O Stowarzyszeniu Statut Zarząd Członkowie Galerie Aktualności Wspieraj nas Kronika Wolontariat Kontakt Galeria3 Stowarzyszenie Sympatyków ZSSChiO
Kronika Stowarzyszenia
Przedstawiamy krótki zarys powstania naszego Stowarzyszenia i jego dotychczasowej działalności na terenie naszej szkoły, powiatu jarosławskiego oraz innych miejscach. Zapraszamy do lektury.
Rys historyczny
Stan początkowy Początki były trudne. Zalążek Stowarzyszenia rozpoczął się od rozmowy 3 osób i grupy roboczej. Obejmowała ona 5 osób. które projektowały ogólną strukturę Stowarzyszenia. Później grupa ta powiększyła się do około 10 osób zaangażwanych w plan pracy i organizację stowarzyszenia.
Stan obecny  Obecnie nasze Stowarzyszenie liczy w sumie 70 osób w tym: - 52 Członków Zwyczajnych - 5 Członków Honorowych - 13 Członków Niezrzeszonych. oraz kilka osób, które wstępnie zgłosiły chęć członkostwa.
Spotkanie założycielskie Nasze Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w dniu 8 marca 2011 roku na spotkaniu założycielskim w składzie 23 członków - założycieli. Plany na przyszłość Wsparcie finansowe dla osób, które zgłosiły się do Stowarzyszenia o pomoc materialną i rozszerzenie naszej działalności w gronie absolwentów szkoły. . Kronikarz W obecnej chwili funkcję Kronikarza - Sekretarza Stowarzyszenia pełni Pani Agnieszka Sęk.
© Robert Porczak - Wersja 5.02. z dnia 12.02.2015r.  
Kronika