O Stowarzyszeniu Statut Zarząd Członkowie Galerie Aktualności Wspieraj nas Kronika Wolontariat Kontakt Galeria3 Stowarzyszenie Sympatyków ZSSChiO
Zarząd Stowarzyszenia
Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata. Po wygaśnięciu kadencji członkowie Stowarzyszenia wybierają/zmieniają skład Zarządu. Głównym zadaniem Zarządu jest koordynacja działań statutowych Stowarzyszenia oraz towarzyszącej działalności pozastatutowej.
Stanowiska funkcyjne
PREZES Stowarzyszenia - mgr inż. Lidia SOBCZYŃSKA Ogólna organizacja logistyczna Stowarzyszenia związana bezpośrednio z działalnością statutową. Upowszechnienie wypracowanych rezultatów działalności statutowej Stowarzyszenia a także koordynacja działań poza terenem szkoły.  Współpraca z Darczyńcami w zakresie pozyskiwania funduszy.
WICEPREZES Stowarzyszenia - mgr inż. Agnieszka SIWOŃ  Wparcie zadań organizacyjnych Stowarzyszenia oraz zabezpieczenie działalności statutowej w przypadku absencji Prezesa Stowarzyszenia. Upowszechnienie wypracowanych rezultatów działalności statutowej Stowarzyszenia oraz koordynacja działań na terenie szkoły. Promocja działalności i pozyskiwanie nowych Członków Stowarzyszenia.
WICEPREZES Stowarzyszenia - mgr Robert PORCZAK Wparcie zadań organizacyjnych Stowarzyszenia oraz zabezpieczenie działalności statutowej w przypadku absencji Prezesa Stowarzyszenia. Opracowanie cyfrowych materiałów promocyjnych i reklamowych w jzwiązanych bezpośrednio z działalnością statutowa Stowarzyszenia. Promocja działalności Stowarzyszeniasint poprzez stronę internetową.
Komisja Rewizyjna
© Robert Porczak - Wersja 5.02. z dnia 12.02.2015r.  
Komisja Rewizyjna Zarząd