Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu Informacje ogólne Harmonogram Uczestnicy Rekrutacja Ewaluacja Dokumenty Certyfikaty
Projekt: 2013-1-PL1-LEO03-38275
Strona główna projektu VETPRO Startowa Harmonogram Zadania Galerie Koordynacja
Made by R.Porczak
Międzynarodowa wymiana doświadczeń drogą do podniesienia jakości kształcenia zawodowego

TYTUŁ PROJEKTU

 „Międzynarodowa wymiana doświadczeń drogą do podniesienia jakości kształcenia zawodowego” -  Projekt mobilności Wymiana doświadczeń VETPRO Leonardo da Vinci w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.
Zapraszamy wszystkich do naszego serwisu projektowego.
Startowa