Informacja do strony:

W związku z ciągłymi zmianami w oświacie i zmieniającymi się przepisami prawa oświatowego zwracamy uwagę na stała aktualizację treści statutu dokonywaną na konferencjach plenarnych Rady Pedagogicznej - z tego powodu prosimy zwracać uwagę na daty aktualizacji statutu.

 

 

Wersja ujednolicona Statutu ZSSChiO w Jarosławiu

data publikacji 27 listopada 2017r.

zawiera zgłoszone poprawki do Komisji Statutowej.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !!! UWAGA !!!

Udostępniamy nową, zaktualizowaną treść statutu.

Prosimy Państwa o uwagi do nowych zapisów w statucie a także ewentualne cenne sprostowania i uzupełnienia.

 

NOWY STATUT

Treść nowego statutu

(kliknij na obrazku aby pobrać lub otworzyć plik w formacie *.doc)