WYDARZENIA

WYKAZ OGÓLNY

 

 

 

 

 

 

Informację na stronę

opracowała:

 

mgr inż.

Urszula Machaj


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EduBox1

 

 

Pracownia chemiczna Nr 2

Mimo, że szkoła zmieniała nazwę i zmieniały się kierunki kształcenia, pracownia jest stale wykorzystywana do prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Odbywają się tutaj zajęcia dla uczniów technik analityk, technik technologii żywności oraz zajęcia w ramach innowacji „I Ty możesz zostać farmaceutą”. W 2014 roku pracownia została zmodernizowana i doposażona dzięki środkom z projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Oprócz podstawowego wyposażenia uczniowie korzystają ze spektrofotometru, wyparki, refraktometrów, polarymetrów, wag analitycznych itd.
Rodzaje badań i analiz wykonywanych przez młodzież w laboratorium:
- analiza żywności: badanie zawartości tłuszczu, badanie kwasowości i zasadowości, badanie zawartości alkoholu, oznaczanie gęstości, popiołu, wilgotności, ocena organoleptyczna,
- analiza chemiczna: badania wody, leków, nawozów sztucznych, kosmetyków itp. klasycznymi metodami chemicznymi oraz metodami instrumentalnymi.
W pracowni odbywają się egzaminy dla przyszłych analityków w ramach kwalifikacji: Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych oraz Wykonywanie badań analitycznych.

 

 


Pracownie komputerowe Nr i, 2i, Szkolne Studio Fotograficzne, ICIM, SLIT
Pracownie znajdują się na trzecim piętrze w tym samym skrzydle. Łącznie znajduje się w nich 48 stanowisk, przy których odbywają się głównie zajęcia z informatyki, jak również z przedmiotów zawodowych i językowych. Prowadzący zajęcia oraz młodzież wykorzystują jest wielkoformatowy ekran dotykowy, drukarki fiskalne, komputery przenośne oraz profesjonalne urządzenia wielofunkcyjne. Pracownie informatyczne wykorzystywane są także do prowadzenia zajęć wymagających dostępu do Internetu oraz szkoleń multimedialnych dla uczniów i nauczycieli. Podczas sesji egzaminacyjnych uczniowie zdają w pracowniach część pisemną egzaminu z kwalifikacji. W celu zapewnienia odpowiednich standardów egzaminacyjnych sprzęt komputerowy jest sukcesywnie unowocześniany. Ponadto pracownie są klimatyzowane i dodatkowo zabezpieczone. Do jednej z pracowni przylega studio fotograficzne, w którym uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie profesjonalnej fotografii cyfrowej i poznają tajniki warsztatu reportera. Na wyposażeniu studia znajdują się różnorodne tła, lampy światła stałego, mobilne lampy błyskowe oraz softbox z profesjonalną lampą błyskową Quadraline. Uczniowie mają także możliwość fotografowania przedmiotów w namiocie bezcieniowym.

 

 

 

Pomiędzy pracowniami informatycznymi umiejscowione jest ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej), w którym uczniowie realizują i rozwijają zainteresowania "infotechniczne". W pomieszczeniu tym dostępne są stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy własnej oraz do wspomagania pracy Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie korzystają też z dodatkowego pomieszczenia Szkolnego Laboratorium Informatyczno – Technicznego (SLIT). Oprócz spotkań zespołów zadaniowych młodzież przygotowuje się w nim do obsługi "infotechnicznej" uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, dokonuje bieżących napraw i konserwacji sprzętu. Aktywność i umiejętności uczniów zaangażowanych w dodatkowe zajęcia oraz działania z zakresu technologii informacyjnej potwierdzane są Szkolnymi Certyfikatami Umiejętności (SCU).

 

 


Pracownie Hotelarskie: Nr 44 i Jednostka Mieszkalna

Pracownia sąsiaduje w pawilonie z pracownią gastronomiczną. Składa się z dwóch części: recepcyjnej i gastronomicznej - w pełni wyposażonego aneksu kuchennego do ekspozycji i wydawania śniadań hotelowych. Część recepcyjną stanowi lada recepcyjna wraz z wyposażeniem - sejfem, urządzeniem wielofunkcyjnym, telefonem, laptopem i klucznicą. Ta część służy uczniom do przeprowadzania symulacji przyjęcia gościa hotelowego, wypełniania dokumentów recepcyjnych oraz ćwiczenia odpowiedniej postawy i zachowania się podczas procedur zameldowania i wymeldowania gościa. Część gastronomiczna wyposażona jest w blat kuchenny, kuchenkę elektryczną, zmywarkę, lodówkę, mikrofalówkę, zlewozmywak, ekspres do kawy oraz zastawę stołową i naczynia kuchenne. Natomiast w części konsumpcyjnej uczniowie ćwiczą przygotowywanie śniadań (także w systemie room service), jak też nakrywanie stołów do posiłków na różne okazje.
Drugą pracownią hotelarską, znajdującą się na parterze jest pokój hotelowy. Jest to jednostka mieszkalna typu twin, na którą składa się część noclegowa z dwoma pojedynczymi łóżkami, przedpokój oraz węzeł higieniczno-sanitarny. Pracownia służy uczniom do ćwiczeń praktycznych w zakresie ścielenia łóżek, przygotowywania jednostki mieszkalnej na przyjazd gościa, czy aranżacji wnętrza na różne okazje. Uczniowie wykonują tam prace wynikające z obowiązków hotelowej służby pięter.

 

 


Pracownia Kelnerska Nr 7a

Pracownia kelnerska połączona jest bezpośrednio z pracownią Nr 7. Taki układ ułatwia realizację ćwiczeń dla przyszłych kelnerów i żywieniowców z zakresu przygotowywania potraw i napojów oraz obsługi konsumenta. W części technicznej sali obsługi znajduje się sześć stołów dla gości, kredens z zastawą i bielizną stołową (szkło, zastawa stołowa, sztućce, obrusy, serwetki) oraz pomocnik kelnerski. Część barową stanowią meble z zabudową na szkło, napoje, narzędzia barowe, urządzenia, sprzęt oraz przestrzeń do wykonywania czynności przez kelnera, baristę czy barmana. Pracownia posiada tablicę interaktywną.
Pracownia jest wszechstronnie wykorzystywana, zdobywają w niej umiejętności nie tylko kelnerzy, ale i uczniowie w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz. Pod profesjonalną opieką nauczycieli młodzież przygotowuje m.in. napoje zimne i gorące, przyjęcia ze stołem szwedzkim, przyjęcia bufetowe oraz z indywidualną obsługą gości, serwuje przygotowane w pracowniach potrawy i desery. Pracownia jest miejscem gdzie często odbywają się warsztaty, konkursy, szkolenia, pokazy gastronomiczne oraz kursy baristyczne.
W pracowni odbywają się egzaminy dla przyszłych kelnerów w ramach kwalifikacji: Wykonywanie usług kelnerskich.

 

 


Pracownie gastronomiczne Nr 7, 41, 44

Praktyczne zajęcia zawodowe z zakresu sporządzania potraw i napojów dla uczniów klas kierunków żywieniowych: kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych realizowane są w trzech pracowniach. Odbywają się w nich również warsztaty, pokazy, spotkania z mistrzami i zajęcia w ramach projektów unijnych.
Najstarszą z nich jest pracownia Nr 41. Wielu naszych absolwentów zaczynało tu swoją przygodę z gastronomią, zdobywając umiejętności z zakresu technologii gastronomicznej oraz przygotowując się do olimpiad, konkursów i zawodów branżowych.
Pracownie Nr 7 i 44 posiadają samodzielne stanowiska robocze i sprzęt sprzyjające łączeniu teorii z praktyką oraz kształtowaniu umiejętności niezbędnych w gastronomii. Pracownia Nr 7 wyposażona została w nowoczesny sprzęt ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” w 2013 roku. W obu pracowniach odbywają się egzaminy zawodowe z kwalifikacji Sporządzanie potraw i napojów.

 

 


Pracownie cukiernicze Nr 3 i 27
Pracownie przeznaczone są głównie do realizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów kierunków: cukiernik oraz technik technologii żywności. Stanowiska wyposażone są w sprzęt i urządzenia umożliwiające realizację podstawy programowej. W pracowniach odbywają egzaminy z kwalifikacji: Produkcja wyrobów cukierniczych. Podczas zajęć uczniowie kształtują umiejętności sporządzania wyrobów cukierniczych, wykonywania dekoracji z karmelu, czekolady i innych półproduktów.
W pracowni Nr 27 znajdują się 3 stanowiska robocze, dodatkowe wyposażenie stanowią zestawy do pracy z masą karmelową: lampa do utrzymywania stałej temperatury masy, mata silikonowa oraz zestaw foremek silikonowych.
„Najmłodszą” z pracowni zawodowych jest pracownia piekarsko-cukiernicza Nr 3, która powstała ze środków unijnych w ramach projektu „Bliżej rynku pracy – kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim”. Wyposażenie pracowni umożliwia realizację programu nauczania w zawodach piekarz oraz cukiernik. Część magazynowa wyposażona jest w regały na surowce, półprodukty oraz sprzęt cukierniczy i piekarski. W części produkcyjnej znajduje się sześć samodzielnych stanowisk roboczych. Do dyspozycji uczniów są również urządzenia: miesiarka do ciasta, stół piekarski, dzielarko-zaokrąglarka, komora rozrostowa, piec piekarski, piec cukierniczy, piec do pizzy, wózek do blach, regał do studzenia pieczywa. Nowoczesne i kompletne wyposażenie sali pozwala prowadzić w pracowni procesy technologiczne produkcji pieczywa oraz wyrobów cukierniczych.

 

 


Klasopracownia Technologii Żywności Nr 18
Modernizacja i wyposażenie sali możliwe były dzięki środkom przekazanym przez Zakłady Mięsne „Sokołów” S.A. w Jarosławiu. Sala przeznaczona jest głównie do prowadzenia zajęć dla uczniów z klas technikum technologii żywności oraz wędliniarz. Nowoczesne środki audiowizualne oraz tablice dydaktyczne pozwalają stosować atrakcyjne metody nauczania.

 

 


Klasopracownia biologii Nr 29
Obecnie w klasopracowni odbywają się zajęcia z biologii, bioanalityki i toksykologii dla uczniów klas technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik analityk. Młodzież podczas zajęć kształtuje swoje umiejętności wykorzystując szkło i sprzęt laboratoryjny do ćwiczeń z zakresu badań biologicznych lub mikrobiologicznych, takich jak: zakładanie hodowli drobnoustrojów, wykonywanie podstawowych podłoży bakteriologicznych, wykonywanie preparatów mikroskopowych.

 

 


Pracownie fryzjerskie Nr 13 i 22
W szkole znajdują się dwie pracownie fryzjerskie, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów o profilu fryzjerskim: technik usług fryzjerskich oraz fryzjer (branżowa szkoła I stopnia). W pracowniach odbywają się także konkursy, warsztaty, pokazy, szkolenia, zajęcia z innowacji oraz egzaminy potwierdzające kwalifikację: Wykonywanie usług fryzjerskich.
Obie pracownie wyposażone są w urządzenia i sprzęt potrzebny do wykonywania zabiegów fryzjerskich na włosach, takich jak: pielęgnacja, farbowanie, rozjaśnianie, trwała ondulacja, strzyżenie, przedłużanie i zagęszczanie, modelowanie oraz stylizowanie fryzur.
Pracownia Nr 22 funkcjonuje na drugim piętrze naszej szkoły.Posiada 6 w pełni wyposażonych konsoli fryzjerskich, 2 myjnie oraz strefę labor.
Pracownia Nr 13 mieści się na trzecim piętrze. Posiada 5 w pełni wyposażonych konsoli fryzjerskich i 6 stanowisk dodatkowych, 2 myjnie, strefę labor oraz magazynek preparatów i sprzętu fryzjerskiego.

 

 

 


 

Galerie w trakcie aktualizacji