70-lecie ZSSChiO

Komunikaty po uroczystości

Komunikat A (16.10.2017r.)

Poszukiwane są elementy dekoracji sali: dwa bukiety, dwa świeczniki i lampion. Osoby, który posiadaja informacje na temat miejsc, w których są ukryte proszone są o kontakt telefoniczny  +48 16 621 64 14

Komunikat B (16.10.2017r.)

Uczestnicy części oficjalnej zjazdu, którzy wpłacili wpisowe, a nie dokonali rejestracji w szkole mogą odebrać okolicznościową publikację w sekretariacie szkoły do 20 października 2017r.

Komunikat C (17.10.2017r.)

Film DVD z obchodów, można zamawiać telefonicznie w Twojej TV +48 603 214 784. Cena 35 zł + koszt przesyłki.

Komunikat D (17.10.2017r.)

W sekretariacie szkoły można zakupić okolicznościową publikację. Cena 30 zł.

Komunikaty przed uroczystością

Komunikat 1 (24.10.2016r.)

W dniu 24.10.2016 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów 70 - lecia ZSSChiO w Jarosławiu, na którym obecni byli: Wanda Mazurek, Grzegorz Stempak, Jacek Stańda, Józef Konopelski, Maria Konopelska, Dominika Franczyk, Elżbieta Hubicka, Bożena Wojciechowska, Wiesława Poczaj, Władysław Płoszaj, Dorota Wierzbińska - Dubaj, Jolanta Trelka, Teresa Fic oraz Magdalena Poczaj. Spośród obecnych osób został wybrany Zarząd Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia Zespołu Szkól Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu w składzie: 1. Dorota Wierzbińska - Dubaj - przewodniczący 2. Jacek Stańda - z-ca przewodniczącego, 3. Teresa Fic - członek 4. Elżbieta Hubicka - członek, 5. Wiesława Poczaj - członek, 6. Władysław Płoszaj - członek.   Komunikat 2 (09.03.2017r.) Komitet organizacyjny obchodów 70 – lecia ZSSChiO w Jarosławiu ustalił termin obchodów na dzień 14 października 2017r. Koszty udziału w obchodach są następujące: 1. Uczestnictwo w zjeździe absolwentów – 50 zł/osoba  2. Uczestnictwo w balu absolwentów dodatkowo – 150 zł/osoba Istnieje możliwość wpłaty na bal za osobę towarzyszącą koszt – 150 zł.  Łączny koszt udziału w zjeździe i balu to – 200 zł/osoba. Komunikat 3 (10.03.2017r.) Prosimy o dokonywanie zgłoszeń uczestnictwa w obchodach 70 – lecia ZSSChiO w Jarosławiu drogą mailową - adres: zsschio70lat@interia.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych danych: 1. Imiona i nazwisko 2. Imiona i nazwisko, pod którym ukończono szkołę 3. Typ szkoły i ukończony kierunek 4. Rok ukończenia szkoły 5. Telefon kontaktowy 6. Adres e- mail 7. Deklaracja wpłaty na bal: TAK/NIE 8. Deklaracja wpłaty na bal za osobę towarzyszącą: TAK/NIE W miarę możliwości prosimy o organizowanie się w grupy i dokonywanie zgłoszeń grupowych. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli  niemożliwy jest kontakt drogą mailową można dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem (+48) 16 621 64 14. Komunikat 4 (11.03.2017r.) Po zgłoszeniu (Komunikat Nr 3) prosimy o dokonywanie wpłat Nazwa odbiorcy: Komitet Organizacyjny obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  na konto: 41 9096 0004 3001 0076 1129 0001 Tytułem:  imiona i nazwisko, pod którym ukończono szkołę, ukończony kierunek, rok ukończenia szkoły Przykład: Jan Tadeusz Kowalski, analiza chemiczna, 1985 .   Komunikat 5 ( 28.03.2017r. ) Bezpieczeństwo danych Wszystkie informacje pozyskane w różnej formie w trakcie uroczystości będą weryfikowane pod kątem ochrony danych osobowych. Przed uczestnictwem każdy uczestnik będzie poproszony o wyrażenie swojej zgody na udostępnienie  swojego wizerunku w zdjęciach zbiorowych (ze względów prawnych jest to wymagane w dobie powszechnych telefonów komórkowych). Komunikat 6 ( 31.08.2017r. ) - ZMIANA Komitet Organizacyjny obchodów 70 – lecia ZSSChiO w Jarosławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie wszystkich wpłat do końca września 2017 roku. Określenie ilości potwierdzonych uczestników znacznie usprawni przygotowanie naszego wspólnego święta - między innymi pomoże określić jego wielkość, związane z tym zadania organizacyjne oraz skalkulować koszty. Bardzo prosimy o telefoniczne lub elektroniczne (e-mail) przesyłanie zgłoszeń do szkoły. Komunikat 7 ( 05.09.2017r. ) Informujemy, że na stronie głównej szkoły w zakładce Absolwenci została zamieszczona zaktualizowana lista wszystkich naszych absolwentów od Rocznika 1950 do Rocznika 2017 (link:  http://www.zsschiojaroslaw.edu.pl/absolwenci.html ). Bardzo prosimy o zweryfikowanie list i ewentualne przesłanie poprawek na szkolną skrzynkę e-mail. Dziękujemy. Komunikat 8 ( ……. 2017r. )   …………………. . Komunikat 9 ( ……. 2017r. )   …………………. .
1 1 1 2 2 2 3 3 3 5 5 5
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia ZSSChiO w Jarosławiu - wybór Zarządu Komitetu Organizacyjnego.
Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia ZSSChiO w Jarosławiu - wybór terminu obchodów 70-lecia.
Zasady dokonywania złoszeń - deklaracje.
Informacja o wpłatach - konto bankowe.
Bezpieczeństwo danych osobowych - zgoda na udostępnienie wizerunku.
4 4 4
!!! ZMIANA !!!  Prośba o dokonywanie wpłat do końca września 2017r. - tekst prośby. 
6 6 6
Zweryfikowane listy naszych ABSOLWENTÓW (stan na dzień 05.09.2017r.) - łącze do pliku z listami.
7 7 7 A A A
Komunikaty Organizatorów po zakończeniu obchodów 70-lecia ZSSChiO w Jarosławiu
B B B C C C D D D
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
70-lecie ZSSChiO

Komunikaty po

uroczystości

Komunikat A (16.10.2017r.)

Poszukiwane są elementy dekoracji sali: dwa bukiety, dwa świeczniki i lampion. Osoby, który posiadaja informacje na temat miejsc, w których są ukryte proszone są o kontakt telefoniczny  +48 16 621 64 14

Komunikat B (16.10.2017r.)

Uczestnicy części oficjalnej zjazdu, którzy wpłacili wpisowe, a nie dokonali rejestracji w szkole mogą odebrać okolicznościową publikację w sekretariacie szkoły do 20 października 2017r.

Komunikat C (17.10.2017r.)

Film DVD z obchodów, można zamawiać telefonicznie w Twojej TV +48 603 214 784. Cena 35 zł + koszt przesyłki.

Komunikat D (17.10.2017r.)

W sekretariacie szkoły można zakupić okolicznościową publikację. Cena 30 zł.

Komunikaty

przed

uroczystością

Komunikat 1 (24.10.2016r.)

W dniu 24.10.2016 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Organizacyjnego obchodów 70 - lecia ZSSChiO w Jarosławiu, na którym obecni byli: Wanda Mazurek, Grzegorz Stempak, Jacek Stańda, Józef Konopelski, Maria Konopelska, Dominika Franczyk, Elżbieta Hubicka, Bożena Wojciechowska, Wiesława Poczaj, Władysław Płoszaj, Dorota Wierzbińska - Dubaj, Jolanta Trelka, Teresa Fic oraz Magdalena Poczaj. Spośród obecnych osób został wybrany Zarząd Komitetu Organizacyjnego obchodów 70-lecia Zespołu Szkól Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  w składzie: 1. Dorota Wierzbińska - Dubaj - przewodniczący 2. Jacek Stańda - z-ca przewodniczącego, 3. Teresa Fic - członek 4. Elżbieta Hubicka - członek, 5. Wiesława Poczaj - członek, 6. Władysław Płoszaj - członek.   Komunikat 2 (09.03.2017r.) Komitet organizacyjny obchodów 70 – lecia ZSSChiO w Jarosławiu ustalił termin obchodów na dzień 14 października 2017r. Koszty udziału w obchodach są następujące: 1. Uczestnictwo w zjeździe absolwentów – 50 zł/osoba  2. Uczestnictwo w balu absolwentów dodatkowo – 150 zł/osoba Istnieje możliwość wpłaty na bal za osobę towarzyszącą koszt – 150 .  Łączny koszt udziału w zjeździe i balu to – 200 zł/osoba. Komunikat 3 (10.03.2017r.) Prosimy o dokonywanie zgłoszeń uczestnictwa w obchodach 70 – lecia ZSSChiO w Jarosławiu drogą mailową - adres: zsschio70lat@interia.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie poniższych danych: 1. Imiona i nazwisko 2. Imiona i nazwisko, pod którym ukończono szkołę 3. Typ szkoły i ukończony kierunek 4. Rok ukończenia szkoły 5. Telefon kontaktowy 6. Adres e- mail 7. Deklaracja wpłaty na bal: TAK/NIE 8. Deklaracja wpłaty na bal za osobę towarzyszącą: TAK/NIE W miarę możliwości prosimy o organizowanie się w grupy i dokonywanie zgłoszeń grupowych. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli  niemożliwy jest kontakt drogą mailową można dokonać zgłoszenia telefonicznie pod numerem (+48) 16 621 64 14. Komunikat 4 (11.03.2017r.) Po zgłoszeniu (Komunikat Nr 3) prosimy o dokonywanie wpłat Nazwa odbiorcy: Komitet Organizacyjny obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu  na konto: 41 9096 0004 3001 0076 1129 0001 Tytułem:  imiona i nazwisko, pod którym ukończono szkołę, ukończony kierunek, rok ukończenia szkoły Przykład: Jan Tadeusz Kowalski, analiza chemiczna, 1985 .   Komunikat 5 ( 28.03.2017r. ) Bezpieczeństwo danych Wszystkie informacje pozyskane w różnej formie w trakcie uroczystości będą weryfikowane pod kątem ochrony danych osobowych. Przed uczestnictwem każdy uczestnik będzie poproszony o wyrażenie swojej zgody na udostępnienie  swojego wizerunku w zdjęciach zbiorowych (ze względów prawnych jest to wymagane w dobie powszechnych telefonów komórkowych). Komunikat 6 ( 31.08.2017r. ) - ZMIANA Komitet Organizacyjny obchodów 70 – lecia ZSSChiO w Jarosławiu zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie wszystkich wpłat do końca września 2017 roku. Określenie ilości potwierdzonych uczestników znacznie usprawni przygotowanie naszego wspólnego święta - między innymi pomoże określić jego wielkość, związane z tym zadania organizacyjne oraz skalkulować koszty. Bardzo prosimy o telefoniczne lub elektroniczne (e-mail) przesyłanie zgłoszeń do szkoły. Komunikat 7 ( 05.09.2017r. ) Informujemy, że na stronie głównej szkoły w zakładce Absolwenci została zamieszczona zaktualizowana lista wszystkich naszych absolwentów od Rocznika 1950 do Rocznika 2017 (link:  http://www.zsschiojaroslaw.edu.pl/absolwenci.html ). Bardzo prosimy o zweryfikowanie list i ewentualne przesłanie poprawek na szkolną skrzynkę e-mail. Dziękujemy. Komunikat 8 ( ……. 2017r. )   …………………. . Komunikat 9 ( ……. 2017r. )   …………………. .
1 1 1 2 2 2 3 3 3
ZMIANA!  Prośba o dokonywanie wpłat do 20.09.2017r. - tekst prośby.
4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7