O Stowarzyszeniu Statut Zarząd Członkowie Galerie Aktualności Wspieraj nas Kronika Wolontariat Kontakt Galeria3 Stowarzyszenie Sympatyków ZSSChiO
Statut Stowarzyszenia Stowarzyszenie działa pod nazwą: Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”; jest ...................
Regulamin Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Szkół, Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu", zwane dalej w skrócie "Stowarzyszeniem Sympatyków ZSSChiO" .........
Cele Stowarzyszenia wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ZSSChiO w Jarosławiu; wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, działalność charytatywna; zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego ...........
Statut Stowarzyszenia
Głownym dokumentem Stowarzyszenia Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu jest STATUT. Pozostała dołączona poniżej dokumentacja jest uzupełnieniem oraz rozwinięciem szczegółowym zapisów statutowych.
Więcej informacji Więcej informacji Więcej informacji
Dokumentacja
© Robert Porczak - Wersja 5.02. z dnia 12.02.2015r.  
Statut