Parę słów o ofercie edukacyjnej naszej szkoły

Rekrutacja jest sporym stresem dla młodych ludzi, którzy dobrze chcą wybrać szkołę i kierunek kształcenia, a co za tym idzie zawód, w którym chcieliby w przyszłości pracować. Rodzice szukają dla swoich dzieci przede wszystkim szkoły bezpiecznej, która daje perspektywy zdobycia pracy w danym zawodzie. Jest to etap złożony i składa się na niego kilka ważnych czynników. Jednym z najważniejszych jest opinia o samej szkole, jej nauczycielach, pracownikach i uczniach. Kolejnym działania szkoły zmierzające do wzrostu jakości kształcenia tak, by młodzież ucząca się w niej miała dostęp do nowoczesnych narzędzi nauczania i praktyki zawodowej.

W skrócie o serwisie internetowym

Nie mniej istotnym elementem jest też serwis internetowy, który ma na celu przede wszystkim przybliżenie charakterystyki danego zawodu i tego, co w ramach programu nauczania realizuje szkoła. Ogromne znaczenie mają tu zajęcia praktyczne, które głównym wyznacznikiem wartości szkoły zawodowej. Informacje zawarte w serwisie ZSSChiO skrótowym opisem tego, co dzieje się w szkole, dlatego w związku z naborem zapraszamy do osobistego kontaktu. Postaramy się udzielić wszelkich informacji lub wyjaśnić niejasności. Przypominamy, że w naszej szkole działa Doradca Zawodowy, który pomaga w indywidualnym wyborze kierunku kształcenia.
Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM NR 1 VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM NR 1 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ
Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 VII Liceum Ogólnokształcące Technikum Nr 1
WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ WYBIERZ