Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022
Ja ko przetwórca mięsa będziesz: przeprowadzać rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych, produkować przetwory mięsne, obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie mięsa, magazynować i przygotowywać do dystrybucji mięso i jego przetwory. Plusy zawodu: wędliniarz jest zawodem deficytowym i dlatego specjaliści w tym zawodzie poszukiwani w kraju i za granicą, tradycyjne oraz ekologiczne produkty wędliniarskie cenione i poszukiwane na rynku, możliwość rozwoju zawodowego i korzystania z nowych technologii. Możliwości zatrudnienia: zakłady mięsne, ubojnie, zakłady gastronomiczne, sklepy i stoiska mięsne, prowadzenie własnego zakładu produkującego wędliny tradycyjne lub regionalne, prowadzenie działalności handlowej lub usługowej związanej z produkcją i sprzedażą wyrobów wędliniarskich oraz przygotowywaniem ich na przyjęcia lub indywidualne zamówienia okolicznościowe. Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w Zakładach Mięsnych SOKOŁÓW S.A. w Jarosławiu, które potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwentów. Najlepsi każdego roku osiągają sukcesy na Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa w Poznaniu, zdobywając cenne nagrody i gwarancję zatrudnienia w Zakładach Mięsnych SOKOŁÓW S.A. w Jarosławiu. Wędliniarz może kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: SPC.04. „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Przetwórca mięsa Fryzjer Przetwórca mięsa Cukiernik Kucharz Fryzjer  Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Jako fryzjer będziesz: wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, strzyżenia włosów i stylizację fryzur, wykonywać zabiegi takie jak: koloryzacja, trwała ondulacja, trwałe prostowanie włosów, wykonywać fryzury okolicznościowe, stosować programy komputerowe wspomagające dobór fryzur. Plusy zawodu: dobry fryzjer zawsze znajdzie zatrudnienie i nie zmieni tego rozwój techniki, umiejętności i doświadczenie przekładają się na wysokie zarobki, bezpośredni kontakt z ludźmi, rozwój kreatywności i talentów artystycznych. Możliwości zatrudnienia: damskie i męskie salony fryzjerskie, prowadzenie własnej działalności, w tym mobilnego salonu fryzjerskiego. Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w szkolnych pracowniach fryzjerskich lub w lokalnych salonach fryzjerskich stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Najlepsi mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w Niemczech potwierdzonych dokumentem Europass-Mobilność. Absolwent może dalej kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika usług fryzjerskich oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu u pracodawcy jest młodocianym pracownikiem i zdaje egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: FRK.01. „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Kelner

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2

ZAWODY
Pracownik obsługi hotelowej
Jako cukiernik będziesz: sporządzać półprodukty i gotowe wyroby cukiernicze takie jak ciasta, ciasteczka, torty, wyroby czekoladowe i z karmelu, projektować i wykonywać dekoracje cukiernicze, obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów cukierniczych. Plusy zawodu: stabilna praca, odporna na wahania sezonowe, spokojne warunki pracy, możliwość specjalizacji w wykonywaniu jednego typu produktu, możliwość opracowywania nowych receptur i dekoracji, możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Możliwości zatrudnienia: cukiernie, ciastkarnie, lodziarnie, kawiarnie, restauracje, pensjonaty, domy weselne, hotele, firmy cateringowe, Przebieg kszta cenia: zawód cukiernika poszukiwany jest na całym świecie, a szczególnie z umiejętnościami tradycyjnej produkcji, których nabycie zapewnia nauka w ZSSChiO. Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w nowoczesnej pracowni cukierniczo-piekarskiej pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli oraz w lokalnych zakładach, w których mogą znaleźć zatrudnienie po ukończeniu nauki. Najlepsi mają możliwość odbycia praktyk zaw. we Włoszech i Niemczech potwierdzonych dokumentem Europass-Mobilność Cukiernik może kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawcy jest młodocianym pracownikiem i zdaje egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: SPC.01. „Produkcja wyrobów cukierniczych”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Cukiernik
Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Jako kucharz będziesz: sporządzać potrawy i napoje oraz prawidłowo przechowywał żywność , wykonywać czynności związane z wydawaniem potraw i napojów, obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne. Plusy zawodu: łatwość znalezienia pracy zarówno w kraju jak i za granicą, możliwość osiągnięcia wysokich dochodów, możliwość prowadzenia własnej firmy. Umiejętności zawodowe można wykorzystywać w życiu prywatnym, szanse na sukces zawodowy zwiększa możliwość ścisłej specjalizacji w zakresie potraw wybranej kuchni. Możliwości zatrudnienia: restauracje, stołówki, bary, pizzerie, punkty fast food, hotele, pensjonaty, firmy cateringowe, firmy produkujące zestawy dietetyczne oraz dania mrożone. Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w szkolnych pracowniach gastronomicznych lub w lokalnych zakładach, w których mogą znaleźć zatrudnienie po ukończeniu nauki. Najlepsi mają możliwość odbycia praktyk zawodowych we Włoszech Niemczech i Grecji potwierdzonych dokumentem Europass-Mobilność. Kucharz może kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych oraz zdać maturę. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolnnych pracowniach lub u pracodawcy, jako młodociani pracownicy. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: HGT.02. „Przygotowanie i wydawanie dań”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Jako kelner będziesz: przygotowywać sale konsumpcyjne oraz miejsca do obsługi gości, wykonywać czynności związane z kompleksową obsługą gości podczas przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym, planować i rozliczać usługi gastronomiczne, stosować programy komputerowe wspomagające realizację zadań zawodowych, organizować pracę zespołu i współpracować w zespole. Plusy zawodu: profesjonalny kelner stanowi wizytówkę zakładu. Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą konsumenta w różnorodnych zakładach gastronomicznych oraz obsługą przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych, a także kelnerską obsługą kongresów, targów, wystaw, bankietów, spotkań, konferencji i innych imprez. Jest osobą otwartą, uprzejmą, posiada umiejętności organizatorskie, na co dzień łączy elementy pracy indywidualnej oraz zespołowej. Możliwości zatrudnienia: zakłady gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, pizzerie hotele, sale bankietowe oraz konferencyjne puby, dyskoteki, kluby statki wycieczkowe Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w szkolnych pracowniach gastronomicznych lub w lokalnych zakładach, w których mogą znaleźć zatrudnienie po ukończeniu nauki. Kelner może kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika us lug kelnerskich oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: HGT.01. „Wykonywanie us ług kelnerskich ”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Kucharz Kelner
Jako pracownik obsługi hotelowej nabędziesz umiejętności: utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywania i podawania śniadań, organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Plusy zawodu: - branża turystyczno - hotelarska jest branżą stale rozwijającą się, która wymaga odpowiednio wykształconej kadry pomocniczej, - praca w tym zawodzie pozwala rozwinąć szereg umiejętności praktycznych, przydatnych również w życiu codziennym. Możliwości zatrudnienia: hotele, motele, pensjonaty oraz inne obiekty w których świadczone usługi hotelarsko - turystyczne, gastronomiczne, możliwość założenia i prowadzenia własnego obiektu świadczącego usługi hotelarsko - gastronomiczne. Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w szkolnych pracowniach jak również w obiektach hotelarsko - gastronomicznych, które mogą być potencjalnymi miejscami zatrudnienia. Najlepsi mają możliwość odbycia praktyk za granicą potwierdzonych dokumentem Europass Mobilność. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawcy jest młodocianym pracownikiem i zdaje egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. Absolwent może dalej kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika hotelarstwa oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: HGT.03. „Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Pracownik obsł. hotelowej
Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022
Fryzjer Przetwórca mięsa Cukiernik Kucharz Kelner

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2

ZAWODY
Pracownik obsługi hotelowej
Jako fryzjer będziesz: wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, strzyżenia włosów i stylizację fryzur, wykonywać zabiegi takie jak: koloryzacja, trwała ondulacja, trwałe prostowanie włosów, wykonywać fryzury okolicznościowe, stosować programy komputerowe wspomagające dobór fryzur. Plusy zawodu: dobry fryzjer zawsze znajdzie zatrudnienie i nie zmieni tego rozwój techniki, umiejętności i doświadczenie przekładają się na wysokie zarobki, bezpośredni kontakt z ludźmi, rozwój kreatywności i talentów artystycznych. Możliwości zatrudnienia: damskie i męskie salony fryzjerskie, prowadzenie własnej działalności, w tym mobilnego salonu fryzjerskiego. Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w szkolnych pracowniach fryzjerskich lub w lokalnych salonach fryzjerskich stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Najlepsi mają możliwość odbycia praktyk zawodowych w Niemczech potwierdzonych dokumentem Europass- Mobilność. Absolwent może dalej kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika usług fryzjerskich oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu u pracodawcy jest młodocianym pracownikiem i zdaje egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: FRK.01. „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Fryzjer
Punktowane przedmioty w wymienionych zawodach: język polski, język angielski, matematyka, geografia
Ja ko przetwórca mięsa będziesz: przeprowadzać rozbiór i wykrawanie mięsa zwierząt rzeźnych, produkować przetwory mięsne, obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane w przetwórstwie mięsa, magazynować i przygotowywać do dystrybucji mięso i jego przetwory. Plusy zawodu: wędliniarz jest zawodem deficytowym i dlatego specjaliści w tym zawodzie poszukiwani w kraju i za granicą, tradycyjne oraz ekologiczne produkty wędliniarskie cenione i poszukiwane na rynku, możliwość rozwoju zawodowego i korzystania z nowych technologii. Możliwości zatrudnienia: zakłady mięsne, ubojnie, zakłady gastronomiczne, sklepy i stoiska mięsne, prowadzenie własnego zakładu produkującego wędliny tradycyjne lub regionalne, prowadzenie działalności handlowej lub usługowej związanej z produkcją i sprzedażą wyrobów wędliniarskich oraz przygotowywaniem ich na przyjęcia lub indywidualne zamówienia okolicznościowe. Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w Zakładach Mięsnych SOKOŁÓW S.A. w Jarosławiu, które potencjalnym miejscem zatrudnienia absolwentów. Najlepsi każdego roku osiągają sukcesy na Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa w Poznaniu, zdobywając cenne nagrody i gwarancję zatrudnienia w Zakładach Mięsnych SOKOŁÓW S.A. w Jarosławiu. Wędliniarz może kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: SPC.04. „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Przetwórca mięsa
Jako cukiernik będziesz: sporządzać półprodukty i gotowe wyroby cukiernicze takie jak ciasta, ciasteczka, torty, wyroby czekoladowe i z karmelu, projektować i wykonywać dekoracje cukiernicze, obsługiwać maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów cukierniczych. Plusy zawodu: stabilna praca, odporna na wahania sezonowe, spokojne warunki pracy, możliwość specjalizacji w wykonywaniu jednego typu produktu, możliwość opracowywania nowych receptur i dekoracji, możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Możliwości zatrudnienia: cukiernie, ciastkarnie, lodziarnie, kawiarnie, restauracje, pensjonaty, domy weselne, hotele, firmy cateringowe, Przebieg kszta cenia: zawód cukiernika poszukiwany jest na całym świecie, a szczególnie z umiejętnościami tradycyjnej produkcji, których nabycie zapewnia nauka w ZSSChiO. Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w nowoczesnej pracowni cukierniczo- piekarskiej pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli oraz w lokalnych zakładach, w których mogą znaleźć zatrudnienie po ukończeniu nauki. Najlepsi mają możliwość odbycia praktyk zaw. we Włoszech i Niemczech potwierdzonych dokumentem Europass-Mobilność Cukiernik może kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika technologii żywności oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawcy jest młodocianym pracownikiem i zdaje egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: SPC.01. „Produkcja wyrobów cukierniczych”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Cukiernik
Jako kucharz będziesz: sporządzać potrawy i napoje oraz prawidłowo przechowywał żywność , wykonywać czynności związane z wydawaniem potraw i napojów, obsługiwać maszyny i urządzenia gastronomiczne. Plusy zawodu: łatwość znalezienia pracy zarówno w kraju jak i za granicą, możliwość osiągnięcia wysokich dochodów, możliwość prowadzenia własnej firmy. Umiejętności zawodowe można wykorzystywać w życiu prywatnym, szanse na sukces zawodowy zwiększa możliwość ścisłej specjalizacji w zakresie potraw wybranej kuchni. Możliwości zatrudnienia: restauracje, stołówki, bary, pizzerie, punkty fast food, hotele, pensjonaty, firmy cateringowe, firmy produkujące zestawy dietetyczne oraz dania mrożone. Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w szkolnych pracowniach gastronomicznych lub w lokalnych zakładach, w których mogą znaleźć zatrudnienie po ukończeniu nauki. Najlepsi mają możliwość odbycia praktyk zawodowych we Włoszech Niemczech i Grecji potwierdzonych dokumentem Europass-Mobilność. Kucharz może kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych oraz zdać maturę. Uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w szkolnnych pracowniach lub u pracodawcy, jako młodociani pracownicy. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: HGT.02. „Przygotowanie i wydawanie dań”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Kucharz
Jako kelner będziesz: przygotowywać sale konsumpcyjne oraz miejsca do obsługi gości, wykonywać czynności związane z kompleksową obsługą gości podczas przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym, planować i rozliczać usługi gastronomiczne, stosować programy komputerowe wspomagające realizację zadań zawodowych, organizować pracę zespołu i współpracować w zespole. Plusy zawodu: profesjonalny kelner stanowi wizytówkę zakładu. Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą konsumenta w różnorodnych zakładach gastronomicznych oraz obsługą przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych, a także kelnerską obsługą kongresów, targów, wystaw, bankietów, spotkań, konferencji i innych imprez. Jest osobą otwartą, uprzejmą, posiada umiejętności organizatorskie, na co dzień łączy elementy pracy indywidualnej oraz zespołowej. Możliwości zatrudnienia: zakłady gastronomiczne: restauracje, kawiarnie, pizzerie hotele, sale bankietowe oraz konferencyjne puby, dyskoteki, kluby statki wycieczkowe Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w szkolnych pracowniach gastronomicznych lub w lokalnych zakładach, w których mogą znaleźć zatrudnienie po ukończeniu nauki. Kelner może kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia w ZSSChiO i uzyskać tytuł technika us lug kelnerskich oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: HGT.01. „Wykonywanie us ług kelnerskich ”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Kelner
Jako pracownik obsługi hotelowej nabędziesz umiejętności: utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przygotowywania i podawania śniadań, organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Plusy zawodu: - branża turystyczno - hotelarska jest branżą stale rozwijającą się, która wymaga odpowiednio wykształconej kadry pomocniczej, - praca w tym zawodzie pozwala rozwinąć szereg umiejętności praktycznych, przydatnych również w życiu codziennym. Możliwości zatrudnienia: hotele, motele, pensjonaty oraz inne obiekty w których świadczone są usługi hotelarsko - turystyczne, gastronomiczne, możliwość założenia i prowadzenia własnego obiektu świadczącego usługi hotelarsko - gastronomiczne. Przebieg kształcenia: nauka w branżowej szkole I stopnia trwa 3 lata. Uczniowie rozwijają umiejętności praktyczne w szkolnych pracowniach jak również w obiektach hotelarsko - gastronomicznych, które mogą być potencjalnymi miejscami zatrudnienia. Najlepsi mają możliwość odbycia praktyk za granicą potwierdzonych dokumentem Europass Mobilność. Uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu u pracodawcy jest młodocianym pracownikiem i zdaje egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika. Absolwent może dalej kontynuować naukę w dwuletniej branżowej szkole II stopnia i uzyskać tytuł technika hotelarstwa oraz zdać maturę. Uczeń odbywający praktyczną nauką zawodu w szkole po ukończeniu nauki otrzymuje: świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji: HGT.03. „Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie”. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami do dyplomu w języku polskim i angielskim.
Pracownik obsł. hotelowej WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW WYKAZ KIERUNKÓW