Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022
TECHNIK: analityk, technologii żywności, żywienia i usług gastronomicznych Jak ważne jest ludzkie zdrowie

GALERIA Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

fryzjer, przetwórca mięsa, cukiernik, kucharz, kelner W pracy dla innych ludzi

GALERIA Technikum nr 1

TECHNIK: kelner, hotelarz, fryzjer Kontakt z drugim człowiekiem

GALERIA VII Liceum Ogólnokształcące

Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej
Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022
Punktowane przedmioty: język polski, język angielski, matematyka, geografia
TECHNIK: analityk, technologii żywności, żywienia i usług gastronomicznych Jak ważne jest ludzkie zdrowie

GALERIA Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2

fryzjer, przetwórca mięsa, cukiernik, kucharz, kelner W pracy dla innych ludzi

GALERIA Technikum nr 1

TECHNIK: kelner, hotelarz, fryzjer Kontakt z drugim człowiekiem

GALERIA VII Liceum Ogólnokształcące

Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej