70-lecie ZSSChiO

Program

Uwagi Organizatorów

Prosimy o sukcesywne sprawdzanie informacji zawartych w tym serwisie internetowym.  Pragniemy dołożyć wszelkich starań aby obchody 70 - lecia Zespołu Szkół Spozywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu pozytywnie zapisały sie w pamięci Wszystkich jej Uczestników.
ETAP PRZYGOTOWANIA OBCHODÓW 70-LECIA: III – IX 2017r. Rejestracja uczestników i weryfikacja zgłoszeń. 02 - 06 X 2017r. Przygotowanie identyfikatorów. 09 - 13 .X 2017r. Weryfikacja list absolwentów i publikacja zmian. 12 - 13 X 2017r. Próby generalna przed uroczystością. 13 - 14 X 2017r. Zebrania grup zadaniowych i wolontariuszy
PROGRAM UROCZYSTOŚCI - 14 października 2017r. : 08:00 – 09:45 Rejestracja uczestników na terenie szkoły. godzina 10:00 Uroczysta Msza Święta w  Kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej                                   oo. Franciszkanów - Reformatów w Jarosławiu. godzina 11:30 Przejście ulicami miasta do Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu                                   i Rekreacji w Jarosławiu. godzina 12:00 Część oficjalna zjazdu ( MOSiR Jarosław ). godzina 14:00 Spotkania absolwentów w szkole. godzina 19:00 Bal Absolwentów ( MOSiR Jarosław ).
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
70-lecie ZSSChiO

Program

Uwagi Organizatorów

Prosimy o sukcesywne sprawdzanie informacji zawartych w tym serwisie internetowym.  Pragniemy dołożyć wszelkich starań aby obchody 70 - lecia Zespołu Szkół Spozywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie - Skłodowskiej w Jarosławiu pozytywnie zapisały sie w pamięci Wszystkich jej Uczestników.
ETAP PRZYGOTOWANIA OBCHODÓW 70-LECIA: III – IX 2017r. Rejestracja uczestników i weryfikacja zgłoszeń. 02 - 06 X 2017r. Przygotowanie identyfikatorów. 09 - 13 .X 2017r. Weryfikacja list absolwentów i publikacja zmian. 12 - 13 X 2017r. Próby generalna przed uroczystością. 13 - 14 X 2017r. Zebrania grup zadaniowych i wolontariuszy
PROGRAM UROCZYSTOŚCI - 14 października 2017r. : 08:00 – 09:45 Rejestracja uczestników na terenie szkoły. godzina 10:00 Uroczysta Msza Święta w  Kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej                                   oo. Franciszkanów - Reformatów w Jarosławiu. godzina 11:30 Przejście ulicami miasta do Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu                                   i Rekreacji w Jarosławiu. godzina 12:00 Część oficjalna zjazdu ( MOSiR Jarosław ). godzina 14:00 Spotkania absolwentów w szkole. godzina 19:00 Bal Absolwentów ( MOSiR Jarosław ).
OPCJE - realizowane z wyznaczonymi opiekunami: 10:00 – 12:00 Spotkania klasowe uczestników - wyznaczone sale lekcyjne w szkole 12:00 – 13:00 Pamięć o tych co odeszli - wizyta uczestników w miejscach pochówku 13:00 – 13:30 Pamiątkowa sesja fotograficzna dla uczestników 13:30 - 14:00 Zebranie zbiorów danych - zabezpieczenie filmów i zdjęć z obchodów 14:00 - 15:00 Spotkania indywidualne - dedykowany/dodatkowy program dla chętnych
ETAP PODSUMOWANIA OBCHODÓW 70-LECIA: X – XI 2017r. Publikacje materiałów z Obchodów 70- lecia w mediach. XI – XII 2017r. Przekazanie archiwum fotografi dla chętnych uczestników. I – II 2018r. Zebranie zespołu do spraw promocji i zespołów projektowych. III – IV 2018r. Opracowanie mapy stałych kontaktów z absolwentami.