O Stowarzyszeniu Statut Zarząd Członkowie Galerie Aktualności Wspieraj nas Kronika Wolontariat Kontakt Galeria3 Stowarzyszenie Sympatyków ZSSChiO
Wolontariat
Większość działań Stowarzyszenia oparta jest na standardowych zasadach wolontariatu. Składki członkowskie na bieżąco kierowane są do wykorzystania na najpilniejsze potrzeby uczniów i szkoły poprzez uchwały głosowane i zatwierdzane na Walnych Posiedzeniach  Towarzystwa.
Wsparcie
Wnioskowanie Każdy Członek może złożyć swój uzasadniony wniosek na wydatek celowy z funduszu finansowego Stowarzyszenia. Wszystkie wnioski rozpatrywane są na Walnych Posiedzeniach naszego Stowarzyszenia - informacja przekazywana jest bezpośrednio osobom składającym wnioski oraz członkom Stowarzyszenia .
Uchwały  Podstawowym potwierdzeniem działalności statutowej naszego Stowarzyszenia są Uchwały, które są głosowane i zatwierdzane podczas cyklicznych Walnych Posiedzeniach Członków Stowarzyszenia. W projekcie mamy zamiar wydzielić najważniejsze z nich w Kronice Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna Bezpośredni nadzór nad prawidłowością działań Stowarzyszenia pełni wybrana na Walnym Posiedzeniu Członków KOMISJA REWIZYJNA. Dyrekcja Dodatkowym atutem działań Stowarzyszenia jest ich stała koordynacja z DYREKCJĄ w celu ich optymalizacji na terenie szkoły. Ilość wniosków W chwili obecnej na obecny okres rozliczeniowy do Stowarzyszenia wpłynęło 5 wniosków o przyznanie dofinansowania.
Panel aktualizacyjny Informacja z dnia 4.12.2014r. - Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia przedłużyła kadencję obecnego Zarządu oraz zmieniła osobę na funkcji Sekretarza Stowarzyszenia na , Panią ...................................... .
© Robert Porczak - Wersja 5.02. z dnia 12.02.2015r.  
Wolontariat