidią Sobczyńską odwiedzili zakłady pracy, rozmawiali z pracodawcami niemieckimi o przebiegu praktyk. Wszyscy pracodawcy wyrażali bardzo pozytywne opinie o naszych uczniach. Chwalili za dyscyplinę, zaangażowanie i zainteresowanie pracą. Niektórzy sygnalizowali, żeby uczniowie byli bardziej odważni w działaniu, a przede wszystkim w bezpośredniej konwersacji w języku niemieckim. Byliśmy dumni słyszą te słowa pochwały. Zdarzały się również i incydenty przykre ... typu chorobowa niedyspozycyjność uczennicy, czy niewielki brak dyscypliny w miejscu praktyk, ale to naprawdę było sporadycznie i szybko zostało zażegnane.

 

         Po dwóch tygodniach wymienili się opiekunowie i na miejsce P. Sobczyńskiej przyjechała P. Edyta Stańda, a na miejsce P. Szyler P. Marzena Wojnar.

 

         Po trzecim tygodniu praktyk młodzież uczestniczyła wraz z opiekunami na jednodniowej wycieczce i miała okazję poznać zabytki i piękno Drezna - stolicy Saksonii. Zobaczyli miedzy innymi: Drezdeńską Starówkę, Kościół Marii Panny (Frauenkirche), Zwinger- piękną barokową budowlę, tzw perłę architektoniczną miasta, pałac wybudowany przez Augusta Mocnego, obecnie służący jako kompleks muzealny ze słynną galerią obrazów Dawnych Mistrzów (np. m.in. Tycjan, Rubens, Rembrandt, Rafael), Katedrę (Hofkirche), piękny barokowy kościół katolicki, w którym znajduje się urna z sercem Augusta II Mocnego, a którego ciało spoczywa w Polsce na Wawelu. Podziwiali operę Sempera (Semperoper) i wiele innych zabytków.

 

         Podczas praktyk wszyscy uczniowie uczestniczyli w 4 godzinnym szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości na temat możliwości zakładania własnej działalności gospodarczej w Niemczech oraz pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych na te cele. Szkolenie prowadził przedstawiciel firmy VITALIS. Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w tym szkoleniu.

 

         28 maja odbyło się spotkanie podsumowujące z przedstawicielami firmy VITALIS i wszyscy uczniowie otrzymali od partnera niemieckiego zaświadczenia o odbytych praktykach.

 

         Zagraniczne praktyki, pomimo że na początku trudne, w nowej innej rzeczywistości, kulturze i obcym języku, to jednak okazały się pięknym doświadczeniem i życiowym i zawodowym. Dla wielu z nich ten wyjazd był pierwszym wyjazdem poza miejsce zamieszkania za granicę. Podczas pobytu w Lipsku tęsknili za domem i najbliższymi, ale zapytani po powrocie o wrażenia już tęsknili za Lipskiem i czasem tam spędzonym. Uczniowie przed wyjazdem nieśmiali, lękliwi wrócili odważniejsi, bardziej otwarci, pewni siebie, bo zostali dobrze ocenieni, a co najważniejsze docenieni gdyż niektórzy otrzymali propozycję pracy.

 

Po powrocie uczniowie wypełnili on-line raporty do Narodowej Agencji w Warszawie.

 

Opracowanie: Lidia Sobczyńska

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Podsumowanie mobilności uczniów w ramach projektu Erasmus+  ( 20 VI 2016r. )

 

 

Podsumowanie mobilności uczniów w ramach projektu Erasmus+

Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”

 

          Czterotygodniowe praktyki trzydziestu trzech uczestników I etapu projektu już za nami. Jedenaście zakładów pracy w Dreźnie, Lipsku i Rimini oraz ośrodek szkoleniowy w Dreźnie to miejsca w których młodzież realizowała programy praktyk i zdobywała cenne doświadczenia. Zaliczanie praktyki zawodowej odbywało po powrocie w szkole. Przygotowane dokumenty projektowe w ramach Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym ułatwiły walidację i uznanie wiadomości i umiejętności zdobytych za granicą.

 

          W imieniu koordynatorów i uczestników praktyk serdecznie dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację pierwszego etapu działań projektowych. Dziękujemy nauczycielom którzy realizowali program zajęć przygotowujących do wyjazdu. Dziękujemy nauczycielom którzy pełnili funkcję opiekunów młodzieży w Dreźnie, Lipsku i Rimini. Dziękujemy nauczycielom, którzy przeprowadzili wizyty monitorujące w zakładach pracy.

 

          Realizacja pierwszego etapu projektu, w tym współpraca z czterema instytucjami partnerskimi była dla koordynatorów nie lada wyzwaniem dlatego dziękujemy Dyrekcji Szkoły, Nauczycielom i Pracownikom za życzliwość i pomoc.

 

Poniżej zamieszczamy sprawozdania czterech grup projektowych równocześnie zapraszając do obejrzenia galerii.

 

 

Galeria

 

Galeria

 

Galeria

 

Galeria

 

Europa Direkt Lipsk SBG Drezno Rimini

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Sprawozdanie

Sprawozdanie

 

 

Koordynatorzy: B. Wojciechowska, U. Machaj

 

      


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

IX Impreza Integracyjno - Sportowa  ( 16 VI 2016r. )

         

          Dnia 15 czerwca 2015 roku w sali gimnastycznej przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jarosławiu odbyła się IX Impreza Integracyjno – Sportowa, w której udział wzięli uczniowie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Jarosławia. Celem imprezy było rozwijanie sprawności fizycznej oraz integracja i opieka dzieci szkoły masowej z dziećmi z ośrodków specjalnych.

          Program imprezy przewidywał rywalizację uczniów klas szkoły przysposabiającej do pracy w grach i zabawach. W każdej drużynie do pomocy przydzieleni byli uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, którzy z chęcią brali udział w zabawach oraz służyli pomocą.

          W trakcie imprezy panowała przyjazna atmosfera i zdrowa sportowa rywalizacja. Po zakończonych zawodach wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i słodkie upominki.

          Opiekunem młodzieży z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących była Pani Joanna Stępień, której bardzo dziękujemy za pomoc.

 

 

Opracowanie: Monika Cholewa.

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Śladami historii miasta Jarosławia ( 14 VI 2016r. )

 

ŚLADAMI HISTORII MIASTA JAROSŁAWIA - CZYLI UDZIAŁ MŁODZIEŻY 9-12 HUFCA PRACY

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNO-LITERACKIM „PIĘKNO POWIATU JAROSŁAWSKIEGO”.

         

          W celu ukazania walorów historycznych, kulturowych, turystycznych oraz przyrodniczych naszego regionu, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu ogłosiło konkurs pn. „Piękno Powiatu Jarosławskiego w obrazie i słowie”. Do jego udziału zaproszeni zostali wszyscy Ci, którzy zechcieli odkryć piękno powiatu jarosławskiego poprzez uchwycenie tego, co najcenniejsze, najpiękniejsze i najbardziej oryginalne.

          Tematyka w/w konkursu wzbudziła zainteresowanie również i naszych podopiecznych, którzy przygotowali prace w obrębie jednej z dwóch kategorii, a mianowicie „Powiat jarosławski w obrazie”.

          Centralnym punktem naszego powiatu jest miasto Jarosław, będące jednym z najstarszych miast Polski południowo-wschodniej, ze swoją bogatą historią i pięknymi zabytkami. Aby ukazać jego piękno, cztery uczestniczki jarosławskiego Hufca, pod opieką wychowawcy pani Doroty Czuczkiewicz wzięły udział w miesiącu czerwcu w dwudniowych warsztatach fotograficznych. Zajęcia te przeprowadził pan Krzysztof Peszko – jarosławski artysta fotografik, komisarz Międzynarodowych Konfrontacji Fotograficznych „Tylko Jedno Zdjęcie”, laureat wielu nagród fotograficznych.

          W czasie tych spotkań uczestniczki miały okazję poszerzyć swoją wiedzę techniczną oraz spojrzeć na świat oczami fotoreportera. Warsztaty te były także kontynuacją zajęć, prowadzonych przez pana Krzysztofa podczas ferii zimowych.

          Pierwszy dzień warsztatów zaplanowano w plenerze. Na jednej z najpiękniejszych starówek na Podkarpaciu z okazałym Ratuszem, zabytkową średniowieczną studnią i pięknymi renesansowymi kamienicami uczestniczki, korzystając z udzielonych im rad i wskazówek, pod czujnym okiem profesjonalisty wykonały serię zdjęć.

          Drugi dzień warsztatów zgromadził uczestników w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu. Podczas tego spotkania prowadzący zapoznał słuchaczki z najpopularniejszymi programami do „obróbki” zdjęć oraz zademonstrował ich zastosowanie na przykładzie wykonanych fotografii.

          Po zakończonych warsztatach, uczestnicy wyposażeni w podstawową wiedzę oraz umiejętności z dziedziny fotografii przygotowali prace na w/w konkurs.

          Do konkursu zgłoszona została również praca plastyczna zatytułowana: „Kamienica Orsettich – renesansowa wizytówka miasta Jarosławia”, wykonana przez Natalię Kulas – aktywną członkinię koła plastyczno-fotograficznego.

          Udział uczestników w powyższym konkursie miał na celu rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości plastycznej poprzez aktywność uczniów, rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem naszego miasta oraz zachęcenie do poszukiwania ciekawych miejsc, które warto uwiecznić.

          Zapraszamy do obejrzenia galerii prac konkursowych naszych uczestników.

 

Autor tekstu i zdjęć: Dorota Czuczkiewicz, wychowawca 9-12 HP Jarosław

 

Podpisy pod zdjęciami:

Fot. 1-6. Z aparatem w ręku po jarosławskim Rynku.

Fot. 7. Pamiątkowe zdjęcie uczestników jarosławskiego Hufca z panem Krzysztofem Peszko (od lewej) po zakończonych warsztatach w plenerze.

Fot. 8. Spotkanie młodzieży z prowadzącym zajęcia w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu. Kontynuacja warsztatów.

Fot. 9-13. Prezentacja prac konkursowych uczestników.

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Uczestnicy Jarosławskiego Hufca w Arboretum ( 14 VI 2016r. )

 

          W dniu 14 czerwca br. młodzież 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu wraz z opiekunami udała się na wycieczkę do Arboretum w Bolestraszycach w ramach autorskiego programu edukacyjno - profilaktycznego pn. „Stop przemocy”.

          Podczas zwiedzania z przewodnikiem uczestnicy mogli podziwiać piękne kolekcje kwiatów, rzadkie, zagrożone i ginące rośliny oraz chronione gatunki drzew i krzewów. W Muzeum Przyrodniczym mogliśmy zobaczyć ciekawe tematyczne wystawy przyrodnicze. Uczestnicy obejrzeli ekspozycje „Chrońmy ptaki”. Jest to wystawa ornitologiczna prezentująca gatunki rodzime oraz gniazdujące na terenie naszego kraju.

          W trakcie spotkania młodzież dowiedziała się także o historii założenia Arboretum. Ponadto doświadczyła na żywo i zetknęła się z fauną i florą Pogórza Przemyskiego. Młodzi mieli okazję obejrzeć z bliska gatunki roślin, które stanowią ewenement na skalę światową.

          Po zakończeniu zwiedzania uczestnicy pomimo niesprzyjającej pogody spotkali się przy ognisku integracyjnym, gdzie upiekli i spożyli smaczne kiełbaski. Wspólnym zabawom i rozmowom nie było końca. Taka forma wypoczynku i spędzenia wolnego czasu przypadła do gustu uczestnikom wycieczki. Był to czas wolny, który został mile i wspólnie spędzony w zdrowym, świeżym środowisku.

          W wesołej i przyjemnej atmosferze opuściliśmy malownicze miejsce i udaliśmy się w drogę powrotną.

 

Autor tekstu i zdjęć: Wiesława Kamińska, Wychowawca w Hufcu Pracy w Jarosławiu

 

Przypisy:
01_ Uczestnicy Jarosławskiego Hufca w Arboretum - Muzeum Przyrodnicze w Bolestraszycach.
02_Uczestnicy Jarosławskiego Hufca w Arboretum - Roślinność w Arboretum.
03_04_ Uczestnicy Jarosławskiego Hufca w Arboretum - Uczestnicy hufca w trakcie zwiedzania.
05_ Uczestnicy Jarosławskiego Hufca w Arboretum - W Muzeum Przyrodniczym.
06_08_ Uczestnicy Jarosławskiego Hufca w Arboretum - Uczestnicy hufca w trakcie zwiedzania.
07_ Uczestnicy Jarosławskiego Hufca w Arboretum - Fauna i flora w Arboretum.
09_Uczestnicy Jarosławskiego Hufca w Arboretum - Przy ognisku.
10_11_12_ Uczestnicy Jarosławskiego Hufca w Arboretum - Uczestnicy hufca w trakcie zwiedzania.
 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Ogólny głos profilaktyki  ( 7 VI 2016r. )

 

          W dniu 1 czerwca 2016 r. na jarosławskim rynku odbyła się impreza profilaktyczna OGÓLNOPOLSKI GŁOS PROFILAKTYKI pod hasłem MODA NA ŻYCIE BEZ UZALEŻNIEŃ.

 

Zaprezentowano szereg inicjatyw o charakterze profilaktycznym:

 

- inscenizacje teatralne o tematyce uzależnień przygotowane przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną powiatu jarosławskiego,
- występy solistów z Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu,
- występ Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu – taniec nowoczesny,
- pokaz samoobrony zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
- punkt konsultacyjno – informacyjny pod hasłami „Przemoc”, „Alkohol”, „Tytoń”, „Dopalacze”. Dla chętnych pomiary stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
- porad udzielali policjanci i pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jarosławiu.
- zorganizowano tor przeszkód z alko i narkogoglami symulującymi oddziaływanie alkoholu i środków odurzających na reakcje kierowcy.

 

          Naszą szkołę na Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki reprezentowały klasy: I hTa i III Tf, które przygotowały transparenty z hasłami profilaktycznymi. Opiekę nad uczniami sprawowały: E. Maciejowska, H. Wojciechowska-Kiwior i E. Stańda.

 

Oprac. E. Maciejowska

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Spotkanie z doradcami zawodowymi - Hufiec Jarosław ( 06 VI 2016r. )

 

          Dnia 19 maja br. w 9-12 Hufcu Pracy w Jarosławiu odbyło się spotkanie młodzieży z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Przemyśla w ramach autorskiego programu edukacyjno-profilaktycznego pn. Stop przemocy. Jest to kolejne już spotkanie młodzieży ze specjalistą w ramach tego programu.

 

          Celem programu jest wyeliminowanie zachowań agresywnych i aktów przemocy rówieśniczej wśród uczestników, ale też i wykształcenie umiejętności współpracy, efektywnego porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami przez uczestników. Spotkanie zorganizowano dla wszystkich uczestników hufca i uczniów szkoły z klas pierwszych.

 

          Zajęcia prowadzone przez asystenta EURES CEiPM w Przemyślu p. Monikę Walaszek obejmowały tematykę Bezpieczeństwa w pracy na terenie UE. Prowadząca przedstawiła młodzieży informacje o zagrożeniach czyhających na osoby wyjeżdżające do pracy za granicą oraz przekazała informacje jak sprawdzić legalność agencji lub pracodawcy zagranicznego. Podsumowaniem prelekcji był krótki film przygotowany w ramach Kampanii Społecznej przez MSWiA, który zobrazował uczestnikom zjawisko handlu ludźmi, a w szczególności pracy niewolniczej.

 

          Podczas zajęć z p. Dorotą Markowską-Słysz uczestnicy dowiedzieli się m. in. o zachowaniach asertywnych, sposobach komunikowania się i konieczności reagowania na sytuacje stresujące. W programie znalazła się również projekcja filmu dotycząca komunikacji doskonałej. W trakcie zajęć uczestnicy mogli zadawać nurtujące ich pytania. Podczas spotkania z doradcami zawodowymi młodzież wykazała duże zainteresowanie omawianymi zagadnieniami.

 

          Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełnili test podsumowujący zagadnienia dotyczące komunikowania się, który zawierał również informacje o zasadach prawidłowej komunikacji .Słuchacze brali żywy udział w dyskusji i byli aktywni. Myślę, że spotkanie to przyczyniło się do wzrostu świadomości społecznej uczniów.

 

Wiesława Kamińska , Wychowawca w Hufcu Pracy w Jarosławiu

Przypisy: 01_02_ W Jarosławskim Hufcu spotkanie z doradcami zawodowymi - Uczestnicy hufca w trakcie zajęć.

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Spotkanie z przedstawicielem PSP w Jarosławiu  ( 05 VI 2016r. )

 

 

          W dniu 31.05.2016r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. W prelekcji uczestniczyły klasy 1Lo, 1 Tż, i Tk.

          Goszczący w naszej szkole funkcjonariusz przybliżył uczniom zadania i obowiązki Straży Pożarnej. Istotną kwestią poruszoną podczas spotkania było omówienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w pracowniach szkolnych i w szkole oraz zasad zachowania się w obliczu pożaru.

          Uczniowie zostali pouczeni w jaki sposób zminimalizować zagrożenia podczas burzy i huraganów. Poruszony został również temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Funkcjonariusz Straży Pożarnej udzielił porad i wskazówek, które pozwalają uniknąć niepotrzebnej tragedii. Zaapelował o zachowanie rozsądku i rozwagi podczas letnich kąpieli, gdyż niewłaściwe zachowanie nad wodą może prowadzić do kalectwa lub nawet utraty życia, a przecież życie i zdrowie ludzkie jest bezcenne.

 

Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, która zakończyła się gromkimi brawami.

 

Organizatorzy: Ewelina Maciejowska i Joanna Stępień.

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Rekord mobilności zagranicznych w ZSSChiO  ( 4 VI 2016r. )

 

Rekord mobilności zagranicznych ZSSChiO w Jarosławiu w roku szkolnym 2015/2016

 

          Maj w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu jest od wielu lat miesiącem praktyk zawodowych dla uczniów klas technikum. Tradycyjnie część młodzieży realizuje program praktyk za granicą, co jest możliwe dzięki środkom z Unii Europejskiej. Tegoroczne praktyki zagraniczne można zaliczyć do rekordowych pod względem ilości uczestników. W bieżącym roku szkolnym ZSSChiO realizuje równolegle dwa projekty Erasmus+ „Mobilność uczniów - sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy” oraz „Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego ”Spożywczaka”.

 

         W ramach działań projektowych doświadczenie pracy za granicą mogło realizować łącznie 83 uczniów oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych (uczniowie reprezentowali kierunki kształcenia branży gastronomicznej, laboratoryjnej, spożywczej oraz usługowej, zarówno technikum, jak i ZSZ). Uczestnicy poszerzali swoje kompetencje zawodowe, językowe, kulturowe i społe-czne w czterech krajach Unii Europejskiej w Anglii, Hiszpanii, Niemczech i we Włoszech:

- 15 uczniów w Londynie: żywieniowcy, hotelarze, kelnerzy (Instytucja Przyjmująca - ADC College),

- 20 uczniów w Dreźnie: analitycy (Instytucje Przyjmujące - SBG oraz Europa–Direkt),

- 27 uczniów w Lipsku: fryzjerzy, żywieniowcy, kucharze, technolodzy żywności (Instytucja Przyjmująca – Vitalis),

- 21 uczniów w Rimini: żywieniowcy, hotelarze, kelnerzy, technolodzy żywności (Instytucja Przyjmująca – Sistema Turismo),

- 4 nauczycieli w Maladze (Instytucja Przyjmująca - Tribeka).

 

          Uczniowie i nauczyciele realizowali programy praktyk w zakładach pracy i uczestniczyli w dodatkowych szkoleniach. Czas wolny wypełniał program kulturowy organizowany przez instytucje partnerskie oraz opiekunów grup. Potwierdzeniem zagranicznych mobilności są otrzymane przez uczestników certyfikaty (m.in. Europass Mobilność).

 

          Dla większości uczniów był to pierwszy pobyt za granicą w czasie którego poznali warunki życia i pracy w innych krajach europejskich, nawiązali nowe kontakty, wymienili doświadczenia, poznali kulturę i zwyczaje żywieniowe.

 

          Zgodnie z hasłem przewodnim programu „Erasmus+. Zmienia życie, otwiera umysły” uczestnicy mobilności czują się pełnowartościowymi Europejczykami. Zdobyte doświadczenia i kompetencje podnoszą atrakcyjność uczniów – przyszłych absolwentów na europejskim rynku pracy oraz poprawiają jakość pracy szkoły.

 

Koordynatorzy

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Majówka w Szkole Podstawowej ( 01 VI 2016r. )  

 

 

          25 maja bawiliśmy się podczas majówki promującej zdrowy tryb życia w Szkole Podstawowej nr 7 w Jarosławiu. Udział w majówce wpisał się już w tradycję Naszej Szkoły.
          Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii „Uzależnieniom mówimy NIE” i skierowane zostało do uczniów klas trzecich jarosławskich szkół podstawowych.
          Majówka była okazją do zabawy i szaleństwa na świeżym powietrzu, dała dzieciom możliwość zaprezentowania własnych umiejętności artystycznych, sportowych i kulinarnych.
          Małych i dużych łakomczuchów kusiły prozdrowotne smakołyki przygotowane przez naszych uczniów.
 

 

          Za przygotowanie „zdrowych smakołyków” odpowiedzialni byli uczniowie klasy II i III technikum żywienia i usług gastronomicznych: Adrianna Piechowska, Katarzyna Składnik, Aleksandra Sobota, Mateusz Pyzak, Agnieszka Pieczonka, Katarzyna Jurczyk.

 


Opracowanie: W.STOCH  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Udział w warsztatach ECVET  ( 02 VI 2016r. )

 

 

          Nauczyciele - koordynatorzy projektów Erasmus+ realizowanych obecnie w naszej szkole uczestniczyli w warsztatach „Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych”. Spotkanie, którego organizatorami byli Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz Krajowy Zespół Ekspertów ECVET odbyło się 24 maja w Państwowej Wyżej Szkole Zawodowej w Tarnobrzegu. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie zawodowe i projekty mobilności oraz pracownicy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.
          Celem warsztatów było przybliżenie założeń systemu ECVET pracownikom szkół i uczelni zawodowych którzy są zaangażowani w projektowanie praktyk zawodowych, programy studiów czy kursów szkoleniowych.
          Założenia systemu ECVET, organizowanie mobilności z wykorzystaniem ECVET na przykładzie dobrej praktyki oraz wykorzystanie założeń systemu ECVET w tworzeniu praktyk zawodowych przez PWSZ to tematy omawiane podczas pierwszej części warsztatów.
Podczas dwóch równoległych sesji warsztatowych uczestnicy opracowywali jednostki efektów uczenia do celów mobilności edukacyjnej oraz programy szkolenia zawodowego dla PWSZ. Prezentacja efektów pracy w sesjach warsztatowych połączona z dyskusją i wymianą doświadczeń zakończyła spotkanie.
          Warto dodać, że projekty Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” oraz „Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start życiowy i zawodowy” zawierają elementy ECVET. Dla 83 uczniów - uczestników tegorocznych mobilności zostały przygotowane dokumenty pozwalające na realizację praktyki zawodowej za granicą a następnie uznanie zdobytych umiejętności na poziomie lokalnym. Porozumienie o programie zajęć oraz karta indywidualnych osiągnięć ucznia szczegółowo określają efekty uczenia się, które zostały osiągnięte podczas mobilności, sposoby oceny, dokumentowania, walidacji i uznania zdobytych umiejętności.


Opracowanie
: U.Machaj, B.Wojciechowska, A. Siwoń
 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Piknik charytatywny „Z bliźnim na majówkę" ( 01 VI 2016r. )

 

          Zgodnie z wieloletnią tradycją w ostatnią sobotę maja w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowo-Szkoleniowym w Heluszu k. Pruchnika zorganizowano XIX piknik charytatywny „Z bliźnim na majówkę". Licznie przybyły osoby niepełnosprawne, pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej z całego województwa, wychowankowie Domów Dziecka i dzieci ze świetlic charytatywnych, a także przedstawiciele władz samorządowych oraz parlamentarzyści z naszego regionu.
         Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, z których największą był koncert Zespołu „Baciary”. Zaprezentowała się także młodzież z jarosławskiego Ogniska Baletowego, zespół „Impresja" z funkcjonującego przy Parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu, Katolickiego Centrum Kultury,
oraz zespół instrumentalno-wokalny z Parafii Chrystusa Króla. Goście pikniku tradycyjnie skorzystali z wielu atrakcji, do których należały: konkursy, mecze, gry i zabawy takie, jak: rzut lotką i kółkami oraz rzut do minikosza, szachy i warcaby, slalom z piłką czy strzał piłką do bramki
z nagrodami w formie plecaków, albumów, piłek, książek papieskich i słodyczy.
          Nauczyciele i uczniowie ZSSCHiO, jak co roku czynnie włączyli się w prace podczas sobotniej imprezy. Opiekowali się przydzielonymi grupami osób niepełnosprawnych, pracowali w recepcji, prowadzili różne konkursy i gry sportowe, koordynowali pracę zaplecza kuchennego. Była to doskonała okazja do promocji naszej szkoły w lokalnym środowisku, tym bardziej, że swoją obecnością wspierała ich pani dyrektor, Dorota Wierzbińska-Dubaj. Uczennice ubrane w koszulki z nazwą i logo ZSSChiO częstowały upieczonymi wcześniej w pracowniach cukierniczych pysznymi ciasteczkami, które pomimo bardzo dużej ilości szybko zniknęły z koszyków. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do promocji szkoły na Heluszu. Za upieczenie pysznych ciasteczek na zajęciach praktycznych dziękujemy paniom: Helenie Dusiło, Marcie Magoń, Ludmile Witek, które zawsze służą pomocą przy tego typu akcjach. Serdeczne podziękowania kierujemy również do nauczycieli: Barbary Grządziel – Rymarz, Moniki Krypel, Konrada Zielińskiego i Damiana Mątkowskiego, którzy poświęcili wolny czas, aby wykonywać powierzone im zadania.
          Po raz kolejny również nasza młodzież zdała egzamin z odpowiedzialności i empatii. Wszyscy w 100% wykonali powierzone im zadania. Wykazali się przy tym zrozumieniem dla potrzeb innych, w tym niepełnosprawnych i starszych. Mieli okazję poznać, że wolontariat prócz trudu i zmęczenia przynosi również olbrzymią satysfakcję.

Podziękowania dla naszych uczniów:
Kl. I Tf – Jakub Preisner, Adriana Socha, Emilia Wielgosz-Hirny, Aleksandra Drapała, Faustyna Raba, Andżelika Mazurkiewicz, Izabela Pękala,
Kl. I k – Marta Tomczyk, Patrycja Wołczyk,
Kl. I f – Gabriela Raba, Zuzanna Tetich, Olga Onyszczak, Magdalena Wójtowicz, Klaudia Ludwikowska
Kl. I LO – Kinga Kik, Sylwia Kucy, Andżelika Mikłasz
Kl. II aTf – Aleksandra Jasiewicz, Weronika Kapecka, Katarzyna Wojdyła
Kl. II Tż – Anita Chmielecka, Beata Horiwnyk
Kl. II cw – Hubert Socha, Karolina Olszańska, Piotr Gac, Anna Bielówka, Sylwia Fudali,
Kl. III k – Patrycja Matyka, Elżbieta Świetlicka
Kl. III Thk – Norbert Pilch, Gabriela Lech

maturzystów: Dorota Wojtowicz, Natalia Kończyk, Anna Biega
Oraz absolwenta Macieja Łachmanowicza.Koordynator: Elżbieta Kluz


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce 31 maj – Światowy Dzień Bez Tytoniu  ( 31 V 2016r. )  

 

 

          W związku z nadchodzącymi obchodami Światowego Dnia bez tytoniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi:

„ Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – fakty i wyzwania ”

          Obok podwyższania akcyzy i ograniczania nielegalnego obrotu, wprowadzenie jednolitych wystandaryzowanych opakowań wyrobów tytoniowych (nie zawierających logo, kolorów, firmowych obrazków ani informacji reklamujących/ promujących dany wyrób tytoniowy) we wszystkich krajach będących sygnatariuszami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu stanowi istotny element walki z paleniem tytoniu, ponieważ:

- zmniejsza atrakcyjność papierosów,
- ogranicza stosowanie opakowań jako formy reklamy i promocji wyrobów tytoniowych,
- zwiększa skuteczność profilaktyki i ostrzeżeń zdrowotnych

Głównym celem akcji jest:

a) podkreślenie roli jednolitych opakowań jako części całościowego i wielosektorowego podejścia do ograniczenia palenia tytoniu na świecie,
b) dostarczenie rzetelnych i przekonujących informacji nt. jednolitych opakowań,
c) zachęcenie państw członkowskich do wzmocnienia działań związanych z pakowaniem i etykietowaniem opakowań, a także ograniczenie reklamowania, promowania i sponsorowania wyrobów tytoniowych,
d) wspieranie państw członkowskich przed ingerencją przemysłu tytoniowego w procesy polityczne związane z ujednolicaniem opakowań.

          Palenie tytoniu jest jednym z głównych czynników zwiększających ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, a w efekcie umieralności. Mimo że umieralność z powodu chorób odtytoniowych dotyczy osób dorosłych, początki palenia przeważnie sięgają okresu dorastania.
Palenie tytoniu powoduje szereg problemów zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych.
Młody człowiek, który rozpoczyna palenie często nie wie, lub nie zdaje sobie sprawy z jego negatywnych skutków, często bagatelizuje perspektywę trudności w jego rzuceniu i możliwość uzależnienia od tytoniu.
          W większości przypadków palenie tytoniu przez młodzież to próba naśladowania osób dorosłych. Często jest to dostosowanie się do panującej mody oraz forma protestu przeciwko ograniczeniu prawa decydowania o sobie. Palenie w odczuciu młodych ludzi podnosi poczucie własnej wartości i traktowane jest jako sposób radzenia sobie z różnymi problemami i napięciem.
 

Opracowanie: E.Maciejowska


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

"Znów będą wakacje ..." - o bezpieczeństwie słów kilka  ( 31 V 2016r. )

 

SPOTKANIE MŁODZIEŻY Z PRZEDSTAWICIELEM POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W JAROSŁAWIU.

         Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a wraz z nimi czas wypoczynku, zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z letnich atrakcji często zapominamy o bezpieczeństwie własnym i bliskich.
         Mając to na uwadze wychowawca jarosławskiego Hufca pani Dorota Czuczkiewicz, przy współpracy z pedagogiem ZSSChiO panią Eweliną Maciejowską w miesiącu maju zorganizowały dla uczestników klas drugich w zawodzie Fryzjer i Kucharz dwa spotkania, podczas których omówione zostały kwestie „Zdrowych i bezpiecznych wakacji”.
         Spotkania te przeprowadziły: pani Renata Majkut-Lotycz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu oraz pani Barbara Misiło – praktykantka w tej placówce.
         Celem spotkania było więc przygotowanie młodzieży do bezpiecznego spędzania okresu wakacji poprzez kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, mogących wystąpić podczas letniego wypoczynku.
         Pierwsze spotkanie, które miało miejsce dnia 18 maja br. dotyczyło bezpiecznego opalania i korzystania z solarium. Podczas niego młodzież dowiedziała się jak skutecznie i bezpiecznie „złapać” opaleniznę przy zachowaniu podstawowych zasad.
         Tematem przewodnim drugiego spotkania odbywającego się w dniu 25 maja br. była profilaktyka chorób odkleszczowych. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną oraz film edukacyjny przygotowany przez panią Renatę, z których dowiedzieli się w jakich miejscach występują kleszcze i jakie zagrożenia powodować może ugryzienie przez te pajęczaki. Młodzież poznała także sposoby przenoszenia się kleszczy na ludzi i zwierzęta. Obalone zostały również najpopularniejsze mity na temat kleszczy.
Prowadząca w dalszej części zajęć omówiła zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie oraz jak właściwie zachować się podczas burzy. Następnie podała sposoby postępowania w przypadku ukąszenia przez żmije oraz użądlenia przez pszczoły i osy.
         Na zakończenie spotkania rozdane zostały uczniom ulotki i broszury, informujące o tym jak ustrzec się przed zagrożeniami, mogącymi wystąpić w okresie wakacyjnym, jak również w życiu codziennym.
         Problematyka zajęć wzbudziła duże zainteresowanie uczestników, którzy zabierali głos w dyskusji oraz zadawali pytania odnośnie omawianych tematów.
Mamy nadzieję, że wiedzę uzyskaną podczas zajęć młodzież wykorzysta w sytuacjach wystąpienia różnych zagrożeń, aby bezpiecznie i z dobrymi wspomnieniami powrócić z wakacji.

Autor tekstu i zdjęć: wychowawca 9-12 HP Jarosław - Dorota Czuczkiewicz

Podpisy pod zdjęciami:
Fot. 1. W środku pani Renata Majkut-Lotycz – prowadząca spotkanie z młodzieżą w dniu 18.05.2016r.
Fot. 2. Po prawej – pani Barbara Misiło – praktykantka, omawiająca prezentację multimedialną na temat „Bezpiecznego opalania i korzystania z solarium”.
Fot. 3. Pani Renata Majkut-Lotycz – prowadząca spotkanie z uczestnikami w dniu 25.05.2016r.
Fot. 4-5. Uczestnicy w trakcie spotkania w dniu 25.05.2016r.
 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Parada Schumana ( 30 V 2016r. )

 

 

          W sobotnie popołudnie 21 maja, w ramach XXIII Spotkań Europejskich uliczkami jarosławskiego rynku przeszła po raz kolejny Parada Schumana. Wzięli w niej udział uczniowie przedszkoli i szkół z całego powiatu jarosławskiego.
          Patronat nad paradą, zorganizowaną przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia z panią Teresą Krasnowską na czele, objął burmistrz Waldemar Paluch, którego reprezentował zastępca Dariusz Tracz.
          Akcentem kulinarnym podczas parady był piknik z europejskimi sałatkami i kociołkiem z polskim bigosem. Specjały kuchni polskiej i europejskiej zostały przygotowane w szkolnej pracowni gastronomicznej przez Agnieszkę Pieczonkę, Katarzynę Jurczyk, Sylwię Fudali, Annę Bielówkę, Konrada Ryznera i Dominika Kłosa. Pod opieką Pań: Marty Pels, Małgorzaty Hopko – Pajdy i Wioletty Stoch.
 

          Surowce wykorzystane do przygotowania potraw, zostały sponsorowane przez Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia.
 


Opracowanie: W.STOCH  
 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce La práctica de los maestros ZSSChiO wn Málaga completado  ( 27 V 2016r. ) Galerie

pod

tekstem

 

Praktyka nauczycieli ZSSChiO w Maladze zakończona


          Dwutygodniowy pobyt czwórki nauczycieli naszej szkoły w stolicy Andaluzji umożliwił realizację programu praktyk zawodowych typu job-shadowing. Instytucja goszcząca – Tribeka - wybrała jako miejsca praktyk dwa zakłady gastronomiczne oferujące potrawy kuchni śródziemnomorskiej.
          Restauracja La Plaza zlokalizowana w centrum Starego Miasta w Maladze na placu Merced obok domu, w którym urodził się Pablo Picasso specjalizuje się głównie w przekąskach typu tapas oraz daniach będących mieszanką kuchni europejskiej, azjatyckiej i śródziemnomorskiej.
          Hotelowa restauracja La Chancla położona tuż przy plaży w dzielnicy Pedregalejo oferuje całodzienne menu zarówno gościom hotelowym, jak i turystom. Specjalnością zakładu są typowe śródziemnomorskie śniadania oraz różnorodne przekąski. Od godzin południowych dużą popularnością cieszą się sałatki oraz potrawy z mięsa i ryb. Menu w La Chancla doskonale łączy w sobie elementy kilku kuchni basenu Morza Śródziemnomorskiego: hiszpańskiej, włoskiej, francuskiej oraz arabskiej.
          Jako uczestnicy projektu pracowaliśmy w restauracjach w dwuosobowych zespołach. Wykonywaliśmy proste czynności związane z obróbką wstępną i cieplną surowców i półproduktów, obserwowaliśmy pracę kucharzy, metody komponowania potraw oraz sposób podania konsumentowi. Na prośbę personelu restauracji zorganizowaliśmy „Dzień polski” sporządzając pierogi ruskie i ze szpinakiem, co spotkało się z bardzo pozytywnym przyjęciem.
          W założeniach programu praktyk oprócz doświadczenia pracy w zakładach gastronomicznych były również spotkania z pracownikami instytucji goszczącej oraz program kulturowy. Pracownicy Tribeki zadbali o transport lokalny uczestników. Podczas pięciu spotkań Giulia, Barbara i Rebeca służyły pomocą i wymieniały się doświadczeniami. W ramach programu kulturowego, wspólnie z Rebecą, spacerowaliśmy po starówce poznając historię miasta. Odwiedziliśmy Muzeum Pablo Picasso i dom, w którym urodził się ten artysta.
         W ramach indywidualnego programu kulturowego zorganizowaliśmy wycieczkę wzdłuż Costa de Sol odwiedzając Tarifę, Gibraltar oraz Marbellę. Zwiedzanie arabskiej fortecy Alcazaba z przepięknym widokiem na panoramę Malagi ze szczytu twierdzy, katedry La Manquita, Plaza de la Constitucion, Atranazas Market - hali targowej z owocami, w tym owocami morza, spacer Parque de la Alameda, głównym deptakiem Calle Marqués De Larios czy promenadą, wieczór flamenco oraz degustacja potraw kuchni hiszpańskiej dostarczyły nam, uczestnikom projektu, niezapomnianych wrażeń, zarówno duchowych, jak i sensorycznych.
          Praktyki nauczycieli przedmiotów zawodowych w Maladze są kontynuacją działań w ramach projektu Erasmus+ „Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start życiowy i zawodowy”. W ubiegłym roku również czterech nauczycieli realizowało program praktyk w Rimini. Zdobyta wiedza oraz doświadczenia zawodowe przełożą się na zmiany w programie nauczania dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych. Do treści programowych z przedmiotów: technologia gastronomiczna oraz pracownia gastronomiczna zostanie włączona kuchnia śródziemnomorska w dużo szerszym niż dotąd zakresie.
          Zdobycie doświadczenia zawodowego potwierdzone zostało certyfikatami wydanymi przez Instytucję Przyjmującą – Tribekę oraz certyfikatami Europass-Mobilność, które dokumentują nabycie przez nas określonych umiejętności zawodowych w kraju europejskim.

Nasze wrażenia z Malagi


URSZULA:
          „Praktyka udana i niezapomniana. Piękna starówka w Maladze oraz rybacka dzielnica Pedregalejo, w której czas toczy się wolniej niż w centrum. Klimatyczna restauracja La Chancla, zarówno podczas deszczowej, jak i słonecznej pogody. Doskonałe miejsce do poznania oraz smakowania andaluzyjskiej kuchni i kultury. Profesjonalny i sympatyczny personel, w tym załoga czterech kucharzy. Czysta i dobrze wyposażona kuchnia, prosta karta menu, świeże i wysokiej jakości surowce, ciekawe kompozycje smakowe, estetyczny sposób podania, dużo gości. Restauracja La Chancla to naprawdę dobre miejsce na doświadczenie pracy.”
 

AGNIESZKA:
          „Celem naszych staży zawodowych było poznanie potraw kuchni śródziemnomorskiej. Można to było bardzo łatwo zrobić wertując książki kulinarne lub wędrując wirtualnie po stronach Internetu, gdzie można znaleźć tysiące przepisów. Ale nic tak dobrze nie pozwala poznać surowców i sposobów produkowania potraw, jak przebywanie i pracowanie w rzeczywistych warunkach. Całość dopełnia obcowanie z ludźmi, którzy pracują z pasją, kulinarną fantazją, są otwarci i często eksperymentują, bo nie boją się łączyć różnych smaków. Wszystkie te elementy złożyły się na to, że zmieniła się moja świadomość w odniesieniu do kuchni śródziemnomorskiej i smaku jej potraw, zwłaszcza regionu Andaluzji – np. zupy z ryb i owoców morza, paelli, sałatki z kaszy couscous, czy też zwykłej kanapki z tuńczykiem. Konieczność wykonywania codziennych rutynowych czynności w kuchni wynagradzał przepiękny widok z okien sali konsumenckiej restauracji na morze oraz konsumentów cieszących się prostym lub wyszukanym smakiem potraw. Niesamowite widoki roztaczające się w Maladze, Tarifie, Gibraltarze i Marbelli, przesympatyczne małpki (magoty gibraltarskie) w rezerwacie w górnych partiach Skały Gibraltarskiej, uprzejmość i zadowolenie z życia mieszkańców Hiszpanii, a przede wszystkim smakowite surowce i potrawy wykonane z nich w tym kraju to coś, czego warto w życiu doświadczyć.”
 

ROBERT:
          „Moje ogólne wrażenia ze stażu zagranicznego odbytego w Maladze są bardzo pozytywne. Miałem możliwość obserwacji mistrzów w zawodzie zarówno w godzinach dopołudniowych charakteryzujących się dość słabym ruchem turystycznym i niskim obciążeniem kuchni zamówieniami, jak też w godzinach pełnego obciążenia, jak np. w piątek popołudniu. Miejscem odbywania stażu była dość popularna restauracja położona bezpośrednio przy Plaza de la Merced atrakcyjnym placu w samym centrum Malagi. Znajduje się na nim odlana z brązu siedząca na ławeczce postać Pabla Picassa, obelisk wzniesiony na cześć generała Torrijos, można zobaczyć stąd fragment ruin Alcazaba, zaś w pobliżu jest Teatro Cervantes de Malaga.
          Personel restauracji La Plaza był naprawdę międzynarodowy. Opiekunką stażu była Karolina z Wenezueli, szefem kuchni Mubarak z Maroko, pomocnikami szefa kuchni Mohammed z Maroko, Javier z Kolumbii i Kamal z Gabonu, a kelnerami Hiszpan, Kameruńczyk, Iranka i Szwed. Taka mieszanka wymagała niezłej żonglerki językowej, aby się z nimi dogadać w języku angielskim. Ogólnie każdy coś tam umiał po angielsku no i zawsze ktoś był w pobliżu, aby przetłumaczyć słowa angielskie na hiszpański lub odwrotnie. W trudniejszych zagadnieniach zawsze mogłem liczyć na fachowy pokaz szefa kuchni lub ściągawkę w postaci hiszpańsko-angielskiego przepisu.
Menu oferowane turystom w Restauracji La Plaza to przede wszystkim Tapas czyli pyszne przekąski od typowo hiszpańskich poprzez zestawy z różnych stron świata po standardowe hamburgery głównie dla amerykańskich turystów, ale przygotowane z hiszpańską fantazją i niesamowitymi sosami.
          Jak na osobę, która dopiero rozpoczyna swoją praktykę w profesjonalnej kuchni wszystko było dla mnie nowe i ciekawe. Każdy element organizacji stanowiska pracy, przygotowania surowców oraz ich obróbka z finałowym skomponowaniem gotowej potrawy do wydania był dla mnie okazją do doskonalenia hobbystycznych umiejętności kulinarnych.
          Jak to się mówi „trening czyni mistrza”. Przez te dwa tygodnie poznałem pracę w restauracji od "prawdziwej kuchni" i sporo się nauczyłem, ale też stwierdziłem jak dużo mi jeszcze brakuje. Dlatego polecam wszystkim takie doświadczenie w stażu zagranicznym i sam z niecierpliwością oczekuję kolejnej okazji na zagraniczny staż w kuchni... może japońskiej lub chińskiej:-), a może uda nam się zrealizować projekt do krajów północnych (Norwegia, Szwecja, Finlandia).”
 

WANDA:
          „Dwutygodniowy staż realizowałam w ramach projektu „Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy” w Restauracji i Barze Tapas „La Plaza” w sercu Malagi na Plaza de la Merced, zaledwie kilka drzwi od miejsca narodzin Pabla Picassa. Restauracja serwowała mieszankę nowoczesnej kuchni międzynarodowej. Było tam zmieszanie kuchni śródziemnomorskiej, Azji i Bliskiego Wschodu w połączeniu w mądry mix kolorów i smaków. Miałam tam okazję pierwszy raz samodzielnie zrobić humus i przekonać się, że jest to ciekawy sposób połączenia wegetariańskich składników potraw.
          Pogłębiłam swoje umiejętności praktyczne, poznałam zupełnie inne techniki przygotowania i wydawania potraw co na pewno podniosło moje doświadczenie zawodowe, a praca w międzynarodowym zespole nauczyła pokory i dużego szacunku dla zawodu kucharza. Wykonywałam głównie proste czynności obróbki wstępnej surowców, co usprawniło moje zdolności w precyzyjnym rozdrabnianiu warzyw i owoców, a obieranie krewetek mogę wykonywać z zamkniętymi oczami.
          Było to kolejne, bogate doświadczenie zawodowe, które na pewno zwiększy efekty mojej pracy zawodowej, a dwutygodniowy pobyt z koleżankami i kolegą z pracy zbliżył nas do siebie i umocnił w dążeniu do poszukiwania różnych źródeł nauki przez całe życie.”

 

                   

 

Opracowanie: Urszula Machaj, Agnieszka Siwoń, Wanda Mazurek, Robert Porczak
 

      


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Wycieczka do Markowej ...  ( 25 V 2016r. )

 

 

          19 maja 2016r. uczniowie z klas 1ż, 1hta i 1lo odwiedzili miejscowość Markowa w powiecie łańcuckim. Wieś ta od wielu lat słynie z bohaterskich postaw Polaków podczas II wojny światowej. Z lekcji historii szczególnie znana jest uczniom rodzina Józefa i Wiktorii Ulmów, którą Niemcy wymordowali 24 marca 1944r.
          Podczas okupacji niemieckiej Ulmowie dali schronienie ośmiorgu Żydom: Saulowi Goldmanowi i jego czterem synom o nieznanych imionach (w Łańcucie nazywano ich Szallami), a ponadto dwóm córkom oraz wnuczce Chaima Goldmana z Markowej – Lei (Layce) Didner z córką o nieznanym imieniu i Geni (Gołdzie) Grünfeld. O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę Ulmów doniósł Niemcom prawdopodobnie policjant z Łańcuta. Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie por. Eilert Dieken podjął decyzję o zabiciu dzieci.
W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który obecnie toczy się w Watykanie.
          17 marca 2016r. w Markowej zostało uroczyście otwarte Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. Miejsce to było głównym celem wycieczki młodzieży i nauczycieli naszej szkoły. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem, pod opieką przewodnika obejrzeli wystawy muzealne i podziwiali nowoczesną formę ekspozycji.
          Chcąc lepiej poznać wieś, w której żyli i pracowali Ulmowie młodzież odwiedziła również miejscowy skansen. Następnie zapalono znicze pod pomnikiem upamiętniającym bohaterską postawę rodziny Ulmów.

(ŁK 10,33–34) Fragment podkreślony przez Józefa lub Wiktorię Ulmę
„Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go”

          Po wycieczce wielu uczniów stawiało sobie pytanie: czy żyjąc podczas II wojny światowej byłbym w stanie pomóc innym ryzykując utratę własnego życia? Czy Samarytanin jest dla mnie wzorem? Trudne pytanie? a może nie…

 

Opracowanie nauczyciele historii:  B.Wojciechowska  B.Chrzan     


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Zbiórka dla dzieci z Domu Dziecka w Jarosławiu ( 24 V 2016r. )

 

 

          W związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka w dniach 19 i 20 maja na terenie szkoły została przeprowadzana zbiórka pieniędzy na prezenty dla dzieci z Domu Dziecka w Jarosławiu. Wyniki akcji przerosły nasze oczekiwania. To znak i dowód na to, że idea niesienia pomocy drugiemu człowiekowi jest bliska nam wszystkim. Za zebrane pieniądze zostały zakupione książki, gry planszowe, zabawki i słodycze. Wyżej wymienione produkty 23 maja zostały przekazane do Domu Dziecka.


          Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serca i wzięli udział w akcji. Mamy nadzieję, ze prezenty sprawią radość dzieciom.

 

Organizactorzy: E.Maciejowska   J. Stępień   


 

 

 

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA ŁĄCZA INTERNETOWEGO  ( 24 V 2016r. )  

 

      

            W związku z awarią sprzętu związaną z łączami internetowymi w naszej szkole mogą pojawić się okresowe trudności w udostępnianiu Internetu na terenie szkoły.

          Tymczasowo do chwili zlokalizowania przyczyn awarii został przywrócony dostęp do Internetu w kluczowych komórkach organizacyjnych szkoły.

          Bardzo proszę Wszystkich o planowanie realizacji zadań szkolnych i administracyjnych związanych z wykorzystaniem Internetu i nie pozostawianie ich na ostatnią chwilę ponieważ mogą występować okresowe przerwy w połączeniu z Internetem związane bezpośrednio z naprawą.

 

 

 

Opracowanie: R.PORCZAK


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Obsługa kulinarna w Miejskiej Bibliotece Publicznej  ( 23 V 2016r. )

 


          „Biblioteka inspiruje” – to hasło XIII edycji ogólnopolskiego program Tydzień Bibliotek. Wiadomo promocja czytelnictwa, oswajanie z biblioteką, bliższe poznanie bibliotekarek, bibliotekarzy, ogólnie zaś włączanie szerokiego kręgu społeczeństwa do systematycznego czytania.
 

          Tegoroczna impreza odbyła się dnia 9 maja 2016 roku pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia.


          „Biblioteka inspiruje” – hasło to podjęli też nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Niech będzie elegancko i smacznie, gdy pracownicy bibliotek spotkają się z władzami miasta i czytelnikami. Odbyło się bardzo udane spotkanie. A udane dzięki Agnieszce Pieczonce i Katarzynie Jurczyk z III klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych, Gabrieli Lech, Norbertowi Pilchowi, Natalii Sebastiance i Karolinie Pszonak z klas II i III kelner oraz klasie II cukiernik.
 

         Zakąski, słodycze, obsługa kelnerska. A w tle tych inicjatyw nauczycielki zawodu Wioletta Stoch, Małgorzata Hopko-Pajda i Marta Pels.

 

Opracowanie: W.STOCH    


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce W Jarosławskim Hufcu trwają zajęcia w ramach programu Stop Przemocy  ( 22 V 2016r. )  

 

 

          Dnia 28 kwietnia 2016 r. w 9-12 Hufcu Pracy w Jarosławiu odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielem Straży Miejskiej w Jarosławiu p. Piotrem Demko. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach autorskiego programu edukacyjno - profilaktycznego pn. „Stop przemocy”. Jest to kolejne już spotkanie młodzieży ze specjalistą w ramach tego programu.
          Celem programu jest wyeliminowanie zachowań agresywnych i aktów przemocy rówieśniczej wśród uczestników, ale też i poznanie alternatyw gdzie szukać pomocy, z której może skorzystać młodzież. Zajęcia prowadzone były dla wszystkich uczestników hufca i uczniów szkoły z klas pierwszych.

          Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się m in. co to jest przemoc, molestowanie, o zachowaniach, które naruszają godność człowieka. Ponadto poruszone zostały zagadnienia dotyczące mobbingu i bullingu w szkole. Podczas spotkania ze specjalistą młodzi wykazali duże zainteresowanie omawianymi zagadnieniami, brali żywy udział w dyskusji i zadawali pytania.
          Młodzież musi być świadoma występowania wielu nowych form przemocy, a także wiedzieć, że każda forma mobbingu podlega karze. Sprawca zdarzenia nie może pozostać bezkarny, a świadek zdarzenia nie może być bierny. Współczesna młodzież dużo czasu spędza w wirtualnym świecie i musi być świadoma zagrożeń z tego wynikających. Mobbing jest wyzwaniem dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Dobrze, że to spotkanie przyczyniło się do wzrostu świadomości społecznej uczniów.


Autor tekstu i zdjęć:

Wiesława Kamińska

Wychowawca w Hufcu Pracy

w Jarosławiu
 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Wieczór japoński ( 21 V 2016r. )

 

 

          11 maja 2016 roku odbył się Wieczór Japoński w Miejskiej Bibliotece Publicznej, który był pomysłem na przeniesienie gości z Jarosławia w atmosferę rodem z kraju Kwitnącej Wiśni, aby w ten namacalny sposób móc poczuć magię Japonii. Dyrekcja biblioteki zorganizowała recital japońskiej pianistki Atsuko Ogawy, pokaz origami, kaligrafii, ikebany i prezentację ken-jitsu - sztuka walki mieczem. Skromny udział w tym przedsięwzięciu mieli też uczniowie naszej szkoły, przygotowując profesjonalny bufet japoński. Goście mieli okazję poczuć smak prawdziwej, zielonej herbaty i sushi rodem z kraju, gdzie zdrowy tryb życia to norma, a długowieczność jest czymś naturalnym.


          Podczas obsługi bufetu japońskiego nasi uczniowie zadbali o to, by każdy z gości poczuł się wyjątkowo. Profesjonalną obsługę kelnerską zapewnił Norbert Pilch z klasy III kelner wspomagany przez Annę Bielówkę i Natalię Drozd z klasy II cukiernik.
 

          Mistrzami kuchni japońskiej okazali się uczniowie z klasy II cukiernik.

Dziękujemy uczniom za wzorową pracę i zaangażowanie.

 

Opracowanie: W.STOCH   M.HOPKO-PAJDA   


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Artykuły majowe Hufca Pracy - opracowanie zbiorowe  ( 21 V 2016r. )

 

 

 

ARTYKUŁ 1 - DZIEŃ OTWARTY 9-12 HUFCA PRACY I FUNDUSZY EUROPEJSKICH


          W dniu 12 maja bieżącego roku w ZSSChiO (Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu) zorganizowano Dzień Otwarty 9-12 Hufca Pracy oraz Funduszy Europejskich.
          Dni otwarte to jedna z najlepszych form promocji dla każdej jednostki. W spotkaniu zorganizowanym w świetlicy ZSSChiO wzięła udział zaproszona młodzież klas III gimnazjum z terenu miasta Jarosławia. Ofertę edukacyjną, zasady przystąpienia do Hufca Pracy oraz projekty realizowane przez OHP zaprezentował zebranym gościom komendant 9-12 HP w Jarosławiu – Andrzej Kuca.
          Bieżąca praca wychowawcza oraz sukcesy uczestników zostały przedstawione w prezentacjach multimedialnych. Na stoisku informacyjnym wychowawca hufca Łukasz Rymarz rozdawał materiały informacyjne oraz zachęcał młodzież do skorzystania z oferty kształcenia w OHP. Przygotowane specjalnie na promocję stoisko fryzjerskie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
          O projektach realizowanych w szkole i przy udziale uczestników Hufca Pracy w Jarosławiu informacje przekazała Pani Bożena Wojciechowska – kierownik szkolenia praktycznego w ZSSChiO.
          W trakcie zwiedzania szkoły goście mieli możliwość zobaczenia pracowni szkolnych – fryzjerskiej, gastronomicznej i hotelarskiej.
Każdy zainteresowany, który nie mógł wziąć udziału w Dniu Otwarty Hufca będzie mógł spotkać się z kadrą w ramach zaplanowanych działań rekrutacyjnych w terenie.ARTYKUŁ 2 - PRZEZ WOLONTARIAT DO SUKCESU W 9-12 HUFCU PRACY W JAROSŁAWIU
 

          W dniu 11 maja 2016 r. uczestnicy 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu otrzymali podziękowania od firmy APIS za działania wolontariackie podjęte przez Hufiec w ramach wojewódzkiego programu profilaktyczno-edukacyjnego pt. „Tak dla wolontariatu”. Dwunastu uczestników wraz z komendantem Hufca – Andrzejem Kucą oraz wychowawcą - Łukaszem Rymarzem w dniu 28 kwietnia br. wzięło udział w wolontariacie w firmie APIS.
          Przedstawiciel firmy Pani Marta Janas-Blok wprowadziła młodzież w zagadnienia związane z wolontariatem, który jest okazją do pomagania innym ale również alternatywą spędzania wolnego czasu. Po zapoznaniu się z działaniami i ofertą firmy, uczestnicy wraz z kadrą Hufca przystąpili do pomocy w kampanii pn. „Architekci Edukacji”.
          Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w każdym województwie w Polsce powstaną place zabaw i fitness parki dla dzieci. Każdy z młodych wolontariuszy miał okazję pokazać się z dobrej strony przed pracownikami firmy i zarządem. Zadowolenie firmy z efektów pracy młodzieży być może w przyszłości przerodzi się w ofertę pracy dla zainteresowanych.
          Bez wątpienia możliwość pomagania innym wzbudziła w uczestnikach ogromne zadowolenie z siebie .


ARTYKUŁ 3 - PODSUMOWANIE HUFCOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WIOSNA W OBIEKTYWIE”
 

          Dnia 11 maja 2016 r. odbył się finał konkursu fotograficznego „Wiosna w obiektywie”. Organizatorem tego przedsięwzięcia był 9-12 Hufiec Pracy w Jarosławiu. Konkurs skierowany był do społeczności uczniowskiej Hufca, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem młodzieży.
Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa, po zweryfikowaniu ich pod względem formalnym, dokonała oceny i wyłoniła zwycięzcę. Autorem najpiękniejszej fotografii okazała się ponownie uczestniczka klasy I w zawodzie fryzjer, aktywna członkini koła plastyczno-fotograficznego – Natalia Kulas.
          Celem konkursu było dostrzeżenie i ukazanie piękna budzącej się do życia przyrody w naszej najbliższej okolicy oraz zachęcenie do utrwalenia jej w obiektywie. Działania tego typu służą również kształtowaniu nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego, rozbudzaniu wrażliwości estetycznej, artystycznej i przyrodniczej oraz prezentacji osiągnięć uczniowskich.
          Galerię prac młodzieży można obejrzeć na gazetce ściennej w siedzibie Hufca. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie oraz życzymy dalszej pracy twórczej i rozwijania swoich zdolności manualnych.


ARTYKUŁ 4 - WOJEWÓDZKIE ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR KOMENDANTA PODKARPACKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP
 

          W dniu 10 maja 2016 r. w Szkole Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu odbyły się Wojewódzkie Zawody Strzeleckie na Symulatorze Strzeleckim o Puchar Komendanta Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP. W wydarzeniu wzięło udział 24 uczestników reprezentujących terenowe jednostki Hufców Pracy oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.
          W skład drużyn wchodziło po dwóch uczestników Hufca oraz wychowawca. Rywalizacja w zawodach polegała na oddaniu strzałów do wyświetlanych na tarczy punktów, które były sumowane komputerowo. Uczestnik i drużyna z największą sumą punktów miał szansę na miejsce na podium. Każdy uczestnik zawodów miał możliwość odbycia przeszkolenia oraz oddania serii próbnych strzałów. Już podczas ćwiczeń dało się zauważyć wysoki poziom rywalizacji. Po oddaniu strzałów przez wszystkie zespoły komisja konkursowa wyłoniła najlepsze drużyny i zawodników indywidualnych.
          Na pierwszym miejscu znalazł się zespół z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie, drugie miejsce zdobyła drużyna z 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu, natomiast trzecie miejsce zajęli reprezentanci 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu. Nagrody oraz gratulacje dla uczestników wręczał Wojewódzki Komendant OHP p. Jerzy Cypryś.
          Po sportowych zmaganiach uczestnicy zawodów mieli okazję na posiłek oraz rekreację przy ognisku w otoczeniu parku i zespołu klasztornego Sióstr Niepokalanek. Wszystkim zespołom jeszcze raz dziękujemy za udział w wydarzeniu a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.


ARTYKUŁ 5 - JAROSŁAWSKA MŁODZIEŻ „NA ZIELONYM SZLAKU”
 

          W dniu 6 maja 2016 r. uczestnicy 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu wzięli udział w pieszej wycieczce w ramach programu autorskiego pt. „Na zielonym szlaku”.
          Z obserwacji wynika, że młodzież wykazuje coraz mniejsze zainteresowanie aktywnością ruchową i obcowaniem z przyrodą. Nie wszyscy uczniowie mają potrzebę kształtowania własnej osobowości poprzez aktywny wypoczynek i poznawanie swojej małej ojczyzny. Dlatego szukając alternatywy na bierny tryb życia, a czasem i nudę, uczestnicy Hufca mogą skorzystać z udziału w programie autorskim.
          Grupa siedmiu uczestniczek wraz z komendantem Hufca Andrzejem Kucą i wychowawcą Łukaszem Rymarzem wzięła udział w ramach programu w pieszej wycieczce, która odbyła się do miejscowości Pruchnik – Korzenie objętej Przemysko – Dynowskim obszarem chronionego krajobrazu.
          Gmina Pruchnik stanowi jedną z najpiękniejszych atrakcji turystycznych i wypoczynkowych naszego regionu. Liczne kompleksy leśne oraz polne dają schronienie dla całej gamy różnorodnych gatunków roślin i zwierząt. Drogi i ścieżki wśród zieleni dają gwarancję aktywnego wypoczynku.
Wyprawa hufcowej ekipy rozpoczęła się od zwiedzania rynku w Pruchniku, gdzie młodzież miała okazję podziwiać piękne zabudowania stanowiące zabytki architektury drewnianej. Następnie urokliwymi kładkami na rzece grupa przeszła na zielony szlak prowadzący przez las na górę Korzenie, gdzie znajduje się wieża widokowa z której zasięg obserwacji sięga kilkudziesięciu kilometrów.
          Po 2 godzinnej wędrówce odbyło się ognisko i pogadanka dotycząca tematyki zagrożenia środowiska przez zaśmiecanie i wycinanie lasów.
Dobra zabawa i zadowolenie uczestników są najlepszą zapłatą i motywacją do kolejnych tego typu działań zatem do zobaczenia na szlaku.


 

 


 

 

   

Kolejne wrażenia z pobytu za granicą uczestników projektu ERASMUS+  ( 20 V 2016r. )

 

 

   

    

Kolejne wrażenia z pobytu za granicą uczestników projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji

 zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”:

 

 

„Wyjazd uważam za bardzo udany. Nie ma czasu na nudę zawsze coś się dzieje. Jedzenie jest też w porządku każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ obiady można wybierać a na śniadanie i kolacje jest szwedzki stół. Podczas zajęć

w laboratorium używamy sprzętów, na których wcześniej nie miałyśmy okazji pracować. Przez pierwsze dwa tygodnie pracowałyśmy z uczniami z Rumunii, którzy również biorą udział w projekcje Erasmus+. Musiałyśmy porozumiewać się
z nimi po angielsku podczas wykonywania ćwiczeń, pomogło nam to poszerzyć nasze dotychczasowe umiejętności

i oswoić się z językiem obcym. W czasie wolnym chodzimy na spacery nad rzekę, która jest niedaleko naszego ośrodka. Zwiedziłyśmy już Lipsk i Berlin oraz okolice i zabytki Drezna. Nie wiedziałyśmy, że są to tak piękne i malownicze miasta. Zapamiętamy te widoki na bardzo długi czas. Przed nami jeszcze jedna wycieczka do Szwajcarii Saksońskiej, mamy nadzieję że będzie to miłe podsumowanie naszego wyjazdu...”

 

...

 

„Mija już przed ostatni tydzień pobytu w Rimini z jednej strony tęsknie za domem i znajomymi, a z drugiej bardzo mi się tu podoba. Na początku przyjazdu zachwyciło mnie Rimini, morze i plaża oraz klimat i styl życia. Początki pracy były ciężkie i trudne, nie mogłam się odnaleźć, miałam drobne problemy z językiem, lecz zostałam mile przyjęta

i odebrana. Pomimo trudności z językiem świetnie radziłam sobie w pracy, obecnie jestem zadowolona, nauczyłam się języka i osiągnęłam dużo nowych doświadczeń w swoim zawodzie, poznałam kulturę nowych ludzi i ich styl życia.

Choć miałam trudności z językiem i dogadywaniem się, pomagał mi w tym mój opiekun, który sprawował nad nami opiekę w zakładzie pracy. Oprócz pracy mamy też czas wolny dla siebie, choć czasem pogoda nam nie dopisuje.

W drugim tygodniu naszego pobytu we Włoszech odbyła się wycieczka do San Marino. Urzekły mnie zabytki tego miasta, jak również piękne widoki. Mieliśmy polską przewodniczkę, która przedstawiła nam całą historię i legendę miasta. W tą niedzielę kolejną jakże ciekawą atrakcją będzie wycieczka do Florencji. Uważam, że podjęłam właściwą decyzję odnośnie wyjazdu na praktyki i sądzę, że było warto. Mam nadzieję, że kiedyś tu jeszcze powrócę...”

 

...

 

„Kończy nam się trzeci tydzień i jak na razie wszystko dobrze. W pracy na początku wiadomo były jakieś niewielkie problemy wynikające z nieznajomości języka, ale szybko minęły. Wycieczka, którą mieliśmy do San Marino uważam za udaną. Piękne widoki, ciekawa historia miasta i wiele atrakcji turystycznych. Czekamy na następną wycieczkę do Florencji, nie możemy się jej doczekać. Przez pierwsze dwa tygodnie zwiedzaliśmy miasto.
Miasto jest duże ale wszystko jest blisko. Czas bardzo szybko leci, dopiero przyjechaliśmy a już za niedługo musimy wracać. Bardzo chętnie wróciła bym tutaj, mam nadzieję że może kiedyś uda mi się znów przyjechać do Włoch...”

 

...

 

„13 maja odwiedziliśmy fabrykę czekoladek „Halloren”. Na miejscu zostało przeprowadzone szkolenie z produkcji ręcznie robionych czekoladek. Każdy z uczniów przygotowywał okrągłe czekoladki z białej czekolady z kremem połączonym z likierem brzoskwiniowym oraz ciemnej czekolady z kremem chili, czekoladki z kremem - biała czekolada

z amaretto i czekoladki marcepanowe pod okiem dwójki wykwalifikowanych cukierników tam pracujących. Kurs nauczył nas, że wykonanie takich produktów wymaga dużo cierpliwości oraz przyjęliśmy wiele cennych rad dotyczących przygotowania czekolady. Oprócz wielu pouczających aspektów dzisiejszego szkolenia była to dla nas świetna zabawa

i na pewno ten cudownie spędzony czas zapamiętamy na długo...”

 

 

...trzymamy za Was kciuki !!!

 

koordynatorzy

 

 

Opracowanie: B.Wojciechowska  U.Machaj  


 

 

   

"Na ZDROWO, Na SPORTOWO" dla Seniorów  ( 15 V 2016r. )

 

 

 

   

     Uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wraz z nauczycielami, po raz kolejny przystąpili do projektu edukacyjnego „Młody Obywatel na sportowo”. W jego ramach postanowili zorganizować podczas jarosławskiej „Parady Schumana” imprezę charytatywną pod hasłem „Na zdrowo, na sportowo dla seniorów” z której dochód będzie przeznaczony na pomoc dla seniorów, potrzebujących pomocy materialnej. Dzięki niej nie tylko pomożemy starszym potrzebującym osobom, ale pokażemy społeczności jarosławskiej jak mogą spędzić aktywnie czas wolny. Nad imprezą patronat objął Starosta Powiatu Jarosławskiego oraz Burmistrz Miasta Jarosław. Impreza odbędzie się 21 maja 2016 roku, na jarosławskim rynku, w godzinach od 14 do 21. Przybyli uczestnicy będą mogli wspomóc to działanie poprzez udział w wielu, przewidzianych przez organizatorów, na ten dzień atrakcjach

m.in. „festiwalu kolorów”, marszach, biegach i tańcach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chcących wesprzeć seniorów z naszej okolicy do wspólnej zabawy!

 


PLAN IMPREZY:


13.30 - zbiórka uczestników imprezy - płyta rynku jarosławskiego przed sceną
13.40 - rozpoczęcie imprezy przez Burmistrza Miasta Jarosławia
14.00 – 14.20 - przejście ulicami Rynku
14.30 - wspólna rozgrzewka - ”Marsz nordick walking dla seniorów” ulicami Rynku
14.40 - 15.00 - występy dziecięce
15.05 -15.20 - wręczenie nagród i podziękowań
15.20 – 16.00 - odtańczenie belgijki na płycie rynku
16.00 - disco-teka z Eksplozją kolorów na Rynku w Jarosławiu
21.00 - „Nocny bieg” ulicami Rynku w ramach akcji charytatywnej „Na zdrowo, na sportowo dla seniorów”


Dodatkowe atrakcje: mobilne studio fotograficzne, bańki mydlane, dla młodszych dzieci wesołe miasteczko,
gry i zabawy prowadzone przez harcerzy, malowanie twarzy itp.

 


TRASA NOCNEGO BIEGU:


Trasa: start: ul. Grodzka – Brama Grodzka, Trybunalska, Franciszkańska, Przemyska, Sobieskiego, Ludkiewicza, Cygańska Góra, Ostrogskich, Jezuicka, Plac Skargi, Ks. Fili. Ordynacka, Opolska, Michałowska, , Rynek, Ormiańska,

prof. Strzeleckiego, Kasztelańska, Rynek - meta przed ratuszem.

 

 

mgr Monika Cholewa


 

 

   

Pierwsze wrażenia z Drezna, Lipska i Rimini  ( 15 V 2016r. )

 

 

   

     Od poniedziałku 2 maja 33 uczniów w czterech grupach projektowych realizuje program praktyk zawodowych za granicą w ramach projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”. Poniżej pierwsze wrażenia uczestników zagranicznych praktyk w Dreźnie, Lipsku i Rimini - zobaczcie:

 

 

"...Drezno jest piękne, zauroczyło nas wszystkich. Nie mamy problemów z komunikacją miejska, działa świetnie, łatwo zgrać sobie dojazd do pracy. Jestem bardzo zadowolona, rozumiem wszystko co do mnie mówią, ale nie zawsze udaje mi sie przekazać to co chcę. Mimo wszystko ludzie starają sie nam pomóc i tłumacza Wszyscy jesteśmy punktualni..."

 
"...Zaklimatyzowanie się w nowym miejscu zajęło nam kilka dni i dopiero dziś mamy chwilę odpoczynku. Podróż minęła nam dobrze, wszyscy zdrowi. Pokoje mamy fajne, Internet jest, lecz przez natłok osób korzystających często dość słaby. Jedzenie dobre, w pracy jest ciekawie. W tym tygodniu pracowaliśmy w grupach z dziewczynami z Kielc
i piekliśmy każda grupa jednego dnia po 15 serników, a następnego dnia ciasta ucierane i muffinki. W następnym tygodniu będzie mniej pieczenia, bo w tym były dni wolne od pracy i musieliśmy nadrobić. Trochę musimy się nabiegać, bo są małe piekarniki, a roznosimy po 4 na każde piętro w najodleglejszych kątach zakładu. Po niemiecku staramy się mówić jak najwięcej, głównie z osobami w kuchni przy wybieraniu składników oraz na mieście w różnych sklepach. Mieszka nam się razem dobrze..."


"...Dzisiaj mieliśmy kurs cukierniczy rano i popołudniu i od razu przystąpiliśmy do praktyk Pani prowadząca dużo pokazywała. Dzisiaj jedliśmy kurczaka z frytkami, lazanie, w poprzednie dni makarony i łososia..."

 
"...Wczoraj wszyscy byli na prezentacji w pracy, a dzisiaj mają pierwszy dzień w pracy. Najwcześniej pojechała Sylwia bo ma od 6:00 do 12:00. O 7:00 do 13:00 mają w sumie najdalej Klaudia, Dominika i Mateusz. Od 8:00 do 14:30 mają Malwina i Basia. Dzisiaj i jutro Ania i Dominika mają na 15:00 do 19:00 w pozostałe dni od 8:00 do 12:00. Zakłady wyglądają dobrze, w zakładzie w którym jest Mateusz dzisiaj robili croissanty, tortille, tiramisu. Sylwia w przyszłym tygodniu będzie robić lody..."


"...U nas wszystko w porządku. Bardzo nam się tu podoba, jest świetnie. Piękne widoki no i oczywiście morze. U nas wszyscy dojeżdżają do pracy, nikt nie chodzi głodny, dobrze nas tu karmią, ale na wszelki wypadek mamy w szafce parę zupek chińskich i płatki. Każdy jest zadowolony z pracy, świetna atmosfera, dogadujemy się w zakładach. Hotel też

w porządku, nie mamy problemu ze wstawaniem, wszyscy mają na rano. Jak na razie bardzo ładna pogoda i miejmy nadzieję, że będzie tak do końca naszego pobytu. W niedziele mamy pierwszą wycieczkę do San Marino, nie możemy się doczekać. Sylwia bardzo zadowolona, chociaż musi codziennie o 5 rano wstawać, ale ma świetnego opiekuna

w pracy. Na kursie było super, nauczyliśmy się robić perfekcyjne włoskie tiramisu. Wszyscy są bardzo mili. Uczymy się trochę języka. W wolnym czasie, zwiedzamy miasto, chodzimy na plaże. Mamy naszą ulubioną lodziarnię i codziennie tam chodzimy na lody. W pierwszym dniu jak przyjechaliśmy, poszliśmy na diabelski młyn, widzieliśmy całe Rimini
z lotu ptaka..."

 

"...Nastroje w grupie bardzo dobre, konsekwentnie realizujemy projekt, wczoraj byliśmy w Szwajcarii Saksońskiej, dzisiaj idziemy do Muzeum Higieny, jutro jedziemy do Lipska..."

 

"...Andżelika wyjeżdża do pracy o 5:27- wraca o 17:30, Danusia o 6:31- wraca o 17:30, ale dziewczyny nie narzekają..."


"...W SBG pracujemy w parach z młodzieżą z Rumunii, co zmusza nas do porozumiewania się w języku angielskim, rozwijamy swoje umiejętności zawodowe i językowe..."


... oby tak dalej !!!
 

 

 

Opracowanie: B.Wojciechowska  U.Machaj  


 

 

  CUATRO AMIGOS DE ZSSChiO JAROSŁAW IN MALAGA  ( 12 V 2016r. )

 

   

    Doskonalenie kompetencji zawodowych z zakresu kuchni śródziemnomorskiej to główny cel wyjazdu kadry ZSSChiO na dwutygodniowe praktyki do zakładów gastronomicznych w Maladze. Nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej będą poszerzać wiedzę i doskonalić umiejętności praktyczne w restauracjach „La Plaza” i „La Chancla” oferujących potrawy kuchni hiszpańskiej, zwłaszcza regionu Andaluzji.


    Głównym efektem udziału kadry w projekcie będzie poszerzenie treści programu nauczania kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych o kuchnię śródziemnomorską. Umożliwi to przebywanie w rzeczywistych warunkach pracy w ww. zakładach, poznanie lokalnych surowców, metod, technik i sposobów organizacji pracy, sposobów podawania potraw i zwyczajów żywieniowych konsumentów basenu Morza Śródziemnego, a następnie opracowanie treści nauczania w tym zakresie.


    Tegoroczny udział nauczycieli jest kontynuacją działań projektowych, które realizowane były w poprzednim roku we włoskich zakładach gastronomicznych. Jest też nieodłącznie związane z programem uczniów, odbywających praktyki w Rimini. Zbieżność celów i efektów obydwu grup uczestników zaprezentowana będzie w czasie podsumowania działań na zakończenie realizacji projektu.


    Nieodłącznym celem projektów związanych z mobilnością jest poznanie kultury i zwyczajów kraju wyjazdu. Umożliwi to bezpośredni kontakt z mieszkańcami Malagi oraz wycieczki, które pozwolą poznać zabytki i znane postacie miejscowości i regionu. Przykładem jest Pablo Picasso, artysta, którego dzieła są szczególnie warte poznania.

 

 

 

Opracowanie KOORDYNATORZY: W. MAZUREK   A. SIWOŃ  


 

 

  Cztery grupy uczestników już na praktykach zagranicznych  ( 9 V 2016r. )

 

    Już wszystkie grupy uczestników projektu „Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy” wyjechały do Anglii, Niemiec, Włoch i Hiszpanii i realizują program praktyk zagranicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
 

    Wyjazd poprzedziła realizacja programu przygotowującego uczestników – 50 uczniów i 4 nauczycieli naszej szkoły. Uczestniczyli oni w zajęciach doskonalących język obcy z naciskiem na słownictwo zawodowe, szkoleniach zawodowych (warsztaty „Kuchnie i potrawy krajów mobilności” prowadzone przez szefa kuchni „Dworu Zygmuntówka” oraz warsztaty z zakresu carvingu, czyli sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach i tworzenia z nich atrakcyjnych dekoracji, których nauczyli uczniów mistrzowie Krakowskiej Szkoły Restauratorów). Zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej i kwestii związanych z pierwszym wyjazdem za granicę poprowadziła pani pedagog. Kolejny już raz pracownicy Urzędu Skarbowego i Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu Pan Piotr Olejarz i Pan Henryk Grymuza przybliżyli uczniom zagadnienia związane z rozpoczynaniem, finansowaniem i rozliczaniem działalności gospodarczej.
Uczniowie i ich rodzice wzięli udział w spotkaniach organizacyjnych w celu zapoznania się z zasadami realizacji programu praktyk, podpisania niezbędnej dokumentacji oraz sprawami organizacyjnymi dotyczącymi wyjazdu i pobytu za granicą.
 

    Za granicę uczestnicy wyjechali pod opieką nauczycieli ZSSChiO, którzy sprawują nad nimi opiekę przez całą dobę, organizując spotkania, reagując na wszelkie problemy i wspierając w trudnych sytuacjach. W ramach zaplanowanego programu kulturowego uczniowie zwiedzili miejscowości, w których przebywają (Londyn, Lipsk, Rimini), a także poznali zabytki i atrakcje innych miast, np. Berlina, San Marino. W planie są jeszcze wycieczki do Drezna i Florencji.
Najmniejszą grupę uczestników stanowią nauczyciele przedmiotów zawodowych branży gastronomiczno-usługowej naszej szkoły, którzy wyjechali na staż zawodowy typu job shadowing w celu doskonalenia umiejętności zawodowych w hiszpańskich restauracjach oferujących potrawy kuchni śródziemnomorskiej.
 

 

 

Życzymy wszystkim uczestnikom osiągnięcia celów założonych w projekcie. Mamy nadzieję, że wrócą oni z bagażem doświadczeń zawodowych, personalnych i społecznych pozwalających na lepsze funkcjonowanie na rynku pracy, polskim i zagranicznym.
 

         

 

Opracowanie KOORDYNATORZY: W. MAZUREK   A. SIWOŃ  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Transplantacja - darem życia ( 4 V 2016r. )  

 

 

Dlaczego rozmawiamy o oddaniu narządów po śmierci i transplantacji ?


         Dlatego, że transplantacja ratuje życie…. Dawca narządów może ocalić życie czterem osobom a kolejnym trzem przedłużyć życie z grona ponad 1500 osób oczekujących na przeszczep narządu w Polsce.


         Transplantologia to ważna dziedzina medycyny naszych czasów. Przeszczepić można wiele organów, od dawcy można pobrać: serce, płuca, wątrobę, nerki, trzustkę, kości.


          27 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panią mgr Bogumiłą Hołowacz – konsultantem transplantacji, która zachęcała do przemyślenia tego tematu i świadomego podjęcia decyzji o wyrażeniu woli przekazania po śmierci swoich narządów do przeszczepów. Podkreślała również, że akceptacja społeczna dla oddawania narządów może znacznie zwiększyć tę formę ratowania ludzkiego życia.


 

Opracowanie: E. Maciejowska  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wyjazd uczestników projektu Erasmus+ na praktyki  ( 2 V 2016r. )

 

 

          W sobotę po południu oraz w niedzielę rano pożegnaliśmy tylko na miesiąc 33 uczestników projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” którzy wyjechali na praktyki zawodowe. Razem z młodzieżą pojechali opiekunowie - nauczyciele naszej szkoły, którzy będą sprawować opiekę i nadzorować realizację programu.

 

          Uczniów żegnali rodzice, dyrekcja szkoły oraz koordynatorzy projektu. Cztery grupy projektowe zdobywają już doświadczenia zawodowe w zakładach pracy oraz w ośrodku szkoleniowym w Dreźnie, Rimini i Lipsku. Czekamy na pierwsze relacje i wrażenia z praktyk.

 

Opracowanie: B.Wojciechowska  U.Machaj  


 

   

Wyniki rekrutacji uczestników projektu "Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów jarosławskiego SPOŻYWCZAKA( 1 V 2016r. )

 

 

 

 

          Poniżej do siągnięcia pliki (format *.pdf i format *.docx) zawierające informacje o wynikach rekrutacji uczestników projektu "Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów jarosławskiego Spożywczaka".

Zapraszamy do zapoznania się z w/w dokumentem.

 

 

Plik *.docx

         Plik *.pdf

                   

 

 

 

Opracowanie: B.Wojciechowska  U.Machaj  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Uczestnicy projektu Erasmus+ gotowi do wyjazdu  ( 29 IV 2016r. )

 

 

Uczestnicy projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” gotowi do wyjazdu

 

          We wtorek 26 kwietnia młodzież wyjeżdżająca do Włoch i Niemiec otrzymała ostatnie wskazówki dotyczące czterotygodniowego pobytu na praktykach zawodowych. W spotkaniu organizacyjnym uczestniczyli również nauczyciele - opiekunowie czterech grup projektowych oraz rodzice.

 

          Koordynatorzy przedstawili programy praktyk oraz wskazówki dotyczące realizacji zajęć zawodowych i programu kulturowego. Młodzież otrzymała informacje o miejscach zakwaterowania oraz adresy zakładów pracy. Omawiane były również tematy dotyczące bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu, regulaminy wycieczek i zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Uczniowie oraz rodzice uzupełnili dokumentację projektową, rodzice mieli możliwość rozmowy z opiekunami grup.

 

          Przed wyjazdem uczestnicy projektu odebrali stroje ochronne zakupione z funduszy projektowych a wymagane przez pracodawców za granicą. Cukiernicy otrzymali komplet odzieży (fartuch, zapaskę, chustkę) oraz buty. Analitycy zostali zaopatrzeni w długi fartuch, ochronne okulary oraz pełne buty wymagane w laboratorium chemicznym.

 

          Pozostaje już tylko spakować walizki i w przypadku grup wyjeżdżających do Niemiec nastawić budzik w niedzielę rano.

 

Opracowanie: B.Wojciechowska U.Machaj


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Zaburzenia odżywiania. Anoreksja. Bulimia. ( 27 IV 2016r. )

 

 

        Po raz kolejny w ramach dbania o zdrowie psychiczne w dniu 20 kwietnia odbyło się spotkanie z Panią mgr Anetą Mrozowicz z Wydziału pielęgniarstwa PWSTE w Jarosławiu. W prelekcji uczestniczyły następujące klasy: IV h/tk, III kwf i II f. Zaburzenia odżywiania pojawiają się najczęściej w okresie adolescencji i trwają do wczesnej dorosłości. Wśród zaburzeń odżywiania wyróżniamy dwie najbardziej znane: anoreksję i bulimię.

 

        Anoreksja nazywana jest również jadłowstrętem psychicznym. Osoby cierpiące na tę chorobę uważają siebie za zbyt grube i dążą do utraty wagi ciała, próbując osiągnąć ją poprzez skrajne ograniczenie ilości przyjmowanych pokarmów, wielogodzinne wycieńczające ćwiczenia fizyczne, a także używanie środków przeczyszczających.

 

Anoreksja czyni wiele szkód w organizmie:

 • obniżenie temperatury ciała

 • obniżenie ciśnienia krwi

 • nieregularna praca serca

 • anemia

 • opóźnienie wzrostu kości

 

         Bulimia nazywana jest żarłocznością psychiczną. U osób cierpiących na tę chorobę występują epizody niekontrolowanego spożywania bardzo dużych ilości pokarmu. Po nich następuje poczucie winy i zachowania, które mają zapobiec przybraniu na wadze: wymioty, intensywne ćwiczenia fizyczne, stosowanie środków przeczyszczających.

 

Bulimia a w szczególności wymioty wywołują wiele szkód w organizmie:

 • próchnica zębów

 • utrata płynów organicznych

 • uszkodzenie serca

 • zachwianie równowagi elektrolitów regulujących pracę serca.

 

O tym między innymi mówiła prowadząca wykład wraz ze studentkami. Ponadto młodzież dowiedziała się także o tym co przyczynia się do powstania tych zaburzeń?, jak można je leczyć i w jaki sposób uchronić przed nimi siebie i bliskich?.

 

Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

Opracowanie: E. MACIEJOWSKA  


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce " Żywa lekcja historii "  ( 20 IV 2016r. )

 

 

          We wtorek 19 kwietnia uczniowie wszystkich klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach "Żywej lekcji historii" pt.: Mieszko I -Chrzest Polski z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Zajęcia przeprowadzili przedstawiciele Bractwa Rycerskiego „Kerin”.
 

          Podczas zajęć uczniowie zapoznali się z krainą dawnych Słowian. Poznali wygląd grodu, w których mieszkali nasi przodkowie, zapoznali się z ich wierzeniami, obyczajami, strojami oraz uzbrojeniem. Podczas przedstawienia uczniowie sami wzięli udział w zaślubinach Mieszka i Dobrawy. W ten sposób młodzież naszej szkoły po raz kolejny przekonała się, że historia nie jest nudną nauką, lecz fascynującą przygodą.

 


Opracowanie: Mariola i Agnieszka z klasy 1Tż
 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Wizyta fryzjerek w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym  ( 19 IV 2016r. )

 


          W dniu 12. 04. 2016r. uczennice kl. III TF odwiedziły Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im Jana Pawła II w Jarosławiu. Wizyta fryzjerek cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wychowankowie mieli wykonywane upięcia, plecionki, warkocze, strzyżenia a także makijaże i zdobienia paznokci. Uczennice wykazały się pomysłowością, umiejętnościami i życzliwością.
 

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć wykonanych przez jedną z uczennic.

 

Bardzo dziękujemy za zaproszenie, i w odpowiedzi zapraszamy na kolejne spotkania.

 

 

Opracowanie: Nauczyciele fryzjerstwa


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Schizofrenia otwórzcie drzwi  ( 15 IV 2016r. )

 

 

          To hasło, które już po raz kolejny towarzyszy sesji prozdrowotnej organizowanej w naszej szkole. Sesja poświęcona była problematyce chorób psychicznych i miejsca tych osób w społeczeństwie. Poruszała problematykę nerwic, różnego rodzaju fobii, skupiając się na depresji i schizofrenii.


          W dniu 6 kwietnia w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panią Ireną Puszkarz pielęgniarką epidemiologiczną ze Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu, która zapoznała uczniów klas: I h/Ta i III LO z problematyką chorób psychicznych. Omówiła objawy poszczególnych zaburzeń oraz zaapelowała o zrozumienie, empatię i odnoszenie się z szacunkiem do osób dotkniętych różnego rodzaju problemami psychicznymi. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży.

 

 

Opracowanie: E. MACIEJOWSKA  


 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na przewóz osób w ramach projektu  ( 13 IV 2016r. )

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

37-500 Jarosław, ul. Kraszewskiego 3

zaprasza do złożenia oferty cenowej

na przewóz za granicę grupy nauczycieli

w ramach realizacji projektu Erasmus+.
 

Szczegóły oferty w załączniku.


Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do dnia 22.04.2016 r. do 15.30.
Na adres: Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław.
 

Osoba do kontaktu: Wanda Mazurek - tel. 16 621 64 14
 

DOKUMENTACJA:

 

  Ogłoszenie - pełny tekst (format *.pdf i *.docx)

 

 

 

p.o. DYREKTOR ZSSChiO - mgr inż. Dorota Wierzbińska-Dubaj


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Program stypendialny "Indeks Start2Star"  ( 13 IV 2016r. )

 

 

 

         Informujemy, że ruszyła IX edycja programu stypendialnego Indeks Start2Star.

Informacja dotyczy możliwości uzyskania dofinansowania na studia przez maturzystów naszej szkoły.

Indeks Start2Start to projekt, w wyniku którego niezamożnym i zdolnym maturzystom

zapewniamy finansowanie przez cały okres studiów, a stypendia wynoszą po 1300 zł miesięcznie.

 

         Udział w programie mogą wziąć osoby, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny

nie przekroczył 1000 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych

oraz średnia ocen wyniosła minimum 4,0 w przedostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

 

         Szukamy ludzi, którzy wyróżniają się wśród swoich rówieśników pasją naukową,

sportową lub artystyczną i tych, którzy wiedzą w którym kierunku chcą się rozwijać.

Stawiamy na osoby, które biorą udział w olimpiadach, zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych

związanych z przyszłym kierunkiem studiów oraz wykazują się szeroko pojętą aktywnością społeczną.

Kandydatom pozostawiamy pełną swobodę wyboru uczelni i kierunku.

 

         Podstawą ubiegania się o stypendium jest zarejestrowanie się oraz wypełnienie formularza

na stronie internetowej

www.paga.org.pl

do dnia 15 maja 2016 roku.

 

Fundacja im. Lesława A. Pagi

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

tel.: 022 537 7162

mkowalewska@paga.org.pl

www.paga.org.pl

 

 

Opracowanie: DYREKCJA


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Konferencja VET MOBILITY CHARTER  ( 11 IV 2016r. )

 

 

       W czwartek 7 kwietnia nauczyciele – koordynatorzy projektów Erasmus+ U. Machaj, A. Siwoń oraz B. Wojciechowska uczestniczyli w organizowanej przez Narodową Agencję konferencji na temat karty mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele szkół oraz instytucji realizujących od kilku lat programy z sektora „Kształcenie i szkolenie zawodowe” zarówno dla uczniów jak i dla kadry.

 

         Zasady wnioskowania o Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego, prezentacja formularza wniosku dotyczącego Karty jakości mobilności, rekomendacje dla wnioskodawców na podstawie oceny jakościowej wniosków w pierwszej edycji Karty jakości mobilności oraz strategia umiędzynarodowienia instytucji to tematy czwartkowego spotkania.

 

         W ubiegłorocznej edycji instytucje uprawnione do wnioskowania o VET MOBILITY CHARTER złożyły 31 wniosków natomiast eksperci z Narodowej Agencji pozytywnie zaopiniowali i przyznali Kartę jakości mobilności tylko 4 placówkom. Przedstawiciele dwóch szkół posiadających takie wyróżnienie podzielili się na spotkaniu swoimi doświadczeniami prezentując różnorodne działania w zakresie mobilności kadry oraz uczniów. Organizacje, które uzyskały Kartę jakości mobilności aplikują w uproszczony sposób o środki w ramach Akcji 1. programu Erasmus+. Takie wyróżnienie powinno ponadto wspierać budowanie potencjału organizacji w zakresie organizowania wysokiej jakości działań związanych z mobilnością osób uczących się oraz kadry.

 

Opracowanie: U.MACHAJ  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Spotkanie organizacyjne dla Rodziców i uczestników projektu Erasmus+  ( 24 III 2016r. )

 

  Spotkanie organizacyjne dla Rodziców oraz uczestników pierwszego etapu projektu Erasmus+

Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”

(2015-1-PL01-KA102-014794)

 

          We wtorek 5 kwietnia odbyło się spotkanie organizacyjne dla Rodziców oraz uczestników pierwszego etapu projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”. W zebraniu uczestniczyli również Dyrektor szkoły Pani Dorota Wierzbińska-Dubaj oraz opiekunowie grup Pani Anna Wajda i Pan Wojciech Bęś.

 

Podczas spotkania omawiane były następujące zagadnienia:

 • podsumowanie realizacji programu zajęć przygotowujących uczestników do wyjazdu

 • dokumentacja projektowa dla uczniów i Rodziców/Opiekunów (umowy, załączniki, zgody na wyjazd, regulaminy praktyk, sprawozdania i raporty końcowe, formularze do kart EKUZ)

 • informacje dotyczące partnerów-instytucji goszczących uczniów

 • kwestie dotyczące podróży, zakwaterowania, wyżywienia, programu kulturowego, opiekunów grup, wizyt monitorujących

 • warunki ubezpieczenia uczestników

 • dokumenty uczestników

 • stroje ochronne

 • zasady komunikacji uczniów z opiekunami oraz koordynatorami

 • plan dotyczący spotkania podsumowującego pierwszy etap projektu

 

Dziękujemy Rodzicom za bardzo dobrą frekwencję i zapraszamy na kolejne spotkanie przed wyjazdem w ostatnim tygodniu kwietnia.

 

Opracowanie: U.MACHAJ  B.WOJCIECHOWSKA  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Ogłoszenie dotyczące "Parady Schumana"  ( 9 IV 2016r. )

 

 

 

        UWAGA w dniu 21 maja 2016 roku ( sobota) odbędzie się Parada Schumana na rynku w Jarosławiu. W tym roku w akcję angażują się uczniowie z ZSSCHiO w Jarosławiu, którzy planują organizację różnych atrakcji m.in.: marsz dla zdrowia uliczkami Rynku, mini jarosławski festiwal kolorów, wspólny taniec „belgijka”, bieg nocą ulicami Rynku i wiele innych. Szczegółowy program imprezy podamy w późniejszym terminie.

 

 

ZAPRASZAMY !!!

 

Opracowanie: M.CHOLEWA


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Podziękowanie za udział w akcji „Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca”  ( 8 IV 2016r. )  

 

 

          W imieniu organizatorów akcji „Dzieci Dzieciom Wielkanocny Dar Serca” a przede wszystkim w imieniu dzieci i rodzin, chcielibyśmy podziękować WSZYSTKIM UCZNIOM naszej szkoły za solidarność z potrzebującymi dziećmi. Ostatecznie zgromadzono 1391,5 kg produktów spożywczych, 39 kg przyborów szkolnych i 6 kg środków czystości.

 

Największą ilość darów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych zebrano właśnie w naszej szkole – 245,3 kg.

DRODZY UCZNIOWIE – JESTEŚCIE WSPANIALI.


          Dary zostaną rozdzielone pomiędzy następujące organizacje i świetlice środowiskowe: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Jarosławiu, Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” w Jarosławiu, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Jarosławiu oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze im. ks. Piotra Skargi w Jarosławiu.
 

Przedsięwzięcie wsparli: Burmistrz Miasta Jarosławia, Starosta Powiatu Jarosławskiego, Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
 

Opracowanie: M.JAKIELASZEK  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Wycieczka do fabryki ciast i cukrów Dr Stanisława Gurgula  ( 5 IV 2016r. )

 

 

          Uczniowie z klasy III technikum technologii żywności oraz uczniowie z klasy II i III technik analityk zakończyli realizację programu przygotowującego do wyjazdu na zagraniczne praktyki w ramach projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”. Ostatnim działaniem realizowanym przez dwie grupy cukierników (włoską i niemiecką) była wycieczka do Fabryki Ciast i Cukrów Dr Stanisława Gurgula w Jarosławiu. Wizyta w zakładzie była okazją aby przypomnieć poszczególne etapy produkcji biszkoptów oraz klasyczną metodę wytwarzania ciasta biszkoptowego. Sposób produkcji herbatników biszkoptowych nie zmienił się od początku funkcjonowania firmy czyli od roku 1876. Obecnie w zakładzie funkcjonuje system HACCP ale do produkcji nadal używa się świeżych jaj, cukru oraz mąki i formuje ciastka poprzez operację trasowania czyli wyciskania ciasta w rękawa cukierniczego. Dzięki temu gotowe wyroby można zaliczyć do wyrobów dietetycznych zalecanych do spożywania przez osoby w każdym wieku w określonych stanach chorobowych.

 

          Uczniowie klasy II i III technik analityk (dwie grupy niemieckie) na zakończenie programu przygotowującego do wyjazdu odwiedzili Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jarosławiu.

 

          Realizacja programu przygotowującego pozwoliła uczestnikom poszerzyć wiedzę oraz zdobyć umiejętności językowe, zawodowe, kulturowe i społeczne. Było to możliwe dzięki szerokiej ofercie zajęć która obejmowała:

 • zajęcia językowe (język niemiecki lub włoski)

 • zajęcia komputerowe

 • zajęcia kulturowe z pedagogiem szkolnym

 • wyjazd do Zakładu Bezpieczeństwa i Produkcji Żywności w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

 • zajęcia warsztatowe (warsztaty kosmetyczne) w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu

 • wyjazd do w Cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak w Rzeszowie

 • zajęcia z przedsiębiorczości (prowadzone przez pracownika Urzędu Skarbowego i pracownika Powiatowego Urzędu Pracy)

 • warsztaty zawodowe "Kuchnia, zwyczaje, kultura" w pracowni gastronomicznej ZSSChiO prowadzone przez uczestników ubiegłorocznych staży w ramach programu Erasmus+

 • wycieczka do Fabryki Ciast i Cukrów „Gurgul” w Jarosławiu

 • wycieczka do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jarosławiu

 

 

Opracowanie: U.MACHAJ  B.WOJCIECHOWSKA  


 

 

 

 

Informacja o ofercie PWSTE w Jarosławiu  ( 30 III 2016r. )  

 

 

Otrzymaliśmy ofertę edukacyjną PWSTE w Jarosławiu.

Dla zainteresowanych przedstawiamy link do udostępnionych materiałów promocyjnych.

 

Spakowane archiwum do pobrania

(Rozmiar: 2,92 MB)

 

 

Dyrekcja

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Zajęcia zawodowe „Kuchnia, kultura, zwyczaje” dla uczestników projektu Erasmus+  ( 24 III 2016r. )

 

  Zajęcia zawodowe „Kuchnia, kultura, zwyczaje” dla uczestników projektu Erasmus+

Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”

(2015-1-PL01-KA102-014794)

 

          Uczniowie klas IIIaTa oraz IITa - uczestnicy pierwszego etapu projektu Erasmus+ uczestniczyli w kolejnych warsztatach przed wyjazdem na zagraniczne praktyki. Tym razem zajęcia odbyły się w szkolnej pracowni gastronomiczno-kelnerskiej a prowadzili je nauczyciele oraz uczniowie – uczestnicy ubiegłorocznych staży w Lipsku i Rimini. Spotkanie połączone z kulinarnymi warsztatami pozwoliło poznać uczestnikom przygotowującym się do wyjazdu zwyczaje kulinarne i kulturowe krajów goszczących. Uczennice klasy IIIż Katarzyna Sobejko, Katarzyna Jurczyk, Ewa Szpot, Patrycja Gwóźdź przedstawiły prezentacje na temat tradycji kulinarnych we Włoszech oraz w Niemczech, podzieliły się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z praktyk, przekazały tegorocznym uczestnikom praktyczne rady dotyczące wyjazdu oraz pobytu za granicą. W części warsztatowej uczestnicy obu projektów wspólnie przygotowali potrawy kuchni niemieckiej oraz włoskiej:

 

 • czerwony niemiecki kisiel rote grütze

 • zupę piwną biersuppe

 • niemieckie kluski spätzle

 • sałatkę ziemniaczaną kartoffelnsalat

 • świeży makaron ze świeżym pesto

 • ravioli z krewetkami

 • kawę cappuccino

 

          Spotkanie uczestników projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” z uczestniczkami projektu Erasmus+ „Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy” zakończyło się degustacją potraw i rozmowami na tematy związane z pobytem za granicą.

 

 

Opracowanie: U.MACHAJ  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Działania w ramach drugiej tury projektu 2014-1-PL01-KA102-001443  ( 23 III 2016r. )

 

Działania w ramach drugiej tury projektu 2014-1-PL01-KA102-001443 „Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy”

 

          ZSSChiO od 12 lat realizuje projekty, które nieustannie służą podnoszeniu jakości kształcenia w szkole, co wywiera wpływ na rozwój kadr całego regionu powiatu jarosławskiego. Wyjazdy zagraniczne w ramach staży i praktyk zawodowych uczniów i kadry przynoszą wiele korzyści – podnoszą kompetencje zawodowe i językowe, poszerzają horyzonty, zwiększają otwartość, tolerancyjność, pomagają w nawiązywaniu nowych znajomości zawodowych i osobistych.

          Obecnie w ramach programu Erasmus+ Sektor: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” Akcja 1: „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” Nr 2014-1-PL01-KA102-001443 „Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy” realizowana jest drugi etap projektu. Projekt jest największy (ilościowo i wartościowo) z dotychczasowych i również nastawiony na mobilność uczniów oraz kadry naszej szkoły. W tym roku umożliwi wyjazd do Anglii, Niemiec i Włoch 50 uczniom (technik hotelarz, technik kelner, technik fryzjer, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz) i 4 nauczycielom przedmiotów zawodowych do Hiszpanii.

          W fazie przygotowawczej do wyjazdu odbyło się już kilka spotkań koordynatorów projektu z uczestnikami i opiekunami praktyk, których celem było zapoznanie z zasadami uczestnictwa w projekcie, wypełnianiu dokumentów, czy sprawdzaniu umiejętności uczniów przed wyjazdem. Obecny jego etap to przygotowanie językowe, zawodowe i pedagogiczne uczestników. Poza szkoleniem językowym uczniowie poszczególnych grup uczestniczyli także w warsztatach kulinarnych z zakresu kuchni kraju mobilności oraz w zajęciach z zakresu przedsiębiorczości prowadzone przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Skarbowego w Jarosławiu. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem pod nadzorem szefa kuchni „Dworu Zygmuntówka” Pana Grzegorza Stempaka samodzielnie wykonali 24 potrawy (po 8 z kuchni angielskiej, niemieckiej oraz włoskiej). Mieli możliwość poznać pracę w kuchni restauracyjnej, a do dyspozycji mieli surowce najwyższej jakości, co zagwarantowało, stwierdzoną podczas degustacji, znakomitą smakowitość wszystkich potraw. Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem i były to:

 

Potrawy kuchni włoskiej:

1. Risotto makaronowe z filetem z indyka.
Składniki: filet z indyka, drobny makaron, białe wino, podgrzybek, bulion, pomidory koktajlowe.
Wykonanie: filet z indyka zamarynować wg. uznania i wypiec w piecu, makaron ugotować w bulionie i białym winie, dodać podgrzybki i pomidory koktajlowe.
2. Mule w białym winie.
Składniki: mule, białe wino, cebula, natka pietruszki.
Wykonanie: na podsmażonej cebulce wrzucamy mule i zalewamy białym winem.
3. Krewetki z rukolą i risotto makaronowym.
Składniki: krewetki, oliwa, czosnek, rukola, makaron, podgrzybek, bulion, sól i pieprz.
Wykonanie: podsmażone na oliwie krewetki z czosnkiem podajemy z makaronem ugotowanym na bulionie i na wierzch rukola.
4. Penne z kurczakiem.
Składniki: kurczak, ser pleśniowy, makaron penne, szpinak świeży, pomidory pelati, śmietana 30%, sól i pieprz.
Wykonanie: ugotować makaron, do podsmażonego kurczaka dodajemy makaron, pomidory pelati, śmietanę 30%, sól, pieprz i świeży szpinak.
5. Zupa rybna z włoszczyzną.
Składniki: łosoś, włoszczyzna, papryczki, sól i pieprz, bulion.
Wykonanie: ugotować włoszczyznę w bulionie, dodać papryczkę sól i pieprz, na wierzch łososia.
6. Morelowe puree z pstrągiem.
Składniki: pstrąg, morele, cebula, imbir, żurawina.
Wykonanie: pstrąga przyprawić wg. uznania i wypiec w piecu. Morele ugotować z cebulą i imbirem, zmiksować, przyprawić solą i pieprzem, podawać z żurawiną.
7. Łosoś ze szparagami.
Składniki: łosoś, kiełbasa, cebula, szparagi, pomidory koktajlowe, podgrzybek, śmietana.
Wykonanie: łososia przyprawić wg. uznania i wypiec w piecu, do podsmażonych grzybów dodajemy pomidorki, przyprawiami solą i pieprzem i dodajemy szparagi.
Sos: podsmażamy kiełbasę na cebulce, dodajemy śmietanę i pieprz młotkowany.
8. Tiramisu z smażonym bananem.
Składniki: ser mascarpone, jabłko, śmietana 30%, cukier, banan, kokos, masło.
Wykonanie: ser mascarpone mieszamy z śmietaną 30% i cukrem, podajemy z usmażonym bananem opanierowanym w kokosie.

Potrawy kuchni angielskiej:

1. Łosoś na puree szpinakowo ziemniaczanym.
Składniki: łosoś, ziemniaki, szpinak, czosnek, śmietana 30%, ser mascarpone, masło, sół, pieprz, oliwa z oliwek, cytryna.
Wykonanie: rybę przyprawić, wypiec w piecu, ziemniaki ugotowane wymieszać z szpinakiem czosnkiem, śmietaną i serkiem mascarpone, dodać sól i pieprz.
2. Polędwiczka wieprzowa wellington.
Składniki: polędwiczka wieprzowa, ciasto francuskie, grzyby, szpinak, szparagi, cukinia, pomidory pelati, sól i pieprz.
Wykonanie: polędwiczkę wieprzową przyprawić i obsmażyć, na ciasto francuskie wyłożyć grzyby i szpinak, położyć na to polędwiczkę, zwinąć i wypiec w piecu. Podawać ze szparagami, cukinią i sosem z pomidorów pelati.
3. Polędwica wołowa ze śliwkami na puree z papryki.
Składniki: polędwica wołowa, śliwki, jabłko, papryka czerwona, wino czerwone, sól i pieprz, śmietana 30%.
Wykonanie: polędwicę przyprawić wg. uznania obsmażyć i wypiec w piecu. Jabłka obsmażyć w ćwiartkach. Paprykę upiec w piecu, zmiksować i przyprawić. Sos: pokrojone śliwki podlać winem czerwonym i dodać śmietanę 30%, sól i pieprz.
4. Karmelizowane pomarańcze z tiramisu.
Składniki: pomarańcze, masło, cukier, ser mascarpone, mięta, śmietana 30%.
Wykonanie: pomarańcze wyfiletować, udusić w karmelu. Ser mascarpone wymieszać ze śmietaną, dodać skórkę z pomarańczy, świeżą miętę i cukier. Sos z borówek.
5. Sałatka z kurczaka z brukselką.
Składniki: filet z kurczaka, rukola, brukselka, suszone pomidory, gruszka.
Wykonanie: kurczaka przyprawić wg. uznania i wypiec. Na rukolę położyć pokrojone suszone pomidory, gruszkę, brukselkę, kurczaka i polać sosem składającym się z oliwy z oliwek, czosnku, limonki, ostrej papryczki, musztardy, soli, pieprzu i cukru.
6. Filet z kaczki na puree z dyni.
Składniki: filet z kaczki, dynia, świeży imbir, świeży szpinak, czekolada, masło, wino czewone, sól i pieprz.
Wykonanie: polędwiczkę przyprawić wg. uznania, wypiec w piecu, dynię ugotować, zmiksować, przyprawić imbirem, solą i pieprzem. Sos: zredukować wino, dodać masło i czekoladę, przyprawić.
7. Schab pieczony z jabłkiem na sałatce z rukoli.
Składniki: schab, jabłko, rukola, pomidory koktajlowe, papryka świeża, sos winegret.
Wykonanie: schab zamarynować wg. uznania. Wypiec w piecu. Jabłka usmażyć, podawać na sałacie z papryką, pomidorami i świeżo upieczonym schabem.
8. Jagnięcina z sałatą roszponką.
Składniki: jagnięcina, groszek zielony, roszponka, ser mascarpone, śliwka, oliwa, sól i pieprz.
Wykonanie: jagnięcinę przyprawić i wypiec w piecu. Groszek ugotować, zmiksować, przetrzeć, dodać ser mascarpone. Podawać na rukoli ze śliwką.

Potrawy kuchni niemieckiej:

1. Dorsz na risotoo z kaszy z sosem z szyjek rakowych.
Składniki: dorsz, kasza, pomidory suszone, pora świeża, białe wino, podgrzybek, czosnek, szyjki rakowe, sól i pieprz, śmietana 30%.
Wykonanie: dorsza przyprawić wg. uznania, wypiec w piecu. Kaszę ugotować i wymieszać z podsmażoną cebulą, czosnkiem, porą, podgrzybkami, suszonymi pomidorami, białym winem, śmietaną 30%, solą i pieprzem. Sos: na maśle podsmażyć szyjki rakowe, dodać białego wina i odrobinę śmietany.
2. Penne po bawarsku.
Składniki: schab, kiełbasa, pieczarki, makaron penne, koncentrat pomidorowy, ser pleśniowy, suszone pomidory.
Wykonanie: schab przyprawić wg. uznania i wypiec w piecu. Do ugotowanego makaronu dodać podsmażoną kiełbasę, ser pleśniowy, suszone pomidory i pieczarki oraz koncentrat pomidorowy.
3. Sałatka z wędzonej polędwicy wołowej.
Składniki: wędzona polędwica wołowa, gruszka, szparagi, ser pleśniowy, pomidory koktajlowe, sałata rukola, sos winegret.
4. Mus bananowy z jabłkami.
Składniki: banany, śmietana 30%, cukier puder, cytryna, żelatyna, jabłka.
Wykonanie: zmiksowane banany z cytryną i cukrem pudrem mieszamy z ubitą śmietaną 30% i żelatyną. Podajemy na smażonych jabłkach>
5. Krem kalafiorowy z tuńczykiem.
Składniki: kalafior, śmietana 30%, imbir świeży, tuńczyk, sól i pieprz.
Wykonanie: kalafiora ugotować i zmiksować, dodać śmietanę, imbir, sól i pieprz i na wierzch tuńczyka.
6.Polędwiczki ze szparagami.
Składniki: polędwiczki wieprzowe, szparagi, pomidory koktajlowe, cebula, cukinia, papryka zielona, sól i pieprz.
Wykonanie: polędwiczki przyprawić wg. uznania i wypiec w piecu, na cebuli podsmażyć cukinię, pomidory koktajlowe i ugotowane szparagi. Paprykę upiec w piecu i zmiksować.
7. Wędzona polędwica wołowa z parmezanem.
Składniki: wędzona polędwica wołowa, szparagi, cebula, czosnek, parmezan, oliwa z oliwek, sól i pieprz.
Wykonanie: pod pokrojoną polędwicę kładziemy winegret z oliwy, czosnku, cebuli, soli i pieprzu a na wierzch starty parmezan i szparagi.
8. Jagnięcina z puree paprykowym i sosem z czerwonego wina.
Składniki: jagnięcina, rozmaryn, czosnek, masło, papryka czerwona i zielona, wino czerwone.
Wykonanie: jagnięcinę przyprawić i upiec w piecu. Purée z papryki. Zredukowane wino z masłem.

 

          Zajęcia przygotowujące zaplanowane są aż do samych wyjazdów, które nastąpią końcem kwietnia lub 1 maja 2016r. zależnie od kraju mobilności. Uczniowie mają świadomość, że znajomość języka obcego jest im bardzo potrzebna. Potwierdzają to uczestnicy poprzednich projektów, którzy mieli różne sytuacje za granicą i pomimo obecności polskiego opiekuna, w zakładach musieli sobie sami radzić w czasie praktyk, jak też podczas samodzielnego dojazdu do niego. W bieżącym roku uczniowie mają dodatkowo możliwość korzystania z portalu internetowego udostępnionego przez Komisję Europejską do nauki języka obcego. Na stronie www.eurocatering.org  można uczyć się nowych słówek, sprawdzać swoje umiejętności, zwłaszcza w języku branżowym.

 

Opracowanie: Koordynator - Wanda MAZUREK

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Dni Otwarte Szkoły 2016  ( 22 III 2016r. ) Ţ

 

 

         21 marca uczniowie klas trzecich zamiast wagarów zaplanowali wycieczkę do naszego miasta i wizyty w szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas zorganizowanego w poniedziałek Dnia Otwartego Szkoły budynek naszej placówki odwiedziło ponad 600 gimnazjalistów. Uczniowie pod opieką starszych kolegów - przewodników obejrzeli następujące pomieszczenia:

 

 • bibliotekę szkolną, w której poznali między innymi zakres działalności charytatywnej szkoły,

 • pracownię hotelarstwa, w której czekały konkursy i niespodzianki oraz pokój hotelowy,

 • salę gimnastyczną, w której prezentowana była oferta zajęć sportowych, Siatkarski Ośrodek Szkolny, Jarosławski Klub Sportowy 1909 oraz odbywały się występy artystyczne uczniów,

 • laboratorium chemiczne, w którym odbywały sie pokazy ćwiczeń,

 • pracownię gastronomiczno-kelnerską, w której uczestnicy projektów Erasmus+ sporządzali i częstowali odwiedzających potrawami kuchni włoskiej, niemieckiej i angielskiej, gimnazjaliści głosowali na najpiękniejszy stół w ramach szkolnego konkursu kelnerskiego, odbywał się również pokaz flambirowania potraw z owoców,

 • pracownię biologii z możliwością obserwacji mikroskopowej preparatów,

 • pracownię cukierniczą „ze słodkim akcentem”, gimnazjaliści mieli możliwość uformowania plecionek z ciasta oraz udekorowania pierników,

 • pracownie fryzjerskie, w których odbywały się pokazy makijażu i zabiegów fryzjerskich,

 • pracownię informatyczną oraz studio fotografii z możliwością wykonania profesjonalnych zdjęć.

 

                           

 

 

          Gimnazjaliści, zarówno uczniowie, którzy wybrali już szkołę ponadgimnazjalną, jak i osoby niezdecydowane mogli spotkać się i porozmawiać z pełniącym w tym dniu dyżur doradcą zawodowym. Tradycyjnie, jak zawsze wielu nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi zaangażowało się w przygotowanie informacji i atrakcji dla gimnazjalistów – za co Dyrekcja Szkoły składa podziękowania.

 

Wszystkim gimnazjalistom życzymy powodzenia na egzaminach i trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

 

Dyrekcja


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Kampania edukacyjno – informacyjna na temat spożycia ryb  ( 21 III 2016r. )

 

 

          W naszym zespole szkolnym nie brakuje młodych ankieterów, reporterów i pasjonatów zdrowego żywienia, co dobrze wróży naszym „dziennikarsko – edukacyjnym” próbom. W piątkowe przedpołudnie grupa owych „młodych pasjonatów zdrowego żywienia” wyruszyła na ulice naszego miasta w celu przeprowadzenia kampanii edukacyjno – informacyjnej na temat spożycia ryb. Pomysł na akcję powstał podczas udziału grupy młodzieży i nauczycieli ZSSChiO w warsztatach kulinarnych organizowanych w ramach „kampanii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów”.
Nasza akcja była skierowana do wszystkich mieszkańców i gości. Promowane były ryby jako pokarm smaczny, zdrowy, różnorodny, tradycyjny, nowoczesny i przyjazny środowisku. Drugim celem kampanii był wzrost świadomości dotyczącej siły wpływu naszych zwykłych, codziennych decyzji konsumenckich na stan ekosystemów morskich i na biologiczną różnorodność żyjących w nich organizmów oraz zagrożeń wynikających z przełowienia populacji ryb.


          Podczas akcji „młodzi żywieniowcy” przeprowadzili badanie ankietowe dotyczące oceny spożycia ryb wśród mieszkańców powiatu jarosławskiego, promowali walory odżywcze ryb częstując przechodniów tartaletkami z ryb przygotowanymi w szkolnej pracowni gastronomiczne, rozdawali ulotki edukacyjne. Przed lokalnym sklepem rybnym udzielali porad dotyczących nowoczesnych technik sporządzania potraw z ryb.
 

          W akcję zaangażowali się uczniowie klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych: Konrad Ryzner, Agnieszka Kuta, Ewa Szpot, Patrycja Gwóźdź, Agnieszka Pieczonka, Katarzyna Sobejko, Katarzyna Jurczyk, Jolanta Ogryzek.


Serdeczne podziękowania dla Pani Małgorzaty Kapuścińskiej za przyłączenie się do akcji.

 

Opracowanie: W.STOCH   M.HOPKO-PAJDA   

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Wizyta w Cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak w Rzeszowie  ( 20 III 2016r. )

 

          Wizyta uczestników projektu Erasmus+

Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”

(2015-1-PL01-KA102-014794)

w Cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak.


          Wizyta w zakładzie branży cukierniczej to kolejne z realizowanych w ramach projektu zajęć przed wyjazdem na majowe praktyki. W środę 16 marca uczestnicy projektu gościli w Cukierni Julian Orłowski & Kazimierz Rak w Rzeszowie. Wycieczka do cukierni miała na celu poznanie specyfiki zakładu, asortymentu produkcji i wyposażenia technicznego ale równie ważne było spotkanie z mistrzem zawodu Panem Kazimierzem Rakiem. Pan Kazimierz prowadzi zakład od 40 lat, w asortymencie wyrobów znajdują się tradycyjne ciastka, wyroby okolicznościowe, lody, wyroby z czekolady oraz masy karmelowej. Pod okiem Pana Kazimierza od wielu lat zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne uczniowie z klas cukierniczych. Mistrz sztuki cukierniczej wspominał swoich nauczycieli miedzy innymi ze Lwowa i Jarosławia. W naszym mieście gościł podczas Dni Jarosławia 2005 roku, razem z dwunastoma cukiernikami przez kilka dni przygotowywał tort-gigant o wadze 820 kilogramów w kształcie Jarosławskiego Ratusza.

 
          Uczestnicy projektu zwiedzili cukiernię, mieli okazją podpatrzeć jak powstają wielkanocne czekoladowe dekoracje w kształcie pisanek i królików. Pan Kazimierz wykonał pokaz sporządzania dekoracji z masy karmelowej oraz plastycznej czekolady. Grupa cukierników chętnie dołączyła do mistrza i wykonała czekoladowe oraz karmelowe kwiaty i postacie. 
 

Na ręce Pana Kazimierza Raka składamy serdeczne podziękowania za spotkanie i życzliwość.
 

        

Opracowanie: U.MACHAJ  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Warsztaty sous vide  ( 19 III 2016r. )

 

          Zajęcia z przedmiotu pracownia gastronomiczna w dniu 14 marca dla uczniów klasy IIż przebiegały inaczej niż zwykle. Poprowadził je w formie warsztatowej mistrz zawodu Pan Grzegorz Stempak szef kuchni Dworu ZYGMUNTÓWKA w Szówsku. Tematem zajęć były potrawy z mięsa sporządzane techniką sous vide. Technika sous vide była znana już w XVIII wieku, obecnie przezywa renesans i jest doceniana przez wielu konsumentów. Jest to metoda polegająca na długotrwałym gotowaniu potraw w próżniowych opakowaniach umieszczonych w wodzie o stałej temperaturze, niższej niż przy tradycyjnej obróbce termicznej. Dłuższy czas obróbki oraz zakres temperatur od 58oC do 80oC powodują, że mięso, warzywa lub inne surowce stają się delikatne, miękkie, soczyste, bardzo smaczne i aromatyczne. Kolejną zaletą tej techniki kulinarnej są niewielkie ubytki masy składników. Na wcześniejszych zajęciach uczniowie klasy IIż sporządzali potrawy z mięsa tradycyjnymi technikami oraz obliczali wielkość ubytków, mieli więc okazję aby porównać straty surowców. Po wykładzie o zasadach gotowania w próżni Pan Grzegorz Stempak przydzielił uczniom zadania a w trakcie pracy udzielał wskazówek. Podpowiadał też co zrobić aby efekt końcowy w postaci gotowego dania na talerzu był nie tylko smaczny ale przyciągał uwagę i zachęcał do konsumpcji.

 

Uczniowie przygotowali:


• kaczkę z puree z jabłek obok sosu czekoladowego oraz smażonych na maśle pomarańczy
• łososia w towarzystwie sosu z kiełbasy i śmietanki
• schab z quenellami oraz cebulowym puree
• indyka z marchewką i rozetkami ziemniaczano-gryczanymi
• dorsza z zieloną sałatą oraz sosem ogórkowo-paprykowym
• kurczaka obok pasty z pomidorami pelati
• polędwiczki wieprzowe z kasza gryczaną, jajkiem poszetowym oraz cebulowymi chipsami

          Naśladując mistrza wyporcjowali potrawy dobierając elementy dekoracyjne a następnie ocenili organoleptycznie, wymienili uwagi i spostrzeżenia. Warsztaty były okazją do rozmów z mistrzem, a Pan Grzegorz chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami i udzielał wskazówek uczniom.
 

 

W imieniu uczniów klasy IIż serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Stempakowi za spotkanie z kuchnią sous vide.


 

Opracowanie: U.MACHAJ  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Sprawni w zawodzie kucharz i fryzjer w Jarosławskim Hufcu Pracy  ( 18 III 2016r. )

 

 

          W dniu 17 marca 2016 r. w pracowni gastronomicznej warsztatów szkolnych i pracowni fryzjerskiej w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbył się I etap konkursu Sprawny w zawodzie w kategorii kucharz i fryzjer. Organizatorami konkursów był 9-12 Hufiec Pracy wspólnie z nauczycielami przedmiotów zawodowych: p. Katarzyną Janowską, p. A. Posobkiewicz i p. M .Hopko-Pajda.

          W konkursie wzięło udział 16 uczestników klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Do etapu finałowego zakwalifikowano 6 uczniów podzielonych na trzy 2-osobowe zespoły w kategorii kucharz oraz 9 uczestniczek III klasy ZSZ w zawodzie fryzjer. Konkurs składał się z dwóch części: testu oraz części praktycznej. Test był rozwiązywany przez uczestników indywidualnie i obejmował wiadomości z zakresu technologii gastronomicznej, zasad żywienia jak również wiadomości z zakresu technologii fryzjerstwa, materiałów fryzjerskich oraz stylizacji. Na jego rozwiązanie przeznaczono jedną godzinę lekcyjną. Do zdobycia było maksymalnie 50 punktów. Zadaniem kucharzy w części praktycznej było przygotowanie zestawu obiadowego. Maksymalnie każdy zespół mógł zdobyć 50 punktów.
 

          Komisja konkursowa w składzie: p. Agnieszka Siwoń – przewodnicząca komisji, p. Dorota Wierzbińska-Dubaj – Dyrektor szkoły, p. Lidia Sobczyńska – Wicedyrektor szkoły, p. Andrzej Kuca – Komendant Hufca, p. Wiesława Kamińska dokonała oceny zadań testowych oraz wykonanego zadania praktycznego uwzględniając m.in. jakość przyrządzonej potrawy, walory smakowe, estetykę i porządek na stanowisku pracy, stosowanie przepisów BHP, umiejętność zaprezentowania wykonanej pracy.

 
Zwycięzcą konkursu został zespół w składzie: Aleksandry Bazylewicz i Szymona Buczkowskiego. Miejsce drugie przypadło ex aequo: grupie Edyty Golańskiej i Dorocie Peszek oraz grupie Krystiana Sołek i Jarosława Piekarz.


          Z kolei zadaniem uczestniczek w zawodzie fryzjer było wykonanie fryzury z wykorzystaniem warkoczy i plecionek, które w tym roku były tematem przewodnim konkursu. Prace były wykonywane na główkach treningowych z wykorzystaniem dowolnych technik układania i stylizowania fryzur. Ocenie poddawane były takie elementy jak: czystość, estetyka i precyzja podczas wykonania fryzury, zgodność z tematem, dodatki do fryzur oraz kreatywność i oryginalność fryzury.

 

Zwycięzcą konkursu została Karolina Halwa, drugie miejsce zdobyła Monika Jarosz, trzecie miejsce przypadło Andżelice Kochanowicz. W konkursie przyznano również dwa wyróżnienia dla Gabrieli Pasło i Dominiki Baran.


         
Wyróżnieni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe w postaci kosmetyków oraz okolicznościowe dyplomy. Ponadto zwycięzcy będą reprezentować jarosławski hufiec na szczeblu wojewódzkim konkursu.

 

          Udział młodzieży w konkursie przyczynia się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych i jest również sprawdzianem wiedzy przed końcowymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, które czekają naszych uczestników już niebawem.

Przypisy:
01_02_ Sprawni w zawodzie kucharz i fryzjer w jarosławskim Hufcu Pracy - Uczestnicy hufca podczas sporządzania potraw.
03_ Sprawni w zawodzie kucharz i fryzjer w jarosławskim Hufcu Pracy –Sporządzone potrawy.
04_ Sprawni w zawodzie kucharz i fryzjer w jarosławskim Hufcu Pracy –Zwycięski zespół.
05_ Sprawni w zawodzie kucharz i fryzjer w jarosławskim Hufcu Pracy – Wyróżnione uczestniczki.
06_ Sprawni w zawodzie kucharz i fryzjer w jarosławskim Hufcu Pracy –W oczekiwaniu na ogłoszenie werdyktu jury.
07_ Sprawni w zawodzie kucharz i fryzjer w jarosławskim Hufcu Pracy- Zwycięska fryzura.

Autor tekstu i zdjęć: Wiesława Kamińska, wychowawca w 9-12 Hufcu Pracy w Jarosławiu


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Sprawny w zawodzie - bezpieczny w pracy  ( 18 III 2016r. )

 

 

 

          W dniach od 3 do 8 marca 2016 r. w Hufcu Pracy w Jarosławiu w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących został zorganizowany i przeprowadzony konkurs z zakresu prawa pracy i przepisów BHP - edycja 2016. W konkursie wzięło udział 45 uczestników hufca - uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności: kucharz, fryzjer oraz wędliniarz. Konkurs w formie testu składał się z 30 pytań. Były to pytania zamknięte z jednokrotnym wyborem odpowiedzi. Na jego rozwiązanie przeznaczono jedną godzinę lekcyjną. Celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Cel ten jest od wielu lat skutecznie realizowany, ponieważ zauważalne jest zainteresowanie konkursem.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac. Zwycięzcą konkursu została uczestniczka Justyna Czwakiel, która wykazała się dużą wiedzą zdobywając tym samym największą liczbę punktów.

Laureatka konkursu otrzymała nagrodę rzeczową i pamiątkowy dyplom, będzie również reprezentowała jarosławski hufiec na szczeblu wojewódzkim.

Autor tekstu i zdjęć: Wiesława Kamińska, wychowawca w 9-12 Hufcu Pracy w Jarosławiu

Przypisy:

 


Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy – Uczestnicy hufca w trakcie pisania testu.

 


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Zajęcia warsztatowe uczestników projektu Erasmus+ w PWSTE  ( 17 III 2016r. )

 

          Zajęcia warsztatowe uczestników projektu Erasmus+

Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”

(2015-1-PL01-KA102-014794)

w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu.


          Dwie grupy uczestników projektu Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” zrealizowali kolejny etap programu przygotowującego do wyjazdu na zagraniczne praktyki. W poniedziałek 14 marca uczestniczyli w warsztatach "Technologia preparatów kosmetycznych". Zajęcia przygotowała oraz poprowadziła Pani mgr inż. Barbara Laskowska pracownik naukowy Instytutu Ochrony Zdrowia. Tematem warsztatów było otrzymywanie emulsji oraz badanie ich właściwości. Podczas części teoretycznej Pani Barbara Laskowska przypomniała zasady otrzymywania emulsji oraz typy emulsji i ich zastosowanie w produkcji kosmetyków, następnie uczniowie zgodnie z instrukcją laboratoryjną wykonali dwa preparaty kosmetyczne będące emulsjami olej w wodzie O/W oraz woda w oleju W/O. Otrzymane preparaty zostały ocenione pod względem właściwości emulsji: rozpuszczalności w wodzie oraz jednorodności (wykonanie preparatu mikroskopowego oraz obserwacja pod mikroskopem). Realizacja zajęć z przedmiotów zawodowych przez uczniów klas II Ta oraz III a/Ta w szkolnych laboratoriach ułatwiła wykonanie ćwiczeń warsztatowych, uczniowie umiejętnie posługiwali się sprzętem zachowując zasady bezpieczeństwa.
 

Serdecznie dziękujemy Pani mgr inż. Barbarze Laskowskiej za przygotowanie i poprowadzenie ciekawych i pachnących zajęć warsztatowych.
 

         Warto dodać, że poniedziałkowe warsztaty były pierwszymi zajęciami dla uczniów naszej szkoły w ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu. Od przyszłego roku szkolnego uczniowie kierunku technik analityk będą realizować część zajęć edukacyjnych z przedmiotów zawodowych w laboratoriach uczelni, a poprowadzą je pracownicy kierunku kosmetologia w Instytucie Ochrony Zdrowia.
 

Opracowanie: U.MACHAJ  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Wizyta w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu  ( 11 III 2016r. )

 

          Wizyta uczestników projektu Erasmus+

Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”

(2015-1-PL01-KA102-014794)

w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.


          W ramach programu przygotowującego uczestników projektu do wyjazdu na zagraniczne praktyki w środę 9 marca gościliśmy w Instytucie nauk technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Jedynym z kierunków prowadzonych przez instytut jest „Bezpieczeństwo i produkcja żywności”. Podczas czteroletnich stacjonarnych studiów pierwszego stopnia. studenci nabywają wiedzę z zakresu technologii wytwarzania wyrobów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz produktów gastronomicznych, poznając zasady przygotowania, przetwarzania, utrwalania, pakowania, magazynowania, transportu i wprowadzania do obrotu. Nabywają również wiedzę i umiejętności związane z oceną jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego surowców, półproduktów i wyrobów gotowych. Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania oferty studiów przemyskiej uczelni oraz obejrzenia nowoczesnego zaplecza dydaktycznego.

 

          Pani prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska Kierownik Zakładu Bezpieczeństwo i produkcja żywności przygotowała i poprowadziła interesujący wykład pt. „Fałszowanie żywności dawniej i dziś”. Pani profesor przedstawiła fakty fałszowania produktów spożywczych jeszcze przed nasza erą, proceder ten nadal jest stosowany przez wielu producentów żywności głównie ze względów ekonomicznych. Problemem współczesnego przemysłu spożywczego jest coraz bardziej skomplikowana metodyka wykrywania zafałszowań żywności. Obecnie do kontroli jakości nie wystarczają metody fizykochemiczne czy chromatograficzne, należałoby stosować metody izotopowe, spektralne, elektroforetyczne, immunologiczne, metody biologii molekularnej czy spektroskopii ramanowskiej. Po wykładzie Pani prof. dr hab. inż. Grażyna Jaworska oprowadziła młodzież po laboratoriach Instytutu, uczniowie zwiedzili laboratoria chemiczne, mikrobiologiczne, pracownię technologii żywności i żywienia oraz pracownię analizy sensorycznej. Wizyta na uczelni była okazją aby poznać wyposażenie oraz warunki pracy nowoczesnych laboratoriów analitycznych do badań żywności.
 

          W imieniu uczestników projektu składamy serdeczne podziękowania Pani prof. dr hab. inż. Grażynie Jaworskiej za poświęcony czas, przekazaną wiedzę oraz życzliwość.

        

 

 

Opracowanie: U.MACHAJ  


 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Zaproszenie do składania ofert na przewóz osób w ramach projektu  ( 10 III 2016r. )

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

37-500 Jarosław, ul. Kraszewskiego 3

zaprasza do złożenia oferty cenowej

na przewóz za granicę grup uczestników – uczniów i opiekunów

w ramach realizacji projektu Erasmus+.
 

Szczegóły oferty w załączniku.


Wypełniony formularz należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2016 r. do 15.30.
Na adres: Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, ul. Kraszewskiego 3, 37-500 Jarosław.
 

Osoba do kontaktu: Wanda Mazurek - tel. 16 621 64 14
 

DOKUMENTACJA:

 

  Ogłoszenie - pełny tekst (format *.pdf i *.docx)

 

 

 

p.o. DYREKTOR ZSSChiO - mgr inż. Dorota Wierzbińska-Dubaj


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

Warsztaty gastronomiczne promujące szkołę  ( 10 III 2016r. )

 


          W czwartek 10 marca 2016 roku wznowiliśmy warsztaty gastronomiczne promujące szkołę. Pierwszymi gośćmi szkoły była młodzież gimnazjum z Szówska z opiekunami – Pawłem Duranem i Dariuszem Moskwiakiem.
          Program i nadzór gościnny należały do nauczycielek – Wioletty Stoch i Małgorzaty Hopko - Pajdy, zaś prezentacje do uczniów technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner – Mirosława Hulaka, Huberta Jartyma, Konrada Ryznera, Agnieszki Pieczonki, Katarzyny Sobejko, Katarzyny Jurczyk, Patryka Buryło, Patryka Działo, Patrycji Kucharskiej, Justyny Napory, Luizy Stecko i Izabeli Dubaj. Zajęcia składały się z „popisów barmańskich” czyli sporządzania napoi bezalkoholowych przy barze, a także z artystycznego wykonywania dekoracji z warzyw i owoców. Zainteresowanie gości przerosło nasze oczekiwania, zapanowała radosna, przyjazna i twórcza atmosfera, której puentą był poczęstunek przygotowany w szkolnej pracowni cukierniczej.
W taki oto sposób innowacyjne metody nauczania wypadły wspaniale.
          Nadzorujące spotkanie nauczycielki dziękują młodzieży prowadzącej zajęcia i gimnazjalistom, którzy z zaangażowaniem i entuzjazmem uczestniczyli w nich, a kolegom opiekunom dziękujemy oddzielnie i gratulujemy kulturalnej młodzieży.


 

Opracowanie: M.HOPKO-PAJDA   W.STOCH  


 

 

 

 

 

 

Mistrzowski pokaz fryzjerski w naszym „Spożywczaku” - INFORMACJA  ( 23 II 2016r. )

 

 

          W dniu 8 lutego 2016 roku

w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

odbył się pokaz fryzjerski dla uczniów.

 

Osobą prowadzącą szkolenie był Arkadiusz Bar – mistrz zawodu oraz właściciel salonu fryzjerskiego.

 

Celem pokazu było zaznajomienie uczniów naszej szkoły

z najnowszymi technikami strzyżeń i koloryzacji na sezon wiosna – lato 2016.

 

       

 

Opracowanie: Nauczyciele fryzjerstwa


 

 

  Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO 2 TURY PROJEKTU  ( 01 III 2016r. )  

 

 

Rekrutacja do II etapu projektu

Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka”
2015-1-PL01-KA102-014794.

 

 


          W związku z realizacją projektu: Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” 2015-1-PL01-KA102-014794, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, SEKTOR: Kształcenie i szkolenie zawodowe AKCJA 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” rozpoczynamy rekrutację do drugiego etapu projektu.

          Do uczestnictwa w działaniach projektowych zapraszamy uczniów klas pierwszej, drugiej i trzeciej technik analityk, klasy trzeciej technik technologii żywności oraz klasy pierwszej i drugiej ZSZ cukiernik.

        
W drugim etapie projektu uczestniczyć będzie 33 uczniów, w tym 20 uczniów z kierunku technik analityk oraz 13 uczniów z kierunków: technik technologii żywności i cukiernik. Działania projektowe dla uczestników 2 etapu rozpoczną się w kwietniu 2016r., termin zagranicznych staży – wrzesień/październik 2016r., działania podsumowujące – marzec 2017r.

Dokumenty związane z rekrutacją t.j. Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Formularz aplikacyjny znajdują się w załącznikach nr 1 i nr 2.

Dokumenty rekrutacyjne tj. Formularz aplikacyjny należy pobrać ze strony internetowej szkoły i wypełniony złożyć do dnia 23 marca 2016 roku w sekretariacie szkoły lub u Kierownika szkolenia praktycznego. Szczegółowe informacje dotyczące ww. projektu można uzyskać u Koordynatorów Projektu – Pani Bożeny Wojciechowskiej oraz Pani Urszuli Machaj.


 

  Formularz rekrutacyjny (format *.doc)

 

  Regulamin rekrutacji (format *.doc)


 

KOORDYNATORZY


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Warsztaty kulinarne „Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów”  ( 28 II 2016r. )

 

Udział w warsztatach kulinarnych w ramach projektu „Kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów”

 

          Od ubiegłego roku Fundacja WWF Polska realizuje cykl 16 spotkań warsztatowych w różnych miastach Polski kierowanych do różnych grup zjadaczy ryb: szefów kuchni, blogerów kulinarnych, dziennikarzy, uczniów oraz zwyczajnych konsumentów. Dziesięcioosobowa grupa nauczycieli oraz uczniów naszej szkoły miała przyjemność być uczestnikami warsztatów 23 lutego w Hotelu Bristol w Rzeszowie. Spotkania są elementami „Kampanii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej mórz i oceanów”, której celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu codziennych decyzji konsumenckich na różnorodność biologiczną mórz i oceanów.

          W części teoretycznej warsztatów Pani Anna Ratajczak przedstawiła wpływ działalności człowieka na ekosystemy morskie i różnorodność gatunkową oraz zagrożenia dla środowiska morskiego jakie niosą ze sobą niezrównoważone praktyki rybackie. Uczestnicy warsztatów poznali i otrzymali poradnik przygotowany przez Fundację WWF ułatwiający konsumentom dokonywać właściwych wyborów podczas zakupu i konsumpcji ryb oraz owoców morza. Część praktyczną spotkania prowadził Pan Sebastian Gołębiewski – mistrz zawodu, stylista kulinarny, niezależny doradca gastronomiczny, trener i egzaminator w kulinarnych projektach unijnych udzielając wskazówek dotyczących przygotowania pięciu potraw z ryb – gatunków znajdujących się na zielonej liście poradnika.
Smażony śledź w żołędziowej otoczce i korzennym occie w towarzystwie sałatki ziemniaczanej z grzybami, barszcz z czarną soczewicą i smażonym czarniakiem, kaszanka z białych ryb (karp, dorsz) i jabłek z sałatką z brukselki, pieczona makrela z warzywami i pastą harissa oraz fasolowe stew z jarmużem i dorszem to menu opracowane przez Pana Sebastiana a wykonane przez uczestników warsztatów. Przygotowanie potraw pod okiem mistrza, aranżacja dań na talerzach, wymiana doświadczeń wśród uczestników oraz degustacja potraw z ryb pozwoliły zdobyć cenne doświadczenia oraz poszerzyły horyzonty kulinarne uczestników.

          Wszystkich konsumentów zapraszamy do odwiedzenia strony Fundacji WWF Polska www.ryby.wwf.pl  

 

Mamy jedno morze, ocean możliwości i ograniczone zasoby. Co 20 minut na świecie wymiera jeden gatunek, a aż 30 proc. stworzeń, w tym morskich, jest zagrożonych wyginięciem. W Bałtyku tylko 3 na 10 poławianych komercyjnie gatunków znajduje się na stabilnym poziomie – mimo to połowy wszystkich dziesięciu są kontynuowane. Naukowcy twierdzą, że 90 proc. komercyjnie poławianych na świecie gatunków ryb i skorupiaków jest albo było eksploatowanych nadmiernie lub na granicy bezpieczeństwa. Część z nich obecnie się odbudowuje, ale ich populacje są nadal zbyt małe, aby zapewnić im stabilność. Niektórzy naukowcy prognozują, że jeśli nie zmienimy naszych zachowań, za 40 lat ryb w oceanach może zabraknąć. Podstawę diety 1 miliarda ludzi na świecie stanowią ryby i owoce morza. Ryby są źródłem pełnowartościowego białka, długołańcuchowych kwasów tłuszczowych, soli mineralnych (jod, selen, fluor, wapń) oraz witamin z grupy B, A i D. Dane Fundacji są alarmujące ale mamy wybór a nasze kulinarne gusta mają wpływ na różnorodność życia w morzach i oceanach.

Poniżej przedstawiamy listy ułatwiające decyzje konsumentów (Uwaga - pełny plik tekstowy w nagłówku).
 

Ryby i owoce morza oznaczone kolorem żółtym nie są bezpośrednio zagrożone wyginięciem, ale ich połowy lub hodowla szkodzą środowisku dlatego powinniśmy ograniczyć ich spożycie. Nie należy natomiast w ogóle kupować gatunków oznaczonych kolorem czerwonym. Grozi im całkowite wyginięcie, a ich połowy poważnie szkodzą środowisku.

Prezentujemy również kilka zasad, którymi warto się kierować podczas zakupów.
1. Nie kupuj ryb młodocianych, które nie miały jeszcze szansy wydać na świat potomstwa. Jak je poznać? Przejrzyj poradnik WWF. W opisach poszczególnych gatunków znajdziesz wskazówkę, jaka powinna być wielkość dorosłej ryby. Jeżeli sprzedawane okazy są mniejsze, oznacza to, że masz do czynienia z osobnikami zbyt młodymi. Trafiają one do sklepu wbrew prawu.
2. Zwracaj uwagę na to, skąd pochodzi ryba, którą chcesz kupić. Zasoby danego gatunku w jednym akwenie mogą być stabilne, w innym akwenie bardzo niskie.
3. Kupuj produkty rybne z ekologicznym certyfikatem. Obecnie w polskich sklepach znajdziesz mintaja, śledzia, makrelę i łososia z certyfikatem MSC.
4. Pytaj o ryby i owoce morza, które złapane zostały za pomocą selektywnych narzędzi połowowych. Ograniczają one tzw. przyłów, czyli łapanie w sieci przypadkowych gatunków zwierząt, takich jak morświny, delfiny, foki czy żółwie.
5. Wybieraj ryby z lokalnych połowów. Pomoże to lokalnym społecznościom, przyczyni się do rozwijania połowów na małą skalę i zmniejszy potrzeby transportu ryb. Co istotne, ryby z takiego źródła będą świeże.
6. Eksperymentuj! Kupując różne ryby i owoce morza wymuszasz na producentach większą różnorodność. Ta z kolei sprawi, że rybacy ograniczą nadmierne połowy najpopularniejszych ryb.
7. Nie wahaj się pytać sprzedawców o to, skąd pochodzi oferowany przez nich produkt rybny – nawet jeśli nie uzyskujesz odpowiedzi! Wielu z nich nie ma odpowiedniej wiedzy na temat produktów rybnych i wpływu rybołówstwa na środowisko. Pytając ich, masz szansę wpłynąć na ich postawę i zachęcić do pogłębienia wiedzy.

 

 

Opracowanie: U.MACHAJ   B.WOJCIECHOWSKA  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Zajęcia z przygotowania językowego dla uczestników projektu Erasmus+  ( 24 II 2016r. )

 

Projekt Erasmus+ Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” 2015-1-PL01-KA102-014794

 

          W pierwszym tygodniu ferii uczestnicy I-go etapu projektu Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” doskonalili umiejętności językowe podczas zajęć przygotowujących do wyjazdu na praktyki w Dreźnie i Rimini. W maju program praktyk za granicą będzie realizować 33 uczniów z kierunków: technik analityk oraz technik technologii żywności. Programy zajęć z języka niemieckiego oraz włoskiego miały na celu utrwalić i poszerzyć zakres słownictwa uczniów, w tym również zawodowego co pozwoli zrealizować program praktyk i ułatwi pobyt za granicą.

 

         Stanowiska pracy zakładach cukierniczych i laboratoriach oraz związane z nimi czynności i obowiązki, regulaminy w miejscach pracy, wyposażenie na stanowiskach pracy, surowce i wyroby cukiernicze, odczynniki chemiczne oraz oznaczenia chemiczne, metody badań laboratoryjnych, autoprezentacja, niezbędnik turystyczny, sytuacje w miejscach publicznych to niektóre tematy zajęć językowych. Realizacja pozostałych zajęć w ramach programu przed wyjazdem na zagraniczne praktyki (zajęcia zawodowe, komputerowe, kulturowe oraz wycieczki do zakładów pracy i laboratoriów) odbędzie się tuż po feriach.

 

 

Opracowanie: U.MACHAJ   B.WOJCIECHOWSKA  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Wizyta przygotowawcza w instytucjach partnerskich w Dreźnie  ( 15 II 2016r. )

 

 

         W dniu 8 lutego 2016r. koordynatorzy projektu Erasmus+ „Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego Spożywczaka” Nr 2015-1-PL01-KA102-014794 spotkali się w Dreźnie z przedstawicielami instytucji partnerskich Europa – Direkt i SBG Dresden. Tematami spotkań było przede wszystkim omówienie działań związanych z realizacją staży przez uczniów w zawodzie technik analityk w maju bieżącego roku.


Celem wizyty przygotowawczej było również:
• poznanie instytucji partnerskich w Dreźnie i ich przedstawicieli
• analiza programu działań projektowych i zakresu obowiązków
• dopracowanie szczegółów pobytu uczniów w maju 2016r.(program praktyk, miejsca praktyk zakwaterowanie, transport lokalny, ubezpieczenie, wyżywienie, program kulturowy)
• rozmowy dotyczące budżetu oraz dokumentacji projektowej, działania związane z promocją i upowszechnianiem projektu.

          Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH reprezentowali Dyrektor Wolfgang Hübel oraz Jens Hofmann odpowiedzialny za realizację projektów Erasmus+. SBG jest największą instytucją szkoleniową w Saksonii, od siedemdziesięciu lat kształci specjalistów głównie z branży chemicznej współpracując z niemieckim Ministerstwem Gospodarki oraz zakładami pracy.
 

         Europa – Direkt e.V. Institut für interkulturelle und europäische Studien reprezentowali Prezes Stowarzyszenia Michael Schill oraz Paweł Piątkowski koordynator projektów Erasmus+. Europa Direkt jest organizacją pożytku publicznego, od dwudziestu lat organizuje projekty wymiany młodzieży, tandemy językowe, projekty mobilności, w tym Erasmus+, szkolenia dla animatorów oraz wizyty studyjne w krajach Unii Europejskiej.
 

          Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu reprezentowali Wojciech Bęś, Urszula Machaj i Bożena Wojciechowska. Podczas wizyty w SBG Dresden nauczyciele ZSSChiO poznali laboratoria instytucji partnerskiej.


          Spotkania robocze w Dreźnie oraz poznanie partnerów ułatwią dalszą współpracę oraz realizację działań projektowych.


 

Opracowanie: U.MACHAJ   B.WOJCIECHOWSKA    

 


 

 

 

UWAGA !


HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZYGOTOWANIA JĘZYKOWEGO, KULTUROWEGO I ZAWODOWEGO
dla uczestników projektu Erasmus+ Nr 2014-1-PL01-KA102-001443
„MOBILNOŚĆ UCZNIÓW – SPOSOBEM NA LEPSZY START ZAWODOWY I ŻYCIOWY”
współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

 

 

 

Przypomnienie zweryfikowanych list rekrutacyjnych:

 

ANGLIA – Żywienie (7 osób):
1. Czyrny Adam II Tż, 2. Norek Adrian II Tż, 3. Obcowska Natalia II Tż, 4. Kasiurak Renata III Tż, 5. Kuta Agnieszka III Tż, 6. Rokicki Wojciech III Tż, 7. Jamroży Michał III Tż
ANGLIA – Hotelarz (6 osób):
1. Pyza Karolina III Th, 2. Witko Martyna III Th, 3. Kulpa Karol III Th, 4. Chamik Marzena II Th, 5. Ogryzek Marzena II Th, 6. Daraż Aleksandra II Th
ANGLIA – Kelner (2 osoby):
1. Tomaszewski Bartosz III Tk, 2. Zając Paweł III Tk
 

ANGLIA - rezerwa: Czarnejko Klaudia II h


-------------------------------------------------------------------------------
WŁOCHY – Żywienie (6 osób):
1. Drzymała Karolina II Tż, 2. Noga Oliwia II Tż, 3. Miciak Adrian III Tż, 4. Janduła Mariusz III Tż , 5. Junikiewicz Sylwia III Tż, 6. Ogryzek Jolanta III Tż
WŁOCHY – Hotelarz (5 osób):
1. Lasota Mateusz II Th, 2. Wolańska Kamila II Th, 3. Wygonny Julia III Th, 4. Walczak Mateusz III Th, 5. Nykiel Marcelina II Th
WŁOCHY – Kelner (2 osoby):
1. Wojciechowska Ewelina III Tk, 2. Bilik Justyna III Tk

 

WŁOCHY - rezerwa: Winiarski Hubert III ż


------------------------------------------------------------------------------
NIEMCY – Żywienie (6 osób):
1. Kolasa Klaudia II Tż, 2. Dubaj Izabela II Tż, 3. Halejcio Karolina II Tż, 4. Chmura Agata II Tż, 5. Kurko Dominika II Tż, 6. Janisz Kinga II Tż
NIEMCY – Hotelarz (2 osoby):
1. Burowa Julia II Th, 2. Burowa Oleksandra II Th
NIEMCY - Fryzjer (11 osób):
1. Wasieczko Paula III Tf, 2. Szawarniak Joanna III Tf , 3. Kruczyńska Sylwia III Tf, 4. Halwa Karolina III f, 5. Bielówka Katarzyna III f, 6. Wielgos Iwona III Tf, 7. Bielka Anna III Tf, 8. Pelc Weronika III Tf, 9. Szajny Justyna III Tf, 10. Tomczyk Patrycja III Tf, 11. Filist Karolina II Taf
NIEMCY - Kucharz OHP (3 osoby):
1. Pic Patrycja III k, 2. Pytlak Anna III k, 3. Zielińska Daria III k

NIEMCY - rezerwa: Kapecka Weronika II Tf, Dziepak Marta II Tf, Konieczny Zbigniew III k, Jasiewicz Aleksandra II Tf, Kozdroń Natalia II Tf, Wojdyła Katarzyna II Tf

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Udział uczniów ZSSChiO w Seminarium

 


          W dniu 4 lutego uczniowie klas 1, 2 i 3 technik analityk oraz 2 liceum wzięli udział w XXIII Seminarium "Wybrane problemy chemiczne" przygotowane prze Politechnikę Rzeszowską. Podczas seminarium uczniowie wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy miał tytuł "Baw się z nami kolorami - vademecum wiedzy o farbach i lakierach", drugi dotyczył biotechnologi "Chemia żywi, leczy, ubiera... ale, biotechnologia potrafi to również".

 

          Po wykładach odbyły się efektowne pokazy chemiczne. Uczniowie klasy 3 Technik Analityk wzięli udział w zwiedzaniu Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej.

 

Opracowanie - Magdalena Bechta (Klasa 3Ta)

 


UWAGA !


W dniu 11 lutego 2016 roku (czwartek) o godzinie 13:10
w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie informacyjne z uczniami klas:
2Tż, 3Tż, 3Tf, 3hTk, 2thk, 3k, 3f
zakwalifikowanymi na praktyki i staże zagraniczne do Anglii, Niemiec i Włoch.

Obecność wszystkich uczniów obowiązkowa.

 

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Zabawa karnawałowa  ( 6 II 2016r. )

 

 

          Dnia 3 lutego 2016r. w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym odbyła się zabawa karnawałowa dla młodzieży z klas przysposabiających do pracy. Do wspólnej zabawy zostały zaproszone uczennice z naszej szkoły ( klasy II Lo), które z chęcią skorzystały z tego zaproszenia.
 

          Ideą zabawy była szeroko rozumiana integracja. Liczyła się dobra zabawa w przyjaznej i wspaniałej atmosferze. Wszyscy uczestnicy balu doskonale się bawili, co najlepiej widać na załączonych zdjęciach. Organizatorzy przygotowali różne gry i konkursy. W przerwie zabawy na wszystkich czekał słodki poczęstunek.
Niestety radosna zabawa musiała się w końcu skończyć ……
 

          Mamy nadzieję, że spotkamy się znowu za rok.

 

Opracowanie: M.CHOLEWA  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Akcja krwiodawstwa – Krew Darem Życia  ( 5 II 2016r. )

 


          Dnia 2 lutego 2016 roku obok Urzędu Miasta Jarosławia odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa, w której uczestniczyli uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani Kierownik Hanny Wojciechowskiej-Kiwior i Pani Vice-Kierownik Moniki Cholewy.

          Krew oddało 20 osób, w tym również Pani Monika Cholewa.

 

 

Opracowanie: H. WOJCIECHOWSKA-KIWIOR  

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Klub HDK PCK „Kropelka” przy ZSSChiO  ( 4 II 2016r. )  

 


         Dnia 20 stycznia 2016 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Kropelka” przy ZSSChiO, na którym wybrano nowy zarząd klubu składający się z 6 osób – uczniów i uczennic naszej szkoły.


Prezesem klubu został Bartosz Tomaszewski – uczeń klasy 3 hTk
Vice-Prezesem została Patrycja Tomczyk – uczennica klasy 3Tf
Sekretarzem została Magdalena Szymańska – uczennica klasy 3Tf
Skarbnikiem została Patrycja Gwóźdź – uczennica klasy 3Tż
A także członkiniami zarządu zostały – Karolina Sokół oraz Agnieszka Wojciechowska z klasy 3f.

Obecnie klub HDK PCK „Kropelka” składa się z 60 członków.

Opiekunem klubu jest Pani Hanna Wojciechowska – Kiwior.

 

 

Opracowanie: H. WOJCIECHOWSKA-KIWIOR  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Impreza charytatywna Stowarzyszenia Sympatyków ZSSChiO ( 3 II 2016r.)

 

          Tradycją Stowarzyszenia Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu stały się imprezy charytatywne, z których dochód przeznaczany jest dla uczniów naszej szkoły potrzebujących wsparcia finansowego.

 

          Tegoroczne, piąte już spotkanie, odbyło się 30 stycznia w Sali Bankietowej „Marzena” w Szówsku, dzięki przychylności i wsparciu właścicieli lokalu, państwa Marzeny i Andrzeja Mac. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem w środowisku lokalnym. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ok. 150 osób – członków Stowarzyszenia, ich rodzin i przyjaciół - ludzi wrażliwych, nieobojętnych na krzywdę drugiego człowieka.

 

          Zaproszonych gości serdecznie przywitały Panie: Prezes Stowarzyszenia, Wicedyrektor szkoły Lidia Sobczyńska oraz Dyrektor Dorota Wierzbińska-Dubaj pełniąca funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęło się od recitalu naszego ucznia klasy 2 Tf Dawida Krzeptonia przygotowywanego przez Panią Annę Wojciechowską- Kiwior. Następnie z koncertem własnych przebojów wystąpił charytatywnie Pan Leszek Ledwożyw z zespołem „Thekadencja”.

 

         Jak co roku wielkim zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa (każdy los wygrywał), przygotowana dzięki wsparciu sponsorów, którymi byli:

Państwo Marzena i Andrzej Mac – właściciele Sali Bankietowej „Marzena” w Szówsku

Pan Leszek Wybraniec - Dyrektor Zakładów Mięsnych ,,Sokołów” w Jarosławiu

Państwo Janina i Władysław Wyczawscy – właściciele restauracji ,,Dwór Hetman”

Firma „Ledi”

Pan Tadeusz Słowik – właściciel restauracji „Klasyczna” w Jarosławiu

Pan Zbigniew Polit

Państwo Janina i Mieczysław Słoma – właściciele Firmy Handlowej „Korona”

Firma „Gomar” i „Egeria” – szkolenia BHP i ubezpieczenia

Pan Jan Pajda - Prezes Fabryka Pieczywa Cukierniczego ,,San” – Pajda

Ojciec Arnold z Parafii pw. Trójcy Świętej OO. Franciszkanów

Firma „C-L” sp. z o.o.

Pan Czesław Szczepanik – właściciel Firmy Handlowej Szczepanik s.c.

Pan Andrzej Kroczek – właściciel Studia Fotograficznego „Kroczek”

Firma „SPOJKAR” – Tarnów

Firma „Delikatesy Centrum” - Nowy Sącz

Pan Piotr Tarkowski – Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjno- Handlowe ,,Optical”

Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu

Anna i Zenon Niemczyccy – Zajazd „Polonez” Tuczempy

Pani Magdalena Szmuc – właścicielka Centrum Urody „Coco”

Pani Marta Szałaj – Strzelec – właścicielka Gabinetu Kosmetycznego „Marta”

Pan Zenon Wajda, Jarosław Orłowski – Aeroklub Ziemi Jarosławskiej

Gazeta Jarosławska

Pani Małgorzata Wawrzyszko – właścicielka firmy „Apteki rodzinne”

Pani Anna Miśkiewicz – właścicielka pizzerii Centurion

Państwo Ewa i Dariusz Szkoła – właściciele Solarium „Galaxy”

Pan Paweł Michalik – właściciel myjni samochodowej M&P w Przeworsku

Pan Bogdan Skiba – właściciel restauracji „Turkusowa”

Pan Radosław Walawender – właściciel Klubu Fitness „Bellafit”

Pan Michał Szczepański – właściciel Klubu Fitness „Active Style”

Pan Dawid Trojniak – właściciel Centrum rehabilitacji „Athletics”

Pani Elżbieta Jastrzębska – właścicielka firmy krawieckiej „Eluś”

Pani Barbara Grządziel – Rymarz – mistrz fryzjerstwa

Pani Iwona Pilch – właścicielka DP Studio – salon fryzjerski i solarium

Pani Iwona Kurpiel – właścicielka Gabinetu Kosmetycznego „VISAGE”

Maciej Gumiński – właściciel firmy Profi Sport

Agencja Rynku Rolnego

Pan Zbigniew Dziedzic – właściciel firmy „Lycra – dekoracje”

Nauczyciele ZSSChiO

 

          Wśród najciekawszych losów znalazły się: kolacja we dwoje w restauracji „Hetman” i „Zajeździe Polonez”, masaże lecznicze, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, krawieckie, obiad w restauracji „Turkusowa”, wielofunkcyjna wiertarka, apteczki samochodowe z wyposażeniem i wiele innych.

 

          Atrakcją wieczoru była licytacja, prowadzona profesjonalnie i z humorem przez Panią Magdę Poczaj. Licytowano: loty szybowcem, komplety biżuterii, zdjęcie artystyczne, pudełka - niespodzianki, zestaw nalewek oraz pięknie udekorowane torty.

 

          Podczas imprezy można było także zakupić paszteciki, chleby, kapuśniaczki i ciasteczka, które na te okazje przygotowali uczniowie naszej szkoły pod kierownictwem nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

          Tegoroczną imprezę należy zaliczyć do bardzo udanych. Sponsorzy i zaproszeni goście okazali się nadzwyczaj hojni, a zabawa trwała do białego rana przy muzyce prezentowanej przez DJ Kurka.

 

          Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie imprezy serdecznie dziękujemy, w tym szczególnie Paniom: Bożenie Wojciechowskiej, Elżbiecie Kluz, Annie Kędziera i Małgorzacie Jakielaszek.

 

UWAGA - fotki z imprezy w wysokiej rozdzielczości dostępne w Zarządzie Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Pamięć o ofiarach Holokaustu  ( 2 II 2016r. )

 

 

          27 stycznia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jarosław od 5 lat czynnie uczestniczy w upamiętnianiu pomordowanych. Tegoroczne obchody odbyły się 26 stycznia bieżącego roku w Opactwie Sióstr Benedyktynek.

 

       Udział brały osoby z Urzędu Miasta, Oświaty oraz szkół. Zaproszeni zostali także goście z Izraela. Całość poprowadził prof. Wacław Wierzbieniec. Uroczystość rozpoczęła się w kościele Św. Mikołaja modlitwą odprawioną w intencji zamordowanych z terenów Podkarpacia. Następnie pod „ścianą śmierci” w Opactwie na znak symbolu zapalono świece.

 

          Kolejną częścią obchodów był program artystyczny, przygotowany przez uczniów ZSTiO im. Stefana Banacha w Jarosławiu, zaprezentowany w auli im. Anny Jenke. Następnie głos zabrali zaproszeni przedstawiciele władz. Po czym goście z Izraela ze wzruszeniem opowiadali o swoich rodzinnych przeżyciach z czasów II wojny światowej.

 

          Warto pamiętać o osobach, które zginęły podczas II Wojny Światowej niezależnie od tego, czy byli to Polacy czy Żydzi.

 

Uczniowie 2taf


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Lekcja technologii żywności w zakładzie przetwórstwa zbożowego  ( 30 I 2016r. )

 

 

          W środę 27 stycznia technolodzy żywności z klasy III a poznawali proces produkcji mąki w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki uprzejmości Pana Tadeusza Kapki Prezesa Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Zbożowego KAPKA Sp. j. uczniowie zwiedzili młyn pszenny poznając zakres produkcji oraz warunki pracy w zakładzie. Lekcję prowadził Pan Piotr Wroński Kierownik Produkcji w zakładzie. Ocena i przyjęcie surowca, czyszczenie i kondycjonowanie ziarna, właściwy proces przemiału, analiza jakościowa mąki oraz pakowanie i magazynowanie to operacje które obserwowali uczniowie. Nie zabrakło również informacji dotyczących funkcjonowania systemów jakości w młynie.

 

          Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi Wrońskiemu za poświęcony czas oraz ciekawą lekcję technologii.

 

Opracowanie: U. MACHAJ  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Sympozjum naukowe ( 29 I 2016r.)

 

 

          Dnia 21 stycznia 2016 roku od godziny 9:00 do godziny 15:00 uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami – Panią Małgorzatą Bratek – nauczycielem biologii i Panią Hanną Wojciechowską – Kiwior - opiekunem Szkolnego Koła Krwiodawców „Kropelka” uczestniczyli w II sympozjum naukowym „Życie z życia – świadome oddawanie komórek, tkanek i narządów do przeszczepu, medyczne i etyczne dylematy”, które odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu. Głównym celem sympozjum było propagowanie idei transplantacji, jako daru z siebie dla ratowania życia innych. Podczas sympozjum podejmowane były następujące zagadnienia:

 

• Świadome oddawanie narządów metodą ratowania życia innych

• Zasady pozyskiwania narządów do transplantacji od dawców żywych i martwych

• Przeszczepy szpiku kostnego i autoprzeszczepy w Polsce

• Wywiad z osobą po autoprzeszczepie

• Dar życia – wywiad z osobą, która oddała szpik do przeszczepu

 

Dodatkowo podczas sympozjum można było oddać krew oraz zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych.

 

 

Opracowanie: H.WOJCIECHOWSKA-KIWIOR  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Wizyta w nowoczesnym zakł.przetwórstwa spożywczego w Tarnogrodzie  ( 23 I 2016r. )

 

      

         W środę 20 stycznia przedstawiciele Dyrekcji i nauczycieli - zawodowców gościli u Pana Tadeusz Kapki w Przedsiębiorstwie Przetwórstwa Zbożowego. Wizyta była kolejnym działaniem związanym z planowanym poszerzeniem oferty edukacyjnej naszej szkoły o kierunek piekarz.
 

          Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA Sp.j. to firma rodzinna z 50-letnimi tradycjami młynarskimi, należąca do grona największych producentów mąki w Polsce. Obejmuje trzy nowoczesne młyny, ciastkarnię i największą w regionie piekarnię. Przedsiębiorstwo Pana Tadeusza Kapki jest przykładem nowoczesnej firmy, która dba zarówno o jakość wyrobów gotowych jak i surowców. W młynach wytwarzane są najwyższej jakości mąki pszenne i żytnie piekarnicze, mąki specjalistyczne i mąki do użytku domowego. Zdecydowana większość produktów jest transportowana pneumatycznie i dostarczana do największych zakładów branży spożywczej w całym kraju. Zarówno młyn w Tarnogrodzie jak i w Jarosławiu posiada nowocześnie laboratoria do oceny surowca i produktów jakim jest mąka. Początkowa działalność piekarni, która funkcjonowała obok młyna w Tarnogrodzie miała na celu kompleksowe sprawdzenie jakości produkowanych mąk, piekarnia była rodzajem laboratorium zakładowego. Obecnie piekarnia została rozbudowana i wyposażona w nowoczesne urządzenia między innymi linie do produkcji chleba i bułek, komory do rozrostu sterowanego, nowoczesne piece termoolejowe, przenośnikowe urządzenie schładzające.


          W najmłodszym z zakładów przedsiębiorstwa – ciastkarni wytwarzane są tradycyjne wypieki z naturalnych składników, półprodukty owocowe powstają również w zakładzie na bazie surowców od lokalnych producentów. W sezonie letnim słodką ofertę uzupełnia szeroki asortyment lodów.


          Pierwszą częścią spotkania było zwiedzanie zakładów: młyna, piekarni i ciastkarni. Uczestnicy wycieczki: Dyrektor Dorota Wierzbińska – Dubaj, Dyrektor Lidia Sobczyńska, Kierownik Szkolenia Praktycznego Bożena Wojciechowska, Przewodnicząca Komisji Przedmiotów Zawodowych Urszula Machaj pod opieką Prezesa Przedsiębiorstwa Tadeusza Kapki obejrzeli wyposażenie zakładów oraz uczestniczyli w procesach produkcji.
 

          Podczas dyskusji poruszono tematy i problemy związane z kształceniem zawodowym w branży młynarskiej, piekarskiej i cukierniczej. Pan Tadeusz Kapka podobnie jak inni pracodawcy z branży dostrzega potrzebę kształcenia potencjalnych pracowników zwłaszcza młynarzy i piekarzy, jest otwarty na współpracę z naszą szkołą, chciałby uczestniczyć w kształceniu praktycznym młodzieży.
 

          Już w przyszły tygodniu grupa technologów żywności z klasy IIIa będzie uczestniczyć w wycieczce przedmiotowej do młyna w Jarosławiu.

 

Opracowanie: U.MACHAJ   B.WOJCIECHOWSKA    

 


 

 

  ZMIANY W REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 2 TURY PROJEKTU  ( 19 I 2016r. )  

 

 

Zmiany w rekrutacji po konsultacjach i szkoleniu gdzie potwierdzono zmianę,

że uczniowie nie mogą dwa razy uczestniczyć w mobilności w ramach jednego projektu

oraz po rezygnacji ucznia..


Zweryfikowana LISTA UCZESTNIKÓW praktyk zagranicznych (maj 2016)

w ramach programu ERASMUS+ numer projektu: 2014-1-PL01-KA102-001443

2 TURA

 

Zmiany - kolorem niebieskim

 

ANGLIA - Żywienie:
1. Czyrny Adam II ż, 2. Norek Adrian II ż, 3. Obcowska Natalia II ż, 4. Kasiurak Renata III ż, 5. Kuta Agnieszka III ż, 6. Rokicki Wojciech II ż, 7. Jamroży Michał III ż

ANGLIA - Hotelarz:
1. Pyza Karolina III h, 2. Witko Martyna III h, 3. Kulpa Karol III h, 4. Chamik Marzena II h, 5. Ogryzek Marzena II h, 6. Daraż Aleksandra II h
ANGLIA - Kelner:
1. Tomaszewski Bartosz III Tk, 2. Zając Paweł III Tk

ANGLIA - rezerwa:  Czarnejko Klaudia II h
-------------------------------------------------------------------------------

WŁOCHY - Żywienie:
1. Drzymała Karolina II ż, 2. Noga Oliwia II ż, 3. Miciak Adrian III ż, 4. Janduła Mariusz III ż , 5. Junikiewicz Sylwia III ż, 6. Ogryzek Jolanta III ż

WŁOCHY - Hotelarz:
1. Lasota Mateusz II h, 2. Wolańska Kamila II h, 3. Wygonny Julia III h, 4. Walczak Mateusz III h, 5. Nykiel Marcelina II h
WŁOCHY - Kelner:
1. Wojciechowska Ewelina 3Tk, 2. Bilik Justyna IIITk
------------------------------------------------------------------------------

NIEMCY - Żywienie:
1. Kolasa Klaudia II ż, 2. Dubaj Izabela II ż, 3. Halejcio Karolina II ż, 4. Chmura Agata II ż, 5. Kurko Dominika II ż, 6. Janisz Kinga II ż

NIEMCY - Hotelarz:
1. Burowa Julia II h, 2. Filist Karolina II h, 3. Burowa Oleksandra II h
NIEMCY - rezerwa: Winiarski Hubert III ż
NIEMCY - Fryzjer 4 osoby:
1. Wasieczko Paula III Tf, 2. Szawarniak Joanna 3Tf , 3. Kruczyńska Sylwia 3Tf, 4. Halwa Karolina 3f, 5. Bielówka Katarzyna 3f, 6. Wielgos Iwona 3Tf, 7. Bielka Anna 3Tf, 8. Pelc Weronika 3Tf, 9. Szajny Justyna 3Tf, 10. Tomczyk Patrycja 3Tf
NIEMCY - Kucharz OHP 4 osoby:
1. Pic Patrycja 3k, 2. Pytlak Anna 3k, 3. Zielińska Daria 3k
 

NIEMCY - rezerwa:
1. Kapecka Weronika 2Tf
2. Dziepak Marta 2Tf
3. Szawarniak Joanna 3Tf, 4. Konieczny Zbigniew 3k , 5. Jasiewicz Aleksandra 2Tf, 6. Kozdroń Natalia 2Tf, 7. Wojdyła Katarzyna 2Tf
 

KOORDYNATORZY

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Impreza charytatywna „Twoje endorfiny to szczęście innej rodziny”  ( 16 I 2016r. )

 

 

          Dnia 14 stycznia 2016 roku na Hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jarosławiu odbyła się sportowa impreza charytatywna „Twoje endorfiny to szczęście innej rodziny”. Działanie to odbyło się w ramach Ogólnopolskiego programu „Młody Obywatel na sportowo”, organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
          Od października tego roku uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu pod opieką nauczycieli przystąpili do prac związanych z realizacją Projekt dotyczył zorganizowania charytatywnego wydarzenia sportowego dla miasta Jarosławia. Założeniem programu jest kształtowanie u młodych ludzi odpowiedniej postawy obywatelskiej, wrażliwej na potrzeby innych oraz wyrabianie u nich samodzielności i umiejętności organizacyjnych związanych z przygotowaniem imprezy.
          Nad naszą imprezą patronat objął Starosta Powiatu Jarosławskiego i Burmistrz Miasta. Mieszkańcy Jarosławia poprzez swój udział w ćwiczeniach crossfit mogli wspomóc jarosławski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz aktywnie spędzić czas wolny. Medialny patronat objęła regionalna telewizja „Twoja TV”, „Gazeta Jarosławska”, „Głos Jarosławski” i „Nowiny Rzeszowskie”.
W organizację imprezy zaangażowanych było bezpośrednio dwoje nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu Jolanta Szyler i Monika Cholewa oraz dwanaście uczennic z II klasy liceum. Liderem grupy była Aleksandra Ogryzek, a w skład grupy projektowej wchodziły: Bobel Aleksandra, Bulik Sabina, Hewko Aleksandra, Kawa Natalia, Lotycz Anna, Olech Justyna, Prymon Magdalena, Pusztuk Karolina, Stecura Joanna, Szymuś Justyna i Wawro Paulina.
Swoją pomocą służyli również inni nauczyciele i pracownicy szkoły: Robert Porczak, Urszula Machaj i wszyscy nauczyciele przedmiotów zawodowych, Bernadeta Chrzan z klasą I LO, Agnieszka Sęk z klasą II lO, Jolanta Szyler z klasą III LO, Konrad Zieliński z klasą Icw, Edyta Stańda z klasą III cw i Hanna Wojciechowska –Kiwior z klasą II cw. Sponsorami imprezy byli: firma San Pajda - Pan Piotr Pajda, firma Grafix - Pan Mariusz Tarkowski, firma Ciepłotex - Pan Dariusz Kuchar, firma Otylia Catering - Pan Hubert Hołowaty, firma Coloseum Pan Dawid Michalik, klub fitness Bellafit - Pan Radosław Walawender, klub fitness Active Style - Pan Michał Szczepański.
          W ćwiczeniach crossfit udział wzięło około 200 osób – byli to głównie uczniowie jarosławskich szkół. Drugie tyle uczestniczyło w imprezie jako obserwatorzy. Zajęcia ruchowe prowadzone były przez instruktorów fitness panów Michała Szczepańskiego, Mateusza Szczepańskiego i Przemysława Rosińskiego. Części głównej imprezy towarzyszyły występy wokalne i taneczne uczniów ZSSCHiO, Ogniska Baletowego i ZSGiO w Jarosławiu, którzy przygotowywani byli przez nauczycieli: Hannę Wojciechowską –Kiwior, Izabelę Krygowską i Jolantę Szyler.
Uczestnicy imprezy przed wejściem na salę gimnastyczną otrzymywali piernikowe serduszko, wodę do picia i los biorący udział w losowaniu karnetów na zajęcia fitness w jarosławskich klubach sportowych. Uczennice Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących prowadziły sprzedaż upieczonych przez siebie wyrobów cukierniczych z których dochód przeznaczony był na główny cel działania, czyli na węgiel dla wielodzietnej rodziny znajdującej się pod opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oddział w Jarosławiu. Dzięki hojności sponsorów i kreatywności nauczycieli i uczniów naszej szkoły na pomoc wybranej rodziny pozyskano 1545 zł i 28 groszy.

Szczególne podziękowania dla grupy projektowej z kl II Lo.
WIELKIE DZIĘKI.

 

Poniżej 2 linki z filmami z imprezy charytatywnej:
https://www.youtube.com/watch?v=XFOYvQxSIrg
http://twojatv.info/aktualnosci,2911.html


 

Opracowanie: J. SZYLER   M. CHOLEWA  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Orszak Trzech Króli 2016 ( 10 I 2016r.)

 

 

          Orszak Trzech Króli to religijna i społeczna impreza, polegająca na przemarszu aktorów (dorosłych, młodzieży i dzieci) przebranych za trzech Króli, dwór i wojsko, Świętą Rodzinę, Aniołów, diabłów, Heroda. Scenariusz Orszaku nawiązuje do tradycji Jasełek i jest oparty na przekazie biblijnym.
          W Jarosławiu Orszak odbywał się po raz piąty. Wyruszył z czterech stron miasta by spotkać się na Rynku – w lokalnym Betlejem, gdzie jednym z najważniejszych elementów jest dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie dla całego miasta. W tym roku, w związku ze 1050-leciem Chrztu Polski, do Orszaku dołączyli: Mieszko I, Władysław Jagiełło, Królowa Jadwiga, Jan Sobieski z Marysieńką oraz wojska z różnych epok.
          Dzieci szkolne pełniły funkcje pasterzy, wojowników, pasterek i dwórek. Młodzież gimnazjalna niosła gwiazdy, sztandary i proporce. Natomiast młodzież ponadgimnazjalna wystąpiła jako Służba Królewska, odpowiadająca za zachowanie porządku na Rynku, rozdając przy tym korony, śpiewniki, opłatki i kredę. Młodzież ZSSChiO od początku bierze udział w organizacji Orszaku.


W tym roku naszą szkołę reprezentowali: Weronika Jarosz, Natalia Sanakiewicz, Barnadetta Sęk, Ewa Huk, Barbara Kornafel, Wiktoria Buczan, Agnieszka Gwóźdź, Sylwia Kuca, Mariola Mroszczyk, Agnieszka Mucha, Daria Górecka, Adrianna Puterka, Mariola Jackowska, Aneta Kasieczka, Dominika Ruman, Olga Onyszczak, Weronika Cena, Andżelika Buczek, Klaudia Kociuba, Karolina Drzymała, Mateusz Pyzak, Adrianna Piechowska, Aleksandra Sobota, Ludwikowska Klaudia, Izabela Sikora, Karolina Piestrak, Klaudia Klimczak, Wiktoria Mochoń, Elżbieta Twarawska, Kamila Oleszycka, Estera Cienka, Wójtowicz Magdalena. Prócz tego nasza młodzież: Wojtowicz Dorota, Kończyk Natalia, Fil Monika, Łachmanowicz Maciej, Biega Anna, Gujda Alicja, Krzeptoń Dawid, Paluch Adrian, Pyza Karolina, Olejarz Agnieszka, Szczepanik Justyna, Jurczyk Katarzyna, pracowała w recepcji Orszaku, zajmując się koordynacją pracy wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.


Natomiast wszelkie działania związane z organizacją Orszaku w ZSSCHiO oraz późniejszą opiekę nad uczniami zorganizowały panie: A. Hołowacz i E. Kluz .


 

Opracowanie: Elżbieta KLUZ  


 

 

 

 

 INFORMACJA OPIEKUNA SZKOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ  ( 9 I 2015r. )  

 

      

            W związku z koniecznością zwolnienia miejsca na płatnym serwerze ( home.pl ) najstarsze informacje oraz powiązane galerie fotografii z naszej strony internetowej zostały przeniesione do archiwum - przeniesienie dotyczy informacji starszych od daty 1 września 2013r. W kolejnym etapie do archiwum będą przeniesione wszystkie pozostałe informacje z roku 2013.

          Zmniejszenie zakresu przechowywanych informacji w serwisie internetowym spowodowane jest między innymi koniecznością wygospodarowania miejsca na dodatkowe zadania szkolne, które muszą zostać umieszczone w szkolnym serwisie WWW (np. kolejne projekty unijne, rejestry ABI, rozbudowa MOODLE itp.). 

 

 

 

 

Opracowanie: R.PORCZAK

 


 

 

   Oferta e-podręczników  ( 8 I 2016r. )

 

      

Proszę zapoznać się z ofertą e-podręczników

www.e-podreczniki.pl

 

 

DYREKCJA    

 


 

 

  PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 2 TURY PROJEKTU - weryfikacja  ( 7 I 2016r. )  

 

 

W związku z prośbą uczniów o uwzględnienie ich indywidualnych uzasadnionych przypadków

publikujemy zweryfikowaną listę uczniów zakwalifikowanych do danego kraju

Indywidualne przypadki losowe można jeszcze zgłaszać do koordynatora projektu Pani Wandy Mazurek.


Zweryfikowana LISTA UCZESTNIKÓW praktyk zagranicznych (maj 2016)

w ramach programu ERASMUS+ numer projektu: 2014-1-PL01-KA102-001443

2 TURA

 

Zmiany - kolorem niebieskim

 

ANGLIA - Żywienie:
1. Czyrny Adam II ż, 2. Norek Adrian II ż, 3. Ogryzek Jolanta III ż, 4. Kasiurak Renata III ż, 5. Kuta Agnieszka III ż, 6. Ryzner Konrad III ż, 7. Jamroży Michał III ż

ANGLIA - Hotelarz:
1. Pyza Karolina III h, 2. Witko Martyna III h, 3. Kulpa Karol III h, 4. Chamik Marzena II h, 5. Ogryzek Marzena II h, 6. Daraż Aleksandra II h
ANGLIA - Kelner:
1. Tomaszewski Bartosz III Tk, 2. Zając Paweł III Tk

ANGLIA - rezerwa:  Czarnejko Klaudia II h, Rokicki Wojciech III ż
-------------------------------------------------------------------------------

WŁOCHY - Żywienie:
1. Drzymała Karolina II ż, 2. Noga Oliwia II ż, 3. Miciak Adrian IIIż ?, 4. Janduła Mariusz III ż ? , 5. Gwóźdż Patrycja III ż, 6. Szpot Ewa III ż

WŁOCHY - Hotelarz:
1. Lasota Mateusz II h, 2. Wolańska Kamila II h, 3. Wygonny Julia III h, 4. Walczak Mateusz III h, 5. Nykiel Marcelina II h
WŁOCHY - Kelner:
1. Wojciechowska Ewelina 3Tk, 2. Bilik Justyna IIITk
WŁOCHY - rezerwa: Obcowska Natalia IIż
------------------------------------------------------------------------------

NIEMCY - Żywienie:
1. Pyzak Mateusz II ż, 2. Kolasa Klaudia II ż, 3. Dubaj Izabela II ż, 4. Halejcio Karolina II ż, 5. Chmura Agata II ż, 6. Kurko Dominika II ż, 7. Janisz Kinga II ż

NIEMCY - Hotelarz: ( brak 2 kelnerów)
1. Burowa Julia II h, 2. Filist Karolina II h, 3. Burowa Oleksandra II h
NIEMCY - rezerwa: Jurczyk Katarzyna III ż, Winiarski Hubert III ż
NIEMCY - Kelner:
1. Pilch Norbert III Tk,

NIEMCY - Fryzjer OHP 4 osoby:
1. Kruczyńska Sylwia 3Tf, 2. Halwa Karolina 3f, 3. Bielówka Katarzyna 3f, 4. Wielgos Iwona 3Tf, 5. Bielka Anna 3Tf, 6. Pelc Weronika 3Tf, 7. Szajny Justyna 3Tf, 8. Tomczyk Patrycja 3Tf
NIEMCY - rezerwa:
1. Kapecka Weronika 2Tf ( w przypadku gdy nie pojada fryzjerzy z OHP)
2. Dziepak Marta 2Tf (w przypadku gdy nie pojada fryzjerzy z OHP)
3. Szawarniak Joanna 3Tf, 4. Wasieczko Paula 3Tf, 5. Jasiewicz Aleksandra 2Tf, 6. Kozdroń Natalia 2Tf, 7. Wojdyła Katarzyna 2Tf
 

KOORDYNATORZY

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW 2 TURY PROJEKTU  ( 5 I 2016r. )  

 

 

Wszelkie uwagi od zakwalifikowanych uczniów do danego kraju

będzie przyjmować koordynator projektu Pani Wanda Mazurek

dnia 7.01.2016 (czwartek) od godz. 8:00 do 14:00 ( pracownia 44).

LISTA UCZESTNIKÓW praktyk zagranicznych (maj 2016)

w ramach programu ERASMUS+ numer projektu: 2014-1-PL01-KA102-001443

2 TURA

 

 

 

ANGLIA - Żywienie:
1. Czyrny Adam II ż, 2. Norek Adrian II ż, 3. Ogryzek Jolanta III ż, 4. Kasiurak Renata III ż, 5. Kuta Agnieszka III ż, 6. Ryzner Konrad III ż, 7. Jamroży Michał III ż

ANGLIA - Hotelarz:
1. Pyza Karolina III h, 2. Witko Martyna III h, 3. Kulpa Karol III h, 4. Burova Yulia II h, 5. Ogryzek Marzena II h, 6. Burova Oleksandra II h
ANGLIA - Kelner:
1. Tomaszewski Bartosz III Tk, 2. Zając Paweł III Tk

ANGLIA - rezerwa:  Czarnejko Klaudia II h, Rokicki Wojciech III ż
-------------------------------------------------------------------------------

WŁOCHY - Żywienie:
1. Drzymała Karolina II ż, 2. Noga Oliwia II ż, 3. Miciak Adrian IIIż ?, 4. Janduła Mariusz III ż ? , 5. Gwóźdż Patrycja III ż, 6. Szpot Ewa III ż

WŁOCHY - Hotelarz:
1. Lasota Mateusz II h, 2. Wolańska Kamila II h, 3. Wygonny Julia III h, 4. Walczak Mateusz III h, 5. Chamik Marzena II h
WŁOCHY - Kelner:
1. Wojciechowska Ewelina 3Tk, 2. Bilik Justyna IIITk
WŁOCHY - rezerwa: Obcowska Natalia IIż
------------------------------------------------------------------------------

NIEMCY - Żywienie:
1. Pyzak Mateusz II ż, 2. Kolasa Klaudia II ż, 3. Dubaj Izabela II ż, 4. Halejcio Karolina II ż, 5. Chmura Agata II ż, 6. Kurko Dominika II ż, 7. Janisz Kinga II ż

NIEMCY - Hotelarz: ( brak 2 kelnerów)
1. Nykiel Marcelina II h, 2. Filist Karolina II h, 3. Daraż Aleksandra II h
NIEMCY - rezerwa: Jurczyk Katarzyna III ż, Winiarski Hubert III ż
NIEMCY - Fryzjer OHP 4 osoby:
1. Kruczyńska Sylwia 3Tf, 2. Halwa Karolina 3Tf, 3. Bielówka Katarzyna 3Tf, 4. Wielgos Iwona 3Tf, 5. Bielka Anna 3Tf, 6. Pelc Weronika 3Tf, 7. Szajny Justyna 3Tf, 8. Tomczyk Patrycja 3Tf
NIEMCY - rezerwa:
1. Kapecka Weronika 2Tf ( w przypadku gdy nie pojada fryzjerzy z OHP)
2. Dziepak Marta 2Tf (w przypadku gdy nie pojada fryzjerzy z OHP)
3. Szawarniak Joanna 3Tf, 4. Wasieczko Paula 3Tf, 5. Jasiewicz Aleksandra 2Tf, 6. Kozdroń Natalia 2Tf, 7. Wojdyła Katarzyna 2Tf
 

KOORDYNATORZY


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym 2015  ( 29 XII 2015r. )

 

      

          Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku naszego miasta trwał od 18 do 24 grudnia. Dla mieszkańców Jarosławia oraz odwiedzających miasto była to doskonała okazja aby obejrzeć oraz kupić ozdoby, dekoracje, produkty i potrawy świąteczne.

 

          Nasza szkoła uczestniczyła aktywnie w Jarmarku 22 grudnia, uczniowie zaprezentowali się na scenie w koncercie kolęd i pastorałek, dla odwiedzających szkolne stoisko przygotowaliśmy pierogi, barszcz, pierniki oraz stroiki świąteczne. Serdecznie dziękuję nauczycielom oraz uczniom, którzy zaangażowali się w tegoroczne świąteczne przedsięwzięcie.

 

Opracowanie: U.MACHAJ    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Świąteczny Kiermasz Charytatywny ( 28 XII 2015r.)

 

 

          W dniu 18 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbył się piąty bożonarodzeniowy kiermasz charytatywny. Celem kiermaszu była pomoc najbardziej potrzebującym uczniom naszej szkoły.

 

          W przygotowanie całej akcji zaangażowana była społeczność szkolna: nauczyciele przedmiotów zawodowych, uczniowie i rodzice. Wszyscy z wielkim sercem przygotowali na własny koszt ciasta oraz wyroby garmażeryjne tj. różnego rodzaju pierogi, uszka, kopytka, paszteciki, bigos, barszcz czerwony oraz wiele innych smakołyków. Świąteczne przysmaki znikały w błyskawicznym tempie, a kupujących wigilijne potrawy nie brakowało. Na zakupy kiermaszowych produktów, przez cały czas jego trwania schodziła się nieustannie cała społeczność szkolna oraz nauczyciele, którzy w tym dniu nie szczędzili pieniędzy i gestu, aby jak najowocniej przyczynić się do pomocy potrzebującym członkom naszej „szkolnej rodziny”. Dzięki wsparciu wielu ludzi dobrego serca udało się zebrać fundusze, które w całości zostały przeznaczone na przygotowanie 25 paczek świątecznych, które trafiły do rodzin naszych uczniów. Akcję wsparli też nauczyciele ze szkoły podstawowej nr 11 im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im Stefana Banacha w Jarosławiu.

 

          Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się w przygotowanie świątecznego kiermaszu oraz tym, którzy wzięli w nim udział organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

 

Opracowanie: Agnieszka GIEC  


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce PROTOKÓŁ Z REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU  ( 17 XII 2015r. )  

 

 

"Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z jarosławskiego Spożywczaka”

Termin praktyk: maj 2016

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

koordynator Bożena Wojciechowska – kierownik szkolenia praktycznego

koordynator Urszula Machaj – przewodniczący komisji przedmiotów zawodowych

pedagog szkolny: Ewelina Maciejowska

nauczyciele języka obcego: Jolanta Bal, Wojciech Bęś

 

ogłasza wyniki rekrutacji uczestników, którzy uczestniczyć będą w działaniach projektowych w terminie styczeń – październik 2016 roku - WYNIKI(plik tekstowy *.doc)

 

 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Świąteczny dar serca, tym którym trzeba okazać go jak najwięcej ( 16 XII 2015r.)  

 


          W dniu 15 grudnia w Dworze „Zygmuntówka” odbyło się spotkanie wigilijne "Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym". Uczniowie naszej szkoły z klasy 3 Tż zaoferowali swoją pomoc i perfekcyjną obsługę kelnerską. Uczniowie zarazem w tym jak i w zeszłym roku dali z siebie wszystko – z uśmiechem obsługiwali gości tej uroczystości.


          Dziękujemy kelnerkom: Jolancie Ogryzek, Klaudii Bar, Renacie Kasiurak, Patrycji Gwóźdź i kelnerom: Mariuszowi Jandule, Danielowi Wychodnikowi, Radosławowi Drzyzdze, Adrianowi Miciakowi. Młodzieży towarzyszyli nauczyciele przedmiotów zawodowych - Wanda Mazurek i Marta Pels. Panie czujnym okiem nadzorowały pracę kelnerów i dbały o każdy szczegół by wszystko odbyło się bez zarzutów.
 

 

 


Opracowanie: Patrycja Gwóźdź
 


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  Wizyta w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  ( 16 XII 2015r. )

 

      

          Dnia 11.12.2015r. uczennice klasy II lo odwiedziły dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. W tym dniu w ośrodku odbył się turniej gier i zabaw „ Mikołajowo na zdrowo i sportowo”. W turnieju tym udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie ze szkoły podstawowej. Uczennice z naszej szkoły również brały czynny udział w tych grach i zabawach pomagając i dopingując dzieci. Na koniec każde dziecko zostało nagrodzone przez Nasze uczennice słodyczami.

 
          Dziękuję uczennicom klasy II LO tj: Aleksandra Bobel, Aleksandra Ogryzek, Natalia Kawa, Anna Lotycz, Magdalena Prymon, Anna Lotycz, Justyna Olech, Aleksandra Hewko za pomoc i zaangażowanie w opiekę nad dziećmi.


 

Opracowanie: M.CHOLEWA    


 

 

 Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Zebranie z Pracodawcami – kierunek piekarz w „Spożywczaku”  ( 15 XII 2015r. )

 


          W dniu 15 grudnia z inicjatywy Dyrekcji ZSSChiO oraz Komendanta OHP oddział w Jarosławiu zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami branży piekarskiej. Tematyka spotkania dotyczyła działań związanych z poszerzeniem oferty edukacyjnej o kierunek piekarz. Z opinii pracodawców wynika, że istnieje potrzeba kształcenia młodych piekarzy, potwierdzają to również dane Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu. Potrzebę kształcenia piekarzy zauważa również Starostwo Powiatowe - organ prowadzący szkołę.


          W spotkaniu udział wzięli: Pani Lucyna Paulo – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, Pani Dorota Sieradzka – pracownik ds. refundacji Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu, Pan Andrzej Kuca – Komendant Ochotniczego Hufca Pracy o/Jarosław, Pan Łukasz Rymarz – wychowawca Ochotniczego Hufca Pracy o/Jarosław, Pani Dorota Wierzbińska – Dubaj – Dyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Pani Lidia Sobczyńska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Pani Bożena Wojciechowska - Kierownik Szkolenia Praktycznego w ZSSChiO.
 

Branżę piekarską reprezentowali:
Pan Mieczysław Słoma – Piekarnia w Rozborzu
Pan Piotr Wańczyk – Piekarnia w Adamówce
Pan Jan Skalski – Piekarnia GS „SCh” w Sieniawie
Pan Jan Kardaszewski – Piekarnia GS „SCh” w Jarosławiu
Pan Patryk Fluda – Piekarnia „BaMal”w Pełanatyczach


         
Podczas spotkania Pani Dorota Sieradzka przedstawiła zasady refundacji dla pracodawców realizujących kształcenie pracowników młodocianych. Pan Andrzej Kuca przekazał informacje o kursach pedagogicznych dla pracodawców zainteresowanych prowadzeniem szkolenia praktycznego w zakładzie i podzielił się z uczestnikami doświadczeniami z zakresu kształcenia uczniów - pracowników młodocianych. Plany nowych kierunków w szkołach ponadgimnazjalnych przedstawiła Pani Lucyna Paulo, Pani Naczelnik podkreśliła konieczność współpracy szkół z pracodawcami w zakresie kształcenia praktycznego, propagowała ideę klas patronackich oraz partnerstwa pomiędzy zakładami.
 

          Pani Bożena Wojciechowska zaprezentowała podstawę programową oraz przykładowy program nauczania dla kwalifikacji piekarz. Kwalifikacja piekarz może być realizowana w naszej szkole zarówno na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz na poziomie technikum technologii żywności. Pracodawcy obecni na zebraniu wyrazili chęć kształcenia przyszłych piekarzy oraz zadeklarowali ścisłą współpracę z naszą szkołą. W ramach dyskusji ustalono pierwsze działania mające na celu promocję nowego kierunku kształcenia głównie rozpropagowanie informacji wśród gimnazjalistów i ich rodziców.
 

Opracowanie: B. WOJCIECHOWSKA   U. MACHAJ  


 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

łączą głębokie wyrazy współczucia

dla

 Pani Katarzyny Janowskiej i Pani Alicji Posobkiewicz

z powodu śmierci Ojca.

 

 


 

 


 

 

 Wykład Impresjonizm - rewolucja w sztuce ( 6 XI 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

 

 

          W dniu 4 grudnia 2015r. w ZSSChiO odbył się wykład multimedialny pt. "Impresjonizm - rewolucja w sztuce". Podczas spotkania Pani Ewa Barycka z Fundacji Beksiński przedstawiła historię malarstwa impresjonistycznego, czynniki, które wpłynęły na rozwój tego kierunku w sztuce. Ukazane też zostały biografie słynnych malarzy, reprodukcje ich dzieł oraz fragmenty filmów dokumentalnych. Zaprezentowano związki impresjonizmu z muzyką, literaturą a także wpływ na współczesną kulturę masową.

 

          Państwo Baryccy przybyli do naszej szkoły na zaproszenie mgr Doroty Sznaj i mgr Agnieszki Sęk. W imprezie uczestniczyła młodzież z klas II - IV Technikum oraz II i III LO a także uczniowie Gimnazjum w Szówsku. Wykład bardzo się podobał, dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń i przeżyć, o czym świadczyły gromkie brawa.

 

          Młodzież miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy o sztuce, rozwijania zainteresowań oraz kształcenia umiejętności świadomego odbioru różnych dzieł kultury. Wiedza ta okaże się na pewno przydatna na lekcjach z wielu przedmiotów a także na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

 

Opracowały: mgr Dorota Sznaj i mgr Agnieszka Sęk.

Dorota SZNAJ   Agnieszka SĘK  


 

 

 Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  ( 4 XII 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

        W dniu 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. To coroczne święto, ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1992 roku, ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne. Na świecie żyje ponad 650 mln osób z różnego rodzaju dysfunkcjami. Szacuje się, że stanowią oni ok. 10 procent społeczeństwa. W Polsce osoby niepełnosprawne stanowią ok. 14 procent mieszkańców.

 

          Z tej okazji w środowe przedpołudnie w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu została zorganizowana konferencja pod hasłem „Integracja w praktyce i w teorii – budowanie systemu”. Organizatorem spotkania była Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałem Integracyjnym oraz Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”.

 

          Kulinarnym akcentem imprezy był bufet kawowy przygotowany przez młodzież z klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Profesjonalną obsługę kelnerską zapewniła Kamila Dworzańska i Ewelina Jaremczak z klasy IV Technikum Kelner.

 

Dziękujemy uczniom za zaangażowanie i wzorową postawę.

 

Opracowanie: W.STOCH    


 

 

 Pomoc zwierzętom w schronisku w Orzechowcach  ( 3 XII 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          19 listopada odwiedziliśmy schronisko w Orzechowcach wioząc dary przebywającym tam zwierzętom. Schronisko w Orzechowcach, jak każda placówka tego typu, boryka się z problemami związanymi z niedofinansowaniem. Obecnie przebywa tam ponad 200 psów i około 40 kotów. Stąd liczy się każdy gest dobrej woli. Łączna wartość przekazanej przez nas karmy wyniosła prawie 250 zł. Aby zebrać tę sporą kwotę, w bibliotece zorganizowano mini kiermasz wyrobów cukierniczych i ciastkarskich, z którego dochód został w całości przekazany na potrzeby zwierząt. Kiermasz cieszył się olbrzymim zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli naszej szkoły.

 

          Na koniec należy zaznaczyć, że akcja pomocy zwierzętom w Orzechowcach jest w naszej szkole prowadzona od paru lat, zawsze w okresie jesienno - zimowym, kiedy nasza pomoc jest najbardziej potrzebna. Zresztą ta pomoc potrzebna jest przez cały rok – dlatego zachęcamy do indywidualnych odwiedzin schroniska i wsparcia tej placówki nawet skromnym darem serca.

 

 

Opracowanie: E.KLUZ   M.JAKIELASZEK  


 

 

 19 Listopada Świtowy Dzień Rzucania Palenia ( 29 XI 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

 

          Z tej okazji Główny Inspektorat Sanitarny przygotował kampanię społeczną, w oryginalny sposób ukazującą skutki narażenia na dym tytoniowy. Motywem przewodnim kampanii są zniszczone płuca, które zostały „uwędzone” dymem tytoniowym i nie nadają się już do zdrowego i długiego życia. Hasło kampanii „Nie zawsze wędzone trzyma dłużej” uzupełnia przesłanie kampanii. Kampania ma nie tylko zachęcić społeczeństwo do nie rozpoczynania palenia lub rozerwania z nałogiem, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na problem palaczy, którzy nie szanują obowiązku nie szkodzenia innym, paląc zarówno przy dorosłych, jak i przy dzieciach oraz na biernych palaczy dymu tytoniowego, którzy pozwalają na palenie w ich obecności. Pomysł na kampanię jest wynikiem badań nad postawami i zachowaniami Polaków w stosunku do palenia tytoniu.

 

          Mimo istniejącego zakazu palenia w miejscach publicznych (który obowiązuje w Polsce od 15 listopada 2010 roku), ciągle bardzo dużo osób go ignoruje. Łamanie tego zakazu szczególnie obserwuje się w miejscach takich jak: przystanki autobusowe, place zabaw dla dzieci, zauważalny jest również problem palenia w obecności niepalących domowników, np. dzieci lub kobiet w ciąży. Inhalacja środowiskowego dymu tytoniowego jest równie niebezpieczna jak samo palenie papierosów. Społeczeństwo nie do końca zdaje sobie sprawę, jak bardzo groźne jest wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę. Wykazano, iż boczny strumień dymu tytoniowego zawiera od 5 do 15 razy więcej tlenku węgla i od 2 do 20 razy więcej nikotyny niż dym wdychany przez palaczy. Taki dym zawiera również wiele substancji alergizujących, powodujących np. łzawienie oczu, podrażnienie błony śluzowej nosa, kaszel, nawracające zakażenia układu oddechowego i w konsekwencji astmę. Wdychanie dymu wydychanego przez palaczy zwiększa u osób niepalących ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca, ponadto osłabia ich zdolność do pracy, zmniejsza wydajność i pogarsza samopoczucie. Spośród dorosłych niepalących 28 % jest narażonych na środowiskowy dym tytoniowy.

 

          W 2011 roku około 600 tys. osób niepalących zmarło z powodu narażania na bierne palenie.

 

 

Opracowanie: Ewelina MACIEJOWSKA  


 

 

 Testy próbne na Serwerze Egzaminacyjnym Klasy 3aTa  ( 1 XII 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          W dniu 1 grudnia na 2 i 3 godzinie lekcyjnej klasa 3aTa przystąpiła do testów w ramach EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w formie elektronicznej. Wytypowana klasa, której wychowawcą jest Pani mgr inż. Urszula Machaj jako pierwsza w naszej szkole przystąpi w styczniu 2016 roku do teoretycznej części Egzaminu Zawodowego w tej nowej formie. Pomimo niewątpliwych ułatwień dla uczniów - między innymi np. informacji bezpośrednio po egzaminie o wyniku przebiegu egzaminu - każdy nowy system musi zostać bezpiecznie wdrożony do eksploatacji a uczniowie przystępujący do egzaminu w formie elektronicznej dokładnie zapoznani z nowymi procedurami egzaminacyjnymi.

 

          Dzięki zaangażowaniu osób bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację projektu unijnego „Mobilność uczniów - sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy” (2014-1-PL01-KA102- 001443) w naszej szkole tj.: Pani mgr inż. Wandy Mazurek, Pani mgr inż. Lidii Sobczyńskiej i Pani mgr inż. Agnieszki Siwoń możliwy był zakup biznesowego notebooka ze środków projektowych przeznaczonego między innymi na autonomiczny Serwer Egzaminacyjny OKE.

 

         Osobą odpowiedzialną bezpośrednio za organizację Egzaminu Zawodowego według nowej formuły jest Kierownik Szkolenia Praktycznego Pani mgr inż. Bożena Wojciechowska natomiast osobą odpowiedzialną za przygotowanie autonomicznego Serwera Egzaminacyjnego i bezpośrednie przeprowadzenie testowego egzaminu w sali komputerowej "2i" jest Pan Robert Porczak.

 

          Wszyscy obecni uczniowie przeszli pomyślnie cały etap testów EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w formie elektronicznej. Prowadzący egzamin zwracał szczególną uwagę na wykonywanie poleceń podczas egzaminu oraz przestrzeganie zasad określonych w instrukcji. Z reguły większość "problemów" z egzaminem spowodowana była "własną inicjatywą" uczniów ukierunkowana na przyspieszenie procedur egzaminacyjnych. Ogólnie testy próbne wymienionych 2 grup przebiegły sprawnie a przed realnym styczniowym egzaminem w sali informatycznej "2i" zostanie przywrócona jednorodność oprogramowania.

 

          Składamy dodatkowe podziękowania naszej koleżance Pani mgr Elżbiecie Tabin za pomoc w przygotowaniu Serwera Egzaminacyjnego OKE  oraz instruktaż dla operatora egzaminu w zakresie przygotowania do testów treningowych.

 

Opracowanie: B.WOJCIECHOWSKA   R.PORCZAK


 

 

 WEBINARIUM z zakresu obsługi systemu Mobility Tool  ( 30 XI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          W dniu 30 listopada 2015r. w pracowni informatycznej 2i odbyło się WEBINARIUM szkoleniowe dla beneficjentów projektów KA1 VET z konkursu 2015 dotyczącego obsługi systemu Mobility Tool. Bezpośrednio w naszej szkole dotyczy to nowego projektu ERASMUS+ pt. Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” ( 2015-1-PL01-KA102-014794 ).

 

          W szkoleniu uczestniczyli koordynatorzy wymienionego projektu: Pani mgr inż. Urszula Machaj i Pani mgr inż. Bożena Wojciechowska oraz Pan Robert Porczak odpowiedzialny za obsługę infotechniczną projektu.

 

          O godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie tzw. "pokoju spotkania" i rozpoczęcie WEBINARIUM. Program ponad 2 godzinnego pokazu i czatu online obejmował następujące zagadnienia:

 

 • Dostęp do systemu Mobility Tool - stronę Erasmus+, raportowanie, przewodnik użytkownika, rejestracja w bazie ECAS, dostęp do Mobility Tool.

 • Informacje ogólne - omówienie wszystkich sekcji, nadawanie dostępu do Mobility Tool, prowadzanie zmian.

 • Mobilności i Budżet - wprowadzanie mobilności uczestników i osób towarzyszących, funkcja eksportu i importu danych, weryfikacja danych finansowych.

 • Raporty uczestników - udostępnianie, ponowne wystawianie i śledzenie statusów raportów uczestników przez beneficjenta.

 • Raport końcowy - wypełnianie i składanie raportu końcowego beneficjenta.

 • Czas na pytania – odpowiedzi na pytania bieżące oraz te zadane na czacie.

 

Prowadzący szkolenie Pan Marcin Niewiadomski z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o godzinie 12:00 zakończył WEBINARIUM.

 

          Szkolenie w opisanej nowoczesnej formie WEBINARIUM jest przykładem zdalnej obsługi beneficjentów realizujących projekty unijne wdrażanej coraz szerzej w placówkach edukacyjnych. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas przeznaczony na dojazd na miejsce szkolenia stacjonarnego w Warszawie, ale także cenny dodatkowy czas osób zaangażowanych w obsługę projektów unijnych.

 

Opracowanie: R. PORCZAK  


 

 

 Rekrutacja do projektu na praktyki zagraniczne - 2 tura  ( 23 XI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

 

 

Informujemy, że od dnia 23 listopada 2015 roku rozpoczyna się rekrutacja do 2 tury projektu mobilności: "Mobilność uczniów – sposobem na lepszy start zawodowy i życiowy" realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

 

          Rekrutacja do projektu ma charakter jednorazowy i prowadzona będzie do dnia 10 grudnia 2015r. (rekrutacja zakłada wpisy na listę rezerwową w celu zabezpieczenia płynności projektu w uzasadnionych sytuacjach losowych).

 

Projekt zakłada objęcie wsparciem:

 

 50 osób, którzy wezmą udział w czterotygodniowym stażu w przedsiębiorstwach w Londynie, Rimini i Lipsku,
 4 osób – nauczycieli przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej, którzy wyjadą na staż do zakładów gastronomicznych w Maladze.

 

Uczestnikiem stażu może zostać uczeń:

• II i III klasy technikum hotelarstwa, t. żywienia i usług gastronomicznych, kelner fryzjer
• uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej (podlegających pod Ochotniczy Hufiec Pracy), w zawodzie kucharz oraz fryzjer.

Uczestnikiem stażu może zostać nauczyciel:
• zatrudniony w ZSSChiO na umowę na czas nieokreślony, pracujący w tutejszej szkole powyżej 5 lat, nauczający przedmiotów branży gastronomicznej, szczególnie aktywny na polu zawodowym, wykazujący chęć podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
 

  Dokumenty rekrutacyjne (formaty *.doc i *.pdf)

 

Dokumenty rekrutacyjne tj.: formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika, zgoda na wykorzystanie wizerunku - można wypełnione składać do dnia 10 grudnia br., w sekretariacie szkoły u Pani Katarzyny Bukowej (preferowany wydruk dwustronny).

Koszty wyjazdu są całkowicie dofinansowane przez Komisję Europejską w ramach programu „Erasmus+”.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. projektu można uzyskać u Koordynatorów Projektu – Pani Wandy Mazurek oraz Pani Agnieszki Siwoń.

 

 

Opracowanie: W. MAZUREK   A. SIWOŃ  

 


 

 

 „Europejski praktykant” – spotkanie podsumowujące  ( 19 XI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

 

„Europejski praktykant” - spotkanie podsumowujące I etap projektu unijnego Erasmus+

 

          W dniu 19 listopada 2015 r w szkolnej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyło się uroczyste podsumowanie pierwszego etapu projektu „MOBILNOŚĆ UCZNIÓW – SPOSOBEM NA LEPSZY START ZAWODOWY I ŻYCIOWY”.

 

Oprócz głównych bohaterów – uczestników projektu w spotkaniu udział wzięli:

 

 • Pani Lucyna Paulo - Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu,

 • Pan Jan Wygnaniec – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu,

 • Pan Henryk Grymuza – doradca zawodowy PUP w Jarosławiu,

 • Pan Andrzej Kuca – Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Jarosławiu,

 • Pan Janusz Łęgowiak – Zakłady Mięsnych „Sokołów” S.A. w Jarosławiu,

 • Pan Tadeusz Słowik – właściciel Restauracji „Klasyczna” w Jarosławiu,

 • Pan Piotr Pajda – właściciel Fabryki Pieczywa Cukierniczego „San-Pajda” w Jarosławiu,

 • Pani Ewa Koszułap i Pani Maria Wojdyło – jarosławskie salony fryzjerskie,

 • Pani Dorota Patryn – przewodnicząca Rady Rodziców ZSSChiO,

 • przedstawiciele lokalnej prasy – „Gazety Jarosławskiej”, Życia Podkarpackiego”,

 • Pan Jerzy Duszko telewizja lokalna pod24.pl,

 • członkowie zespołu projektowego: Wanda Mazurek, Agnieszka Siwoń, Lidia Sobczyńska, Robert Porczak, Jolanta Trelka,

 • nauczyciele i pracownicy administracji ZSSChiO,

 • delegacje uczniów poszczególnych klas,

 • uczestnicy projektu.

 

          Spotkanie prowadziła wicedyrektor Pani Lidia Sobczyńska – konsultant ds. projektów unijnych w naszej szkole przedstawiając na początku najistotniejsze informacje na temat projektu.

 

         Projekt realizowany jest od stycznia 2015 roku w ramach programu Erasmus+ i został zaplanowany na dwa lata (2015-2016). Obejmuje łącznie 100 uczniów oraz 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Jest całkowicie sfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego całkowity budżet na 2 lata realizacji wynosi aż 275 443 EURO (1 156 860 zł). Projekt pozwalający na organizowanie praktyk zawodowych i staży poza granicami kraju jest odpowiedzią szkoły na potrzeby europejskiego rynku pracy. Promuje mobilność młodzieży i kadry ze szczególnym naciskiem na kształcenie umiejętności praktycznych oraz językowych, daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń, przyczynia się do wzrostu kompetencji zawodowych, doskonalenia języka branżowego, nawiązywania nowych kontaktów oraz poznawania dziedzictwa kulturowego państw europejskich.

 

          Realizacja I etapu projektu umożliwiła 50 uczniom klas technik hotelarstwa, t. żywienia i usług gastronomicznych, t. kelner, t. fryzjer i usług fryzjerskich oraz uczniom ZSZ w zawodach fryzjer i kucharz odbycie czterotygodniowych praktyk zawodowych w renomowanych obiektach gastronomiczno-hotelarskich w Wielkiej Brytanii (Londyn), w Niemczech (Schkeuditz, Lipsk) i we Włoszech (Rimini). Dwutygodniowe staże zawodowe we Włoszech (Rimini) odbywały także 4 nauczycielki przedmiotów zawodowych branży gastronomicznej.

 

          Uczestnicy zostali stosownie przygotowani do wyjazdu na praktyki zagraniczne. Nauczyciele uczestniczyli w przygotowaniu językowym z zakresu języka włoskiego, natomiast uczniowie odbywali przygotowanie zawodowe, językowe i psychologiczne uczestnicząc w następujących zajęciach i warsztatach:

 

 • zajęciach z języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego,

 • wykładach i warsztatach z zakresu kuchni angielskiej, niemieckiej i włoskiej oraz nowoczesnych technik kulinarnych prowadzonych przez mistrzów sztuki kulinarnej,

 • warsztatach z zakresu carvingu prowadzonych przez Krakowską Szkołę Restauratorów,

 • warsztatach z zakresu organizacji pracy w gastronomii, hotelarstwie i usługach,

 • warsztatach z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz pierwszego wyjazdu za granicę,

 • warsztatach z zakresu rozpoczynania i możliwości finansowania działalności gospodarczej z funduszy unijnych prowadzonych przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy oraz pracownika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu

 

          U zagranicznych partnerów również odbyły się szkolenia dla uczniów. Wszyscy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej w krajach mobilności oraz możliwości dofinansowania tych przedsięwzięć z funduszy unijnych, natomiast uczennice kształcące się w branży fryzjerskiej miały dodatkowo możliwość uczestniczenia w kursie stylizacji fryzur i wizażu. Poza tak wielokierunkowym przygotowaniem wszyscy uczestnicy projektu zostali wyposażeni w niezbędne do pracy na danym stanowisku stroje zastępcze, właściwe ubezpieczenie, transport, stałą opiekę podczas pobytu za granicą oraz kieszonkowe na różne wydatki.

 

          Kompetencje nabyte przez uczestników( uczniów i nauczycieli) były podobne gdyż dotyczyły tego samego obszaru wiedzy i umiejętności. Udział nauczycieli w praktykach w naturalnym środowisku pochodzenia kuchni śródziemnomorskiej uposażył ich dodatkowo w umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych z tego zakresu dla uczniów naszej szkoły i warsztatów dla innych zainteresowanych. Nauczyciele nawiązali nowe kontakty zawodowe oraz stali się bardziej otwarci na zmiany. Wartością dodaną była również możliwość przebywania i pracy w miejscach praktyk uczniów, co pozwoliło na nabycie wspólnych umiejętności, obserwację miejsc praktyk i sposobów ich organizacji, możliwość poznania metod uczenia zawodu za granicą i ewentualne przeniesienie dobrych rozwiązań na grunt szkoły i regionu.

 

          W trakcie spotkania podsumowującego po przedstawieniu informacji o realizacji projektu nastąpiła prezentacja niektórych umiejętności uczestników nabytych przez nich podczas praktyk zagranicznych. Uczniowie przedstawiali scenki pokazujące zasady podawania śniadań angielskich, włoskich i niemieckich wraz z rodzajem typowych potraw. Przedstawiciele uczniów t. hotelarstwa składali ręczniki zgodnie z nowoczesnymi trendami, natomiast uczennice zawodów fryzjerskich zaprezentowały efekty szkolenia odbytego w Niemczech w zakresie stylizacji paznokci. Uczennice: Patrycja Gwóźdź, Kinga Jędrzejko i Aleksandra Wróbel podzieliły się refleksjami i wspomnieniami ze staży.

 

          Dodatkowych atrakcji uczestnikom spotkania dostarczyły nauczycielki: Pani Urszula Machaj, Pani Małgorzata Hopko-Pajda, Pani Marzena Wojnar, Pani Anna Wajda, które zaprezentowały umiejętności o jakie się wzbogaciły podczas stażu w restauracjach włoskich. Przeprowadziły one na żywo pokaz sporządzania potraw włoskich z wykorzystaniem makaronu i owoców morza - tak typowych dla kuchni włoskiej. Goście spotkania mogli degustować wykonane przez nie potrawy:

 

 • strozzapreti al forno con panna – makaron zapiekany ze śmietaną i serem,

 • papardelle al nero con gamberetti e pomodori – makaron z krewetkami i pomidorami,

 • tagliatelle con mirtilli, prugne e mele – makaron z żurawiną, śliwkami i jabłkami,

 • pasta con gamberetti – makaron z krewetkami duszonymi w białym winie z ziołami i oliwą,

 • insalata del polipo al forno – ośmiornica gotowana w warzywach z ziemniakami, bukietem ziół i octem balsamicznym,

 • frittura frutti di mare – głęboko smażone kalmary, omułki i krewetki z kabaczkiem.

 

          Kulminacyjnym punktem spotkania było wręczenie uczestnikom certyfikatów, których otrzymanie wzmacnia ich sylwetkę zawodową i uatrakcyjnia na rynku pracy. Pani Naczelnik Lucyna Paulo razem z Dyrektor ZSSChiO Panią Dorotą Wierzbińską-Dubaj wręczyły certyfikaty:

 • uczestnictwa w projekcie wydane przez ZSSChiO,

 • potwierdzenia mobilności wystawione przez Instytucje Przyjmujące w Anglii, Niemczech i Włoszech,

 • „Europass – Mobilność” - najbardziej ceniony certyfikat nabytych umiejętności uznawany w krajach Unii Europejskiej,

 • uczestnictwa w warsztatach z zakresu carvingu,

 • uczestnictwa w kursie wizażu i stylizacji w Niemczech,

 • uczestnictwa w warsztatach (w kraju i za granicą) z zakresu przedsiębiorczości.

 

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania Pani Dyrektor zaprosiła wszystkich zebranych do degustacji potraw z zakresu kuchni angielskiej, niemieckiej i włoskiej przygotowanych wcześniej przez uczestników - uczniów. Były to:

 • pizza a`la Rimini, risotto z kurczakiem, tiramisu (kuchnia włoska),

 • sandwicze, jajko na bekonie, herbata po angielsku (kuchnia angielska),

 • frankfurterki po saksońsku, sałatka ziemniaczana ze śledziem, zupa piwna (kuchnia niemiecka).

 

          Dziękujemy zaproszonym gościom za uświetnienie spotkania swoim uczestnictwem oraz wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, którzy pomagali w realizacji projektu Szczególne podziękowania kierujemy do Pana Henryka Grymuzy (PUP Jarosław) i Pana Piotra Olejarza (US Jarosław) za nieodpłatne przeprowadzenie warsztatów z zakresu przedsiębiorczości dla uczestników projektu.

 

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia fotografii z uroczystości, a film z przebiegu tego uroczystego spotkania można obejrzeć w Internecie na: pod24.pl

 

Opracowanie: Lidia SOBCZYŃSKA   Agnieszka SIWOŃ


 

 

  Miesiąc generała Szymańskiego w Jarosławskim HUFCU ( 17 XI 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          Listopad jest miesiącem, w którym przypada jedno z największych świąt dla każdego Polaka – Święto Odzyskania Niepodległości. W tym okresie po raz kolejny wspaniałe czyny i niezwykli ludzie otrzymują należną im cześć.

          Od pierwszych dni listopada Hufiec Pracy 9-12 w Jarosławiu przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Miasta Jarosławia współtworzy wystawę na temat postaci generała Romana Władysława Szymańskiego. Człowieka, który budował Niepodległą Ojczyznę i podobnie jak ona doświadczał tej samej trudnej historii. Postać generała Szymańskiego została przywrócona pamięci potomnych dzięki publikacjom naukowym pana Jerzego Kirszaka oraz działaniom Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, które podsumowało uroczyste nadanie rondu na jarosławskiej obwodnicy imieniem tej wybitnej postaci. Postać jarosławskiego generała doczekała się również 14 tablic opowiadających jego losy. Z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia MJ – pana Dariusza Jasiewicza, opiekę nad tablicami powierzono Komendantowi Hufca Pracy – Andrzejowi Kucy. W ramach promocji jarosławskiego bohatera wystawa przez cały miesiąc będzie odwiedzać gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne znajdujące się na terenie miasta Jarosławia.

          W dniu 17 listopada 2015r., w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyło się podsumowanie wystawy w oraz wykład Komendanta Hufca. Jest to doskonała okazja do przypominania młodzieży historii narodowej wartości patriotycznych.

 

Podpisy pod zdjęciami:

1. Komendant Hufca Pracy Andrzej Kuca w trakcie wykładu dla młodzieży z Gimnazjum Nr 3 w Jarosławiu
2. Komendant Hufca Pracy Andrzej Kuca z młodzieżą z Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących po podsumowaniu wystawy
3. Wystawa o generale Romanie Władysławie Szymańskim 1895_1974
 

 

Autor tekstu: Andrzej Kuca – Komendant Hufca Pracy 9-12 w Jarosławiu

Autor zdjęć: Łukasz Rymarz – Wychowawca Hufca Pracy 9-12 w Jarosławiu


 

 

 Akademia z okazji Święta Niepodległości  ( 13 XI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          „Ziemio Polska, Ziemio trudna bądź pozdrowiona'' - słowami Jana Pawła II w dniu 13 listopada 2015r.rozpoczęta została uroczysta akademia poświęcona 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

          11 listopad to symbol miłości Ojczyzny, walk o wolność, symbol wiary, symbol zwycięstwa. Jest to doniosła chwila dla nas wszystkich - Polaków w kraju i za granicą, Polaków dużych i małych, pracujących i uczących się. Po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Przywiązanie i miłość do tej do tej co zginęła, pozwoliło nam wychodzić z najtrudniejszych opresji, stawić czoło poważnym problemom naszej narodowej egzystencji.

          Dziś z perspektywy 97 lat patrzymy na tę historyczną datę z patriotyczną refleksją. Dylematów, które nie zaoszczędziła nam polska historia i nie szczędzi nam współczesność, nikt za nas i bez nas nie rozwiąże. To nasz obowiązek i odpowiedzialność naszego pokolenia, by wolność tak ciężko wywalczoną przez innych pielęgnować i strzec.

          „Nie pytajcie co może uczynić dla nas Ojczyzna. Pytajcie, co wy możecie dla niej uczynić”- niech te słowa Johna Kennedy’ego będą wskazówką dla każdego Polaka względem jego obowiązków wobec Ojczyzny.

          Akademia miała formę montażu słowno – muzycznego wzbogaconego układem tanecznym nawiązującym do upadku i wskrzeszenia Rzeczypospolitej na mapie Europy. Organizatorzy akademii: Bernadetta Chrzan, Bożena Wojciechowska, Jolanta Szyler wskazując na wydarzenia historyczne w latach 1772 – 1918 chcieli przypomnieć polską drogę do wolności.

 

          Podczas akademii przedstawiono również całej społeczności szkolnej wyniki IV Szkolnego Konkursu Piosenki i Pieśni Niepodległościowej. Pani Dyrektor Dorota Wierzbińska-Dubaj przedstawiła laureatów i wręczyła nagrody.

 

Wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie akademii organizatorzy serdecznie dziękują i gratulują występu.

 

 

Opracowanie: B.WOJCIECHOWSKA  B.CHRZAN  


 

 

 Msza Święta w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów  ( 2 XI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

 

Msza Święta w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów ZSSCHiO w Jarosławiu

 

          Tradycją lat ubiegłych w dniu 3 listopada 2015 roku społeczność Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej w intencji zmarłych nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły. Licznie zgromadzone w Kościele osoby miały okazję pomodlić się za zmarłych i wysłuchać Słowa Bożego, które wygłosił ojciec Korneliusz. Słuchaliśmy o przemijaniu, o śmierci oraz o tym, że każdy człowiek powinien być zawsze przygotowany na przyjście Chrystusa.

 

          Mszę Świętą oraz oprawę muzyczną przygotowali uczniowie naszej szkoły pod przewodnictwem katechetów. Uczestnicy Mszy Świętej mieli okazję posłuchać pięknego wykonania pieśni dobranych odpowiednio do uroczystości.

 

          Po Mszy Świętej, nauczycielki naszej szkoły – Elżbieta Kluz i Anna Kędziera wraz z emerytowanymi pracownikami i uczniami klasy II Taf, odwiedziły jarosławskie cmentarze zapalając symboliczne znicze na ponad 40 grobach zmarłych związanych z ZSSChiO. Zbiórka funduszy na ten cel, zakup zniczy oraz ich oznakowanie zostały przeprowadzone przez panie Elżbietę Kluz i Małgorzatę Jakielaszek. Nie zapominamy przy tym o zmarłych, których mogiły znajdują się na cmentarzach w okolicznych miejscowościach. Tam również zapłonęły symboliczne znicze sygnowane logo ZSSChiO.

 

Przygotowanie materiałów do implementacji na szkolną stronę internetową - Maciej Jastrzębski.

Opracowanie: Anna HOŁOWACZ   Małgorzata JAKIELASZEK

 


 

 

 Spotkanie w Filharmonii Podkarpackiej  ( 10 XI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce Plakat

 

Wyjątkowe spotkanie z udziałem ks. prof. M. Hellera oraz prof. K. Zanussiego już w listopadzie w Filharmonii Podkarpackiej!

 

Szanowni Państwo !

 

          W ramach obchodów Jubileuszu 20-lecia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, zaprasza na spotkanie i niezwykłą rozmowę z udziałem KS. PROF. MICHAŁA HELLERA, laureata prestiżowej Nagrody Templetona, kosmologa, filozofa, bliskiego współpracownika papieża Jana Pawła II oraz PROF. KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO, wybitnego reżysera filmowego, scenarzysty, producenta, fizyka i filozofa.

 

          Spotkanie pt. "Kosmiczny dramat. Mój prywatny scenariusz", odbędzie się 25 listopada 2015 roku, o godz. 17:00, w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny pod warunkiem rezerwacji biletu na stronie:

 

www.wsiz.rzeszow.pl/debata

 

          W dniu spotkania zajmowanie miejsc będzie możliwe od godz. 16:00. Rezerwacja biletów jest ważna do godz. 16:30. W przypadku braku możliwości udziału w spotkaniu, prosimy o ponowne zalogowanie się do systemu i dokonanie REZYGNACJI lub kontakt telefoniczny:

 

17 866 14 01, 17 866 12 54, 17 86 61 138.

 

          Podczas wykładu będzie możliwość nabycia z 10% rabatem najnowszej książki prof. Krzysztofa Zanussiego Strategie życia oraz publikacji Wydawnictwa Copernicus Center Press, którego współzałożycielem jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W przypadku zakupu książek, po wykładzie będzie możliwość uzyskania dedykacji Autora.

 

ks. prof. Michał Heller - Nota biograficzna

ks. prof. Krzysztof Zanussi - Nota biograficzna

Zapowiedź Spotkania

Kosmiczny dramat - news

 

 

 

SEKRETARIAT

 


 

 

  Wycieczka uczestników jarosławskiego hufca do Przemyśla ( 7 XI 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

         W dniu 6 listopada br. uczestnicy klas pierwszych pod opieką wychowawców Hufca: Pani Doroty Czuczkiewicz i Pani Wiesławy Kamińskiej oraz kierownika szkolenia praktycznego ZSSChiO Pani Bożeny Wojciechowskiej wyjechali na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Przemyśla, jednego z najstarszych i najpiękniejszych polskich miast. Wycieczka zorganizowana została w ramach realizowanego w Hufcu wojewódzkiego programu adaptacyjnego „Na dobry początek” II edycja.

 

         W towarzystwie przewodnika górskiego PTTK Pana Jakuba Kalinowskiego zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy na wzgórzu „Zniesienie”, które upamiętnia pokonanie w tym miejscu Tatarów. Najbardziej znanym punktem Zniesienia jest tajemniczy Kopiec Tatarski, znajdujący się 353 m n.p.m, który według legendy usypany został przez Tatarów jako mogiła poległego w walce chana. Z jego szczytu rozciąga się imponujący widok na okolicę. Niesprzyjająca jednak w tym dniu aura uniemożliwiła nam podziwianie panoramy miasta.

 

         Podążając stromymi alejkami Miejskiego Parku dotarliśmy na Zamek Kazimierzowski. Z dużym zainteresowaniem słuchaliśmy ciekawych opowieści przewodnika o historii i tajemnicach zamku. Pierwsze kroki skierowaliśmy do Sali kominkowej, gdzie następnie weszliśmy krętymi schodami na basztę wschodnią z tarasem widokowym. W dalszej kolejności udaliśmy się do sali teatralnej Towarzystwa Dramatycznego im. Aleksandra Fredry - najstarszego w Polsce teatru amatorskiego. Na koniec zwiedziliśmy również zamkowe lochy, które dawniej pełniły funkcję więzienia.

 

        Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie przemyskiej Starówki z licznymi kościołami, które skupione są niemal w jednym miejscu. Podążyliśmy więc w kierunku Archikatedry rzymskokatolickiej jednej z najstarszych zachowanych świątyń Przemyśla. W jej wnętrzu mogliśmy się ukłonić Matce Bożej Jackowej, dowiedzieliśmy się o znajdujących się tam relikwiach świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, błogosławionego księdza Jana Balickiego oraz kryptach w podziemiach Świątyni. W bliskim sąsiedztwie ze Świątynią znajduje się Archikatedra greckokatolicka, której zwiedzanie wnętrza możliwe jest jedynie poprzez oszklone drzwi w przedsionku. Pan Jakub przybliżył nam historię tego Kościoła, po czym ruszyliśmy w stronę Rynku. Po krótkim spacerze pięknymi uliczkami Przemyśla zatrzymaliśmy się przy Fontannie Niedźwiedzicy na pamiątkowe zdjęcie, a w dalszej kolejności przy pomniku Jana Pawła II na Placu Niepodległości, przy którym zakończyliśmy naszą wspólną wędrówkę z przewodnikiem.

 

        Na podsumowanie naszej wycieczki wychowawcy Hufca ogłosili Konkurs, który miał na celu sprawdzenie, a zarazem utrwalenie zdobytej wiedzy o mieście Przemyśl. Bezkonkurencyjny okazał się uczestnik klasy I Wędliniarz Jakub Raba, który wykazał się dużą wiedzą oraz odpowiedział na większość zadawanych pytań.

 

         Spotkanie przy pizzy było ostatnim punktem programu naszej wędrówki po tym pięknym kresowym mieście, które na długo zostanie w naszej pamięci.

 

Tekst i zdjęcia: Dorota Czuczkiewicz wychowawca 9-12 HP Jarosław

 


 

 

 Rekrutacja do projektu na praktyki zagraniczne  ( 4 XI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

 

 

Rekrutacja do projektu Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów

z Jarosławskiego „Spożywczaka”

2015-1-PL01-KA102-014794

 

          W związku z realizacją projektu: Europejski charakter edukacji zawodowej uczniów z Jarosławskiego „Spożywczaka” 2015-1-PL01-KA102-014794, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, SEKTOR: Kształcenie i szkolenie zawodowe AKCJA 1 „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” rozpoczynamy rekrutację do pierwszego etapu projektu.

 

          Do uczestnictwa w działaniach projektowych zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich technik analityk, klasy trzeciej technik technologii żywności oraz klasy drugiej ZSZ cukiernik.

 

          W pierwszym etapie projektu uczestniczyć będzie 33 uczniów, w tym 20 uczniów z kierunku technik analityk oraz 13 uczniów z kierunków: technik technologii żywności i cukiernik.

 

          Działania projektowe dla uczestników pierwszego etapu rozpoczną się w styczniu 2016r., termin zagranicznych staży – maj 2016r., działania podsumowujące – czerwiec 2016r.

 

          Dokumenty związane z rekrutacją t.j. Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu oraz Formularz aplikacyjny znajdują się w załącznikach nr 1 i nr 2

 

          Dokumenty rekrutacyjne tj. Formularz aplikacyjny należy pobrać ze strony internetowej szkoły i wypełniony złożyć do dnia 27 listopada 2015 roku w sekretariacie szkoły lub u Kierownika szkolenia praktycznego. Szczegółowe informacje dotyczące ww. projektu można uzyskać u Koordynatorów Projektu – Pani Bożeny Wojciechowskiej oraz Pani Urszuli Machaj.

 

Załącznik Nr 1 - Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu

doc

 

pdf

 

Załącznik Nr 2 - Formularz aplikacyjny

doc

 

pdf

 

 

Opracowanie: U.MACHAJ B.WOJCIECHOWSKA   


 

  Uczestnicy Jarosławskiego Hufca na bieszczadzkim szlaku ( 4 XI 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          24 września uczestnicy Hufca Pracy 9-12 w Jarosławiu wzięli udział w wycieczce turystyczno-krajoznawczej w Bieszczady połączonej z zajęciami w ramach programu autorskiego „Teraz Twój Ruch”.

 

          Chyba każdy wie jak piękne są Bieszczady i zabierane stamtąd wspomnienia dlatego jest czego pozazdrościć uczestnikom wycieczki z Jarosławia. Pomimo wczesnych godzin porannych młodzież z ogromną dawką energii i dobrego humoru rozpoczęła swoją jesienną przygodę z Bieszczadami, większość z nich po raz pierwszy. Główną atrakcją wyprawy było wyjście na szczyt Hasiakowej Skały pod którą znajduje się słynne schronisko PTTK o nazwie „Chatka Puchatka” a stamtąd rozlega się przepiękny widok na Połoninę Wetlińską. Zanim jednak uczestnicy weszli na szlak nastąpiło powitanie Pana Grzegorza Derenia – Przewodnika Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który od 5 lat oprowadza i rozśmiesza turystów. Można sobie wyobrazić w tym momencie jak świetnym połączeniem był dobry humor uczestników i przewodnika.

 

          Komendant Hufca Andrzej Kuca ogłosił zebranym konkurs wiedzy o wycieczce i programie „Teraz Twój Ruch”. W trakcie przemarszu Przewodnik opowiadał o historii regionu, przyrodzie i turystycznych walorach Bieszczadów. Jedna z uczestniczek nauczyła się nawet jak nie bać się węża. Po zdobyciu góry wyprawa skierowała się w dolinę aby następnie pojechać w miejsce gdzie miało odbyć się ognisko. Miejsce to okazało niezwykłym z powodu rekordowo niskiego stanu wód dzięki czemu San nad którym wypoczywaliśmy dostarczył młodzież dodatkowych atrakcji i krajobrazów. Po odpoczynku odbył się finał konkursu w trakcie, którego wyłoniono trzech zwycięzców. Wysoki poziom wiedzy młodzieży zaskoczył jury. Najlepszym okazał się uczestnik Grzegorz Strzelec. Ostatnim punktem wycieczki była zabytkowa cerkiew w Smolniku wpisana na listę UNESCO. Pomimo ogromnego zmęczenia i zapadającego zmroku podróż powrotna stała się swoistym nowym punktem wycieczki ponieważ uczestnicy zrobili sobie zawody wokalne wyśpiewując wszystkie przeboje muzyki biesiadnej, disco i pop.

 

          W trakcie wycieczki uczestnicy poznali piękno Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz pogłębili swoją wiedzę z zakresu form i zasad aktywnego wypoczynku. Na pewno tam wrócimy.

 

Autor tekstu i zdjęć: Andrzej Kuca – Komendant Hufca Pracy 9-12
Łukasz Rymarz – Wychowawca Hufca Pracy 9-12
 


 

 

  Przedstawiciele Rady Młodzieży zapalili znicze ( 1 XI 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

PRZEDSTAWICIELE RADY MŁODZIEŻY ZAPALILI ZNICZE NA STARYM CMENTARZU W JAROSŁAWIU

 

          Zgodnie z tradycją w przeddzień przed uroczystością Wszystkich Świętych 30 października bieżącego roku uczestnicy 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu – członkowie Rady Młodzieży wraz z opiekunem panią Wiesławą Kamińską odwiedziły groby na „starym cmentarzu”.

 

          Jarosławski cmentarz jest jednym z najstarszych cmentarzy w Europie, założony został w 1784 roku, początkowo nieduży, dwukrotnie powiększany. Najstarsze zabytkowe nagrobki pochodzą z XIX wieku i charakteryzują się dużymi walorami artystycznymi. Stary Cmentarz jest miejscem spoczynku wielu wybitnych działaczy i bohaterów wojennych zasłużonych dla kultury i historii. Troska o ich groby świadczy o szacunku dla osób zmarłych i jest także świadectwem pamięci wspólnoty.

 

          Uczestnicy jarosławskiego hufca przeprowadzili zbiórkę zniczy, które wzorem lat ubiegłych trafiły na groby cmentarza. W tym roku uczestnicy hufca skupili się na mogiłach żołnierzy i grobach zapomnianych przez innych. Zapalili również znicze na grobie Anny Jenke, jarosławianki, która podczas II wojny światowej organizowała akcje na rzecz chorych i potrzebujących, jeńców oraz opuszczonych dzieci. Uczczenie ich pamięci jest naszym moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Był to również czas na zadumę i refleksję, rozmowy o życiu i przemijaniu.

 

Autor tekstu i zdjęć: Wiesława Kamińska, Wychowawca w Hufcu Pracy w Jarosławiu

 


 

 

 Spotkanie ze strażnikiem miejskim  ( 2 XI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

 

          W dniach 19 i 23 października z inicjatywy Elżbiety Kluz i Eweliny Maciejowskiej, odbyły się prelekcje z pracownikiem Straży Miejskiej - panem Bogusławem Ryznerem. Spotkania, podobnie jak w poprzednich latach, obejmowały edukację uczniów wszystkich klas pierwszych.

 

Tematyka spotkań obejmowała:

 • zadania i obowiązki Straży Miejskiej na terenie miasta,

 • problemy związane z zachowaniem młodzieży w miejscach publicznych,

 • używanie wulgaryzmów, palenie papierosów, spożywanie alkoholu i konsekwencje tych zachowań.

 

 

Opracowanie: Ewelina MACIEJOWSKA   Elżbieta KLUZ


 

 

 Nowe narkotyki – czy znasz prawdę o „DOPALACZACH” ?  ( 2 XI 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

 

 

 1. Dopalacze to nic innego jak nowe narkotyki, których użycie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia. W ostatnich latach w Polsce i innych krajach UE dramatycznie wzrosła liczba zatruć i zgonów związanych z ich używaniem.

 2. Nowe narkotyki nie są bezpieczne, choć niektórzy sprzedawcy i użytkownicy tak twierdzą. Nawet jednokrotne użycie może doprowadzić do nieodwracalnych skutków zdrowotnych, a nawet śmierci.

 3. Nowe narkotyki, choć sprzedawane jako ten sam produkt lub substancja, przy każdym kolejnym zakupie mogą mieć inny skład, dlatego nigdy nie wiesz, co zażywasz.

 4. Używanie narkotyków w połączeniu z alkoholem i innymi substancjami odurzającymi stwarza dodatkowe zagrożenie dla zdrowia i życia.

 5. Nowe narkotyki charakteryzują się wysoką toksycznością nawet w mikroskopijnych dawkach. Ich użycie łatwo może doprowadzić do trwałego uszkodzenia organów wewnętrznych i ośrodkowego układu nerwowego.

 6. Prowadzenie pojazdów po zażyciu jakichkolwiek narkotyków to śmiertelna pułapka, która stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia nie tylko kierowców i pasażerów, ale także innych osób na drodze.

 

DOWIEDZ SIĘ CO RYZYKUJESZ ? ZASTANÓW SIĘ CZY WARTO ?

 

Nowe narkotyki o działaniu pobudzającym powodują:

 • podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,

 • zaburzenia psychotyczne, którym towarzyszą halucynacje i pobudzenie,

 • zaburzenia pracy serca,

 • udar mózgu,

 • zawał serca.

 

Nowe narkotyki reklamowane jako działające podobnie do marihuany powodują:

 • „gonitwę” myśli, nerwowość, stany lękowe,

 • „zamazaną” mowę, wymioty,

 • zaburzenia psychiczne,

 • podwyższenie tętna i ciśnienia krwi,

 • bóle w klatce piersiowej,

 • drgawki.

 

Nowe narkotyki o działaniu halucynogennym powodują:

 • przyśpieszony puls, trudności w oddychaniu, sztywność mięśni,

 • uszkodzenie nerek,

 • silne pobudzenie psychoruchowe, niepokój, bezsenność, wahania nastroju,

 • przenikliwy lęk, panikę,

 • utratę kontroli nad własnym zachowaniem

 • próby samobójcze.

 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY ?

- Bezpłatna Infolinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej Nowe Narkotyki – Dopalacze 800 060 800
- Antynarkotykowy Telefon Zaufania 801 199 990 czynny codziennie od 16: 00 – 21:00
- Antynarkotykowa Poradnia Internetowy www.narkomania.org.pl
 

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA

 

Objawy zatrucia nowymi narkotykami, takie jak: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, zatrzymanie oddechu czy nadmierne pobudzenie psychoruchowe są bezwzględnymi wskazaniami do wezwania pogotowia ratunkowego.

 

W takich sytuacjach zadzwoń pod numer 112.

 

Do czasu przybycia pogotowia udziel pierwszej pomocy przedmedycznej:

 • w przypadku utraty przytomności ułóż osobę nieprzytomną w pozycji bezpiecznej zapewniającej dopływ powietrza i ochronę przed zachłyśnięciem, sprawdzaj oddech,

 • w przypadku zatrzymania oddechu zastosuj procedury Podstawowego Podtrzymania Życia (30 ucisków na klatkę piersiową i 2 wdechy)

 • w przypadku pobudzenia zapewnij obecność 1 – 2 osób przyjaznych dla poszkodowanego,

 • pozostań przy poszkodowanym do czasu przybycia pogotowia ratunkowego,

 • jeśli tylko to możliwe dowiedz się, jakich substancji użył poszkodowany. Znalezione przy poszkodowanym leki, używki lub opakowania przekaż personelowi medycznemu.

 

Opracowanie: Ewelina MACIEJOWSKA   


 

 

  Jesień w obiektywie ( 1 XI 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce


          W miesiącu październiku uczestnicy Hufca Pracy 9-12 w Jarosławiu wzięli udział w wojewódzkim konkursie fotograficznym „Jesienne życie w obiektywie”.

          Jednym z działań było wykonanie zdjęć przez członków koła plastyczno-fotograficznego „PŁOMIEŃ”. W celu realizacji tego zadania, uczennice klasy I F wraz z opiekunem Panią Dorotą Czuczkiewicz wybrali się do miejscowego parku, aby uchwycić na fotografiach uroki złotej polskiej jesieni.


          Prace konkursowe, przedstawiające jesienne motywy uczniowie wykonywali, kierując się własną kreatywnością i wyobraźnią. W ciągu miesiąca wpłynęło wiele ciekawych i pomysłowych projektów fotograficznych. Galerię w/w prac będzie można oglądać na gazetce ściennej w biurze Hufca, którą zainicjowali oraz samodzielnie wykonają uczestnicy.

          Działania tego typu przyczyniają się do rozbudzania motywacji do podejmowania różnych form aktywności poznawczej i ruchowej, rozwijają wyobraźnię i wrażliwość młodych ludzi oraz są doskonałą alternatywą spędzania czasu wolnego.

Tekst: Dorota Czuczkiewicz – wychowawca 9-12 HP Jarosław
Zdjęcia: Dorota Czuczkiewicz – wychowawca 9-12 HP Jarosław, Klaudia Kociuba, Gabriela Ciurko – uczestniczki Hufca/uczennice klasy I F.
 


 

 

 Październik - miesiącem walki z rakiem piersi ( 28 X 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          W październiku w naszej szkole odbyło się spotkanie dotyczące profilaktyki raka piersi, które prowadziła Pani Marta Zadorożny. Przedstawiła najważniejsze informacje o nowotworze piersi, o których powinna wiedzieć każda kobieta. Podstawowym celem tego spotkania była edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej poprzez: wzrost wiedzy na temat raka piersi, wzrost wiedzy w zakresie samobadania piersi oraz ukształtowania odpowiedzialności za własne zdrowie. Nowotwór piersi dotyczyć może każdej kobiety, nie tylko między 50 i 70 rokiem życia, ale także młodych dziewczyn. Najważniejsze jest to, aby jak najszybciej wykryć chorobę. Pani Marta zachęcał kobiety do regularnego badania się, które jest całkowicie bezbolesne. Od dwóch lat nasza szkoła realizuje program profilaktyczny „Wybierz życie pierwszy krok”.

 

          W związku z powyższym podejmujemy szereg działań profilaktycznych z zakresu nie tylko raka piersi, ale także raka szyjki macicy. Działania, które prowadzimy są bardzo ważne, gdyż wiele kobiet nie posiada wiedzy w tym zakresie.

 

Opracowanie: Ewelina MACIEJOWSKA  

 


 

 

 Nagroda od Urzędu Marszałkowskiego dla naszych Absolwentów  ( 25 X 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

 

          16 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów i nagród pieniężnych dla młodzieży województwa podkarpackiego. Uroczystość odbyła się w ramach programu wspierającego edukację uzdolnionej młodzieży: „Nie zagubić talentu”.
 

          Pragniemy poinformować, że wniosek złożony przez Dyrekcję ZSSChiO z kandydaturą naszych ubiegłorocznych uczniów został pozytywnie rozpatrzony i właśnie oni zostali zaproszeni do wzięcia udziału w powyższej uroczystości celem odebrania dyplomów oraz nagród pieniężnych.

 

          Piotr Sztych i Norbert Chmielecki - absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej o kierunku wędliniarz, zostali docenieni przez Zarząd Urzędu Marszałkowskiego za kwietniowe osiągnięcia na Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa w Poznaniu, gdzie zajęli I i II miejsce. Turniej dotyczył wiedzy i umiejętności zawodowych w dziedzinie wędliniarstwa.

 

          Nagrody w Rzeszowie były przyznawane za szczególne osiągnięcia zdolnej młodzieży w nauce, dla laureatów olimpiad, konkursów i turniejów o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim bądź międzynarodowym oraz uczniów uzdolnionych w jednej dziedzinie. Nasi absolwenci, Piotr i Norbert, bardzo ucieszyli się na tę wiadomość. Uważają, że ich osiągnięcia były warte nauki, a udział w Turnieju opłacał się nie tylko poprzez zajęcie najwyższych miejsc w Polsce ale też i finansowo.

 

 

Opracowanie: Monika KRYPEL   


 

 

 Październik Międzynarodowym Dniem AAC  ( 25 X 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce  

 

 

Październik Międzynarodowym miesiącem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC.

 

Czym jest komunikacja alternatywna i wspomagająca?

 

          Alternatywne i wspomagające metody komunikacji to grupa metod mających na celu umożliwienie komunikowania się osobom, które nie posiadają umiejętności mówienia, bądź przeznaczone są dla osób, których umiejętność mówienia nie zapewnia im skutecznego porozumiewania się z otoczeniem (np. mowa niewyraźna) lub nie wykształciły jeszcze umiejętności mowy, a wprowadzenie systemu komunikacji ma pomóc w jej rozwoju. Zamiast wypowiadanych słów i zadań osoby mogą używać znaków graficznych (np. piktogramów), znaków manualnych, znaków przestrzenno - dotykowych (np. przedmiotów).

 

Alternatywne metody komunikacji wspomagają porozumiewanie się osób z:

 • porażeniem mózgowym

 • specyficznymi zaburzeniami mowy

 • autyzmem

 • zespołem Downa

 • niepełnosprawnością intelektualną.

 

Zalety korzystania z AAC:

 • osoba dokonuje wyborów, dzięki temu jest niezależna i samodzielna,

 • osoba może wyrażać swoje oczekiwania i potrzeby; jest lepiej rozumiana przez innych,

 • osoba może rozmawiać nie tylko z najbliższymi ale też np. ze swoim kolegą, koleżanką, sprzedawcą – poszerza się w ten sposób krąg partnerów komunikacyjnych,

 • rozwija się poznawczo - zdobywa wiedzę i doświadczenie,

 • może aktywnie uczestniczyć w sytuacjach komunikacyjnych; nie pozostaje bierna,

 • korzystanie z symboli AAC pokazuje osobie, że jej sposób porozumiewania się „działa” i jednocześnie motywuje ją do komunikowania się,

 • komunikacja alternatywna podnosi jakość życia osób nieporozumiewających się werbalnie, umożliwia wchodzenie w relacje i daje możliwość uczestnictwa w głównym nurcie życia.

 

Opracowanie: Ewelina MACIEJOWSKA   


 

 

 XIV Regionalny Konkurs Recytatorski i Poetycki im. J.Hordyńskiego  ( 21 X 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          Konkurs odbywa się w Jarosławiu już od kilkunastu lat. Jak co roku, w październiku w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji spotykają się ze sobą najlepsi recytatorzy z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, aby rywalizować o nagrodę główną. Pozostali uczestnicy startują też w kategorii twórczość własna lub poezja śpiewana.

          Celem konkursu jest przybliżenie miłośnikom poezji oraz innym odbiorcom twórczości Jerzego Hordyńskiego - poety mieszkającego przed laty w Jarosławiu. Podczas zmagań konkursowych w dniu 16.10.2015r. recytatorzy przedstawiali interpretację wierszy tego właśnie autora, a także utworów Mateusza Pieniążka - poety związanego z naszym regionem.

          W imprezie udział wzięli także reprezentanci ZSSChiO: Dominika Lonc z kl. III LO i Bartosz Tomaszewski z kl. III hTk, przygotowani przez mgr Agnieszkę Sęk. Uczniowie pięknie recytowali wybrane wiersze. Publiczność nagrodziła ich występy gromkimi brawami.

         Podsumowanie konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 23.10.2015r. Podczas konkursu młodzież ma możliwość zdobywania wiedzy o twórczości podkarpackich poetów, rozwijania swoich literackich zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności ciekawej recytacji tekstów.

 

 

Opracowanie: Agnieszka SĘK   


 

 

 Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczno - Kelnerski  ( 20 X 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

 

 

         W dniu 20 listopada odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczno-Kelnerski pt. "Kuchnia Polska na Mazowszu 2015". Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie oraz firma Stalgast Sp. z o.o. przy wsparciu Mistrzów sztuki kulinarnej i kelnerskiej. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich profili szkół gastronomicznych w całej Polsce.

Konkurs składa się z dwóch etapów:


          Pierwszy etapem jest kwalifikacja, czyli przygotowanie, nadesłanie zgłoszenia i receptur, opisu produkcyjnego i zdjęć potraw - zakąski gorącej którym głównym składnikiem ma być filet karpia ze skórą , oraz dania głównego którego głównym składnikiem jest schab wieprzowy bez kości. Pozytywne przejście kwalifikacji przez zespól kulinarny automatycznie kwalifikuje uczestnika konkursu kelnerskiego z danej szkoły. Do drugiego etapu zostanie wylosowanych 12 szkół z całej Polski które zmierzą się ze sobą w kuchni i na sali konsumenckiej.
        

          Drugim etapem jest część praktyczna w której należy wykonać po 4 porcje zakąski gorącej oraz dania głównego, oraz obsługa kelnerska wykonana przez uczestnika konkursu kelnerskiego.

          W konkursie kulinarnym jako duet będę reprezentować szkołę jako szef zespołu Patrycja Gwóźdź wraz z moim partnerem Radosławem Drzyzgą, który również jest z klasy 3Tż. W Konkursie Kelnerskim reprezentować naszą szkołę będzie Paweł Zając z klasy 3hTk. Naszym opiekunem jest Pani mgr inż. Wanda Mazurek, a konsultacje przeprowadzała Pani mgr inż. Wioletta Stoch.

         Wraz z moim kolegą przygotowaliśmy na zakąskę gorącą Szaszłyka z karpia w towarzystwie ślimaka z nutą szampańskiego sosu z dyni i brzoskwiń, natomiast daniem głównym będą Roladki wieprzowe z rydzami na postumencie biszkoptu ze szpinakiem okraszone sosem jerzynowo-lawendowym w towarzystwie róży grójeckiej.

          Nadesłane potrawy oceniać będzie jury złożone z Szefów kuchni i nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. Liczymy na to że nadesłane fotografie naszych potraw przykują uwagę jury i pomogą nam przejść do następnego etapu, na co gorąco liczymy. Na razie trzymamy kciuki bo ogłoszenie wyników nastąpi już 28 października 2015r.
 


Opracowanie - Patrycja Gwóźdź
 


 

 W Hufcu Pracy 9-12 konkurs wiedzy o Janie Pawle II ( 16 X 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

 

          W dniu 9 października 2015r. 9-12 Hufiec Pracy w Jarosławiu w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących zorganizował i przeprowadził konkurs Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.
          W konkursie udział wzięła młodzież klas drugich o specjalności: kucharz, fryzjer oraz wędliniarz. Przed rozpoczęciem konkursu została przeprowadzona krótka pogadanka na temat Naszego Wielkiego Rodaka dot. jego życia, działalności oraz pontyfikatu.
          Konkurs w formie testu zawierał 13 pytań. Na jego rozwiązanie przeznaczono jedną godzinę lekcyjną.

Zwycięzcą konkursu został uczestnik klasy II cw Dariusz Kopeć, który wykazał się dużą wiedzą zdobywając tym samym największą liczbę punktów.

Autor tekstu i zdjęć: Wiesława Kamińska, Wychowawca w Hufca Pracy w Jarosławiu

 


Przypisy: 01_W Hufcu Pracy 9-12 Konkurs wiedzy o Janie Pawle II – Uczestnicy hufca podczas pisania testu.
 


 

 

 Zmiana terminu pikniku  ( 15 X 2015r. )    

 

 

          Ze względu na pogodę termin pikniku "Warzywa kontra Owoce" organizowanego wspólnie z Agencją Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie został przełożony na najbliższy wtorek 20 października 2015roku. Zapraszamy do Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w godzinach 1100 - 1300 .
 

Organizatorzy
 


 

 

 Święto Komisji Edukacji Narodowej ( 14 X 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

 

          14 października to dzień szczególny dla całej społeczności szkolnej. Święto Komisji Edukacji Narodowej to dobry moment, aby w natłoku codziennych spraw dostrzec i docenić pracę tych, od których zależy dobro naszych dzieci, a co za tym idzie dobro nas wszystkich. W ZSSChiO ten dzień zawsze obchodzony jest uroczyście. Nie inaczej było i tym razem. Spotkanie nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły odbyło się na sali gimnastycznej i składało z dwóch części.

          Pierwszą, oficjalną, poprowadziła Pani Dyrektor Dorota Wierzbińska – Dubaj. Cytując Janusza Korczaka zwróciła uwagę na powołanie i poczucie misji, które powinno towarzyszyć każdemu nauczycielowi w wykonywaniu zawodu. I właśnie to powołanie, poparte ciężką pracą, doceniła, wręczając tegoroczne nagrody dyrektora, które otrzymało aż 20 nauczycieli naszej szkoły oraz 5 pracowników administracji i obsługi.
          Drugą, mniej oficjalną częścią uroczystości był występ-niespodzianka. Bowiem w rolach głównych wystąpili nauczyciele przebrani za swoje odpowiedniki z lat 50., 60., 70., 80. i 90. W ten żartobliwy sposób ukazano historię szkoły na przestrzeni lat w oparciu o materiały PKF. Pomysłodawczynią i główną organizatorką tego przedsięwzięcia była Pani Barbara Grządziel – Rymarz, a pomocą służyły Panie: Małgorzata Jakielaszek i Monika Cholewa.
 

          Z tego też miejsca organizatorzy pragną podziękować wszystkim za zaangażowanie i dystans do siebie. Wykazaliście się olbrzymim poczuciem humoru. Dziękujemy!

 

Opracowanie: Małgorzata JAKIELASZEK   


 

 W Hufcu Pracy 9-12 trwa akcja zbiórki nakrętek ( 13 X 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

 

          W dniu 9 października 2015 r. uczestnicy 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu - członkowie Rady Młodzieży w ramach inicjatywy samorządowej „Jeśli chcesz ty też możesz się przyłączyć” przekazali kolejny już raz zebrane plastikowe nakrętki. Nakrętki były zbierane przez uczestników i przekazane do hufca, a następnie do biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących, skąd wraz ze zbiórką z całej szkoły zostaną przekazane do koordynatora akcji Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu. Pieniądze ze sprzedaży zostaną przekazane na zakup sprzętu medycznego dla dziecka niepełnosprawnego najbardziej potrzebującego.
 

         Jest to piękny i szlachetny cel, ponieważ uczy młodych nie tylko systematyczności ale również i wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Być może my kiedyś też będziemy potrzebować i oczekiwać pomocy od innych.


Autor tekstu i zdjęć: Wiesława Kamińska, Wychowawca w Hufcu Pracy w JarosławiuPrzypisy:
01_W Hufcu Pracy 9-12 trwa akcja zbiórki nakrętek – Uczestnicy Rady Młodzieży podczas przekazania plastikowych nakrętek.

 

 


 

 

 Honorowi krwiodawcy Jarosławskiego HUFCA ( 8 X 2015r.) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 

          W dniu 06.10.2015 roku uczestnicy Hufca Pracy 9-12 w Jarosławiu wraz z Wychowawcą Łukaszem Rymarzem raz Komendantem Andrzejem Kucą wzięli udział w Akcji Honorowego Oddawania Krwi. Akcja ta przeprowadzona została pod siedzibą Urzędu Miasta Jarosławia w mobilnym punkcie poboru krwi – „Krwiobusie”. Jest to specjalistyczny autobus przeznaczony do poboru krwi poza centrami krwiodawstwa. Mobilne punkty poboru działają w ramach programu uruchomionego przez Ministerstwo Zdrowia, który to zapewnia samowystarczalność Polski w zakresie krwi.

 

Krwiodawstwo w Polsce ma charakter honorowy, co oznacza, że opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Już po raz drugi uczestnicy jarosławskiego Hufca wsparli Akcję Honorowego Oddawania Krwi. Dla każdego z nich taka inicjatywa jest formą zaangażowania się w życie społeczne. Niektórzy oddając krew po raz pierwszy kierują się głownie ciekawością, która jednak z czasem staje się świadomą pomocą dla innych. Jest to wielka satysfakcja ze spełnienia dobrego uczynku i okazania pomocy potrzebującym. Można powiedzieć, że w ten sposób przyczyniamy się do ratowania ludzkiego życia. Oddając krew, krwiodawca nie tylko pomaga innym potrzebującym ale także badany jest każdorazowo przez lekarza, który w razie stwierdzenia nieprawidłowości może skierować go do danej placówki w celu dalszego badania oraz leczenia.

 

Kolejna Akcja Krwiodawstwa staje się od tej pory cyklicznym wydarzeniem w życiu Hufca.

 

Autor tekstu i zdjęć: Łukasz Rymarz, wychowawca Hufca

 


 

 

 Wizyta Amerykanów w szkole  ( 6 X 2015r. ) Tekst w wysokim kontraście i zwiększonej czcionce

 


          W dniu 14.09.2015 w ramach wymiany doświadczeń oraz umocnienia współpracy polsko - amerykańskiej, jednostkę wojskową w Jarosławiu odwiedziła grupa 7 żołnierzy Armii Amerykańskiej. W powitaniu gości w jednostce, którą dowodzi ppłk mgr inż. Dariusz Słota uczestniczył również nauczyciel naszej szkoły Pan Grzegorz Lewkowicz, który pełnił funkcję tłumacza. Na spotkaniu obecny był również Dyrektor Muzeum Kamienica Orsettich Pan Jarosław Orłowski. Tego dnia żołnierze zwiedzili jednostkę wojskową oraz Izbę Pamięci, która tam się znajduje.
Kolejnego dnia po wypełnieniu obowiązków w jednostce goście zwiedzili nasze miasto. Żołnierze odwiedzili Muzeum Kamienicę Orsettich, gdzie przywitał ich Pan Jarosław Orłowski, rolę przewodnika pełniła Pani Grażyna Żurawska. Tłumaczem w ciągu całego spotkania był Pan Grzegorz Lewkowicz. Po trasie podziemnej, znajdującej się pod rynkiem Starego Miasta oprowadziła żołnierzy właścicielka kamienicy i podziemi Pani Katarzyna Olchowa.


          Następnie wraz z Panią G. Żurawską i Panem G. Lewkowiczem Amerykanie przeszli trasę wycieczkową wokół Rynku – obejrzeli Cerkiew oraz Mały Rynek. Ostatnim miejscem, które żołnierze odwiedzili tego dnia był Klasztor Benedyktynek, gdzie zobaczyli m.in. Czarną Kaplicę. Po wspólnej kawie i szarlotce w kawiarence przy kościele Św. Mikołaja goście udali się na odpoczynek.
 

          W środę 16 września na zaproszenie Dyrektora Szkoły Pani Doroty Wierzbińskiej - Dubaj amerykańscy żołnierze odwiedzili naszą szkołę. Na spotkaniu z młodzieżą opowiadali o swoich doświadczeniach i współpracy z polskimi żołnierzami podczas misji pokojowych m.in. w Afganistanie. Uczniowie pytali najczęściej o trudy życia codziennego na misjach a także o to w jaki sposób służba wpływa na ich życie prywatne i rodzinne. Spotkanie, w którym wzięło udział ok. 40 uczniów ZSSCHiO prowadził Pan G. Lewkowicz. Obecni byli również opiekun grupy Amerykanów mł. chor. Adam Król, Dyrektor Muzeum Pan J. Orłowski, były nauczyciel naszej szkoły oraz nauczyciel języka angielskiego Pan Piotr Karpiński.
 

          Wizyta żołnierzy w naszej szkole nie tylko poszerzyła wiedzę na temat polsko-amerykańskiej współpracy militarnej, przybliżyła uczniom kulturę amerykańską ale także pozwoliła na zweryfikowanie umiejętności językowych gdyż chęć zadawania pytań w naturalny sposób przełamywała barierę językową.
 

   Opracowanie: Grzegorz LEWKOWICZ