70-lecie ZSSChiO

Historia

Najważniejsze daty

Wrzesień 1947 - w ramach Państwowych Szkół Budownictwa powstał wydział chemiczny zorganizowany z inicjatywy mgr inż. Józefa Tadeusza Barańskiego i Mariana Gruszki. Lokalizacja sale drugiego piętra w budynku Szkoły Budowlanej przy ulicy Poniatowskiego 13. Kwiecień 1947/1948 - oficjalna akceptacja władz na Wydział Chemiczny przy Państwowych Szkołach Budownictwa w Jarosławiu - przekształcony później w 3-letnie Liceum Technologiczno - Chemiczne. Powstanie samodzielnego Technikum chemiczne go zlokalizowanego w budynku przy ulicy 3-go Maja 53. Dyrektorem tej placówki został pan Marian Gruszka. Rok 1951 - powstał nowy 4 letni kierunek - technologia środków farmaceutycznych. Rok 1955 -  przeniesienie całego Technikum Chemicznego do budynku przy ulicy Kraszewskiego 5, który szkoła zajmuje do dzisiaj. Utworzenie nowych wydziałów: przetwórstwo owoców i warzyw oraz winiarstwo. Zorganizowanie na 2 piętrze szkoły internat żeński. Rok 1958/1959 - rezygnacja z kierunku analiza  - powstanie wydziału mięsnego. Dyrektorem szkoły w tym czasie został Pan Jan Majkut. Rok 1961/1962 - nowe specjalności związane z rozwojem przemysłu spożywczego w Jarosławiu. Powstają klasy przyzakładowe przy ZPC SAN i Zakładach Mięsnych, a także kierunki: piekarstwo i młynarstwo. Zlikwidowano natomiast przetwórstwo owoców i warzyw. Rok 1966 - szkołą zaczyna kierować Pan mgr Władysław Czarny. Powstanie: stołówki szkolnej, nowych pracowni lekcyjnych. Montaż centralnego ogrzewania. Dobudowanie 3 piętra w budynku szkolnym gdzie umieszczono internat. Wybudowanie sali gimnastycznej, kompleksu sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych. Rok 1969 -  nadanie szkole sztandaru w dniu 21 września. Rok 1971 -  nadanie szkole iminia patrona  Marii Curie - Skłodowskiej w dniu 4 grudnia. RLata 1974-1982 -  filia UMCS w ramach współpracy z lubelską uczelnią. Rok 1979 -  Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Przemyślu w dniu 1 stycznia 1979 roku szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Rok 1978/1979 -  kierownictwo szkoły przejął Pan mgr Eugeniusz Brzuchacz. Rok 1991 -  kierownictwo szkoły przejął Pan Dyrektor mgr Jacek Stańda. Wprowadzonie nowych kierunkówi kształcenia: technologia żywności, żywienie zbiorowe, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Rok 2001 -  szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Rok 2004 -  nasza szkoła jako jedna z nielicznych w województwie podkarpackim wygrała konkurs związany bezpośrednio z pozyskaniem środków finansowych z funduszy unijnych na realizację zadań zawartych w opracowanym planie.
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
70-lecie ZSSChiO

Historia

Najważniejsze daty

Wrzesień 1947 - w ramach Państwowych Szkół Budownictwa powstał wydział chemiczny zorganizowany z inicjatywy mgr inż. Józefa Tadeusza Barańskiego i Mariana Gruszki. Lokalizacja sale drugiego piętra w budynku Szkoły Budowlanej przy ulicy Poniatowskiego 13. Kwiecień 1947/1948 - oficjalna akceptacja władz na Wydział Chemiczny przy Państwowych Szkołach Budownictwa w Jarosławiu - przekształcony później w 3-letnie Liceum Technologiczno - Chemiczne. Powstanie samodzielnego Technikum chemiczne go zlokalizowanego w budynku przy ulicy 3-go Maja 53. Dyrektorem tej placówki został pan Marian Gruszka. Rok 1951 - powstał nowy 4 letni kierunek - technologia środków farmaceutycznych. Rok 1955 -  przeniesienie całego Technikum Chemicznego do budynku przy ulicy Kraszewskiego 5, który szkoła zajmuje do dzisiaj. Utworzenie nowych wydziałów: przetwórstwo owoców i warzyw oraz winiarstwo. Zorganizowanie na 2 piętrze szkoły internat żeński. Rok 1958/1959 - rezygnacja z kierunku analiza  - powstanie wydziału mięsnego. Dyrektorem szkoły w tym czasie został Pan Jan Majkut. Rok 1961/1962 - nowe specjalności związane z rozwojem przemysłu spożywczego w Jarosławiu. Powstają klasy przyzakładowe przy ZPC SAN i Zakładach Mięsnych, a także kierunki: piekarstwo i młynarstwo. Zlikwidowano natomiast przetwórstwo owoców i warzyw. Rok 1966 - szkołą zaczyna kierować Pan mgr Władysław Czarny. Powstanie: stołówki szkolnej, nowych pracowni lekcyjnych. Montaż centralnego ogrzewania. Dobudowanie 3 piętra w budynku szkolnym gdzie umieszczono internat. Wybudowanie sali gimnastycznej, kompleksu sal lekcyjnych i pomieszczeń biurowych. Rok 1969 -  nadanie szkole sztandaru w dniu 21 września. Rok 1971 -  nadanie szkole iminia patrona  Marii Curie - Skłodowskiej w dniu 4 grudnia. RLata 1974-1982 -  filia UMCS w ramach współpracy z lubelską uczelnią. Rok 1979 -  Decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Przemyślu w dniu 1 stycznia 1979 roku szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Rok 1978/1979 -  kierownictwo szkoły przejął Pan mgr Eugeniusz Brzuchacz. Rok 1991 -  kierownictwo szkoły przejął Pan Dyrektor mgr Jacek Stańda. Wprowadzonie nowych kierunkówi kształcenia: technologia żywności, żywienie zbiorowe, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Rok 2001 -  szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Rok 2004 -  nasza szkoła jako jedna z nielicznych w województwie podkarpackim wygrała konkurs związany bezpośrednio z pozyskaniem środków finansowych z funduszy unijnych na realizację zadań zawartych w opracowanym planie.