Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022

(limit punktów 100)

czteroletnie liceum ogólnokształcące dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej - klasa prozdrowotna

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Informacje o kierunku
Klasa prozdrowotna ł ączy w sobie zainteresowania z różnych dziedzin. Jest to propozycja dla każdego, kto interesuje się zdrowym i aktywnym trybem życia, naukami przyrodniczymi, ochroną środowiska. Uczniowie klasy prozdrowotnej to przyszli studenci takich kierunków jak: dietetyka, technologia żywności, żywienie cz owieka, pielęgniarstwo, farmacja, fizjoterapia, rehabilitacja czy ratownictwo medyczne…

VII Liceum Ogólnokształcące

Oferta edukacyjna ZSSChiO 2021/2022

limit punktów 100)

czteroletnie liceum ogólnokształcące dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej - klasa prozdrowotna
Informacje o kierunku

VII Liceum Ogólnokształcące